VLÁDO ČR - ZAČNI OKAMŽITĚ KONKRÉTNĚ CHRÁNIT PŘED KRACHEM ŽIVNOSTNÍKY A DROBNÉ PODNIKATELE! 54 signatures remaining 9946

VLÁDO ČR - ZAČNI OKAMŽITĚ KONKRÉTNĚ CHRÁNIT PŘED KRACHEM ŽIVNOSTNÍKY A DROBNÉ PODNIKATELE!

My, OSVČ a drobní podnikatelé, kterým v důsledku vyhlášení nouzového stavu (= zákazu dál podnikat) od 12. 3. 2020 výrazně nebo zcela klesly tržby, jsme již nyní ve stavu, kdy nemůžeme plnit své závazky vůči dodavatelům, odběratelům a bankám a velmi rychle se blížíme firemnímu i osobnímu bankrotu. A pokud kdo z nás toto období náhodou přežije, bude restart našeho podnikání trvat dlouhé měsíce, pokud se ještě vůbec povede.


ŽÁDÁME VLÁDU ČR, ABY PŘIJALA  OKAMŽITÁ  ÚČINNÁ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ SOCIÁLNÍ KATASTROFY DESÍTEK TISÍC OSVČ A DROBNÝCH PODNIKATELŮ A KOMPENZOVALA JIM PROKAZATELNÉ VÝPADKY PODNIKÁNÍ S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ KONKRÉTNÍM ZPŮSOBEM.
Navrhujeme varianty:

a) přímou finanční nevratnou náhradou ve výši 80% průměrného obratu po dobu nouzového stavu + přímou finanční nevratnou náhradou ve výši 60% průměrného obratu po dobu následujících 6 měsíců po ukončení nouzového stavu – vyplácené měsíčně zpětně, po doložení 2 uplynulých stejných období z minulých let 
b) přímou finanční nevratnou úhradou nejnutnějších prokazatelných nákladů k udržení podnikání + přímou finanční nevratnou náhradou ve výši průměrné mzdy běžných zaměstnanců pro každou OSVČ – vyplácené měsíčně zpětně, a to po dobu 12 měsíců od vyhlášení nouzového stavu.
c) povolte nám s okamžitou platností bezvýhradně podnikat dál


SOUČASNĚ S TĚMITO OPATŘENÍMI ŽÁDÁME VLÁDU O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO NAŘÍZENÍ PRO BANKOVNÍ ÚSTAVY, ABY TĚM OBČANŮM, KTEŘÍ UTRPĚLI Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU VÝPADEK PODNIKÁNÍ A PŘÍJMŮ, BANKY BEZ SANKCÍ ODLOŽILY SPLÁTKY ÚVĚRŮ, PŮJČEK A HYPOTÉK DO DOBY, NEŽ SKONČÍ NOUZOVÝ  STAV + MIN. 3 MĚSÍCE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU.


Drobné vládní střípky "pomoci" pro OSVČ typu odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, ošetřovného, zcela nesplatitelné vratné půjčky nebo posunutí termínu EET - NEJSOU PRO OSVČ SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM a ani funkční podporou. 
Nemůžete, Vládo ČR, myslet vážně, že např. živnostník s minimální měsíční režií "aby vůbec přežil" 50.000 Kč přežije nouzový stav a následné měsíce po něm při úplném výpadku tržeb s odpuštěnými 3.000 Kč na pojistném..!?

My, OSVČ a drobní podnikatelé (hybná síla české ekonomiky), KTEŘÍ JSME SKUTEČNĚ POSTIŽENI nařízeními vlády o stavu nouze, v opačném případě v následujících dnech a týdnech zkrachujeme a dostaneme se tak na totální lidské dno - přijdeme o léta budovaná podnikání, o majetky, o rodiny... 

Dopady při okamžitém nepřijetí účinných opatření:
V lepším případě taková masa lidí "pouze" drasticky zatíží na dlouhá léta finanční rozpočet ČR (přestane přispívat do finančního systému + systém zatíží čerpáním nových sociálních dávek + přestane  utrácet = finanční propad pro státní rozpočet "na třetí")...máte dost analytiků, aby dopady spočítali.
V nejhorším případě však nevylučujme, při takovémto kumulovaném množství lidského neštěstí, ani sociální nepokoje...

Děkujeme, Vládo ČR, že aktuální konkrétní problémy OSVČ a drobných podnikatelů pochopíte a ZAČNETE OKAMŽITĚ ÚČINNĚ ŘEŠIT.
Drobní podnikatelé nejsou jen neustále omílaní pendleři nebo restauratéři.
Jsou to DESETITISÍCE autoškolských učitelů, lektorů jazyků, masérů, instalatérů, nástrojařů, truhlářů, obchodníků, řidičů, drobných výrobců, farmářů, umělců...

My - OSVČ, si opravdu běžně nestěžujeme (vlastně poprvé takto výrazně od roku 1989). ​Ale už nám skutečně docházejí síly – si nejen nestěžovat, ale hlavně důstojně přežít.
 

Author: Roman Jakovec | 54 signatures

More >
Petice pro záchranu lázní, hotelů, penzionů, restaurací a veškerého drobného podnikání 11 signatures remaining 99989

Petice pro záchranu lázní, hotelů, penzionů, restaurací a veškerého drobného podnikání

Na počátku pandemie se hovořilo o tom, že v první linii této pandemie a jejich krizových opatření se to nejvíce dotkne cestovního ruchu a odvětví na něho napojených. Po 14-ti dnech veškerých opatření, které respektujeme a přímo souvisejí s touto pandemií, se ale s velikou lítostí dozvídáme, že veškerá podpora státu míří pouze na velké podniky. Kdekoliv na světě při rozboru ekonomické situace státu se jasně dozvídáme, že ekonomiku státu drží NE velké podniky, ale drobné a střední podnikání. V součastné době je situace taková, že cestovní ruch a jeho opravdu nulové příjmy jsou zapomenuty včetně ostatních odvětví jako jsou třeba například kadeřnictví, cukrárny, taxi služby, hrady, zámky, a podobně zavřeny, ale například Deza Valašské Meziříčí funguje normálně. Připadá Vám normální, že penzion či lázně, kde se za den protočí 30 - 50 lidí vyjímečně liší od výrobní fabriky, kde denně přijde do práce 2000 lidí? Podpořte podpisem petici za normální fungování drobných firem a podniků a nebo adekvátní finanční podpoře státu těmto podnikům, které jako jedinné v této pandemii zkončili ze dne na den s 0 Kč příjmem...Chceme pouze touto peticí rovnoprávnost v příjmech velkých firem, které dodnes mohou bez problémů fungovat a firem, které z nařízení vlády byly ze dne na den odříznuti od 100% svých příjmů. Důvodem k této petici bylo dnešní 23.3.2020 vyjádření projektu Covid 1( o kterém jsme ani nevěděli), že 15 miliard je již vyčerpáno... toto hovoří dle našeho názoru za vše

 

 

Author: Radek Žíla | 11 signatures

More >
Zjednosměrnění části Mrkvičkovy ulice 41 signatures

Zjednosměrnění části Mrkvičkovy ulice

Po přímých a opakovaných zkušenostech s dopravní situací v ulici Mrkvičkova v Praze - Řepích chci zlepšit bezpečnost a plynulost provozu a v případě možnosti i kapacitu parkování v horní části této ulice. 

Stoupavý úsek Mrkvičkovy ulice je na celém sídlišti Řepy z hlediska bezpečnosti provozu nejnebezpečnější. V místě přecházejí děti při cestě do školy a ze školy. Auta se potkávají v relativně vysokých rychlostech, v zatáčce či v prudkém stoupání, kde je v takovém případě nutné uvolnit cestu shora jedoucímu autu couváním. Někdy se kvůli tomu podaří vyjet kopec až na několikátý pokus. Někteří řidiči navíc nepřizpůsobují rychlost jízdy místním podmínkám (oficiálně je zde i přes nebezpečnost úseku neomezená rychlost 50 km/h) a vznikají pravidelně nebezpečné situace. Ještě horší je situace v zimě, pokud na vozovce leží sníh, nebo je namrzlá. Většina podobných ulic v řepském sídlišti jsou jednosměrné: Španielova, Bendova, Vondroušova, část Socháňovy, Nevanova i Laudova.

1. Požaduji přeměnit horní část ulice Mrkvičkova (cca od č. p. 1353) směrem ke křižovatce s ulicí Zívrova (případně i Součkovy ulice) na komunikaci s jednosměrným provozem směrem dolů (kvůli bezpečnější dopravě v zimních měsících).

2. Pro úsek Mrkvičkovy ulice mezi křižovatkou s ulicí Zívrova a ČP 1353 požaduji snížit povolenou rychlost na 30 km/h.

3. Podporuji vytvoření alespoň v části budoucího jednosměrného úseku šikmých parkovacích stání s možností částečného stání na chodníku.

Author: Michal Šíma | 41 signatures

More >
Požadujeme rezignaci primátora města Zlína 33 signatures

Požadujeme rezignaci primátora města Zlína

Zlínský primátor, Jiří Korec (ANO), prosadil ke stávající koaliční smlouvě naprosto nepřijatelný dodatek požadující zákaz jakékoli zmínky o kauzách premiéra Andreje Babiše na půdě radnice. My, níže podepsaní, shledáváme v tomto kroku snahu o omezení demokratických principů a požadujeme proto bezodkladné zrušení sporného dodatku a rezignaci Jiřího Korce na post primátora města Zlína. Jeho pokus o krytí a vytěsnění témat týkajících se stále narůstající řady podezření z páchání trestné činnosti majitelem ANO 2011 z demokratické debaty, považujeme za zásadní morální selhání, z něhož musí být vyvozeny patřičné důsledky. Na tuto skutečnost jsme bezprostředně reagovali následujícím otevřeným dopisem, který v této chvíli formulujeme jako oprávněnou výzvu k rezignaci:

 

Pane primátore Korče,
dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši snahu o kultivaci politického prostředí, kterou jste dne 3.3. 2020 projevil v návrhu dodatku koaliční smlouvy.
Z tohoto dokumentu si nejvíce ceníme závazku zmíněného v bodě č. 4, v němž se na základě Vašeho návrhu zástupci členů koalice ANO, STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátů zavazují:
„Že se v průběhu koaliční spolupráce i v průběhu volebních kampaní zdrží osobních útoků a hodnocení osobního charakteru, a to až do roku 2022“.

V nepředstíraném dojetí z toho, že nám na srdci leží stejné hodnoty, dovolujeme si Vás tímto požádat, zda byste v duchu svého apelu nezapůsobil výchovně také na svého předsedu, Ing Andreje Babiše, aby zvážil, zda k omluvě europoslancům Zdechovskému a Peksovi, které nařkl v minulých dnech z vlastizrady, připojil i omluvu paní poslankyni Kovářové. Tu, jak známo, za její snahu o vyřešení problému s nedostatkem míst v mateřských školách, označil veřejně za bestii. Stejně tak by stálo za úvahu, zda by se trestně stíhaný premiér, důvodně podezřelý z dotačního podvodu, neměl omluvit šéfce kontrolní delegace EU, europoslankyni Monice Holmeierové, kterou označil za pomatenou.
Dále bychom Vás, na základě Vaší výzvy, rádi poprosili o přímluvu ve věci uspíšení omluvy naší kolegyni, občanské aktivistce Janě Filipové, kterou majiteli Vaší politické formace uložil Okresní soud Praha-západ. Jedná se o omluvu za prokázanou lež, že demonstranti protestující proti vyslovení důvěry vládě vedené udavačem StB, byli někým zaplaceni.

Rozumíme Vaší snaze o to, aby na zlínské radnici nedocházelo k přenášení kauz z celorepublikové úrovně (k čemuž jste si v bodě č. 2 zavázal své koaliční partnery z tradičních i později vzniknuvších politických stran a hnutí). Kdo by si také přál obhajovat člověka dnes již jednoznačně usvědčeného z bezprecedentního střetu zájmů, obohacujícího se nezákonně na úkor českých firem a farmářů? Protože, podle našeho názoru, nelze podobným způsobem selektovat společensko-politická témata, jakkoli jsou Vám nepříjemná, považujeme, namísto špatně maskovaných snah o umlčení demokratické opozice a bouřící se veřejnosti, za městu a jeho občanům mnohem prospěšnější, aby jste opustil struktury organizovaného zločinu, jehož jste součástí a rezignoval na post primátora. Jsme totiž pevně přesvědčeni, že člověk z jakékoli jiné (a narozdíl od ANO 2011 demokratické) politické strany nezatížené neudržitelnými kauzami svého šéfa, bude na tomto postu občanům našeho krajského města nesrovnatelně prospěšnější.
Pokud jste rovný chlap a nehrajete se svými voliči a koaličními partnery špinavou hru, zvažte to prosím. Nebyl byste prvním (a zajisté ani posledním), kdo v ANO takto prozřel. 

Vyzýváme Vás tímto k okamžitému zrušení sporného dodatku a rezignaci na post primátora města Zlína!

 

Text dodatku ke koaliční smlouvě najdete zde:

https://www.zlin.eu/koalicni-partneri-se-dohodli-na-dodatku-koalicni-smlouvy-aktuality-5442.html 
 

Author: Ziggy Horváth | 33 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku