Petice na podporu připomínek HPP11 k územní studii v okolí metra Háje
115 signatures remaining 285

Petice na podporu připomínek HPP11 k územní studii v okolí metra Háje

Author: Aleš Kulhánek | Uploaded: 01.04.2019 | 115 signatures
Share it with your friends

Já níže podepsaný se připojuji k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha.

Plné znění připomínek Hnutí pro Prahu 11 (k 19.3.2019) je uvedeno na tomto odkazu:

http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.03.19.Vyjadreni.HPP11.k.US.Haje.pdf 

 

Územní studie Háje řeší danou lokalitu nevyhovujícím způsobem – bez ohledu na limity území z hlediska dopravní infrastruktury, zatížení životního prostředí (hlukem a imisemi) a potřeby místních obyvatel (tj. doplnění veřejné vybavenosti a parkování). Domníváme se, že navrhovaný rozvoj území podle studie povede ke zhoršení životního prostředí a kvality bydlení v dané lokalitě a jejím okolí. Požadujeme tedy zásadní přepracování územní studie a zohlednění uvedených limitů a reálných potřeb místních obyvatel.

 

Zde uvádíme výčet hlavních problematických bodů územní studie:

-  nadměrné zahuštění okolí metra Háje bytovou a  kancelářskou zástavbou
-  výstavba obřích stavebních bloků v okolí kina Galaxie
-  přístavby ke stávajícím panelovým domům v ul. Kosmická
-  zbourání stávající pochozí zóny vč. garážového domu podél Opatovské (pro 1360 aut)
-  vybudování P+R pro 1000 vozidel u autobusového terminálu a přivedení další dopravy do území (zároveň je navrhováno snížení počtu jízdních pruhů na Opatovské)
-  nevymezení nových parků a zelených ploch (dokonce má dojít bez náhrady ke změně funkční plochy „ZP“ – zahrady a parky na „SV“ – všeobecně smíšené)  

 

Musíme připomenout, že velkou část budoucí enormní zátěže má na svědomí úprava územního plánu U0888/2010 z éry starosty Mlejnského, která o několik stupňů zintenzivnila možnost využití území na nezastavěných parcelách vedle Finančního úřadu.

 

Odkaz na web Prahy 11 (informace + odkaz ke stažení studie):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-v-okoli-stanice-metra-haje.html

Video z veřejného projednání studie na ZŠ K Milíčovu:

https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/991230964599537/

 

Přestože není závazným podkladem pro územní rozhodování, územní studie je podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

 

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu. Vaše e-mailová adresa bude před odevzdáním petice vymazána.

 

Můžete si rovněž stáhnout text petice s podpisovým archem a sbírat podpisy i fyzicky. Petici lze např. vyvěsit na nástěnku u vás ve vchodech. 

Na Magistrát můžete také zaslat Vaše připomínky k územní studii. Nezapomeňte připojit datum, vaše jméno a příjmení, datum narození, bydliště a podpis. Připomínky může podat každý, a to poštou na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) do 30.4.2019.

Připomínky lze rovněž zanést do podatelny Magistrátu v Jungmannově ulici, anebo zaslat datovou schránkou na adresu: 48ia97h.

 

Hnutí pro Prahu 11

Ing. Jiří Štyler

Zakouřilova 776/82

149 00, Praha - Chodov

www.hpp11.cz

hpp11.praha@gmail.com 

To whom will the petition be forwarded: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 17

30. 04. 2019 | Ivana Křížová Křížová | Bašť
CO TO JE ZA BLOBOST, KDYŽ TAM VEDE METRO, K ČEMU TRAMVAJOVOU TRAŤ. tO NENÍ NIC JINÉHO CO BY SE DALO VYLEPŠIT A OPRAVIT? cO TAKHELE PAVLAČ??? JE V DESOLÁTNÍM STAVU.
+0 | -0
doporučit +
29. 04. 2019 | Petra Sochorová | Praha Haje
Škoda každé zelené plochy, která je zalita betonem. Bylo by pěkné zrenovovat stávající plochy v okolí metra a všude kde to je možné vysázet trávu, květiny, keře a stromy. Neni příjemné bydlet v betonovém lágru.
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2019 | Kateřina Šídová | Praha 11
Ne všechny body v "Studii" jsou nepravdivé nebo neopodstatněné, ale celkový koncept rozhodně neodpovídá potřebám území. Jde o developerský lobbing. Takže znovu a lépe (a trochu víc zeleně).
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2019 | Iva Beránková | Praha 11
Nesouhlasím s výškovými budovami B01, B03 a především B04, zastíní stávající zástavbu a znehodnotí celé okolí.
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2019 | Jaroslav Behenský | Praha 4
Souhlasím s Peticí na podporu připomínek HPP11 k územní studii v okolí metra Háje.
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2019 | Jiří Dvořák | Praha 4
Stop dalšímu office centru na metru C které současným obyvatelům přinese jen výrazné zhoršení životních podmínek.
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2019 | Ondřej Vencovský | Praha 4
Zahuštění již přecpaného sídliště a zrušení parkovacích míst tam, kde už teď nelze večer zaparkovat opravdu není zkvalitnění života, ale jeho podstatné zhoršení.
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2019 | Filip Turek | Praha
Přestavba Hájů bude mít smysl jen tehdy, pokud na prvním místě zlepší život současným obyvatelům Jižního města. Toto zadání Územní studie nerespektuje a v mnoha bodech jde přímo proti němu. Je nutné vytvořit studii zcela novou, která ho bude respektovat.
+0 | -0
doporučit +
10. 04. 2019 | Oldřich Barták | Praha
souhlasí i manželka Marie Bartáková
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2019 | Jana Zamastilová | Praha 4 - Háje
Žádné nové vysoké budovy před okny stávající panelové zástavby!
Místo toho více zeleně, zvlášť v okolí komplexu Galaxie! A stávající zeleň zachovat a ne ji likvidovat!
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 115 (+8 not confirmed)

Signature list in PDF
  • René Schikora | Praha 11
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Ondřej Houfek | Praha
  • Pavel Bukovský | Praha 11
  • Miroslav Štefan | Praha
  • Anna Vyskočilová | Praha 4
  • Jan Kavina | Praha 4
  • Ivana Křížová Křížová | Bašť
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku