PETICE za svobodnou volbu v očkování
9864 podpisů

PETICE za svobodnou volbu v očkování

Autor: Martina Suchánková | vloženo: 08.01.2014 | 9864 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan této země mohl učinit svobodné rozhodnutí o očkování svém a svých dětí. V tomto smyslu žádáme o změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dosud povinné očkování by nadále mělo být bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.

 Neboť :

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

 

V České republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.

 

V téměř celé západní Evropě je očkování pouze doporučené, nikoliv povinné. Od povinného očkování se tam ustoupilo na základě rostoucího množství odborných lékařských studií, dokumentujících vážné negativní účinky očkování.

 

Zákon na ochranu veřejného zdraví by neměl prosazovat nedobrovolné plošné očkování, které nerespektuje individualitu a životní podmínky každého jednotlivce ani rodičů, kteří chtějí o svých dětech samostatně rozhodovat a cítí se zodpovědní za jejich zdraví.

 

Dnes se významně mění poměr mezi přínosy a riziky očkování, jelikož řada dříve nebezpečných onemocnění se u nás vyskytuje jen výjimečně, případně vůbec. Riziko onemocnět je tedy mizivé a riziko onemocnět se závažnými komplikacemi ještě mizivější. V této situaci nabývají rizika negativních následků po očkování na váze. Rodiče se tak dostávají do konfliktu se svým svědomím. Jsou totiž zákonem nuceni, aby své zdravé dítě vakcinací vystavovali potenciálně fatálním komplikacím (byť s relativně nízkou pravděpodobností) i v případě, že se na základě svého nejlepšího svědomí rozhodli o zdraví svého dítěte pečovat bez použití očkování či zvolit individuální očkovací plán.

 

Dopředu nelze dokázat, že očkování dítěte nebude mít žádné nežádoucí účinky ani že v jeho důsledku nemůže dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zdraví dítěte, proto je svobodný souhlas rodičů k tomuto zákroku zásadním právním krokem.

 

Možné nežádoucí účinky vakcinace vyplývají jak přímo ze složení vakcíny (vakcíny mohou obsahovat jako pomocné látky např. antibiotika, formaldehyd, hydroxid hlinitý, sloučeniny rtuti - thiomersal a další, případně potenciálně alergizující zbytky vaječné bílkoviny a dalších složek), tak z nepředvídatelné imunitní reakce každého jedince, která může vést k závažnému poškození očkovaného. Rodiče o této skutečnosti často nejsou vůbec informováni.

 

Rodiče, kteří se rozhodnou očkování svých dětí volit podle svého uvážení či jen požádají o jeho odložení, jsou sankcionováni a jejich děti pak diskriminovány zákazem vstupu do jeslí a předškolního zařízení a zákazem účasti na ozdravných pobytech (školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky…).

 

Na pozadí událostí okolo prasečí chřipky se ukázalo, jak může být rozhodování o očkování ovlivněno různými zájmovými skupinami, zkresleno mediálním tlakem i jednostrannými informacemi.

 

Věříme, že i v naší zemi budou platit právní normy, ke kterým se Česká  republika přihlásila podpisem Úmluvy o lidských právech a biomedicíně –  tj. že žádnému člověku není možno zasahovat do jeho organismu bez jeho výslovného souhlasu (či souhlasu jeho zákonného zástupce).

 

Více zde: http://petice.webnode.cz/

Aktuality

12.02.2014 15:41

V minulých dnech přinesla většina hlavních médií články komentující aktuální soudní verdikt Nejvyššího správního soudu ve věci pokut za nedodržení povinného očkování u dětí např. Týden nebo Novinky.cz

Články často budí dojem, že rodiče musí děti očkovat proti své vůli, tento výklad není správný. Povinnost očkovaní v ČR stále trvá, rodiče při nepodrobení se této povinnosti činí přestupek a mohou být sankcionováni (dostat pokutu), ale jejich dítě „násilně“ naočkováno být nemůže.

více naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=1

 

13.02.2015 09:24

Děkujeme všem signatářům za podporu myšlenky dobrovolného systému očkování a za podepsání "petice za svobodnou volbu v očkování" (http://www.e-petice.cz/ockovani).


Bohužel současná politická situace se ubírá přesně opačným směrem a právě se do 2. čtení v Poslanecké sněmovně dostává návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, ve kterém Ministerstvo zdravotnictví ve vynucování očkování a v sankcích s tím spojených ještě přitvrzuje (více zde http://llp.cz/2015/01/novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci). Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270.PŘIHLASTE SE ODBĚRU NEWSLETTERU ke svobodě v očkování, chcete-li být informováni o novinkách - http://eepurl.com/-GcvX


Martina Suchánková, ROZALIO,


Zuzana Candigliota, Liga lidských práv

 

 

25.04.2017 06:25

Milí petenti,

v Poslanecké sněmovně se bude opět debatovat o očkování. Ve středu 26. dubna 2017 je na programu jednání novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. K tomuto jednání předložil poslanec Jan Farský (STAN) tři pozměňovací návrhy týkající se očkování.

Sněmovní tisk č. 874 - zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=874

1. pozměňovací návrh (PN) se týká odškodnění negativních následků po očkování, kdy za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát. Nyní nenese odpovědnost za následky nikdo. Tento PN (obecný) by pomohl překlenout dobu, než bude připraven a schválen samostatný zákon o odškodnění. Ten se připravuje již několik roků a jeho schválení a uvedení v platnost odhaduje poslanec Farský na dobu dvou let.

viz článek Lidovky.cz - http://www.lidovky.cz/odpovednost-statu-za-nasledky-po-ockovani-dosud-spici-ministerstvo-souhlasi-1xs-/zpravy-domov.aspx?c=A170303_101136_ln_domov_sk

2. PN se týká dvou potvrzení, která musí rodiče dokládat před pobytem dítěte na školách v přírodě, táborech a jiných zotavovacích akcích. „Potvrzení o bezinfekčnosti“, které dosud podepisuje sám rodič, navrhuje poslanec Farský zrušit. Naopak „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“, které musí vystavovat lékař, by dal do kompetence rodičů. Toto potvrzení totiž neobsahuje žádné informace, které by zákonným zástupcům dítěte nebyly známy.

Pokud by nebyl schválen 2. PN, navrhuje poslanec Farský ve svém 3. PN alespoň prodloužit platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti z jednoho na dva roky.

Podrobnosti o těchto pozměňovacích návrzích a celé situaci naleznete ve článku zde: http://www.rozalio.cz/index.php/pravo/21-pravo/996-v-poslanecke-snemovne-se-bude-opet-jednat-o-ockovani

Projednávání bude možné sledovat on-line zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28

Sněmovní tisk č. 874 je zařazen jako 3. bod jednání. Později bude k dispozici stenozáznam (zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/index.htm ) a audiozáznam (zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/audio/index.htm

Situaci kolem očkování pro vás stále sledujeme.

Zdraví, Martina Suchánková, ROZALIO

 

 

Komu bude petice předána: Petičnímu výboru Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 617

04. 09. 2014 | Dany Dany | Praha
Prosím, aby si autoři příspěvků typu: "Až vaše neočkované dítě onemocní žloutenkou, tak si léčbu plaťte ze svého", něco uvědomili. Kolik % obyvatel si zdravotní problémy způsobuje svým životním stylem? Kouřením, konzumací uzenin a tučných a sladkých jídel, užíváním drog, nedostatkem pohybu... To každému obéznímu, každému kuřákovi, každému v sedavém zaměstnání říkáte, ať si zdravotnickou péči v případě problémů hradí sám? Až ve zdravotnictví nepůjde především o obrovské zisky na konta jednotlivců, nebudou vznikat takovéto petice.
+5 | -0
doporučit +
10. 09. 2014 | Veronika Brožková | Tábor
Pro ty 100 let za opicema... TBC se přestala očkovat roku 2010. A za další... platíme si snad zdravotní pojištění, ne? Tak jak zadarmo k MUDr?? Navíc platíte u doktora regulační poplatky... tedy zatím! A léky taky doplácíte! Pobyt v nemocnici taktéž! Lidé si platí pojistky pro případnou drahou lékařskou péči! Tak nemelte, že je něco zadarmo! Kdo Vám dneska co zadarmo dá?? Dneska lidi hrabou prachy... u doktorů je to stejný. Myslíte, že je trápí něčí postižené dítě? Že si to nějaký doktor vezme na triko? Že píchnul vakcínu a dítě zemřelo? Že pomůže stát? Nepomůže! Nutí do očkování a když je průser, dává ruce pryč! Tak ať si trhnou nohou a s celým očkováním se jdou vycpat!
+4 | -0
doporučit +
27. 10. 2014 | Dorian Ondříšek |
rtuť, skvalen, thimerosalem, hydroxid hlinitý, formaldehyd, ...jsou jedny z mála zmiňovaných chemických jedů, do budoucna těžce poškozujících lidský organismus(demence,infarkty,mozkové příhody, alergie,astmata atd), které obsahují právě očkovací vakcíny
+3 | -0
doporučit +
11. 09. 2014 | Radek Kubíková | Strachujov
Doufám, že tato změna projde. Každý mame právo na život bez léků a očkování!
+3 | -0
doporučit +
07. 02. 2017 | Lucie Inkomerová | Vřesina
Myslím si, že by to mělo být rozhodnutí každé matky kdy a čím nechá své dítě naočkovat a né donuceně poslechnout takhle pitomý zákon!
+2 | -0
doporučit +
15. 02. 2015 | Jan Weis | Karlovy Vary
Očkovací vakcíny, ničí přirozený vývoj jedince.
+2 | -0
doporučit +
14. 02. 2015 | Kateřina Hrabáková | Nové Jirny
Každý rodič by si měl velmi dobře rozmyslet než do svého dítěte píchne jed v podobě očkování.Pak už se to nedá vrátit,není cesty zpět!Mluvím z vlastní zkušenosti.Kombinované postižení z očkování.Přitom se má dcerka narodila jako zdravá.
+2 | -0
doporučit +
04. 01. 2015 | Marta Vondráčková | Praha
Ano, žádám svobodnou volbu a místo hliníkové vakcinace zdravé nemodifikované potraviny. Naprostá podpora zakladatele. Děkuji, s pozdravem Marta.
+2 | -0
doporučit +
11. 09. 2014 | Jiří Fiala | Ústí nad Labem
Rozumnější by samozřejmě bylo očkování ZAKÁZAT vůbec, ale budiž :-)... k tomu je asi potřeba ještě dlouhá doba zrání a selského rozumu.... :-)
+2 | -0
doporučit +
14. 02. 2015 | Petr Bušina | Šumperk
Jsem toho názoru, že člověk nemusí být žádný velký myslitel, aby si v této věci udělal jasno. Nenažrané farmaceutické společnosti nebudou mít nikdy dost. Potřebují zvyšovat obrat a k tomu potřebují pacienty. Když se jich nedostává, tak si je snaží vyrobit do budoucna z našich dětí a vnoučat. A nezastaví se před ničím. Za mnohem tragičtější považuji, že o zdraví mých vnoučat mají rozhodovat kreatury a zoufalci, lidi bez jakékoliv morálky a odpovědnosti. Třeba by pomohlo vzít všechny ty hexavakcíny a podobný šmejd a napchat jim to do zadní části těla.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 9864 (+856 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Šárka Mašková | Karlovy vary
 • Hana Hladíková | Lavičky
 • Dominika Čermáková | Sibřina
 • Denisa Strnadová | Děčín
 • Leopold Svatý | Javorník ve Slezsku
 • Lucie Zelená | Broumov
 • Lucie Chalupová | Brno
 • Nikola Mňačková | Brumov-Bylnice
 • Karolína Švecová | Přibyslav
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?