Petice proti politickým trafikám ve Frýdku-Místku
33 signatures

Petice proti politickým trafikám ve Frýdku-Místku

Author: Zdeněk Stolař | Uploaded: 09.01.2015 | 33 signatures
Share it with your friends

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Frýdku-Místku prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo statutárního města Frýdku-Místku o zrušení 2 míst uvolněných náměstků primátora, 1 místa uvolněného radního a uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru.

V koaliční smlouvě mezi subjekty ANO a ČSSD, které tvoří koaliční většinu, byl občanům města sdělen záměr hospodárného a transparentního zacházení s finančními prostředky města. Domníváme se, že na velikost našeho města a složitost jeho agendy 4 uvolnění funkcionáři stačí – čili primátor a tři jeho náměstci. Placení většího množství uvolněných funkcionářů města je nehorázné plýtvání městskými prostředky.

Chceme to změnit. Město Frýdek-Místek tímto získá za volební období 2014 – 2018 částku minimálně 12,5 milionů Kč, které jistě může lépe využít ve prospěch všech občanů města.

 

Vzhledem k tomu, že nemůžeme jinak vyjádřit svůj nesouhlasný názor s děním zvolených zastupitelů a nedomníváme se, že bychom měli jen 4 roky trpně přihlížet rozrůstání byrokracie na radnici a nešetrnému zacházení s finančními prostředky města, požadujeme:

1. Aby zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku zjednali v této věci nápravu a zrušili zbytečně placená místa uvolněných radních a předsedů výborů.

2. Aby byli zvoleni jen takoví uvolnění funkcionáři, kteří jsou práci schopni zvládat v našem navrhovaném počtu 4 uvolněných zastupitelů.

 

Prostřednictvím této petice usilujeme o šetrnější zacházení s městskými penězi, které bylo slíbeno v předvolebních heslech hnutí ANO a také je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD. Vypadá to tak, že co bylo slíbeno, po volbách už neplatí a s tím se nemíníme smířit. Větší transparentnost se zacházení s prostředky města není v našich očích pouhé oznámení o zvýšení počtu „politických trafik“ na radnici.

 

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

 

S pozdravem  

Za petiční výbor PhDr. Zdeněk Stolař

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelům města Frýdku-Místku

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 33

Signature list in PDF
 • Hynek Labaj , Ing. | Frýdek - Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Kožušník | Frýdek-Místek
 • Viktor Kučera | Frýdek - Místek
 • Jiři Pitucha | Frýdek - Místek
 • Lenka Gollová | Opava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dalibor Herman | Frýdek-Místek
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition