Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování
19038 signatures

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

Author: Martina Suchánková | Uploaded: 10.02.2015 | 19038 signatures
Share it with your friends

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě. Petice bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně. 

 

V České republice jsou nařizována očkování proti 9 nemocem. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila rodičům pokuta a dítě nesmělo do mateřské školy. Nedávno se zákaz rozšířil i na dětské skupiny a podle předkládaného návrhu se má vztahovat už i na služby jako je hlídací koutek, mateřské centrum nebo dokonce péče soukromé chůvy. Pokud mateřská škola nebo provozovatel dětského koutku přijme byť jen částečně neočkované dítě, bude jim přímo za toto jednání hrozit pokuta až do výše 500.000 Kč.


 

Represemi se snaží stát působit i na lékaře. Pokuta až do výše 3.000.000 Kč bude hrozit dětskému lékaři, který neprovede povinné očkování. Zákon nebere do úvahy, že lékař může očkování pouze nabízet, ale nikoliv provádět bez souhlasu rodičů.

 

Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice. Čeští pediatři se tak místo pečujících odborníků stávají nástrojem moci na vynucování očkování. Zákonná povinnost očkovat tak narušuje vztah důvěry mezi rodiči a lékařem, ale hlavně nedává prostor pro zohlednění specifických potřeb dítěte.

Pokuty hrozí i provozovatelům táborů či školám, které jezdí s dětmi na školy v přírodě. Tytéž děti, které spolu mohou chodit do školy a jezdit na kratší výlety, spolu nesmí jet na tábor či jinou zotavovací akci, pod hrozbou pokuty až 100.000 Kč.

Všechny výše zmíněné postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář.

V ČR je každý rok zaznamenáno několik set závažných nežádoucích účinků vakcín. Stát, který očkování nařizuje, se za ně přitom zříká jakékoli odpovědnosti.

 

 

My níže podepsaní nesouhlasíme s vládou předkládaným zněním novely zákona na ochranu veřejného zdraví a požadujeme:

 

1) převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,

2) zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým už před lety vyzval dřívější veřejný ochránce práv Otakar Motejl,

3) zrušení zákazu přijímat neočkované děti nebo částečně očkované děti do dětských kolektivů, protože je to nepřiměřené opatření, které nemá obdoby v žádné z našich sousedních zemí,

4) zavedení povinnosti státu řádně a transparentně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z nemocí, proti kterým se povinně očkuje,

5) zrušení povinnosti lékaře provést očkování a její nahrazení povinností očkování pouze včas nabídnout,

6) zrušení povinnosti lékaře udávat své pacienty hygienické stanici.

 

Při podepisování petice pomocí emailových schránek na seznam.cz (@seznam.cz, @email.cz, @post.cz, spoluzaci.cz @stream.cz a @firmy.cz) zkontorlujte složku "Hromadné" ve Vaší schránce - tam bude doručen email s odkazem pro potvrzení podpisu.

News

16.02.2015 11:00

Pro velký zájem šíření petice i pomocí parírových podpisových archů, jsme tyto zpřístupnili. Ke stažení je naleznete u výpisu posledních podpisů nebo zde: www.e-petice.cz/data/podpisovy_arch_represe_ockovani.pdf

Archy zasílejte na adresu uvedenou záhlaví.

Pokud vám nebyl doručen e-mail pro potvrzení podpisu, prosím, kontaktujte správce portálu na info@e-petice.cz

Martina Suchánková

 

26.02.2015 23:20

Děkujeme všem signatářům za podporu.

Máme pro Vás novinky ohledně návrhu novelizace zákona na ochranu veřejného zdraví.

Byly učiněny dvě “kosmetické” změny týkající se očkování:
- Lékařům snížili pokutu na 1.000.000 Kč za neprovedení očkování a na 100.000 Kč za neudání svých pacientů na základě žádosti hygienické stanice.
- Zákaz péče o děti do 3 let se nebude vztahovat na chůvy mimo provozovnu, tedy na péči v domácnosti dítěte, ale i nadále se vztahovat na hlídací koutky a mateřské kluby. 

Sněmovní tisk s návrhy změn zde:
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=270&ct1=4
Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270 

Zveme Vás také dne 3. března 2015 na seminář v Poslanecké sněmovně „Povinné očkování dětí v systému ochrany veřejného zdraví“ pořádaný poslanci Ninou Novákovou a Janem Farským. Poslanci a právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv zde představí pozměňovací návrhy k zákonu. 
Místo a čas: Poslanecká sněmovna PČR, Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1, od 10:00 do 12:00 hod. 
Pozvánka zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/689-pozvanka-na-seminar-o-ockovani-v-ps-3-3-2015

Oslovte prosím své regionální poslance, pozvěte je na seminář a navštivte je s našimi pozměňovacími návrhy: 
http://rozalio.cz/index.php/151-aktuality/670-novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci-a-zavedeni-odpovednosti-statu-za-nezadouci-ucinky

Stanovisko k včerejšímu vyhlášení pléna Ústavního soudu najdete spolku ROZALIO zde: http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/688-tiskova-zprava-k-vynosu-us-23-2-2015
a Ligy lidských práv zde: http://llp.cz/2015/02/plenum-ustavniho-soudu-povinne-ockovani-je-v-poradku-ale-stat-by-mel-odskodnovat-nezadouci-ucinky 

Buďte informovaní a přihlaste se k odběru newsletteru ke svobodě v očkování, který připravuje ROZALIO a Liga lidských práv: http://eepurl.com/-GcvX

 

05.03.2015 23:07

Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
Děkujeme!

 

 

09.03.2015 12:19

Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
Děkujeme!

 

 

30.03.2015 21:56

Dobrý den,
k novelizaci ohledně očkování jsou dvě novinky. První je nové alarmující zjištění o snaze poslanců zdravotního výboru zavést očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů. Druhou zprávou je další nepříznivý vývoj novelizace ve zdravotním výboru.
Na konci ledna při projednávání novely poslanci zdravotního výboru schválili dosud neznámý a veřejně nediskutovaný návrh na změnu zákona o zdravotních službách, která umožní poskytovat bez souhlasu zdravotní péči k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Péče bez souhlasu znamená, že ji lze poskytovat bez svobodného a informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonných zástupců a rovněž proti jejich vůli. Jde o podstatný zásah do lidských práv.
Rozalio a Liga lidských práv na toto zjištění reagovaly otevřeným dopisem ministrům, poslancům a poslankyním a požadují stažení tohoto návrhu - http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/726-otevreny-dopis-k-zastaveni-pokusu-o-zavedeni-nasilne-zdravotni-pece. Právnička Ligy problematické ustanovení vysvětluje ve svém článku – http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63748370-poslanci-pritvrzuji-na-maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu.
Mezitím se zákon o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270) dostal do 2. čtení a byl znovu vrácen k projednání do zdravotního výboru. Očekávali jsme, že během projednání budou učiněny očekávané a požadované úpravy a také bude navržena zákonná úprava odpovědnosti státu v případě újmy na zdraví způsobené očkováním. Bohužel výbor žádné změny nepřijal a ministerstvo nepřijalo žádný návrh na odškodnění. Kompromisní pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové (TOP09) zavádějící možnost individuálního očkovacího plánu byl odmítnut.
Místo toho bylo přislíbeno ustanovení komise pro otázky očkování, na jejíž návrhy a závěry se bude čekat roky. Přitom některé změny (např. zavedení odpovědnosti státu, zrušení sankcí pro třetí subjekty) mohly být přijaty hned.
Nyní čekáme na reakci odpovědných politiků na otevřený dopis a nadále budeme legislativní proces sledovat.


Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

 

04.04.2015 08:21

Naše práce slaví úspěch!
Ministerstvo zdravotnictví chtělo do novely zákona o ochraně veřejného zdraví protlačit část, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! Na základě našeho otevřeného dopisu však ministerstvo projednávání novely ve sněmovně stáhlo. Více se dočtete zde: http://llp.cz/2015/04/ministerstvo-stahlo-kontroverzni-novelu-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi/

Lidé si připomenou děti poškozené očkováním
Zapálení svíčky a vzpomínka na děti, které zůstaly po očkování trvale poškozeny na zdraví či životě. To je akce, která se 7. dubna 2015 na Světový den zdraví uskuteční v mnoha městech České republiky. 
Zapal svíčku za včeličku – místa pietní akce naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/zveme-vas-na/setkani/729-zapal-svicku-za-vcelicku-pietni-akce

 

30.04.2015 01:57

Milí přátelé a podporovatelé, 
děkujeme za podporu, sbírání podpisů elektronických i fyzických i za osobní návštěvy poslanců.
S páteční půlnocí uzavíráme petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování o jejím předání vás budeme informovat.
Prosíme, sdílejte ještě tuto petici s dalšími, kterým problematika očkování a diskriminující přístup státu není lhostejný.
 
V úterý 28.4. byla novela zákona o veřejném zdraví projednávána ve 2. čtení a v rozpravě bylo přislíbeno odstranění úpravy § 38 odst. 7 zákona o zdravotních službách, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! O dalších pozměňovacích návrzích jako individuální očkovací plán a zrušení povinnosti řádného očkování pro účast na ozdravném pobytu budou poslanci hlasovat.
Zápis z rozpravy naleznete zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/027schuz/s027005.htm
 
Situace je tedy značně nejistá, navštivte tedy svého poslance a ptejte se, jaké změny podpoří.
 
Doporučujeme podporovat přijetí těchto pozměňovacích návrhů:
 č. 2256, 2030, 2028, předkladatelka Nina Nováková a Jan Farský (TOP09):
-       zavedení individuálního očkovacího plánu a odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,
-       možnost volby alternativní vakcíny, povinnost lékaře informovat o možnosti výběru očkovací látky a úhrada jiné vakcíny z veřejného zdravotního pojištění do výše úhrady standardní vakcíny
-       zrušení podmínky očkování pro přístup na zotavovací akce a do předškolních zařízení
-       zrušení sankcí pro organizátory zotavovacích akcí, mateřské školy a lékaře
 
č. 2264, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
-       zrušení zaváděného očkování bez souhlasu
 
č. 2037, předkladatel Josef Novotný (ČSSD):
-       zrušení podmínky očkování k přístupu na zotavovací akce
-       razantní snížení sankcí
 
Dále v souvislosti s očkováním byly navrženy tyto pozměňovací návrhy, ale máme k nim výhrady:
 č. 2040, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
-       snížení pokuty pro zotavovací akce na 30.000 Kč, namísto původních 100.000 Kč – snížení pokuty je pozitivní, ale neřeší otázku, že by organizátorům neměla hrozit vůbec žádná pokuta, neboť podmínka očkování na zotavovací akce je nesmyslná
 
č. 2251, předkladatel František Vácha (TOP09):
-       zavedení možnosti individuálního očkovacího kalendáře ze zdravotních důvodů, kalendář stanoví poskytovatel – návrh v podstatě nic neřeší, neboť o umožnění individuálního očkovacího kalendáře nebude spolurozhodovat rodič, ale bude na rozhodnutí lékaře a již nyní je problém, že lékaři neuznávají kontraindikace a relevantní zdravotní důvody k individuálnímu přístupu
 
Právnička Zuzana Candigliota napsala článek o aprílovém politikaření kolem očkování - http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63909360-april-a-nasilne-ockovani-v-poslanecke-snemovne
Posudek Parlamentního institutu, který uznal naše obavy, že s navrhovanou změnou zákona o zdravotních službách se otevře prostor pro očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů, si můžete přečíst v pozměňovacím návrhu poslance Kaňkovského - http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123713&pdf=1
O vývoji legislativního procesu a hrozbě očkování proti vůli rodičů si můžete poslechnout včerejší vysílání Radiožurnálu s právničkou Zuzanou Candigliota a poslancem Rostislavem Vyzulou (od 38. minuty). http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3372526
  
Děkujeme za spolupráci!
Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

 

 

21.05.2015 09:41

Milí petenti,

v úterý 19. 5. byla petice předána do Poslanecké sněmovny ČR.

Shromáždili jsme nakonec 19 031 elektronických podpisů a 1380 podpisů fyzických, děkujeme za podporu.

Tisková zpráva k uzavření petice zde:  www.rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/752-lide-odmitaji-represivni-pristup-v-ockovani-petice-predana-do

Včera 20. 5. byla novela zákona na ochranu veřejného zdraví odhlasována ve 3. čtení. Bohužel v téměř nezměněné podobě, v jaké byla navržena. Pozitivní hlasování se týkalo návrhu možnosti očkování bez souhlasu či proti vůli pacienta, který byl odmítnut. Jinak požadavky občanů nebyly vyslyšeny. Nyní novela putuje do senátu.

Tiskovou zprávu k včerejšímu hlasování naleznete zde:  www.llp.cz/2015/05/poslanci-zabetonovali-represivni-ockovaci-system/

Důvody ke spokojenosti zatím nejsou, ale naši snahu jistě nevzdáme. Vaše podpora, zájem veřejnosti a aktivita mnohý rodičů celou situaci posunují. Každý rodič má právo zastávat zájem svého dítěte a to je pro každého dobrou oporou. Toto mějme na paměti!

Martina Suchánková

 

24.06.2015 07:27

Zdravíme Vás,
máme pro Vás potěšující zprávu, v Senátu prošel pozměňovací návrh senátorky Horské, který ruší sankce za neočkované a částečně očkované děti ve školkách a na ozdravných pobytech
http://horska.blog.idnes.cz/c/466468/nejsem-proti-ockovani-ale-odmitam-vysoke-pokuty-pro-skoly.html

Pozměňovací návrhy připravila Liga lidských práv s Rozaliem - původní znění s odůvodněním si můžete přečíst zde: </span>
http://llp.cz/publikace/pozmenovaci_navrh_senat. Schváleny byly dvě ze tří navrhovaných změn.

Chcete-li se podívat na hlasování senátorů, naleznete je zde.

1) Uacute;čast neočkovaných na školách v přírodě a táborech:

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15306&O=10

2) Nepovinné očkování ve školkách

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15307&O=10

3) Změna v sankcích

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15308&O=10

Ještě bychom Vás rádi upozornili na dva pořady zabývající se povinným očkováním
Rozhlasový (Ne)bezpečné očkování
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/nebezpecne-ockovani--1493044
Televizní - cyklus Nedej se - Utajená data
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410019-utajena-data/
Tento pořad vzbudil velmi silné reakce, především Zdravotnického deníku, ale přidávají se další media.
Na články se snažíme reagova a uvádět další upřesňujíci informace a zdroje. Reakce dotčených aktérů reportáže naleznete na www.rozalio.cz

Pokud jste se ještě nezapsali k odběru newsletteru s aktualitami na téma svobody v očkování, máte možnost zde: www.eepurl.com/-GcvX 

Martina Suchánková a Zuzana Candigliota

 

31.05.2016 03:02

Milí petenti, podporovatelé,

zákon o ochraně veřejného zdraví byl vloni schválen bez námi navrhovaných změn, kterým jste vyjádřili tak hojnou podporu, které si stále vážíme.

Dovolte mi Vás informovat o některých novinkách na „očkovacím poli,“ především o tom, že aktivita v zákonodárné činnosti neustala.

1) NOVÁ NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Senátu ji předložila místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská spolu s dalšími 36 senátorkami a senátory v lednu letošního roku a Senát ji v březnu schválil. Tato novela si neklade ambici vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování. Cílem předkládaného návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Navržené úpravy se týkají těchto 2 bodů:

            a) snížení sankce za porušení povinnosti nepřijmout neočkované, popř. nekompletně očkované dítě do mateřské školy, dětské skupiny či jiného zařízení poskytujícího péči o děti do tří let z dosavadních 500.000 Kč na 30.000 Kč.

            b) zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, či jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě, letních táborech apod.

Více si můžete přečíst na blogu paní senátorky - http://horska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500823

V dubnu tuto novelu projednala vláda, vyjádřila s ní však nesouhlas. Nyní je novela zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Celý legislativní proces včetně dokumentů můžete sledovat pod tiskem č. 743 zde - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=743.

 

2)  3. červen MEZINÁRODNÍ DEN POŠKOZENÝCH OČKOVÁNÍM

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi společně vyhlásili 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“ (International Vaccine Injury Awareness Day - http://www.lightacandle.eu/main). Tento den je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

Prohlášení k mezinárodnímu dni si můžete přečíst zde - http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/906-poockovani-cz-mezinarodni-den-poskozenych-ockovanim

 

3) Vzpomínková akce ZAPAL SVÍČKU ZA VČELIČKU

Za podpory Rozalia a Společnosti pacientů s následky po očkování organzují rodiče po celé republice tuto vzpomínkovou akci vyjadřující podporu všem, kterým očkování změnilo jejich život. Akce se uskuteční 3. června na Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé po celém světě budou zapalovat svíčku jako projev své solidarity. Zapalte svíčku i Vy, aby kolem poškozených očkováním bylo o něco více světla. Více světla, které pomůže, aby již nebyli nadále v této společnosti nikým přehlíženi.

Zapálit svíčku můžete:

- na některém veřejném místě ve Vašem okolí (přehled pořádajících měst www.poockovani.cz/svicka)

- doma nebo na nějakém jiném místě. Vyfoťte se s cedulkou s nápisem „Zapal svíčku za včeličku 2016“ a sdílejte ji na sociálních sítích se svými přáteli, pomozte nám vytvořit galerii zasláním fotky na e-mail lightacandle.info@gmail.com

se skupinkou Vašich přátel a známých, kteří by také rádi akci podpořili. Vytvořte si také cedulku s nápisem „Zapal svíčku za včeličku 2016,“ zapalte svíčky a vyfoťte se.
také VIRTUÁLNĚ po dobu jednoho týdne na webových stránkách Společnosti pacientů s následky po očkování - www.poockovani.cz

 

4) Televizní dokument „NULOVÝ DIALOG“

V červnu loňského roku odvysílala ČT dokument „Utajená data“ v rámci cyklu „Nedej se plus.“ Pořad vzbudil velmi silné reakce. O tomto jsme Vás již informovali.

V neděli 29. května 2016 odvysílala ČT v rámci stejného cyklu nový dokument s tématem očkování „Nulový dialog.“ Doporučujeme jej Vaší pozornosti.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410017-nulovy-dialog

5) Rozhlasová diskuze “(NE)BEZPEČNÉ OČKOVÁNÍ?”

V rámci cyklu „Dobrá vůle Plus” se rozvíjí téma povinného očkování u nás, zároveň se ale snaží nalézt smírnou cestu – řešení, se kterým by byly spokojeny obě strany. Rodičům chybí zejména dostatek vyvážených informací o výhodách, ale i možných negativech očkování, lékařům zase čas pro důsledný individuální přístup ke každému dítěti a také zákonná možnost variability očkovacího schématu.

http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/906-poockovani-cz-mezinarodni-den-poskozenych-ockovanim

Martina Suchánková, ROZALIO

 

04.10.2016 14:55

Milí petenti,

otázka povinného očkování v ČR je stále aktuální. Přinášíme Vám několik novinek:

1) DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM MEZI KANDIDÁTY DO SENÁTU

Společnost pacientů s následky po očkování zrealizovala dotazníkový průzkum mezi kandidáty do Senátu v letošních říjnových volbách. Bylo osloveno všech 233 kandidátů s 6 důležitými otázkami z oblasti očkování. Více než třetina z nich dotazník vyplnila nebo se k tématu vyjádřila alespoň komentářem.

Jednotlivé otázky a výsledky dotazníkového šetření naleznete na stránkách Společnosti Poočkování http://www.poockovani.cz/volby  a také v článku na serveru Vitalia.cz http://www.vitalia.cz/clanky/6-otazek-pro-kandidaty-do-senatu-na-tema-ockovani/ Ve zhodnocení dotazníkového šetření naleznete souhrnné grafy odpovědí a také přehledné tabulky odpovědí jednotlivých kandidátů rozdělené podle volebních obvodů a můžete se tak podívat, jaký názor zastávají kandidáti právě ve Vašem volebním obvodu a případně tak jejich názor zohlednit v rámci své volby.

Většina respondentů se v dotazníku vyjádřila v neprospěch současně zavedených sankcí vůči neočkovaným nebo jinak než podle povinného očkovacího kalendáře očkovaných dětí, kterým je zakazován přístup do dětských kolektivů, škol v přírodě, táborů apod. Velká část respondentů zároveň vidí současně nastavený povinný očkovací kalendář ČR jako problematický. 

2) POVINNÝ POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Další novinkou je povinný poslední rok předškolní docházky od roku 2017. Dle platné právní úpravy budou moci navštěvovat mateřské školy od 5 let věku všechny děti bez rozdílu, tedy jak očkované, tak i ty nedoočkované či neočkované vůbec. Tedy i ty, které tam dosud měly a mají vstup zapovězen. 

Více si poslechněte a přečtěte zde:  http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/ctyrlete-neockovane-dite-do-skolky-nesmi-petilete-uz-musi-rozalio-dokazuje-to-ze-jde-o-trestani-neockovanych-ne-o-zdravi-deti--1652851

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ctyrlete-dite-bez-ockovani-do-skolky-nesmi-petilete-od-prist/r~fd4829847fef11e6a4100025900fea04/?redirected=1475407898

http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-skolky-ministerstvo-a-soudni-ochrana-velkeho-kuloveho/#ixzz4M3gXdGyn

3) NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

V květnu jsme Vás informovali o nadějné novele paní senátorky Miluše Horské, jež snižovala sankce za přijetí nekompletně očkovaných dětí do dětských kolektivů a rušila povinnost očkování na školy v přírodě a jiné zotavovací akce.

I když novela prošla Senátem s velkou podporou, vláda k ní připojila své nesouhlasné stanovisko. Z tohoto důvodu tak novela již od dubna leží v Poslanecké sněmovně a nemá pevné zařazení do programu. Není tedy reálné, že by byla projednávána ještě v tomto volebním období, protože na schůzi PS mají vždy přednost iniciativy poslanecké.

 

Ač se povinného očkování u nás dosud nezrušilo, mění se přístup mnohých rodičů, ptají se, rozhodují a volí očkování s ohledem na vlastní dítě. A to je možný způsob, jak systém proměnit ve prospěch dětí.

Nadějné vyhlídky máme, jen se nevzdat svých práv!

Martina Suchánková, ROZALIO a Monika Málková, POOČKOVÁNÍ

 

 

24.04.2017 01:12

Milí petenti,

v Poslanecké sněmovně se bude opět debatovat o očkování. Ve středu 26. dubna 2017 je na programu jednání novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 874 - zde:  www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=874 ). K tomuto jednání předložil poslanec Jan Farský (STAN) tři pozměňovací návrhy týkající se očkování.

První pozměňovací návrh (PN) se týká odškodnění negativních následků po očkování, kdy za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát. Nyní nenese odpovědnost za následky nikdo. Tento PN (obecný) by pomohl překlenout dobu, než bude připraven a schválen samostatný zákon o odškodnění. Ten se připravuje již několik roků a jeho schválení a uvedení v platnost odhaduje poslanec Farský na dobu dvou let. (článek Lidovky.cz - http://www.lidovky.cz/odpovednost-statu-za-nasledky-po-ockovani-dosud-spici-ministerstvo-souhlasi-1xs-/zpravy-domov.aspx?c=A170303_101136_ln_domov_sk).

Druhý PN se týká dvou potvrzení, která musí rodiče dokládat před pobytem dítěte na školách v přírodě, táborech a jiných zotavovacích akcích. „Potvrzení o bezinfekčnosti“, které dosud podepisuje sám rodič, navrhuje poslanec Farský zrušit. Naopak „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“, které musí vystavovat lékař, by dal do kompetence rodičů. Toto potvrzení totiž neobsahuje žádné informace, které by zákonným zástupcům dítěte nebyly známy.

Pokud by nebyl schválen druhý PN, navrhuje poslanec Farský ve svém třetím PN alespoň prodloužit platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti z jednoho na dva roky.

Podrobnosti o těchto pozměňovacích návrzích a o jejich projednávání na Výboru pro zdravotnictví naleznete ve článku zdewww.rozalio.cz/index.php/pravo/21-pravo/996-v-poslanecke-snemovne-se-bude-opet-jednat-o-ockovani

Projednávání bude možné sledovat on-line zde: www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28.

Sněmovní tisk č. 874 je zařazen jako 3. bod jednání. Později bude k dispozici stenozáznam (zde: www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/index.htm ) a audiozáznam (zde:  www.psp.cz/eknih/2013ps/audio/index.htm ) .

Situaci kolem očkování pro vás stále sledujeme.

Zdraví, Martina Suchánková, ROZALIO

 

23.05.2017 11:43

Vážení petenti,

v nedávné době byla zveřejněna Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Její elektronickou verzi naleznete na www.e-petice.cz/mmr.

Ve všech vyspělých demokratických zemích je očkování proti těmto nemocem dobrovolné. Petice se nestaví proti provádění očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Jejím cílem je dosažení dobrovolnosti a svobodné volby rodičů v situaci, kdy je u nás možné očkování pouze KOMBINOVANÝMI vakcínami proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcíny MMR), které však brání dosáhnout optimální imunologické ochrany očkovaných. 

Petici je možné šířit a podepsat jak v elektronické formě (e-petice), tak paralelně s tím také fyzickým podpisem na podpisový arch.  Elektronickou formou lze docílit jistě většího rozsahu a zájmu  o petici. Je však nutných alespoň 10 tisíc podpisů fyzických pro následné projednávání petice za účasti zástupce petenta a člena vlády na Petičním výboru PS PČR. Chcete-li podpořit tuto petici maximálně efektivně, podepište její elektronickou i tištěnou verzi současně.

Přehled více než 70 míst, kde je petici možné fyzicky podepsat nebo odevzdat vyplněný podpisový arch, a souhrnné informace o této petici naleznete na webu www.poockovani.cz/peticeMMR .

Děkujeme za vaši podporu!

Martina Suchánková, ROZALIO

 

15.01.2018 00:41

Milí petenti,

zdravím vás v novém roce a přeji, ať je rokem dobrým!

Dovoluji si vám zaslat newsletter spolku ROZALIO s novinkami v systému očkování (aplikace nové vyhlášky, hrazení očkování...), ten naleznete zde:  http://rozalio.cz/index.php/o-nas/propagace/1074-newsletter-za-prosinec-2017 .

Zdravím, Martina Suchánková, ROZALIO

 

To whom will the petition be forwarded: Petičnímu výboru Parlamentu ČR

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 1241

17. 02. 2015 | Tomáš Lebenhart | Klatovy
roce Jsem dětský lékař, promoval jsem v roce viděl jsem desetitisíce nemocných dětí... Měl jsem a má ve své péči i mnoho neočkovaných dětí. Na základě svých pozorování a zkušeností a dále studiem seriozních vědeckcých (na farmako průmyslu nezávislých) textů, jsem postupně nabyl pevného přesvědčení, že jde o velmi inteligentě organizovaný zločin. Klasické komerční zneužití původně dobré, i když naprosto naivní myšlenky...
+28 | -0
doporučit +
15. 02. 2015 | Hana Bradáčová MUDr | Louny
Bylo by vhodné vydání letáčků informujících rodiče i prarodiče o tom, že jsme prakticky jediní ,kteří lidi nutíme do očkování těmito drastickými metodami...Kromě toho např. hexavakcíny v mnoha evropských zemích již vůbec nesmí být používány!!!
+28 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | MDDr. Iva Černá | Olomouc
Jsem ráda, že jsem zubní lékařka a nikoli pediatrička. Těžko bych mohla za těchto okolností pracovat a současně dostát svému svědomí a principům lékařské etiky. Víme, že vakcíny jsou nebezpečné. Hlásí se pouze 2% nežádoucích účinků. Víme, že jejich účinnost není spolehlivě prokázána ani v ochraně jedince, ani v ochraně společnosti. Očkování vede ke zhoršení imunity. Očkované děti jsou více nemocné a více umírají. Proč mám jako maminka nechat očkovat své malé dítě proti žloutence typu B, když se přenáší pohlavním stykem a kontaminovanou stříkačkou? Je lepší chvíli léčit černý kašel, nebo celý život epilepsii a opožděný vývoj dítěte po očkování? Neurotoxicita hliníku ve vakcínách je celosvětově velmi diskutované téma. Proč je u nás bagatelizováno? Neočkované dítě údajně ohrožuje ostatní děti na škole v přírodě, ale při matematice a češtině nikoli? Kolik dalších otázek je třeba si položit, abychom přestali věřit očkovacím mýtům a nenechali se dále manipulovat strachem? Přeji nám všem odvahu na cestě k větší osobní odpovědnosti. To je klíč k tomu, jak vytvořit našim dětem lepší svět.
+23 | -0
doporučit +
15. 02. 2015 | Eva Kučerová | Slaný
Pracuji jako lékařka a připadá mi to postavené na hlavu !! čím neočkované dítě ohrožuje ostatní očkované děti v dětském kolektivu
+23 | -0
doporučit +
17. 02. 2015 | Zbyněk JUDr. Valenta | Praha
Přístup státu je pod tlakem farmaceuticko-medicínské lobby v této záležitosti naprosto skandální! Na západ od České republiky také existuje snaha výrobců vakcín maximalizovat zisky, nikde však takovým nesmyslným tlakem připomínajícím praktiky totalitního režimu... Rizika vakcinace jsou mimořádně vysoká, to je zcela evidentní i přes zjevnou snahu vše zastírat a utajovat.
Máme dvě zcela neočkované dcery a jsou "zdravé jako řípy", nikdy ani neměly chemický lék... Z.V.
+21 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Josef Forst, JUDr. | Mnichovo Hradiště
Pokud i nadále bude farmaceuticko medicínská lobby řídit kroky poslanců v poslanecké sněmovně a "páni" poslanci nebudou používat svůj zdravý rozum, ke zlepšení situace nedojde. Dětský lékař se v režii farmaceutických firem stává nástrojem ke zvyšování jejich zisků a stát se, cestou novely zákona o zdravotní péči, snaží zbavit své odpovědnosti za takový stav. Pokud chci někoho trestat za to, že nenechá očkovat svoje děti, musím na druhou stranu nést důsledky za to, že očkování s sebou nese mimořádně vysoká rizika.
+18 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Jan Meisl | České Budějovice
Zdravím všechny, v roce 2007 jsme měli kvůli neočkování dcery na krku sociálku a byli doslova nuceni emigrovat do Německa. V roce 2010 už se situace pozměnila, takže jsme se i s druhou dcerou vrátili a našli skvělou lékařku, která ač vzdálena 270km nenutí naše děti k příjemným a velmi "laciným" vpichům. Děvčata jsou zdráva a rozhodně dětským kolektivům nepřinášejí žádnou zdravotní újmu. Ale my rodiče jsme výrazně "ošidili" farmaceutický průmysl. A to se nepromíjí! Všem přeji pevné nervy! Ať žije svoboda!
+17 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | MUDr.Jana Vránová | Brno
Každé očkování má svá rizika. Některá očkování nepokládám za epidemiologicky zdůvodnitelná. Kriticky uvažující rodiči mohou chtít z naprosto správných a logických důvodů některá očkování vynechat či odložit do pozdějšího věku. Měli by mít tu možnost.
+17 | -0
doporučit +
16. 02. 2015 | Pavlína Pelikánová | Velehrad
Nesouhlasím s represemi z toho důvodu, že očkovací vakcíny mohou způsobovat velmi vážné zdravotní komplikace. Pokud ČR chce po svých občanech, aby 1povinně dali 100% očkovat své děti, ať zajistí 100% bezpečné očkovací vakcíny!
+16 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Stella Fišerová | Praha
Ať ministerstvo na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukáže smlouvu s GSK Pharmaceuticals a odborné lékařské doporučení Národní imunizační komise (NIKO) na základě které se u nás povinně očkuje hexavakcínou a MMR.
+15 | -0
doporučit +

Sign this petition

Petice již byla uzavřena.

