Petice za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR 12666 podpisů chybí 7334

Petice za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR

Petice za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR
 

Požadujeme zavedení kamerových systémů na všech jatkách v České republice bez výjimky. Naše požadavky na změnu legislativy se opírají zejména o následující skutečnosti:


Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty, podporovaly snahu dodržovat správné postupy a předešly situacím, kdy se ke konzumentům dostane maso z nemocného zvířete (viz. situace v Polsku). Domníváme se, že spotřebitel by měl vědět, co jí a jakým procesem si zvíře před smrtí prošlo. 


Kamery požadujeme na místech vykládání či vyhánění zvířat z transportního vozu, předporážkového ustájení zvířat a na místech usmrcování, vykrvení a následného stahování z kůže, vyvrhování a zbavování se jednotlivých částí těla. 

Požadujeme, aby byl celý tento proces živě vysílán na webových stránkách jednotlivých jatek tak, aby se na něj kdokoliv mohl kdykoliv podívat. Vzorem může být např. společnost Hollandia, která pod heslem „jsme průhlední” vysílá online každou z částí svých činností.


Kamerové systémy neukončí utrpení na jatkách, ale budou cenným nástrojem běžným spotřebitelům k tomu, aby věděli, jak je nakládáno se zvířaty, které konzumují. Jatka nedovolují exkurze a jejich budovy jsou uzpůsobeny tak, že se nikdo nemá šanci o jejich činnosti nic dozvědět. Zvířata jsou odkázána na vůli zaměstnanců. Z pořízených záběrů a výpovědí zaměstnanců vyplývá, že jsou v některých případech zvířatům chvíle před smrtí znepříjemňovány.
Inspirací může být Francie a Velká Británie, kde jsou kamerové systémy na jatkách již zavedeny.

 

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem Petice za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR.

Petice ke stažení: https://bit.ly/2SWyymf

Autor: Zvířata Nejíme | 12666 podpisů

Více >
Krasobruslení v Šumperku Chceme 104 podpisů

Krasobruslení v Šumperku Chceme

Na podzim roku 2015 jsem přišla na šumperský zimní stadion s myšlenkou založení krasobruslařského oddílu. Oslovila jsem tehdejší vedení Hokejového Klubu Mladí Draci, které souhlasilo a dohoda zněla tak, že se navzájem podpoříme. Ano, tak by to mohlo nejspíš dobře fungovat, ale... ochota z mojí strany se podílet na trénování i jiných oddílů HKMD a bruslení pro školky, byla odměněna pouze tím, že se krasobruslařky 3 roky přezouvaly v zimě na strídačce, přístup měly jen na 1/3 plochy mezi hokejisty, po dvou letech jsme dostali konečně 1 hodinu ledu v 6 ráno... všechno jsme překonali a podařilo se nám vytvořit tým více než 20 holčiček, které se nedaly (ani jejich rodiče) odradit a i v těchto podmínkách se jim podařilo účastnit se soutěží a udělat velké pokroky. Tuto sezonu jsme konečně dostali 4 hodiny ledu a dětí bylo opravdu hodně, podařilo se i zapojit další trenérky a asistentky, zorganizovat soustředění a celorepublikový závod. Bohužel na všechny naše návrhy činnosti buď vedení HKMD nereaguje vůbec, nebo reaguje pouze Ne, Nebude, Nemůžete, Nechceme... ale my chceme, chceme, aby děti měly možnost sportovat a měly k tomu důstojné podmínky. Ale nastaly další problémy. Byť HKMD dostává dotace od města, kraje i MŠMT, vybralo příspěvky od sportujících dětí, podpořili nás i sponzoři z řad místních firem, všechny tyto peníze šly prý pouze na ledovou plochu, veškerou činnost provozovali na své náklady trenérky a rodiče dětí, včetně paní trenérky, která na své vlastní náklady jezdila z Olomouce a rodičů, kteří za své vlastní peníze kupovali odměny dětem do soutěže... Jak byly vynaloženy prostředky, které klub získal, se bohužel nedovíme, protože HKMD své členy o svém hospodaření neinformuje, dokonce porušuje i zákon o veřejných rejstřících a své hospodaření tam nezveřejňuje. Čtvrtým rokem nám došla trpělivost a rozhodli jsme se, že za těchto podmínek s HKMD spolupracovat nebudeme. Požádali jsme tedy TJ Šumperk, kteří nás mezi sebe rádi připojí, ovšem nemají led, tedy jediné, co potřebujeme, je získat od města příslib ledové plochy a dotace na ni. A co jsme se dozvěděli od vedení města? Že si máme požádat ŠSA, jestli bude mít ledy a že finančně je vše vyčerpáno a město nás nepodpoří a možná až od roku 2020... a že je taky dost možné, že vlastně nebudeme mít kde trénovat... Firma Šumperské sportovní areály je dceřinnou společností Podniků města Šumperka, kde je shodou náhod předsedou správní rady p. Cekr, který je také předsedou Mladých Draků a z nějakého důvodu zasedá i v komisi, která měla schválit podporu krasobruslení městem Šumperk. Takže přeloženo do srozumitelného jazyka - majetek města Šumperka využívá určitá skupina, která si sama schválí dotace na svůj provoz a ostatním zabrání v jakékoliv činnosti. Takto se v Šumperku nakládá s majetkem města a penězi z veřejných zdrojů. Jinde to jde normálně, na sportovišti spolupracuje více subjektů a město sportování mládeže podpoří, jen v Šumperku jsou si asi někteří rovnější.

Naším požadavkem je získat přístup na led 4 hodiny týdně a dostat dotaci na ledovou plochu, jako dostává mládežnický (i mužský) hokej

Proto Vás tímto jako občany města Šumperka nebo jiné příznivce sportu či krasobruslení prosím o podpis této petice.

 

MY NÍŽE PODEPSANÍ ŽÁDÁME VEDENÍ MĚSTA ŠUMPERKA O PODPORU ODDÍLU KRASOBRUSLENÍ, CHCEME, ABY BYL TENTO SPORT PROVOZOVÁN NA ŠUMPERSKÉM ZIMNÍM STADIONU A ABY MĚSTO PODPOŘILO SPORT MLÁDEŽE DOTACÍ NA LEDOVOU PLOCHU.

Autor: Helena Šimková | 104 podpisů

Více >
Petice za postavení naplánovaného multifunkčního hřiště 255 podpisů

Petice za postavení naplánovaného multifunkčního hřiště

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo postaveno multifunkční hřiště na pozemku „Kavris“ .

Odůvodnění:

Pozemek, na kterém by bylo hřiště postaveno, je dlouhodobě zanedbávaný a nyní by mohl být funkčně využitý místními dětmi a dospívajícími. V Klánovicích žádné multifunkční hřiště pro dospívající děti není. Mládež, která chce sportovat, musí jezdit do okolních městských částí. Fotbalové hřiště v Klánovicích není volně přístupné veřejnosti, ostatní hřiště jsou pro menší děti. Jediné místo, kde se mohou dospívající setkat a zahrát si basketbal či fotbal, je hřiště u školy (to kapacitně ale nestačí). Na stavbu multifunkčního hřiště byla získána dotace 5 milionů korun. Naši spolužáci se na místním úřadě účastnili i diskuze s architekty, kteří měli zjistit, jaké aktivity by na multifunkčním hřišti byly nejčastěji provozovány. Nejpreferovanějšími prvky byly: hřiště na míčové hry, lezecká stěna, parkourové hřiště, skatepark, lanové hřiště a odpočinkové prvky s přírodním charakterem.

Na webových stránkách místního úřadu se mělo hlasovat o trávení volného času a sportování v Klánovicích. Závěr dotazníkového šetření, kde se píše, že není zřetelná poptávka pro vybudování nové multifunkční sportovní plochy, není podle nás objektivní. V dotazníkovém šetření mohli hlasovat jen občané starší 15ti let a celý dotazník vyplnilo pouze 185 respondentů.

Myslíme si, že je velice důležité, abychom všichni podporovali sportování malých dětí a dospívajících v místě jejich bydliště.

 

Tuto petici iniciovaly a vypracovaly děti ze školního parlamentu Masarykovy základní školy, Slavětínská 200, Praha 9 – Klánovice. Účast dospělých byla pouze technického charakteru.

Autor: Michal Černý | 255 podpisů

Více >
PETICE za pojmenování PARKU RUSKÉHO EXILU 33 podpisů chybí 4467

PETICE za pojmenování PARKU RUSKÉHO EXILU

PETICE ZA

pojmenování bezejmenné části parku na Náměstí Interbrigády v Praze 6 na: “PARK RUSKÉHO EXILU

dle čl. 18 listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice je určená pro členy Pracovní skupiny pro místopis Prahy 6 a pro členy Místopisné komise Rady hl. m. Prahy:

Vážení, městské části Dejvice a Bubeneč se v období meziválečného Československa staly útočištěm mnoha tisíců exulantů prchajících z Ruské říše před bolševickým terorem. Po skončení druhé světové války byly stovky z nich odvlečeny do sovětských koncentračních táborů či násilně vystěhovány. Nezachránilo je ani československé občanství.

V Praze 6 se stále nacházejí domy a byty, ve kterých žili přední osobnosti a intelektuálové své doby. Nejznámějším místem je Profesorský dům v Rooseveltově ulici. Díky masivní podpoře československé vlády také známé jako "Ruská pomocná akce", se mohli exulanti nadále věnovat svým profesím a výrazně tak obohatili naši vědu a kulturu.

Věříme, že jméno parku je vhodným způsobem, jak si připomenout jejich příběhy. A to symbolicky 100 let od zahájení Masarykovy Ruské pomocné akce.

Pojmenováním parku po ruském exilu připomeneme tragické osudy našich spoluobčanů. Jde ale také o jeden z čestných momentů dějin, kdy naše země poskytla pomoc lidem prchajícím před zlem. To svědčí o solidaritě a empatii našich předků. Park by měl být připomínkou toho, že hodnoty humanity a lidských práv byly a jsou základem naší svobodné a demokratické společnosti.

Petiční výbor:

Jan Lipavský, Praha 6, Tychonova 18, 16000

Ondřej Chrást, Praha 6, Rooseveltova 29, 16000, 

Eva Tichá, Praha 6, Studentská 540/7

Jiří Hoskovec, Praha 6, Peštukova 2, 16200 

- za petiční výbor mohou jednat všichni jeho členové.

 

Při ochraně osobních údajů se petiční výbor drží zákona č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

(Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena.) 

Autor: Michal Zachar | 33 podpisů

Více >
Petice za život 3915 podpisů chybí 16085

Petice za život

Vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážení zastupitelé měst a obcí České republiky,
vzhledem k alarmujícímu úbytku vody v ČR Vás vyzýváme, abyste vyhlásili stav celorepublikové klimatické nouze a přijali okamžitá opatření ke stabilizaci krajiny a obnově vodního režimu v krajině. Starostové měst a obcí tak mohou učinit v rámci Agendy 21. Navrhujeme a žádáme následující:
1. Kde je to po konzultaci s odborníky možné, zrušit regulace vodních toků a obnovit jejich původní charakter. Bez ohledu na majetkové a právní poměry - ve veřejném zájmu. Vodě musí být umožněno zasakovat v celém průběhu svého toku do spodních vrstev půdy. Např. řeka Morava má mít o 300 km delší vodní tok, neregulovaný volně meandrující vodní tok s rozsáhlou příbřežní vegetací má zásadní vliv na doplňování zásob spodní vody.
2. Zrušit těžbu nerostných surovin pod úrovní mělké zvodně. Důlní díla nechat zaplavit odčerpávanou vodou. Důlní díla, vrty, z nichž se odčerpává voda, vysušují krajinu zespodu - stahují vodu.
3. Zasypat meliorace, sanovat vrty, stanovit povinnost všech uživatelů půdy hnojit půdu, namísto současného hnojení rostlin, hospodařit v sedmipolním systému v meziřadí lineárních vegetačních pásů generativně množených ovocných a nektarodarných dřevin z regionálního osiva pěstovaných v obecních školkách tak, aby soustavně docházelo ke zvyšování objemu organické hmoty v půdě, biodiverzity a tím její schopnosti vázat vodu.
4.Omezit spotřebu vody na maximum, v průmyslu, zemědělství, i domácnostech.
5. Zastavit jakoukoliv další urbanizaci, spotřebu fosilních paliv, přestat řešit kůrovcovou kalamitu těžbou a začít s obnovou lesních ekosystémů podsadbou do stávajících lesních porostů, a to i suchých. Suché stojící stromy jsou nezbytné pro úspěšnou výsadbu nových dřevin.
Jediné, co přírodu zachrání, jsou dřeviny, neregulované vodní toky s příbřežní vegetací, maximalizace organické hmoty v půdě a výsadba dřevin v krajině na všech půdách, a to ve veřejném zájmu. Betonové přehrady nám nepomohou. Pomohou stromy, keře, byliny, zvyšování biodiverzity, objemu organické hmoty na metr čtvereční krajiny, rostliny vážou vodu, odpařují vodu a jsou hlavním faktorem zajišťujícím déšť. Bez stromů v krajině neprší.
V naší krajině nyní chybí miliardy stromů a keřů. To jsou miliardy kubíků vody.

Tato opatření je třeba přijmout okamžitě, bez odkladu a na území celé České republiky. Váhání už bylo dost, je třeba konat.
Současná vláda i vlády předešlé o úbytku vod dlouhodobě vědí na základě odborných studií, které každoročně aktualizuje ČHMÚ, již od roku 1988, a mimo prohlášení jej nijak neřeší.
Situaci je třeba řešit okamžitě, dokud to ještě jde. Každým dalším váháním se přibližujeme bodu, kdy náprava již nebude možná.

Pro spolupráci jsme rádi k dispozici. Spolek PagoPago, Litovel.

Autor: Spolek PagoPago | 3915 podpisů

Více >
NE! ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU A BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MEANDRY BOTIČE 817 podpisů chybí 4183

NE! ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU A BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MEANDRY BOTIČE

Vážení zastupitelé hlavního města Prahy,

tímto se na Vás obracíme s výzvou, abyste respektovali rozhodnutí Městské části Prahy 15, žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pod č. Z2896/00 v k. ú. Hostivař, která si již nepřeje dále pokračovat v pořizování této změny a chce ji ukončit.

 

Věříme, že v rámci koncepce rozvoje území, v širším kontextu ochrany přírody, veřejného zdraví a kvality života obyvatel, napříč městskými částmi, vezmete v potaz zejména tyto důvody pro zachování stávajícího funkčního využití ploch sportu /SP/ a zvláštní komplexy – ostatní /ZVO/:

1) celoměstsky významná změna a též lokalita, nikoliv brownfield plocha žádající si revitalizaci, nýbrž plnohodnotná kvalitní plocha, která není svou funkcí ani dle současně platného ani dle nově pořizovaného územního plánu určena k obytné zástavbě

2) území zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Meandry Botiče, nachází se na rozhraní přírodního parku Hostivař – Záběhlice a hraničí se záplavovým územím

3) výstavbou by nenávratně utrpěl volný bio-koridor podél toku Botiče

4) případná obytná zástavba a provoz s ní spojený by přetnuly zavedenou pěší kolonádu a bezpečné napojení na budovanou cyklostezku Kozinova – Meandry Botiče, došlo by k přerušení pěší a cyklistické prostupnosti území, které je centrálně položené uprostřed Hostivaře

5) hygienická stanice hl. m. Prahy tuto změnu nedoporučuje a za vhodnější považuje stávající využití, jako plocha určená k jinému využití než obytnému nemá území vyřešenou odpovídající infrastrukturu, vč. té dopravní, neberou se v potaz stávající zdroje hluku

6) paralelně s pořizovanou změnou se pořizuje nový územní plán hlavního města Prahy, jehož zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR, který navrhovanou změnu akceptuje s podmínkou, že bude vyloučena zastavitelnost jižní části /SP/, která se nachází v ochranné zóně zvláště chráněného území, v Metropolitním plánu pro území navrhuje rekreační využití

7) na území městské části Prahy 15 v současnosti probíhá nebo se plánuje výstavba bytů na všech plochách svým funkčním využitím určených k obytné zástavbě, stav v tomto se změnil a nabral neřízených rozměrů oproti roku 2013, kdy byl podnět na změnu územního plánu podáván

8) pro narůstající obyvatelstvo chybí sportovní, rekreační a sociální zázemí.

 

Proč nadále trvat na pořizování změny funkčního využití plochy na čistě obytné /OB/ a všeobecně smíšené /SV/, když si ji nepřeje samospráva příslušné městské části Prahy 15, místní obyvatelé a vlastníci bytových jednotek z přilehlé lokality, zpracovatel územního plánu Prahy IPR či Hygienická stanice HMP?

 

My, podepsaní občané Městských částí Prahy 15 a Prahy 10, nesouhlasíme s pokračováním pořizování této změny územního plánu, přejeme si zachovat stávající funkční využití území a tímto vás žádáme, abyste revokovali svoje usnesení č. 25/30 ohledně schválení návrhu zadání změny č. Z2896/00 ze dne 30. 3. 2017, též vzhledem k nesouhlasu dalších zainteresovaných subjektů, dále nezatěžovali dotčené orgány se zpracováním i projednáním návrhu změny a pořizování změny ukončili.

 

Děkujeme, že z výše uvedeného nepodlehnete tlaku na bytovou výstavbu ze strany developera, podpoříte a tím ochráníte zájmy občanů hlavního města Prahy.

 

Autor: Lenka Holubcová | 817 podpisů

Více >
Petice proti jakýmkoliv změnám ve fungování SPC Demlova v Jihlavě 954 podpisů chybí 29046

Petice proti jakýmkoliv změnám ve fungování SPC Demlova v Jihlavě

Petice rodičů a klientů, zainteresované veřejnosti, pedagogických pracovníků, odborných lékařů proti jakýmkoliv změnám ve fungování SPC Demlova 28, Jihlava.
Pokud nesouhlasíte se změnami, které se plánují se stávajícím SPC, připojte se.


Byla jsem klientkou SPC Demlova 28, v nelehké době, kdy jsem z plného zdraví přešla do plné invalidity. Závažné onemocnění u dívky v 7. třídě je velmi náročné na psychiku. Procházela jsem stádii přijetí a nepřijetí diagnózy spolu s celou moji rodinou.  V té době jsem odmítala kontakt s okolním prostředím a uzavřela jsem se doma. Ze zpětného pohledu jako zásadní vidím, že mě v této kritické době kontaktovaly pracovnice SPC Demlova 28. Začala jsem věřit, že nabízené terapeutické směry a dlouhodobá kvalitní podpora SPC mě navrátí nazpět do života. Často jsem pobývala v nemocničním prostředí, proto jsem ocenila absolutně odlišné prostředí zde.

Velmi podstatné pro mě bylo, že jsem v tomto prostředí získala pro mne tolik zásadní intimitu. Na tomto pracovišti mě postupně začaly zapojovat do běžného života i s mým handicapem. Mohla jsem s podporou SPC dokončit ZŠ, následně pak vystudovat SŠ. Na začátku této cesty jsem si neuměla představit, že budu vést plnohodnotný život jako matka a žena.

 

Proto chci svou peticí za sebe, za své pedagogy s kterými jsem v kontaktu, kamarády z SPC, podpořit fungující, odborné, bezbariérové zařízení v příjemném prostředí ve stávající podobě, tak aby se nic neměnilo. Pokud sdílíte podobné pocity, připojte se.

 

Čeho se obávám konkrétně:

- snížení kvality odborné péče , vyhovuje mi pracoviště, kam přijdu se svým dítětem a zažívám pocit intimity mezi mnou dítětem a psychologem a speciálnám pedagogem. To je pro mě zásadní/ 30. let se vyvíjela koncepce tohoto výjimečného pracoviště založena na úzké spolupráci mikrotýmu/
- snížení propojení teorie a praxe /speciálně pedagogická a psychologická péče konkrétně v pracovnách i ve třídách mateřské školy, ověřování inovativních metodických postupů na cílové skupiny ve třídách/
- dojde ke ztrátě koncepčně vybudovaných odborných pracoven, které jsou denně využívány všemi klienty /rehabilitace, trampoterapie, prostorová orientace na zahradě, multifunkční smyslová prolézačka, keramika.../
- pracoviště realizované na základě dlouhodobé vize dítě v přirozeném hravém prostředí, při zachování intimity, které nepřipomíná nemocniční prostředí, kterém jsme museli projít dítě nezažilo pocit strachu, protože nabízené prostory plně vyhovují dítěti 
- v SPC se nacházejí odborníci, za kterými se vracím ráda i z Prahy, stále si doplňují vědomosti a zůstávají lidští
- funkčnost zařízení je zajištěna konkrétními lidmi, kteří sdílejí společné vize a hodnoty
 

Autor: Olga Lenártová | 954 podpisů

Více >
Petice "Zvýšení rodičovského příspěvku" 15268 podpisů

Petice "Zvýšení rodičovského příspěvku"

Úřad vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

 

 

                                                                                                          V Bouzově dne 19. 3. 2019

 

PETICE

„Zvýšení rodičovského příspěvku“

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby Vláda České republiky (zejména ministerstvo práce a sociálních věcí) znovu projednalo zvýšení rodičovského příspěvku, tak že navýšení na 300 tisíc od ledna 2020 bude platné pro všechny občany aktivně pobírající rodičovský příspěvek v roce 2020. A to z důvodu, že zmiňovaný příspěvek se poskytuje v nezměněné výši již několik let. A především chceme, aby nově navýšení rodičovského příspěvku bylo stejné pro všechny pobírající občany a nově pobírající občany.

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Martina Michalová, Bouzov 153, 78325 Bouzov

Žaneta Jefimovová, Františka lyska 1597/2, Ostrava Bělský les

Zuzana Kudličková, Tkalcovská 242, 79305 Moravský Beroun

Veronika Mejzrová, Olšany 439, 79814 Olšany u Prostějova

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Martina Michalová, Bouzov 153, 78325 Bouzov

 

 

Autor: Martina Michalová | 15268 podpisů

Více >
Petice proti ukončení nájemního vztahu s paní MUDr. Evou Matolínovou 7 podpisů

Petice proti ukončení nájemního vztahu s paní MUDr. Evou Matolínovou

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo odloženo či zrušeno ukončení nájemního vztahu založeného "Smlouvou o nájmu nebytových prostorů č. 6/3140/2006", mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, jako  "pronajímatelem", a paní MUDr. Evou Matolínovou, praktickou zubní lékařkou (IČO: 750 76 322) jako "nájemcem".
Požadavek na ukončení nájemního vztahu vyplývá z usnesení Rady MČ P8 č. Usn RMC 0123/2019 ze dne 20.3.2019.
Požadujeme nejdříve nalézt společné řešení nájemce a pronajímatele pro zajištění pokračování provozu zubní ordinace MUDr. Evy Matolínové, ať už v areálu ZŠ a MŠ Petra Strozziho, případně v rámci k.ú. Karlín.
Jedná se o dlouholetou fungující praxi, která poskytuje profesionální péči velké řadě dětských pacientů z Karlína. Ztráta této služby by znamenala zhoršení podmínek pro život místních rodin s dětmi, neboť stávající ordinace zajišťuje velmi kvalitní služby v docházkové vzdálenosti bydliště, výhodou je i blízkost školských zařízení (ZŠ a MŠ Petra Strozziho, ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.). Provozování této praxe při současných cenách pronájmu komerčních prostor v Karlíně je jen stěží představitelné, přitom zajištění dostupné a zároveň profesionální lékařské péče je jednou ze zásadních podmínek kvality života.

 

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Členové petičního výboru:
Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D., Pernerova 559/44a, Praha 8 – Karlín, 186 00
MgA. Edita Jamais Marholtová, Šaldova 10, Praha 8 – Karlín, 186 00

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Autor: Kateřina Vrbová | 7 podpisů

Více >
ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY 4267 podpisů chybí 10733

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Motto: Normální je nerušit, neznečišťovat a neohrožovat zbytečně životy ani zdraví spoluobčanů.

 

Listina základních práv a svobod, článek 35, odst. 1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

 

Proto vítáme iniciativu MŽP ČR a následnou poslaneckou aktivitu, která konečně zamezila rušení lidí i přírody užitím zábavní pyrotechniky v národních parcích (NP) ČR novelou zákona č. 114/92 Sb. To ale nestačí.
 

Nevidíme však důvod, aby ve zbylé části státu (mimo NP), trpěli lidé i příroda čím dál většími škodlivými dopady petard a ohňostrojů. Není důvod diskriminovat ani přírodu ani lidi mimo národní parky – i oni mají právo na klid.
 

Proto my, níže podepsaní obyvatelé České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Vládu a Sněmovnu České republiky o stanovení Zákazu používání a prodeje zábavní pyrotechniky na celém území České republiky bez výjimky.
 

Důvody pro podání této petice:

1) Nepříznivý vliv na životní prostředí a zásoby (i pitné) vody – mj. rozpor se zákonem o vodách č.  254/2001 Sb. (Příloha č.1)

2) Nepříznivý vliv na domácí i divoká zvířata včetně ohrožených druhů – mj. rozpor se zákonem č. 114/92 Sb. (Příloha č.2)

3) Neodborná a nepovolená manipulace způsobuje stovky zranění lidem i zvířatům. (Příloha č.3)

4) Nepříznivý vliv na psychiku a zdraví obyvatel, především starších lidí a malých dětí. (Příloha č.4)

5) Trvalé porušování zákonných podmínek pro používání zábavné pyrotechniky jak při prodeji, tak při užití. (Příloha č.5)

6) Znečištění veřejných ploch měst a obcí a následný nadbytečný úklid. (Příloha č.6)

7) Porušování vyhlášek většiny měst a zbytečné výdaje měst a obcí, které namísto plýtvání do pyrotechniky by mohly sloužit potřebným. (Příloha č.7)

8) Znečištění ovzduší a životního prostředí – přímý rozpor se zákonem na ochranu ovzduší č. 201/2012 Sb. (§ 1 odst. 1) a se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. (§ 10, odst. 1) a 2) – povinnost předcházení vzniku odpadů).

9) Nulová možnost rozpoznat teroristický útok od pyrotechnické „zábavy“ – jde dokonce o jasné bezpečnostní riziko pro ČR.

 

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE

 

Navrhované řešení:

Jako jediné smysluplné, systémové a nejbezpečnější řešení ve všech ohledech shledáváme úplný zákaz používání zábavné pyrotechniky, a tedy i prodeje na území České republiky.

 

PETIČNÍ ARCH KE STAŽENÍ ZDE

 

Adresováno:

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01

Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1, PSČ 118 26

 

Za petiční výbor vyřizuje:

Nikola Alice Hurychová, Přemyslovská 29, Praha 3, 130 00

Nikola Procházková, 28. října 102, Kladno 273 09

Jiří Malík, Horní Teplice, Horní 3, Teplice nad Metují, 549 57 – zastupuje před úřady
 

V Teplicích nad Metují a v Praze dne 4. 1. 2019

Za správnost: Jiří Malík

Autor: Nikola Alice Hurychová | 4267 podpisů

Více >
ODVOLÁNÍ STAROSTY OBCE MYSLOČOVICE A ŘEDITELKY ZŠ MYSLOČOVICE 227 podpisů

ODVOLÁNÍ STAROSTY OBCE MYSLOČOVICE A ŘEDITELKY ZŠ MYSLOČOVICE

VEŘEJNÝ OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI OBCE MYSLOČOVICE A ŘEDITELCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE

 

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko,

na základě skutečností, které poslední týdny hýbou životem všech rodin předškoláků a dětí navštěvujících Vaši základní školu, jsem se rozhodla přikročit k sepsání veřejného otevřeného dopisu a již déle nemlčet.

V době, kdy budete tento dopis číst jej budou číst tisíce dalších lidí, kteří jsou přímo s kauzou „vydírání obcí“ a „pojmutím předškoláků jako rukojmích „ spojeni (rodiče a rodiny dětí, které jste si „vzali jako rukojmí“, rodiny dětí docházejících na Vaši školu, občané obcí, které svým jednáním ohrožujete, přátelé a známí), ale především Vám nadřízené orgány ( Krajský úřad Zlínského kraje, Ministerstvo školství ČR a  Policie ČR),  lidé, kteří doposud jen z povzdálí přihlíželi (občané okolních obcí a vedení okolních základních škol), ale také osoby naprosto cizí, které se k mé formě dopisu dostanou prostřednictvím sociálních sítí napříč celou ČR a budou moci svůj názor na tuto kauzu vyjádřit souhlasným podpisem nebo zavřením petice. Jelikož jde o veřejný dopis věřím, že ani média nezůstanou nečinná a ukážou světu, že bohužel ani na malé dědince se nevyhneme zamindrákovanému „Bonapartemu“, který ve snaze zakrýt své chyby „jde přes mrtvoly“.

K 1. 1. 2019 Vám obce na základě zjištění „double“ úhrad režijních nákladů vypověděli stanovený školní obvod s cílem dospět k dohodě a sepsání nových řádných finančních podmínek školského obvodu tak, aby měly řádný přehled o toku svých finančních prostředků, které vyplácí za „své děti“ obci Mysločovice jakožto zřizovateli Základní školy Mysločovice. Politické přetahování se do této doby dělo pouze na půdě daných Obecních úřadů a jak se dalo předpokládat nebylo, do dnešního dne,  úspěšné i přes veřejnou snahu zastupitelů okolních obcí o podpis školského obvodu v zákonném rámci.

Vy osobně pane starosto jste na veřejném zasedání odmítl na dohodu přistoupit! Ptám se Vás tedy PROČ? Proč nechcete podepsat dohodu, kde bude průkazný tok finančních prostředků do Vaší obce? Co je špatné na řádné faktuře, kterou žádáte oprávněně to, co Vám náleží? Nebo je snad problém v tom, že dohoda byla sestavena právníky okolních obcí a obsahuje veškeré právní a účetní náležitosti, které doposud „nebyly“ a nebylo by tak ve Vaší obci na opravu chodníků, dosázení zeleně atd.? Chápu, že každá koruna se do rozpočtu hodí, ale uvědomte si prosím, že nikdo z rodičů dětí školu navštěvujících nekrademe – kéž by tomu tak bylo u všech v této kauze, že…- a když škole řádně uhradíme režije za naše děti je nemorální, aby na Váš obecní účet přišla tato platba osekaná ještě jednou z účtu našich obcí. V ČR je školních obvodů co by na prstech jedné ruky napočítal a když už jsou, je obec v níž je škola umístěna ráda za děti, které do školy jezdí, jelikož jim jejich budovu „živí“.

V Mysločovicích je to letos jinak, protože vy jako starosta obce jste se rozhodl, že jinde než od okolních obcí peníze na „dorovnání něčeho“ nezískáte, vymyslel jste geniální tah – vezmeme si rukojmí! Vzteklý rodič je jako odjištěná bomba a oni nám zajistí, že obce ty peníze pošlou…. Jenže jak to provést? Nejjednodušší je najít si spojence, na kterého to pak vše spadne a odnese si odpovědnost on! Nebylo to těžké, přiznávám, jste dobrý! A tak se připravila ona akce ve spolupráci s ředitelkou Základní školy Mysločovice, protože koho jiného by měla „ona“ poslouchat, když né Vás – starostu obce s počtem obyvatel do tisíce !!!!

 

Vážená paní ředitelko, můžete mi prosím říci, jak zní učitelský kodex ?? Je tam snad něco takového, že kopu za svého „živitele“ a potápím loď, která je mi svěřena?  Víte, zcela upřímně Vám mohu říci, že jsem se ve Vás obrovsky zklamala. Za tři roky, co Vás vídám na zahájení roku, akademii a ukončení roku jsem s Vámi neměla žádný problém.

Myslela jsem si, že jste člověk na svém místě. Škola prošla v loňském roce obrovskou rekonstrukcí za desítky milionů korun (mimochodem je zvláštní, že v okolních městech, obcích atd. se na zakázky tohoto typu a objemu vypisují výběrové řízení, kterých se účastní renomované firmy, které jsou schopny ceny stáhnout oproti malým o miliony korun níže a rekonstrukci naší školy vyhrála „no name“ firma, které je majitel „spřízněn“ s panem starostou….), velkou škodou je, že ona rekonstrukce nebyla asi tak úspěšná jak být měla. Věřím, že všechny nadřízené orgány lehce zjistí, že „cihla 10 byla nahrazena cihlou 6“ , a proto nám teče tam či onam, nebo stěna neizoluje tak jak má, špatnej stavební dozor – pokud tedy byl – nepohlídal co měl atd. Je smutné, že jste nechala situaci dojít tak daleko, že „Pat a Mat“ (nechci uvádět název firmy, proto volím pojmenování z mého pohledu odpovídající kvalitě firmy) rekonstruovali školu za obrovské peníze, ale nějak už kluci neví, že když něco odfláknou, tak to musí i opravit v rámci zákonného reklamačního řízení… řekněte mi prosím, proč jsou v šatně mokré stěny? Proč se špatná práce firmy nereklamuje a není závada odstraněna? … ano vím, pan starosta to vyřeší, je mi to jasné! Takže výsledek ?? … že by opotřebení materiálu za 8 měsíců provozu? 

Víte nejsem ani stavař ani řemeslník, rukama bych se neuživila a moje rodina by pošla hlady, ale možná právě proto více používám hlavu a pokud jsem doposud mlčela a trpělivě přihlížela tomu, že jste loutkou někoho, tak na počátku dubna, kdy jste se zapojila do tahu proti obcím, rodičům a především dětem to skončilo!

 

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, žádám Vás tímto o okamžité odstoupení z Vašich funkcí  a všechny Vám nadřízené orgány o prošetření celé kauzy nejen z pohledu zákona o školství, zákona o hospodaření obcí s prostředky svěřeným jim nejen v rámci správy jimi zřízených zařízení, ale taky z pohledu vyúčtování dotací získaných na státní školské zařízení, z pohledu diskriminace určité skupiny obyvatelstva, z důvodu šíření lživých informací atd. z níže uvedených  důvodů:

Na počátku měsíce dubna, tj. 3 měsíce po vystoupení obcí ze společného školského obvodu  a 3 týdny před zápisem dětí do školy, jste na webových stránkách školy zveřejnili informace k přijímacímu řízení dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Tyto informace obsahovaly text, který jasně a přímo stanovil, že do první třídy bude pro daný školní rok přijato pouze 19 dětí a to pouze a výhradně děti z Mysločovic a zaměstnanců školy.

Rozpoutala se obrovská vlna nevole, v kterou jste doufali a modlili se zato, aby to rodiče vzali do svých rukou a dotlačili obce k podpisu smlouvy dle Vašich regulí! A vzali – nebo alespoň já vzala – během dvou dnů telefonování na Krajský úřad Zlínského kraje a na Ministerstvo školství jsem se dozvěděla spoustu velmi důležitých informací, které zdravý rozum následně nemůže pochopit. Vaše rozhodnutí vzít pouze 19 dětí bylo učiněno zcela úmyslně a obhajovali jste ho tím, že kapacita školy je 550 dětí a aktuálně máte stav 531 dětí, proto jen tento počet. Věděli jste, že porušujete zákon špatným výkladem, ale přesto jste to zkusili. Po konzultacích s nadřízenými orgány jsem si ověřila fakt, že jste nějak zapomněli, že naše děti nebudou účastny školního roku 2018/2019 nýbrž roku následujícího a k 1. 1. 2019 bude obsazenost školy proti stávajícímu počtu – 35 dětí, které jsou nyní žáky 9. ročníku.

Rodiče obcí se spojili a nastínili fakt, že pokud budete i nadále brát jejich 6-ti leté děti jako rukojmí této Vaší politické kauzy a nebudou do školy přijaty, opustí školu i jejich starší sourozenci. Ani jsme Vám to nestihli poslat písemně a …

Dva dny po vyvěšení podmínek přijímacího řízení byl příspěvek na stránkách školy změněn. Ano, správně změněn, nebyl opraven – doplněn – aktualizován, jednoduše jste smazali původní a lepli tam nový. Tentokrát jsme se dočkali informace, že dětí bude přijato 28 (jak jste dospěli k tomuto číslu opravdu nevím), již zde nebylo uvedeno diskriminační „jen zaměstnanců školy“ ale nově byly vypsány dvě podmínky – přednostně děti z Mysločovic a druhá podmínka děti, které mají ve škole staršího sourozence.  Uvědomění si, že od září by byla škola pro 550 dětí chudčí o více jak 200 dětí bylo asi kruté, jelikož co si budeme nalhávat mít a nemít cca 14500 Kč , který měsíčně dostáváte vyplacen z Krajského úřadu Zlínského kraje na vzdělávání jednoho dítěte, je hodně znát.

Následně se na stránkách text měnil ještě 2x, ale vždy to bylo z bláta do louže a výsledkem bylo vyhrožování, že pokud obce nepodepíšou dohodu, nebudou děti přijaty. Rodiče už přestali hrát Vaši hru, protože nejsou hloupí a pokud jste předpokládali, že nás donutíte jako ovce jít a tlačit zastupitele našich obcí k tomu, aby plnili Vaši kasu aniž byste měli na dané obnosy nárok, spletli jste se.  Všichni jsme si zjistili informace k dalším postupům při nepřijetí našich dětí do Vaší školy a začali jsme hrát tedy hru svou. Je mi v této fázi líto, že Vaše snaha získat peníze na pokrytí „něčeho co nesedí ve financích obce“ nedopadne dobře, ale moc Vám držím pěsti, aby „Pat a Mat“ pár milionů z cihel na pomoc obci poskytnuli.

Poslední verzí na webových stránkách školy před přijímacím řízení bylo sdělení, že pokud obce do 2. 5. 2019 podepíší dohodu o školském obvodu přijme Základní škola Mysločovice všechny děti! Neuvěřitelné, že se během dalších pár dnů najdou prostory pro další dvacítku dětí nebo to bylo tím, že do školy zavítala kontrola? … těžko říci, ale opět jsme si potvrdili fakt, že jsou naše děti „rukojmí“ této kauzy a jejich rodiče tlačíte do jednání , které jim nepřísluší.

V den zápisu dětí do školy museli rodiče podepsat xx papírů o tom, že ví, jaká situace je a znova byli obeznámeni s tím, že máme jít za svými zastupiteli, aby zaplatili a podepsali dohodu. Probůh proč bych to dělala? Pokud vím, má moje dítě nárok na zákonem stanovené základní vzdělání a není podmíněno tím, že splním „podmínky vyděračů“.  Když se děti dostali do tříd nebyla první otázka jak se jmenuješ, nýbrž kde bydlíš chlapečku – holčičko, máš ve škole brášku – sestru a následně teda jak se jmenuješ… jako mámě, mě to bylo strašně líto, ale pak jsem si uvědomila, že učitelky zato nemohou!

Je smutné, že krásná a moderní škola, kde učitelé učí děti s láskou a snahou, kde vzdělání je na úrovni kvalitních městských škol padne díky nelidskosti, nemorálnosti a trucu jednoho „Bonaparteho“ a jeho „Pobočníka“kteří se neuvědomují, že pokud nebudou brát prvňáčky (po kterých s radostí šáhnou okolní školy) tak za 2 roky mohou propustit 80% učitelů I. stupně a během let 4 i II. stupně, jelikož provozovat školu pro 550 dětí v počtu max 150 dětí (při průměrném nástupu 10 – 12 dětí z Mysločovic ročně) je opravdu finančně nemožné.  Divím se učitelům, že si takové jednání nechají líbit, ale na druhou stranu je chápu, všichni se bojí o práci a zůstat bez ní si málokdo může dovolit.

Pan starosta a paní ředitelka ohrožují svým jednáním tedy i zaměstnance školy, které dávají do sázky své hanebné hry.

Dohoda nebyla podepsána a dne 3. 5. 2019 se ve škole losovalo o našich dětech za přítomnosti notářky. Ano, prostě tahali naše děti z klobouku k těm Mysločovickým, aby naplnili onu jednu třídu o počtu 28 dětí, jak zůstalo kupodivu psáno na webu. Nějak už nikoho nezajímá, jak se budou asi vylosované děti cítit následně ve třídě plné mysločovjáků, jak se na ně bude pohlížet v dědině, kde ostatní děti zůstali na dlažbě atd. Smutné a ubohé je to, co dokážou peníze …

 

Žádám Vás pane starosto a paní ředitelko, odstupte ze svých funkcí, jelikož lidé bez morálních hodnot nemohou vést obec natož školské zařízení a už neubližujte dětem, které si to nezaslouží! Mě je úplně jedno kolik peněz kde lítá, já chci pro své dítě kvalitní školu, kde jej chtějí a né jej budou používat jako nástroj moci.

 

Pevně věřím, že k mé žádosti se prostřednictvím podpisového archu a veřejné petice k Vašemu odvolání připojí spousta slušných lidí v rámci celé ČR a orgány Vám nadřízené začnou konečně konat svou práci a nenechají už nikdy nikoho tohle „provozovat na nevinných dětech“!

 

Veřejně sděluji, že tento dopis a zde vyjádřený názor je osobním pohledem na celou situaci mé osoby, tj. přímého účastníka celé kauzy a matku jedné z "obětí", stejně tak jako občanky obce, která dříve spadala do školského obvodu, tj. forma mé žádosti o Vaše odstoupení je lidská, nikoliv strojená a vyšperkovaná seznamem zákonů, vyhlášek a nařízení, které jste překročili. 

 

V Míškovicích 3. 5. 2019

 

Barbora Zdráhalová

 

 

 

 

Autor: Barbora Zdráhalová | 227 podpisů

Více >
NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH Budovatelů, Soukenná a Kamenná! 89 podpisů chybí 4911

NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH Budovatelů, Soukenná a Kamenná!

Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH Budovatelů, Soukenná a Kamenná!  

Důrazně protestujeme proti tomu, aby zejména ulicemi Budovatelů, Soukenná a Kamenná v Jablonci nad Nisou  byla vedena nová tramvajová trať.

Jsme přesvědčeni, že tramvajová trať, její příslušenství a s ní související stavební úpravy by výrazně poškodily kvalitu života ve zmíněných ulicích a jejich okolí. Protestujeme proti zániku zelených ploch, kácení stromů, zřizování  tramvajových zastávek a rozšiřování pozemních komunikací, které by případnou stavbu a existenci tramvajové trati provázely. Obáváme se hluku, nepohodlí a špíny ze stavebních prací.

Ani nejmodernější technologie nezabrání hlučnosti a vibracím z tramvajového provozu. Věříme, že kupříkladu elektrobusy představují vůči životnímu prostředí přátelskou, bezemisní, prostorově neinvazivní a levnější variantu ke zvažované tramvajové výstavbě

Obyvatele Jablonce nad Nisou trápí daleko více absence kapacit pečovatelských domů, ceny tepla, které je jedno z největších v ČR nebo stav stávajících komunikací.

Necheme, aby investice 100 miliónů korun, které se investovaly do rekonstrukce Dolního náměstí a Soukenné ulice byla zničena jen a jen z nesmyslného důvodu budování něčeho, co postrádá smysl.

Jako obyvatelé a přátelé Dolního náměstí a Jablonce nad Nisou  proto adresáty této petice vyzýváme, aby nám pomohli zachovat  ráz zdejšího bydlení a neredukovali místa, kde žijeme nebo je máme rádi, na pouhý tranzitní prostor. Zachovejme zrekonstruovanou část města jako klidovou část bez hromadné dopravy!

ŽÁDÁME TÍMTO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONCE NAD NISOU (Rada města Jablonce nad Nisou, Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, Magistrát města Jablonce nad Nisou)

O ZASTAVENÍ VEŠKERÝCH AKTIVIT A ŘÍZENÍ, JEŽ USILUJÍ O VÝSTAVBU TRAMVAJOVÉ TRATI ZEJMÉNA ULICEMI: Budovatelů, Soukenná a Kamenná v Jablonci nad Nisou

Stránka 1/2

Petici sestavil petiční výbor ve složení:

Martin Moc, Soukenná 615/2, Jablonec nad Nisou

Nela Dorničáková, Soukenná 615/2, Jablonec nad Nisou

Členy petičního výboru je oprávněn ve věci této petice zastupovat kterýkoli člen petičního výboru.

Podpisové archy zasílejte na adresu:

Martin Moc, Soukenná 615/2, Jablonec nad Nisou

Autor: Martin Moc | 89 podpisů

Více >
Petice pro zákaz používání glyfosátu v ČR 667 podpisů chybí 19333

Petice pro zákaz používání glyfosátu v ČR

Milí obyvatelé této krásné planety,

pojďme se spojit a zastavit  jedování polí, našeho jídla a následně i nás.  

Máme jedinečnou šanci zastavit krátkozraké a účelové rozhodování ministra zemědělství v souvislosti používání glyfosátu. 

Pojďme tomu říct NE !!!!! STOP JEDOVÁNÍ PŮDY!

Koncem června skončí licence jednomu z nejpoužívanějších herbicidů - glyfosátu. Do té doby musí Evropská komise a jednotlivé členské státy rozhodnout o jeho další budoucnosti.

Proti obnovení licence se postavily některé země, například Francie, Nizozemí, Švédko nebo Dánsko; naopak Česká republika zatím podporuje schválit jeho použití na celých příštích patnáct let !!!!!!!

Pár dat:

- V České republice bylo za rok 2011 oficiálně spotřebováno více než 962 tun glyfosátu..

- Glyfosát nelze používat k potlačování plevelů mezi plodinami, pokud ovšem vůči němu nezískaly odolnost genetickou modifikací (GM). Herbicid by spolu s plevely zničil i sklizeň. Právě masové nasazení glyfosátu je klíčovým motivem pro pěstování geneticky modifikovaných plodin

- Glyfosát byl přitom zařazen na seznam pravděpodobných karcinogenů a podle vědeckých studií vykazuje i další nebezpečné vlastnosti pro lidské zdraví. 

- Existují také důkazy, že glyfosát může narušovat lidský hormonální systém, což může způsobovat nevratné dopady v některých životních stadiích, například v těhotenství...

Veškeré informace o jeho účincích na lidské zdraví naleznete na stránkách hnutí Duha, které apeluje na ministra, aby hlasoval pro zákaz.

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-organizace-vedci-apeluji-na-ministra-jurecku-aby-hlasoval-pro-zakaz-pouzivani

Za společenství

Nebe na Zemi

Isabella Cavallini

Autor: Isabella Cavallini Za společenství Nebe na Zemi | 667 podpisů

Více >
Protest proti postupu ministerstva kultury ČR 491 podpisů

Protest proti postupu ministerstva kultury ČR

Vážení,

rádi bychom Vás požádali o podporu výzvy, adresovanou ministerstvu kultury. Text bude předán formou protestní demonstrace v úterý 30.4. ve 14h před budovou MK, Maltézské náměstí 1.

Děkujeme za projevy podpory ať už formou podpisu či osobní účastí na úterní demonstraci.

 

TEXT VÝZVY

 

Ministr kultury

Antonín Staněk

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Na vědomí: premiér Andrej Babiš, předseda ČSSD Jan Hamáček

 

Vážený pane ministře,

touto cestou vyjadřujeme zásadní nesouhlas s Vaším postupem při odvolání Generálního ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa a požadujeme revizi a odbornou obhajobu daného rozhodnutí.

Jako osoby aktivně činné na poli výtvarného umění vnímáme Ministerstvo kultury jako svého partnera, kterému máme důvěřovat a rozumět jeho rozhodnutím. Vaše poslední kroky takové nejsou, působí svévolně, netransparentně a neprofesionálně.

Považujeme Váš způsob odvolání ředitelů bez zveřejnění plného znění a závěrů auditu (informace na webu MKČR z 23.4. jsou jen výňatkem), s odkazem na vyčkání výsledků policejního vyšetřování, za značně problematický. Vámi zvolený postup nedovoluje dotčeným se plnohodnodnotně hájit, ani nedává prostor k dialogu s odbornou veřejností. Vaše rozhodnutí tak nutně působí svévolně, účelově a unáhleně, nikoli jako výsledek zvažování možných pro a proti. Zdůrazňování ekonomických ukazatelů odvádí pozornost od poslání a náplně činnosti obou galerií.


Z výše uvedeného Vás proto žádáme, abyste zveřejnil plán vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů i konkrétní vizi toho, jak by podle Vás NGP a MUO měly fungovat. Další postup musí být výsledkem širší debaty odborníků. Její součástí by mělo být i obnovení legislativních kroků směřující ke změně statutu NGP z organizace zřizované ministerstvem, na organizaci veřejnoprávní, o jejímž chodu nemůže rozhodovat jen jedna osoba.

Požadujeme, aby byly učiněny závazné kroky, které odborným institucím zajistí stabilitu a eliminují závislost na přímém politickém vlivu jednotlivců v zásadních rozhodnutích.

 

SIGNATÁŘI

Filip Cenek, umělec a děkan FaVU VUT Brno

Zdenek Felix, historik umění a kurátor

Matyáš Chochola, umělec

Krištof Kintera, umělec

Rostislav Koryčánek, historik umění a kurátor

Jiří Kovanda, umělec

Karina Kottová, Společnost Jindřicha Chalupeckého

Johana Lomová, historička umění a kritička

Jan Merta, umělec

Michal Mánek, SVIT galerie

Jiří Ptáček, kritik umění, kurátor Fotograf Gallery a Galerie Měsíc ve dne

Janek Rous, umělec

Ondřej Stupal, ředitel Centra pro současné umění Praha a zakladatel Fair Art

Michal Škoda, Dům umění České Budějovice

Otto M. Urban, ředitel Sbírky umění 19. století a raného modernismu NG

Tomáš Vaněk, umělec a rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Denisa Václavová, 4 dny v pohybu

Vladimir 518, šéf labelu BiggBoss
 

Autor: Jan Rous | 491 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku