Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu
3488 podpisů

Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Autor: Zuzana Candigliota | vloženo: 15.11.2016 | 3488 podpisů
Sdílejte s přáteli

Přejeme si respektující a bezpečnou zdravotní péči v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Jsme nespokojeny s českým systémem péče, který je založen na lékařském intervenčním modelu péče, bez možnosti skutečné volby - poskytovatele péče včetně kontinuální péče porodní asistentky, způsobu péče a místa porodu.

Evropský soud pro lidská práva opakovaně vyzval Českou republiku ke změně systému porodní péče tak, aby byl reflektován právní, medicínský a vědecký vývoj. Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen vyjádřil znepokojení nad podmínkami v českém porodnictví, přílišným potlačováním volby žen, včetně bezdůvodného oddělování novorozenců od matek, častého používání zákroků bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním žen, nepřiměřeného omezování péče porodních asistentek a domácích porodů (http://bit.ly/doporuceni-cedaw).

Proto požadujeme spolu s těmito mezinárodními institucemi po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující kroky:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

 

Odůvodnění:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

V České republice je v těhotenství ženám nabízena a hrazena pouze péče gynekologa a při porodu péče pro ženu neznámého a střídajícího se personálu v nemocnici. V šestinedělí není zajišťována navazující péče. V zahraničí se u zdravých nízkorizikových žen osvědčil model kontinuální péče komunitní porodní asistentky, která ženu doprovází celým průběhem těhotenství, porodem i při návštěvách po porodu. Tato péče je bezpečná, je spojena se srovnatelnou mírou novorozenecké mortality a morbidity jako nemocniční péče, ale s výrazně menší mírou poškození zdraví žen oproti porodům v nemocnici a se značnými finančními úsporami.

Přejeme si, aby si ženy mohly i bez lékařské indikace zvolit hrazenou péči porodní asistentky v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, aby si v porodnici mohly zvolit péči porodní asistentky namísto péče lékaře a aby zdravotní pojišťovny zajišťovaly návštěvní službu porodních asistentek v těhotenství a v šestinedělí, která by již nyní měla být zajišťována a hrazena, ale není.

2. Umožnění vzniku porodních domů

Porodní domy jsou zdravotnická zařízení vedená porodními asistentkami, jejichž péče u nízkorizikových rodiček vykazuje srovnatelné nebo lepší výsledky než lékařská péče v nemocnicích (The Birthplace Study). Současná česká legislativa klade na porodní domy nejasné a nesplnitelné podmínky, které znemožňují jejich vznik. Přitom porodní domy by byly vhodným rozšířením možností porodní péče, zejména ve větších městech, kde nemocnice bojují s kapacitními problémy. Porodní domy jsou vhodnou alternativou pro ženy, které zvažují porod doma.

Přejeme si, aby podmínky pro provoz porodních domů byly stejné jako v zahraničí, kde se již osvědčily, a aby péče v porodních domech byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

Mezi českými porodnicemi panují neodůvodněné obrovské rozdíly v kvalitě péče, v respektování medicíny založené na důkazech a v míře prováděných zásahů do porodů. Někde je prováděn nástřih hráze téměř všem prvorodičkám, zatímco jinde nástřih provedou jen 1 z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, jinde je to 1 dítě z 10 (www.jaksekderodi.cz). V některých porodnicích se stále provádí tlačení na břicho rodičky, nebezpečná praktika bez důkazů o její účinnosti. V českých podmínkách neexistují standardy pro normální zdravý porod a nejsou respektována ani doporučení Světové zdravotnické organizace založená na vědeckých poznatcích. Statistická data o péči v jednotlivých porodnicích Ministerstvo zdravotnictví utajuje. Výbor pro odstranění diskriminace žen přitom vyžaduje přijetí a prosazování protokolu o normální porodní péči bez zbytečných lékařských zákroků.

Přejeme si, aby vznikly standardy pro normální porod založené na vědeckých poznatcích, aby Ministerstvo zdravotnictví monitorovalo a pravidelně vyhodnocovalo kvalitu péče v porodnicích a přijalo opatření, která povedou k jejímu zlepšování (zejména zveřejňování dat porodnic, způsob financování péče, který motivuje poskytovat bezpečnou a zdravou péči, a vzdělávání zdravotníků).

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

Ženy se v porodnicích běžně setkávají se zákroky bez svobodného a informovaného souhlasu, a dokonce někdy i proti své vůli. Zdaleka přitom nejde jen o postupy prospěšné pro ženy a děti, jak by se mohlo zdát. Jde velmi často o problematické postupy, které Světová zdravotnická organizace považuje za škodlivé, neefektivní, neprověřené nebo nevhodně používané (http://bit.ly/doporuceni-who; http://bit.ly/problematicke-postupy). Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen například poukazuje na časté provádění nástřihu hráze bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním ženy. Výbor požaduje po státu, aby zajistil, že všechny zákroky budou prováděny pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem ženy. Kromě toho v porodnicích dochází k tomu, že nejsou respektována legitimní přání ženy, její volba doprovodu u porodu a dochází k narušování soukromí přítomností nadbytečného personálu u porodu.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a aby byl respektován svobodný a informovaný souhlas ženy se všemi vyšetřeními a zákroky v průběhu těhotenství a porodu a aby byla respektována přání ženy v souvislosti s porodem a její právo na soukromí. Přejeme si, aby docházelo ke vzdělávání zdravotníků o právech žen na informovaný souhlas a soukromí a aby nerespektování těchto práv bylo sankcionováno.

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

V porodnicích je stále ještě běžné oddělování dětí od matek a otců, a to nejen na pár minut, ale i na dlouhé hodiny i dny. Přitom právem dítěte a jeho přirozenou potřebou je být v nepřerušovaném kontaktu se svými rodiči, zejména s matkou kvůli kojení a pocitu bezpečí. Výbor pro odstranění diskriminace žen kritizuje bezdůvodné oddělování novorozenců od matek a požaduje přijetí jasných metodických pokynů k zajištění toho, aby oddělení novorozence od matek podléhalo požadavku medicínské nezbytnosti.

Přejeme si naplnění tohoto doporučení Výboru a také to, aby věcné a technické požadavky na vybavení porodnic reflektovaly potřebu na zachování nepřerušovaného kontaktu matky a dítěte, a to i v situacích, kdy nejde o fyziologického novorozence.

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

Stát uznává, že žena má právo si zvolit porod mimo nemocnici, v domácím prostředí. Problém je v tom, že stát brání tomu, aby u takového porodu byla poskytována potřebná péče porodní asistentky. Ze strany státu je to „motivace“ ženy, aby si místo porodu doma zvolila porod v nemocnici. Ve skutečnosti je to ohrožování zdraví a života ženy i dítěte, neboť část žen z různých důvodů plánovaně rodí a bude rodit doma. Na nepřiměřené omezování domácích porodů poukazuje i Výbor pro odstranění diskriminace žen a požaduje po České republice přijetí kroků včetně legislativních kroků k umožnění bezpečného a dostupné možnosti zvolit si porod s porodní asistentkou mimo nemocnici.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a existovala možnost zajistit si porodní asistentku k porodu doma a aby stát přestal odrazovat porodní asistentky od poskytování péče ženám.

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 225

22. 03. 2017 | Linda Horáková | viničné šumice
respektujte přání rodiček a věřte v mateřský instinkt
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2017 | Kateřina Juríková | Pašovice
Může mě šlak trefit, jak do takovýchto věcí kecají chlapi. Víte snad, co všechno se v českých porodnicích děje, že máte potřebu se k tomu vyjadřovat? Dál mě fascinují názory, jak si žena může vybrat, kde chce umřít apod. Ona právě nechce umřít, ale chce mít nějakou tu péči zajištěnou i mimo porodnici! A že chceme péči hrazenou ze zdravotního? Samozřejmě, že chceme! Když už tam liju takových peněz, snad bych mohla mít právo i rozhodnout, na co to využiju! Ne že se za naše peníze léčí alkoholici a feťáci a kuřáci :-/
+0 | -0
doporučit +
25. 01. 2017 | Michaela Jelínková | Pardubice
Můj porod - Moje volba
+0 | -0
doporučit +
24. 01. 2017 | Lucie Kolarikova | Praha
Jsem rada, ze existuji porodnice jako Krnov, kde budu za 3 měsíce rodit a podle recenzi me tam ocekava ohleduplnost ve vsech směrech s lékařskou peci (kdyby bylo treba) v jednom. Nikdo by se za porody doma a porodni domy nepral, kdyby se konecne lékaři chovali ohleduplne k rodici zene. Mou největší touhou je porodit v klidu a aby na me nikdo zbytečne netlacil a nemontoval se do me. Neni to proto, ze bych byla sobecka, ale proto, abych byla dost uvolněna, soustředěna a klidná a porod se nekomplikoval tim, ze me zbytečne zásahy ruší a stresuji. A o tohle jde vsem maminkam, ktere se nakonec radsi rozhodnou rodit doma.
+0 | -0
doporučit +
23. 01. 2017 | Radoslava Matičková | Pardubice
Jsem smutná z porodnictví v této zemi a při pomyšlení na to kdy a jak budu za měsíc rodit se mi chce brečet. Pojedu přes celou republiku do nějaké alternativní nemocnice a nebo budu rodit sama doma bez odborné pomoci? ...Děkuji za snahu něco změnit!!
+0 | -0
doporučit +
13. 01. 2017 | Jitka Poláková | Hronov IV
Podpis a podpora je v mém případě důsledek dlouhého procesu porovnávání informací z různých zdrojů a naprostého zděšení z faktu, že byl proveden krok zpět a byly zrušeny porodní domy.
+0 | -0
doporučit +
12. 01. 2017 | Paul Schwab | Praha
Petic není nikdy dost, zvláště těch k porodům. Čím víc rodiček, tím víc petic za porody ve vlaku, v letadle, v lese, doma, ve škarpě, prostě ať si každá vybere kde chce umřít, buď ona, nebo dítě. Je to opravdu její věc a má mít na to právo, ale nemá právo vnucovat svoji vizi DRUHÝM, KTEŘÍ NESOUHLASÍ A VYNUCOVAT SI PÉČI PLACENOU POJIŠŤOVNOU.
+1 | -0
doporučit +
07. 01. 2017 | Aleksandra Matelenoková | Stráž pod Ralskem
Děkuji, že toto prosazujete !
+0 | -0
doporučit +
26. 12. 2016 | Růžena Kudrnová | Čížkov
Za všechny budoucí maminky děkuji!
+0 | -0
doporučit +
21. 12. 2016 | Petra Formánková | Praha 5
Moc děkuji, že se tomuto věnujete.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 3488 (+184 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Darina Urbanová | Kladno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marie Pavlíčková Bolinová | Osov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • pavla traspeova | Sadská
 • Jakub Severin | Řitka
 • Lenka Mišková | Kačice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Hynek | Choceň
 • Kateřina Bílková | Prague
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?