Signatures | 19038 (+1643 not confirmed)

 • Eva Karská | Luhačovice
 • Pavla Konůpková | Frýdek-Místek
 • Linda Krásová | Malonty
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Klimánková | Jablonec nad Nisou
 • Vladimíra Poliaková | Vysoká u Mělníka
 • Jakub Kvaček | Pardubice
 • Olga Fidzinská | Frýdek-Místek
 • Kristýna Vaňková | Podivín
 • Jindra Kubíková | Praha 5
 • Hana Peterova | Frydek-Mistek
 • Josef Peter | Frydek-Mistek
 • Jan Čermák | Písek
 • Arnoštka Berousková | Řevnice
 • Vladimír Hrdlička | Mělník
 • Veronika Drozdová | Velké Karlovice
 • Hana Zezulová | Lipník nad Bečvou
 • Helena Hirschová | Karlovy Vary
 • Zdeňka Čermáková | Příbram
 • Lucie Prochazkova | Tabor
 • Martina Macháčková | Hostivice
 • Pavla Vodáková | Přerov
 • Zdeňka Coufalová | Čelechovice na Hané
 • Jana Pazderová | Miličín
 • Markéta Hodysová | Slaný
 • Iveta Menšíková | Hodonín
 • Dagmar Kovářová | Vsetín
 • Regina Agia | Brno
 • Daniela Veverková | Osek u Rokycan
 • Petr Nový | Praha
 • Lucie Adamovská | Lázně Bohdaneč
 • Data of the signer not published
 • Mgr. Martina Janecká | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Martina Veverková | Dýšina
 • Data of the signer not published
 • Bohuslava Mašková | Rybník
 • Martina Trebaticka | Praha
 • Data of the signer not published
 • Dan Krajčír | Brno
 • Jana Machova | Chodov
 • Mikuláš Horyna | Praha
 • Dagmar Bočková | Kuřim
 • Nikola Chromečková | Nový Jičín
 • Klára Elknerová | Praha 4
 • Jirina Nemcova | Rozmital pod Tremsinem
 • Magdaléna Nováková | Kozlovice
 • Data of the signer not published
 • Anna Fastrová | Praha 1
 • Tamara Tomešová | Český Dub
 • Aneta Nitrová | SVIADNOV
 • Pavlína Václavíková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Tadeáš Spousta | Jince
 • Bohuslava Semrádová | Havl Brod
 • Anna Roubalová | Praha Kolovraty
 • Marek Kotík | Hradec Králové
 • Vladislava Čížková | Brno
 • Jarmila Malaníková | Brno
 • jitka bláhová | praha
 • Ivana Recliková | Petrovice u Karviné
 • Data of the signer not published
 • Martin Humpolík | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vendula Marešová | Liberec
 • Lenka Stříbrná | Mnichovo Hradiště
 • Jana Badawi | Prague
 • Data of the signer not published
 • Václav Veselý | Most
 • Data of the signer not published
 • VERONIKA ŠIMKOVÁ | OSTRAVA
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Jakubcová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Svozilová | Hulín
 • Petra Koubová | Třešť
 • Kateřina Malá | Meziboří
 • Tamara FRIEDLOVÁ | BILY KAMEN
 • Ivana Opravilová | Vysoké Mýto
 • Data of the signer not published
 • Martina Kubešová | Zdiby
 • Šárka Šrůtová | Zdice
 • Vít Foltas | Hranice
 • anna šímová | chudcice
 • Radim Svozil | Hulín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Macková | Hradec Králové
 • Marcela Valová | Lázně Bělohrad
 • david švec | napajedla
 • sabina bilecova | napajedla
 • Kristýna Genšerovská | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • monika andělová | pilníkov
 • Katerina Salandova | Jihlava
 • Gabriela Němečková | Brno
 • Jana Kozubková | Ostrava
 • Jitka Václavíková | Brno
 • Marcela Wolfová | Hradec Králové
 • Barbora Přibylova Kočková | Děčín
 • Tomáš Grospič | Poděbrady
 • kveta kovacsova | bochov
 • Petra Raszková | Smilovice u Třince
 • Data of the signer not published
 • Michaela Koňáková | Pelhřimov
 • Petra Kalabusová | Kroměříž
 • Alena Frimlová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Olšjak | 37802 Stráž nad Nežárkou
 • Romana Mišurcová | Bystřice pod Hostýnem
 • Anna Fojtíková | Olomučany
 • Data of the signer not published
 • Antonín Hadroušek | Znojmo
 • Martina Sofronova | Vrane nad Vltavou
 • tereza hrudkova | Brno
 • Pavel Jaška | Mariánské Lázně
 • Data of the signer not published
 • Tereza Hilscherová | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Karolína Křenková | Zubří
 • Andrea Čížková | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marcela Rousalova | Třinec
 • Karolina Látalová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Křistková | hranice
 • Lada Šmídová | Kojetín
 • Marie Linhartová | Sázava
 • Daniel Bystřický | Třinec
 • Eva Helešicová | Slavkov u Brna
 • Jana Kekulová | Ústí nad Labem
 • Josef Horňák | Veselí nad Lužnicí
 • Jana Horňáková | Veselí nad Lužnicí
 • Tomáš Krátký | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Stanislav Vaněk | Jihlava
 • Taťána Dlasková | Mladá Boleslav
 • Bozena Hradilová | Pisecne
 • Kateřina Klejchová | Litomyšl
 • Ing. Karin Slivková | Ludgeřovice
 • Markéta Šedivá | Krásná Hora n. Vlt.
 • Data of the signer not published
 • Martin Bojda | Markvartovice
 • Julie Kovácsová | Plzeň
 • Hana Šumberová | Praha
 • Milan Holeček | Pelhřimov
 • Jitka JUPOVÁ | Chyňava
 • Marcela Foltasová | Hranice
 • Zuzana Hrabovská | Vsetin
 • Jana Vilímková | Týniště nad Orlicí
 • Veronika Ljuba Bucková | Hranice
 • Miloš Špaček | Brno
 • Eduard Smrcka | Praha
 • Petr Filippov | Choceň
 • Andrea Potocká | Praha
 • Michael Simonov | Brno
 • Ludmila Simonova | Zámrsky
 • Data of the signer not published
 • Pavel Šulc | Černá Voda
 • Bohumila Šulcová | Černá Voda
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Magda Rešlová | Strmilov
 • Data of the signer not published
 • Eliška Antošová | Dubňany
 • Kateřina Blažková | Slavkov
 • Monika Vašatová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Walter Kodesch | Horoměřice
 • Slavka Kodeschová | Horoměřice
 • Data of the signer not published
 • Eva Holgye | Zlatá, pošta Škvorec
 • Tomáš Konečný | Tišnov
 • Irena Hrabincová | Praha 4
 • Petr Marhan | Kralupy nad Vltavou
 • Justyna Koperska | Praha
 • Monika Bútorová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jana Horká | Velké Losiny
 • Petr Brabec | Kladno
 • Andrea Udržalová | Libuň
 • Anna Mikezová | Liberec
 • Simona Hrubá | Řevnice
 • Olga Sýkorová | Kladno
 • Gabriela Karlachová | Malonty
 • Jana Hunáková | Zlín
 • Dagmar Pešková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Starostová | Trnové Pole
 • Vendula Hakenová | Březová
 • Data of the signer not published
 • Helena Oplová | Miroslav
 • Klára Voženílková | Mikulovice
 • Karolína Čapková | Kralice nad Oslavou
 • Hana Hauserova Vachalcova | Bystřice
 • Monika Kubová | Doubravice nad Svitavou
 • Anna Chmelařová | Prostějov
 • Martina Kábelová | Pelhřimov
 • Data of the signer not published
 • Iva Kalibová | Praha
 • Monika Ublová | Červený Újezd
 • Data of the signer not published
 • Lucie Zejdová | Bílá Lhota
 • Andrea Jelínková | Brno
 • Jana Šmídová | Praha
 • Jaroslav Goláň | Zlín
 • Ludmila Kubištová | Praha
 • Lada Prasličáková | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Monika Hrdinova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Světlana Hrušovská | Kolová
 • Veronika Stašková | Popovice
 • Jana Bethelova Cizkova | Trutnov
 • Šárka Bendová | Karviná
 • Bára Hrdonková | Merklín
 • Ondřej Panoš | Zlín
 • Pavlina Dokulilova | Brno
 • Hana Vlachová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miluše Obešlová | Lázně Bělohrad
 • Eva Ženíšková | Kamýk nad Vltavou
 • Michaela Čeřovská | Telč
 • Petra Šagátová | Jičín
 • lenka vlachova | jičín
 • Ivana Kolomazníková | Jičín
 • Lada Kudrnovská | Jičín
 • Lenka Suchá | Praha
 • Martina Janatková | Jičín
 • Barbora Hu Hu | Praha
 • Vanda Polívková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Weisgärberová | Budětsko
 • Marie Olsen | Sumperk
 • Kateřina Netíková | Zbiroh
 • Rob Mooren | Humpolec
 • Martina Dvorakova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Melková | Nečín
 • Pavlína Štěpánková | Lázně Bělohrad
 • Romana Barfussová | Praha 5
 • Miroslav Hadaš | Jihlava
 • Viktor Kurtynets | Lázně Bělohrad
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Monika Kalábová | Zhoř
 • Petr Syblík | Praha 9
 • Martin Čmerda | Most
 • Jiří Šinkora | Chrudim
 • Petra Hofbauerová | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Maliariková | Milovice
 • Martina Křížková | Pecka
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Dendysová | Jince
 • Emília Swaczynová | Krasová
 • Ivana Lacková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Nikola Závadová | Náchod
 • Eva Kastnerová | Louny
 • Tereza Lajblová | Valkeřice
 • Data of the signer not published
 • Iva Faturová | Znojmo
 • Alena Stellnerová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Vendula Viková | Letovice
 • Lenka Pinkavová | České Budějovice
 • Klára Bauer | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radim Hejný | Zlín
 • Zuzana Plachá | Zlín
 • Veronika Obrdlíková | Hradec Králové
 • Lucie Andelova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vlastimil Pecho | Praha 9
 • Gabriela Zajíčková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Poulová | Korouhev
 • Adriena Libertinova | Praha 4
 • Petra Bartáková Kruntorádová | Čelákovice
 • Alena Džubáková | Citov
 • David Maršík | Humpolec
 • Veronika Sommerová | Horní Jelení
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Špuláková | Suchdol nad Lužnicí
 • Data of the signer not published
 • Jana Singer | Vrchlabi
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Čepická Daňhelová | Praha 10
 • Miroslav Ovad | Svitavy
 • Gabriela Zezulová | Slavkov u Brna
 • Alžběta Strommerová | Brno
 • Roman Weber | Svitavy
 • Milada Strnadová | Kašperské Hory
 • Data of the signer not published
 • Pavel Soukup | Sousedovice
 • Data of the signer not published
 • kristina korecova | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Scheibeler | Praha
 • Tereza Říčná | Praha
 • Pavel Steiner | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Petra Stellnerová | Suchdol nad Lužnicí
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Novák | Milevsko
 • Jaromíra Nováková | Milevsko
 • Dita Kalianková | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Joachim Reichel | Karlovy Vary
 • Tomáš Martinek | Heřmanice
 • Iva Reichel | Karlovy Vary
 • Tereza Křiváková | Protivín
 • Michaela Beerová | České Budějovice
 • Jana Gregorová | Znojmo
 • Lucie Hanousková | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dagmara Pavlátová | Písek
 • Hana Středová | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Horák | Dolní Loučky
 • Vladimír Horák | Uherské Hradiště
 • Michaela Matejkova | Brno venkov
 • Data of the signer not published
 • Daniel Pecho | Praha
 • Kristyna SKAVOVA | České Budějovice
 • Alice Pechová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Josef Akai | Břeclav
 • Jaroslav Bárta | Sobůlky
 • Alžběta Škodová | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Mastná | Praha 8
 • Marcela Smejkalová | Sulice
 • Kateřina Kulhánková | Vysoké Mýto
 • Pavel Kiša | Palkovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Heraltová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Šárka Michajlecová | Dobrovice
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Matoušková | Skřivany
 • Jaroslava Matějcová | Hradec Králové
 • Radomila Brandejsová | Brno
 • Jan Brandejs | Brno
 • Jana Němečková | Brno
 • Zuzana Hošková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Václav Jakubec | Vodňany
 • Petra Klusalová | Němčice nad Hanou
 • Romana Pavézková | Brno
 • Petra Petrovská | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Aneta Kvačková | Pardubice
 • Jaroslav Vyskočil | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Daniela Svačinová | Němčice nad hanou
 • Lenka Mašková | Pardubice
 • Michaela Štěpánková | Praha 10
 • Lukáš Marek | Brzice
 • Jitka Čermáková | Brzice
 • Milan Klíma | Mladá Boleslav
 • Lucie Farářová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Klímová | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Petra Bínová | Klatovy
 • Veronika Pšurná | Zlín
 • Ing. Petr Hrůša | Praha 8
 • Jakub Štorek | Praha
 • Gabriela Chovítová | Čejetice
 • Data of the signer not published
 • Milan Hušner | Bílina
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anastazja Holecko | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dita Bártová | Žďár nad Metují
 • Data of the signer not published
 • Michaela Koppová | Praha
 • Zdenka Holíková | Litoměřice
 • Lenka Kamal | Rožnov pod Radhoštěm
 • Jan Maršo | Ostrava
 • Pavel Janečka | Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Petra Meisl | České Budějovice 6
 • Jasmina Ledecká | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Procházka | Jindřichův Hradec
 • Pavel Kaplan | České Budějovice
 • Miloš Virt | Ústín nad Labem
 • Leo Grzyb | Zlate Moravce
 • Marcela Boučková | Praha
 • Simona Hniličková | Puklice
 • Lenka Vávrová | Kladno
 • Radek Neškrabal | Hodonín
 • Kateřina Zerzánová | Líbeznice
 • Miroslava Faltusová | Třemošnice
 • alena machalska | poličná
 • Jirka Pešek | Krasová
 • Radka Truhlářová | Praha
 • Markéta Laura Vladíková | Brno-Bystrc
 • Ilona Holikova | Moravský Krumlov
 • Eva Coufalová | Tachov
 • Jana Čermáková | Rakovník
 • Ana Kornijenko | Sarajevo
 • Linda Suchanová | Karlovy Vary
 • Michaela Martincová | Hradec Králové
 • Jana Hošková | Loučovice
 • LENKA SLUNÉČKOVÁ | TÁBOR
 • Libuše Hrušková | Praha 6
 • hana Cifkova | Cesky Krumlov
 • Ilona Pešková | Choceň
 • Zdenka Zabloudilová | Horní Slavkov
 • Petra Kotaskova | Zlin 4
 • Zita Pavlištová | Praha 2
 • Alena Truhličková | Choceň
 • Martina Vyskočilová | Jihlava
 • Veronika Němcová | Dobruška
 • Romana Břízková | Smidary
 • Alexandra Honzová | Veverské Knínice
 • Zdeňka Seberová | Zlín
 • Jana Brůžková | Mokrý Lom
 • Romana Junková | Rudná
 • Data of the signer not published
 • Nikol Ariasová | Praha
 • Vlasta Hodanová | Praha 6
 • Hana Kovářová | Soběslav
 • Martina Pospíchalová | Brno
 • Petra Zezulkova | Praha 6 - Brevnov
 • Magda Bočková | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Iva Stehlíková | Hořičky
 • Marie Řičánková | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Ivana Bauernoplova | Kaplice
 • Jaroslava Kovaříková | Praha
 • Miloš Kovařík | Praha
 • Luboš Pichlík | Nejdek
 • Ivo Hemerka | Brno
 • Marek Steinhauser | Šumná
 • Silvia Matúšová | Praha 9
 • Eva Batůšková | Brno
 • Renáta Hejdukovč | Litoměřice
 • Zuzana svobodova | bohdikov
 • Data of the signer not published
 • Anna Kubátová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Data of the signer not published
 • Jan Turek | Žirov
 • Eva Kovaříková | Hořičky
 • Hana Hážová | Jaroměř
 • Petr Novák | Letohrad
 • Martin Kupka | Stěžery
 • Markéta Plevová | Brno
 • Kristýna Žďárská | Hradec Králové
 • Hana Kleinerová | Police nad Metují
 • Květoslava Kovaříková | Ústí nad Labem
 • Jan Fatura | Znojmo
 • Radoslav Svatý | Prachatice
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Haišmanová | Plzeň
 • Daniel Průša | Praha 9
 • lucie Feltová | most
 • Táňa Kahánková | Frýdlant nad Ostravicí
 • Data of the signer not published
 • Eva Davidová | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Eva Haplová | Praha
 • Zdenka Krejčí | Tábor
 • Eva Janovská | Uherské Hradiště
 • Ivana Hajná | Praha
 • Zbyněk Ruda | Česká Třebová
 • Data of the signer not published
 • Karin Gillet Horstova | Strancice
 • Petr Hýsek | Jeseník
 • Marcela Hýsková | Jeseník
 • Silvie Szwedová | Karviná
 • Lenka Chválková | Ostrava
 • Libor Vykoukal | Liberec
 • Tomáš Hacmac | Praha
 • Agáta Gorgoszová | Bukovec
 • Natálie Ambrusová | smilovice
 • Petra Konšelová | Liberec
 • Vlasta Sahulová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Abrahamova | Moravská nová ves
 • Data of the signer not published
 • Marie Nováková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Turková | Žirov
 • VILMA MIKINOVÁ | LIBĚŠICE
 • Ludmila Pecharová | Krásná Hora
 • Kamil Béňa | Dolany
 • Michaela Švejdová | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Erika Hajtrová | Zlín
 • Ludmila Dušková | Pšovlky
 • Oldřich Šulitka | Pšovlky
 • Marie Šulitková | Pšovlky
 • Hana Šulitková | Pšovlky
 • Data of the signer not published
 • ALENA NOVOTNÁ | SVITAVY
 • Data of the signer not published
 • Iva Adam Einholzová | Brno
 • Jiří Skobla | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Regina Lanová | Moravská Nová Ves
 • Data of the signer not published
 • Viera Dlouhá | Borek
 • Milena Svobodová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Dušková | Zalužany
 • Irena Mrázková | Krásná Hora nad Vltavou
 • Ilona Martinová | Most
 • Liběna Janošíková | Havířov
 • Kateřina Součková | Beroun
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Lorethová | Louny
 • Data of the signer not published
 • Eva Hrubá | Velké Losiny
 • Katerina Sosnovyjova | Holysov
 • eva Pokorná | Jemnice
 • Data of the signer not published
 • Anna Svobodová | Kladno
 • Milena Kohoutová | Kleneč
 • Bohuslav Jakubec | Miroslav
 • Blanka Pawlusova | Sannidal
 • Lada Komínová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Lucie Suchá | Slaný
 • Veronika Sudová | Kasejovice
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Franc | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Tereza Polanská | Jihlava
 • Ondrej Nosek | Jihlava
 • Linda Malenovská | Jesenice
 • Luboš Šimůnek | Žebrák
 • Eva Hanzlíková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Veronika Procházková | Oráčov
 • Data of the signer not published
 • Jana Špačková | Dobruška
 • Miroslava Šenkyříková | Židlochovice
 • michaela šírlova | prosetin
 • Lucia Pidová | Chocerady
 • Michaela Oujezská | Boskovice
 • Martina Komárková | Železnice
 • Milena Kubů | Písek
 • Veronika Kynclová | Ločenice
 • Data of the signer not published
 • Michaela Ivanovská | Praha
 • Tomáš Holeček | Praha
 • Gražyna Frydrychová | Třinec
 • Petr Pícha | Písek
 • Jana Drobná | Uherské Hradiště
 • Jan Ondříšek | Aš
 • Data of the signer not published
 • Magda Gregorová | Praha
 • Eva Mičudová | Odolena Voda
 • Veronika Pernická | Valašské Meziříčí
 • Kateřina Slezáková | Praha
 • Magdalena Kartaš Franková | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Grunzová | Pìsek
 • Hana Homsi | Úvaly
 • Anna Horniecká | Praha
 • Zuzana samara | hradec nad Moravicí
 • veronika travnickova | decin
 • Data of the signer not published
 • Lucie Radová | Chotěbuz
 • Helena Macháčková | Praha 9
 • Andrea Machová | Ústí nad Labem
 • Jana Kulhánková | Říčany - Pacov
 • Kateřina Janik | Kamenné Zboží
 • Martina Fáberová | Nížkov
 • Data of the signer not published
 • Jitka Lidmilová | Bystřice nad Pernštejnem
 • Daniela Fremuntová | Psary - Dolní Jircany
 • Radka Tichá | Nová Ves nad Popelkou
 • Jaroslava Ouředníčková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lucie Havlikova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Vojtěch | Znojmo
 • Ivana Matějková | Klatovy
 • Antonie Manová | Znojmo
 • Alice Pietroszková | Petřvald u Karviné
 • Pavel Niedoba | Jablunkov
 • Zuzana Brázdová | Brno
 • Josef Fišer | Jablonné nad Orlicí
 • Ladislava Jirásková | Frýdlant
 • Barbora Pížlová | České Budějovice
 • Leona Hradecká | Jirkov
 • Data of the signer not published
 • Alena Mlynářová | Jamné nad Orlicí
 • Jiří Hubálek | Šumperk
 • Petra Zemanová | Milín
 • Marie Stočková | Rosovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vlaďka Šrubařová | Ostrava-Poruba
 • Radka Gallova | Sunvald 129
 • Michaela Adamová | Ivančice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Pietroszkova | Petrvald u Karvine
 • Olga Oriničová | Varnsdorf
 • Jan Ševců | Smiřice
 • Veronika Kyjovská | Blansko
 • Pavlína Zimmermannová | Ivančice
 • Zdenka Habigerová | Olomouc
 • Miriam Drahusyncova | Hradec Králové
 • Anna Šebestíková | Kroměříž
 • Jana Mišejková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Miloš Petráček | Česká Skalice
 • Dagmar Baláková | Tišnov 66601
 • Leoš Balák | Tišnov 66601
 • Zuzana Zemánková | Stráně 458
 • Jiřina Jančarová | Městec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Trlidová | Ostrava
 • Vaclav Vacek | Jablonné nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Přibylova | Dobruška
 • Lenka Dohnalová | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Petr Karlovský | Nový Knín
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Bílková | Vysoké Mýto
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Bright | Praha 10
 • Eliška Siváková | Český Těšín
 • Jana Kvačková | Pardubice
 • Jana Černá | Praha
 • Klára Pražáková | Nejdek
 • Hana Chlubnová | Velké Meziříčí
 • Lenka Adolfová | Nové bránice
 • František Popp | Znojmo
 • Veronika Marešová | Chlumec nad Cidlinou
 • Tereza Valtrová | Turnov
 • Soňa Malá | Neslovice
 • Jana Durdisová | Praha
 • Stanislav Durdis | Praha
 • Vojtěch Valtr | Chotěboř
 • Jitka Živná | Ivančice
 • Irena Bajzová | Neveklov
 • Iva Straková | Dolní Lukavice
 • Jana Viková | Hradec Králové
 • michal hubinák | olomouc
 • Stanislava Venturová | Rosice
 • Jana Najmanová | Jablonné nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • roman svoboda | praha
 • Data of the signer not published
 • Lucia Rajčáni | Vendryně
 • Helena Valtrová | Chotěboř
 • Drahomíra Schneiderová | Olomouc
 • Mgr. Markéta Valtrová | Chotěboř
 • Alžběta Tichá | Praha 4
 • Ludmila Karbus | Karlovy Vary
 • Danuše Dvořáková | Brno
 • Data of the signer not published
 • jaroslava kortusová | stachy
 • Ľubomíra Chovancová | Odorín
 • Eva Pánová | Praha
 • Miluše Szkanderová | Jablunkov
 • František Rauš | Libchavy
 • František Leder | Česká Třebová
 • Valerie Rauš | Libchavy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Papoušek MUDr. | Jilemnice
 • Petr Lichtenberg | Harrow - Middlessex
 • Tereza Jelínková | Kunčice pod Ondřejníkem
 • Dita Horká | Humpolec
 • Marie Vacková | Jablonné nad Orlicí
 • Petra Přecechtělová | p.Nezamyslice
 • Stanislava Brunclíková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Kučerová | Rájec-Jestřebí
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Pecka | Lochenice
 • Romana H | Tišnov
 • Data of the signer not published
 • Ivana Klimčíková | Nový Jičín
 • Libuše Pivoňková | Praha 5
 • Vratislav Brázdil | Holešov
 • Barbora Šámalová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Petra Koutníková | Klatovy
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Bártová | Mnichovo Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Hana Vránová | Chrášťovice
 • Zuzana Trnková | Pelhřimov
 • Zuzana Martásková | Praha 9
 • Kristina Špryňarová Gotteltová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Josef Lávička | Čkyně
 • Kamila Lencová | Vlachovo Březí
 • Jitka Siskova | Nepomuk
 • Eliška Padyšáková | České Budějovice
 • Ladislav Musiol | Ostrava
 • Oldřich Daněk | Nechvalice
 • Jana kyselová Kyselová | Praha
 • Pavla Šteierová | Písek
 • Monika Tomeckova | Praha
 • Dalibor Höfer | Jirkov
 • Miloslav Zobal | Písek
 • Milan Horváth | Trutnov
 • Petr Procházka | Praha 9
 • Jarmila Horváthová | Trutnov
 • Hana Štambergová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Hana Čejková | Pardubice
 • Roman Kočí | Mníšek pod Brdy
 • Hana Pivoňková | Praha 5
 • Jana Šedivá | Zdar nad Sazavou
 • Data of the signer not published
 • Anna Šebková | Brno
 • Jana Říhová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Lenka Pecharova | Havličkův Brod
 • Sylvie Štefaneková | Brno
 • Jana Pazderková | Brno
 • Eva Tabačková | Praha 7
 • Michaela Kotrbová | Vysoké Mýto
 • Data of the signer not published
 • Michal Machata | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Krásná | Beroun
 • Radka Pechátová | Plzeň
 • Matěj Mikšíček | Dačice
 • Pavlína Horáková | Pardubice
 • Jiri Kohoutek | Vyškov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Pyšná | Nový Bydžov
 • Marcela Grulichová | Praha 4
 • Věra Nekvindová | Pardubice
 • Miroslav Kvapil | Janovice nad Úhlavou
 • Barbora Hláváčová | Praha 10
 • Lenka Klosová Orlitová | Nový jičin
 • Data of the signer not published
 • Petr Kupka | Hlubočky
 • Adéla Kristková | Oborná
 • Renata Krumpová | Praha 4
 • Veronika Šolínová | Suchý Důl
 • Šárka Bohinová | Praha
 • Dan Tolar | Zlín
 • Monika Mrázková | Knovíz
 • Jana Peterkova | Ceske Budejovice
 • lucie fricova | slany
 • Miroslav Tolar | Olomouc
 • Michaela Podlahová | Benešov u Prahy
 • Oldřich Matys | Třebíč
 • Marcela Urbišová | Bruntál
 • Jana Beerová | Borek
 • Iva Coufalová | Ludmírov
 • Data of the signer not published
 • Rudolf Beneš | Kraslice
 • marie kocmanova | policka
 • Mojmír Pokorný | Dolní Domaslavice
 • Libuše Hanzalová | Šestajovice
 • Radoslav Gřešek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavel Choura | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Petra Brabcová | Praha 4, Michle
 • ZUZANA MAZÁČOVÁ | BRNO
 • Martina Smíšková | Šestajovice
 • Data of the signer not published
 • Renata Šagátová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • František Křivák | Krupka
 • Blanka Chourová | Příbram
 • Pavlína Lukešová | Benešov u Semil
 • Data of the signer not published
 • Petr Housa | Němčice nad Hanou
 • Zdeňka Housová | Němčice nad Hanou
 • Tereza Pechová | Němčice nad Hanou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Renata Urbanová | Žilov u Plzně
 • Václava Frýzková | Kocelovice
 • Marcela Skalíková | Příbram
 • Eva Beranová | Bezděkov pod Třemšínem
 • Alena Chmelařová | Děčín
 • Pavel Chodil | Bělotín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Edita Ambrožová | Frýdek-Místek
 • Lumír Ambrož | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Duchoňová | Jindřichův Hradec
 • Marie Mohylová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Radim Mohyla | 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
 • štěpán stach | Nový Knín
 • Miroslav Dostál | Čelechovice na Hané
 • Pavel Řezáč | Kralupy nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Petra Jelínková | Havlíčkův Brod
 • Barbora Blechová | Praha
 • Světlana Soldánová | Jeseník
 • Marie Pavlikova | Novy Jicin
 • Michaela Babáčková | Klášterec nad Ohří
 • Vladimíra Malá | Čkyně
 • Vladimira Czedronova | Olomouc
 • Martina Vyhlídalová | Skočova Lhota
 • Data of the signer not published
 • Dana Mair Prašivková | Frenštát p.R.
 • Ilona Nováková | Nový Knín
 • Hana Zatocilova | Decin
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Vaňatová | Tábor
 • Romana Baxová Průchová | Plasy
 • Anna Forstová | Praha
 • Zuzana Stachová | Nový Knín
 • Alena Králová | Rybnice
 • Simona Denková | Františkovy Lázně
 • Petr Vaculik | Písek
 • Petra Glabazňová | Branka u Opavy
 • Katerina Down | Dobruska
 • Jitka Stiborová | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Eksteinová | Praha
 • Pavlína Pánovová | Most
 • Lenka Janochová | Borovany
 • Data of the signer not published
 • Radka Zbíralová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Michaela Navrátilová | Jablůnka
 • Data of the signer not published
 • Michaela Dopitová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Milena Janíčková | Svitavy
 • Jana Sýkorová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Pavel Urbánek | Hradec Králové
 • Jana Křivánková | Nasavrky
 • Romana Lábska | Zlín
 • Vendula Dlabačová | Mikulovice
 • Martina Špundová | Horka nad Moravou
 • Dušan Dvořák | Olomouc
 • Zbyněk Lupač | Brno
 • Monika Hondlová | Česká Třebová 56002
 • Šárka Bohumská | Ostrava
 • Barbora Kubíčková | Praha
 • Michaela Tunková | Brno
 • Renata Kratošová | Frýdek-Místek
 • Eva Šišková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Milana Ksandrová | praha
 • Lenka Jourová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Makrlíková | Kvítkovice
 • Gabriel Belmonte | Brno
 • Pavel Navrátil | Korouhev
 • Martin Kolářík | Mikulčice
 • Data of the signer not published
 • Šárka Benešová | Svitavy
 • Alena Stehlíková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Nela Dosedělová | Opatov
 • Pavel Prostřední | Brno
 • Karolína Vašinová | Pardubice
 • Iva Vonková | Čáslav
 • Miroslav Hennlich | Veselí nad Moravou
 • Petr Převrátil | Červené Pečky
 • Emilie Hennlichová | Brno-Bystrc
 • Kristýna Maková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Dranková | Praha 4-Modřany
 • Matouš Pavlis | Teplice
 • Julie Pechová | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Magdalena Moravcová | Nebovidy
 • Kateřina Kolářová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petr Okurka | Bystřice nad Pernštejnem
 • Data of the signer not published
 • Klára Okurková | Bystřice nad Pernštejnem
 • Petra Mederová | hnojice
 • Mgr. Radka Liliana Duchková | Dolní Bělá
 • Monika Šindelářová | Litvínov
 • Jan Rajmon | Psáry, Dolní Jirčany
 • Klára Pitašová | Trutnov
 • Iva Hašlerová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Ducháčková | Praha 9
 • Zuzana Smetanova | Policka
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Navrátil | Zlín
 • Svačinková Adéla | Slatiňany
 • Markéta Ležovičová | Chrudim
 • Jana Dvorakova | Rasochy
 • Data of the signer not published
 • Oldřich Červinka | Kravsko
 • Pavlína Červinková | Kravsko
 • Data of the signer not published
 • Pavel Tabányi | Ostrava
 • Lenka Tumová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Hrušková Kocourová | Praha 2
 • Jitka Šimarová | Huslenky
 • Bohumír Kobylka | Šumvald
 • Eva Vondráková | Uničov
 • Václav Kolář | Hořice
 • Jitka Ritterová | Nymburk
 • Jan Adámek | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Faltová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Andrlová | Polička
 • Pavel Kroupa | Praha
 • Petra Rubešová | Teplice
 • David Dostal | Pardubice
 • Gabriela Čablova | Hranice
 • Jitka Holá | Brno
 • Tomáš Rada | Petrov
 • Eva Holemá | pošta Úvaly
 • Nikol Műllerová | Hlučín
 • Data of the signer not published
 • Jana Pilátová | Kdyně
 • Lenka Mertová | Vracov
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Matoušková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Eliška Pilátová | Kdyně
 • Tomáš Pavelek | Opava
 • Adéla Hamplová | Polička
 • Jana Volná | Otice
 • Data of the signer not published
 • Martina Marijancevic | Olomouc
 • Michaela Flenerová | Praha 1
 • Nicola Plánská | Horní Dubenky
 • Petra Czabanová | Praha 3
 • Alice Bubancová | Havířov
 • Petr Koval | Praha
 • Soňa Klikarová | Semily
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radmila Červinková | Říkovice
 • Lubomir Jančí | Uničov
 • Marie Vingrálková | Valašské Meziříčí
 • Karla Horvátová | Řež
 • Vlasta Brandštetterová | Ostrava
 • Ludmila Jílková | Borová
 • Ivana Pudilová | Ledeč nad Sázavou
 • Hana Šoltová | Přelouč
 • Libuše Dostálová | Ostrava 17
 • Jiřina Vepřeková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Veronika Bočková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Daniel Fleissig | Praha
 • Alena Doležalová | Brno
 • Gabriela Reitingerová | České Budějovice
 • Ivana Miškaříková | Slušovice
 • Pavla Křížová | Česk Budějovice
 • Barbora Maršálková | Jesenice
 • Sabina Andersová | Praha 9
 • Lucie Kováčová | Čechy pod Kosířem
 • Jakub Kastner | Nové Město na Moravě
 • Data of the signer not published
 • Jitka Písaříková | Děčín
 • Renata Lingová | Hodonín
 • Robert Palán | Praha 6
 • Markéta Fuchsová | Vsetín
 • Alena Uvírová | Opava
 • Data of the signer not published
 • Magdalena Růžičková | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Jarmila klacková | mladá boleslav
 • Štěpánka Kešnerová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Greta Jančová | Nitra
 • Tereza Koňasová | Vlašim
 • Anastazia Turcsanyi | kosice
 • Miroslav Šimůnek | Úholičky
 • Andrea Sovová | Zlonice
 • Veronika Veselá | Zlín
 • Helena Chalupková | Jičín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Kozák | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Šárka Lukešová | Praha 9
 • Lucie Hušková | Hořiněves
 • Ludvík Touš | České Budějovice
 • Zuzana Vojtová | Svitavy
 • Pavlína Pastorková | Praha 3
 • Petra Uhrová | Slavičín
 • Tomáš Brisuda | Louka u Litvínova
 • Data of the signer not published
 • David Kotouč | Otrokovice
 • Šárka Kolářová | Šumperk
 • Veronika Maliňáková | Brno
 • Katerina Rymonova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Braunová | Praha
 • Jitka Ptáčková | Trutnov
 • Zdeňka Tulisová | Polička
 • Eva Oravcová | Havířov
 • Jitka Svobodová | Velká Bíteš
 • Alena Šafářová | Polička
 • Mirka Česánková | Vrchlabí
 • Kornélie Peterková | Praha
 • Zuzana Soušková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Blanka Faltýnková | Polička
 • Lucie Tutrová | Praha 6
 • Marketa Stejskalová | Prostějov
 • Marie Filáková | Hranice
 • Marta Skalová | Česká Třebová
 • Monika Findejsová | Bystré
 • Lukáš Schlo"gel | česká Lípa
 • Markéta Bělková | Česká Třebová
 • Jiří Jedlička | Svitavy
 • Adrián Mihalík | Vráble
 • Markéta Kružíková | Svitavy
 • Zdeňka Veselá | Lovosice
 • Edita Roušarová | Oldřiš
 • Data of the signer not published
 • Barbora Holá | Praha 3
 • Dagmar Maňasová | Zlín
 • Dana Dobešová | Hradec Králové
 • Adéla Martincová | Liberec
 • Jan Papež | Klatovy 3
 • Sandra Dvořáková | Polička
 • Doubravka Chudová | Příbor
 • Renata Bednářová | Borová
 • Věra Pinkasová | Chrudim
 • Tereza Hrubá | Brno
 • Martina Alexová | Jihlava
 • Eva Stocker Hurychová | Litomyšl
 • Zbyněk Staudinger | Zábřeh
 • Lucie Srnská | Polička
 • Jan Zemek | Česká Třebová
 • Petr Gryc | Telč
 • Lenka Pospíšilová | Lipník nad Bečvou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Irena Zoubková | Praha
 • Martina Vencovská | Jihlava
 • Lucie Zikmundová | Turnov
 • Marianna Majkútová | Levice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Beneš | Medlešice
 • Eva Remešová | Ostrov u Macochy
 • Alena Povolná | Rosice u Brna
 • Petra Malíková | Semčice
 • Jitka Bromová | Vodňany
 • Data of the signer not published
 • Helena Fuxová | Praha
 • Jana Zikmundová | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marta Vlková | Bavorov
 • Dobroslava Klusáková | Holasovice
 • Alena Bučková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Rosemarie Kubíková | Bašť
 • Veronika Netolicka | Praha
 • Pavel Fikar | Plzeň
 • Pavel Přikryl | Praha
 • Jana Tichá | Havlíčkův Brod
 • Zdeněk Franc | Jičín
 • Ivana Zbubnová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Věra Dvořáková | Rychnov nad Kněžnou
 • Zdeněk Kratochvíl | Znojmo
 • Michaela Tóthová | Zaječov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marta Běťáková | Český Brod
 • Miloš Cedidla | Zlín
 • Lucie Martáková | Potštejn
 • Ladislav Sykora | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lubomír Chrobák | Praha 10
 • Marcela Šafářová | Nový Bydžov
 • Patrick Bláha | Havířov
 • Eva Setlová | Brno- střed
 • lenka Hnilicová | Olomouc
 • Jaromír Čubák | Olomouc
 • Michal Šíma | Praha
 • Karel Marták | Potštejn
 • Radek Moravec | Běšiny
 • Data of the signer not published
 • Hana Kimlová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Antonín Sedlář | Stará Ves n.O./Košatka
 • martin barabasch | ostrava
 • Zuzana Jonakova | Doksy
 • Vlastislav Cílek | Tábor
 • Pavel Vresnak | Brno
 • Leona Gergelova | Litvinov
 • Milada Nedvědová | Plesná
 • Data of the signer not published
 • Martina Vavrova | Cesky Krumlov
 • Martin Němec | Kostelec nad Orlicí
 • Lucie Gořalková | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Maillot Moravcová | Břehy
 • Tereza Zahutová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Nikola Grygarová | Praha
 • Denisa Sokolová | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Irena Odleváková | Loštice
 • Jarmila Vindušková | Mšené-lázně
 • Markéta Skalná | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jana Laipertova | Veselí n,/L.
 • Data of the signer not published
 • Pavel Rind, Ing. | Hradec Kralove
 • Data of the signer not published
 • Ivana Višňanská | Znojmo
 • Drahoslava Morávková | Písek
 • Data of the signer not published
 • Jiří Višňanský | Znojmo
 • Anežka Višňanská | Znojmo
 • Eva Višňanská | Znojmo
 • jarmila Králová | Řež
 • Iva Rašínová | Praha 6
 • Petr Bartoš | Čechy pod Kosířem
 • Data of the signer not published
 • Martin Zdražil | Praha
 • David Houdek | Plzeň
 • Martina Houdková Kačínová | Plzeň
 • Kamila Trázníková | Plzeň
 • Gabriela Plíšková | Praha
 • Jitka Kubalová | Horní Benešov
 • Ctirad Bednář | Děčín
 • Dagmar Hrdinová, Mgr. | Hradec Králové
 • Radek Štefanič | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jitka Fecková | Pardubice
 • Jaroslav Fojtík | Praha
 • Data of the signer not published
 • Simona Pacholíková | Frýdlant
 • Tomáš Sejkora | Staré Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Soňa Lánská | Hořice
 • Kateřina Ševčíková | Havířov
 • Barbora Doležalová | Příchovice
 • Data of the signer not published
 • Liběna Doležalová | Příchovice
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Blažek | Brno
 • Marie Málková | Slatiňany
 • Žaneta Hodná | Mukařov
 • Jitka Freimannova | Sadská
 • Markéta Janáková | Rožmitál pod Třemšínem
 • Jana Ziakova | London
 • Zdeňka Sarah Haislerová | Dubí
 • Martin Eliáš | Stříbro
 • Šárka Kočová | Ústí nad Labem
 • Niki Machan Jalamudisová | Praha 2
 • Ivan Vodicka | Praha
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Větrovská | Dvůr Králové nad Labem
 • Martin Král | Ústí nad Labem
 • Jana Vyvlečková | Kašava
 • Helena Vaňková | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Holubková | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Ivana Páralová | Ústí nad Labem
 • Barbora Fialová | Praha
 • Jan Prokop | Petříkovice
 • Jaroslava Borovičková | Trutnov
 • Jana Nejezchlebova | Sudoměřice
 • Lukáš Koucký | Praha
 • Kateřina Prokopová | Náchod
 • stanislav borovicka | Trutnov
 • Stanislav Borovička | Trutnov
 • Michaela Koucká | Praha
 • Petra Borovičková | Trutnov
 • VEronika Kralikova | Praha
 • Radka Sachrová | Liptál
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Maňoušková | Kuničky
 • Tomáš Nosek | Hořice
 • Václav Solanský | Rožnov pod Radhoštěm
 • Petr Káčerik | Náchod
 • Dana Školníková | Borová u Náchoda
 • Jaroslava Cílková | Praha
 • Michaela Jerykalinova | Kladno
 • Daniel Nosek | Dolní Bělá
 • Jolana Janošová | Poličná
 • Data of the signer not published
 • Alishia Gajić | Praha
 • Anežka Hakenová | Olšany
 • Monika Vosáhlová | Černošice
 • Eliška Milošová | Nabdín
 • Martina Šimková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Marie Rampáčková | Popice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radka Rajmonová | Praha 8
 • Renata Balko | Vlašim
 • Dagmar Goldammerová | Brno
 • Marie Janetzká | Lipová-lázně
 • Jana Svobodová | Koněšín
 • Světlana Ivánková | Frýdek-Místek
 • Zuzana Dvořáčková | Odry
 • Data of the signer not published
 • Pavla Hajdová | Brno
 • Jana Plzáková | Stříbro
 • Jolana Brunátová | Malonice
 • Data of the signer not published
 • Alena Skalná | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jana Janochová | Borovany
 • Martina Rytířová | Přerov-Čekyně
 • Petra Filipová | České Budějovice
 • Antonín Bušák | Sopotnice
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Faltysová | Praha 10
 • Magda Halamova | Pozlovice
 • dagmar škodová | Býšť
 • Richard Nedbal | Pozlovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Berná | Nový Bydžov
 • Data of the signer not published
 • Jitka Sochová | Benešov n.Pl.
 • Gabriela Korbelová | Horní Bříza
 • Hana Erbenová | Praha 4
 • Kateřina Hrazdirová Pařízková | Ostrov
 • Data of the signer not published
 • David Rajmon | Praha 8
 • Jana Plavnická | Březno
 • Marcela Pešková | Praha
 • Pavel Kutina | Praha 4
 • jiri pechacek | Praha
 • Kateřina Šantrochová | Praha
 • BOHDAN KNÁPEK | PRAHA
 • Daniela Hrabová | Hustopeče nad Bečvou
 • Data of the signer not published
 • Brigita Martinová | Liberec 3
 • Jan Halaxa | Kopřivnice
 • zuzana prouzová | praha 1
 • ivana hrabinová | kyjovice
 • Miloš Malík | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Věříšová | Rájov
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Drbalová | Řehlovice
 • Libuše Kašáková | Liberec
 • Hana Fadrhoncová | Chrastava
 • Oldřich Kylsán Ing. | Hradec Králové
 • Gabriela Kozáková | Praha 6 Lysolaje
 • Hana Kratochvílová | Brno
 • Eva Fousková | Kolín 2
 • Vratislav Kuzdas | Mirkovice
 • Věra Válková | Vratimov
 • Klára Tichovská | Jemnice
 • Kateřina Hájková | Brno
 • Michaela Nová | Hradec Králové
 • David Piálek | Vémyslice
 • Vladimír Hofrichter | Ústí nad Orlicí
 • Františka Vidnerová | Praha
 • Jakub Petera | Hradec Kralove
 • Data of the signer not published
 • Jana Kysilková | Polička
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Birgusová | Frýdek - Místek
 • Helena Grycová Benešová | Telč
 • Lenka Šindelářová | Roztoky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Gaťák | Prachatice
 • Data of the signer not published
 • Petr Musil | Laziště
 • Karel Rozsypal | Praha
 • Data of the signer not published
 • Marie Pracna | Praha
 • Jiří Lexa | Plzeň
 • Petra Helebrandová | Moravská Třebová
 • Milan Gerlich | Sněžné
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Monika Špirková | Praha
 • Jana Hejná | Chýnov
 • Aleš Zatloukal | Brno
 • Dagmar Hrušková | Most
 • Jana Jůzová Jůzová | Říčany u Prahy
 • Irena Smékalová | Loukov
 • Petr Žižka | Srubec
 • Žaneta Žůrková | Ježov
 • Kateřina Fucimanová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Hana Jirsová | Praha 5
 • Zdeňka Skibová | Nové Strašecí
 • Květa Pavlíčková | Praha 4
 • Anita Blažková | Jablonec n.N
 • Zuzana Běhalová Sedmidubská | Křižanov
 • Vasyl Senych | Praha
 • Bohumila Venerová MUDr. | Lysice
 • Ilona Holá | Vodňany
 • Ludmila Kopecká | Plzeň
 • Jana Prokopová | Senomaty
 • Lenka Holá | Hořice
 • Radek Mašát | Planá
 • Viera Žáková | Drevníky
 • Irena Rozehnalová | Loukov
 • Lenka Pospíšilová | Bystřice pod Hostýnem
 • Anna Vaňková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Masaříková | Uherské Hradiště
 • Vít Čajka | Nový Malín
 • Data of the signer not published
 • Alena Drábková | Habrovany
 • Data of the signer not published
 • Anna Gospošová | Orlová
 • Ondřej Hudrlík | Česká Lípa
 • Data of the signer not published
 • Michal Průša | Sepekov
 • Data of the signer not published
 • Blanka Potůčková | Záboří u Blatné
 • Jana Salabova | Usti nad Labem
 • Miroslava Prokopová | Břasy
 • Jan Klofát | Sazená
 • Jana Nadžakovičová | Chrudim
 • Pavel Šesták | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Földeš | Praha
 • Jan Havriš | Stráž pod ralskem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Bařinková | Valašské Klobouky
 • Václav Ninger | Varnsdorf
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Muselová | České Budějovice
 • Viktor Glier | Nové Město nad Metují
 • Erika Konečná | Ústín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • josef cermak | praha
 • Michaela Válková | Velké Karlovice
 • Data of the signer not published
 • Eva Schejbalová | Polička
 • Jiří Bohůnek | Klatovy
 • Barbora Ježková | Poběžovice
 • Adriana Hrutkova | brno
 • Irina Selementová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Lucie Matysková | Bořivojova 106
 • Marta vykypelova | praha
 • Radka Buryšková | Brno
 • Václava Dušková | Vacov
 • Vladimír Doubek | Liberec
 • Antonín Černý | doubravčice
 • Markéta Budinová | Velké Hamry
 • Veronika Vaňková | Praha 8
 • Barbora Čejková | Strakonice
 • Jan Rossý | Těšetice
 • Lenka Lipowski | Praha 6
 • Alena Kryšpínová | Svoboda nad Úpou
 • Alena Hausteinova | Jindřichův Hradec
 • Jan Makovec | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Hladilová | Napajedla
 • Eva Janušová | Vsetín
 • Barbora Kobersteinová | Lhota
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • dana krusová | dobrá
 • Zdeněk Zavadil | Brno
 • Edita Hubená | Křtiny
 • Milan Kočvara | Ostrava
 • Patrik Přidal | Loučka
 • Jitka Jančová | Korytná
 • Data of the signer not published
 • Jan Vojtěchovský | Olomouc
 • Lucie Danko | Rousínov
 • Data of the signer not published
 • Marek Neuschl | Znojmo
 • Petr Kubíček | Hustopeče
 • Milena Fenclová | Plzeň
 • Tomáš Jágr | Říčany
 • David Kindl | Tynec nad Sázavou
 • Dagmar Koutecká | Březová
 • Data of the signer not published
 • Barbora Veretová | Nižbor
 • Olga Smolová | Praha
 • Aneta Pochobradská | Veltrusy
 • Jana Čapková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Sláčíková | Praha 3
 • Erika Lišková | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Petra Matějíčková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Hlavinková | Rájec-Jestřebí
 • Jana Stojanovová | Terezín
 • Data of the signer not published
 • Albína Pethsová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Vanda Křivánková | Nížkovice
 • Data of the signer not published
 • Milan Ščučka | Praha 9
 • Lenka Hoďová | Velké Bílovice
 • Tomáš Homolka | Chudenice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Pelc | Tanvald
 • Barbora Valentová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Jakubcová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dana Jakubcová | Brno
 • Soňa Sirotková | Kolín
 • Tomáš Sirotek | Žiželice
 • Zdeňka Poláková | Poděbrady
 • Gabina Náhlíková | Praha
 • Jitka Šolcová | Častrov
 • Data of the signer not published
 • Katerina Buresova | Praha 4
 • Filip Čapek | Tábor
 • Daniel Vojtíšek | Hřebeč
 • Jiří Smutný | Terezín
 • MICHAL Kadlec | Česká Třebová
 • Kristýna Pítrová | Sušice
 • Vlasta Škurková | Nový Bydžov
 • Jana Lechmanová | plzen
 • Anna Křížová | Komárov
 • Data of the signer not published
 • Arnald Treu ,MVDr. | Netvořice
 • Katerina Jenikova | Stary Plzenec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Míša Valterová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Václav Slavník | Nová Ves nad Popelkou,okres Semily,PSČ 512 71
 • Božena Mourová | Horšovský Týn
 • Renata Štastna | Děčín
 • Eva Žemličková | Štěnovice
 • Jiří Grohmann | Praha 10 - Kolovraty
 • Miroslav Kozel | Praha
 • Daniela Jílková | Kladno
 • Karla Zahrádková | Nýřany
 • Kateřina Otáhalová | Praha
 • Tereza Kindlmannová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Miloš PAVEL | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Petra Vondráčková | Tišice
 • Marie Táborová | Strakonice
 • Simona Křížanová | Brno
 • Stanislava Treuová | Netvořice
 • Ivana Hájková | Křižanov
 • Ramana Novotná Čiháková | Ondřejov
 • Data of the signer not published
 • Samuel Tao Hikl | Lety
 • radomir hikl | lety
 • Barbora Havlickova | Strezetice
 • Jan Kyslík | Ústí nad Labem
 • Jana Kyslíková | Ústí nad Labem
 • Hana Zajícová | Markvartice
 • Data of the signer not published
 • Michal Ondřej | Rožnov pod Radhoštěm
 • Jiří Zderadíček | Dobříš
 • Data of the signer not published
 • Věra Šamárková | Opava
 • Věra Havlínová | Nymburk
 • eva Břízová | žďár nad Sázavou
 • sylva Geffroy | žďár nad Sázavou
 • Josef Hamáček | Hradec Králové
 • Anna Maříková | Dohalice
 • Aneta Mikulcová | Ústí nad Orlicí-Hylváty
 • Kateřina Golasowská | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Hana Gerlach Štěpánková | Uherské Hradiště
 • Jáchym Konopásek | Nový Knín
 • Jiri Konopasek | Novy Knin
 • Viktor Greň | Bruntál
 • Jiřina Valdmanová | Janovice nad Uhlavou
 • Vojtech Suchy | Praha
 • Iva Batková | Ostrava-Jih
 • Data of the signer not published
 • Jana Wagenknecht | Sušice
 • pavla pechnikova | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Novotný | Chrudim
 • Eva Haislová | Praha 9
 • Pavla Křemenáková | Pardubice
 • Daniela Šebelová | Valtice
 • Adéla Danilo | Liberec
 • Jan Konvalinka | Pardubice
 • Radka Spurná | Lutín
 • Vendula Konečná | Opava
 • Martina Hrabcová Kalinová | Frýdek-Místek
 • Jana Šmejkalová | Tábor
 • Pavel Blaheta | Kopřivnice
 • Martin Poláček | Větřní
 • Marie Hoštičková | Osek
 • Ruzena Nekudova | Brno
 • Hana Sikorova | Praha
 • Lenka Pěntáková | Velký Týnec
 • Věra Jeřábková | Ledeč nad Sázavou
 • Jitka Kubíková | Pardubice
 • Tereza Tichá | DolníBečva
 • Data of the signer not published
 • Daniela Pechanová | Stará Boleslav
 • Barbora Fafílková | Velké Přílepy
 • Radovan Hrdlička | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Renáta Tuhovčáková | Tichá
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Smatanová | Praha
 • Dagmar Rychtaříková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Luděk Brabec | Plzeň 26
 • Ditta Brathová | Znojmo
 • Magdalena Konopásková | Dobříš
 • Data of the signer not published
 • Martina Smutná | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Irena Ryšlavá | Česká Lípa
 • Eliška Blažková | Lipník
 • Petr Šlik | Roztoky
 • Lenka Kociánová | Kutná Hora
 • Klára Zmatlíková | Liberec
 • Petr Glosl | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Hana Rejchrtová | Hradec Králové
 • Michal Kuba | Humpolec
 • Jana Horáčková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Tycová | Blučina
 • Bohumír Šebek | Třebíz
 • Alžběta Frodlová | Huzová
 • Soňa Kawuloková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Ivana Panušková | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Průcha | Čechtice
 • Data of the signer not published
 • Jana Šubová | Svatý Jan nad Malší
 • Lenka Němcová | Valašské Meziříčí
 • Karel Soukup | Jilemnice
 • Tereza Turková | Čechtice
 • Jaroslava Bredlová | Ústí nad Labem
 • Zbyněk Kočica | Prakšice
 • Tomáš Klásek | Rumburk
 • Eva Plhonova | Praha
 • marie samek polášková | velké karlovice
 • Ladislava Nováková | Horšovský Týn
 • Data of the signer not published
 • R.Ellen Málková | Mělník
 • Data of the signer not published
 • Petra Hetényi | Znojmo
 • Eva Šindelářová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Anna Halouzková | Tišnov
 • Data of the signer not published
 • Jana Bodáková | Brno
 • Anna Babjarova Babjarova | Brno
 • Lucie Rousková | Říčany u Brna
 • Kateřina Novotná | Písek
 • Michaela Tilton | Kněžmost
 • veronika čížková | litoměřice
 • Ladislava Peterová | Rozsochy
 • Hana Šoltésová | Havířov
 • Hana Otrusiníková | Kněžpole
 • Daniel Mašát | Praha
 • Petra Pospíšilová | Kroměříž
 • Anna Šafaříková | Praha 9
 • Roman Ančinec | Kojetínd
 • Data of the signer not published
 • Jana Ančincová | Kojetín
 • Michaela Konečná | Tišnov
 • Soňa Kočí | Liboš
 • Filip Daniel | Borovnice
 • Jiří Havlíček | Seč
 • silvija zerlauskaite | milovice
 • Data of the signer not published
 • veronika Sturmová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Sarka Kadlubcova | Frydek-Mistek
 • Petra Chládková | Frankfurt
 • Miroslav Moravec | Jamné nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Alena Klobásová | Brno
 • Hana Mašková | Semčice
 • Ninel Litomiská | Tišnov
 • Jaroslava Bínová | Pelhřimov
 • Helena Chlustinová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Petra Zevlova | České Budějovice
 • Lenka Veverková | Tvarožná Lhota
 • Data of the signer not published
 • Marie Malinová | Aš
 • Sylva Habartová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Michaela Harudová | Zlaté Hory
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Barbora Klofátová | pošta Velvary
 • Karel Šimonovský | Praha 4
 • Anna Stanislavová | Praha 5
 • Nina Vontszemű | Sedliště
 • Marek Lukášek | Český Brod
 • Martina Malinová | Frenštát p.R.
 • Data of the signer not published
 • Marcel Kotyk | Jilemnice
 • Veronika Kotyk | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Kumstát Jiří | KarlovyVary
 • Daniela Šupková | České Budějovice
 • Petra Nádeníčková | Netolice
 • Oldřich Reinold | Dolní Bukovsko
 • Data of the signer not published
 • Marty Fabiánová | Pardubice
 • Barbora Tembo | Kopřivnice
 • Michaela Procházková | Kaznějov
 • Tomáš Veselý | Lučina
 • Data of the signer not published
 • Roman Kopcil | Nedakonice
 • Eva Hůrová | Česká Lípa
 • Markéta Janušová | Přerov
 • Petra Kastnerova | Plzeň
 • Petra Suková | Nové město pod Smrkem
 • Data of the signer not published
 • Blanka Perlíková | Plzeň
 • Markéta Špačková | Jamné nad Orlicí
 • Jan Krotil | Příbram
 • STREJČKOVÁ MARIE | ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 • Václav Fajfr | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Adéla Halouzková | Kunovice
 • Jiřina Válková | Plzeň
 • Tereza lencova | praha 5
 • Barbora Velcová | Lhota
 • Tahmina Gregor | Praha
 • Eva Krotilová | Příbram
 • Peta Fajmon | Suchov
 • Data of the signer not published
 • Jana Klásková | Rumburk
 • Barbora Dvořáková | Budišovice
 • Zdeněk Paulenka | Brno
 • Jana Hubáčková | Znojmo
 • Kristýna Dvořáková | Mladá Boleslav
 • František Gavaľa | Bučovice
 • Iva Tejnská | Praha
 • Jiří Stůj | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Miloslav Jandík | Vysoké Mýto
 • Antonín Vašíček | Praha
 • Johana Kubíčková | Hustopeče
 • Jindřich Jílek | Sebranice
 • Miloš Velc | Žilina u Kladna
 • Data of the signer not published
 • Jana Karajanni | Bruntál
 • Květa Ficová | Želešice
 • šárka holubová | zásmuky
 • Marta Chromcová | Praha 4
 • Tamara Čechová | Mikulov na Moravě
 • Data of the signer not published
 • Petra Mitrovic | Lanskroun
 • Kateřina Konečná | Holice
 • Lenka Wagnerová | Praha
 • Jana Slámová | Praha 1
 • Jana Koubková | Holice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Hermanová | Praha
 • Karla Červenková | Rudíkov
 • Jana Růžková | Pacov
 • Erzsébet Zdražilová | Všechovice
 • Blanka Vojáčková | Břeclav
 • Marie Dvorská | Liberec 30
 • Lenka Malíková | Praha 5
 • Michaela Ehrenbergerova | Praha 4
 • Jaroslav Macháček | Hradec Králové
 • petr Přenosil | brno
 • Věra Zemanova | Brno
 • Daniel Slámka | Boskovice
 • miloslav jaroš | sadská
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Vozková | Praha 2
 • Juraj Kubelka Kubelka | Jilemnice
 • Michal Daněk | Vrchlabí
 • Vojtěch Šeda | Úpice
 • Jana Šedová | Úpice
 • Jan Smolík | Holubov
 • Philipp Janýr | Praha
 • Pavel Čížek Sporek | Litoměřice
 • Marta Daňková | Vrchlabí
 • Data of the signer not published
 • Magdaléna Suchanová | Metylovice
 • Pavla Grégrová | Hodonín
 • Lenka Moravcová | Jamné nad Orlicí
 • Karel Kovář | Praha 4
 • Lenka Sodomková | Hlinsko
 • Jitka Pugnerová | Lomnice
 • Dana Dobrovolná | Křižanov
 • Martina Plhalová | Nový Malín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Tůmová | Luka nad Jihlavou
 • Elen Kyslingerová | Vsetín
 • Hana Drtilová | Brno
 • Radka Hrušková | Litoměřice
 • Jana Šeclová | Praha 4
 • Jana Kunftova | Praha
 • Miroslav Šecl | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Jindra Pfeilerova | Bochov
 • Pavla Gronlund | Libochovice
 • Helena Fišerová | Telč
 • Libuše Dosedělová | Brno
 • Martin Linhart | Plasy
 • Data of the signer not published
 • Halka Beldová | Litoměřice
 • Petr Majkut | Praha
 • Kateřina Engelová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Blanka Janstová | Veverská Bítýška
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Renata Vášová | Litoměřice
 • Jan Vyskočil | Praha 8
 • Alena Pokorna | Tremosna
 • Radek Mikula | Kunovice
 • Radka Steflickova | brno
 • Petr Steflicek | Brno
 • Pavel Svatoš | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Pavla Nešporová | České Budějovice
 • Petr Martinů | Humpolec
 • Lucie Luňáčková | Kamenice
 • petr patočka | stříbro
 • Jaroslav Hušek | Broumov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Zálabská | Špindlerův Mlýn
 • Jana Raková | Mníšek pod Brdy
 • Markéta Polášková | Valašská Bystřice
 • simona malá | Modřice
 • Michaela Přehnalová | Brno
 • Petronela Veselá | Velký Vřešťov
 • Věra Tesařová | Šluknov
 • Libor Kyšperský | Chrast
 • Iva Křivancová | Praha
 • Miroslav Pfeiler | Bochov
 • Antonín Fuksa | Praha
 • Zora Fuksová | Praha
 • Věra Levorová | Židlochovice
