Vyhlášení soutěže na podobu náměstí Míru v Novém Boru 345 podpisů chybí 855

Vyhlášení soutěže na podobu náměstí Míru v Novém Boru

My níže podepsaní žádáme zastupitele a radu města Nový Bor, aby zastavili práce na aktuálním projektu rekonstrukce náměstí Míru (zveřejněném dne 23.11.2015 na webu města) a vyhlásili veřejnou architektonickou soutěž dle pravidel České komory architektů.

 

Nový Bor si zaslouží kvalitní nadčasový návrh tak důležitého veřejného prostoru jako je hlavní náměstí města!

 

Hlavními důvody proč je potřeba soutěž vyhlásit jsou:
1) rekonstrukce náměstí změní tvář města na desítky let a je nutné i za cenu zdržení revitalizace prostoru věnovat návrhu patřičnou pozornost a případně i veřejnou diskusi

2) nikde není veřejně prezentován autor současného návrhu (vzbuzuje podezření z neprůhledného výběru projektanta/střet zájmů)

3) kvalita prezentace je vzhledem k době vzniku (2015) velmi podprůměrná

4) na náměstí budou zbytečně 2 souběžné silnice - je ubírán prostor pro veřejnost

5) výjezd a vjezd na objízdnou komunikaci náměstí je navrhován z kruhového objezdu, kde na to není dostatečný prostor - komplikace dopravy na křižovatce

6) uprostřed náměstí je „prostor pro veřejnost“ sevřený silnicí a sloupky zabraňujícími vjezd na plochu

7) sloupky proti vjezdu do středu náměstí zabraňují bezproblémové víceúčelové využití náměstí

8) náměstí je pro pěší odtrženo silnicí od parku před MěÚ

 

Za petiční výbor:
Ing.arch. David Urbánek, Školní 246, Velešín (nar.: v Novém boru)

Osobu pro zastupování ve styku se státními orgány:

Ing.arch. David Urbánek, Školní 246, Velešín

Autor: Ing.arch. David Urbánek | 345 podpisů

Více >
Petice na podporu vzniku samostatného SPC pro děti, žáky a studenty s PAS  v Libereckém kraji. 130 podpisů

Petice na podporu vzniku samostatného SPC pro děti, žáky a studenty s PAS v Libereckém kraji.


Aktuální personální změny v SPC Semily, kdy odchází stěžejní pracovník, který zde dlouhodobě vykonával nenahraditelnou službu pro děti s PAS prakticky pro celý Liberecký kraj, je impulzem k požadavku řešit neutěšenou situaci v kraji systémově tak, aby se dětem, žákům, studentům s PAS a jejich rodinám, dostalo adekvátní a včasné intervence.
Poradenské služby SPC Semily byly v poslední době organizačně stále více omezovány i  přes to, že dětí s  poruchou autistického spektra (dále jen PAS) stále přibývá (v součastnosti u SPC cca 300 dětí) a zasloužily by si naopak větší pozornost a péči. Vzrůstá nespokojenost  s celkovým přístupem, rozsahem služeb a čekacími lhůtami SPC. Procesní postupy SPC komplikují stále více dostupnost  a včastnost pomoci našim dětem (dané zákonem) právě ve chvíli, kdy ji potřebují.
Konkrétně nás trápí :
- dlouhé objednací lhůty na vyšetření, konzultace a pod.
- nedodržování zákonných lhůt
- absence výjezdů do škol při řešení neodkladných situací
- absence odborného vedení učitelů a žáků
- nedostatek pedagogických  asistentů a z toho plynoucí nejistota jejich zajištění  
- absence centrální databáze pedagogických asistentů pro děti s PAS 
- nedostatečná odborná podpora rodiny a práce ze sourozenci 
- finanční dostupnost terapeutů a odborníků v oblasti sociálních nácviků, bez kterých se děti s PAS neobejdou (terapeutů, arteterapie, muzikoterapie,logopedie...)
- podpora začlenění dětí s PAS do volnočasových aktivit.

Požadavek zřízení samostatného SPC pro děti, žáky a studenty s PAS v kraji má svoje opodstatnění také vzhledem k nárokům a požadavkům na poradenské pracovníky v souvislosti s blížící se účinností prováděcí vyhlášky MŠMT. Dlouhé čekací lhůty a nekompetentní přístup pracovníků stávajícího SPC vzbuzují oprávněné obavy mezi rodiči žáků s PAS i pedagogickými pracovníky školských zařízení, kde jsou žáci a studenti s PAS vzděláváni.

Autor petice: Jménem aktérů vzdělávání osob s PAS  Kateřina Hornová
 

Autor: Kateřina Hornová | 130 podpisů

Více >
Petice za znovuoživení vlčice Nirvany 2 podpisy chybí 498

Petice za znovuoživení vlčice Nirvany

Poznámaka: tRPG - textová hra, kde píšete za život svého hrdiny, v mém případě vlčici.

Asi si budete myslet že jsem blázen a chci jen provokovat.

Není to tak. Pro mě se jedná o velmi bolestné téma. Začalo to jednoho dne, kdy jsem se registrovala se svou vlčicí na textovou RPG hru Niwatské smečky. Je to skvělá hra, to ano. Byla jsem tam šťastná, byl to můj jediný únik před realitou, která u nás není moc hezká. Dělalo mi to obrovskou radost, má vlčice si získala partnera, přátele, stala se dokonce alfou smečky... a ještě před tím se na RPG zaregistrovala i má sestra, které se v té době rozbil počítač. Začala podvádět, založila si více postav bez dovolení, hrála proti pravidlům, dokonce začala šikanovat jednu hráčku... a mě s ní, abych nikomu nic neřekla.

 

Do teď nechápu, jak dokázala udělat takový humbuk, jen kvůli hře. Má vlčice Nirvana v té době zabřezla - začala čekat vlčátka se svým milovaným partnerem Aetasem. Otravování mé sestry v té době dosahovalo maxima. Donutila mě s ní založit soukromou hru(kde jsme hráli jen my dvě), kde se chtěla dohodnout na tom, že bude má vlčice Nirvana - jakožto alfa - vlčici druhé hráčky zastrašovat, aby odešla ze hry. Vůbec jsem tu soukromou hru hrát nechtěla... ale Vy by jste si přáli dalšího monokla na oku, aby to rodiče zase řešili? Asi ne.

 

Nikdy bych nešikanovala, nepodváděla, neubližovala bez důvodu... ne, jako moje sestra. Jak to skončilo? Vittani Virentem, zakladatelka celé hry, se to rozhodla řešit(čemuž se pochopitelně nedivím). A jelikož jsme se sestrou hrály obě z jednoho počítače, měly jsme stejnou IP adresu a všechno padlo na mě... najednou si všichni mysleli, že to já jsem hrála za vlky mé sestry, že to já jsem tam šikanovala, že to já jsem podváděla a porušovala pravidla... no, nebylo to tak. Já měla jen vlky, které jsem měla povolené a nikomu neubližovala. Umíte si představit, co by mi sestra provedla, kdybych to všechno někomu řekla, kdybych to začala nějak řešit? Nemohla jsem. Má vlčice byla smazána, bez možnosti oživení. Moc, strašně moc mi chybí.. nevím proč. Ona byla můj únik před realitou, možnost jiného života. Má sestra je teď pryč v Anglii a už se nevrátí. A já nemám svou vlčici... bolí to, moc. Její vlčátka teď musí žít bez ní, její přátelé si po ní stýskají, o jejím partnerovi nemluvě... a mě to moc bolí. Asi si budete říkat, že je to jen hra, že toho moc nedělám... ale ona byla skoro to jediné hezké v mém životě. Něco, kde jsem mohla chvíli být někým jiným. Každý den na ni myslím, je to jako by mi usekli jednu ruku.

 

Při tom za nic nemůžu. Cítím se strašně ukřivděná. Já pravidla nikdy porušovat nechtěla a ani neporušovala, má sestra mi to celé zkazila. To ona si založila postavy bez dovolení, porušovala pravidla, šikanovala... já za nic nemohla a přes to mi byla smazána má milovaná vlčice. Možná mi to nebudete věřit. Je to jen na vás. Jediné, co bych si přála, je aby se má vlčice Nirvana vrátila do hry ke své rodině. Bez majetku, bez schopností, od začátku... je to tak těžké? Prosím, moc prosím, slitujte se. Jsem jenom malá holka, kterou skoro celej život šikanovala vlastní sestra. Nirvana byla můj jediný únik před realitou. Získala by zase základní post, nic by nevlastnila... přeju si jen, aby se mohla vrátit. Mám ráda jí, její rodinu, její přátele... chci ji strašně moc zpět.

 

Zakladatelka mi dovolila, založit si nového vlka, za což jsem sice ráda a děkuju jí... ale bez mé vlčice to není ono. Prostě mi to teď přijde tak nějak... ano, jsem ráda, že můžu hrát... ale stejně. Není to má vlčice, je to podivná náhražka... strašně se mi po ní stýská. Chtěla jsem jen druhou šanci, kterou má sestra v Niwatu dostala... ona ji dostala a já ne? To není fér. Stejně, jako vždy. Nechci tímto nikoho pobouřit, ale zoufalí člověk dělá zoufalé činy... a já zoufalá jsem. Bez mé vlčice už to není ono. 

 

Nemluvě o jejím partnerovi a vlčatech. Ona svá vlčátka jen porodila a byla zabita... nikdy si neužila mateřství, po kterém vždy tolik toužila. Její partner si toho již od vlčici vytrpěl mnohé... věřila jsem, že spolu budou navždy. Prosím, podpořte mě. Podpořte malou holku, co chce jen zpět svou virtuální vlčici. Probrečela jsem kvůli tomu dva dny... už celé dva měsíce se tím trápím. Je mi hrozně. A cítím se ukřivděná, opravdu hodně. Když se to však dělo, nic jsem dělat nemohla. Já nikdy nechěla Niwatu dělat problémy, chtěla jsem mu pomoct. Přála bych si jedinou věc - dala bych za ni cokoliv! Nejvíc na světě bych si přála, aby se vrátila má vlčice. Může to mít jakékoliv podmínky - že si nebudu moct nikdy založit další postavu, že si nebudu moct nic koupit... ale prosím, vraťte mi mou milovanou vlčici. Prosím! :'( Skoro každý svou první postavu má, je to základ, začátek a je to pro vás důležité... no a já ji nemám. A je mi hrozně.

 

Prosím. Vittani, odpusť mi, ať už jsem provedla cokoliv. Ale jak vidíš, jsem zoufalá... a zoufalí člověk dělá zoufalé činy. Jsem ráda, že jsi mi dovolila nového vlka... ale bez původní Nirvany to není ono. Prostě jsem i k ní vytvořila obrovské pouto. Tohle nemá být znevážení tebe - ne, vážně ne. Promiň, jsou prostě zoufalá a nešťastná. A pro návrat Nirvany bych udělala cokoliv. Neříká se, že jen ten nejstatečnější se slituje? To není nucení... jak říkám, jsem zoufalá.

Autor: Kateřina Malá | 2 podpisy

Více >
Petice za uzavření psího útulku v Dobranově (Česká Lípa) z důvodu špatných hygienických podmínek 342 podpisů

Petice za uzavření psího útulku v Dobranově (Česká Lípa) z důvodu špatných hygienických podmínek

Touto peticí požadujeme uzavření psího útulku v Dobranově. Vzhledem k vážným pochybením máme za to, že co se týče byť jen základní hygieny a zabránění přenosu nebezpečných psích nemocí (zejména infekční parvovirózy), jeho funkce zcela selhává. Majitel útulku, pan Jan Vávra, pak tyto vleklé a vážné problémy očividně ignoruje, viz mnohé zprávy především v Českolipském Deníku a podněty od nespokojených občanů (můžeme na vyžádání poskytnout). Tím vším je s největší pravděpodobností porušován nejen zákon na ochranu zvířat, ale i další související legislativa.

Starostům měst a obcí na Českolipsku se žalostný stav psů vycházejících z útulku rovněž dlouhodobě nelíbí. Žádná z jejich iniciativ dosud ovšem nebyla tak silná, aby vedla ke zrušení útulku a vybudování nového s předpokládaným umístěním v České Lípě. Zatoulané psy do Dobranova vozí na základě smlouvy i Českolipská městská policie, ovšem dle jejího vyjádření může kontrolovat pouze psy, které do útulku přivezla. To nám přijde jako nedostatečné a věříme, že by bylo nejlepší vybudovat nové, moderní zařízení pro oblast celého okresu.

Na závěr dodáváme, že tak jako u každé petice, i zde pomáhá i jediný další podpis: ten Váš. Přesto prosíme i o šíření; nejlépe mezi lidmi, jimž není osud psů lhostejný a kteří chápou, že i zvíře má pocity a duši. V případě jeho nemoci si jistě nepřeje nic jiného, než člověk ve stejné situaci, a sice uzdravit se. To se mu však bohužel díky zbytečnému lidskému diletantství často nemusí podařit (reálné zkušenosti několika adoptujících).

Děkujeme za Vaši podporu, skutečně si jí vážíme!

 

Tuto petici podává petiční výbor – jména, příjmení a bydliště všech jeho členů a to samé u osoby, oprávněné ho zastupovat)

Autor: Michal Němeček | 342 podpisů

Více >
Petice za ponechání  Mgr. M. Frice na stávajícím postu ředitele  Základní a Mateřské školy Všeň. 54 podpisů

Petice za ponechání  Mgr. M. Frice na stávajícím postu ředitele Základní a Mateřské školy Všeň.

My, níže podepsaní občané,prostřednictvím této petice žádáme obecní zastupitelstvo a obecní radu obce Všeň  o ponechání  Mgr. M. Frice na stávajícím postu ředitele Základní a Mateřské školy Všeň.

     Jednání OÚ Všeň ve vztahu k dotčeným dětem a jejich zákonným zástupcům a rodičům je naprosto 

nestandardní a odporující všem dobrým mravům. Rodiče a zákonní zástupci dětí si školu ve Všeni 

vybrali pro své dítě po pečlivém zvážení všech pro a proti a v konečné fázi se rozhodli právě pro 

tuto školu z důvodů její koncepce a celkového pojetí výuky. Pro mnoho rodičů bylo toto zohlednění 

pro jejich dítě důležitější než dostupnost do místa výuky.

    My, rodiče a zákonní zástupci dětí ze ZŠ Všeň, se dožadujeme práva pro své děti na vzdělání ve 

škole, kterou jsme si z důvodu celkového pojetí vzdělávání zvolili.   

Důvody pro ponechání Mgr. Frice na pozici ředitele mateřské a základní školy Všeň: 

-příliv dětí do obecní školy (3 děti v roce 2009 - 63 k září 2015)

-příjem obce plynoucí ze stoupajícího počtu dětí (2009 - 24 300; 2015 - 510 300) vyčísleno bez příjmů za 

mateřskou školu

-zkulturňování budov i pozemků za působení p. M. Frice

-ojedinělá a ministerstvem školství žádaná koncepce výuky a vzdělávání

-ochota rodičů stávajících dětí aktivně se zapojit do dění školy i obce

-udělení ocenění "Strom života" p. M. Fricovi, jako hodnotné osobnosti Libereckého kraje.

.   

Děkujeme 

Za petiční výbor:

Ilona Zajícová

Jiří Toman

Lenka Stříbrná

Autor: Michaela Žáková | 54 podpisů

Více >
Oprava silnic Frýdlantska srdcem i rozumem 89 podpisů

Oprava silnic Frýdlantska srdcem i rozumem

My, níže podepsaní občané žádáme prostřednictvím této petice zástupce Libereckého kraje, místních samospráv a orgánů státní správy, aby se při plánované rozsáhlé opravě silnic na Frýdlantsku v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ řídili následujícími prioritami:

1) opravy nebo rozšíření silnic musí být provedeny kvalitně tak, aby nemusely být každoročně znovu opravovány,

2) opravy nebo rozšíření silnic musí odpovídat požadavkům na bezpečnost silničního provozu,

3) opravy nebo rozšíření silnic musí zohledňovat nárůst nákladní a osobní automobilové dopravy včetně šetrného cestovního ruchu, zejména v oblasti cykloturistiky,

4) opravy nebo rozšíření silnic musí chránit stávající stromořadí, není-li tím vyloučena některá z předchozích priorit,

5) opravy nebo rozšíření silnic musí být doplněny o nová stromořadí, nepodaří-li se uchránit stávající stromořadí,

6) opravy nebo rozšíření silnic musí zahrnovat opatření na podporu cestovního ruchu, bezpečnosti všech účastníků silničního provozu včetně cyklistů a chodců, například odpočívadla.

 

Chceme na Frýdlantsku uchránit přírodní a kulurní dědictví všude tam, kde je to možné, kde to slouží k duševnímu i hmotnému obohacení nás i příštích generací. Takovým dědictvím jsou i stromořadí, která byla vysázena před zhruba 100 lety.

Chceme omezit potenciální ohrožení v dopravě, které sebou nesou úzké silnice, špatný stav jejich povrchu, stromy, které do silnic zasahují. Silnice využíváme k přepravě za svou obživou, naše děti jsou po nich přepravovány do škol a mimoškolních aktivit, vozíme po nich staré lidi do zdravotnických zařízení a v neposlední řadě je využívají turisté, kteří navštěvují náš region.

Jsme pro modernizaci silniční sítě na Frýdlantsku.

Jsme pro zachování a/nebo vysázení nových stromořadí v rámci modernizace silniční sítě na Frýdlantsku.

 

Autor: Petr Pávek | 89 podpisů

Více >
Zachraňme aleje 1134 podpisů

Zachraňme aleje

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Liberecký kraj, Krajská správa silnic, starostové dotčených obcí a poskytovatelé dotací respektovali náš požadavek na to, aby při rekonstrukcích a opravách silnic v našem kraji, aktuálně zejména ve Frýdlantském výběžku, bylo bráno v úvahu, že aleje jsou nedílnou součástí našeho domova a krajiny, kde žijeme. Chceme, aby veškeré záměry na kácení alejí a stromořadí byly předem a dostatečně projednány s odbornou i laickou veřejností a aby byla hledána technická řešení, která aleje zachrání před zbytečným kácením.

 

Zejména požadujeme:

1. aby žádost o dotace z fondů EU na rekonstrukce silnic ve Frýdlantském výběžku nebyla podána dříve, než bude vyřešena problematika místních alejí,
2.  aby byl v rámci projektu rekonstrukce silnic „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ přehodnocen záměr vykácet cca 950 vzrostlých stromů, jež tyto aleje tvoří,
3. aby byly v souvislosti s projektem a jeho udržitelností vyčleněny finanční prostředky na ošetření a údržbu alejí,
4. aby bylo zváženo, zda je vzhledem k intenzitě dopravy efektivní rozšiřovat komunikace II. a III. třídy na úkor alejí, či zda by stačilo jen opravit jejich v některých případech katastrofální povrch,
5. aby bylo hledáno technické řešení, které dovolí v maximální míře zachovat současné aleje,
6. aby i v budoucnu Liberecký kraj a Krajská správa silnic své záměry dopředu včas projednávaly s veřejností a místními spolky.

 

Za petiční výbor:
Ing. Zbyněk Vlk, autor a provozovatel Žijícího skanzenu, Jindřichovice pod Smrkem
Mgr. Monika Tomašáková, OSVČ, Raspenava
Mgr. Kryštof  Špidla, Ph.D., učitel a zastupitel, Hejnice
Dr. Milan Maršálek CSc., novinář a zemědělec, Dolní Řasnice
Ing. Stanislav Budka, pracovník ochrany přírody, Hejnice
Jolana Bláhová, externí redaktorka, Horní Řasnice
Pavla Jazairiová, novinářka, Poustka

Autor: Stanislav Budka | 1134 podpisů

Více >
Petice za lepší pracovní podmínky na poštách 41 podpisů chybí 959

Petice za lepší pracovní podmínky na poštách

Již delší dobu lze pozorovat stížnosti zaměstnanců České pošty v libereckém kraji na pracovní podmínky. Přestože Česká pošta problém bagatelizuje a označuje jej vytrvale jako stížnosti pár jedinců, z mnoha indícií lze vyčíst, že se jedná o problém opravdu většího rozsahu, v němž Česká pošta využívá situace svých zaměstnanců, kteří jsou rádi, že mají alespoň takové místo, jaké mají.

 

Přestože se v některých městech výrazně zvětšilo území, které musí jednotlivý doručovatelé a doručovatelky obsáhnout, díky čemuž se také zvýšila doba, za kterou všechny zásilky a psaní doručí, tato změna není nijak obsažena, je-li přes standardní pracovní dobu.

 

Těch pár, které se nebojí o problému promluvit, zdůrazňují, že větší vlna odporu se nezvedne pouze z řad zaměstnanců, protože spousta z nich se obává o svoji pracovní pozici a jsou přesvědčeni, že hlasitá kritika by je mohla o místo připravit.

 

Česká pošta navíc přistoupila ke snaze snížit své ztráty z klasických služeb tím, že nabízí finanční produkty a služby. To se často děje formou nabídek právě od doručovatelů a doručovatelek, díky čemuž jejich obliba mezi lidmi klesá a opět tak o něco ztěžuje jejich již tak nesnadnou práci.

 

Požadujeme proto, aby Česká pošta zlepšila pracovní podmínky svým zaměstnancům, ať již formou úbytku pracovních povinností jednotlivých zaměstnanců, nebo alespoň adekvátní finanční kompenzací za reálně odvedenou práci. Ve výsledku je obětí kromě zaměstnance stejně běžný občan, který musí na vše čekat déle, případně je mu jednání s pracovníky pošty znepříjemňováno nevyžádanými obchodními nabídkami.

Autor: Radka Dlouhá | 41 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

Liberecký x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?