Rallye na Hvízdalku nepatří!
21 podpisů dosaženo

Rallye na Hvízdalku nepatří!

Autor: Daniel Světlík | vloženo: 02.04.2018 | 21 podpisů
Sdílejte s přáteli


Vážený pane starosto, 
Z plakátu v naší obci a následně webového archivu zpravodaje města se dozvídáme o záměru PAMK o využití našeho veřejného prostoru k rychlostní zkoušce rallye.
Nesouhlasíme s konáním soukromého motoristického podniku s avizovaným omezením užívání veřejné komunikace v obci Hvízdalka, s jedinou přístupovou cestou k našim nemovitostem a odmítáme emisní hlukovou a spalinovou zátěž do jarní šumavské přírody v obci s dvěma desítkami malých dětí, chovem koní, dobytka a výskytem dalších plachých zvířat. 
Požární nádrž v těsné blízkosti silnice je každoročně touto dobou domovem a líhní vzácných obojživelníků.
Hluku je v dnešní době až až.
Nárůst letecké a silniční dopravy, hluk z průmyslové činnosti, vytlačuje dříve běžné druhy ptáků a jiných živočichů z naší obce.  
Proto odmítáme konání podobných invazivních akcí na úkor životního prostředí a omezování našich vlastnických práv. 
Zcela chápeme, že toto rallye již bylo vykázáno z mnoha obcí a věříme, že ani město Janovice nad Úhlavou nebude spolupořadatelem akce proti vůli dotčené obce.

Děkujeme Vám za pochopení a podporu.
Obyvatelé a rekreanti pošumavské obce
Hvízdalka u Janovic n. Úhlavou
 

Aktuality

08.04.2018 21:35


 

 

08.04.2018 21:37


Vážený pane starosto,
V návaznosti na výsledek sobotního jednání obyvatel Hvízdalky s Vámi a zástupci PAMK Vám zasílám formou přiloženého a doplňujícího elektronického petičního archu nesouhlasné stanovisko podepsaných ke konání RZ Rallye Šumava středem Hvízdalky, dne 21.4.2018,  z dříve a na místě uvedených důvodů.
Zároveň bylo v sobotu 7.4.18 na Hvízdalce domluveno, že dotčení občané Hvízdalky nechtějí zablokováním letošního ročníku vystavit město Janovice nad Úhlavou hrozbě finanční újmy z případného škodního plnění organizátorovi Rallye, neboť v tak krátkém čase před akcí není pravděpodobné zajištění alternativní trasy.
Přestože k situaci došlo tak, že k našim zájmům nebylo zastupitelstvem města přihlédnuto a o rallye jsme se dozvěděli až koncem března 2018 z plakátu PAMK na obecní vývěsce na Hvízdalce, jsme za předpokladu změny postupu povolování a oznamování podobných akcí v katastru města, ve smyslu včasného poskytnutí prostoru k vyjádření  dotčeným obyvatelům, ochotni konání letošního ročníku RŠ středem naší obce připustit, s podmínkou dodržování následujících trojstranných ujednání:
1. Č.p. 3 a 11 budou zvláště ochráněny proti možnosti vzniku nehody.
2. Z obou stran (u kasáren i pod křížkem) bude uzavřena slepá ulice pod křížkem
3. Pořadatel zajistí pořádek v obci a ochranu obecních prostranství a soukromých majetků před poškozením a znečištěním (pole, louky, ploty, budovy, veřejná prostranství jako křížek..apod.)
4. Pořadatel zajistí, že během seznamovacích jízd bude dodržován limit 50km/h v obci (18., 19.4.2018)
5. Pořadatel zajistí dostupnost rychlé zdravotní pomoci v místě konání RZ i pro případ potřeby ze strany po čas závodu  "zablokovaných" občanů.
6. Pořadatel zajistí úklid odpadu a odstranění případných škod na soukromém a městském majetku, včetně škod na využívaných obecních komunikacích.
Kontakt PAMK: P. Valenta, tel.:602450750
Za podepsané a shromážděné občany Hvízdalky

Daniel Světlík

 

Komu bude petice předána: Mgr. Michal Linhart, starosta Janovice n. Úhlavou

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 21 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
 • Lenka Ženíšková | Plzeň-město
 • Tereza Michálková | Nýrsko
 • Jiřina Turečková | Janovice nad Úhlavou
 • Jakub Hrošovský | Janovice nad Úhlavou
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dominika Lukašáková | Líně
 • Kristýna Štípková | Nýrsko
 • Jiří Tureček | Janovice nad Úhlavou
 • Martin Klier | Janovice nad Úhlavou
 • Jitka Klierová | Janovice nad Úhlavou
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku