Magazine
Petice slaví úspěch! České vinaře čeká méně byrokracie

Petice slaví úspěch! České vinaře čeká méně byrokracie

Author: Vojtěch Ondráček | Uploaded: 10.06.2015
Share it with your friends

Petice proti neúměrné administrativní zátěži našich vinařů dosáhla úspěchu, když její požadavky byly schváleny vládou. Vinařská asociace ČR, která byla iniciátorem petice, v rámci konkrétních řešení navrhovala administrativní zjednodušení průvodních dokladů pro přepravu vín v podobě faktury i dodacího listu.


Dopadlo to jak jsme potřebovali

Autor petice a předseda asociace, Josef Valihrach, je s výslednými právními úpravami spokojený. „Dopadlo to, jak jsme potřebovali, když většina našich požadavků byla splněna. Celý proces sběru podpisů trval zhruba měsíc a sami jsme byli při předávání petičních archů příjemně překvapeni přijetím na ministerstvu.“ V říjnu podané návrhy byly vládou schváleny tento týden v pondělí a vstupují v platnost od začátku příštího měsíce. Předseda Valihrach upozorňuje na zásluhu samotné petice: „Jsme rádi, že to proběhlo takovou formou a byli jsme sami překvapeni kolik lidí a vinařů se k ní připojilo. Byla to právě petice, která přispěla k prosazení našich požadavků.“

 

Změna zákona do jednoho roku

Vinařská asociace také vyjádřila poděkování všem, kteří připojili svůj podpis pod petici a pomohli tak podpořit její snahu o zmírnění administrativní zátěže vinařů a obchodníků s víny. Do jednoho roku se tak podařilo změnit zákon, kterým ministerstvo zemědělství zbytečně komplikovalo práci vinařů nadbytečnou byrokracií. Petice se ukázala jako fungující nástroj pro prosazení zájmu těch, kterých se dané komplikace týkají.

Případ českých vinařů tak potvrdil, že změna je vždy možná a má význam se prostřednictvím petice o ni snažit.


Share it with your friends and acquaintances

Comments | 58

22. 02. 2020 | Hibbah Khatri |
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! Signs Company Kenya
+0 | -0
doporučit +
21. 02. 2020 | aa aa | aa
It is a good site post without fail. Not too many people would actually, the way you just did. I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time, with so much quality. Good Works! uk interactive brokers
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2020 | AMK KHAN |
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. Bulk Custom Printed T-Shirts
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2020 | aa aa | aa
Thank you for this fascinating post, I am happy I observed this website on Google. Not just content, in fact, the whole site is fantastic. trading comparison site
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2020 | AYAN HH |
Thank you for this fascinating post, I am happy I observed this website on Google. Not just content, in fact, the whole site is fantastic. trading comparison site
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2020 | yoyo khan | hyd
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. menards team member
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2020 | Khan Khan |
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. What is my car worth
+0 | -0
doporučit +
16. 02. 2020 | aa aa | aa
I have been impressed after read this because of some quality work and informative thoughts. I just want to say thanks for the writer and wish you all the best for coming! Your exuberance is refreshing. forex broker account
+0 | -0
doporučit +
15. 02. 2020 | aa a | aa
A great content material as well as great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting. I will be back soon for further quality contents. how to find a broker
+0 | -0
doporučit +
15. 02. 2020 | Hibbah Khatri |
If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away. Techpocket
+0 | -0
doporučit +

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku