Petice proti množírnám psů 13293 podpisů

Petice proti množírnám psů

Důrazně žádáme o legislativní změnu, která by zamezila, aby v České republice trpěly tisíce zvířat v množírnách ve kterých se ze psů stává pouhé zboží.

Nejcharakterističtějším znakem těchto prostorů jsou otřesné podmínky, zvířata žijí většinou v těsných klecích, nemají žádný pohyb, pořádnou stravu a v některých případech jsou nechávány v nevytápěných prostorech i v zimě, protože jejich zdraví a spokojenost jsou tím posledním, o co obchodníkům s takto chovanými psy jde.

 

Feny žijí jen proto, aby rodily a jakmile toho již nejsou schopny, jsou nemilosrdně utráceny. Štěňata jsou odebírána od psů v nejútlejším věku, díky čemuž dochází k jejich častému úmrtí, neboť ještě nejsou schopny samostatného přežití. I v případě, že jsou se štěňata dostatečně životaschopná a přežijí, provází je od mládí zdravotní a psychické problémy, které zcela korespondují s hrůznými podmínkami, ve kterých jsou psi vychováváni. Nejedná se pouze o růstové problémy, díky absolutnímu nedostatku socializace nejsou psi zvyklí nejen na lidi, ale ani na ostatní psy či jiná zvířata, v extrémních případech dokonce ani na denní světlo.

 

„V množírnách zvířata žijí ve vlastních výkalech na malém prostoru jako ve vězení, nemají dostatek krmení ani vody. Ta, která mají více štěstí, jsou určena na prodej, pokud přežijí transport narvaná do malých přepravek na ovoce a zeleninu bez vody a krmení, na místo určení," říká veterinářka Martina Načeradská.

Problém je zcela nevhodně řešený legislativě, po právní stránce se jedná pouze o obecné formulace, které není sebemenší problém obejít, veterinární zpráva poté nemá právo na kontrolu bez předchozího oznámení, což dává množitelům dostatek času vše na oko zakrýt či uvést do vyhovující stavu, který samozřejmě trvá jen po dobu nezbytně nutnou. Navíc veterinární zpráva operuje vždy v daném regionu, není tedy pro množitele nic jednoduššího, než problematickou množírnu přesunout do jiného kraje.

Vše je podpořeno stále častějším prodejem přes internet, neboť dochází k takřka minimální kontrole před nákupem.

 

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská doufá ve změnu legislativy za dva roky, což nám přijde jako zcela neadekvátně dlouhá doba. Apelujeme proto na ministerstvo zemědělství a spravedlnosti, aby neprodleně zakročily. 

Autor: Petra Kociánová | 13293 podpisů

Více >
Petice pro zákaz používání glyfosátu v ČR 232 podpisů chybí 19768

Petice pro zákaz používání glyfosátu v ČR

Milí obyvatelé této krásné planety,

pojďme se spojit a zastavit  jedování polí, našeho jídla a následně i nás.  

Máme jedinečnou šanci zastavit krátkozraké a účelové rozhodování ministra zemědělství v souvislosti používání glyfosátu. 

Pojďme tomu říct NE !!!!! STOP JEDOVÁNÍ PŮDY!

Koncem června skončí licence jednomu z nejpoužívanějších herbicidů - glyfosátu. Do té doby musí Evropská komise a jednotlivé členské státy rozhodnout o jeho další budoucnosti.

Proti obnovení licence se postavily některé země, například Francie, Nizozemí, Švédko nebo Dánsko; naopak Česká republika zatím podporuje schválit jeho použití na celých příštích patnáct let !!!!!!!

Pár dat:

- V České republice bylo za rok 2011 oficiálně spotřebováno více než 962 tun glyfosátu..

- Glyfosát nelze používat k potlačování plevelů mezi plodinami, pokud ovšem vůči němu nezískaly odolnost genetickou modifikací (GM). Herbicid by spolu s plevely zničil i sklizeň. Právě masové nasazení glyfosátu je klíčovým motivem pro pěstování geneticky modifikovaných plodin

- Glyfosát byl přitom zařazen na seznam pravděpodobných karcinogenů a podle vědeckých studií vykazuje i další nebezpečné vlastnosti pro lidské zdraví. 

- Existují také důkazy, že glyfosát může narušovat lidský hormonální systém, což může způsobovat nevratné dopady v některých životních stadiích, například v těhotenství...

Veškeré informace o jeho účincích na lidské zdraví naleznete na stránkách hnutí Duha, které apeluje na ministra, aby hlasoval pro zákaz.

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-organizace-vedci-apeluji-na-ministra-jurecku-aby-hlasoval-pro-zakaz-pouzivani

Za společenství

Nebe na Zemi

Isabella Cavallini

Autor: Isabella Cavallini Za společenství Nebe na Zemi | 232 podpisů

Více >
Petice proti muslimské rituální porážce zvířat Halal 843 podpisů

Petice proti muslimské rituální porážce zvířat Halal

Nejznámější z halal výrobků je halal maso. Při porážce stylem halal (tzv. Zabíha) musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby a to záměrně bez předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo), někdy zvíře umírá i několik minut! Zvíře je tedy při porážce při plném vědomí! Ačkoliv je tento způsob ke zvířeti velmi krutý a byl i v mnoha státech zakázán, byla mu v ČR udělena v roce 2010 výjimka Ministerstvem zemědělství v zákoně o ochraně zvířat, kdy se nadřadil islám nad ochranu zvířat a nyní je možné zde tyto rituální vraždy praktikovat.

Naše běžná porážka zajišťuje také vykrvení masa, protože tělo poraženého zvířete je ihned pověšeno za nohy. V pouštních podmínkách nebylo zvíře za co pověsit a tak se podeřezávalo na zemi. Halal maso tak nejenže není lépe vykrveno, ale kromě baktérií obsahuje navíc i plno stresových hormonů.

Halal maso má i naprostá většina Kebab občerstvení, zejména turecký Donner, Indické a podobné restaurace, ale i běžné restaurace a dokonce školní jídelny. Většinou samozřejmě bez označení, aby neodradili nemuslimské zákazníky, nebo o tom nevědí, ale neštítí se občas i lhát. Např. halal s označením firmy DZ Klatovy i s logem Klasa! (již není v prodeji díky našemu upozornění prodejce, za což mu děkujeme).

HYGIENA A RIZIKO INFEKCE
Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí být porážka provedená po omráčení zvířete. Předpis vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Rituální porážky (halal) mají výjimku z těchto právních a hygienických předpisů EU. Velkou pozornost ale přitahují znalecké hygienické posudky, které varují před tím, že způsob halal porážky neumožňuje dodržení požadovaných hygienických norem. Tato metoda porážky de facto není schopna zajistit podvázání jícnu (ligace) a přes zející ránu otevřeného jícnu je maso kontaminované žaludečním a střevním obsahem. Z tohoto důvodu u halal masa roste riziko kontaminace např. bakterií Escherichia Coli, kontaminace se týká hlavně mletého masa zvláště u hamburgerů a dalších produktů z mletého masa.

Autor: Lucyna Rapacká | 843 podpisů

Více >
CHCEME WALDORFSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU V BRNĚ 435 podpisů

CHCEME WALDORFSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU V BRNĚ

CHCEME WALDORFSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU V BRNĚ

 

My, níže podepsaní, žádáme JIHOMORAVSKÝ KRAJ, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82, Brno, aby umožnil vznik waldorfské střední školy v Brně. Jsme přesvědčeni, že tento typ střední školy v Brně a celém regionu znatelně chybí, a zde jsou pro toto tvrzení argumenty:

 

1. Waldorfská střední škola realizuje perspektivní vzdělávací model osvědčený více než devadesátiletou praxí v zahraničí a patnáctiletou domácí tradicí. Zájem o tento typ vzdělávání výrazně roste. Za posledních 30 let se počet waldorfských škol ve světě zvýšil desetkrát a velkému přetlaku zájemců čelí i základní waldorfské školy v České republice. Na základě opakovaného obrovského zájmu bude v září 2016 ZŠ Waldorfská v Brně nově otevírat paralelní 1. třídu. Roste i zájem o ucelený koncept třístupňového waldorfského vzdělání, proto je důležité nabídnout v našem kraji návaznost studia na waldorfské střední škole.

 

2. Waldorfská střední škola má výraznou evropskou a mezinárodní dimenzi a je součástí standardů obvyklých v Evropě. Univerzální charakter učebního plánu nabízí rozsáhlé možnosti studentských a učitelských výměn a společných evropských projektů.

 

3. Střední waldorfská škola by měla patřit do pestrého portfolia vzdělávání, které má kraj nabízet. Skutečnost, že v Brně ještě není, znamená, že prestiž našeho kraje se snižuje tím, že zde není takový výběr, jaký by mohl v tak velkém městě/kraji být a který se přirozeně očekává.

 

4. Jihomoravský region v současnosti investuje velké množství finančních prostředků do své propagace v zahraničí. Cílem je přilákat sem k práci, studiu a životu vzdělané lidi. Mnoho z nich se bude rozhodovat na základě nabídky vzdělání pro své děti. Fakt, že zde nenajdou waldorfskou střední školu - tehdy platformu v zahraničí tak oblíbenou - kraji ubere na popularitě.

 

5. Waldorfská střední škola poskytuje nejen široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci, ale především podněcuje k aktivnímu, tvůrčímu, vnitřně svobodnému a zodpovědnému postoji dospívajícího  člověka vůči světu, v němž bude pracovat a dále se vzdělávat. Absolventi obdobného středoškolského studia v zahraničí jsou podle výzkumů a analýz nadprůměrně flexibilní, aktivní a úspěšní jak ve vysokoškolském vzdělávání, tak v uplatnění na trhu práce. Vzdělávací systémy v Evropě i ve světě přecházejí na koncept celoživotního vzdělávání, pracovní flexibility a rekvalifikací. K tomu je potřeba poskytnout studentům široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci a celostní osobnostní rozvoj. Právě takový program nabízíme.

 

6. Waldorfské školy mají vynikající výsledky. Např. ve státní maturitě v roce 2011 bylo Waldorfské lyceum v Praze 4 – Opatově na 1. místě v České republice v rámci středních odborných škol. Druhý ročník téhož lycea byl také na 1. místě v rámci středních odborných škol v testech čtenářské gramotnosti Scio. Další SOŠ se v absolutním pořadí všech středních škol (včetně gymnázií) umístila o 113 míst níže.

 

7. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti, tzv. holistické pojetí výchovy. Pojetí studia tehdy vychází z potřeb osobnostního rozvoje a vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkem k celkovému rozvoji osobnosti mladého člověka. Proces učení se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním, které studentům zprostředkovává nejen znalosti a kvalifikace, ale i životní kompetence. Víme, že podobně pojatá výuka v našem městě chybí.


 

Všechny výše uvedené důvody a argumenty nás vedou k záměru založit v Brně střední waldorfskou školu.


 

Ing. Petr Vitouch

ředitel a statutární zástupce Waldorfského lycea Brno, z.ú.

 

Autor: Eva Klárová | 435 podpisů

Více >
Meningokoková meningitida 264 podpisů

Meningokoková meningitida

Chceme vakcínu Bexsero bez doplatků proti meningokoku tybu B všem dětem. Umožněte i sociálně slabším chránit své děti.

Meningokok zabíjí rychle a zákeřně. Smrt je zbytečná, protože existuje očkování!

 

Meningokok zabíjí již po 24 hodinách od nákazy. Nejohroženější skupinou jsou děti do čtyř let věku a adolescenti. Pokud není vyhledána odborná pomoc během několika hodin, důsledky mohou být celoživotní až fatální. Stále více rodičů však své děti neočkuje. Klesá proto očkovanost, roste nemocnost. Cílem Světového dne meningitid, který připadl na 24. duben, je zvýšit povědomí široké veřejnosti o závažnosti tohoto onemocnění a informovat o možnostech prevence.

 

Ročně zemře na světě více než 1,2 milionu lidí na meningitidu. Jde o závažné onemocnění, při kterém dochází k zánětu měkkých plen mozkových. Původci mohou být bakterie, viry, vzácněji může jít i o parazitární infekci. Nejzávažnější formy meningitid představují bakteriální infekce, na něž umírá celosvětově 120 tisíc lidí. Právě mezi ně patří invazivní meningokokové onemocnění (IMO), které se řadí k nejrychleji probíhajícím onemocněním infekčního původu vůbec. Klíčovou podmínkou pro uzdravení pacienta je včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby pomocí antibiotik.

Za posledních šest let bylo v Česku zaznamenáno 382 případů IMO, z čehož bylo 161 dětí do pěti let věku. I přes odborný lékařský zákrok podlehne meningokokovému onemocnění 10 % nakažených. U těch, kteří nemoc překonali, může zanechat trvalé následky v podobě amputace prstů a celých končetin, ztráty sluchu, mentální retardace a dalších komplikací. Meningokokové onemocnění může postihnout kohokoli, nejvíce ohroženy jsou ale malé děti a dospívající. Téměř každý pátý, který nemoc přežije, trpí trvalými následky.

Noční můra pediatrů

Invazivní meningokokové onemocnění je způsobeno bakterií Neisseria meninigitidis. K přenosu může dojít velice snadno, a to kapénkovou infekcí z jedné osoby na druhou, podobně jako je tomu například u chřipky.  Meningokok je velice agresivní a nebezpečný již v prvních fázích. V průběhu prvních hodin dítě upadá do bezvědomí, proto je potřeba vědět, o jaké onemocnění může jít. Invazivní meningokoková onemocnění jsou pro pediatry noční můrou. Počáteční symptomy bývají obdobné jako u jiných virových infekcí, což právě v případě této nemoci, kdy je třeba zahájit léčbu během prvních hodin, situaci ještě ztěžuje.

Nejčastějším zdrojem nákazy u dětí je rodinný příslušník, který je bezpříznakovým nosičem bakterie. Často se jedná o jednoho z rodičů či prarodičů.  U starších dětí či adolescentů je rizikovým prostředím větší kolektiv, například diskotéky. Nemoc se šíří kýcháním, kašlem, líbáním, používáním stejných předmětů. Zákeřnost spočívá v tom, že nákaza se šíří od zdravého člověka. Přitom 10 % populace může nosit bakterii způsobující toto onemocnění v nose nebo krku a přímý kontakt s přenašečem zvyšuje riziko přenosu bakterie až osmisetnásobně.

Většina případů meningokokových onemocnění se projeví bez varování u dosud zcela zdravých lidí. Přenos této nemoci je často spojován se změnou životního stylu, kdy je nakažený vystaven novým situacím a dlouhodobějšímu kontaktu s novými lidmi.

Každá maminka zná své dítě a pozná, když je mrzuté, neklidné a plačtivé, když pak stoupne horečka a dítě začne zvracet, nebo je světloplaché, měla by okamžitě vyhledat lékaře. Například na rozdíl od dítěte s běžnou střevní virózou dítě s meningitidou nekomunikuje, lehá si, je unavené. Dalším varujícím příznakem je vyrážka či změny na kůži v podobě malých podlitin. Zde je nejvyšší čas vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Již po 15 hodinách dochází ke zmatenosti, záchvatům a bezvědomí. Velmi důležité je sledovat celkový stav dítěte a rychle jednat. Cílem není vystrašit rodiče, ani to, aby při každém škrábání v krku vezli dítě na kliniku. Cílem je zvýšit informovanost. Vážná situace vzniká tam, kde maminka uloží zdravé dítě ke spánku a to během spánku onemocní.  Ztracený čas, kdy mohla být včas zahájena léčba, pak mívá smutné následky.  Tohoto onemocnění sice není mnoho, ale polovina případů končí špatně. Jedinou možností prevence je očkování.

Očkování není v módě

Ten, kdo vidí zemřít dítě na meningitidu, nebo třeba na černý kašel, nemůže být odpůrcem očkování. Rodiče musí zvážit všechna pro a proti.

V současné době probíhá antivakcinační kampaň napříč celým světem. Je to v módě. Dříve maminky vyhledávaly očkování a platily za ně, dnes to mají hrazené, přesto pod vlivem antivakcinačních kampaní často dítě očkovat nedají. Oočkování se stalo obětí svého úspěchu. Lidé napříč státy zapomněli, co infekční onemocnění přinášejí za riziko, dnes naopak hledají riziko vakcinace. Nikdo neříká, že očkování je stoprocentně účinné a bez rizik. Jednoznačně ale převažuje profit vakcinace proti hrozbě onemocnění jako takovému. Od roku 2013 u nás klesá očkovanost a roste nemocnost. Jak se lékaři shodují, infekční nemoci jsou tady s námi, a pokud existuje obrana, je dobré ji využívat.

V Česku se nejčastěji setkáváme s meningokokem typu B a C. V roce 2014 se u nás nakazilo meningokokovým onemocněním 42 lidí, z toho 17 dětí do věku 5 let. Momentálně je 75 % onemocnění typu B, ale vyskytují se i typy C, Y a W, kterých je sice méně, ale s větším rizikem úmrtí. Ačkoli ani po 30 letech vývoje meningokokové vakcíny stále ještě neexistuje obrana proti všem typům (celosvětově existují ještě 3 skupiny, proti nimž očkování není), na všechny typy vyskytující se v Česku, vakcíny existují. Kromě tetravalentní vakcíny proti séroskupinám  A, C,W-135 a Y je od roku 2014 na trhu i očkovací sérum proti meningokoku typu B. Jde o doporučené nehrazené očkování.

Tetravakcína stojí  1 500 – 1 700 Kč za dávku, přičemž nutné jsou dvě vakcíny. Očkování proti meningokoku typu B je složitější, u dětí do prvního roku věku se očkují 3 dávky po 1 – 2 měsících, čtvrtá dávka pak po roce věku. U starších dětí a u dospělých jde o dvě vakcinace. Jedna dávka přijde na 3 000 Kč tzn. celkem 12 000 Kč.

Jak se odborníci shodují, vakcinace proti meningokoku je důležitá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ti, nejenže neonemocní, ale nestanou se ani možnými nositeli tohoto zákeřného onemocnění.

Autor: Lucie Vítková | 264 podpisů

Více >
PETICE za svobodnou volbu v očkování 9032 podpisů

PETICE za svobodnou volbu v očkování

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan této země mohl učinit svobodné rozhodnutí o očkování svém a svých dětí. V tomto smyslu žádáme o změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dosud povinné očkování by nadále mělo být bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.

 Neboť :

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

 

V České republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.

 

V téměř celé západní Evropě je očkování pouze doporučené, nikoliv povinné. Od povinného očkování se tam ustoupilo na základě rostoucího množství odborných lékařských studií, dokumentujících vážné negativní účinky očkování.

 

Zákon na ochranu veřejného zdraví by neměl prosazovat nedobrovolné plošné očkování, které nerespektuje individualitu a životní podmínky každého jednotlivce ani rodičů, kteří chtějí o svých dětech samostatně rozhodovat a cítí se zodpovědní za jejich zdraví.

 

Dnes se významně mění poměr mezi přínosy a riziky očkování, jelikož řada dříve nebezpečných onemocnění se u nás vyskytuje jen výjimečně, případně vůbec. Riziko onemocnět je tedy mizivé a riziko onemocnět se závažnými komplikacemi ještě mizivější. V této situaci nabývají rizika negativních následků po očkování na váze. Rodiče se tak dostávají do konfliktu se svým svědomím. Jsou totiž zákonem nuceni, aby své zdravé dítě vakcinací vystavovali potenciálně fatálním komplikacím (byť s relativně nízkou pravděpodobností) i v případě, že se na základě svého nejlepšího svědomí rozhodli o zdraví svého dítěte pečovat bez použití očkování či zvolit individuální očkovací plán.

 

Dopředu nelze dokázat, že očkování dítěte nebude mít žádné nežádoucí účinky ani že v jeho důsledku nemůže dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zdraví dítěte, proto je svobodný souhlas rodičů k tomuto zákroku zásadním právním krokem.

 

Možné nežádoucí účinky vakcinace vyplývají jak přímo ze složení vakcíny (vakcíny mohou obsahovat jako pomocné látky např. antibiotika, formaldehyd, hydroxid hlinitý, sloučeniny rtuti - thiomersal a další, případně potenciálně alergizující zbytky vaječné bílkoviny a dalších složek), tak z nepředvídatelné imunitní reakce každého jedince, která může vést k závažnému poškození očkovaného. Rodiče o této skutečnosti často nejsou vůbec informováni.

 

Rodiče, kteří se rozhodnou očkování svých dětí volit podle svého uvážení či jen požádají o jeho odložení, jsou sankcionováni a jejich děti pak diskriminovány zákazem vstupu do jeslí a předškolního zařízení a zákazem účasti na ozdravných pobytech (školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky…).

 

Na pozadí událostí okolo prasečí chřipky se ukázalo, jak může být rozhodování o očkování ovlivněno různými zájmovými skupinami, zkresleno mediálním tlakem i jednostrannými informacemi.

 

Věříme, že i v naší zemi budou platit právní normy, ke kterým se Česká  republika přihlásila podpisem Úmluvy o lidských právech a biomedicíně –  tj. že žádnému člověku není možno zasahovat do jeho organismu bez jeho výslovného souhlasu (či souhlasu jeho zákonného zástupce).

 

Více zde: http://petice.webnode.cz/

Autor: Martina Suchánková | 9032 podpisů

Více >
Zachraňme Dřevěnku! 224 podpisů chybí 776

Zachraňme Dřevěnku!

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

 

obracíme se na Vás ve věci dřevěné haly, lidově zvané Dřevěnka, v parku za Kulturním domem Střelnice v Hradci Králové, kterou chce majitel zbourat a nahradit prozatím blíže neurčeným projektem. Dřevěnka je cenná stavba postavená v roce 1924 tesařským mistrem Janem Krámem ve stylu rondokubismu, jak je pro tehdejší Hradec Králové příznačné. Jedná se o ojediněle zachovanou dřevěnou halu z meziválečného období s novátorským konstrukčním řešením. Byla by škoda, kdyby Hradec přišel o kvalitní stavbu, která je s historií a obrazem města spjatá přes devadesát let.

 

Pražské Předměstí bohužel trpí mnohdy nešťastnými soukromými i veřejnými investicemi. Sociální a další problémy jsou přímo provázané s prostředím, a cílem radnice by mělo být lokalitu zpříjemnit a povzbudit městský život. Dát občanům důvod, proč se v lokalitě na chvíli zastavit, pohodlně nakoupit jiným způsobem než v supermarketu, vypít kafe v kavárně nebo si jen sednout v parku na lavičku. To vše na rozdíl od řady pompézních investic může Dřevěnka a přilehlý park po rekonstrukci nabídnout.

 

Vyzýváme tímto město Hradec Králové, aby se zasadilo o zachování Dřevěnky a pomohlo pro ni najít nové využití, vhodné pro danou lokalitu. Může se jednat například o odkup budovy a následnou rekonstrukci v režii radnice, dlouhodobý pronájem nebo pomoc majiteli objektu při hledání soukromého investora.

 

Historickou halu lze například přestavět na plnohodnotnou městskou tržnici, jak je navrhováno v přiložené koncepční studii. Objekt Dřevěnky považujeme pro tyto účely za ideální, nachází se v centru města na místě s výbornou dopravnou obslužností a zároveň vysokou frekvencí chodců. V západních velkoměstech jsou tržnice často provozovány veřejným sektorem. V Hradci Králové je po podobné službě citelná poptávka a radnice by na ni měla reagovat.

 

Děkujeme, že náš názor vezmete na vědomí.

 

www.zachranmedrevenku.cz

 

Petiční výbor:

Václav Hájek, architekt, zakladatel iniciativy, autor koncepční studie přestavby Dřevěnky

Martin Hanousek, krajinný ekolog, opoziční zastupitel města Hradec Králové

Aleš Dohnal, projektový koordinátor, aktivista zabývající se hradeckou architekturou a urbanismem

 

Osoby oprávněné jednat jménem výboru: Václav Hájek, Aleš Dohna

Autor: Václav Hájek | 224 podpisů

Více >
Zamítnutí žádosti o povolení stavby Přístaviště Lobkovice 95 podpisů

Zamítnutí žádosti o povolení stavby Přístaviště Lobkovice

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, občané se vztahem k městu Neratovice a zvláště pak k lokalitě Lobkovice, prostřednictvím této petice

ž á d á m e

Město Neratovice

(IČ 00237108, 27711 Neratovice, Kojetická 1028)

 

o  z a m í t n u t í  ž á d o s t i

 

Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastupovaného společností TRANSCONSULT, s.r.o., IČ 47455292, se sídlem Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, ze dne 10.06.2015 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

 

Přístaviště Neratovice-Lobkovice

 

na pozemcích p.č. 919/12, p.č. 921/5 a p.č. 923/1 (dále také „předmětná lokalita“), vše v katastrálním území Lobkovice (dále také „Žádost“).

 

O d ů v o d n ě n í :

 

I.

Předmětná lokalita je tvořena jedinečným malebným kouskem kulturní krajiny přiléhající k levému břehu Labe. Poskytuje místo pro odpočinek, rekreaci a relaxaci všem obyvatelům Neratovic a okolí a všem návštěvníkům našeho mikroregionu. Všem, od mládeže po seniory, bez ohledu na jejich sociální statut poskytuje možnost se projít krásnou krajinou, odpočívat na lavičkách na břehu Labe, pozorovat rybáře sedávající s rybářskými pruty na jeho břehu, těšit se z pohledu na venčené domácí mazlíčky všech druhů a velikostí (někdy včetně pohledu třeba na pasoucí se kozy) a především obdivovat vodní ptactvo žijící tu nerušeně v souladu s člověkem, včetně divokých kachen, hus, labutí a dalších druhů, v neposlední řadě i zákonem chráněného Ledňáčka říčního.

Pro svou neopakovatelnou atmosféru si toto místo oblíbili i svatebčané k uzavírání manželství, je cílovou destinací pro seniory žijící v Domě kněžny Emy, kteří sem jezdívají hromadně i sami na svých invalidních vozících a tráví tu celé dny.

V neposlední řadě se tu může v Labi kdokoli, zcela zdarma osvěžit a vykoupat, čehož obyvatelé Neratovic a okolí hojně využívají, což by v případě realizace přístaviště skončilo - podle příslušných zákonů je v okruhu 100 m od přístaviště koupání zakázáno.

 

II.

Tento jedinečný charakter si předmětná lokalita zachovala i proto, že je záplavovou oblastí, přičemž jde o záplavovou oblast č. III (podle příslušných podkladů ČP, a.s., použita vzestupná stupnice rizikovosti od I. do IV.).

Nemůžeme proto být lhostejni k tomu, jak plánované stavební zásahy změní charakter lokality, včetně její schopnosti povodním odolávat. Přesto, že si petiční výbor pro nedostatek času doposud nenechal vypracovat k této otázce znalecký posudek, byl výbor dotazovanými autoritami v příslušném oboru upozorněn, že realizací stavby dojde ke snížení retenční schopnosti krajiny a tím k nárůstu rizika vzniku škod na majetku při dalších povodních. Všichni si dobře vzpomínáme na tzv. Tisíciletou povodeň z roku 2002, kdy voda dosahovala v předmětné lokalitě na úroveň silnice, část domů zatopila a část domů zatopení unikla jen těsně, při dalším vzedmutí hladiny ještě cca o 0,5 metru by došlo k zatopení všech zdejších obytných domů. Obdobná situace nastala v roce 2006 a 2013 a je tudíž jen otázkou času, kdy předmětná lokalita bude čelit povodni opět.

Přístaviště Neratovice – Lobkovice hrubě zasáhne do toku řeky v místě, kde je její koryto jedno z nejužších. Jeho část umístěná na břehu opětovně sníží retenční schopnosti krajiny, část umístěná na vodě se v případě uvolnění změní v projektil schopný silně devastovat vše, co se mu na jeho „povodňové cestě do Hamburku“ postaví do cesty.

 

III.

Petiční výbor má silné pochybnosti o tom, že by po realizaci stavby zdejší Přístaviště překypovalo lodním provozem, chybí tu následná infrastruktura, požívání alkoholu je v přístavištích přísně zakázáno, a Neratovice sami neoplývají tolika stavebními či přírodními památkami, aby to lákalo provozovatele lodí k jejich návštěvě. Nejspíše tedy Přístaviště poslouží jen k tomu, aby si osádky lodí mohly vykonat svou malou či velkou tělesnou potřebu v záchodcích, které tu mají být také zbudovány, což podle petičního výboru k povznesení krajiny příliš nepřispěje.

Co vlastně přinese Přístaviště Neratovicím, Lobkovicím a jejich návštěvníkům pozitivního, není petičnímu výboru jasné (že přinese řadu pozitiv Žadateli a především do projektu zapojeným stavebním společnostem naopak petičnímu výboru jasné je - ani Žadatel, ani stavební společnosti však nejsou občany Neratovic a Lobkovic, neplatí tu daně, nenakupují tu, nenavštěvují zdejší restaurační zařízení a poté, co zde „vysypou do vody“ své kubíky betonu, opětovně „zmizí“, jejich beton tu však již zůstane a poničená lokalita rovněž).

Realizace stavby také omezí činnost Veslařského klubu Neratovice, existujícího od roku 1945, a tím zkomplikuje jeho tréninkové možnosti (úbytek tréninkových drah).

 

IV.

Petiční výbor připomíná, že se Město Neratovice (zast. Mgr. Lenkou Mrzílkovou, starostkou) v roce 2011 připojilo Memorandu o vzájemné spolupráci s obecně prospěšnou společnosti Zlatý pruh, o.p.s. , kde se mj. zavázalo, že kromě podpory vodního turismu se zaměří ve spolupráci s dalšími subjekty spojenými se Zlatým pruhem, o.p.s. na „Udržení podmínek pro zachování typických živočišných a rostlinných druhů za pomoci vzájemně koordinovaných managementových opatření, projektů a jiných aktivit, monitoringu, výměny informací a popularizaci výsledků“.

(http://www.khkstrednicechy.cz/MEMO_LABE_CZ_120214080411_0001.pdf)

 

Petiční výbor má za to, že tento cíl bude realizací stavby nikoli podpořen, ale přesně naopak, významně narušen, neboť stavba je plánována ve zcela nevhodné lokalitě.

Petiční výbor prohlédl další lokality (Zálezly, Týnec nad Labem, Brandýs nad Labem), kde jsou Přístaviště již zbudována, a musí konstatovat:

ani v jednom případě není Přístaviště umístěno do těsné blízkosti obytných domů;

Přístaviště jsou napojena na již existující infrastrukturu (Zálezly – u benzínové pumpy, nedaleko od železniční stanice, Týnec nad Labem – přístaviště je součástí kempu, tedy navazuje na existující „turistickou“ infrastrukturu, apod.);

 

Petiční výbor má za že Žádost nerespektuje požadavky plynoucí z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. července 2009 č. 929 o Politice územního rozvoje České republiky, konkrétně nerespektuje požadavek na to, s obzvláštní citlivostí vymezovat stavební zásahy v záplavových územích a to jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech.

Je snad postavení Přístaviště v Lobkovicích, lokalitě známé z písemných pramenů téměř 1000 let, nutné ze zcela výjimečných a odůvodněných příčin, když za uplynulých téměř 1000 let taková nutnost zatím zjevně nenastala (kdyby nastala, přístaviště by tu jistě již nějaké to století bylo)?

Tento názor petiční výbor a signatáři petice n e s d í l e j í , neboť Žádost odporuje nejen logice věci (využití krajiny), územnímu plánu (viz níže), ale i Politice vlády ČR v oblasti územního rozvoje.

V.

Petiční výbor považuje za důležité uvést, že podle jeho názoru nemá „Žádost“ oporu v Územním plánu. Podle čl. 10.1.5 („Vodní doprava“) Územního plán sídelního útvaru NERATOVICE - Dokumentace právního stavu po změně č. 10 je „v návaznosti na novou lávku přes Labe v Lobkovicích (...) navržena na levém břehu přístavní hrana pro osobní dopravu (naproti ulice Palackého). ...“.

 

Přístavní hrana není Přístavištěm (jde o zcela rozdílné objekty) – je tedy zřejmé, že Žádost n e r e s p e k t u je Územní plán a hrubě expanduje mimo jeho závazné mantinely, což samo o sobě, podle názoru petičního výboru, zcela odůvodňuje její zamítnutí.

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

 

Ing. Daniel Mareš, Dvoudílná 476/15, 190 00 Praha 9

spoluvlastník nemovitosti v Neratovicích-Lobkovicích

 

MUDr. Iveta Marešová, Dvoudílná 476/15, 190 00 Praha 9

spoluvlastník nemovitosti v Neratovicích-Lobkovicích

 

Alena Šustková, Jablonecká č.p. 409/44, 190 00 Praha 9 – Střížkov

vlastník nemovitosti v Neratovicích-Lobkovicích

 

Oldřich Poděbradský, 273 29 Koleč 41

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

 

 

Ing. Daniel Mareš, Dvoudílná 476/15, 190 00 Praha 9

GSM 602 203 907, aklp@seznam.cz

 

 

Autor: Daniel Mareš | 95 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj