PANÍ MINISTRYNĚ DVOULETÉ DĚTI DO ŠKOLKY NEPATŘÍ ! 10074 signatures remaining 19926

PANÍ MINISTRYNĚ DVOULETÉ DĚTI DO ŠKOLKY NEPATŘÍ !

V Praze 29. května 2017

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

odstupující ministryně školství

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

 

Věc: Petice a otevřený dopis „Dvouleté děti do školky nepatří“

 

 

Vážená paní odstupující ministryně,

připravila jste a prosadila zákon, který umožňuje přijímání dvouletých dětí do mateřských škol. Je to obrovská chyba a velmi nezodpovědné rozhodnutí. Jak odborně, tak lidsky. Vaše rozhodnutí je v naprostém rozporu s dostupným vědeckým poznáním i zdravým selským rozumem. Je to špatná politika.  

Možná Vám to neřekli, ale dvouleté děti do mateřské školy rozhodně nepatří.

Máme pro toto tvrzení pádné argumenty:

do tří let věku se formuje až 90% naší osobnosti, jde tedy o naprosto klíčové období lidského života
absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi mámou a dítětem
tato vazba se utváří zejména jejich vzájemným kontaktem, když jsou přirozeně spolu, malé dítě potřebuje ze všeho nejvíce být se svou mámou
dítě buduje do tří let důvěru v sebe sama a svět kolem sebe, potřebuje doslova najít svůj domov
máma je v tomto směru pro dítě nikým a ničím nenahraditelná 
jakékoli dlouhodobé odtržení dítěte od mámy je v tomto věku pro dítě nebezpečné a může ho trvale a nevratně poškodit   
víme, že malé dítě potřebuje určité množství pozornosti, určitý počet doteků, určitý počet pohlazení, určitý počet pohledů z očí do očí
žádná učitelka či chůva není schopná v tomto směru plnohodnotně nahradit mámu
malé dvouleté dítě například vnímá sebe a mámu jako „jednu bytost“ a neumí se od mámy oddělit, k tomu dochází až kolem věku tří let

Posíláme tuto petici, abychom Vám jasně řekli, že s tímto zákonem nesouhlasíme a uděláme všechno, co bude v našich silách, aby došlo k jeho změně. Nechceme, aby se dvouleté děti do mateřských škol přijímaly.

Píšeme jménem rodičů a prarodičů. Píšeme za svobodné matky a samoživitelky. Píšeme za přetížené učitelky, které mají náročnou a zodpovědnou práci a kterým jste Vy tímto zákonem ještě více naložila. A hlavně píšeme za malé dvouleté děti, které se nemohou bránit.

Budeme informovat starosty, primátory a radní pro školství, aby nečinili žádná zbytečná předběžná opatření, aby neinvestovali do příprav pro vstup dvouletých dětí do mateřských škol. Byly by to vyhozené peníze.  

Budeme aktivně vyzývat ředitelky, učitelky a učitele mateřských škol, aby se semkli a projevovali občanskou neposlušnost a dvouleté děti do mateřských škol nepřijímali.  Aby rodičům vysvětlovali, proč tak malé děti do mateřské školy nepatří a jak jim to může ublížit. 

Budeme informovat rodiče, že předčasným umisťováním do mateřských škol riskují, že jejich děti budou agresivní, neklidné, budou mít poruchy chování, spánku, alergie, ekzémy. V nejhorších případech může dojít k trvalému a nevratnému poškození mozku – děti získají tzv. citovou deprivaci, se kterou se budou potýkat po celý zbytek života.

Budeme rodiče přesvědčovat, že rodičovství je nejtěžší a nejdůležitější věcí na světě. Ne kariéra. Ne peníze. Ne placení daní.

Budeme na rodiče a širokou veřejnost naléhat, aby za žádnou cenu nedopustili, aby se stalo běžným zvykem a normou odkládat malé dvouleté děti do mateřské školy.

Chápeme, že některé matky mohou být v zoufalé situaci a nezbyde jim nic jiného než dvouleté dítě do mateřské školy umístit. Nebo některé děti mohou mít akcelerovaný vývoj a bude pro ně užitečné, aby začaly chodit do mateřské školy dříve.

Proto o přijetí dítěte do mateřské školy před završením jeho třetího roku musí mít právo v každém konkrétním případě rozhodnout ředitelka školy – pečlivě, odpovědně a po diskusi s učitelkami a rodiči.

Česká republika má světový unikát v tom, že umožňuje matkám tříletou mateřskou dovolenou. Je to dobrá a zdravá věc. V tom jsme v celosvětovém měřítku moderní a ostatní země by se od nás tento přístup mohly učit. Jsme přesvědčeni, že by byla velká a hloupá chyba tuto výsadu rušit nebo ji jakkoli ohrožovat.

Vážená paní odstupující ministryně, jsme připraveni se s Vámi sejít a vysvětlit Vám naše argumenty osobně. Domníváme se, že právě Vy byste měla svou chybu napravit, přijmout svoji politickou odpovědnost a být iniciátorkou změny zákona. Věříme, že si nepřejete, aby za Vaším působením na ministerstvu zůstala chyba tak fatálních rozměrů.  

 

 

PhDr. Marek Herman, vysokoškolský pedagog a Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog

 

Author: Marek Herman | 10074 signatures

More >
Křižná škola bez života? 51 signatures

Křižná škola bez života?

V posledních letech se ZŠ Křižná dosti změnila. Dříve se to dotýkalo jen nás žáků a změny měly pádné opodtatnění. Mluvíme teda o změnách, jako bylo zrušení zájezdů do Itálie, nebo také zájezdu na Vánoční a jarní Vídeň, poté přesunutí Vánoční akademie do KZ, kdy se nám dostalo odůvodnění, že Itálie není možná, kvůli změnám zákona a učitelé by to neměli proplaceno tudíž s námi jezdit nechtějí, Vídeň byla zrušena údajně z důvodu uprchlické krize, což ale můžeme vybrátit, jako hrozbu, protože jiné školy tento zájezd absolvují bez jakýchkoli potíží a poté, že přesun Vánoční akademie byl nutný z důvodu špatného ozvučení v jídelně, kde se akce normálně dříve konala. Dalo by se říci, že tyto změny by se daly považovat za maličkosti, ale čím více let působí paní Medková, jako ředitelka školy je změn čím dál více a ztrácejí jakékoliv opodstatnění. Další velkou změnou a to je již změna mnohem, ale mnohem závažnější a to z důvodu, že školu posunuli do žebříčku obyčejných základních škol, přičemž ZŠ Křižná byla dlouhá léta považována za druhou sportovní školu ve městě. Paní ředitelka z nepochopitelných důvodů totiž zrušila veškeré sportovní turnaje, kterých se škola účastnila a také v nich vynikala.
Dále třeba kauza, kdy se jeden z pedagogů musí soudit kvůli výpovědi? Mě to moc jako změna v k lepšímu nepřijde, ještě když po prošetření je jasné, že zmíněný pedagog svou práci plnil více než 20 let svědomitě a s vysokým nasazením a nadšením. Hodně studentů z minulých let dokonce tvrdí, že bez vedení tohoto pedagoga by nikdy nezvládli maturitní zkoušku a podobně. Paní Medková tohoto pedagoga, ale kvůli osobním neshodám a vlastním neduhům prostě a jednoduše vyhodila a výpověď byla předána hozením přes plot. Což je nepřípustné a dále toto chování odporuje veškerým dobrým mravům, které by měla paní ředitelka poskytovat žákům. Z médií se dočítám odůvodnění této výpovědi: "Je zdravotně nezpůsobilá, aby dále vykonávala svou práci pro tzv obecné onemocnění." Na to jsem se schválně ptala některých žáků a bylo mi sděleno, že tento pedagog vždy vše s nejlepším svědomím a vědomím vysvětlil, zkontroloval, otestoval a popřípadě dovysvětloval a dokonce i ve volném čase byl tento pedagog ochotný se každému žákovi zvlášť věnovat a po tom všem je tento pedagog již od zimy doma a to jen kvůli špatnému vztahu vedení vůči učiteli z osobních důvodů ředitelky.
Další změna, která mě trápí ještě více, protože naše školství posílá do doby totalitní je to, že děti, které projeví svůj názor a to na svůj věk dosti seriózně, jsou předvolány k výslechu k samotné paní Medkové a to bez vědomí zákonných zástupců. Tento výslech a hned na to následné vyhrožování a zastrašování je u paní Medkové zcela normální, když se jí děti pokusí zkřížit cestu. Ráda bych zde podotkla že v úmluvě o právech dítěte stojí tyto body:
1) dítě má právo na svodobu projevu a svobodný přístup k informacím

2) dítě má právo na svobodu myšlení
3) dítě má právo na vzdělání
Takže hned dva body z těchto tří uvedených byly hrubě porušeny a dětem odepřeny samotnou paní ředitelkou. Proč tomu tak bylo? Protože paní ředitelka opět zneužila své pravomoci. 

Třetí bod je také dětem odpírán a to tak, že paní ředitelka bez jakéhokoliv relevantního opodstatnění ukončila pracovní poměr s učitelkou přírodopisu a chemie a to bez udání důvodu a když se na to tato vyučující sama zeptala, bylo jí řečeno jednak, že jí paní Medková nemusí nic vysvětlovat a má prostě své důvody a dále pak, že chce mít kolem sebe jen pozitivní lidi. Zde zase vidíme, jak je chování paní ředitelky neprofesionální. 

Abych se dostala k jádru, tak žáci, kteří byli poté předvedení před ředitelku se této učitelky zastali a projevili nesouhlas, jakousi podepsanou listinou, což bylo jejich právo a díky tomu, pak dostali od paní ředitelky pokárání a bylo jim vyhrožováno. 

Toto psaní píši kvůli tomu, aby zmínění pedagogové nepřišli zbytečně o svá místa a dále, abychom, jako rodiče, nebo jako budoucí rodiče zajistili našim dětem jejich práva a bojovali proti šikaně ze strany paní ředitelky Medkové.

Tudíž touto cestou naléhavě žádám zřizovatele, aby byla paní Medková z funkce odvolána, paní učitelce přirodopisu a chemie byla nabídnuta smlouva a to již na dobu neurčitou. Dále ten,  kdo pro likvidační potřeby ředitelky školy k zámince podání výpovědi vyučující vystavil posudek s dlouhodobou profesní nezpůsobilostí, by měl být spolu s ředitelkou souzen za nehoráznou aktivitu.

Dále chci bojovat za práva všech dětí, které tuto školu navštěvují.

Author: Barbora Lišková | 51 signatures

More >
Petice za zachování organizace BRÜCKE/MOST ST. - Petition für die Erhaltung der BRÜCKE/MOST STIFTUNG 240 signatures remaining 4760

Petice za zachování organizace BRÜCKE/MOST ST. - Petition für die Erhaltung der BRÜCKE/MOST STIFTUNG

DEUTSCHE VERSION FOLGT

---------------------------------------------

Petice za zachování organizace BRÜCKE-MOST STIFTUNG dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., Zákon o právu petičním

 

Na vědomí:

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, BRD
Dipl.-Ing. Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
Dr. Matthias Rößler, Landtagspräsident Sachsen

 

Kralovice, 5.7.2017

 

Vážený pane předsedo vlády ČR,
Vážený pane ministře zahraničních věcí ČR,
Vážený pane ministře kultury ČR,
Vážená paní kancléřko Spolkové republiky Německo,
Vážený pane prezidente Saska,
Vážený pane předsedo saské vlády,

 

Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit podporu organizaci Brücke-Most Stiftung se sídlem v Reinhold-Becker-Straße 5, 01277, Dresden, a zároveň apelujeme na představitele České republiky i Spolkové republiky Německo s požadavkem zachování (resp. finanční podpory) této kulturní a vzdělávací instituce.
Brücke-Most Stiftung působí na poli česko-německých vztahů a je nejvýznamnějším aktérem v česko-saském regionu již dvacet let. Jeho vzdělávací aktivity zaměřené na všechny věkové kategorie podnítily zájem o dialog a spolupráci se sousedy, rozvinuly důležité kompetence a dovednosti u tisíců účastníků odborných seminářů, a propojily pedagogy i další aktéry občanské společnosti ze všech zúčastněných zemí (několikrát jsme se také zúčastnili). Není pochyb o tom, že Brücke-Most Stiftung skrze svoji činnost úspěšně šíří hodnoty demokratické společnosti, aktivního občanství, dialogu a porozumění mezi národy, což jsou principy, které mají i v dnešní době své nezastupitelné místo v evropském společenství. Zánikem organizace Brücke-Most Stiftung přijde region Sasko-Česko o významnou kulturní instituci, za kterou dnes neexistuje náhrada.

Organizace Brücke-Most Stiftung si za dobu svého působení vydobyla renomé a její jméno je zárukou kvalitních a smysluplných projektů, ze kterých během dvaceti let netěžili pouze jednotlivci, ale celé společnosti obou sousedních států (v posledních letech i polští aktéři). Zánik takovéto instituce nelze brát na lehkou váhu – jednalo by se o nenahraditelnou ztrátu (kulturní instituce i multiplikátora v síti česko-německých vztahů).

Žádáme proto představitele obou zemí, které se zavázaly v Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, v dokumentu přijatém 21.1.1997, aby se zasadili o naplňování jejích principů, tj. aby

- rozvíjeli česko-německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství, a přispívali tím k utváření sjednocující se Evropy;

- přátelsky a úzce spolupracovali ve všech oblastech důležitých pro vzájemné vztahy;

- rozvíjeli prioritně česko-německou spolupráci v oblastech, jakými jsou setkávání mládeže, podpora menšin, partnerské projekty, česko-německá diskusní fóra, společné vědecké a ekologické projekty, jazyková výuka a přeshraniční spolupráce;

- pěstovali česko-německý dialog a ve vlastním zájmu dbali o dobré a úzké česko-německé partnerství,

 

tzn.  aby se aktivně zasadili o pokračování činnosti organizace Brücke-Most Stiftung, jejíž role je nezastupitelná.

 

Prosíme Vás, vážení zástupci obou zemí, abyste v této věci jednali zodpovědně a zvážili všechna dostupná řešení.

 

 

Petiční výbor: 

Veronika Kupková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Kralovice 663, 33141

Christoph Mauerer, Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Universität Regensburg, JUNGE AKTION der Ackermann Gemeinde

Tereza Vávrová, ANTIKOMPLEX z.s., Praha

Petr Mikšíček, DOKRAJIN z.s., ANTIKOMPLEX z.s., Praha

Hana Jüptnerová, Sdružení evangelické mládeže: PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC/FREUNDE VON HACKELSDORF, Česko-německý spolek porozumění Trutnov/Begegnungszentrum Trautenau, Ackermann-Gemeinde, členka Evangelické církve, Vrchlabí

Horst Wagner, Zeitzeugenprojekt Sudetenland, Goldkronach

Irena Lenčová, překladatelka ČJ/NJ, Kadaň

Ingrid Bellmann, Bernhard-von-Cotta Gymnasium, Brand-Erbisdorf

Tomáš Valtr, historik, Chomutov

Christiane Hubricht, Technische Universität - Bergakademie, Freiberg

Alice Hlaváčková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Chomutov

Leona Kunayová, MLADIINFO.cz, Praha

 

------------------------------------------------------

Anschrift:

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Dipl.-Ing. Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
Dr. Matthias Rößler, Landtagspräsident Sachsen

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 

Prag, 5.7.2017

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Sachsens,
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Tschechiens,

Sehr geehrter Herr Außenminister Tschechiens,

Sehr geehrter Herr Kulturminister Tschechiens,

 

mit diesem Schreiben wollen wir gerne auf die Situation der Brücke-Most Stiftung (mit dem Sitz in Dresden, Reinhold-Becker-Straße 5, 01277 Dresden) hinweisen.
Gleichzeitig wollen wir an die politischen Vertreter Tschechiens, der Bundesrepublik Deutschland und des Feistaates Sachsen appellieren, sich um die Erhaltung dieser Organisation (auch finanziell)  zu bemühen.

Die Brücke-Most Stiftung ist eine der wichtigsten und bekanntesten Organisationen im deutsch-tschechischen Raum und spielt schon 20 Jahre eine wichtige Rolle im Bereich der deutsch-tschechischen Kooperation. Die Stiftung hat viele bereichernde Bildungsaktivitäten organisiert, die sich auf Menschen aller Altersgruppen fokussierten.
Diese Aktivitäten haben ein großes Interesse am Dialog und an der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit geweckt sowie den Beteiligten  wichtige Schlüsselkompetenzen in Seminaren vermittelt. Außerdem wurde die Arbeit von Tausenden Pädagogen, Lektoren und verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft dank der "Brücke-Most"- Arbeit vernetzt (wir waren auch oft dabei). Daraus sind oftmals neue erfolgreiche Projekte entstanden. Die Brücke-Most Stiftung verbreitet zweifellos durch ihre Projekte die Werte der demokratischen Gesellschaft, der aktiven Bürgerschaft, fördert den Dialog und die Verständigung zwischen den beiden Ländern. Diese Prinzipien spielen auch heute eine unersetzliche Rolle in der europäischen Gemeinschaft.

Mit dem Verfall der Brücke-Most Stiftung wird auch keine andere Initiative in dem Region - Sachsen oder Ústí Region - diese Rolle übernehmen, weil es keine derartige Organisation dort gibt.


Die Brücke-Most Stiftung hat sich in den 20 Jahren ihrer Existenz eine Reputation erwirkt, dass ihr Name heute dafür einsteht, dass ihre Projekte sinnvoll sind und eine gute Qualität haben. Aus den Projekten der Brücke-Most haben nicht nur Einzelpersonen profitiert, sondern auch andere Organisationen und die Gesellschaften der beiden Nachbarländer.


Das Erlöschen der Brücke-Most Stiftung können wir nicht auf die ohne Weiteres hinnehmen – es handelt sich um einen unwiederbringlichen Verlust.

 

Wir bitten die Vertreter der beiden Länder, die sich im Jahr 1997 verpflichtet haben, die Prinzipen der Deutsch-tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung einzuhalten, dass sie auch:

- darauf achten, die deutsch-tschechischen Beziehungen im Rahmen der guten Nachbarschaft weiter zu entwickeln und zur Gestaltung Europas beizutragen;

- freundlich und intensiv dafür arbeiten, alle wichtigen Bereiche der Regionen zu pflegen;

- die Formen der deutsch-tschechischen Kooperation fördern und besonders die Jugendbegegnungen, die Minderheitenförderung, sowie die Partnerschaftsprojekte, die deutsch-tschechischen Gesprächsforen, den Sprachunterricht, die gemeinsamen wissenschaftlichen und ökologischen Projekte unterstützen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern;

- eine enge und gute deutsch-tschechische Partnerschaft pflegen und sich für den Dialog zwischen den beiden Ländern einsetzen.

 

Daher bitten wir Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sich aktiv für den Fortbestand der Arbeit der Brücke-Most Stiftung einzusetzen und bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung.
 

 

Petitionausschuss:

Veronika Kupková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Kralovice 663, 33141

Christoph Mauerer, Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Universität Regensburg, JUNGE AKTION der Ackermann Gemeinde

Tereza Vávrová, ANTIKOMPLEX z.s., Prag

Petr Mikšíček, DOKRAJIN z.s., ANTIKOMPLEX z.s., Prag

Hana Jüptnerová, Sdružení evangelické mládeže: PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC/FREUNDE VON HACKELSDORF, Česko-německý spolek porozumění Trutnov/Deutsch-tschechischesBegegnungszentrum Trautenau, Ackermann-Gemeinde, Vrchlabí

Horst Wagner, Zeitzeugenprojekt Sudetenland, Goldkronach

Irena Lenčová, Dolmetscherin, Kadaň

Ingrid Bellmann, Bernhard-von-Cotta Gymnasium, Brand-Erbisdorf

Tomáš Valtr, Historiker, Chomutov

Christiane Hubricht, Technische Universität - Bergakademie, Freiberg

Alice Hlaváčková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Chomutov

Leona Kunayová, MLADIINFO.cz, Prag

Author: Veronika Kupková | 240 signatures

More >
Petice za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem 17342 signatures

Petice za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem

Vážená paní ministryně, vážené hejtmanky, vážení hejtmani,

 

obracíme se na Vás za rodiče a rodinné příslušníky dětí a dospělých s poruchou autistického spektra, jakož i za všechny naše podporovatele, kterým záleží na kvalitě života lidí s postižením v této zemi.

 

Na základě vlastních letitých zkušeností se domníváme, že v českém sociálním systému jsou vážným způsobem zanedbávány potřeby lidí s poruchou autistického spektra (dále PAS), a že jsou tito lidé a jejich rodiny diskriminováni v přístupu k potřebným sociálním službám. Žádáme Vás tímto o nápravu a zlepšení dostupnosti a kvality těchto služeb.

 

Co nám chybí

 

Porucha autistického spektra, zejména pokud je spojena s mentální retardací, deficitem v oblasti komunikace a tzv. problémovým chováním, patří pro pečující rodinu k nejnáročnějším postižením vůbec, což opakovaně potvrzují zahraniční studie.

 

Aby mohly rodiny normálně fungovat a zajistit svým dětem s PAS i samy sobě určitou kvalitu života, potřebují  podporu v podobě ranné péče, asistenčních a odlehčovacích služeb. A postupně, jak člověk s autismem dospívá a přirozeně se osamostatňuje, také služeb pobytových - v podobě chráněného bydlení, stacionářů a domovů pro osoby s postižením,

 

V České republice jsou ovšem takové služby pro lidi s PAS velmi špatně dostupné. Tito klienti jsou často nároční, potřebují vyšší míru asistence a specifické podmínky vyplývající z jejich postižení. Existující sociální služby je většinou odmítají kvůli nedostatku kapacit a finančních prostředků na péči. Pár specializovaných organizací pro lidi s PAS se dlouhodobě potýká s nedostatečným financováním ze strany krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Vidět individuální potřeby

 

Výsledkem této neutěšené situace je, že na pečujících rodinách leží neúměrná zátěž, která má závažné zdravotní, psychické a sociální dopady. Potýkáme se s velkou mírou vyčerpání a  stresu, absencí odpočinku, zdravotními problémy, nemožností seberealizace, sociální izolací a především velkou nejistotou ohledně života našich dětí v budoucnosti. Mnoho rodin tuto zátěž nevydrží a rozpadne se. V České republice není výjimkou, že se o lidi s PAS starají rodiče až do pozdního stáří, protože zkrátka není nikdo ochotný náročnou péči převzít.

 

Žádáme Vás tímto o zjednání nápravy a zajištění reformy systému sociální péče způsobem, který bude zohledňovat individuální potřeby všech klientů s postižením a zajistí pro ně adekvátní financování. Žádáme Vás, abyste iniciovali potřebné změny a dohlíželi na jejich provedení.

 

A jsme připravení s tímto náročným úkolem pomoci. Založili jsme sdružení Naděje pro děti úplňku z.s., natočili dokumentární film Děti úplňku, který naší situaci popisuje. Po premiéře v České televizi (2.5. 2017, ČT2, 21.00) bude volně ke shlédnutí na našem webu www.detiuplnku.cz. Budeme rádi, když jej uvidíte. Spouštíme také kampaň Hlavou zeď prorazíš, která pomůže život našich rodin přiblížit veřejnosti.       

 

Věříme, že společným úsilím se podaří zajistit našim dětem spokojenější život a klidnou budoucnost.

 

Za spolek Naděje pro děti úplňku,

 

Petr Třešňák

Petra Třešňáková

Antonín Škoch

Author: Petr Třešňák | 17342 signatures

More >
Petice za obnovení provozu bazénu Thermal Karlovy Vary pro veřejnost 2092 signatures remaining 2908

Petice za obnovení provozu bazénu Thermal Karlovy Vary pro veřejnost

Petice za obnovení provozu bazénu Thermal Karlovy Vary pro veřejnost

dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary,

tímto žádáme Ministerstvo financí ČR jakožto majitele objektu bazén Thermal,

aby co nejdříve obnovilo provoz tohoto objektu pro veřejnost.

 

Důvody:

1. Jedná se o zcela mimořádnou stavbu světového významu.

1.1 Bazén o rozměrech 50x16 m umístěný na skále s výhledem na okolí umožňující celoroční plavání představuje pro nás, obyvatele a návštěvníky Karlových Varů, estetickou, architektonickou a společenskou hodnotu, pro mládež pak hodnotu výchovnou.
1.2 Komplex Thermal (bazén a hotel) je jedním z nejvýznamnějších děl českých architektů, manželů Machoninových. Vnímáme jako zcela zřejmou hodnotu zachovat toto dílo a užívat jej, a to jak námi, tak dalšími generacemi.
1.3 Bazén je plněný mj. také karlovarskou minerální vodou, a má tedy rovněž význam terapeutický. Do Karlových Varů, lázeňského města, jezdí lidé po staletí z celého světa právě za minerálními prameny s prokázanými léčebnými účinky. Bazén Thermal tak umožňuje kromě sportovního vyžití koupel v minerální vodě, a vzhledem k umístění bazénu, architektuře a rozměrům představuje raritu, jíž se lázně Karlovy Vary významně odlišují od většiny jiných lázeňských měst na světě.

2. Ministerstvo financí je správcem majetku, který jeho prostřednictvím vlastní každý občan ČR. V zájmu skutečného vlastníka, tedy občana ČR, je provozování této občanské vybavenosti a zachování architektonické dominanty města, nikoli zánik a likvidace bazénu.

 

Návrh opatření:

1. Neprodlené zahájení rekonstrukce bazénu Thermal a promptní zpřístupnění veřejnosti.

 

Za petiční výbor:

- Ing. Catherine Lee OPPENHEIMER, Česká 146, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice, catherine@lee-oppenheimer.com
- Ing. Jiří HABART, Sládkova 19, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice, jiri.habart@centrum.cz

 

Adresát petice:

- Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Malá Strana, 118 00 Praha 1

 

Zastupovat petičního výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

- kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm.1 zák.č.85/1990 Sb.)

 

V  Karlových Varech dne 20. června 2017

 

Pozn.: Fyzicky podepsané petiční archy zasílejte, pokud možno, doporučeně na adresu: Catherine Oppenheimer, Česká 146, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice, a to do 31.8.2017 (1. deadline). Děkujeme.

Author: Catherine Lee Oppenheimer | 2092 signatures

More >
Výzva č. 073 OPZ Dětské skupiny 43 signatures remaining 157

Výzva č. 073 OPZ Dětské skupiny

Vážení,

prostřednictvím této petice se na vás obracíme s žádostí o vyslyšení našeho podnětu a jeho zapracování do pravidel výzvy č. 073 OPZ. Úprava se týká pravidel pro podávání žádostí připravované výzvy č. 073 na dětské skupiny tak, aby pro stávající provozovatele předškolních zařízení, kteří provozují svoji činnost dle výzvy č. 035, byla přednostně zachována kontinuita provozu. V případě, že výzva bude vyhlášena pouze za stávajících podmínek, konkrétně dle dodržení formální správnosti a času podání, dojde pravděpodobně k zániku významného množství aktuálně fungujících dětských skupin. Velké množství dětských skupin založených dle výzvy č. 035 nestihne podat žádost dostatečně rychle a to i v případě 100% připravenosti, protože jeden subjekt/provozovatel stojí často za fungováním více než jedné dětské skupiny.

 

Hlavním důvodem podání petičního návrhu je upozornit na efektivní vynakládání dotačních prostředků ve spojitosti s dlouhodobou udržitelností již podpořených projektů výzvy č. 035 OPZ.

 

Petiční návrh podporují provozovatelé předškolních zařízení vzniklých z výzvy č. 035 OPZ.

 

Děkujeme.

 

Stanislav Kopečný

Koordinátor dětských skupin Chaloupka, Lištička, Brouček, Lupínek, Karkulka, Vlaštovka, Kaštánek

Author: Stanislav Kopečný | 43 signatures

More >
Petice za vypsání celostátního referenda o protikuřáckém zákoně 3311 signatures remaining 6689

Petice za vypsání celostátního referenda o protikuřáckém zákoně

Petice za vypsání celostátního referenda podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané České republiky

vyhlašujeme petici za vyhlášení referenda o protikuřáckém zákoně, neb si myslíme, že tento je v rozporu s Ústavou České Republiky, protože odepírá kuřákům právo scházet se na místech, kde se smí kouřit, která jsou řádně označena tabulkou kouření povoleno. Tímto je porušeno právo na shromažďování. Obzvláště po 22 hodině, by kuřáci kouřící před hospodou, barem, či klubem mohli být nařčeni z rušení nočního klidu, popřípadě majiteli podniku uděleny pokuty. Tento zákon je nejen zásahem do svobody člověka, ale také zásahem do svobody podnikání. Dále tento zákon odepírá vlastníkům těchto zařízení jejich právo svobodně nakládat se svým majetkem.

Z výše zmíněného považujeme za svou občanskou povinnost využít svého práva daného Ústavou České Republiky zorganizovat petici za vyhlášení referenda o protikuřáckém zákoně, tak aby o tom rozhodli všichni občané naší země a nikoli pár zastupitelů, jež k tomuto jednání nemají povětšinou ani mandát od svých voličů.

 

Vážený pane prezidente, vyzýváme Vás, abyste vypsal referendum, ve kterém občané rozhodnou o protikuřáckém zákoně.

Author: Jiří Pilař | 3311 signatures

More >
NE ohrožení pitné vody pro 140. tisíc lidí - NE TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU 12 signatures remaining 9988

NE ohrožení pitné vody pro 140. tisíc lidí - NE TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU

NESOUHLAS S RIZIKEM OHROŽENÍ 5-tého NEJVĚTŠÍHO ZDROJE PITNÉ VODY  V ČR.

 

Již jedenáctým rokem obce Hodonínska a Uh.Ostroh usilují   o zastavení aktivit společnosti pana Františka Jampílka prosazujících záměr „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu“.  Realizace tohoto záměru trvale a nepřípustným způsobem ohrožuje kvalitu podzemních vod s daným územím sousedícího jímacího území Bzenec – komplex. Ten je nenahraditelným zdrojem pro výrobu pitné vody, která slouží k uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb především občanů okresu Hodonín a části Břeclavska a Hradišťska. 

Celé řízení probíhá naprosto nestandardním způsobem a s vyloučením nás (obcí a dodavatele vody Vak Hodonín) jako účastníků řízení.

Obracíme se na Vás v souvislosti s  probíhajícím jednáním na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve věci stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek. Snaha těžební firmy o zahájení dobývání trvá již několik let a k otázce těžby se již vyjádřila řada aktérů. Nyní je situace taková, že s uvedenou těžbou dlouhodobě nesouhlasí zastupitelstva celkem 57 měst  a obcí v hodonínském regionu, včetně města Uherský Ostroh.

Těžbu štěrkopísku v této lokalitě všechny obce odmítají především kvůli zásadním obavám ze znehodnocení zdroje pitné vody, jelikož zamýšlená lokalita leží pouhých 500m od vodního zdroje. Těžba se má odehrávat v části záplavového území řeky Moravy a zasáhla by prameniště pitné vody, kterou v současnosti využívá zhruba 140 tisíc místních obyvatel.

Naše obavy o zachování dostupnosti a kvality vody podporuje fakt, že z odborného hlediska je velmi pravděpodobné, že případná těžba skutečně zasáhne významný zdroj pitné vody pro náš region. Posudek Jihomoravského kraje dokonce říká, že těžba přinese negativní dopady na místní podpovrchové vody a zejména, že rizika vzniklá po odkrytí hladiny podzemní vody není možné eliminovat žádnými reálně a finančně proveditelnými opatřeními. Navíc podle tohoto posudku dosavadní proces posouzení vlivu zamýšlené těžby na životní prostředí proběhl podle modelu, který neodpovídá reálným hydrogeologickým poměrům. Přesto se Ministerstvo životního prostředí v roce 2015 se postavilo k těžbě pozitivně díky souhlasnému posudku EIA.

Více informací jemožné získat na stránce Vak Hodonín/ Petice 

http://www.vak-hod.cz/?page_id=3685

Současně s touto elektronickou peticí je možné podepsat i petiční archy osobně, na všech obecních úřadech Hodonínska. Z právního hlediska mají větší účinnost. 

Petiční výbor ve složení:

Václav Tvrdý, 696  39  Lovčice 297

Martina Bílová, 696  62  Tvarožná Lhota 223

Mgr. Antonín Okénka, 696  75  Nová Lhota 268

Petr Tihelka, 696  34  Uhřice

Hana Habartová, Sokolská 717, 696  85  Moravský Písek

 

 

Svým podpisem vyjadřujeme podporu této žádosti a připojujeme se k ní.

Author: Martina Bílová | 12 signatures

More >
Petice  za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 5681 signatures

Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

My, níže podepsaní, vyzýváme poslance, senátory a vládu České republiky, aby do právního řádu ČR zajistili přijetí zákonného či podzákonného právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Proč má být očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dobrovolné

1. Protože očkování kombinovanou vakcínou MMR neumožňuje dosáhnout optimální ochrany populace před těmito nemocemi.

2. Protože očkování proti těmto nemocem je dobrovolné ve všech vyspělých demokratických zemích a dokonce i v některých postkomunistických státech.

3. Protože tyto nemoci nepředstavují takové zdravotní riziko, aby bylo nutné očkování vymáhat zákonem pod hrozbou pokuty a omezování neočkovaných dětí.

 

I.

Účinnou ochranu proti spalničkám potřebují ty úplně nejmenší děti, účinnou ochranu proti příušnicím hlavně chlapci a mladí muži a účinnou ochranu proti zarděnkám až ženy v období těhotenství. Jedná se zřetelně o zcela odlišné skupiny osob. Tato skutečnost by měla mít v každém rozumně řízeném systému ochrany veřejného zdraví zcela zásadní význam, a to pro nalezení a přijetí optimálních očkovacích schémat proti každému z těchto tří onemocnění samostatně.

Používání kombinované vakcíny MMR (Measles, Mumps, Rubella), tedy živé vícesložkové vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, však brání použití optimálního schématu očkování pro každé z těchto tří onemocnění. Protože je proti spalničkám žádoucí očkovat velmi brzy, je příliš brzy očkováno i proti příušnicím a zarděnkám a mladí dospělí již nejsou proti těmto chorobám chráněni. Zlepšit schéma očkování vakcínami MMR proti jednomu onemocnění znamená pravidelně zhoršit schéma očkování proti onemocnění jinému.

Důsledky těchto neoptimálních protichůdně-kompromisních schémat můžeme již mnoho let pozorovat také v ČR. Jsou to mimo jiné již zcela pravidelné lokální epidemie (outbreaky) příušnic mezi mladými očkovanými lidmi (1).

Z důvodů, které nebyly nikdy veřejně objasněny, se orgány ochrany veřejného zdraví nepokusily na našem trhu zajistit trvalou dostupnost tzv. monovalentních vakcín, především samostatných vakcín proti spalničkám a vakcín proti příušnicím a zarděnkám. Naopak připustily, aby z našeho trhu zmizely registrované monovalentní vakcíny (např. Pavivac (2)). Orgány ochrany veřejného zdraví ČR se svou nečinností spolupodílí na neoptimálním stavu ochrany veřejného zdraví a účastní se protežování spotřeby vakcín MMR na úkor legitimních zdravotních zájmů všech očkovaných dětí a celé populace.

 

II.

Očkování proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám je v Evropě (31 států, t.j. 28 států EU plus Norsko, Švýcarsko a Island) povinné pouze v devíti zemích (3). Z postkomunistických zemí již od povinného očkování zcela upustila Litva a Estonsko. Dokonce ani státy, které zavedly povinné očkování a na svém území jej velmi přísně prosazují (Francie), nepřistoupily k zavedení povinného očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Neshledaly k tomu dostatečné odborné důvody.

Japonsko ustoupilo od používání kombinované vakcíny MMR v roce 1993 a od té doby toto očkování nebylo v Japonsku obnoveno. Dobrovolné očkování je prováděno monovakcínami (4).

 

III.

Očkování proti příušnicím je očkování proti dříve zcela běžné dětské nemoci, která nikdy nepatřila mezi „metly lidstva“ a která má u malých dětí nejmírnější a nejpříznivější průběh. Je to právě současný způsob očkování proti příušnicím, který zvyšuje očkovaným dětem zdravotní riziko. Efekt očkování totiž příliš rychle vyprchává (5). V důsledku toho se posouvá výskyt příušnic do vyšších věkových skupin adolescentů a dospělých, ve kterých je toto onemocnění objektivně nebezpečnější (6). Příušnice jsou obávané zejména u dospívajících chlapců a mladých mužů, a to pro riziko virového zánětu varlat s možným následkem neplodnosti.

Očkování proti zarděnkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která je nebezpečná pouze pro matky v těhotenství, a to kvůli možnému ohrožení vyvíjejícího se plodu (7). Takové případy však byly i před érou očkování jen velice vzácné. Očkování proti zarděnkám je užitečné pouze pro ženy, a to až ve věku 17-35 let. Vzhledem k riziku poškození plodu zarděnkami je s podivem, že neexistuje žádná klinická studie, která by ochranný účinek vakcín MMR proti zarděnkám potvrzovala. Ochranný účinek očkování vakcín MMR proti zarděnkám tedy zatím ani není vědecky prokázán (8). Dětem v ČR je dnes očkování proti zarděnkám aplikováno nerozumně brzy, a to již před druhým rokem věku. V nezanedbatelném procentu případů proto stihne hladina protilátek proti viru zarděnek poklesnout pod kritickou hodnotu tak brzy, že vakcína nechrání těhotnou ženu před onemocněním a tedy ani plod před rizikem vrozených vývojových vad (9).

Očkování proti spalničkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která také nepatřila mezi „metly lidstva“. V době před očkováním spalničky nikdy nebyly všeobecně obávaným onemocněním. Úmrtnost na spalničky dramaticky poklesla a byla v ČR velmi nízká již před zahájením očkování v roce 1969 (10). Spalničky mohou vzácně ohrozit vážným průběhem a některými komplikacemi především velmi malé děti do 1-2 let věku.

 

Závěrem

My, níže podepsaní, považujeme za nelegitimní a protiústavní, aby stát nařizoval rodičům a jejich dětem povinně se podrobit zdravotní péči, která představuje neoptimální a nedokonalou prevenci navíc méně závažných infekčních onemocnění. Máme za to, že stát může nařídit a vynucovat povinné očkování pouze tehdy, pokud nejprve učinil vše pro to, aby občanům zpřístupnil takový způsob očkování, který odpovídá aktuálnímu stavu vědeckého poznání.

Princip dobrovolnosti a svobodné volby rodičů musí být zachován i proto, že rodiče už dnes mohou na své náklady zajistit svým dětem lepší a kvalitnější očkovací schémata pomocí monovalentních vakcín dostupných v sousedních zemích (11, 12).

Politické upřednostňování vakcín MMR je ve svém důsledku aktem odepření optimální ochrany veřejného zdraví a úmyslným poškozováním práv a legitimních zájmů občanů ČR.

Proto žádáme poslance, senátory a vládu ČR, aby vyhověli požadavku této petice.

 

V Praze, dne 21. března 2017

 

Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.
 

Sestavitel petice:
Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Horní 2, 140 00 Praha 4 – IČO: 04420934
www.poockovani.cz/peticeMMRwww.e-petice.cz/MMR

 

Zdroje, odkazy a přílohy:

(1) www.ockovani.wordpress.com/2016/03/03/kazdorocni-epidemie-priusnic-u-ockovanych/

(2) www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0137313&tab=info

(3) Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám mají jako povinné pouze tyto státy: Bulharsko, Rumunsko, Lotyško, ČR, SR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko.


(4) www.japantoday.com/category/health/view/japans-national-immunisation-program-still-trails-behind-europe

(5) www.​academic.oup.com/jid/article/197/7/950/798890/Persistence-of-Measles-Mumps-and-Rubella

(6) http://reference.medscape.com/article/966678-overview

(7) www.​academic.oup.com/jid/article/187/Supplement_1/S146/2043190/New-Horizons-in-the-Control-of-Rubella-and

(8) www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub3/abstract

(9) www.jid.oxfordjournals.org/content/206/10/1542.long

(10) www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2014_Trendy_ockovacich_nakaz.pdf strana 13

(11) Masern-Impfstoff-Merieux, řádek 2 tabulky povolených LP v SRN www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/measles/measles-node.html

(12) Právní předpisy EU umožňují všem občanům čerpat zdravotní služby v libovolném členském státě EU podle pravidel daného státu. Rodiče z České republiky tak mohou požadovat například po dětských lékařích ve Spolkové republice Německo očkování svých dětí, a to vakcínami uvedenými na trh v SRN, které na trhu v ČR nejsou registrovány.

 

Pokud chcete podpořit tuto petici maximálně efektivně, prosíme o podepsání její elektronické i tištěné verze současně.

Petici a podpisový arch k vytištění stahujte zde:

Petice včetně podpisového archu - www.poockovani.cz/downloads/peticeMMR+arch.pdf
Samostatný podpisový arch -  www.poockovani.cz/downloads/Podpisovy_arch_peticeMMR.pdf

 

Více informací naleznete na www.poockovani.cz/peticeMMR

 

Author: Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. | 5681 signatures

More >
Chceme zpět TEMPISH NIGHT SKATES v Olomouci 159 signatures

Chceme zpět TEMPISH NIGHT SKATES v Olomouci

Jsme Freestyle skating klub a jsme jedním z organizátorů nočních jízd v Olomouci. Jsme ti, kteří s vámi jezdí na bruslích v pořadatelských vestách a starají se o to, aby vaše jízda byla bezpečná. Rozhodli jsme se Vás požádat o pomoc při jednáních o existenci této sportovní akce.

 

Pro mnoho lidí patří noční vyjížďky Olomoucí na kolečkových bruslích už neodmyslitelně jak k tomuto městu, tak k jejich pravidelně navštěvovaným akcím. Historicky první vyjížďka se konala již v září roku 2006 (https://www.youtube.com/watch?v=qcAdy5LSTd4). Pro zajímavost má tedy o 4 roky delší tradici než Olomoucký půlmaraton. Od roku 2008 se počet nočních jízd zvýšil nejdříve díky sportovní škole HEPA a poté pod patronátem olomoucké firmy Tempish. Olomouckých nočních jízd se účastní pravidelně stovky jezdců, a to občas i navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám.

 

Myslíme si, že je potřeba dát najevo, že tato sportovní aktivita, která probíhá bez problémů v Olomouci již více než 10 let, je lidem velmi blízká a přejeme si ji zachovat v původním rozsahu. Příliš nerozumíme důvodu, proč se v letošním roce Městská policie Olomouc rozhodla tyto jízdy znemožnit tím, že odmítla účast na nočních jízdách pořádaných v Olomouci, neboť tato akce má pozitivní dopady i na jejich činnost, ke které jsou zřízeni. V ostatních městech nejen v České republice probíhají tyto jízdy bez problémů. Proto si myslíme, že k jejich úplnému zrušení nemůže být žádný smysluplný důvod.

 

Nejen pro nás, ale i pro stovky dalších bruslařů, kteří jezdí s námi, je tato akce malým sportovním rituálem. Je to místo, kde se setkáváme s našimi přáteli, abychom se společně věnovali kolečkovému bruslení, které milujeme. Tato akce podporuje nejen sportovní volnočasovou aktivitu veřejnosti, ale také bezpečnost sportu obecně.

 

Město Olomouc se v letošním roce pyšní titulem Evropské město sportu a i my jsme pyšní, že jsme jeho součástí. Proto si myslíme, že by město mělo maximálně veškeré sportovní aktivity podporovat a ne je zakazovat. Městská Policie je podřízena primátorovi města Olomouce, tímto jej tedy žádáme, aby v rozsahu své pravomoci a v duchu Evropského města sportu nařídil Městské Policii spolupracovat jako doposud.

 

Věříme, že zvítězí sportovní aktivita nad leností a nechutí orgánů. Žádáme město Olomouc a pana primátora v jeho čele, aby vyvinuli maximální úsilí pro povolení této již tradiční sportovní akce, právě z pozitivních dopadů celé této akce, které jsou uvedeny výše.

 

Dejme tedy najevo podpisem na této petici, že chceme noční jízdy v Olomouci zachovat a pokračovat v této sportovní aktivitě!

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zCrIzieVvE

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou na některé s dalších nočních jízd!

Freestyle skating klub 

Author: Tomáš Pour | 159 signatures

More >
Obnovení kouření v kuřáckých restauracích, hospodách a pivnicích v Moravskoslezském kraji 47 signatures remaining 94953

Obnovení kouření v kuřáckých restauracích, hospodách a pivnicích v Moravskoslezském kraji

Dne 31.5.2017 začal v celé České republice platit zákaz kouření, který zasáhl zejména ty, kteří si zašli v pátek se svými přáteli do hospody na pivo a přiležitostní cigaretu a také stálé kuřáky, kteří by si pivo bez cigarety nedali. Proto také od začátku zákazu kouření  v Moravskoslezském kraji hluboce klesla návštěvnost kuřáckých (dnes už nekuřáckých) restaurací, pivnicí a hospod. 

 

Další důvod k obnovení kouření v Moravskoslezském kraji je takový, že nekuřáci, stejně jako kuřáci a podnikatelé, mají právo a možnost si vybrat, jestli si zajít na oběd či na večeři do luxusní, nekuřácké restaurace nebo do zakouřeného "pajzlu". To samé platí u živnostníka provozujícího restauraci, jestli zde mít nekuřácký salónek či nikoli. Žijeme přece v demokratickém státě a je každého věc, jestli udělá to či to!

 

V poslanecké sněmovně ČR také několikrát zaznělo, že se tímto Česká republika dostane mezi vyspělé státy, ale myslím si a také si to myslí několik z nás, občanů, že je toto pouhé klišé ze strany vlády ČR, neboť státy jako např. KLDR, kde vládne jeden člověk (diktatura) mají daleko přísnější zákazy, zvyklosti a omezení, jsou velmi zaostalé. Právě státy, kde vládne svoboda a demokracie bez takovýchto omezení, patří mezi ty nejvyspělejší na světě. 

 

Také se před, při i po zákazu kouření debatovalo mezi nekuřáky a kuřáky o kouření a kolikrát ne v míru, ba naopak. Mezi kuřáky a nekuřáky to snad odjakživa vřelo, ale teď se ty nepřátelské vztahy prohloubily ještě víc jak kdy jindy a to jak na sociálních sítích, tak i v reálném životě. Proto tímto žádáme kuřáky a nekuřáky, aby se navzájem aspoň částečné tolerovali, protože si myslím, že tyto hádky ohledně toho, co kdo vdechuje, jsou úplně zbytečné.

 

Děkuji za Vámi věnovaný čas a doufáme, že na zákaz kouření změníte názor a podepíšete tuto petici. Tímto také doufáme, že Vláda ČR tuto petici vezme v potaz a pouvažuje nad obnovením kouření v pivnicích, kuřáckých restauracích a pivnicích jak v Moravskoslezském kraji, tak v celé ČR. Naším cílem bude nasbírat 95000 podpisů občanů z (nejen) Moravskoslezského kraje, kteří kouření v pivnicích, hospodách a kuřáckých restauracích chtějí zpět. Po nasbírání dostatečného množství podpisů bude petice předána Vládě ČR.

 

Za občany, hospodské a podnikatele,

Vladimír Pfleger.

"Společně to dokážeme!"

Author: Václav Pfleger | 47 signatures

More >
PETITION ON THE RIGHTS OF SINGLE MEN TO ACCESS TO ASSISTED REPRODUCTION 38 signatures

PETITION ON THE RIGHTS OF SINGLE MEN TO ACCESS TO ASSISTED REPRODUCTION

Úřad vlády ČR
Rada vlády pro lidská práva
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 

PETITION ON THE RIGHTS OF SINGLE MEN TO ACCESS TO ASSISTED REPRODUCTION 
 

Petition as per § 1 act no. 85/1990 Sb., o právu petičním
The below-signed are represented by Adam Czech Republic, z.s.,  IČO 22866060, Jungmannova 38, 37001 České Budějovice, the authorised person is doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, PhD., the chair of the NGO. .

 

In recent months even the Parliament of the Czech Republic discusses the right of a single woman to become a mother through assisted reproduction guaranteed by the government. As a legal support, the article 16 of The Universal Declaration of Human Rights (1948, further Declaration of Rights) has been mentioned: „Men and women of full age, without any limitation … have the right to marry and to found a family. ” Because of art. 2: „Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status“, we demand that the same right to government-guaranteed assisted reproduction applies also for single men.

 

The development of artificial sperm, oocyte and uteri is not yet in the state of common use, the single applicant therefore depends on the help of a donor. Also for that there is a legal support (art. 1):  „All human beings are born … with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”; the Declaration of Rights emphasizes here the mutual help as a key value of humanity. The document was formed in 1948, when there not only was no assisted reproduction, but also there were no hormonal contraception. If something is interpreted in a different time context, logically it needs to be interpreted as a whole, hence also the aforementioned article 1. In the contemporary interpretation, and considering the topic, it is therefore necessary to demand for the actions to be not only brotherly (sperm donation), but also sisterly (oocyte donation and surrogate motherhood).

 

Other key document, the Convention on Human Rights and Biomedicine  (1997, further Convention on Biomedicine) requires for the donor to be well-informed (art. 5): „An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. This person shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences and risks.“  We believe that only those individuals, whose decision is very thoroughly and responsibly thought-out, will ask for assisted reproduction. Only these individuals are therefore, in our opinion, able to grant a genuine informed and non-enforced consent with the donation; furthermore the  Convention on Biomedicine acknowledges only an altruistic donation (art. 21):  „The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain“, which is possible  to ensure best with mutual help. Therefore we demand so that only those individuals are accepted as donors, who are at the same time also single applicants for assisted reproduction.

 

Article 2 of the Declaration of Rights stipulates „Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs“. The principle was later elaborated in the Maastricht Treaty (1992, free movement of persons) and in the v EU Directive 2011/24/EU on the free movement of patients. By the Czech National Register of Assisted Reproduction, more than 85 % of the oocytes from Czech donors were provided to foreign patients in 2014; one can hence anticipate a similar approach also with that government guarantee of assisted reproduction for singles. The mutual help principle, which we demand in the previous paragraph, must naturally apply to everyone, regardless of the country of their origin. We therefore propose establishing the EU registry for coupling the female applicants (also future oocyte donors and surrogate mothers) and male applicants (also future sperm donors).

 

If reproduction is redefined as a right of an individual, probably the health insurance companies will stop to reimburse it. Because EU repeatedly declares the preservation of European values and culture as one of the most important goals (which necessarily needs to be accomplished by the care for population), we propose establishing of an EU fund, from which all related costs will be covered. We leave to consideration how to meet the requirement of a visible labelling „Supported by the EU“ and a logo with stars.

 


The goal of this petition is to point out in a „shortcut form“ the consequences of the intended legislative changes of family arrangements. More detailed analyses were sent in 2016 and earlier to the Czech Ministry of Health and the Ministry of Labour and Social Affairs, they are available in Czech for download at
http://www.adamcr.cz/informacni-odbor/reprodukcni-medicina/etika.


V Českých Budějovicích, 19.6.2017

 

The printed version of the petition to download here

Author: Hana Konečná | 38 signatures

More >
Koncertní sál pro Karlovy Vary 405 signatures

Koncertní sál pro Karlovy Vary

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme o výstavbu nové budovy, případně rekonstrukci vhodné stávající budovy, pro vybudování koncertního sálu k provozování symfonické hudby. V Karlových Varech  takový koncertní sál chybí již 182 let, tedy přesně tak dlouho, jak ve městě působí jeden z nejstarších orchestrů na světě, Karlovarský symfonický orchestr (KSO). V současnosti KSO vystupuje v sálech, jež jsou součástí hotelových komplexů (Lázně III, Grandhotel Ambassador Národní Dům, Gradhotel Pupp). Rádi bychom, aby se tato neuspokojivá situace řešila a nový koncertní sál v Karlových Varech vznikl hlavně z následujících důvodů:

 

- Karlovy Vary, jakožto jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst Evropy, nemají vyhovující sál, v němž by mohl účinkovat symfonický orchestr

- sály, ve kterých KSO vystupuje, nevyhovují především akusticky, ale ani prostorově a provozně (koncerty jsou narušovány chodem hotelů)

- posluchači jsou ochuzeni o velká díla, ve městě chybí koncertní sál, kde by mohly být  realizovány skladby pro velký orchestr a sbor

- neustálé stěhování orchestru do různých sálů stojí nemalé finanční prostředky, zároveň škodí hudebním nástrojům

- podmínky pro posluchače a umělce jsou absolutně nevyhovující: chybí šatny, klimatizace, odpovídající osvětlení a důstojné zázemí pro posluchače i účinkující

- zahraniční lázeňští hosté jsou zvyklí na koncertní síně evropského standardu.

 

Prostřednictvím této petice usilujeme o zlepšení podmínek především pro posluchače koncertů, lázeňské hosty, výkonné umělce a členy Karlovarského symfonického orchestru. Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz především představiteli Magistrátu města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, Ministerstva kultury a dalšími subjekty, aby se Karlovy Vary mohly zařadit mezi významná kulturní centra, kam dozajista patří.

 

S pozdravem,

MgA. Martin Ondráček 

Author: Martin Ondráček | 405 signatures

More >
Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno–Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje 1442 signatures

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno–Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje

My, níže podepsaní občané ČR vyzýváme předsedu a členy Vlády ČR, členy Parlamentu ČR, hejtmana a zastupitele Jihomoravského kraje, aby se plnou vahou svých kompetencí zasadili o co nejintenzivnější a co nejrychlejší přípravu a realizaci dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová). Tato komunikace a její potřebnost je v úvahách Ministerstva dopravy ČR již více jak 15 let a její realizace se stále a neúnosně prodlužuje. Stávající silnice I/43 (Brno – Svitavy) je již dlouhou dobu kapacitně přetížená a tím i dopravně nebezpečná. Na komunikaci I/43 stále častěji umírají lidé při dopravních nehodách.
Pokud je pro veřejnoprávní schválení dálnice D43 a celkový rozvoj Jihomoravského kraje, jako jeden z podstatných a nezbytných dokumentů, zapotřebí schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, žádáme zastupitele Jihomoravského kraje o jejich schválení v co nejkratším termínu. Jihomoravský kraj je posledním krajem v ČR, který, přes snahu minulých Zastupitelstev Jihomoravského kraje, nemá Zásady územního rozvoje schváleny a nemůže se řádně rozvíjet. Zároveň odsuzujeme účelové, neopodstatněné, popř. nepravdivé snahy v nejrůznějších podobách od kohokoliv, kdo aktivně a vědomě usiluje o další komplikace, neschválení nebo zrušení uvedených Zásad.
Petiční výbor ve složení:
1. Ing. Jaromíra Vítková, 680 01, Boskovice, Dukelská 32a
2. Ing. Tomáš Kožoušek, 679 37, Borotín u Boskovic 90
3. Tomáš Janda, 530 02, Pardubice, Anenská 1296
 

Author: Jaromíra Vítková | 1442 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?