Petice proti přesunu waldorfské školy na Přívoz
6 signatures

Petice proti přesunu waldorfské školy na Přívoz

Author: Přemyslav Pondělek | Uploaded: 12.02.2014 | 6 signatures
Share it with your friends

Protestujeme proti přesunu waldorfské základní školy sídlící v ZŠ Generála Píky v Moravské Ostravě do lokality Na Mlýnici v Ostravě-Přívoze. Novou lokalitu považujeme za zcela nevyhovující z hned několika důvodů. Za prvé se jedná o průmyslovou oblast, která nebude mít v dlouhodobém horizontu příznivý dopad na zdraví dětí. Za druhé se jedná o sociálně vyloučenou oblast, která svým charakterem není vhodným místem pro výskyt školáků. Za třetí panuje obecná obava o zvýšenou míru kriminality, kterou daná oblast vykazuje.

 

Chápeme snahu navrátit Přívoz mezi žádanější lokality, ale zcela nesouhlasíme s tím, že by se tak mělo dít prostřednictvím dětí. I fakt, že proti přesunu je nemalá část učitelů signalizuje, že se nejedná pouze o pár nespokojených jedinců, ale že tento problém leží na srdci mnohem větší části z těch, kterých by se měla týkat.

 

Chceme proto, aby zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu na únorovém jednání zastavili přesun a poslechli tak většinu rodičů i učitelů, aby si uvědomili, že jejich rozhodnutí významně ovlivňuje druhé.

To whom will the petition be forwarded: zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 6

  • Data of the signer not published
  • Karel Balla | Havířov
  • Tereza Mišíková | Havířov
  • Lucie Michlová | Ostrava
  • Data of the signer not published
  • Přemyslav Pondělek | Ostrava
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition