Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování
19037 podpisů

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

Autor: Martina Suchánková | vloženo: 10.02.2015 | 19037 podpisů
Sdílejte s přáteli

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě. Petice bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně. 

 

V České republice jsou nařizována očkování proti 9 nemocem. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila rodičům pokuta a dítě nesmělo do mateřské školy. Nedávno se zákaz rozšířil i na dětské skupiny a podle předkládaného návrhu se má vztahovat už i na služby jako je hlídací koutek, mateřské centrum nebo dokonce péče soukromé chůvy. Pokud mateřská škola nebo provozovatel dětského koutku přijme byť jen částečně neočkované dítě, bude jim přímo za toto jednání hrozit pokuta až do výše 500.000 Kč.


 

Represemi se snaží stát působit i na lékaře. Pokuta až do výše 3.000.000 Kč bude hrozit dětskému lékaři, který neprovede povinné očkování. Zákon nebere do úvahy, že lékař může očkování pouze nabízet, ale nikoliv provádět bez souhlasu rodičů.

 

Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice. Čeští pediatři se tak místo pečujících odborníků stávají nástrojem moci na vynucování očkování. Zákonná povinnost očkovat tak narušuje vztah důvěry mezi rodiči a lékařem, ale hlavně nedává prostor pro zohlednění specifických potřeb dítěte.

Pokuty hrozí i provozovatelům táborů či školám, které jezdí s dětmi na školy v přírodě. Tytéž děti, které spolu mohou chodit do školy a jezdit na kratší výlety, spolu nesmí jet na tábor či jinou zotavovací akci, pod hrozbou pokuty až 100.000 Kč.

Všechny výše zmíněné postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář.

V ČR je každý rok zaznamenáno několik set závažných nežádoucích účinků vakcín. Stát, který očkování nařizuje, se za ně přitom zříká jakékoli odpovědnosti.

 

 

My níže podepsaní nesouhlasíme s vládou předkládaným zněním novely zákona na ochranu veřejného zdraví a požadujeme:

 

1) převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,

2) zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým už před lety vyzval dřívější veřejný ochránce práv Otakar Motejl,

3) zrušení zákazu přijímat neočkované děti nebo částečně očkované děti do dětských kolektivů, protože je to nepřiměřené opatření, které nemá obdoby v žádné z našich sousedních zemí,

4) zavedení povinnosti státu řádně a transparentně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z nemocí, proti kterým se povinně očkuje,

5) zrušení povinnosti lékaře provést očkování a její nahrazení povinností očkování pouze včas nabídnout,

6) zrušení povinnosti lékaře udávat své pacienty hygienické stanici.

 

Při podepisování petice pomocí emailových schránek na seznam.cz (@seznam.cz, @email.cz, @post.cz, spoluzaci.cz @stream.cz a @firmy.cz) zkontorlujte složku "Hromadné" ve Vaší schránce - tam bude doručen email s odkazem pro potvrzení podpisu.

Aktuality

16.02.2015 11:00

Pro velký zájem šíření petice i pomocí parírových podpisových archů, jsme tyto zpřístupnili. Ke stažení je naleznete u výpisu posledních podpisů nebo zde: www.e-petice.cz/data/podpisovy_arch_represe_ockovani.pdf

Archy zasílejte na adresu uvedenou záhlaví.

Pokud vám nebyl doručen e-mail pro potvrzení podpisu, prosím, kontaktujte správce portálu na info@e-petice.cz

Martina Suchánková

 

26.02.2015 23:20

Děkujeme všem signatářům za podporu.

Máme pro Vás novinky ohledně návrhu novelizace zákona na ochranu veřejného zdraví.

Byly učiněny dvě “kosmetické” změny týkající se očkování:
- Lékařům snížili pokutu na 1.000.000 Kč za neprovedení očkování a na 100.000 Kč za neudání svých pacientů na základě žádosti hygienické stanice.
- Zákaz péče o děti do 3 let se nebude vztahovat na chůvy mimo provozovnu, tedy na péči v domácnosti dítěte, ale i nadále se vztahovat na hlídací koutky a mateřské kluby. 

Sněmovní tisk s návrhy změn zde:
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=270&ct1=4
Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270 

Zveme Vás také dne 3. března 2015 na seminář v Poslanecké sněmovně „Povinné očkování dětí v systému ochrany veřejného zdraví“ pořádaný poslanci Ninou Novákovou a Janem Farským. Poslanci a právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv zde představí pozměňovací návrhy k zákonu. 
Místo a čas: Poslanecká sněmovna PČR, Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1, od 10:00 do 12:00 hod. 
Pozvánka zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/689-pozvanka-na-seminar-o-ockovani-v-ps-3-3-2015

Oslovte prosím své regionální poslance, pozvěte je na seminář a navštivte je s našimi pozměňovacími návrhy: 
http://rozalio.cz/index.php/151-aktuality/670-novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci-a-zavedeni-odpovednosti-statu-za-nezadouci-ucinky

Stanovisko k včerejšímu vyhlášení pléna Ústavního soudu najdete spolku ROZALIO zde: http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/688-tiskova-zprava-k-vynosu-us-23-2-2015
a Ligy lidských práv zde: http://llp.cz/2015/02/plenum-ustavniho-soudu-povinne-ockovani-je-v-poradku-ale-stat-by-mel-odskodnovat-nezadouci-ucinky 

Buďte informovaní a přihlaste se k odběru newsletteru ke svobodě v očkování, který připravuje ROZALIO a Liga lidských práv: http://eepurl.com/-GcvX

 

05.03.2015 23:07

Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
Děkujeme!

 

 

09.03.2015 12:19

Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
Děkujeme!

 

 

30.03.2015 21:56

Dobrý den,
k novelizaci ohledně očkování jsou dvě novinky. První je nové alarmující zjištění o snaze poslanců zdravotního výboru zavést očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů. Druhou zprávou je další nepříznivý vývoj novelizace ve zdravotním výboru.
Na konci ledna při projednávání novely poslanci zdravotního výboru schválili dosud neznámý a veřejně nediskutovaný návrh na změnu zákona o zdravotních službách, která umožní poskytovat bez souhlasu zdravotní péči k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Péče bez souhlasu znamená, že ji lze poskytovat bez svobodného a informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonných zástupců a rovněž proti jejich vůli. Jde o podstatný zásah do lidských práv.
Rozalio a Liga lidských práv na toto zjištění reagovaly otevřeným dopisem ministrům, poslancům a poslankyním a požadují stažení tohoto návrhu - http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/726-otevreny-dopis-k-zastaveni-pokusu-o-zavedeni-nasilne-zdravotni-pece. Právnička Ligy problematické ustanovení vysvětluje ve svém článku – http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63748370-poslanci-pritvrzuji-na-maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu.
Mezitím se zákon o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270) dostal do 2. čtení a byl znovu vrácen k projednání do zdravotního výboru. Očekávali jsme, že během projednání budou učiněny očekávané a požadované úpravy a také bude navržena zákonná úprava odpovědnosti státu v případě újmy na zdraví způsobené očkováním. Bohužel výbor žádné změny nepřijal a ministerstvo nepřijalo žádný návrh na odškodnění. Kompromisní pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové (TOP09) zavádějící možnost individuálního očkovacího plánu byl odmítnut.
Místo toho bylo přislíbeno ustanovení komise pro otázky očkování, na jejíž návrhy a závěry se bude čekat roky. Přitom některé změny (např. zavedení odpovědnosti státu, zrušení sankcí pro třetí subjekty) mohly být přijaty hned.
Nyní čekáme na reakci odpovědných politiků na otevřený dopis a nadále budeme legislativní proces sledovat.


Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

 

04.04.2015 08:21

Naše práce slaví úspěch!
Ministerstvo zdravotnictví chtělo do novely zákona o ochraně veřejného zdraví protlačit část, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! Na základě našeho otevřeného dopisu však ministerstvo projednávání novely ve sněmovně stáhlo. Více se dočtete zde: http://llp.cz/2015/04/ministerstvo-stahlo-kontroverzni-novelu-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi/

Lidé si připomenou děti poškozené očkováním
Zapálení svíčky a vzpomínka na děti, které zůstaly po očkování trvale poškozeny na zdraví či životě. To je akce, která se 7. dubna 2015 na Světový den zdraví uskuteční v mnoha městech České republiky. 
Zapal svíčku za včeličku – místa pietní akce naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/zveme-vas-na/setkani/729-zapal-svicku-za-vcelicku-pietni-akce

 

30.04.2015 01:57

Milí přátelé a podporovatelé, 
děkujeme za podporu, sbírání podpisů elektronických i fyzických i za osobní návštěvy poslanců.
S páteční půlnocí uzavíráme petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování o jejím předání vás budeme informovat.
Prosíme, sdílejte ještě tuto petici s dalšími, kterým problematika očkování a diskriminující přístup státu není lhostejný.
 
V úterý 28.4. byla novela zákona o veřejném zdraví projednávána ve 2. čtení a v rozpravě bylo přislíbeno odstranění úpravy § 38 odst. 7 zákona o zdravotních službách, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! O dalších pozměňovacích návrzích jako individuální očkovací plán a zrušení povinnosti řádného očkování pro účast na ozdravném pobytu budou poslanci hlasovat.
Zápis z rozpravy naleznete zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/027schuz/s027005.htm
 
Situace je tedy značně nejistá, navštivte tedy svého poslance a ptejte se, jaké změny podpoří.
 
Doporučujeme podporovat přijetí těchto pozměňovacích návrhů:
 č. 2256, 2030, 2028, předkladatelka Nina Nováková a Jan Farský (TOP09):
-       zavedení individuálního očkovacího plánu a odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,
-       možnost volby alternativní vakcíny, povinnost lékaře informovat o možnosti výběru očkovací látky a úhrada jiné vakcíny z veřejného zdravotního pojištění do výše úhrady standardní vakcíny
-       zrušení podmínky očkování pro přístup na zotavovací akce a do předškolních zařízení
-       zrušení sankcí pro organizátory zotavovacích akcí, mateřské školy a lékaře
 
č. 2264, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
-       zrušení zaváděného očkování bez souhlasu
 
č. 2037, předkladatel Josef Novotný (ČSSD):
-       zrušení podmínky očkování k přístupu na zotavovací akce
-       razantní snížení sankcí
 
Dále v souvislosti s očkováním byly navrženy tyto pozměňovací návrhy, ale máme k nim výhrady:
 č. 2040, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
-       snížení pokuty pro zotavovací akce na 30.000 Kč, namísto původních 100.000 Kč – snížení pokuty je pozitivní, ale neřeší otázku, že by organizátorům neměla hrozit vůbec žádná pokuta, neboť podmínka očkování na zotavovací akce je nesmyslná
 
č. 2251, předkladatel František Vácha (TOP09):
-       zavedení možnosti individuálního očkovacího kalendáře ze zdravotních důvodů, kalendář stanoví poskytovatel – návrh v podstatě nic neřeší, neboť o umožnění individuálního očkovacího kalendáře nebude spolurozhodovat rodič, ale bude na rozhodnutí lékaře a již nyní je problém, že lékaři neuznávají kontraindikace a relevantní zdravotní důvody k individuálnímu přístupu
 
Právnička Zuzana Candigliota napsala článek o aprílovém politikaření kolem očkování - http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63909360-april-a-nasilne-ockovani-v-poslanecke-snemovne
Posudek Parlamentního institutu, který uznal naše obavy, že s navrhovanou změnou zákona o zdravotních službách se otevře prostor pro očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů, si můžete přečíst v pozměňovacím návrhu poslance Kaňkovského - http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123713&pdf=1
O vývoji legislativního procesu a hrozbě očkování proti vůli rodičů si můžete poslechnout včerejší vysílání Radiožurnálu s právničkou Zuzanou Candigliota a poslancem Rostislavem Vyzulou (od 38. minuty). http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3372526
  
Děkujeme za spolupráci!
Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

 

 

21.05.2015 09:41

Milí petenti,

v úterý 19. 5. byla petice předána do Poslanecké sněmovny ČR.

Shromáždili jsme nakonec 19 031 elektronických podpisů a 1380 podpisů fyzických, děkujeme za podporu.

Tisková zpráva k uzavření petice zde:  www.rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/752-lide-odmitaji-represivni-pristup-v-ockovani-petice-predana-do

Včera 20. 5. byla novela zákona na ochranu veřejného zdraví odhlasována ve 3. čtení. Bohužel v téměř nezměněné podobě, v jaké byla navržena. Pozitivní hlasování se týkalo návrhu možnosti očkování bez souhlasu či proti vůli pacienta, který byl odmítnut. Jinak požadavky občanů nebyly vyslyšeny. Nyní novela putuje do senátu.

Tiskovou zprávu k včerejšímu hlasování naleznete zde:  www.llp.cz/2015/05/poslanci-zabetonovali-represivni-ockovaci-system/

Důvody ke spokojenosti zatím nejsou, ale naši snahu jistě nevzdáme. Vaše podpora, zájem veřejnosti a aktivita mnohý rodičů celou situaci posunují. Každý rodič má právo zastávat zájem svého dítěte a to je pro každého dobrou oporou. Toto mějme na paměti!

Martina Suchánková

 

24.06.2015 07:27

Zdravíme Vás,
máme pro Vás potěšující zprávu, v Senátu prošel pozměňovací návrh senátorky Horské, který ruší sankce za neočkované a částečně očkované děti ve školkách a na ozdravných pobytech
http://horska.blog.idnes.cz/c/466468/nejsem-proti-ockovani-ale-odmitam-vysoke-pokuty-pro-skoly.html

Pozměňovací návrhy připravila Liga lidských práv s Rozaliem - původní znění s odůvodněním si můžete přečíst zde: </span>
http://llp.cz/publikace/pozmenovaci_navrh_senat. Schváleny byly dvě ze tří navrhovaných změn.

Chcete-li se podívat na hlasování senátorů, naleznete je zde.

1) Uacute;čast neočkovaných na školách v přírodě a táborech:

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15306&O=10

2) Nepovinné očkování ve školkách

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15307&O=10

3) Změna v sankcích

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15308&O=10

Ještě bychom Vás rádi upozornili na dva pořady zabývající se povinným očkováním
Rozhlasový (Ne)bezpečné očkování
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/nebezpecne-ockovani--1493044
Televizní - cyklus Nedej se - Utajená data
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410019-utajena-data/
Tento pořad vzbudil velmi silné reakce, především Zdravotnického deníku, ale přidávají se další media.
Na články se snažíme reagova a uvádět další upřesňujíci informace a zdroje. Reakce dotčených aktérů reportáže naleznete na www.rozalio.cz

Pokud jste se ještě nezapsali k odběru newsletteru s aktualitami na téma svobody v očkování, máte možnost zde: www.eepurl.com/-GcvX 

Martina Suchánková a Zuzana Candigliota

 

31.05.2016 03:02

Milí petenti, podporovatelé,

zákon o ochraně veřejného zdraví byl vloni schválen bez námi navrhovaných změn, kterým jste vyjádřili tak hojnou podporu, které si stále vážíme.

Dovolte mi Vás informovat o některých novinkách na „očkovacím poli,“ především o tom, že aktivita v zákonodárné činnosti neustala.

1) NOVÁ NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Senátu ji předložila místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská spolu s dalšími 36 senátorkami a senátory v lednu letošního roku a Senát ji v březnu schválil. Tato novela si neklade ambici vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování. Cílem předkládaného návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Navržené úpravy se týkají těchto 2 bodů:

            a) snížení sankce za porušení povinnosti nepřijmout neočkované, popř. nekompletně očkované dítě do mateřské školy, dětské skupiny či jiného zařízení poskytujícího péči o děti do tří let z dosavadních 500.000 Kč na 30.000 Kč.

            b) zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, či jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě, letních táborech apod.

Více si můžete přečíst na blogu paní senátorky - http://horska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500823

V dubnu tuto novelu projednala vláda, vyjádřila s ní však nesouhlas. Nyní je novela zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Celý legislativní proces včetně dokumentů můžete sledovat pod tiskem č. 743 zde - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=743.

 

2)  3. červen MEZINÁRODNÍ DEN POŠKOZENÝCH OČKOVÁNÍM

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi společně vyhlásili 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“ (International Vaccine Injury Awareness Day - http://www.lightacandle.eu/main). Tento den je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

Prohlášení k mezinárodnímu dni si můžete přečíst zde - http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/906-poockovani-cz-mezinarodni-den-poskozenych-ockovanim

 

3) Vzpomínková akce ZAPAL SVÍČKU ZA VČELIČKU

Za podpory Rozalia a Společnosti pacientů s následky po očkování organzují rodiče po celé republice tuto vzpomínkovou akci vyjadřující podporu všem, kterým očkování změnilo jejich život. Akce se uskuteční 3. června na Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé po celém světě budou zapalovat svíčku jako projev své solidarity. Zapalte svíčku i Vy, aby kolem poškozených očkováním bylo o něco více světla. Více světla, které pomůže, aby již nebyli nadále v této společnosti nikým přehlíženi.

Zapálit svíčku můžete:

- na některém veřejném místě ve Vašem okolí (přehled pořádajících měst www.poockovani.cz/svicka)

- doma nebo na nějakém jiném místě. Vyfoťte se s cedulkou s nápisem „Zapal svíčku za včeličku 2016“ a sdílejte ji na sociálních sítích se svými přáteli, pomozte nám vytvořit galerii zasláním fotky na e-mail lightacandle.info@gmail.com

se skupinkou Vašich přátel a známých, kteří by také rádi akci podpořili. Vytvořte si také cedulku s nápisem „Zapal svíčku za včeličku 2016,“ zapalte svíčky a vyfoťte se.
také VIRTUÁLNĚ po dobu jednoho týdne na webových stránkách Společnosti pacientů s následky po očkování - www.poockovani.cz

 

4) Televizní dokument „NULOVÝ DIALOG“

V červnu loňského roku odvysílala ČT dokument „Utajená data“ v rámci cyklu „Nedej se plus.“ Pořad vzbudil velmi silné reakce. O tomto jsme Vás již informovali.

V neděli 29. května 2016 odvysílala ČT v rámci stejného cyklu nový dokument s tématem očkování „Nulový dialog.“ Doporučujeme jej Vaší pozornosti.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410017-nulovy-dialog

5) Rozhlasová diskuze “(NE)BEZPEČNÉ OČKOVÁNÍ?”

V rámci cyklu „Dobrá vůle Plus” se rozvíjí téma povinného očkování u nás, zároveň se ale snaží nalézt smírnou cestu – řešení, se kterým by byly spokojeny obě strany. Rodičům chybí zejména dostatek vyvážených informací o výhodách, ale i možných negativech očkování, lékařům zase čas pro důsledný individuální přístup ke každému dítěti a také zákonná možnost variability očkovacího schématu.

http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/906-poockovani-cz-mezinarodni-den-poskozenych-ockovanim

Martina Suchánková, ROZALIO

 

04.10.2016 14:55

Milí petenti,

otázka povinného očkování v ČR je stále aktuální. Přinášíme Vám několik novinek:

1) DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM MEZI KANDIDÁTY DO SENÁTU

Společnost pacientů s následky po očkování zrealizovala dotazníkový průzkum mezi kandidáty do Senátu v letošních říjnových volbách. Bylo osloveno všech 233 kandidátů s 6 důležitými otázkami z oblasti očkování. Více než třetina z nich dotazník vyplnila nebo se k tématu vyjádřila alespoň komentářem.

Jednotlivé otázky a výsledky dotazníkového šetření naleznete na stránkách Společnosti Poočkování http://www.poockovani.cz/volby  a také v článku na serveru Vitalia.cz http://www.vitalia.cz/clanky/6-otazek-pro-kandidaty-do-senatu-na-tema-ockovani/ Ve zhodnocení dotazníkového šetření naleznete souhrnné grafy odpovědí a také přehledné tabulky odpovědí jednotlivých kandidátů rozdělené podle volebních obvodů a můžete se tak podívat, jaký názor zastávají kandidáti právě ve Vašem volebním obvodu a případně tak jejich názor zohlednit v rámci své volby.

Většina respondentů se v dotazníku vyjádřila v neprospěch současně zavedených sankcí vůči neočkovaným nebo jinak než podle povinného očkovacího kalendáře očkovaných dětí, kterým je zakazován přístup do dětských kolektivů, škol v přírodě, táborů apod. Velká část respondentů zároveň vidí současně nastavený povinný očkovací kalendář ČR jako problematický. 

2) POVINNÝ POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Další novinkou je povinný poslední rok předškolní docházky od roku 2017. Dle platné právní úpravy budou moci navštěvovat mateřské školy od 5 let věku všechny děti bez rozdílu, tedy jak očkované, tak i ty nedoočkované či neočkované vůbec. Tedy i ty, které tam dosud měly a mají vstup zapovězen. 

Více si poslechněte a přečtěte zde:  http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/ctyrlete-neockovane-dite-do-skolky-nesmi-petilete-uz-musi-rozalio-dokazuje-to-ze-jde-o-trestani-neockovanych-ne-o-zdravi-deti--1652851

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ctyrlete-dite-bez-ockovani-do-skolky-nesmi-petilete-od-prist/r~fd4829847fef11e6a4100025900fea04/?redirected=1475407898

http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-skolky-ministerstvo-a-soudni-ochrana-velkeho-kuloveho/#ixzz4M3gXdGyn

3) NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

V květnu jsme Vás informovali o nadějné novele paní senátorky Miluše Horské, jež snižovala sankce za přijetí nekompletně očkovaných dětí do dětských kolektivů a rušila povinnost očkování na školy v přírodě a jiné zotavovací akce.

I když novela prošla Senátem s velkou podporou, vláda k ní připojila své nesouhlasné stanovisko. Z tohoto důvodu tak novela již od dubna leží v Poslanecké sněmovně a nemá pevné zařazení do programu. Není tedy reálné, že by byla projednávána ještě v tomto volebním období, protože na schůzi PS mají vždy přednost iniciativy poslanecké.

 

Ač se povinného očkování u nás dosud nezrušilo, mění se přístup mnohých rodičů, ptají se, rozhodují a volí očkování s ohledem na vlastní dítě. A to je možný způsob, jak systém proměnit ve prospěch dětí.

Nadějné vyhlídky máme, jen se nevzdat svých práv!

Martina Suchánková, ROZALIO a Monika Málková, POOČKOVÁNÍ

 

 

Komu bude petice předána: Petičnímu výboru Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 1235

04. 10. 2016 | Tereza Lokajickova | Praha
Zajímavý příběh, mel by byt medializovan... možná by pak rodiče trochu vic přemýšleli o tom, jestli/čím sve deti ockovat... http://nfpomoci.cz/projekty/krucky-pro-ericku/
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2016 | Jan Šinágl | Žebrák
Pozvanka na tiskovou konferenci 31.6. - Mezinarodni den poskozenych ockovanim
Vážení,

srdečně Vás zvu na tiskovou konferenci Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. u příležitosti „Mezinárodního dne poškozených očkováním“,

kterou pořádáme v úterý 31. května 2016 ve 14 hodin
v salonku restaurace V Rohlíku na Kavčích horách.

Na tiskové konferenci představíme Mezinárodní den poškozených očkováním - 3. červen, budeme podrobněji informovat o akci Zapal svíčku za včeličku, seznámíme Vás s připravovanou osvětou o možných poškozeních po očkování a představíme i program na pomoc poškozených očkováním.


Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Aktuální místa a časy připravované akce Zapal svíčku za včeličku naleznete na http://www.poockovani.cz/svicka

S pozdravem

Vaclav Hrabak
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.
603 743 049
+0 | -0
doporučit +
07. 09. 2015 | Iva Navrátilová | Heřmanův Městec
Nenecháme si již dále naše děti "OTRAVOVAT" nebezpečnými vakcinami.
+0 | -0
doporučit +
25. 06. 2015 | Oldřich Krulík | Praha 12
Nedávno jsem narazil na hodně dobrou scénu v seriálu Prázdniny rodiny Smolíkovy, kde Dr. Halíř plánuje očkování na nějakém tichomořském ostrově, doporučuji sledovat od minuty 7.30. VELMI aktuální.
https://www.youtube.com/watch?v=1E--TSElErg&index=12&list=PL1egBWYbhjbSxjae9ne6q_JR30Zq-lvDI
+0 | -0
doporučit +
24. 06. 2015 | Zuzana Vašková | Loštice
Před týdnem jsem do syna nechala vpravit vakcínu. Aby mohl jet s kamarády na skautský tábor. Nejdřív jsem tomu roky odolávala. Tento rok mě stát zlomil. I přes přesvědčování lékařky, že k reakcím v posledních letech už nedochází, reagoval na ni. Pomocí homeopatik jsme stav zklidnili.
Jsem maximálně rozlobená, že stát trestá lidi (potažmo děti), pokud neuposlechnou a neriskují zdraví či životy dětí, namísto aby dali svůj hlas - peníze - farmaceutickým společnostem. Jsem teď v očekávání a necítím se na boj, ale stresu se nevyhnu. Málem jsem nechala naočkovat i nejmladšího, jak jsem byla zviklaná možnými finančními postihy!
+0 | -0
doporučit +
04. 06. 2015 | Evzenie Drozdova | Plzeň
Taky jsme meli problem po ockovani TBC, pak po trojkombinaci infanrix ve skoro 4 letech po 3 davce, dcera zkolabovala. Jiste je ze fakmak. byznys potrebuje vice nemocnych, prodavat vice leku..
+0 | -0
doporučit +
27. 05. 2015 | Barbora Maršálková Ing. | Praha- Jesenice
Dobrý den, mám dítko naočkované "jen" hexavakcínou o třech dávkách a zbytek povinného očkování ve třech a půl letech nemá. Ráda bych vás všechny požádala o pomoc. Hledám v okolí našeho bydliště lékaře se stejným nebo podobným názorem na očkování a výhradně chemickou léčbu jako máme my tady. S naší lékařkou si naprosto nerozumíme, je to zarytá "očkovačka" a nehodlá nám v ničem vyjít vstříc...Kdybyste o takovém pediatrovi věděli, napište mi, prosím.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2015 | Tomáš Hurych | Terezín
1) Očkování je protiÚstavní. Nikdo nemá mandát nařizovat člověku, jak se má stravovat a co si musí povinně píchat do těla. Je to podsunutý, organizovaný ZLOČIN.
2) Otázka: Pane Bože, od teď přirozené zdraví nezískáme jinak než zaručeně nutným – vnucovaným - REPRESIVNÍM očkováním. Od tohoto času až na věky věků.??
EKONOMICKÁ totalita několika nadnárodních koncernů překrucuje zákony, vyrábí z některých politiků svoje POSKOKY.
Kdo předložil zákon - toho patří vyhodit ze státní zprávy - pokud zde pracuje. Je pro obyvatele nebezpečný. Je třeba takovéto případy ostrakizovat ze společnosti obecně. Např. internetově, veřejně dostupný seznam nepříčetných, či úplatných jedinců S VÝČTEM jejich snah, PROSAZOVANÝCH cílů. Abecedně řazeno podle příjmení. (Pokud si myslí, že dělá dobrou věc, neměl by se za to stydět.)
Děkuji – s láskou a v lásce Tom Hurych.
+2 | -0
doporučit +
23. 05. 2015 | Ivana Fingerhutová | Opava
U pediatra jsem podepsala prohlášení, že odmítám očkování proti rakovině děložního čípku u své dcery. Nezeptala jsem se, proč to mám podepsat a nerozumím tomu. Stejně tak bych mohla podepisovat, že nechci očkovat proti chřipce, proti klíšťatům a pod. Zdravý člověk našemu zdravotnictví asi nevoní.
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Jojo někteří lidé jsou fakt debilové!A ti tady píší dokonce anonymně.Že jo pane Zdeňku ep??
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Petice již byla uzavřena.

Podpisy | 19037 (+1643 nepotvrzených)

 • Pavla Konůpková | Frýdek-Místek
 • Linda Krásová | Malonty
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Klimánková | Jablonec nad Nisou
 • Vladimíra Poliaková | Vysoká u Mělníka
 • Jakub Kvaček | Pardubice
 • Olga Fidzinská | Frýdek-Místek
 • Kristýna Vaňková | Podivín
 • Jindra Kubíková | Praha 5
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?