 • Vlastimil Levora | Židlochovice
 • Iveta Szkanderová | Střítež 222
 • Jitka Šabatová | Velešovice
 • Martina Gřundělová | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Petra Kolinke | Ostrava - Hulváky
 • Matěj Kastner | Kozlovice
 • Zbyněk BINAR | Havlíčkův Brod
 • Vanda Tomšovičová | Terezín
 • Petra Marková | Rymice
 • Zdeněk Horák | Olomouc
 • Věra Kubíčková | Malešov
 • Data of the signer not published
 • Jana Brablecová | Strakonice
 • Gabriela Albrechtová | Litoměřice
 • Tomáš Vinklát | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jiří Matušek | Bohuňovice
 • Lucka Vacková | Netvořice
 • Monika Slavkovská | Praha
 • Miroslav Havel | Soběslav
 • Petra Kurowská | Brno
 • Lucie Beránková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Tom Zapletal | Brno
 • Vojtěch Hus | Třinec
 • Jindřiška Čambalová | Praha
 • Jirina Hoskova | Praha
 • Aleš Bergl | Litoměřice
 • Markéta Staňková | Karlovy Vary
 • Lenka Einšpiglová | Valašské Meziříčí
 • Libuse Tannertova | Jesenik
 • Jana Chalupová Hlávková | Olomouc
 • Renáta Harasimová | Opava
 • Data of the signer not published
 • Lenka Jedličková | Stod
 • Marcela Richtrová | Praha 5 – Zbraslav
 • Ludmila Haišmanová | Útušice
 • Data of the signer not published
 • Martina Smejkalová | Libochovany
 • Lucie Vacková | České Budějovice 2
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marie vršanová | Česká Ves
 • Lenka Švorcová | Plzeň
 • Hedvika Hlaváčková | Loket
 • Přemysl Kocyan | Střítež
 • Ladislava kašpárková | liberec
 • Miroslav Figalla | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Václav Dostál | Praha 10
 • Dana Kratěnová | Pomezí
 • Ladislav Vencálek | Březí nad Oslavou
 • Marie Vencálková | Nové Veselí
 • Silvie Koppová | Rohle
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Svoboda | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Fojtík | Ostrava
 • Vlasta Chalanyová | Kroměříž
 • Vratislava Bartošová | Kroměříž
 • Zdeněk Bryknar ml. | Klatovy
 • Martin Löw | Brno
 • Šárka Klicperová | Mělník
 • Petr Vršek | Brandýs nad Labem
 • Petra Řičánková | Praha
 • Bedřiška Kotmelová | Praha 2
 • Radka Klimundova | Opava
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Gregorová | Mikulov
 • Marie Vacíková | Praha
 • Jitka Slámková | Boskovice
 • Zdenka Doležalová | Svídnice
 • Eva Spěváčková | Plzeň
 • Dita Bukvářová | Toužim
 • Jana Čermáková | Racková
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Kadrmasová | Jablonec nad Nisou
 • Zdeněk Chrástek | Velké Pavlovice
 • Data of the signer not published
 • Pavel Fránek | Sokolov
 • Michaela Karlová | Plzeň
 • Renáta Borkovcová | Havlíčkův Brod
 • petr vencálek | nové veselí
 • Jana Holubová | Štěpánov
 • Data of the signer not published
 • Martin Davidov | Zlín
 • Iveta Trojáková | Kly
 • Data of the signer not published
 • Dušan Plesník | Karlovice
 • Jan Včelák | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Lebedová | Český Brod
 • Václav Přenosil | Brno
 • Naděžda Přenosilová | Brno
 • Jaroslav Ondruš | Brno
 • Jan Kovařík | Ostrava
 • Marta Paurová | Ševětín
 • Kristina Mezereková | Hranice
 • Data of the signer not published
 • lucie GÓRECKÁ | Hnojník
 • Martina Pobucká | Zábřeh
 • Marcela Prášilová | 798 17 Smržice
 • Andrea Kubátová | Říčany
 • Marcela Bryknarová | Klatovy 3
 • Data of the signer not published
 • roman fibiger | jicin
 • Tomáš Kocánek | Plzeň
 • Ladislav Půr | Praha - Horní Počernice
 • Marketa Křemenáková | Praha východ
 • Zdeněk Peklo | Písek
 • Eva Machková | Nové Hamry
 • Ilona Líbalová | Jičín
 • IVa GOndeková | Praha
 • Jaroslav Graclík | Leskovec
 • Michaela Bláhová | Praha
 • Tomáš Kučera | Liběchov
 • Marcela Plevová | Jeseník
 • Alexandra Kovandová | Řícmanice
 • jana plachetková | praha 8
 • Petra Hykšová | Rumburk
 • jindriska vorlova | praha
 • Ivana Ondrušová | Brno
 • Daniela Hykšová | Pardubice
 • Jana Egertová | Mnichovo Hradiště
 • Lubor Buřič | Praha 12
 • Ilona Kaprová | Plasy
 • Data of the signer not published
 • Iva Tatarkovičová | Úštěk
 • Jiřina Vlčková | Praha8
 • Data of the signer not published
 • Lenka Zámečníková | Blučina
 • tomas dvorak | litvinovice
 • Data of the signer not published
 • Tereza Hojná | Jindřichův Hradec
 • Liliana Wočadlová | Plešnice
 • Milan Urban | Breclav
 • Data of the signer not published
 • Ivana Bláhová | Zlín
 • Helena Tichotová | Štětí
 • Data of the signer not published
 • Lenka Rakusanova | Cesky Krumlov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • lenka Kubu | starý Plzenec
 • Barbora Mrázková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Jiří Černý | Praha 5
 • Marcela Černá | Praha 5
 • Bohdanka Ondráčková | Tišnov
 • Jiří Bradáč | Rozsochy
 • Lukáš Novák | Litoměřice
 • Václav Němeček | Praha
 • Klára Tomšíčková | Jaroměřice nad Rokytnou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Otáhal | Přerov
 • Mária Kolmanová | Tábor
 • Monika Polanská | Vodňany
 • Pavlína Bíliková | Příbram
 • Monika Polanská | České Budějovice
 • Klára Sláčíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Šejvlová | Bučovice
 • Václav Břach | Plzeň
 • vladislav šemík | praha 4 chodov
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Švancerová | Ostrava
 • Petr Aujezdský | Kopřivnice
 • Marcela Svobodová | Zábřezí-Řečice
 • Iveta Draňová | Vernířovice
 • Lenka Mikulova | Podoli
 • Monika Burková | Třinec
 • Blanka Lozinčáková | Most
 • Veronika Scheller | Dlouhá Brtnice
 • PharmDr. Jaromír Kummer | Lužice
 • Data of the signer not published
 • Radka Odložilíková | kroměříž
 • Monika Cafal | Dolní Lutyně
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Silvie Hluchá | Zlín
 • Michaela Rožnovjáková | Vsetín
 • Vendula Křížová | Borovany
 • Michaela Červenková | Přísnotice
 • Petra Novosadová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Šmída | Milovice-Mladá
 • Martin Trázník | Plzeň
 • Julie Pisková | Vranov nad Dyjí
 • Data of the signer not published
 • Veronika Svobodová | Praha
 • Eva Potempová | Praha 10
 • Marta Ondroušková | Libňatov
 • Hedvika Dlouhá Netolická | Pardubice
 • Monika Sklenárová | Brno
 • Jana Litošová | Volyně
 • Data of the signer not published
 • Michaela Černá | Valtice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Gerhardtová | České Budějovice
 • Julie Hilmarová | Praha
 • eva kulhava | jilove u prahy
 • Kristýna Sznapková | Ostrava
 • Petr Lacina | Praha
 • Pavla Llamplotová | Kroměříž
 • Petra Papežová | Klatovy 3
 • Kamila Březinová | Kroměříž
 • Dagmar Menšíková | Kroměříž
 • Radomír Švec | Třeboň
 • Data of the signer not published
 • Karel Vik | Jaroměř - Josefov
 • Lucie Válková | Ostrava
 • MARTINA MIKYSKOVÁ | PARDUBICE
 • Božena Hanáčková | Trnava
 • Irina Kaplijová | Zlín
 • Alena Buráňová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Stöhrová | Břeclav
 • Miroslava Chmelíková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Kotěšovcová | Plzeň
 • Hana Švecová | Olomouc
 • Vítězslav Hart | Luhačovice
 • Data of the signer not published
 • Petr Marat | Pěnčín
 • Antonín Hubený | Jihlava
 • Hana Hubená | Jihlava
 • Kateřina Jelínková | Praha 8
 • Marie Celnarová | Bučovice
 • Karin Margušová | Brno
 • Daniel Novák | Litoměřice
 • Jiří Strapek | Litovel
 • Alice Štreitová | Litovel
 • Zuzana Klofátová | Praha 4
 • jakub hannich | mělník
 • Lubomír Jurášek | Holešov
 • Klára Jurášková | Holešov
 • Magda Ledvinková | Jindřichův Hradec
 • Ivan Jaseňovský | M.Budějovice
 • Lenka Marková | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Hynek Krupka | Praha 8
 • Renáta Haklová | Praha 6
 • Ivana Kučerová | Slatiňany
 • Data of the signer not published
 • Zdenka Blahutova | Prostredni Becva
 • Lucie Dolečková | Velké Hamry
 • Data of the signer not published
 • Hana Červenková | Lomec
 • Alice Neduhová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Šímová | Úpice
 • Eva Machulová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Libuše Boublíková | Klatovy
 • Petra Míšková | Třeboň
 • Petra Vránová | Orlová-Lutyně
 • Data of the signer not published
 • Hana KADIDLOVÁ | POLIČKA
 • Ctibor Klíma | Kroměříž
 • Pavlina Krivakova | Zlin
 • Radim Štípský | Velké Hamry
 • Dagmar Michalová | Křelov
 • Kateřina Soukupová | Velké Hamry
 • Alena Pikáliová | Pardubice
 • Lenka Málišová | Bratronice
 • Lenka Voříšková | Pardubice
 • Pavel Chmelík | Desná
 • Luděk Mikáč | Velká nad Veličkou
 • Jitka Volná | Liberec
 • Data of the signer not published
 • petra dokoupilova | odry
 • Olga Švecová | Jindřichův Hradec
 • Ma Řezníčková | Slatiňany
 • Pavel Jurka | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Lucie Míčová | Most
 • Data of the signer not published
 • Veronika Novotná | Břeclav
 • Tomáš Lhota | Libštát
 • Drahoslava Jandíková | Horšovský Týn
 • Data of the signer not published
 • Luděk Myška | Mladá Boleslav
 • Michal Procházka | Kyjov
 • Vendula Přikrylová | Vrbno pod Pradědem
 • Helena Myšková | Mladá Boleslav
 • Alena Bartášková | Lanškroun
 • Hana Jezek Urbanová | Praha 5
 • Zlata Rybová | Dubňany
 • Data of the signer not published
 • Mariia Makovetska | Lipno nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Alexandr Grunt | Praha
 • Daniel Kuchař | Praha
 • Hana Paleckova | 78501 Šternberk
 • Data of the signer not published
 • Markéta Králová | Praha 9
 • Zuzana Kubištová | Děčín II
 • Radka Jurčeková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jana Brabencová | Litvínov
 • Marie Petrová | Písek
 • Romana Dobšovičová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jitka Podojilová Bednářová | Řevničov
 • erika valentová | jablonné nad orlicí
 • Jan Strádal | Úterý
 • Irena Vacková | Křemže
 • Martin Schuh | Praha 4
 • David Votrubec | Liberec
 • dita majerová žežulková | brno
 • Stepanka Drlikova | Calgary
 • Data of the signer not published
 • Iva Šohajová | Stavěšice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Fuchsová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Lucie Krausová | Turnov
 • Petr Sedlák | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Petr Špinar | Havlíčkův Brod
 • Michal Pelda | Břidličná
 • Jitka Friedlova | Praha
 • jarmila hejdukova | ostrava
 • Adam Křižka | Uherské Hradiště
 • Jana Štěpáníková | Slavičín
 • Žaneta Kunešová | Brno
 • Petra Svobodová | Čerčany
 • Hana Bláhová | Vodňany
 • Radim Ventura | Královice
 • Vanda Jagošová | Kunovice
 • Naďa Navrátilová | Černilov
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Nejedlíková | Lázně Bělohrad
 • Data of the signer not published
 • Martina Vilma Kovarova | Karlovy Vary
 • Květoslava Kavanová | Liberec 4
 • Data of the signer not published
 • Blanka Maxová | Praha
 • František Laub | Plzeň
 • Alena Breitfelderová | Tlučná
 • Jarmila Pinkeová | Slatiňany
 • František Špičák | Kostelec na Hané
 • Zdeněk Hofírek | Kroměříž
 • Michaela Ludackova | Ceske Budejovice
 • Antonín Konvička | Třebíč
 • Veronika Svobodová | Jindřichův Hradec
 • adam henzl | Chrudim
 • Jan Křek | Uničov
 • Renata Procházková | Kyjov
 • Kateřina Čechová | Tišnov
 • Tomáš Halamíček | Příbor
 • PODHRÁZKÝ Radovan | Včelná
 • Jitka Schmittová | Smržice
 • Martina Šafránková | Hořice
 • Jana Škrnová | Ústí nad Labem
 • Andrea Sýkorová | Zastávka
 • Eleonora Hrbáčová | Brno
 • Ivana Bartůńková | Mníšek pod Brdy
 • Lenka Rajnochová | Lomnice nad Lužnicí
 • Zita Čaloudová | J.Hradec
 • Věra Fojtíková | Slavičín
 • Markéta Bořilová | Merklín
 • Karolína Krejcarová | Pardubice
 • Lenka Liškařová | Deštná
 • Petr Machek | Praha 4
 • Kristina Pečlová | České Budějovice
 • Jiří Čvančara | Praha
 • Hanka Slámová | České Budějovice
 • Bohumil Šourek | Praha
 • Milena Striová | Lázně Bělohrad
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Rybová | Škvorec
 • Jana Šmídová | Pardubice
 • MUDr. Josef Liškař | Deštná
 • Data of the signer not published
 • Mgr. Hana Liškařová | Deštná
 • Lucie Gregorová | Lomnička
 • Jan Drápal | Brno
 • zuzana kisely | brno
 • Jitka Smíšková | Jince
 • Stanislav Hakl | Kadaň
 • Lucia Kotrbova | Praha
 • Jana Zvolská | Jince
 • Monika Laštůvková | Domašov nad Bystřicí
 • Hana Semerádová | Přepeře
 • Helena Holišová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Dana Řeřichová | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Marie Mališová | Praha
 • Ivana Doleželová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Pavlorková | Praha
 • Karolína Dytrtová | Uhlířské Janovice
 • Pavel Horner | Frýdlant nad Ostravicí
 • Jiřina Hornerová | Frýdlant nad Ostravicí
 • František Kabrna | Most
 • Data of the signer not published
 • petra ostadalova | konice
 • Lenka Prachařová | Sruby
 • Lenka Kučerová | Vodňany
 • Yvona Houlíková | Praha 10
 • Kateřina Siegelová | Praha 9
 • Věra Jindřichová | Krnov
 • Karolína Kačerová | Náchod
 • Alena Šatrová | Ledce
 • Zuzana Melichová | Desná1
 • Kateřina Dlabová | Trutnov
 • Václav Eliášek | Písek
 • Marta Veverová | Ústí nad Labem
 • Anželika Vorlíčková | Písek
 • Lucie Chludová | Fryšták
 • kamil šrefl | kunvald
 • mirka musilová | krnov
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Machusová | Šumperk
 • Marek Machus | Šumperk
 • Jan Juřica | Odry
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Trčková | Vratimov
 • Štěpánka Hrdinová | Jablonné nad Orlicí
 • Tomáš Kosina | Hradec Králové
 • Jitka Hrazděrová | Hradec Králové
 • Lucie Popelková | Ostrava
 • Ludmila Horáková | Srbín
 • Václav Vopat | Praha
 • Josef Hájek | Lovečkovice
 • Data of the signer not published
 • David Klučka | Trutnov
 • Jana Jánošíková | Brno
 • Vladislava Kačerová | Náchod
 • Veronika Hodíková | Písek
 • Petr Pěta | Kunštát
 • Viktor Sedlmajer | Krnov
 • Data of the signer not published
 • Petra Veselá | Praha
 • Vratislav Kuzdas | Mirkovice
 • Jana Kuzdasová | Mirkovice
 • Jana Slabá | Soběslav
 • Data of the signer not published
 • Radovan Vidmoch | Ostrava
 • Lukas Horyna | Trutnov
 • Helena Rohlíčková | Hořice v Podkrkonoší
 • Dáša Machková | Ostrov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • pavlina zarodňanská | brno
 • Irena Šrámková | Brno
 • Iva Fastová | Karlovy Vary
 • Jaromír Petržela | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Lucie Kalvodová | Brno
 • Klára Martilíková | Pelhřimov
 • Data of the signer not published
 • Radmila Vaňková | Ostrava
 • Růžena Kadlecová | Praha
 • Miroslav Štěpán | Klešice
 • Jaroslava Křivská | Moutnice
 • Olga Holušová | Ostrava
 • Karel Žila | Dolní Lhota
 • Pavel Kolomý | Domašov nad Bystřicí
 • Zuzana Strachonova | Zlin
 • Pavel Hudeček | Mirkovice
 • JIŘÍ MIKEŠ | Č.BUDĚJOVICE
 • Matěj Veselý | Dvůr Králové nad Labem
 • Lucie Stollová | Líbeznice
 • Data of the signer not published
 • Rostislav Šmíd | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Valeria Cachová | Svídnice
 • Gabriela Gruberová | Plzeň
 • Petr Šorm | Ráby
 • Ivana Janíčková | Hranice
 • Dagmar Mikulášková | Praha 10
 • Martina Spáčilová | Zaječov
 • Jaroslava Janošíková | Olomouc
 • Radim Lukášek | Havířov Šumbark
 • Zuzana Kliková | Bezděkov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Přemysl Pechanec | oldřiš
 • Martina Hovorková | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Jana Pitrmanová | Orlová
 • Data of the signer not published
 • MARTINA Fialová | Pacov
 • Petr Pešice | Horoměřice
 • Tereza Hrouzkova | Chrast
 • Hana Kováčová | Slavičín
 • Data of the signer not published
 • Lenka Nováková | Slavičín
 • marie kisová | olešnice na moravě
 • Lucie Smolkková | Praha 6
 • Magdalena Lhotská | Brno
 • Jana Bílá | Most
 • eva machková | praha
 • Data of the signer not published
 • Martin Oczadly | Jablonec Nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • radovan černý | praha 4
 • martina hvezdova | blansko
 • Zuzana Bartusková | Ostrava
 • Monika Růžičkova | praha
 • Data of the signer not published
 • Hana Molnárová | Sobotka
 • radek stehno | pardubice
 • Patricie Poráková | Černava
 • Alžběta Kopecká | Heřmanův Městec
 • Ľubica Luchavová | Brno
 • Jana Střihavková | Loket
 • Stanislav Švaček ml. | Višňová
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Rostislav Zitta | Praha 6
 • Milan Linkesch | Brno
 • Tomáš Krček | Praha - Zbraslav
 • Veronika Bartáková | Nasavrky
 • Stanislav Schneider | Č. Budějovice
 • Hana Svačinová | Mikulov
 • Barbora Vojnarová | Opočno
 • Jaroslav Rokyta | Olomouc
 • Michal Weiner | Praha
 • Data of the signer not published
 • zuzana voženílková | nasavrky
 • Annemarie Hujová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Kroniková | České Budějovice
 • Lucie Augustini | Nový Jičín
 • Data of the signer not published
 • Libuše Vébrová | Český Brod
 • Data of the signer not published
 • Eva Štroblová | Strakonice
 • Gabriela Frintová | Mníšek pod Brdy
 • Petra Obrusníková | Ostrava-Poruba
 • Martin Šulc | Praha
 • Táňa Vrtíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jiří Nohejl | Bradlec
 • Jana Urbanová | Brno
 • Ivo Jedon | Brno
 • Martin Kaša | Nová Role
 • jaroslava havránková | divišov
 • Data of the signer not published
 • David Suchý | Ohaře
 • Helena Nohejlová | Bradlec
 • Data of the signer not published
 • Tereza Samsonová | Unkovice
 • Vlasta Maršálková | Dýšina
 • Elmar Tausinger | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Vyskocilova | Brno
 • Jan Bříza | Rumburk
 • Martin Walter | Mikulov
 • Petra Holišová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Petr Zeman | Hradec Králové
 • Kateřina Malá | České Budějovice
 • Lucie Krompigelová | Lešany - Nelahozeves
 • Jindřich Burda | Kunčice Nad Labem
 • Jindřich Chejn | Sušice
 • Michal Kreuzman | Rakovnik
 • Marie Drahotova | Mladá Boleslav
 • Pavlína Málková | Hradec Králové
 • Michal Baloun | Karlovy Vary
 • Nada Koubová | Praha
 • Milan Hladík | Adamov/Rudolfov
 • Data of the signer not published
 • Eva Vinceová | Sokolnice
 • Jana Zocherova | Police nad Metuji
 • Jiří Šejko | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radka Macháčková | Hlinsko
 • Tereza Kovářová | Milovice
 • Data of the signer not published
 • Radek Křemenák | Choltice
 • Data of the signer not published
 • Magdalena Lizalova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Bártl | Nymburk
 • Hana Perglerová | Nenačovice
 • Zuzana Procházková | Praha 6
 • Radim Januška, Ing. | Fryšták
 • Vlasta Lisková | Praha
 • Natálie Němcová | Týn nad Vltavou
 • Jana Řimáková | Praha
 • Renata Doležalová | Šumperk
 • Eva Moravcikova | Mosnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Věra Janebová | Praha
 • Jaroslav Prochzázka | Děčín
 • Adéla Procházková | Děčín 34
 • Pavlína Slováčková | Dymokury
 • Data of the signer not published
 • jarmila pechsteinová | praha 8
 • Zuzana Jindřichová | Varnsdorf
 • Andrea Hruštincová | Šestajovice
 • Andrea Hanušková | Příbor
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Dlabalová | Praha
 • Helena Koudelová | Praha
 • Tomáš Hrdoun Hrdoun | Pluhův Žďár
 • Data of the signer not published
 • Růžena Jamborová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Chvátalová | Brno
 • Lenka Kočí | Praha 6
 • Lenka Peklová | Písek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Jehlíková | Vrchlabí
 • Lucie Hájková | Praha 5
 • Jana Kloučková | Senomaty
 • Jana Hamouzová | Praha
 • Jiří Bejr | Nové Město nad Metují
 • Miloslava Lacinová | Vilémov
 • Martina Hrabová | Stříbrná Skalice
 • Barbora Seifertová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Romana Kubíčková | Zruč-Senec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Hradilová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Markéta Mathauser Malinová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jana Jelínková | Přelouč
 • Josef Hůlka | Mladá Boleslav
 • Helena Penno Hartlova | Praha 3
 • Dita Ragálová | Liberec
 • Stanislav Močuba | Zvole
 • Markéta Vencefrová | Rakovník
 • Data of the signer not published
 • eva Haasová | Humpolec
 • Jana Kreuzmanová | Rakovník
 • Michaela Soukopová | Boleradice
 • Blanka Soukopová | Boleradice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karolína Fikrle | P
 • Data of the signer not published
 • Šárka Doudová | Luže
 • Miroslav Novák | Nejdek
 • Denisa Vaňková | Vyškov
 • Magda Mikešová | Hovězí
 • Data of the signer not published
 • Jitka Svozilová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Ledvinková | Praha
 • Helena Civínová | Slaný
 • Miroslav Mžika | Nejdek
 • Eva Vojtěšková | Hranice
 • Data of the signer not published
 • Roman Vančura | Brno
 • LUKÁŠ URBANEC | DOBRÁ VODA U ČB
 • Pavel Méres | Praha
 • Ondřej Svoboda | Velká Bíteš
 • Romana Tržická | Liberec
 • Jan Vrábel | Praha 4
 • Olga Foltýnová | Senohraby
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Renáta Vavreková | Český Brod - Štolmíř
 • Lidmila Bohovicová | Pardubice
 • Dana Vítková | Odolena Voda
 • Alena Salvová | Domažlice
 • Daniela Foskettova | Kralupy nad Vltavou
 • Zorka Králová | Týn nad Vltavou
 • Miloslava Vrbická | Teplice
 • Šárka Kristová | Beroun-Zdejcina
 • Eva Hrabalová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lada Králová | Praha
 • Tomáš Jambor | Kladno
 • Barbora Jamborová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Přikryl | Brno
 • Jiří Aubris | Jilemnice
 • Data of the signer not published
 • Helena Ritterová | Telč
 • Lucie Daniecová | Ostrava
 • Alena Kubáňová | okr.Vsetín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Černochová | Praha
 • Eva Profantová | Týn nad Vltavou
 • Robert Němec | Český Brod
 • Vendula Němcová | Český Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marcela Lysková | Staré Hamry
 • Kateřina Roubalová | Praha
 • Tomáš Dvořák | Most
 • Michaela Studená | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Ivana Řepová | Brno
 • Daniela Dvorská | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Šinkorová | Sobětuchy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kratochvílová | Cehnice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Boháčíková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Duben | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Viktor Šabacký | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marek Kříž | Sokolov
 • Kateřina Kociánová | Brno
 • Jiří Potoček | Hradec Králové
 • Pavlína Netušilová | Chrast u Chrudimi
 • Data of the signer not published
 • Marianna Vopelková | Jesenec
 • Michal Vrána | Praha
 • Markéta Vašatová | Hradec Králové
 • Jaroslav Konvicčka | Krnov
 • Data of the signer not published
 • Daniel Novotný | Rožnov pod Radhoštěm
 • Zuzana Reiserová | Liberec 4
 • Jana Plotková | Lanškroun
 • Jana Šimečková | Bolatice
 • Jaroslav Smrček | Most
 • Silvie Benešová | Medlešice
 • Michaela Buriánková | Hlinsko v Č.
 • Eva Pukančíková | Beroun
 • jitka eyerová | Beroun
 • Štěpánka Kneysová | Úžice
 • Hana Žáková | Praha 5
 • Jonáš Vlček | Úžice
 • Ivana Čechová | Jalubí
 • Alena Nosálková | Rožnov pod radhoštěm
 • Lucie Uttendorfská | Pardubice
 • Jitka Harabišová, MUDr. | Frenštát pod Radhoštěm
 • Petr Plojhar | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Eva Vítková | Praha
 • Jiří Janeček | Chrudim 3.
 • Jana Mincu | hluboká nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Lucie Rybínová | Rokytnice nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Martina Sapíková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Růžena Hlináková | Červená Řečice
 • Data of the signer not published
 • Petr Dvořák | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Pavla Fabiánová | Rtyně v Podkrkonoší
 • Zdeňka Nováková | Hradec Králové
 • Jiřina Šimáčková | Třinec
 • Jana Hacmacová | Praha
 • Daniela Lipšanská | Praha 4
 • Jana Gandalovičová | Praha 2
 • Jiří Martiňák | Trojanovice
 • Martina Průchová | Mšecké Žehrovice
 • Jindřiška Havlínová | Nymburk
 • Eva Helms | Celle
 • Data of the signer not published
 • Věra Lišková | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Ánandí Barfussová | Kašperské Hory
 • Data of the signer not published
 • Dalimil Janský | Buštěhrad
 • Jindřich Motýl | Rožnov pod Radhoštěm
 • Jana Presová | Hroznová Lhota
 • Data of the signer not published
 • Petra Dvořáková | Krhanice
 • Kamila Mikolášková | Svárov
 • Data of the signer not published
 • andrea pšenicová | zubří
 • Romana Makovičková | České Budějovice
 • Alena Strnadová | Liberec
 • Petra Látalová | Zlín
 • Ivana Pilchová | Žamberk 564 01
 • Sylva Englišová | Opava
 • Data of the signer not published
 • Iveta Kiseláková | Litoměřice
 • Andrea Skálová | Česká Kamenice
 • Barbora Lemberková | Pardubice
 • Pavlina Sablaturova | Frenstat p.R.
 • Soňa Kozlovská | Rožnov p. R.
 • Michaela Rovná | MOst
 • Data of the signer not published
 • Monika Tichotová | Štětí
 • Jiří Tichota | Štětí
 • Ondřej Kraus | Letohrad
 • Kristýna Baniová | Brno
 • Tomáš Hofman | Česká Skalice
 • Vitezslav Krch | Kolin
 • Vítězslav Hybler | Bystřice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jindřich Výborný | Praha
 • Zuzana Výborná | strakonice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alena Oudová | Dobřany
 • Naďa Tomšů | Jihlava
 • Tomáš Veselka | Rožnov p/R
 • Michal Gazdag | Vrchoslavice
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Bacílková | Liberec
 • Taťána Jiroušková | Cheb
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Holečková | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Nečas | Milevsko
 • Renáta Rýparová | Velký Újezd
 • Hana Czajkowska | Brno
 • Hana Kopecká | Ivančice
 • Ivona Chaloupková | Pardubice
 • Kateřina Sejková | Hoštálková
 • Data of the signer not published
 • sergi martin | praha
 • Tomáš Doležal | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Lucie Skřivánková | Roztoky u Prahy
 • Marie Chytilová | Mladošovice
 • Data of the signer not published
 • Růžena Tajrychová | Dobrá Voda u Č. Budějovic
 • Denisa Kubešová | Olomouc
 • Alice Gajdošová | Ostrava
 • Radka Hrubanová | Rožnov pod Radhoštěm
 • vendula tůmová | rožnov pod radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Válková | Rožnov pod Radhoštěm
 • věra vodrážková | luby
 • Břetislav Chlup | Nový Bor
 • Nela Klásková | Frýdek-Místek
 • Lenka Osvaldová | Praha
 • Pavlína Volná | Lipník nad Bečvou
 • Data of the signer not published
 • Helena Moureckova | Lovosice
 • Kateřina Bártlová | Most
 • Olga Dobývalová | Horní Počaply
 • Lenka Obručová | Mořice
 • Barbora Rudová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Machová | Kamenné Žehrovice
 • Data of the signer not published
 • Michal Povolný | Únětice
 • Monika Nekolná | Praha 4
 • Radek Matuska | Brno
 • Vojtěch Rosulek | Praha 5
 • Josef Kotásek | Brno
 • Jana Reichenbachová | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Patrik Rusnák | Albrechtice
 • Renáta Králová | Polanka nad Odrou
 • Jana Kandoussi | Nový Bydžov
 • Dana Leitnerová | Praha 5
 • Milan Maleček | Telč
 • Kateřina Jáchymová | Dubany
 • Stepanka Holcova | Jicin
 • Michal Majtenyi | Kralupy nad Vltavou
 • Kristyna Bejckova | Plzen
 • Petra Veronika Gottwaldová | Třebenice
 • Iva Koštýřová | Nymburk
 • Eva Bláhová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Iveta Kiseláková | Litoměřice
 • hana herůdková | lužice
 • Markéta Povolná | Únětice
 • Petra Houserová | Brno
 • Helena Kožušníková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Drápelová | Havlíčkův Brod
 • Michaela Foldová Irmanová | 438 01 Žatec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Radová | Zadní Třebaň
 • Milada Krejcarová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kozlová | Měřín
 • Věra Lívanská | Bohuňovice
 • Roman Kortan | Dolní Žandov
 • Zuzana Biberlová | Holýšov
 • Jitka Hodovská | Mariánské Lázně
 • Markéta Weiserová | Lázně Kynžvart
 • Data of the signer not published
 • Jindra Čekalová | Praha 5
 • Eva Šafářová | Brno
 • Lýdie Wechová | Dobřany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Žižlavská | Brno
 • Alena Zemanová | Nové Město na Moravě
 • Karel Navrátil | Holešov
 • Hana Bílková | Domažlice
 • Lenka Štrbíková | Šumvald
 • Ivana Hovancova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Kutišová | Borovany
 • Lucie Polivkova | Nehvizdy
 • Pavel Matejov | Boleradice
 • Pavla Lunterová | Rožnov p. R.
 • Rudolf PAVEL | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Růžičková | Prostějov
 • Zdeňka Voštová | Praha
 • Michaela Vášová | Kutná Hora
 • Jana Hapalová | Frýdlant nad Ostravií
 • Data of the signer not published
 • Jindra Reichmannová | Praha
 • markéta kubínová | třeboň
 • Data of the signer not published
 • Štěpán Axman | Tasov
 • Tereza Axmanová | Tasov
 • Ivana Šimurková | Nupaky
 • Lenka Adamová | Brno
 • Jiřina Soliková | Lhotka
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dušan Běláč | Karlovy Vary
 • Libor Modrovský | Praha 5 - Stodůlky
 • Markéta Hentschelová | Šlukov
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Duba | Praha 2
 • Lenka Raszková | Černožice
 • Barbora Horáková | Dubňany
 • Eliška Haltofová | Třinec
 • Data of the signer not published
 • David Rozumek | Brno
 • Kristýna Zemanová | Dobrá
 • Jan Kořínek | Rumburk
 • Jiří Vláčil | LIBEREC
 • Valentýna Novodarská | Praha
 • Tereza Černá | Praha-Západ
 • Andrea Florianová | Praha 10
 • Kristýna Kubínová | Tábor
 • Data of the signer not published
 • zdena klvanova | Brno
 • Kateřina Blatná | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ivana Weberová | Domažlice
 • Tomáš Brányik | Praha 9
 • Olga Bukovjanová | Frýdek-Místek
 • Radoslav Šíbl | Fryšták
 • Štěpánka Šíblová | Fryšták
 • Radko Kahanovsky | Ceska Trebova
 • Jan Batrončík | Čisovice
 • Data of the signer not published
 • jana hashimoto | praha
 • Martina Koukalová | Kunštát
 • Zuzana Horáková | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Irena Michalcová | Liberec - Harcov
 • Jana Kneysová | Liberec
 • Anna Kymlová | Praha
 • Irena Kočí | Pražmo
 • Data of the signer not published
 • Šárka Lepičová | Teplice
 • Anežka Komárková | Mimoň
 • Vladimíra Komárková | Mimoň
 • Data of the signer not published
 • Radka Trhlínová | České Budějovice
 • Lucie Řípová | Křenovice
 • Vladimír Král | 3202 Hofstetten
 • Jan Adam | Brno-Líšeň
 • Daniel Chvoj | Mnichov
 • Kateřina Routová | Plzeň
 • Andrea Mosnerova | Newbridge
 • Marek Polášek | Ostrava
 • Jana Seehofnerová | Brno
 • Eva Hulová | Litoměřice
 • David Nitra | Nové Město pod Smrkem
 • Sylva Baculíková | Olomouc
 • Gabriela Ročková | Praha 9
 • Zuzana Kamenická | Hodonice
 • Jakub Kamenický | Znojmo
 • Helena Dvořáčková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • MILAN SVOBODA | okr. PŘEROV
 • Data of the signer not published
 • Petra Budělovská | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Helena Vernerová | Lázně Bělohrad
 • Data of the signer not published
 • Lenka Murmaková | Kladno
 • Andrea Svobodová | Brno
 • Anton Žiak | Praha 9
 • Pavel Motl | Dolní Dobrouč
 • Hana Václavíková | Praha
 • Eva Netopilová | Zlín
 • andrea trebaticka | praha
 • helga cikánová | cheb
 • Edita Kleinhamplová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Luděk Loubal | Boskovice
 • Tereza Mazurová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Josef Zbořil | Hulín
 • Vladimír Mrňák | Plzeň
 • Alexandra Filipová | Plzeň
 • Jiřina Horníková | Rokytnice nad Jizerou
 • Martin Koubek | Albrechtice v J.H.
 • Data of the signer not published
 • miroslav kalecky | slatiňany
 • Data of the signer not published
 • Martina Kroutilová | Holešov
 • Petr Procházka | Praha 13
 • Jana Mašínová | Praha 13
 • Zuzana Dubinská | Opava
 • radoslav faško | praha
 • Hana Kličková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Sophie Lefevre | Brno
 • Michaela Rašková Zelinková | Bílá
 • Zuzana Šindlerová | Frýdek-Místek
 • Čestmír Musil | Jihlava
 • Marta Líbalová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miloslav a Daniela Vítovi | Řitka
 • Data of the signer not published
 • Veronika Neumayerová | Frýdek-Místek
 • Jitka Šamánková | Brno
 • Marianna Mišúnová | Púchov
 • Hana Cífková | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Radim Kohut | Trinec
 • Data of the signer not published
 • Jitka Machová | Plzeň
 • Dagmar Kočandrlová | Praha 8
 • Miroslav Jisl | Nymburk
 • Markéta Mikendová | Ostrava
 • Kateřina Simerská | Zlín
 • Pavlína Poloprudská | Nemojov
 • Petr Poloprudský | Nemojov
 • Radek Tříska | Kašperske Hory
 • Jiřina Třísková | Kašperské Hory
 • Lenka Macháčková | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Anna Sinopalnikova | Brno
 • Aleksandrina Yordanova | Praha
 • sima Šalagovičová | Čechy
 • Lenka Kirchnerová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Magda Kopačková | Velhartice
 • Renata Holá | Vsetín
 • Hana Řehořová | Študlov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Soukupová | Rumburk
 • Zuzana Helešicová | Rakvice
 • Ivana Borůvková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Petra Pecharová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Petrovská | Brno
 • Jana Boudalová | České Budějovice
 • Milan Červeňák | Kolín
 • Magdalena Doležalová | Praha 6
 • Alena Antlová | Přibyslav
 • Data of the signer not published
 • Jana Krejčí | Čelákovice
 • Kateřina Hromádková | Pardubice
 • Hana Hedvika Záhorcová | Vlašim
 • Markéta Ryšánková | Hlubočany
 • Iva Kopecká | Boskovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Otrubová | Damníkov
 • Data of the signer not published
 • Tereza Malečková | Telč
 • Zdenka Kreisingerová | Beroun
 • Petr Hradil | Malenovice
 • viktor řehák | kopřivnice
 • Miroslav Volf | Jablonec nad Nisou
 • Eva Pelantová | Mladá Boleslav
 • Eva Višová | Varnsdorf
 • Petr Lorencovič | Mariánské Lázně
 • Karolína Lorencovičová | Mariánské Lázně
 • Martina Černochová | Kašava
 • Zdeňka Hrdinová Ronzová | Loučeň
 • Keshava Kempe | Brno
 • Kateřina Šindlerová | Praha
 • Zuzana Mrnuštíková | Liptál
 • Jitka Bidlová | Brno
 • Zuzana Peterová | Praha
 • Jan Prokš | Opava
 • Data of the signer not published
 • Pavel Fiala | Praha
 • Vojtěch Knězů | Praha 9
 • Amálka Křepelková Třebická | Praha
 • Tomáš Verner | Stojice
 • Karel Znojemsky | Ledec n.S.
 • Data of the signer not published
 • Petr Brotánek | Telč
 • Ondřej Matějka | Brno
 • Monika Yilmaz | Písek
 • Lucia Stránská | Kopřivnice
 • Data of the signer not published
 • Katerina Luberova | Metylovice
 • Ivana Rakušanová | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Alena Sekerová | Přerov
 • Hana Svatošová | Brno
 • Mária Fašková | Praha
 • Petra Marková | Třeboň
 • Kamila Brotánková | Telč
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Valíková | Česká Třebová
 • Marta Stárová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Danielová | Sezimovo Ústí
 • Šárka Hosnedlová | Všestary
 • Monika Gorná | Vendryně
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marek Březina | Šakvice
 • Magda Březinová | Šakvice
 • Stanislava Laubová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Petr Schmidt | Dubné
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Antalová | Příbram
 • Sylva Bujarová | Domaželice
 • Blanka Vodvářková | Mnichovo Hradiětě
 • Jan Lacina | Plzen
 • Radek Slabý | Plzeň
 • Magdaléna Chudíková | Hradec Králové
 • Zora Berglová | Litoměřice
 • Adéla Slabá | Plzeň
 • martina vavřínová | josefov
 • Dana Černá | Praha
 • Lucie Vlčková | Morávka
 • Jana Knížková | Pátek
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Nejdr | Brno
 • Vendula Kredvíková | Praha 8
 • Jana Humphries | Brno
 • Data of the signer not published
 • Marek Franc | Praha 4
 • Svatava Krúzová | Domaželice
 • Hana Jansová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Milena Ortová | Praha
 • Martina Zelinková | Šitbořice
 • Robert Štrba | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Fiala | Praha 10
 • Petra Fialová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Anna Tutrová | Praha 6
 • Jana Bukovská | Žďár nad Sáz.
 • Petr Sís | Brno
 • Rostislav Švec | Havlíčkův Brod
 • Ivona Sethi | Beroun
 • Šárka Nevrlá | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Michal Poliach | Brno
 • Jana Matasová | Praha 5
 • Markéta Krumpolcová | Praha 6
 • Irena Schmidtová | Lipí
 • Jana Jungmannová | Most
 • Alena Vaněčková | Sušice
 • Alena Tvaůžková | Nový Jičín
 • Dagmar Chrtová | Veselí nad Lužnicí
 • Data of the signer not published
 • Veronika Eningerová | Zikova
 • Tomas Anzari | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Jirásková | Šakvice
 • Jiří Černota | Palkovice
 • Tereza Tlustá | Praha
 • Jitka Vargová | Chodov
 • Miroslav Bartoň | Bedihošť
 • Jana Dudasova | Praha
 • Alena Školníková | Lanškroun
 • Dagmar Holešová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Kacerovská | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Blanka Šolcová | Žďár nad Metují
 • Vít Borýsek | Hluk
 • Kristýna Kopšová | Karlovy Vary
 • Lucie Samohejlová | Ústí nad Labem
 • Vojtěch Jirásko | Nová Paka
 • Karolína Čejková | Žatec
 • Jana Borýsková | Hluk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Rundtová | Frýdek-Místek
 • Silvie Šreflova | Kunvald
 • Data of the signer not published
 • Karla Suk | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Jana Čechová | Rožmitál p. Tř.
 • Michaela Jedličková | Praha 5
 • Michala Brožová | Praha
 • Miroslav Pospisil | Olomouc
 • Erika Zikmundová | Hradec králové
 • Data of the signer not published
 • Veronika Malechová | Tábor
 • Barbora Lichorobiec | Brno
 • Petra Pelikánová | Velké Popovice
 • Data of the signer not published
 • Marta Žídková | Úvalno
 • Eva Králíková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Sylva Brezinová | Ostrava-Poruba
 • Alena Hudečková | Žalkovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Václava Coombesová | Český Brod
 • Lucie Hegerová | Senetářov
 • Irena Lešková | Prachatice
 • Šárka Kotulánová | Brno
 • Kateřina Cee | Liberec
 • Lenka Uhýrková | Nechvalín
 • Alena Šindlerová | Praha 8
 • Simona Hrabalová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ludmila Macháčková | Přerov
 • Monika Kozákova | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Šárka Ondoková | Písek
 • Martina Smítalová | Rokytnice v Orlických horách
 • Veronika Koudelková | Brno
 • Nikola Kalinová | Chudenice
 • Data of the signer not published
 • Eliška Líza Peřinová | Hradec Králové
 • KATEŘINA SVOBODOVÁ | okr.PŘEROV
 • Ivana Pospisilova | Pivin
 • Hana Slavíková | Most
 • Karel Fritz | Šumperk
 • Jakub Maršalík | Šanov
 • Karel Pektor | Kutná Hora
 • Jitka Kujalová | Radostín nad Oslavou
 • Martin Kujal | Radostín nad Oslavou
 • Karolina Čelikovská | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Adéla Hanuljaková | Rokytnice nad Jizer
 • Naďa Stoklasová | Písek
 • Lenka Maňásková | Zlín
 • Libuše Dvorská | Zlonín
 • Pavla Krajíčková | Velká Kraš
 • Simona Hovadíková | Dvorce
 • jana stackeova | Omice
 • Data of the signer not published
 • Patrik Echtner | Sokolov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Panýrková | Plzeň
 • Alena Michalíková | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Čtveráková | Praha
 • Kateřina Kellerová | Praha
 • Blažena Mečířová | Hlinsko
 • Miluše Rychtaříková | Skuteč
 • Věra Závadová | Osečná
 • Kateřina Řehová | Ostrava 28
 • Iva Přecechtělová | Olšany u PV
 • Alžběta Smetanová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Miloš Adámek | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Irena Hercíková | Brno
 • Veronika Nejdrová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Gogová | Děpoltovice
 • Petra Nováková | Zeleneč
 • Kamil Effenberger | Mikulov
 • Růžena Bobková | Plavy
 • Lukas Brzak | Kladno
 • Martin Počta | Praha
 • Vladimír Polách | Olomouc
 • Markéta Tomášová | Praha
 • Eva Hložková | Tymákov
 • Vladyslav Čekanov | Milovice
 • Kamila Kalabova | Votice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Francová | Praha 10
 • Zdeněk Čejka | Zlín
 • Zdeňka Čejková | Zlín
 • Michaela Mocková | Lazníky 185
 • Hana Vránová | Habřina
 • Barbora Šteinerová | Česká Lípa
 • Lenka Jandlová | Klášterec nad Ohří
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alena Pavlová | Rtyně v Podkrkonoší
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Procházka | Praha 3
 • Petra Rebekova | Valtice
 • Jitka Volfová | Jablonec nad Nisou
 • Jan Tesař | Brno
 • Jitka Petrlová | Velké Meziříčí
 • Miroslava Šímová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Skálová | Přeštice
 • Michal Korytář | Nový Malín
 • Radana Kubešová | Praha 10
 • Eva Nehonská | Sezimovo Ústí 2
 • Marie Trnkova | Česky krumlov
 • Alena Magdalena Schnellyová | Hrob
 • Data of the signer not published
 • Radoslav Hauer | Plzeň
 • Juraj Cuper | Albrechtičky
 • Jana Urbanová | Benešov
 • Lucie Cuperová | Albrechtičky
 • Eva Dudíková | Kroměříž
 • Iva Kubíčková | Rychnov nad Kněžnou
 • Šárka Pacáková | Brno
 • David Pavlis | Plzeň-Křimice
 • Petra Martinkova | Brno
 • Lucie Sinanovičová | Praha
 • Šárka Havlíčková | Jablonec nad Nisou
 • Markéta Chovancová | Ostrava
 • Václav Jurásek | Veselí nad Moravou
 • Kristýna Langrová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Vyšatová | Praha
 • Oldřich Morys | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lucie Řehořová | Brno
 • Renata Půčková | Mariánské Lázně
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Kotrlová | Karlovy Vary
 • Veronika Vaníčková | Hrádek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Rozlívková | Trutnov
 • Karin Fodorová | Havířov
 • Ivana Charvátová | Brno
 • Eliška Zdražilová | Havlíčkův Brod
 • Dana Málková | Praha 8
 • Michaela Rektoříková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Zelmanova | Ledecko
 • Olga Hroudová | Praha 10
 • Pavlína Ambrožová | Zlín
 • Věra Marečková | Kněžmost
 • Data of the signer not published
 • Jitka Němcová | Zubří
 • Data of the signer not published
 • Jitka Dostalíková | Náměšť na Hané
 • Data of the signer not published
 • Marek Dvořák | Brno
 • Lucie Novotná | Brno
 • Daniela Schmitzová | Teplice
 • Miroslava Mizikova | Roznov pod Radhostem
 • Jana Jandová | Klatovy
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Kolčavová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Martina Drtinová | Veselí nad Lužnicí
 • Štefan Zsák | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Kohn | Horní Němčí
 • David Petrla | Praha
 • Michaela Petrlová | Praha 5
 • Iva Šedivá | Klatovy
 • Miluše Dekojová | Praha
 • Daniela Kolníková | Korytná
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Iveta Dedinská | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Žůrková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kamila Hodbodova | Elsenham
 • Jiří Krištof | Cerekvice n. B.
 • Data of the signer not published
 • Eva Michalíková | Uherské Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Eva Pantůčková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petr Hájek | Praha
 • Eva Němcová | České Budějovice
 • Lucie Aligerova | Jihlava
 • Nikola Vorlíčková | Hlinsko
 • Marie Kostihová | Lázně Kynžvart
 • Lenka Králíková | Děčín 33
 • Adela Šenfeldrova | Rýmařov
 • Alena Křivská | Praha
 • Jaromíra Voštová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Andrea Mošťková | Pašovice
 • Vladimíra Vorlíčková | Hlinsko 1
 • Data of the signer not published
 • Anna Vaňová | Plaňany
 • Lucie Švecová | Ústí nad Labem
 • Marcela Velecká | Hluk
 • Data of the signer not published
 • Turija Kempe | Kratochvilka
 • Tereza Stryková | Děčín 4
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Benedíková | Kozojídky
 • Gabriela Holčáková | Holešov
 • Hana Chvojová | Mariáské Lázně
 • Jakub Ronovský | Zruč nad Sázavou
 • Filip Svoboda | Jeseník
 • Andrea Pecínová | Planá nad Lužnicí
 • Petra Eliášová | Praha
 • Markéta Říhová Batista | Brno
 • Martin Pospíšil | Olomouc
 • Ladislav Pacák | Bílovice nad Svitavou
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Chudoba | Olomouc
 • Svetlana Filipová | Slavkov u Brna
 • Martina Jurášková | Havířov
 • Drahomíra Kuncová | Brno
 • Jana Mayerová | Liberec
 • Kateřina Sejčková | Praha
 • Ladislav Kloud | Brno
 • Jana Dvořáková | Jihlava
 • Michal Horák | Děčín
 • Sylvia Procházková | Braňany
 • Jitka Bártová | Jablonné nad Orlicí
 • Lukáš Pokorný | Boskovice
 • Lada Vančišinová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Věra Štěpánská | Dlouhá Třebová
 • Petra Benlalam | Praha
 • Věra Pipková | Havlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Jana Faicová | Bystřice pod Hostýnem
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Gmitrova | Praha 10
 • Jolana Janošová | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Jakub Supka | Toužetín
 • Alena Galarasová | Praha 6
 • marcela ambrozova | cheb
 • Romana Kulichová | Ústí nad Labem
 • Zuzana Šafaříková | Liberec
 • Hana Šporová | Karlovy Vary
 • Petra Soukupová | Karlovy Vary
 • Jana Filipová | Radostice
 • Hana Schödlbauerová | Mladá Boleslav
 • Irena lakosilová | Kanice
 • Jindřiška Bořilová | Stachy
 • Michal Kašpárek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Eliáš | Ořech
 • Vitězslav Hanák | Brno
 • Dáša Křenovská | Bruntál
 • Renata Klasová | Bruntál
 • Květa Peštuková | Blučina
 • Barbora Turková | Mrákov
 • Andrea Dostálová | Vysoké Mýto
 • Karla Holubová | Bohumín
 • Hana Al Saltiová | Praha 9
 • Petra Staníková | Praha 10
 • Jana Braborcová | Pardubice
 • veronika durďová | Praha
 • Alena Alferiová | Praha
 • Dagmar Kleinova | praha
 • Veronika Horejšová | Hradec Králové
 • ondrej cernin | Otice
 • Data of the signer not published
 • Daniela Kabátová | Plzeň
 • Eliška Faustusová | Boreč-Velemín
 • Petra Štanclová | Telč
 • Data of the signer not published
 • Radmila Haviarová | Český Krumlov
 • Luděk Mýdlo | Ostrava
 • Miloš Serdel | Lisková
 • Petra Knoblochová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Vencl | Varnsdorf
 • Martin Vejvoda | Praha
 • Michaela Plchová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Olga Vrátná | Zubří
 • Data of the signer not published
 • Roman Dvořák | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • martina behmová | hronov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Svobodová | Týniště nad Orlicí
 • Petra Holasová | Ústí nad Labem
 • Andrea Krkošková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Petr Kronika | Veseli nad Luznici
 • Jan Dědík | Klatovy
 • Data of the signer not published
 • Milan Lorenc | Kolinec
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Hlaváčková | Rožmitál pod Třemšínem 26242
 • Věra horníková | Praha 9
 • Helena Ciprysová | Praha
 • Zbigniew Bocek | Hrádek
 • Zuzana Žídková | Čtyřkoly
 • Marcela Jonášová | Vyšší Brod
 • Jana Hofrichterová | Starý Plzenec
 • Vlastimil Návrat | Lipník nad Bečvou
 • Monika Návratová | Lipník nad Bečvou
 • Dana Novotná | Podbořany
 • Dominik Caha | Javorník
 • Pavlína Kratochvílová | Leština
 • Pavla Landovská | Mladá Boleslav
 • Pavel Císař | Praha
 • Šárka Komariková | Brno
 • Jan Řehák | Most
 • Kamila Soběslavová | Krupka
 • T. C. | Brno
 • Lucie Stankova | Teplice
 • Yvona Tošnerová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Petr Doležal | Ostrava
 • Helena Gogelová | Jablonné nad Orlicí
 • Milan Haburčák | Nupaky
 • Daniel Bilavčík | Brno
 • Kateřina Trávníčková | Hostěnice
 • Marcela Stejskalová | Znojmo
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Háková | Praha
 • Zdeňka Odložilová | Hrabová
 • Daniela Bartoňová | Jakubčovice
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Pergl | Hradec Králové
 • Tomáš Kužel | Lišov
 • milan petic | neratovice
 • Zdenek Princ | Ceske Budejovice
 • Kateřina Růžičková | Praha 2
 • Patricie Roupcová | Opava
 • Ilona Větrovská | Jirny
 • Milada Boušová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petra Nyklíčková | Trutnov
 • Daniel Jelínek | České Budějovice
 • Petr Tulis | Bohuslavice
 • Petr Hejtmánek | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Věra Snášelová | Hnojník
 • Jindřiška Svačinová | Rousínov
 • Šárka Čechová | Staré Město
 • Petr Lukáš | Řevnice
 • Jiří Mihola | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Vojáček | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Balcar | Karlovy Vary
 • Radúz Kriško | Sabinov
 • Data of the signer not published
 • Irena DeLave | Vonoklasy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Kleiner | Ostrava
 • Štěpánka Stonová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Marek Bartoška | Pardubice
 • Michal Spěváček | Praha 6
 • Milada Ševčíková | Praha 7
 • Martin Hrdý | Vestec
 • Data of the signer not published
 • Monika Kulovaná | Liberec
 • Peta Ostadalova | Konice
 • Lenka Čtvrtečková | Kolín
 • Roman Šindler | Opava
 • Data of the signer not published
 • Michala Tongelová | Dobřany
 • Kateřina Voglová | Mníšek pod Brdy
 • Kateřina Šindlerová | Holčovice
 • Kateřina Černá | Mladá Boleslav
 • Jana Valíčková | Rousínov
 • Jindřich Kunc | Staré Sedliště
 • Hana Syslová Vlčková | Uherské Hradiště
 • Jitka Brachová | Smržice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Helena Kaftanová | Chvalčov
 • Radim Václavek | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Kubíček | Brno
 • Lucie Jelínková | Pardubice
 • Jana Melicharová | Brno
 • Petra Krejčí | Plzeň
 • Josef Slavík | Brno
 • Alžběta Šimčíková | Mistřice
 • Marcela Hromadová | Medlovice
 • Miroslava Valouchová | Praha
 • Petra Doudová | Verneřice
 • Michaela Sirotková | Praha
 • Radka Schuckeová | Kozmice
 • Michal Hrubín | Praha 4
 • Iva Dvořáková | Mladá Boleslav
 • Martina Khodlová | Plzeň
 • Hana Salvová | Domažlice
 • Data of the signer not published
 • Petra Çetin | Ostrava
 • Jan Raida | Staré Hamry
 • Petra Němčíková | Ostrava
 • Ivan Habich | Praha
 • Ivana Šupová | Hodonín
 • Romana Voháňková st. | Havlíčkův Brod
 • Ivana Jadrná | Plzeň
 • Johanka Doudová | Čeperka
 • Veronika Fabian | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • jana kazinotová | Břeclav
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Bedřich Dohnal | Karolinka
 • Anna Marková | nový bor
 • Světlana Kovářová | Opava Kateřinky
 • Michaela Smejkalová | Praha
 • Karel Šalát | Chýnov
 • Miroslav Zámečník | Praha 6
 • Naděžda Němečková | Louny
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • pavla kislerova | frome
 • Tereza Matějková | Stříbro
 • Miloslav Oktábec | Bezdružice
 • Data of the signer not published
 • Antoním Pařízek | Hranice na Moravě
 • Matěj Tomsa | Turnov
 • Šárka Synková | Doksy
 • Eva Veverková | Hodslavice
 • Pavla Stehlikova | Vlkos u Kyjova
 • Michaela Fragnerová Vicenová | Praha 1
 • Martina Scherbaumová | Chodov
 • Karel Julina | Slaný
 • Jaroslava Chabrová | Velké Popovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Dohnal | Hranice
 • Jaroslava Boušová | Most
 • Data of the signer not published
 • Alena Závůrková | Jablonec nad Nisou
 • Kristýna Hejtmankova | Brno
 • Alena Kosmáková | Újezd u Brna
 • Lenka Neuhöferová | Kochánov
 • Josef Janoch | Sokolov
 • Cecilie Hrabalová | Olomouc
 • Michaela Gloserová | Damníkov
 • Jiřina Maloušková | Starovičky
 • Jan Auer | Metylovice
 • Václava Zimová | Olomouc
 • Michael Merta | Havirov
 • Data of the signer not published
 • Vladdimíra Fiedlerová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Petr Kohoutek | Šternberk
 • Jakub Lívanský | Bohuňovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Vomastková | Klecany
 • Data of the signer not published
 • lenka Zajíčková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Dana Matoušová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Monika Kuchařová | Pardubice
 • Filip Rjchter | Prostějov
 • Veronika Veselská | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Jindra Zíková | Varnsdorf
 • Marie Kratochvílová | Brno
 • Kamil Vlček | Praha
 • Lenka Sadílková | Plzeň
 • Šárka Šubertová | Turnov
 • Michaela Kazílková | Praha 9 - Kbely
 • Adam Farana | Horní Suchá
 • Markéta Jindřichovská | Ořechov
 • Tomáš Hamr | Jablonec nad Jizerou
 • Hana Simonová | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Eliska Nechutová | Praha 6
 • Josef Hendrych | Praha
 • Miluše Bergrová | Příbor
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radka Holubcova | praha
 • Václav Fous | Kostelec nad Černými lesy
 • Martin Chromjak | Benešov
 • Marie Málková | Vlašim
 • Data of the signer not published
 • Zdenek Justa | Roudnice n.L.
 • Václav Brychta | Zlín
 • Julie Koblihová | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Černý | Mimoň
 • Pavel Šperka | Borotice
 • Jan Zlesák | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Anna Vladimirovna Belova | Praha
 • Michaela Kuklová | Ostrava
 • Martina Drnková | Hazlov
 • Svoboda Aleš | Cheb
 • Svobodová Marie | Cheb
 • Simona Malinova | Uh.Hradiště
 • Jan Vystrčil | Praha 10
 • Marie Lacinová | Dubňany
 • Data of the signer not published
 • Alexandr Nemec | Kladno
 • Jan Koumal | Zelená Hora
 • Lucie Plecháčová | Dolní Branná
 • vera friedlova | Tuchomerice
 • Alena Procházková | Praha 9
 • Pavel Sobek | Jihlava
 • Pavel Mikeska | Otrokovice
 • Miluše Vopařilová | Sebranice
 • Alena Procházková | Praha 9
 • Milada Langová | Slavětín
 • Katarína Kalivodová | Praha 4
 • Jaroslava Hamplová | Hořice
 • Eva Plecháčová | Dolní Branná
 • Martina Štístko | Praha
 • Kateřina Roz | Praha 5
 • Lenka Malá | Brno
 • Ivana Vaníčková | Brno
 • Stefanie Szotkowská | Třinec
 • Jan Lauš | Brno
 • Šárka Slámová | Ostrava
 • Danuše Raková | Staré Hradiště
 • Ludmila Szurmanová | Třinec
 • Anna Kohutová | Havířov
 • Irena Boušová | Praha 7
 • Vilma Tůmová | čisovice
 • Johana Černá | Zdiby Veltěž
 • Klára Padělková | Hrušovany u Brna
 • lucie šimíčková | kyjovice
 • Data of the signer not published
 • Marcela Křelinová | Hradec Králové
 • Mgr Milana Pecinová | Praha 7
 • Iva Vrublová | Ostrava
 • Lucie Kupková | Háj ve Slezsku
 • Data of the signer not published
 • Pavel Stupka | Liberec
 • Vít Bednařík | Olomouc
 • Jan Štěrba | Praha
 • Věra Krásná | Rakvice
 • Data of the signer not published
 • Vlastislav Matoušek | Beroun
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Hluší | Praha 9 - Vinoř
 • Tomáš Lavička | Tábor
 • Nikol Kratochvílová | Tábor
 • Matěj Jelínek | Charváty
 • Jaroslav Hauser | Brno
 • Iveta Hauserová | Brno
 • Lubomír Šmuk | Ostrava
 • Pavel Mejstřík | Beroun
 • Martina Švecová | Havlíčkův Brod
 • Miroslava Synková | Kolín
 • Petr Burkot | Frýdek-Místek
 • Ladislav Šourek | Turnov
 • Josef Švec | Havlíčkův Brod
 • Alena Guricová | Brno
 • Olga Brousková | Klatovy
 • Zdeněk Samson Just | Vendolí
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Kvasnicová | Fulnek
 • Jiřina Bartošová | Praha
 • Jana Nosková | Nový Bydžov
 • Pavel Veselý | Brno
 • Tomáš Pinkava | Červený Kostelec
 • Jan Košťál | Hořice
 • Marek Helcl | Praha7
 • Data of the signer not published
 • Monika Trojáková | Ostrava
 • Milan Vaněček | Milevsko
 • Sabina ´ Zelená. | Manětín.
 • Michal Horáček | Hustopeče
 • Věra Matějková | Praha
 • Libor Bábuněk | Březník
 • Milan Gráf | Veselí nad Lužnicí
 • Dagmar Chrtová | Veselí nad Lužnicí
 • Dorota Fialová | Veselí nad Lužnicí
 • Lucie Koutnik | Dolní Břežany
 • Magda Chrtová | Veselí nad Lužnicí
 • Martin Kříž | Dačice
 • Iva Černá | Olomouc
 • Jiří Zvolánek | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Hesová | Tachov
 • Milan Bokr | Domažlice
 • Jana Marečková | Jilemnice
 • Data of the signer not published
 • Václav Mužikovský | Střelná
 • Lucie Minářová | Praha
 • Ludmila Průšová | Chýnov
 • Lukáš Brzobohatý | Český Těšín
 • Radmila Richterová | Háj ve Slezsku
 • Jan Jaroš | Divišov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Jarošová | Divišov
 • Karolína Říčková | Plzeň
 • Lumír Šubert | Turnov
 • Jindřiška Bielniková | Praha 4
 • Markéta Hauserová | Brno
 • Martina Belová | Troubsko
 • Data of the signer not published
 • Alena Fricová | Vyškov
 • Jana Cimprichová | Bratronice
 • Naďa Červenková | Kamenice nad Lipou
 • Květoslava Křivová | Vsetín
 • Data of the signer not published
 • Libor Červenka | Kamenice nad Lipou
 • Denisa Faltová | Praha 4
 • Roman Nejezchleba | Dívčice
 • Jiří Andrla | Slavkov u Brna
 • Jan Glogar | Nový Jičín
 • Kristýna Dvořáčková | Svitavy
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Tutterová | České Budějovice
 • Barbora Jarošová | Nový Jičín
 • Roman Folberger | Starý Kolín
 • Jiří Klein | Praha 6
 • Pavel Kučera | Kostelec na Hané
 • Wanda Matušková | Benešov
 • Michal Veselý | Praha
 • Gabriela Zuleger | Krupka
 • Petr Lepší | Český Krumlov
 • Jiří Vorlíček | Dolní Loučky
 • Ladislava Grundová | Turnov
 • Zdeňka Polodnová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Martin Konečný | Praha
 • Karin Konečná | Praha
 • Pavla Federičová | Praha
 • Marie Drahoňovská | Přepeře
 • Gabriela Ondiková | Orlová
 • Andrea Blažková | Polička
 • Jakub Fuchs | Boršice
 • DAGMAR ŘÍČKOVÁ | HOLÝŠOV
 • Tereza Prockova | Pozorice
 • Filip Ranoš | Praha 11
 • Marie Poulová | Ostrov nad Oslavou
 • Lenka Zvolánková | Hradec Králové
 • Stanislav Kopečný | Pardubice
 • Veronika Šteflíčková | Brno
 • Lucie Čermáková | Libchavy
 • Darina Kopečná | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Balcarová | Vysoké Mýto
 • Daniela Dobešová | Jilemnice
 • Jan Bobek | Novy Jicin
 • Věra Krátká | Mokrá-Horákov
 • Michal Bačkovský | Libice nad Doubravou
 • Katarina Vlkova | Praha
 • tereza Farkašová | Litoměřice
 • Miloš Konečný | Brno
 • Renata Mečířová | Špindlerův Mlýn
 • Data of the signer not published
 • Aleš Ponec | Špindlerův Mlýn
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Surka | Vyškov
 • Lucie Průchová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Golová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Krejčí | Vřesovice
 • Barbora Stodůlková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Věra Burkotová Horáková Burkotová Horáková | Frýdek-Místek
 • Veronika Kocábková | Zápy
 • Kamila Burantová | Karlovy Vary
 • Eva Smolíková | Brtnice
 • Ondřej Suchan | České Budějovice
 • Jaroslava Miková | Žichovice
 • Zuzana Kavasilas | Rajhradice
 • Petr Mika | Žichovice
 • Pavel Hronek | Mělník
 • Antonín Weber | Tavíkovice
 • Data of the signer not published
 • Marta van Neck | Lukoveček
 • Barbora Zrůstová | Žďár nad Sázavou
 • Martin Strýček | Starý Poddvorov
 • Data of the signer not published
 • Pavla Krapáčová | Karlovy Vary
 • Markéta Křížová | Libhošť
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Horký | Praha 8
 • Eva Chadtová | Jílovice
 • Pavlína Gelnarová | Hlučín
 • Soňa Snášelová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Štěpán Kotouč | praha
 • Jitka Ryndová | Nedakonice
 • Data of the signer not published
 • Aneta Marakova | Plzen
 • Petr Dočkal | Brno
 • Data of the signer not published
 • Agáta Boušková | Praha 8
 • Petra Nováková | Dolní Podluží
 • Data of the signer not published
 • Naděžda Recmanová | Frýdek-Místek
 • Dorota Pinkavová | Hořičky
 • Jakub Ouředník | Strakonice
 • Jiří Novotný | Olomouc
 • Jakub Razga | Velke Prilepy
 • HANA Erbanová | Hradec Králové
 • tomáš Holíček | Jiříkov
 • Dana Šteflíčková | Brno
 • Jana Zárubová | Dobrá
 • Miloš Tošovský | Týniště nad Orlici
 • Přemysl Dětský | Dobrá
 • Lucie Kořánová | Nové Strašecí
 • michael bečka | brno
 • Viktor Peer | Střílky
 • Zuzana Zahálková | HROCHŮV TÝNEC
 • Jana Ovesná | Vítkovice
 • Kateřina Pechlátová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Nikol Volfová | Chudenice
 • Michal Hanák | OSTRAVA
 • Světlana Jálová | Hostětín
 • Data of the signer not published
 • Martina Ohnheiserová | Fulnek
 • Helena Mošnová | Hradec Králové
 • Veronika Sodomková | Krouna
 • Barbora Janečková | Brno
 • Lucie Pyskatá | Lanžhot
 • Jaroslava Němcová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lucie Zoderová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Bačina | Kladno
 • Kveta Bursova | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Bačina | Kladno
 • Šárka Koláčková | Trutnov
 • Michal Režňák | Brno
 • Filip Mensl | Praha 3
 • Kateřina Štěrbová | Štěpánov
 • Dita Landovská | Jablonec nad Nisou
 • Elena Burešová | Jičín
 • Filip Varicir | Brno
 • Olga Jarathová | České Budějovice
 • Ludmila Vojtová | Karviná
 • Miroslava Dvořáková | Fulnek
 • Veronika Palová | Polička
 • Milena Vlčková | České Budějovice
 • Jř Cerman | Liberec
 • Adriena Režňáková Šimánková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Tereza Janotova | Sviadnov
 • Soňa Poláková | Litoměřice
 • Jan Peška | Hlinsko
 • Petra Dvořáková | Praha
 • Blanka Trpáková | Hrobská Zahrádka
 • Data of the signer not published
 • Dana kubatova | brno
 • Data of the signer not published
 • Petra Kolářová | Praha 7
 • Blanka Heltová | Praha 8
 • Marie Pfefferová | český těšín
 • Bohumila Folberová | Třebíč
 • Anna Knížková | Pardubice
 • Lubomír RYCKO | 27306 TŘEBICHOVICE
 • Dagmar Borešová | Budkovice 10
 • Martina Bočánková | Ostrava
 • Ivana Minaříková | Rousínov
 • Veronika Pešková | Praha
 • Jana Pobudová | Praha 9
 • Marta Majorová | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Jana Močkorová | Lukavice
 • Zlata Demčák Klučková | Pardubice
 • Milena Valoušková Beranová | Liberec 15
 • Lucie Ráčková | Branišovice
 • Data of the signer not published
 • Michaela Abesková | Žďárec
 • Alena Gondeková | Karviná
 • Libor Hanák | Brno
 • Jan Chudoba | Praha
 • Alena Selucká | Rýmařov
 • Tomáš Janoušek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Olga Králová | Dobronín
 • Jiří Havíř | Brno
 • Jakub Tesař | nová ves u chotěboře
 • Veronika Janušková | Fryšták
 • Data of the signer not published
 • Barbora Vlčková | Nové Město nad Metují
 • Věra Vodičková | Most
 • Libuše Zounková | Most
 • Jan Spáčil | Praha 9
 • Věra Knoblochová | Most
 • Zuzana Jelínková | Praha 4
 • Jiří Navrátil | Prostějov
 • Hana Wiesnerová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Věra Dudová | mladá boleslav
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Bukáčková | Moravský Krumlov
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Plevková | Volyně
 • Martin Pecha | Hodonin
 • Šárka Bystřická | Žďár nad Sázavou
 • Jiří Malý | Řež
 • Helena Vlašínová | Brno
 • Beata Petrová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Pazderský | Přísnotice
 • Data of the signer not published
 • Petr Blažek | Brno
 • Markéta Lojdová | Martínkov
 • Petr Vachalovský | Hostivice
 • josef křivka | horšovský týn
 • Sabina Pavlová | Smiřice
 • Martina Škutová | Malenovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • ondřej janoušek | praha
 • Karin Voříšková | Brno
 • Jana Součková | Jeseník
 • Marcela Klimsova | Hradec nad Moravici
 • Alena Tlamková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Pelantová | Mladá Boleslav
 • Dagmar Janíková | Frýdek-Místek
 • Barbora Senohrábková | Dvory
 • Jan Dostalik | Brno
 • Václav Kovář | Hodonín
 • Jan Trcka | Trhovy Stepanov
 • Daniela Peterková | Praha 7
 • Ivan Klimeš | Sloup
 • Alžběta Benešová | Choceň
 • Jiří Velebil | Benešov
 • Silvie Rosenová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Jana Popelková | Praha 4
 • eva koktová | praha 7
 • Lenka Ištvánková | Ratíškovice
 • Data of the signer not published
 • Eva Rázgová | Velké Přílepy
 • Miroslav Svoboda | JIlove u Prahy
 • Karolkna Čmolíková | Kostomlaty nad Labem
 • Jakub Fabián | Nové město nad Meují
 • Hanka Rudorfer | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Jiri Peterka | Upice
 • Data of the signer not published
 • Lea Tomsová | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miloslava Vašková | Fulnek
 • Hana Rejmanová | Hostim
 • Petr Havlíček | Praha 9
 • Zdenka Rýdlová | Kropáčova Vrutice
 • Data of the signer not published
 • Alena Jakubová | Frýdek Místek
 • Věra Pojmanová | Havlíčkův Brod
 • Ladislav Ambrozek | Hodonín
 • Michal Ďurec | Feltham, UK
 • Šárka Parkánová | Otrokovice
 • Jan Morávek | Praha
 • Zbyněk Čermák | Brozany
 • Tomáš Mayer | Měšice u Prahy
 • Dagmar Machova | Osecna
 • Anotnín Hudský | Turnov
 • Tereza Picková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Daniela Klimešová | Praha 6
 • kamila Holubcová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Pavel Palarcik | Terlicko
 • Klara Zapotocka | Praha 10
 • Martina Macková | Poděbrady
 • Zdeňka Jordánová | Hostivice
 • Petr Boháč | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jana Bělková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Marcela Zabloudilová | Hodonín
 • Lubomír Sehnálek | Třebíč
 • Věra Sehnálková | Třebíč
 • Karolína Klímová | Praha
 • josef vilcek | litomysl
 • Michala Jordánová | Hostivice
 • Petr Konečný | Hlinsko
 • Lukáš Cenek | Ceske Budejovice
 • Rene Bartik | Havlickuv Brod
 • Miroslav Ešner | Praha 4
 • Denisa Havrdová | Praha 8
 • Andrea Divíšková | Libchavy
 • Lucie Ambrozková | Hodonín
 • Marie Zemenová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Alena Haišmanová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Petra Vavrouchová | Brno
 • Tomáš Tomsa | Turnov
 • Simona Sanitráková | Olomouc
 • Iva Smidova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Kramár | Dvůr Králové n/L
 • Veronika Káňová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Majvald | Letohrad
 • Adéla Fabiánová | Nové Město nad Metují
 • Jana Janošťáková | Klatovy
 • Data of the signer not published
 • Jan Ryšavý | Hřebeč
 • Anna Trávníková | Rohatec
 • Jana Pojmanová | Havlíčkův Brod
 • Jaroslava Stehlíková | Praha 4
 • Marcela Klubrtová | Opočno
 • Jaroslava Houslíková | Praha 9
 • Dagmar Jandáčková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Petr Mejstřík | Velhartice
 • Šárka Vičanová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Monika Zahradkova | Praha
 • Jarmila Pyskatá | Lanžhot
 • Jana Weberová | Tavíkovice
 • veronika piálková | vémyslice
 • Jana Štros Štros | Neratovice
 • Ludmila Ondrušová | Kněždub
 • Valerie Papežová | Poděbrady
 • Petr Papež | Poděbrady
 • Běla Nedorostová | Dolní Bělá
 • Romana Machalová | Praha 10
 • Milan Uldrich | Praha 10
 • Jiřina Medvecká | Dolný Kubín
 • Data of the signer not published
 • Pavla Vičíková | Lipová-lázně
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Klementová | Pohled
 • Pavla Jirásková | Náchod
 • Milada Leitnerová | Plzeň
 • milan Jakeš | Hodonín
 • Tomáš Walter | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Daniela Kandusova | Hradec Králové
 • eva vodičková | česká skalice
 • barbora kucerkova | olomouc
 • Data of the signer not published
 • Sedláková Lucie | Brno
 • Data of the signer not published
 • Markéta Šmerdová | Zbýšov
 • Vladimíra Nováková | Zlonice
 • Jindřiška Kušniráková | Nový Knín
 • Tereza Mindošová | Praha
 • David Brož | Nepomyšl
 • Petr kubica | Ostrava -Hrabůvka
 • Martin Douda | Verneřice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • František Šalát | Karlovy Vary
 • Jitka Přibylová | Práče
 • Iva Fábinová | Nymburk
 • Jakub Lustig | Libuň
 • Hana Matošková | Prostějov
 • Jana Dušková | Paceřice 108
 • Gabriela Mikova | Ostrava
 • Renata Obořilová | Třebíč
 • Monika Zástěrová | Zlín
 • Jiřina Zbořilová | Vyškov
 • Jarmila Mačkalová | Vyškov
 • Hana Tataláková | Halenkov
 • Věra Nápravníková | Moravská Třebová
 • Martin crysman Zahradník | Brno
 • Alena Sabolová | Praha
 • Marie Svobodová | Strážnice
 • Alena Nová | Pěnčín
 • Lucie Doležalová | Hradec Králové
 • Lucie Bednářová | Jirkov
 • Anetta Sirotková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Popelková | Brno
 • Ludmila Březinová | Pavlice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Barbara Legdan | Zbuzany
 • Irena Peštová | Blovice
 • Jan Vojáček | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Jana Zelenková | Rokycany
 • Martina Sedlářová | Habartice
 • Ivana Hájková | Lužice
 • Drahomíra Procáková | Plzeň
 • Jiří Mlavec | Brandýs nad Labem
 • Martina Weberová | Bohumín
 • Simona Rajnohová | Brno
 • Martina Galiová | Závišice
 • Martin Oborný | Závišice
 • Klára Poláčková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Lepka | Kunštát
 • Radka Kudrnová | Hradec Králové
 • Aneta Cvrčková | Soběslav
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivo Němeček | Valašské Meziříčí
 • Jana Váchová | Dačice
 • Pavel Pelouch | Tábor
 • Gabriela Selingerova | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Alan Jarkovský | Hradec Králové
 • Lucie Nováková | Kostelec nad Orlicí
 • Michal Albrecht | Zábřeh
 • Eva Daksová | Náchod
 • Klára Padrtová | Mikulov
 • Jana Ryšková | Slatina nad Úpou
 • Data of the signer not published
 • Jitka Laubová | Sokolov
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Vlčková | Valašské Meziříčí
 • Markéta Fischerová | Hlučín
 • Jitka Mácová | Třebíč
 • Jana Šímová | Doksy
 • Data of the signer not published
 • Dana Nosková | Velké Bílovice
 • Michaela Miňovská | Praha7
 • Helena Pajerová | Jirkov
 • Jarmila Rybová | Sobotka
 • Jiří Vlček | Praha 10
 • Katerina Mrazkova | Praha 9
 • Jana Byrtusová | Frýdek Místek
 • Michaela Zajícová | Mladá Boleslav
 • Pavel Berger | Ostrava
 • petr kica | bohumin
 • Jiří Havlát | Rozseč
 • Data of the signer not published
 • Olga Kymlová | Počepice
 • Vladimíra Salášková | Rohatec
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Dostál | Cholina
 • Lucie Žilkayová | Brumov-Bylnice
 • Marta Skálová | Praha
 • Jiri Adamec | Velke Karlovice
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Macková | Milíkov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Daňková Skořepová | Beroun
 • Data of the signer not published
 • Jiří Bosák | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Václav Kolinger | Krouna
 • Denisa Rút Kolingerová | Krouna
 • Data of the signer not published
 • Lenka Svitáková | Chrast
 • Matěj Mejstřík | Kolinec
 • Pavla Straková | Praha
 • Jana Jakešová | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Lucie Tamášová | Kolín
 • Martina Prokšová | Opava
 • Kateřina Vališová | Praha 9
 • Daniella Sladká | Praha 9
 • Pavlína Krotilová | Hostivice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Natalia Knorova | Nitra
 • Tereza Blažková | OHROBEC
 • Data of the signer not published
 • Šárka Gribáčová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Jiří Bulan | Kladno
 • Iva Lachmanová | Praha
 • Zbyněk Kristen | Dubicko
 • Mgr.Vlasta Salášková | Rohatec
 • Data of the signer not published
 • Božena Šamánková | Oskořínek
 • Marek Haloda | Kroměříž
 • Jiří Bezděk | Veselí nad Moravou
 • Eva Villalard | Rennes
 • Radka Kalužová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Soňa Vasilevová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Emanuel Krása, Ing. | Praha 5
 • Hana Srbová | Turnov
 • Petra ŠEvčíková | Třemošná
 • Zuzana Švábová | Šlapanice u Brna
 • Data of the signer not published
 • Alena Pilná | Strakonice
 • Kateřina Maryšková | Pardubice
 • Jaroslav Lustyk | Litomyšl
 • Zdeňka Halodová Šamánková | Kroměříž
 • Lianna Raková | Kolín
 • Alan Prokeš | Uherský Ostroh
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Irena Němcová | Lázně Bohdaneč
 • Eva Heisigová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • dekjk kkk | nout
 • Tomáš Vítek | Česká Lípa
 • Data of the signer not published
 • Iveta Richterjorková | Vítězná
 • Stanislav Balon | Havířov
 • Tereza Holanová Šrůtová | Lomnice nad Popelkou
 • Petr Holan | Lomnice nad Popelkou
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Bechyňová | Praha
 • Petr Štěpánek | Mníšek pod Brdy
 • Veronika Kopřivová | Rychvald
 • Karel Černý | České Budějovice
 • Renata Součková | Koclířov
 • Andrea Dymáková | Mikulovice
 • Data of the signer not published
 • Petr Novotný | Rožmitál p.Tř.
 • Lubomír ml. Sehnálek | Třebíč
 • Helena Rezkova | Dvůr Králové nad Labem
 • Svatava Zatloukalová | Prosetín
 • Jan Vozák | Starojická Lhota
 • Milada Kilianová | Brno
 • Jindřiška Lhotská | Ostrava
 • Jindřich Faksa | Vidče
 • Data of the signer not published
 • Stanislav FRANĚK | liberec 1
 • Michal Demel | Plzeň
 • Petr Zatloukal | Prosetín
 • Data of the signer not published
 • Michal Macků | Praha
 • Micro Cell | Karlovy Vary
 • Martin Vacek | Lhota p/L
 • Jiří Mlátilík | Znojmo
 • Dominika Tomšová | Dvůr Králové nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Baxa Václav | Plzeň
 • Milena Mlátilíková | Znojmo
 • Martin Hýbner | Morkůvky
 • Data of the signer not published
 • Mgr. Olga Pelánová, Ph.D. | Brno
 • Zdeněk Halota | Ostrava
 • Monika Burdová | Praha
 • Jaroslav Treník | Český Těšín
 • Luboš Kamenský | Bedihošť
 • Data of the signer not published
 • Renata Pourová | Šumperk
 • Radim Dolezal | Novy Malin
 • Stanislav Žalud | Přerov 750 02
 • Alexandra Sajbenová | Klobouky u Brna
 • Jitka Syberová | Stochov
 • Ota Štych | Frýdek-Místek
 • Mirra Kajabová | Brandýs nad Labem
 • Radka Vítková | Blovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Mazuryk | Šternberk
 • Renata Lahovská | Unhošť
 • Denis Bernkopf | Třinec
 • Petra Špoulová | Most
 • Data of the signer not published
 • Lucie Wiszczorová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Dvořáček | Osová Bítýška
 • Miluše Macková | Praha
 • Jana Hummlová | Brandýs nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Alena Peterková | Havlovice
 • Martina Lengálová | Moutnice
 • Data of the signer not published
 • Simona Poláková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Anna Fritzlova | Ostrava
 • Anna Makulová | Praha 5
 • Oliver Enger | Cheb
 • Lucie Kříbalová | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Šťastná | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Petr Kočka | Srbská Kamenice
 • Roman Dobias | Želeč
 • Iveta Kostilníková | Mariánské Lázně
 • Michaela Lačikova | Havířov
 • Pavlína Žďárská | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Vít Höfer | Plzeň
 • Lada Hodačová | Brno
 • Blanka Čopfová | Dobšice okr. Znojmo
 • Jan Horčík | Stará Boleslav
 • Magdaléna Binderová | Třebelovice
 • Marián Janček | Dolný Kubín
 • Jiřina Minářová | Dlouhá Třebová
 • Lenka Mejstříková | Hradec Králové
 • Jana Drabinová | Šumperk
 • Radek Hudák | Bohumín
 • Jitka Kabátová | Tábor
 • Martin Voráč | Praha
 • Jitka Vejrostová | Sentice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Orlitova | Hutisko Solanec
 • Alexandr Lescisin | Prostredni Becva
 • Tereza Dvořáková | Dobruška
 • Jan Nykl | Telnice
 • Šárka Jandáková | Blansko
 • Lucie Adámková | Chlumec
 • Data of the signer not published
 • vilem kabzan | praha
 • jitka molerova | praha
 • Zuzana Petrovičová | Brno
 • Dagmar Halotová | Ostrava
 • Dana Švehlíková | Veselí nad Moravou
 • Jan Hanuš | Pardubice
 • Pavel Louda | Praha
 • Vladislav Úšela | Horní Lhota
 • Markéta Raková | Staré Hradiště
 • Daniela Böttgerová | Mnichovice, Praha-východ
 • iva rindova | Hradec Králové
 • michal ouřada | Ledeč n.S.
 • Magda Úšelová | Horní Lhota
 • Eva Illner | Hradec Králové
 • Miroslava Kršková | Brno
 • Pavel Krška | Brno
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Prokůpková | Znojmo
 • vladislava habartová | Zlín
 • Stanislav Veselý | Knínice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Mašková | Vrchlabí
 • Lenka Malcherova | Nový Jičín
 • Ivana Soldánová | Sloup
 • Petr Beránek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lenka Pečinková | Frýdek-Místek
 • Štěpánka Kakosová | Kutná Hora
 • Břetislav Vojta | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Lena Kracíková | Písek
 • Drahomír Pavelka | Holešov
 • Data of the signer not published
 • pavel mlíčka | žamberk
 • Věra Malíková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Sára Rázková | Nové Město nad Metují
 • Hana Vrbová | Slatinany
 • Martin Novotný | Praha 4
 • Veronika Novotná | Praha
 • Michaela Plachá | Lodhéřov
 • František Plachý | Lodhéřov
 • Milan Vácha | Sedlčany
 • Martin Dostál | Záchlumí
 • Josef Polách | Vlkov
 • Jana Sedláková | Dříteň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Renata Hebnarová | Prostějov
 • Petr Čáslava | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Ludmila Srnkova | Volyne
 • Data of the signer not published
 • petra Heroldová | olomouc
 • Data of the signer not published
 • Lada Mikulková | Bílsko
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Truksová | Praha
 • Radka Pohanková | Brno
 • Lukáš Vysoký | Roztoky u Prahy
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Součková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Jiří Formánek,Ing. | Jestřebí 47161
 • Zdeňka Moravcová | Český Těšín
 • Daniela Blézlová | Boskovice
 • Alzbeta Jedlanova | Machovska lhota
 • Vladan Mach | Zlín
 • Radoslav Horák | Rychnov n. Kn.
 • Petra Tesarova Tesarova | Sydney
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Tošner | Kadaň
 • Jiří Ohem | Litvínov
 • Zuzana Josková | Praha 5
 • Martina Váchová | Sedlčany
 • Veronika Pinkavová | Mistřice
 • Ivana Hájková | Teplice
 • Tomáš Konrád | Bohumín
 • Pavel Kohout | Praha
 • miroslava fararova | praha
 • Jitka Martinů | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Ivana Holanová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Šárka Dvořáková | Praha 3
 • Václav Fiala | Sušice
 • Jana Janatová | Vlčková
 • Martin Koudelka | Frýdek-Místek
 • Stanislav Vlnka | Mikulov
 • Data of the signer not published
 • Petr Klimeš | Praha
 • Lenka Petříková | Dobříš
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Šandová | Hradec Králové
 • Zdeňka Přikrylová | Žďár nad Sázavou
 • Lenka Šuveríková | Okrouhlice
 • Vladimír Vokšay | Ústí n/L
 • Markéta Boťánková | Strážnice
 • františek šanda | mokrovousy
 • jarmila lorencová | popůvky
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Doupovec | Zlín
 • Elena Behounkova | Králův Dvůr
 • Marie Doupovcová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Jan Homuta | Mšeno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Brotankova | Lhotka
 • Soňa Salcurgerová | Šternberk
 • Zuzana Homutová | Praha 8
 • Simona Kováčová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jitka Svíčková | Hradec Králové
 • Zdenka Knappeová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Pavlíček | Praha
 • Kateřina Binková | Trutnov
 • Vladimíra Stehlíková | Litvínov
 • Jana Černohorská | Praha
 • Martina Plátová | Soběslav
 • Data of the signer not published
 • Magda Sodomkova | Svitavy
 • otakar ševčík | vsetín
 • lucie deliopulu | liberec
 • Data of the signer not published
 • Veronika Jandová | Rudolfov
 • Ivana Ondrová | Petřvald
 • Zuzana Sedlářová | Stará Ves n.O.
 • Jana Fikslová | Sedlčany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Marková | Borovany
 • Data of the signer not published
 • Michal Rousek | Slepotice
 • Monika Mancová | Chomutov
 • Svetlana Brychtová | Olomouc
 • Martin Prokeš | Praha 5
 • Tomáš Dorničák | Zlín
 • Marie Hanová | Kout na Šumavě
 • Lenka Petáková | Slivenec
 • Miloš Trojan | Kamýk nad Vltavou
 • Petra Koňaříková | Starý Plzenec
 • Petr Papírník | Praha 5
 • Eva Kudynová | Trutnov
 • Jana Hrnčířová | Brno
 • Ilona Remešová | Zlín
 • LENKA HRDINOVÁ | ŠUMPERK
 • Lucie Hanušová | Dětenice
 • Jiřina Velková | Protivín
 • Ilona Durasová | Karviná
 • Alice Zítková | Hradec Králové
 • Dominika Stechova | Zatec
 • Data of the signer not published
 • JUDr. Klára Žejdlová | Běrunice - Vlkov nad Lesy
 • Helena Myslivcová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Milan Strejček | Dobrá Voda u Č.B.
 • Milena Řežábková | České Budějovice
 • Andrea Vilímková | Bystřice
 • Marta Hrdličková | Stavbařů
 • Ing.Jozef Hariom Urban | Karviná
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alena Farlíková | Brno
 • Gabriela Vokurková | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Mihulková | Říčany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Košelová | Prešov
 • Kateřina Jarošová | Praha
 • Petr Švec | Ivanovice na Hané
 • Katerina Jiraskova | Praha 4
 • Jiří Kolář | Tábor
 • Jana Stanošková | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Michaela Vrátná | Praha5
 • Data of the signer not published
 • Martin Kovařík | Tachov
 • Barbora Hoštičková | Ledenice
 • Kateřina Endrlová | Nová Ves 1/Ohrada
 • jitka Zvolánková | hlinsko
 • Kateřina Tripalová | Praha
 • Libuše Boulová | Mirošov
 • Tomáš Pačíska | Brno
 • Ondřej Černý | Hradec nad Moravicí
 • Hana Dvořáková | Choceň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Nikola Řeháková | Jičín
 • Michaela Jalůvková | Lichnov
 • Data of the signer not published
 • Hana Novotná | Michalovice
 • Petr Kmínek | Košťálov
 • Data of the signer not published
 • Jan Hejl | Holice
 • Jana Nováková | Křivsoudov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tom Hoch | Radkovice
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Skružná | Praha
 • Miluše Soukupová | Dukovany
 • Monika Šárová | Liberec
 • Lenka Hyková | Laškov
 • Denisa Bednarová | Praha
 • Iva Švecová | Ivanovice na Hané
 • Magdaléna Šnajdrhonsová | Český Těšín
 • Jana Nováčková | Brno
 • Michaela Líčeníková | Praha
 • Petr Beremlijski | Ostrava
 • Zdeňka Ševčíková | Šenov
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Knedlová | Zlín
 • Gabriela Balova | Pisek
 • lucie Šizlingová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Patrick Schnelly | Hrob
 • Dana Poláchová | Rohovládova Bělá
 • Pavel Tomášek | Koryčany
 • Petr Polák | Dětřichov
 • Data of the signer not published
 • Světlana Holešovská | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Horehleď | Koryčany
 • Bronislav Kaňa | Břeclav
 • Václav Holzknecht | Liberec
 • Helena Patrová | Brno
 • Lenka Kadlecová | Praha
 • Zdeněk Sobotka | Kochánov
 • Ivana Svatošová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Irena Kněžínková | Dačice
 • Data of the signer not published
 • Jana Veselská | Budyně nad Ohří
 • Petr Dlabal | Frýdek Místek
 • Pavla Kotrabová | Vlašim
 • Hana Langhansová | Brno
 • Petra Hoffmann | Palkovice
 • Kateřina Ivanová | Židlochovice
 • Lucie Dvořáková | Dobronín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Dovalová | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • marie honzáková | praha
 • Martina Šestáková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Martina Hemrová | Sedlec-Prčice
 • Jaromír Conearic | Jindřichov
 • Renata Dolejšová | Jince
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Nováková | Řevnice
 • Ludmila Musilová | Brno
 • Naďa Karmazinová | Ostrava
 • Hana Breníková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Ludmila Dostálová | Jablonec nad Nisou
 • Tomáš Laušman | Tišnov
 • Data of the signer not published
 • Michal Dittrich | Praha
 • Martin Literák | Praha 9
 • vítězslav Štěpař | STOD
 • Alexandra Conearic | Jindřichov
 • Data of the signer not published
 • Petra Křížová | Zlín 4
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Leyshon | Odry
 • Jan Prokleška | Praha
 • Světluše Kocourková | Kostelec u Křížků
 • Antonín Kratochvíl | Sokolov
 • Olga Buciova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jitka Blahůšková Fajfrová | Praha
 • Petr Rychtecký | Brno
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Tomisová | Skryje
 • Irena Stolářová | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Idźczak | Mělník
 • Květa Zezulková | Praha 10
 • Lubos Nemec | Žatec
 • Data of the signer not published
 • Silvia Kutálek Gregoričková | Skryje, 594 55
 • Hana Paterová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Ellen Bláhová | Praha 8
 • Klára Paterová | Olomouc
 • Marta Kelíšková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Krejčí | Štíty
 • Data of the signer not published
 • Marie Kristenova | Bohuslavice
 • Vendulka Crhová | Volary
 • Karolína Ivánková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • PAVEL POKORNÝ | MĚLNÍK
 • Marek Novotný | Jílové u Děčína
 • Martina Vojkůvková | Ostrava-Dubina
 • Jiří Dražil | Brno
 • Nina Vališová | Praha 1
 • Renata Kolářová | Trusnov
 • Data of the signer not published
 • Vít Kuntoš | Praha 5
 • Milan Skýba | Kostelec nad Orlicí
 • Josef Šálek | Vodňany
 • Vendulka Košatová | Zadní Třebaň
 • PAVEL HRDINA | ŠUMPERK
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Tonnies | Frýdek-Místek
 • Michaela Križanová | Praha
 • Peter Fridrich | Komorní Lhotka
 • Linda Svitavská | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Petr Lorenc | Bílovice nad Svitavou
 • Olga Sedlmayerová | Praha
 • Hana Černovská | Praha 6
 • Marcela Chmielová | Terlicko
 • Data of the signer not published
 • Irena Schiesser | Praha 5 - Slivenec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Fiala | Koclířov
 • Radek Červinka | Zastávka
 • Data of the signer not published
 • Barbora Janíčková | Chýnov
 • Data of the signer not published
 • Jana Paličková | Kopřivnice
 • Data of the signer not published
 • Filip Krška | Třebíč
 • Kamila Murariková | Praha 5
 • Zdeněk Zavadil | Mratín
 • Data of the signer not published
 • Milan Váchal | Plzeň
 • Martin Riedl | Vratimov
 • Dagmar Janotová | Hulín
 • Pavel Novotný | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Marie Lacková | Ivančice
 • Iveta Palátová | Brno
 • Milena Špinková | Brno
 • Pavel Dobrý | Šternberk
 • Jitka Čablíková | Lhota u Vsetína
 • Alena Zlámalová | Lanškroun
 • Data of the signer not published
 • Hana Kalistová | Pecka
 • Data of the signer not published
 • Helena Tesařová | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Jitka Ryndová | Nedakonice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Ostrý | Brno
 • Karel Zahradka | Františkovy Lázně
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Iveta Dlouhá | Sušice
 • Hana Janošková | Zubří
 • Michaela Jadrná | Letohrad
 • Radim Hofman | Rousínov
 • Jiří janeček | jahodov
 • Michal Macháček | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lucie Davidová | Jihlava
 • Antonín Neubauer | Nové Město na Moravě
 • Ivana Pivničková | Chotěboř
 • Marie Toufarová | Třebíč
 • Lucie Bílková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Petr Biebl | Újezdeček
 • Michal Filip | Liberec
 • Petra Marková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Bohumír Sláma | Pardubice
 • Kateřina Zárubová | Dvůr Králové nad Labem
 • Lucie Klusova | Mosty u Jablunkova
 • Data of the signer not published
 • Miloslava Pavukova | Tanvald
 • Renata Dvořáková | Benešov
 • Martina Sochorova | Kladno
 • Katerina Štěpánková | Hostivice
 • Jana Adamusová | Šenov
 • Zdeňka Tonová | Šumperk
 • Zdenka Novotná | Brno
 • Data of the signer not published
 • Hana Dobošová | Teplice
 • Beáta Straková | Karlovy Vary
 • Lucie Schmidová | Dříteň
 • Marie Pavoničová | Brno
 • Štěpánka Bieblová | Újezdeček
 • Data of the signer not published
 • Petr Vaňátko | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karel Mlčoch | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dominika Březinová | Dolní Dubňany
 • Daniela Grychníková | Praha
 • Jana Svobodová | Šternberk
 • Viktorie Kubelková | Malečov
 • Data of the signer not published
 • Jana Svobodová | Šternberk
 • Erika Hájková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Tomšů | Jihlava
 • Zdislava Müllnerová | Rousínov
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Tetík | Praha
 • Martina Pokorná | Mělník 27601
 • Martina Kolová | Silůvky
 • Veronika Pokorná | Plzeň
 • Marcela Fabiánová | Červený Kostelec
 • Kateřina Hlaváčková | Doksy
 • Jana Šubrtová | Brno
 • Iva Fišrová | Brno
 • Petra Rothkögelová | Rousínov
 • Hana Doležalová | Jihlava
 • Petra Dvořáková | Korouhev
 • Zuzana Ostrá | Brno
 • Gustav Zámečník | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Honová | Opava
 • Zuzana Jeníčková | Dobruška
 • Ivona Kakáčová | Blansko
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Eleyan | Mladějov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Hofmanová | Rousínov
 • Alice janakova | hradec kralove
 • Veronika Naďalová | Ostrava
 • Eva Petráková | Havířov
 • Jana Císařová | Praha 9
 • Vít Kresta | Sviadnov
 • Jaroslav Beran | Praha 9
 • Božena Šáchová | Uherské Hradiště
 • Leona Šabršulová | Zlín
 • Daniela Havrankova | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Monika Honczková | Ostrava
 • Pavel Frank | Holubice
 • Alena Pelunková | Hostivice
 • Vladimíra Menšíková | Praha
 • Pavlína Hronová | Jindřichův Hradec
 • Šárka Konopásková | Beroun
 • Beata Aviles Andrade Zawadová | Třinec
 • Gerta Pejšová | Pacov
 • Tomáš Svoboda | Třešť
 • Aneta Gregorová | Brno
 • Dagmar Cagášková | Přerov
 • Radek Franko | Liberec
 • Martina Michalcová | Hošťálková
 • František Nevařil | Veletiny
 • Zuzana Kvapilova | Spytihněv
 • Data of the signer not published
 • Helena Březinová, Mgr. | Traplice
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Novotná | Michalovice, okres Havlíčkův Brod
 • Tereza Plecháčová | Ostrava
 • Dagmar Fialová | Koclířov u Svitav
 • Lenka Nováková | Mukařov
 • Pavel Motl | Brno
 • Marie Janšová, Mgr. | Dobrá
 • Sylvia Miklová | Hulín
 • Gabriela Ludvíková | Kladno
 • Sandra Němečková | Klecany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Šárka Urbanová | Nová Paka
 • Eva Šimčíková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Petra Kasnarová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Boušek | Příbram 8
 • Jolana Čabanová | Praha
 • Petronela Černičková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Sadílek | Praha 5
 • Jitka Tošovská | Pardubice
 • Helena Čánská | Starý Plzenec
 • Barbora Velanová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Veronika Marcinková | Kutná Hora
 • petra Orsáková | Brno
 • Andrea Zakoutová | Ostrava- Třebovice
 • Jaroslava Hrubá | Mirošov
 • Data of the signer not published
 • Viktor Šeďa | Brno
 • Martin Kratochvíl | Zlonice
 • Andrea Kubínová | Chomutov
 • Lucie Linhová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Branislav Lisy | Praha
 • Hana Mošatová | Modřice
 • Milan Procházka | Jihlava
 • Jana Sartorisova | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Radim Gregořica | Slavkov
 • Eva Fialová | Žihle
 • Marie Slouková | Praha 4
 • Petr Batko | Ostrava
 • Lucie Haberlová | České Meziříčí
 • Andrea Beňová | Praha
 • Kristýna Hájková | Praha 9
 • Jana Pavlasova | Praha 5
 • Šárka Jirušová | Kolín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Behancová | Radslavice
 • Lenka Vitnerová | Beroun
 • Antonín Pokorný | Stará Říše
 • Data of the signer not published
 • Jana Kasnarová | Praha 10
 • Ladislav Karvaš | Nový Hrozenkov
 • Lucie Chlumská | Znojmo
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Zieglerova | Malacky
 • Martin Kozubek | praha 5
 • Věra Třísková | Sušice
 • Barbora Kozubkova | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Alena Michalíková | Horažďovice
 • Kateřina Otavová | Jičín
 • Data of the signer not published
 • Barbora Vahalová | Praha
 • Petra Frančíková | Sušice
 • Lenka Kolářová | Jihlava
 • Hana Mašková | Sadov
 • Petr Vrabel | Miřetice
 • Tomáš Šebesta | Poděbrady
 • Markéta Vlčková | Loučka u Valašského Meziříčí
 • Eliška Jílovcová | Osek u Duchcova
 • Dana Jelínková | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Pavel vlazlo | Brno
 • Kateřina Štroblová | Plzeň
 • Michaela Černá | Uherský Ostroh
 • MAGDALENA CVEČKOVÁ | ŠUMPERK
 • Data of the signer not published
 • František Nerad | Výprachtice
 • Blanka Turková | Strakonice
 • Blažena Némethová | Frýdek-Místek
 • Petra Zídková Benková | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Žáková | Ústí nad labem
 • Data of the signer not published
 • Taťána Kozlíková | Jablonné v Podještědí
 • Josef Maňák | České Budějovice
 • Stanislava Emmerlingová | Mírová pod Kozákovem
 • Zdeněk Suchý | Zábřeh
 • Renata Hráčková | Blansko
 • Data of the signer not published
 • Jiří Kreibich | Praha
 • Klára Jirásková | Rakovník
 • Data of the signer not published
 • Ivana Stará | Zastávka u Brna
 • Lucie Flanderová | Kladno
 • Šárka Kořánová | Dřínov
 • jiri vanecek | Klášterec nad ohri
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Irena Ekrtova | Beroun
 • stanislav skorepa | pernink
 • Lucie Dohnalová | Ústí nad Labem
 • Martina Petrásková | Kladno
 • Vojtěch Zima | Nučice
 • Martin Pátek | Rokycany
 • Marek Ryneš | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jiří Tuček | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Lenka Pátková | Rokycany
 • Data of the signer not published
 • Eva Bačkovská | Chotěboř
 • Simona Bula Drobnakova | Znojmo
 • Monika Moučková | Praha 8
 • Petra Lojková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Andrea Kučerová | Plzeň
 • Marie Kovářová | Sloup
 • Ingrid Zelenková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Lucie Zubková | Nový Jičín
 • anna rothová | praha 6
 • Daniela Hannah | Karlštejn
 • Jakub Hübner | Chotěboř
 • Petr Bachtjan | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petra Denková | Přibyslavice
 • Lenka Šulcová Šulcová | Průhonice
 • Vít Jirásek | Rakovník
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Macák | Ostrov
 • Markéta Pobořilová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Kristýna Bock Fialová | Bezdružice
 • Data of the signer not published
 • Petr Manďák | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Veronika Ratajová | Praha 6
 • Václava Kuncemdörferová | Letiny
 • Blanka Stupková | Liberec
 • Jan Jirásek Ing. | Náchod
 • Václav Duda | Praha 8
 • Petra Chotěborská | Praha
 • Eva Jirásková Ing. | Náchod
 • Data of the signer not published
 • Vendula Řičánková | Buchlovice
 • michaela šorfová | praha
 • Pavel Polanský | Slaný
 • Data of the signer not published
 • Hana Mitáčková | Hluk 68725
 • Jitka Macoun Sidorová | Dlouhá Loučka
 • Miluše Kosková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Liba | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radka Šťastná | Ostrava
 • Hana Šašková | Praha
 • Andrea Udržalová | Libuň
 • Zlatica Kováčová | Levoča
 • Zdenka Fialková | Frýdek-Místek
 • Ivana Bobreková | Praha
 • Lubomír Chmelař | Brno Lesná
 • Jana Šiková | Ústí nad Labem
 • Markéta Steklá | Liberec
 • Simona Machačová | Krnsko
 • jan Eftimov | Praha
 • Radomira Reupke | Lany
 • Milan Jirouš | Praha
 • Kateřina Amiourová | Praha
 • Stanislav Richter | Praha
 • Jan Soukup | Praha 5
 • Tomáš Kohout | Hodslavice
 • Jan Havelka | Dobra Voda u CB
 • Lucie Vaskova | Hodonin
 • Data of the signer not published
 • Vít Almer | Brno
 • Tereza Brázdová | Zlín
 • Lucie Linhartová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Rolincová | Slavkov u Brna
 • Data of the signer not published
 • Daniel Dvořák | Brno
 • Jana Palacios | Praha
 • Markéta Štefániková | Valašské Meziříčí
 • Markéta Chalupová | Ústí nad Labem
 • Iva Raisová | české budějovice
 • Magda Hübnerová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Nikol Barcal | Most
 • Markéta Kalserová | Rybnice
 • Olga Částková | Rájec
 • Data of the signer not published
 • Václav Třešňák | Jičín
 • ester pokorna | plzem
 • Veronika Stávková | Velké Bílovice
 • Petr Jiránek | Nepomuk
 • Sandra Silná | Praha 10
 • Petr Jirout | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Duda | Brno
 • Petr Vorel | Hradec Králové
 • Petra Vaňková | Praha 11
 • Eva Benešová | České Budějovice
 • Jarmila Svobodová | Brandýs nad Labem
 • Tomáš Smolek | Bohušovice nad Ohří
 • Jan Cihak | Kamenne Zehrovice
 • Petra Michálková | Ostrava-Moravská Ostrava
 • Dagmar Volná | Praha
 • Pavel Milenovský | Praha 4
 • Marcela Zemanová | Česká Kamenice
 • Lenka Dlouhá | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • MgA. Gabriela Ertlová | Hořice
 • Zdeněk Rom | Praha 6
 • Jana Pinďáková | Slavičín
 • Marie Kutová | Třeboň
 • Kateřina Piňosová | Prostějov
 • Rostislav Chaloupský | Jičín
 • Petr Maly | Brno
 • Vladěna Nekulová | Jemnice
 • Pavla Polesná | Zruč - Senec
 • Data of the signer not published
 • Olga Lečbychová | Brno
 • Petra Marková | Hajnice
 • eva wasserbauerová | žďár nad sázavou
 • Markéta Schůtová | Netvořice
 • Václav Mazánek | Brno
 • katerina Vavrova | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Dominika Novotná | Praha
 • Naděžda Ječná | Kunětice
 • Ivana Prášková, MVDr. | Světlá nad Sázavou
 • Silvia Plecháčková | Albrechtičky 109
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Murková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Jirušová | Praha 3
 • Michal Bátěk | Olomouc
 • Michaela Pekaříková | Velké Pavlovice
 • Jana Murčová | Praha 4
 • Jiří Procházka | Bukovany
 • Vendula Bartoňová | Olomouc
 • Miroslava papoušková | brno
 • Jitka Teslíková | Libice nad Cidlinou
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Gramelova | přerov nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Mgr. Kateřina Krausová | České Budějovice
 • Petr Kučera | Třešť
 • Jana Navrátilová Štoková | Poděbrady
 • Petra Bárová | Vratimov
 • Ivana Prokešová | Moravany
 • Data of the signer not published
 • Adéla Celerová | Praha
 • Monika Celerová | Praha 10
 • jana bělešová | hrabyně
 • Tatjana Sitenská | Praha 5
 • Olga Závadová | Praha
 • Anna Vacková | Pouzdřany
 • Luděk Krmela | Olšany
 • Ondřej Mert | Přelouč
 • Jaroslav Kousal | Desná v Jizerských horách
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Svoboda | Frýdek-Místek
 • Jana Chmelanova Chmelanová | Líšnice
 • Eva Marie Horáková | Chvalkovice
 • Alena Rybičková | Praha
 • Ondřej Cihlář | Studénka
 • Magda Cihlářová Zapletalová | Studénka
 • jana minarova | libchavy
 • Marta Richtářová | Volduchy
 • Karel Repka | Stare Město
 • Jana Homoláčová | Hrob
 • Josef Prášek | Světlá nad Sázavou
 • Data of the signer not published
 • Andrea Rejchrtová | Praha 13
 • Radmila Svobodná | Stará Bělá
 • Jiří Urbánek | Vsetín
 • Data of the signer not published
 • Eva Sedláčková | Vsetín
 • Radka Jensen Vaculová | Bouzov
 • Jana Janků | Mladá Boleslav
 • Andrea Březíková | Zlín
 • Sandra Krejčová | Těchonín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alena Kartáková | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Jitka Chlupová | Předklášteří
 • Světla Kořistková | Horní Lhota
 • Renata Harapesová | Pečky
 • David Procházka | Moravská Třebová
 • Eva Pitasova | Praha
 • Romana Škopová | Ivančice
 • Štěpánka Mezerová | Střítež u Jihlavy
 • Veronika Hrubešová | Praha 4
 • Stanislav Pokorný | Šumperk
 • Běla Zálišová | Červený Kostelec
 • David Kučera | Benátky nad Jizerou
 • Jaroslava Červená | Teplice
 • Lucie Froncová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Sládková | Stará Paka
 • Data of the signer not published
 • josef šlajchrt | Deštná
 • Štěpán Kasl | Jesenice
 • Data of the signer not published
 • Michal Petráš | Ostopovice
 • Nikola Usvaldová | Praha
 • Dana Posádová | Nová Říše
 • Lucie Libichová | Praha
 • Miroslava Vaisová | Praha 8
 • Libor Halík | Brno
 • Zdeňka Jeřábková | Praha 10
 • Milan Kocourek | Štramberk
 • Laura Kuklová | Staňkov
 • Data of the signer not published
 • Jan Matlas | Týniště nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Vendula Studená | Velvary
 • Jana Hodboďová | Libštát
 • ALENA LIŠKOVÁ | PRAHA
 • Data of the signer not published
 • Marta Bolková | Choltice
 • Data of the signer not published
 • jana hrušková | bratřice
 • Pavlína Václavíková | Třebosice
 • Marie Krejčiříková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Churová | Ostrava - Poruba
 • Josef Šindler | Hustopeče nad Bečvou
 • Eva Trojanová | Třebíč
 • Jana Lužová | Stavěšice
 • Data of the signer not published
 • Zora Veichartová | Jeseník
 • Lenka Hradilová | Vsetín
 • Jan Dostál | Malšovice
 • Alena Čížková | Frýdek - Místek
 • Simona Suchánková | Praha
 • Jiří Linhart | Plzeň
 • Roman Motúz | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Jakub Rolf | Hořice
 • Tereza Lodrová | Štěnovice
 • Data of the signer not published
 • Věra Vojtová | Jinačovice
 • Ondřej Prikner | Brno
 • Data of the signer not published
 • Klára Zdařilová | Tršice
 • Josef Nos | Kutná Hora
 • Data of the signer not published
 • dana blazkova | rajecko
 • Markéta Šlampiaková | Most
 • Data of the signer not published
 • Dalibor Nix | Ostrava-Poruba
 • Kateřina Vojtěchová | Veselí nad Moravou
 • Kamila Staňková | Velký Šenov
 • Data of the signer not published
 • Katerina Brooks | Praha
 • Daniel Beseda | Praha 10 - Strašnice
 • Ivana Hrubešová | Kněževes
 • Ludmila Padyšáková | Řeka
 • Lenka Librová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Romana Hythova | Most
 • Pavla Dobiasova | Říčany
 • Alena Vojkůvková | Brno
 • Arnošt Kába | Nová Cerekev
 • Kateřina Šaršonová | Hořice
 • Tomáš Rosík | Brno
 • Božena Škopová | Stanoviště 102
 • Petra Princová | Boršice
 • Rudolf Smetana | Pribram
 • Petra Gregušová | Beroun
 • Data of the signer not published
 • David Panuška | Březinka
 • Katka Jurisová | Brno
 • Jarmila Avratová | Praha
 • Jaroslava Chvátalová | Dobšice
 • Tomáš Elsner | Nový Malín
 • Data of the signer not published
 • Jana Jačjanská | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ilona Šilarová | ústí nad orlicí
 • Eva Zdařilová | Praha
 • Veronika Skalkova | Krhova
 • Marek Kratochvíl | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radmila Šeniglová | Telč
 • Data of the signer not published
 • Libuše Janíková | Radovesnice II
 • Data of the signer not published
 • Martin Šeděnka | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Milan Bogdán | praha 10
 • Petr Bača | Ostrava
 • Hana Horáková | Vyškov
 • Renata Kulvejtová | Doubravčice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Rocca Kovářová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Renata Granátová | Praha
 • Anna Šebestová | Poděbrady
 • Denisa Cabakova | Morkov 742 72
 • Anna Malkerová | Praha
 • Ivana Jurášová | Vrbovec
 • Štěpán Stavěl | Praha 10
 • Kristina Axmanová | Brno
 • Adéla Zrubecká | Krásná Lípa
 • Data of the signer not published
 • Renáta Kubečková | Vnorovy
 • Data of the signer not published
 • Petra Seitzová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Adéla Gürtnerová | Milevsko
 • kateřina Neřádová | Vidče
 • Josef Šejna | Loučovice
 • Renata Svobodová | Petrov
 • Olga Cviková | Praha 11
 • Jindrich Vimr Vimr | Plzen
 • Olga Šerá | Praha 9
 • Hana Pitínová | Praha
 • Martina Holubářová | Velichovky
 • Veronika Cerná | Havl Brod
 • Data of the signer not published
 • Martina Marešová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Lenka Vlčková | Praha
 • Milan Kostolný | Kladno
 • Jiřina Široká | Třebíč
 • Rostislav Slováček | Ostrava - Svinov
 • Miroslava Kostolná | Kladno
 • Jiří Blatný | Brno
 • Silvie Sicari | Turin
 • Lenka Houdkova | Bystrice nad Pernstejnem
 • Klára Slámová | Praha 6
 • Jiří Kučera | Praha
 • Martina Hanáčková | Jičín
 • Blanka Hlávková | Brušperk
 • Petra Lenková | Holubice-Kozinec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Fojtíková | Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Marie Hejdová | Kyjov
 • Kristýna Němcová | Pardubice
 • Eva Jankulárová | Prachatice
 • Jan Voráč | Brno
 • josefina caruso | Praha
 • Helena Sládková | praha 4
 • Ivana Karvašová | Nový Hrozenkov
 • Václav Dančo | Líbeznice
 • PETR KOTRBA | TŘEBÍČ
 • Valerie Peclová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petr Halama | Šumperk
 • lenka čtverakova | mníšek pod Brdy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Josef Bravenec | Zlín-Lužkovice
 • Martina Kořístková | Brno
 • Monika Müllerová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Rebeka Kloudová | Železný Brod
 • Data of the signer not published
 • Monika Kozáčková | Břeclav
 • Miloslava Švábenská | Holubice
 • václav bukovič | ústí nad labem
 • Jan Friedl | Chomutov
 • Petr Kulíšek | Kostelecké Horky
 • Jana Valdová | Praha
 • Josef Zdražil | Semily
 • Denisa Petrášová | Ostopovice
 • Daniela Jelínková | Ostrov
 • Tomáš Kudlička | Křenovice u Slavkova
 • dan kratochvil | ústí nad labem
 • Data of the signer not published
 • Petr Martinovský | Hradec Králové
 • Jan Janata | Kunice
 • Zuzana Skálová | Merklín
 • Bohumila Kučerová | Šumperk
 • Petr Čech | Slabce
 • Taťána Ságlová | Olomouc
 • Barbora Plešingerová | Jihlávka
 • Data of the signer not published
 • Bobina Velcová | Kladno
 • Kateřina Berlová | Bystřice
 • Data of the signer not published
 • Nicol Vondra | Horní Brusnice
 • Helena Fránková | Orlová
 • Dalibor Neuwirt | Lysice
 • Marie Hobzová | Třebíč
 • Zdeněk Skácelík | Prostějov
 • Roman Malach | Praha 10
 • Martina Dohnálková | Mikulov
 • Data of the signer not published
 • Čeněk Hybler | Praha - Kolovraty
 • Martin Nowak | Mladá Boleslav
 • Ivana Machálková | Čížová u Písku
 • Darina Šindelářová | Brno
 • Tomas Nekula | Moravské budejovice
 • Vít Horešovský | Odolena Voda
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Drozdová | Znojmo
 • Anna Bernardy | Loučka, okr. Vsetín
 • Renáta Kněžínková | Číměř
 • Jana Svobodová | Starý Hrozenkov
 • Michal Honzů | Kralupy nad Vltavou
 • kateřina horáčková | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radek Černý | Moravské Budějovice
 • Věra Tomanová | Bílovice nad Svitavou
 • Božena Soukupová | Třebohostice
 • Aleš Pěnkava | Loštice
 • Data of the signer not published
 • Eduard Sapa | Praha
 • Blanka Masaříková | Mikulov
 • Miloslava Zahrádková | Jilemnice
 • Libor Dvořáková | Dřínov
 • Renata Navrátilová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela švobová | Jindřichův Hradec
 • Petr Doseděl | Brno
 • Hana Vítková | Hořičky
 • Marek Baláš | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Magda Halamová | Šumperk
 • Zdenka Pšeničková | Pardubice
 • Ondřej Svoboda | Javorniky Vysoka
 • Marta Neumannová | České Budějovice
 • Ilona Řezáčová | Roudnice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Maria Lyskova | Hradec Kralove
 • Jan Nekula | Jemnice
 • Lenka Hlavackova | Hejtmankovice
 • Data of the signer not published
 • Dáša Machková | Ostrov
 • Jana Skalská | Nymburk
 • Andrea Gabrielová | Zlín
 • Iva Brokešová | Čeladná
 • Data of the signer not published
 • Radmila Burianová | Ostrava
 • Veronika Svatošová | Praha 8
 • Kristýna Černá | Praha
 • Jana Vosyková | Praha 7
 • gabriela filippi | praha4
 • Nikola Knotková | Česká Třebová
 • Data of the signer not published
 • Jarmil Brynda | Příbram
 • Adéla Kratochvílová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Viktor Juránek | Brno
 • Kateřina Jarmarová | Orlová-Lutyně
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Musil | Vřesovice
 • Zdeněk Avrat | Olšany u Prostějova
 • Eva Vitámvásová | Brno
 • Rostislav Ježek | Humpolec
 • Ilona Havigerová | Kladky
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Horáčková | Chrudim
 • Libor Svoboda | Živanice
 • Martin Chroust | Loučka u Valašského Meziříčí
 • Jana Svobodová | Živanice
 • Vendula Galdová | Ratiboř
 • Nicol Krčmářová | Ústí nad Orlicí
 • Radim Pavlištík | Dřevohostice
 • Data of the signer not published
 • Soňa Černá | Pardubice
 • Denisa Kozáková | Praha
 • Kamil Taliř | Ceský Krumlov
 • Zora Knížková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Romana Nahorniaková | Nový Jičín
 • Stepanka Moravcova | Plzen
 • Pavol MUDr. Skalka | Vizovice
 • Dita Holdsworth Bláhová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Tomanová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Gazdová | Měchenice
 • Data of the signer not published
 • Irena Bursíková | Vydří
 • Data of the signer not published
 • Petr Hlávka | Rokycany
 • Simon Hrubes | Dolni Chabry
 • Eva Blažková | Litoměřice
 • Jana Šindlerová | Chrudim
 • Marketa Hrubesova | Kralupy nad Vltavou
 • jirina gistrova | brno
 • Hana Königová | Plzeň
 • Nicole Aulichová | Velké Poříčí
 • Zuzana Dlabačová | Dub nad Moravou
 • Eliska Klocova | Praha
 • Petra Jati | Supíkovice
 • Lenka Jančová | Šumperk
 • Michaela Fridrichová | Praha
 • Jiri Vondra | Horní Brusnice
 • Veronika Blábolilová | Jindřichův Hradec
 • Jana Šindelková | Mikulov
 • Ludmila Jenčíková | Nepomuk
 • Ladislav Šafránek | Písek
 • Data of the signer not published
 • Klára Pavlištíková | Křtomil
 • Rastislav Podivinsky | Trencianske Teplice
 • Data of the signer not published
 • Pavla Bartonova | Pribram
 • Jiří Tůma | Praha 6
 • Barbora Kostková | Ostrava
 • Dita Lazárková | Praha
 • Jana Ticháčková | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Dita Hurkova | Hradec Králové
 • Petra Minářová | Kostelec na Hané
 • Milena Schmidova | Nymburk
 • Mirka Novotná | Brno
 • zuzana piskáčková | praha
 • Pavel Kucera | Praha
 • Jaroslav Pavlačka | Zlín
 • Dana Kovaříková | Praha
 • Šárka Tůšová | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Monika Fišerová | Bratislava
 • Jiří Kubát | Havlíčkův Brod
 • Ondrej Karpisek | Praha
 • Zuzana Kieferová | Praha
 • Miloš Baláž | Praha
 • Data of the signer not published
 • Alena Melkesová | Tišnov
 • Eva Pavlasová | Klatovy
 • Karel Ryšavý | Nemojany
 • Data of the signer not published
 • Marcela Vítková | Hořičky
 • Andrea Chmelová | Polička
 • Lucie Hobíková | Ondřejov
 • Marie Kolářová | Bohušovice nad Ohří
 • Data of the signer not published
 • Veronika Nováková | Radovesnice II.
 • Otakar Svoboda | Praha 3
 • Andrea Bardová | Sedlčany
 • Martina Dvořáková | Chotěboř
 • Iva Linhartová | Přerov
 • Kateřina Kovářová | Blovice
 • Barbora Klucká | Káraný
 • Jitka Pavelková | Nový Jičín
 • Murat Temirov | Praha
 • Helena Matějková | Praha 5
 • Veronika Mašková | Pěnčín
 • Ludmila Moravcová | Choceň
 • Lenka Pražáková | Brno
 • Marcela Sečková | Veselí nad Moravou
 • Jiří Hrachovec | Přerov II-Předmostí
 • Zuzana Pašeková | Praha 8 - Dolni Chabry
 • Vlastimil Sečka | Veselí nad Moravou
 • Iva Malcová | Kyjov
 • Petra Kovářová | Brno
 • Aneta Jandova | Rakovnik
 • Radka Mikulová | Liberec
 • Lenka Votavová | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
 • Romana Tkáčová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Andrea Bezděková | Starý Jičín
 • Pavel Palička | Černožice
 • Vladan Malík | Český Těšín
 • pavel kubacek | olomouc
 • Data of the signer not published
 • Jana Röbisch | Chrastava
 • Data of the signer not published
 • David Kovář | Brno
 • Jitka Kovářová | Jablonec nad Nisou
 • Lucia Šorálová | Praha 1
 • Zdeněk Novotný | Brno
 • Data of the signer not published
 • Stanislava Prokopová | Karlovy Vary
 • Petr Pavlicek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavel Bilavčík | Pohořelice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Bartoš | Koněprusy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Blanka Horešovská | Odolena Voda
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Fraňková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jiří Bulíček | Hradec Králové
 • Romana Bulíčková | Hradec Králové
 • Romana Šedivá | České Budějovice
 • Irena Škaldová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Ježek | Nová Paka
 • Kateřina Vlčková | Praha
 • Markéta Vojtová | Brno
 • Libor Kučera | Fryšták
 • Libuša Fadrhonsová | OLOMOUC
 • Petr Polman | Ústí nad Orlicí
 • Denisa Válková | Frýdlant nad Ostravicí
 • Iva Pokorna | Klášterec nad Ohří
 • Denisa Jandásková | Veselí nad Moravou
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Suchá | Praha 10
 • Jitka Vlčková | Horní Bezděkov
 • Data of the signer not published
 • Pavel Matys | Moravská Třebová
 • Anna Cermakova | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • jiri Denk | Brno
 • Anna Maskova | Klasterec nad Ohri
 • Pavlína Filipovičová | Vejprnice
 • Milena Raková | Praha
 • Milena Brietova | Praha
 • Jan Staníček | Boskovice
 • Alena Mojžíšová | Dolní Dunajovice
 • Hana Roštinská | Žďár nad Sázavou
 • Data of the signer not published
 • Libuše Žmolíková | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • marie bezuchová | olšany
 • Ľubica Gembalová | Stračov
 • Otto Stránský | Pacov
 • Blanka Kuklová | Staňkov
 • Zuzana Andrenková | Jičín
 • Barbora Šedivá | České Budějovice
 • Marie Grycová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Veronika Hanáčková | Brno
 • Tomáš Kadlec | Brno-venkov
 • Vít Trunec | Sezemice
 • michaela indrová | Kojákovice
 • Zuzana Masopustová | Brno
 • Roman Šafář | Žamberk
 • Radim Skalický | Žamberk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Hrežík | Vysočany
 • Martina Habaníková | Brno
 • Květa Volfová, JUDr. | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • Iveta Faltová | Brno
 • Klára Laušová | Brno
 • Cepáková Zuzana | Třeboň
 • Táňa Rohlíková | Bučovice
 • Kateřina Daníčková | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marian Savin | Brno
 • Helena Tenorová | Vranová
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Tížek | Prostějov
 • Miroslav Hasa | Seloutky
 • Lenka Fischbachová | Karlovy Vary
 • Michaela Vančová | Hrádek nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Josef Zíbar | Plzeň
 • Rudolf Rychlik | Brno
 • Jitka Holinková | Třebotov
 • Jaromír Šlápota | Praha 7
 • Radka Mikulová | Prostějov
 • Lenka Lipenská | Dolní Břežany
 • Lucie Richtarová | Bílovec
 • Vlasta Bastlová | Znojmo
 • Radek Wagner | Kostelec na Hane
 • Magda Řiháková | Polešovice
 • Data of the signer not published
 • Anděla Hankovszká | Kadan
 • Jana Demjanová | Měnín
 • Pavla Slezáková | Odolena Voda
 • Magdalena Stuchlíková | Rozdrojovice okr. Kuřim
 • Marie Matějová | Hodonín
 • Tereza Vojancová | Praha 4
 • Linda Franková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Milan Bobčík | Dolní Němčí
 • Alena Chrastilová | Praha 6
 • Dagmar Vyklická | Brno
 • Ludmila Kotlářová | Český Krumlov
 • Data of the signer not published
 • Vlasta Répalová | Chomutov
 • Data of the signer not published
 • Klára línek | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Pataky | Kravsko
 • Vladimír Skořepa | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Švorc | Svoboda nad Úpou
 • Dagmar Páleniíková | Václavovice
 • Michael Vrána | Skoronice
 • Magdalena Pehalova | Praha
 • Barbora Klenčíková | Trutnov
 • Zlatuše Vychytilová | Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • Ondřej Wretzl | Kozomín
 • Dagmar Horová | Ostrava
 • Erik Tokarcik | Stara Lubovna
 • Data of the signer not published
 • Lenka Horkelová Novotná | pošt Příbor
 • Soňa Wretzlová | Kozomín
 • Zuzana Drápelová | Brno
 • Jiří Prášek | Světlá nad Sázavou
 • Veronika Hrabčíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Olga Čechová | Velké Bílovice
 • Jan Marek | Merboltice
 • Zuzana Pěkná | Merboltice
 • Irena Malichová Malichová | Koryčany
 • Data of the signer not published
 • Petr Smetana | Mladá Boleslav
 • Jana Hrušková | Pacov
 • Pavel Kutnohorský | Těšetice
 • Slavka Pástorová | Valaliky
 • Lenka Bukovská | České Budějovice
 • Ladislav Drástal | Plzen
 • Doris Danielová | Brno
 • Michal Drástal | Plzeň
 • Věra Cestrová | Čerčany
 • dalibor matejik | lanskroun
 • Andrea Distlerova | Bratislava
 • Věra Těthalová | Plzeň
 • Zuzana Burčková Hillová | Bílovec
 • Marián Rusnák | Mníšek pod Brdy
 • Data of the signer not published
 • Jan Červený | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Ko | Ostrava 21
 • Ondřej Franz | Turnov
 • Michal Mazánek | Vikýřovice
 • Andrea Forgácsová | Lužice
 • Jana Granátová | Praha 12
 • Data of the signer not published
 • Zuzanna Fizkova | Třinec
 • Vlasta Tvrzová | Poděbrady
 • Edita Bobonicova | Statenice
 • jana procházková | praha
 • Data of the signer not published
 • David Hakl | Frantiskovy Lazne
 • František Filip | Kadaň
 • michal suchomel | Vikantice
 • Iva Hamšíková | Zlín
 • Jana Václavková | Praha 5 -
 • Lucie Suchcohlebová Ryntová | Praha 5
 • Veronika Niká | Víchová nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Lenka Vesela Veselá | Hostivice
 • Martin Hrabčík | prezletice
 • Tomáš Martoch | Praha 9 - Letňany
 • Data of the signer not published
 • lucie havrankova | ceske budejovice
 • Data of the signer not published
 • Petra Grof | Žatec
 • Data of the signer not published
 • Petra Smoláková | Kadaň
 • Pavel Jelínek | Brno
 • Jitka Veličková | Brno
 • Kristýna Lohrová | Plzeň
 • Renata Growková | Ostrava
 • Miroslav Freund | Řevnice
 • Jaroslava Zabáková | Praha
 • Jana Kopřivová | Kamýk n. VLT.
 • Barbora Freund | Řevnice
 • Kateřina Šachová | Praha
 • Jakub Červenka | Praha
 • Vladimíra Šírová | Liberec
 • Jitka Němcová | Brno
 • Michal Adamec | Plzeň
 • Jaroslav Kulíšek | Lipník nad Bečvou
 • Data of the signer not published
 • Tana Dunajová | Sikenica-Trhyňa
 • Data of the signer not published
 • Monika Ličačenko | Plzeň
 • Petr Gajdoš | Plzeň
 • Lukas Gross | Plzeň
 • Michaela Marianová | Plzeň
 • Alexandra Soldánová | Horšovský Týn
 • Marta Raidová | Staré Hamry
 • alena prokešová | Bratislava
 • Aneta Šilhánková | Tuněchody
 • Marketa Bohacova | Praha
 • Petr Hadač | Brno
 • Michal Michalec | Čelákovice
 • Jana Cenefelsová | Praha 5
 • Jana Michalcová | Čelákovice
 • Eva Musilová | Praha 5
 • Mlada Kyovská Šerých | Praha
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Václavíková | Jilemnice
 • Gabriela Kallová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Šárka Maříková | Jablonné nad Orlicí
 • Radmila Černá | Ostrava
 • Kateřina Musilová | Králova Lhota
 • Tomas Koláčný | Brno
 • Anna Střelcová | Mokrá-Horákov
 • Renáta Dvořáková | Vrchlabí
 • Jana Haraštová | Hvozdec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Čížek | Frýdek-Místek
 • Helena Jonáková Štěpaníková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Petrášová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Petra Rolínková | Kladno
 • Martina Burešová | Liberec 15
 • Barbora Chudíčková | Praha
 • Václav Kačer | Pardubice
 • Radka Sedláčková | Brno
 • Markéta Zika Koppová | Chomutov
 • Kristýna Kainerová | Ostrava
 • Jana Janíčková | Brno
 • Ludmila Svitáková | Holubov
 • Katerina Burgoa | Horni Becva
 • Data of the signer not published
 • Pavla Mikysková | Rousínov
 • Alois Reiser | Boršov nad Vltavou
 • Jana Pekarská | Plzeň
 • Jana Kubíková | Jimramov
 • Data of the signer not published
 • Nikola Reiserová | České Budějovice
 • Jana Hrnčířová | Praha
 • Ing.Kamil Holub | Frenštát p.R.
 • Barbora Chudíčková | Praha
 • Zuzana Bednářová | Sadek
 • Lenka Raadová | Kadaň
 • Klára Dorňáková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Alena Krajickova | Celakovice
 • Simona Šrůtová | Milín
 • Data of the signer not published
 • Stanislav Kaňa | Vyškov
 • Data of the signer not published
 • Lucie Hanušková | Úvaly
 • Catherine Božoňová | Ostravice
 • Veronika Vidlak | Brno
 • Vladimíra Burianová | Český Brod
 • petr soldán | kostelec na hané
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Havelkova | Domazlice
 • Alžběta Kvapilová | Olomouc
 • Jaroslav Gavenda | Napajedla
 • Lukáš Kuček | Opava
 • Terezie Paukertová | Milovice nad Labem
 • Adéla Václavíková | Ostrava - Nová Bělá
 • Lucie Jindráková | Praha
 • Josef Křivka | Srby
 • Data of the signer not published
 • Lubomir Janečka | Ostrava
 • Marek Sklář | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Ullrichová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Petra Koppová | Drahanovice
 • Michal Šilinger | Husinec
 • Data of the signer not published
 • Andrea Lenochová | Bělotín
 • Lenka Hadašová | Brno
 • Kateřina Kotěrová | Litoměřice
 • Lucie Nosová | Kutná Hora
 • Linda Křenková | Zlatá Koruna
 • Eva Němcová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petra Sklářová | Frýdek-Místek
 • Jana Vondráková | Vlašim
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Svobodová | Plzeň
 • Dita Klepková | Praha
 • Lucie Budilová | Všelibice
 • Eva Nouzová | Rychnov nad Kněžnou
 • Pavel Šmuhař | Plzeň
 • Gabriela Pechmannová | Plzeň
 • iva Martincova | Jablonec nad Nisou
 • Jarmila Synková | Kolín
 • Radim Masařík | Uherské Hradiště
 • Barbara Trojková | Třinec
 • eva hladíková | rumburk
 • vladimír hladík | rumburk
 • Zuzana Slováková | Hutisko-Solanec
 • dana šestáková hladíková | teplice
 • Petra Hvizdošová | Jílové u Prahy
 • miroslava ormisova | bojkovice
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Kardová | Chomutov
 • Kryštof Látal | Olomouc
 • Radim Řehák | Brno
 • Pavel Juřenčák | Hvozdnice
 • Ivana Pfefferová | Kladno
 • Lucie Hájková | Horoušany
 • Viktor Kundela | Měřín
 • Vít Horáček | Valtice
 • Lenka Široká | Tasovice, okr. Blansko
 • Zdeňka Smahlová | Kelč
 • Daniela Weissová | Turnov
 • Karla Stojáková | Praha
 • Jiří Sedlák | Boskovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Krystýn | Topolná
 • Irena Dušková | Praha
 • Jiřina Bělohoubková Bělohoubková | Smiřice
 • Lucie Kazdova | Brno
 • Nikol Berbrova | Plzeň
 • Lucie Niedobová | Třinec
 • Kateřina Pitáková | Cheb
 • Veronika Tylšová | Provodov - Šonov
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Rampír | Luka nad Jihlavou
 • Ivana Válková | Jablonec nad Nsou
 • Erika Červená | Praha
 • Monika Vávrová | Slatina
 • Zdenek Haderka | Hranice
 • Ivana Kremlová | Praha 6
 • Taťána Haderková | Hranice
 • Veronika Valová | Brno
 • Monika Bělíčková | Moravičany
 • Lukáš Vytopil | Moravičany
 • Lukáš Stehno | Pardubice
 • Eva Chobolová | Uherské Hradiště
 • katerina Lohutinova | prachatice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Otavová | Plzeň
 • Lenka Stroblová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Kristian Ostřížek | Příbram
 • Kamila Florová | Habrovany
 • Petra Šťastná | Praha 10
 • Helena Synáčová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Sanja Běhunková | Jihlava-Horní Kosov
 • Miroslav Landt | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Petr Volf | Slany
 • Dana Hlaváčová | Cheb
 • Kamila Parpelová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Urbánek | Nekmíř
 • Petr Mazurek | Petrovice u Karviné
 • Kateřina Vargová | Hostivice
 • Lenka Baudinová | Plzeň
 • Danuše Šeděnková | Hranice
 • Terezie Zuchnická | Ostrava
 • Štěpán Axman | Brno
 • Radim Pešek | Bojkovice
 • Miroslava Křivková | Horšovský Týn
 • Data of the signer not published
 • Monika Tichá | Radim
 • Miroslav Davidoff | Slušovice
 • Zuzana Rýdlová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Štěrbová | Uherské Hradiště
 • Jitka Kolářová | Louny
 • Vendula Krpesova Krpesova | Frydlant
 • Radka Zamazalová | Modřice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Krejsa | Vizovice
 • Dana Randáková | Chrastava
 • Dana Hanzalová | Stráž nad Nisou
 • Martin Hanzal | Stráž nad Nisou
 • Kateřina Bendová | Praha
 • Nikola Stepankova | Chrudim
 • Martina Kerberová | Plzeň
 • Milan Bukartyk | Budyně nad Ohří
 • Jindra Kocvárová | Semily
 • Jana Hutařová | Liberec
 • Daniel Zindulka | Litomysl
 • Ludfmila Makovská | Blansko
 • Lenka Mazánková | Vikýřovice
 • Data of the signer not published
 • Jana Sanchezová | Šternberk
 • Dana Andrisová | Valašské Meziříčí
 • Pavla Želinská | Píšť
 • Marcela Klostermannová | Klatovy
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Kantořík | Volduchy
 • Marie Bassová | Losiná
 • Andrea Róthová | Hořičky
 • Katarína Zatovičová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Věra Svobodová | Bohutice
 • Pavlína Raabová | Znojmo
 • Iveta Hercíková | Nový Bor
 • Data of the signer not published
 • Pavel Maxa | Praha
 • Jan Homola | Kobeřice
 • dagmar manakova | valašské meziříčí
 • Bohdana Heroldová | Praha 2
 • Pavel Štěpán | Zlín
 • Jana Kopečná | Chvalšiny
 • Michaela Fendrychová | Brno
 • Naděžda Johanisová | Brno
 • Václav Turek | Čkyně
 • Cyril Dusek | Strakonice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Tresnak | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Erika Hyblerová | Praha
 • Jiří Šottl | Břeclav
 • Katerina Bendova | Karlovy Vary
 • Milan Krištůfek | České Budějovice
 • Lenka Muráňová | Dolní Dvořiště
 • Miluše Dušková | Strakonice
 • Data of the signer not published
 • Pavel Stříbrný | Písek
 • Ludmila Pexídrová | Prachatice
 • Bronislava Krolupperova | České Budějovice
 • david fikerle | plzen
 • Kateřina Sasková | Liberec 6
 • Marcela Kubíčková | Skuteč
 • Věra Schindlerová | Zdíkov
 • Radka Nečasová | Všestary
 • Aleš Nový | Praha 3
 • Olga Vychodilová | Valašské Meziříčí
 • Jana Krajčovičová | Brno
 • Iva Stojáková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Helena Jura | Praha
 • Miroslava Bílková | Metylovice
 • Marie Hauková | Loštice
 • Pavla Gwuzdioch Kaššaiová | Ostrava
 • Markéta Tillerová | Čelákovice
 • Wanda Konvičná | Val.Meziříčí
 • Lenka Slezarová | Tvrdonice
 • petra lewis | Praha
 • Tomáš Kutina | Třebíč
 • Zdenka Vaňková | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Karolína Soldánová | Brno
 • Jan Prchal | Svitávka
 • Alena Mertová | Brno
 • Jana Vanickova | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Anna Rosinová | Strančice
 • Jana Dvorakova | Rasochy
 • Daniela Ďurďa Kluchová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Michaela Brzobohatá | Křtiny
 • Lucie Kysnarová | Lety
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Vaško | Týniště nad Orlicí
 • Zuzana Lautnerová | Karviná
 • Martina Vondráková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Polesná | Zruč - Senec
 • Data of the signer not published
 • Marcela Nesňalová | Břeclav
 • Kateřina Jelínková | Křtiny
 • David Švager | Staré Sedlo
 • Petr Konáš | Plzeň
 • Jana Müllerová | Borovany
 • Monika Cimburkova | Pribram
 • Jaroslava Řejhová | Veltrusy
 • Tereza Tara | Praha
 • Lukáš Mráček | Praha 9
 • Lucie Mráčková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Markéta Červinková | Strážek
 • Data of the signer not published
 • Radek Melhuba | Litovel
 • Data of the signer not published
 • Libor Beneš | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Tereza Novotná | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Lucie Stráníková | Vysoké Mýto
 • Data of the signer not published
 • Jan Žáček | Praha 10
 • Anna Tomschiková | Milovice
 • Kristina Vrána Pyščuková | Brno
 • Pavla Švaříčková | Třebíč
 • Natalia Matysová | Praha
 • michaela jůzová | choceň
 • Michaela Skulinová | ostrava
 • Data of the signer not published
 • Radomír Polívka | Praha
 • Jitka Houžvičková | Dolní Zálezly
 • Lucie Riegerova | Děčín 32
 • Data of the signer not published
 • Alena Svobodová | Praha 9
 • Jaroslava Jeníková | Vysoké Mýto
 • Eva Juchnowiczová | Praha 4
 • Anna Škopková | Praha
 • Anita Homrová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Aneta Zatloukalová | Klučov
 • Magdaléna Staňková | Praha
 • Kateřina Vacková | Milovice
 • Věra Kurková | Praha 10
 • Šárka Kulíšková | Praha
 • Vendula Vlčková | Ostrava
 • Milena Ryznerová | Praha 6
 • Jiri Meskan | Praha
 • Karla Ottová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Michaela Pročková | Plzeň
 • Ludmila Urbanová | Doubravice u Strakonic
 • Eva Kučerová | Dobrovice
 • Blanka Simanová | Kunovice
 • Barbora Beňová | Drahenice
 • Marketa Dvorackova | Praha
 • Alena Martínková | Jablonec nad Nisou
 • Eva Macalik | Dobřichovice
 • Miluše štolfová | Bohumín
 • Alena Rakšányová | Žďár nad Sázavou
 • Vladimíra Šmuhařová | Plzeň
 • David Pelikán | Plzeň
 • Martina Müller Ondrušová | Brno
 • Hana Blazkova Blazkova | Cernosice
 • Zuzana Zbořilová | Brno
 • Miluše Pekárková | Teplice
 • Michal Vopelka | Praha 6
 • Aleš Tureček | Ivančice
 • Hana Klimešová | Chvalšiny
 • Lenka Výmolová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Sarka Soltysova | Praha
 • Tomáš Walter | Loučeň
 • Heda Mikulicova | Hodonín
 • Eva Grolikova | Křtiny
 • Stanislav Doule | Vimperk
 • Ruzanna Badoyan | Horní Kounice
 • Pavlína Vlačihová | Praha 4
 • František Švébiš | Ostravice
 • Zuzana Švébišová | Ostravice
 • David Šalamoun | Praha 3
 • Veronika Šalamounová | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Vraspírová | Brno
 • Michaela Novotná | Jilemnice
 • Marek Havelka | Zlín
 • Vlastimil Jarolímek | České Budějovice
 • Lada Novotná | Nové Město nad Metují
 • Marie Löwová | Žihle
 • Michaela Doležalová | Kadaň
 • Lukáš Hryzbil | Praha
 • Jiří Šír | Praha 8
 • Eva Arnošt | Skotnice
 • Data of the signer not published
 • Petr Kopejska | Liberec
 • Klára Pokorná | Praha 8
 • Pavlína Záhorová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Kubeček | Olomouc
 • Blanka Letfusová | Praha
 • Lenka Kočinová | Kadaň
 • Ludmila Robinsonova | Uhříněves
 • Lumir Matějkaa | Šťáhlavy
 • Kateřina Bartoňová | Vážany
 • Dagmar Kubicová MUDr. | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Věra Mukařovská | Český Brod
 • Data of the signer not published
 • ivana Mádrová | Zlín
 • Marta Zitová | Žďár nad Sázavou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Klára Brůnová | Chrudim
 • Miroslav Antal | Karviná
 • Soňa Sílová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Bohumila Bidlová | Praha
 • Jan Tošovský | Praha 10
 • Zuzana Hryzbilova | Praha
 • Martin Martin Lucan | Chvalčov
 • Eliška Linhardová | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Michaela Janíková | Uherské Hradiště - Sady
 • Data of the signer not published
 • Jana Anna Macejková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Eva Horynová | Zlín
 • Jiří ott | Liberec
 • Tomáš Dostál Dostál | Hlučín - Bobrovníky
 • Data of the signer not published
 • Jiří Tomšej | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Josef Houfek | Čáslav
 • Jan Bretsnajdr | Cesky Dub
 • Tomáš Žikeš | Cheb
 • Simona Štěpánková | Vestec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Konigsbergova | Praha
 • Ivo Sedlacek Sedlacek | Jablonec nad Nisou
 • Dita Holá | Sendraž
 • Vitezslav Opalko | Klatovy
 • Data of the signer not published
 • Jitka Šlápotová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Iveta Smidova | Praha
 • Jáchym Lukeš | Černošice
 • klara vlclova | brno
 • Lubomír Štos | Jablonec nad Nisou
 • Kristýna Piechaczková | Praha
 • Ernestína Velechovská | Bechyně
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tina Kaye | Praha
 • Erika Kubečková | Nový Jičín
 • Lukas Wedell | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martin Štěpanek | Horní Čermná
 • Petr Novák | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Vajdík | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Drncová | Plzeň
 • Silvie Šímová | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Kopřivová | Písek
 • Luisa Cvrčková | Praha
 • Tomas Begany | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Urszula Koky | Mosty u Jablunkova
 • Barbora Máslová | Náchod
 • Miroslava Knobová | Baška
 • Data of the signer not published
 • Tereza Štefanová | Praha 5
 • Vlasta Talašová | Nemanice
 • Petra Antonů | Jihlava
 • Irena Ročková | Praha
 • Lucie Mráziková | Tvrdonice
 • Šárka Materkova | Sloup v Čechách
 • Data of the signer not published
 • Alena Laštůvková | Velké Popovice
 • Veronika Sychová | Tábor
 • Veronika Pavelová | Lavičky
 • Data of the signer not published
 • Karin Vodvárková | Ostrava
 • Věra Macourková | Bučovice
 • Jana Malenová | Jaroměřice nad Rokytnou
 • Jiří Frýbort | Šumperk
 • Karel Zahradka | Luže
 • Rostislav Kolda | Prostějo
 • Zuzana Štěpánková | Potštejn
 • Hana Polívková | Klecany
 • Kateřina Synková | Doksy
 • Marcela Jestrebská | Prostějov
 • Lucie Medvecká | Čelákovice
 • Petr Kostečka | Jielmnice
 • Data of the signer not published
 • Ivana Palečková | Černošice
 • Petr Hamerský | Brno
 • David Rosskohl | Náklo
 • Kateřina Röschová | Kladno
 • Barbora Uchytilová | Dobříš
 • Lenka Tomancová | Tvrdonice
 • Eva Mikešová | Plzeň
 • Michal Běhal | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Lenka Těthalová | Ostrožská Nová Ves
 • Petra Munduchova | praha
 • Anna Bažantová | Olomouc
 • Květa Vrzáčková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Karolína Benešová | Strakonice
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Šímová | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Eva Koutecká | České Budějovice
 • Veronika Stránská | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Eliška Jarnotová | Nýdek
 • Lenka Podolinská | Polešovice
 • Martina Cajthamlová | Osek u Rokycan
 • Data of the signer not published
 • Josef Hrádek | Přeštice
 • Naďa Kouklová | Úvaly
 • Michal Procházka | Kyjov
 • Michal Kopřiva | Svatý Jan
 • Data of the signer not published
 • Iveta Matoušková | Beroun
 • Michaela Čapková | Česká Kamenice
 • Olga Lukešová | Uherské Hradiště
 • Marcela Turská | Kostelec nad Labem
 • veronika bartova | lustenice
 • Data of the signer not published
 • Aleš Kindermann | Chomutov
 • Martin Tomáška | Hranice VII Slavíč
 • Alena Horáčková | Hostinné
 • Ivona Kopecká | Odry
 • Helena Čechová | Praha 13
 • Jotka Canova | Praha
 • Ladislava Pavlištíková | Ostrava
 • Bohumila Vaculíková | Jeseník
 • Zora Janů | Milovice
 • Jolana Váchová | Praha 5
 • Jana Stádníková | Kladno
 • Zdenka Kainarová | Praha
 • JANA ŠEVČÍKOVÁ | MOST
 • Kateřina Jandečková Jandečková | Praha 5
 • Martin Zicha | Brno
 • Data of the signer not published
 • Kamil Gruževský | Praha
 • Magda Zichová | Brno
 • Martin Ježek | Liberec
 • Kateřina Kusková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Marie Kudrnová | Zeleneč
 • Kateřina Victoria Sallam | Frýdek.Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Jasná | Praha 9
 • Jan Štěpánek | Jiříkovice
 • Martin Vávra | Brno
 • Monika Vávrová | Brno
 • Anna Fukalová | Otrokovice
 • Katerina Ricarova | Cestice
 • Pavla Hajná | Praha
 • Petra Vaďurová | Míškovice
 • Markéta Šimková | Mladá Boleslav
 • Zdena Němcová | Praha
 • Alena Vaďurová | Míškovice
 • Hana Podsedníková | Otnice
 • Zuzana Spoustová | Kadaň
 • Jana Zatloukalová | Klučov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Zatloukal | Klučov
 • Data of the signer not published
 • František Zelenka | Osek u Duchcova
 • Kateřina Dobešová | Praha 5
 • Olga Martynenková | Osek u Duchcova
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Magda Savelova | Most
 • Iva Akrapová | Šternberk
 • Jana Guliford | Pardubice
 • Milan Kolařík | Praha 6
 • Lenka Kolaříková | Praha 6
 • Kateřina Krkošková | Blansko
 • Lydie Vránová | Břeclav
 • Milena Malenová | Jaroměřice nad Rokatnou
 • Zdenek Němec | Kuřim
 • Data of the signer not published
 • Anna Strasil | Brno
 • Eva Dvořáková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Krejsová | Kralupy nad Vltavou
 • Jarmila Kolínová | Kladno
 • Aleš Fuks | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Alena Soukalová | Žďár nad Sázavou
 • Jana Gajdošová | Rajnochovice
 • Sandra Stárková | Praha 2
 • Barbora Kravčíková | Praha 6
 • Hana Podruhová | Český Brod
 • Michal Podruh | Český Brod
 • Martin Pruška | Praha 6
 • Táňa Koutná | Velké Přílepy
 • Adela Ulrichova | Bašť
 • Data of the signer not published
 • Hana Javorská | Ústí nad Labem
 • Petra Urbánková | Uničov
 • Romana Palowska | Třinec
 • Lukáš Bystroň | Třinec
 • Jitka Fojtová | Kopidlno
 • Lucie Jeřábková | Praha 10 - Uhříněves
 • jana kolarczykova | karvina
 • Nela Kryčinská | Roudnice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Poláková | Soběhrdy
 • Yvona Stachová | Liberec
 • Barbora Kopecká | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Petržilková | Máslovice
 • Veronika Tůmová | Liberec
 • Monika Procházková | Kyjov
 • Monika Čadová | Rokycany
 • JARKA POLÁČKOVÁ | PLZEŇ
 • Data of the signer not published
 • Petr Cicvárek | Tišnov
 • Stanislava Krejsová | Vizovice
 • Martina Čechová | Tišnova
 • Vladimíra Šindelářová | Bučovice
 • Lucie Sokolová | chrudim
 • Dagmar Drapáková | Havířov
 • Kateřina Holasová | Praha
 • Martin Čepek | Praha 5
 • Markéta Čepková | Praha 5
 • Michaela Chylková | Karviná
 • Vendula Šrámková | Brno
 • Eliška Cihlářová | Brno
 • Jitka Nekolová | Nezvěstice
 • Data of the signer not published
 • Petra Večeřová | Březová 166
 • Katerina Kristufkova | Jilove u Prahy
 • Martina Langrová | Chropyně
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marie Žáková | Rudná
 • Nikola Vukovicová | Liberec
 • Jana Kabátová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Melkus | Střelice
 • Data of the signer not published
 • Petr Fišer | Krásná Hora nad Vltavou
 • Lukáš Tarkay | Milovice
 • Kristýna Melkusová | Střelice
 • Kateřina Škorpilová | Kněževes
 • Monika Janíková | Znojmo
 • Jitka Kadečková | Jenišovice
 • Kateřina Dvořáková | Roudnice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Marie Řeháková | Mariánské Lázně
 • Maria Brabec | Horomerice
 • Jana Nuslauerová | Chomutov
 • Marek Pola | Trebic
 • Kateřina Pospíšilová | Mezouň
 • Data of the signer not published
 • Lenka Mančíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Krejčí | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Milada Kortánková | Sedlčany
 • Data of the signer not published
 • Ing. Hana Chvalová | Čimelice
 • Alice Horová | Praha 10
 • Lenka Kučerová | Praha 3
 • Lenka Průšová Chvalová | Čimelice
 • Markéta Blažejovská | Brno
 • Kristina Demelová | Nepomuk
 • Data of the signer not published
 • Jana Levínská | Brno
 • Data of the signer not published
 • Veronika Sieberová | Plzeň
 • Zuzana Bukvičková | Sedlec
 • simona Reznickova | Svarov
 • Jiřina Jíšová | České Budějovice
 • Petra Schabatková | Opatovice
 • Gabriela Nogová | Úštěk
 • Petr Horáček | Loděnice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Vasutova | Rybi
 • Pavel Zlámal | Česká Lípa
 • Anna Evsina | Hradec Králové
 • Barbora Kábelová | Praha
 • Petr Jelínek | Křtiny
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Kaidl | Kadaň
 • Zdenka Samlíková | Oslavany
 • Data of the signer not published
 • Šárka Balínová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Mastroianni | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Bártová | Líbeznice
 • Jitka Králíčková | Brno
 • Jindřich Horák | Benešov
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Kozáková | Mohelnice
 • Jiří Ježek | Vrchlabí
 • Apolena Vanišová | Plzeň
 • Kamila Lukešová | Uh. Hradiště
 • Petr Skácel | Brno
 • Petr Mališ | Brno
 • Pavel Mimra | Čestice
 • Vendula Pomajzlová | Starý Plzenec
 • Lucie Suchánková | Praha 2
 • Jaroslav Škvařil | Brno
 • Jeannette Horáková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Monika Němečková | Milovice
 • Klára Hostková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ján Doboš | Mikulov
 • Aleš Žejdl | Nový Bydžov
 • milan hrouzek | nesvacilka
 • Dagmar Patkanová | Lipník nad Bečvou
 • Dita Vresnakova | Brno
 • Eliška Halová | Plzeň
 • Gabriela Lofflerova | Most
 • ALENA VOJÍKOVÁ | STRAKONICE
 • Libuse Danihelkova | Jilemnice
 • Hana Podstavková | Havířov
 • Sylva Koudelková | Kolín
 • Data of the signer not published
 • Blanka Kubová | Česká Třebová
 • Zuzana Jalůvková | Kopřivnice
 • Jana Minářová | Spešov
 • Marcela Jánská | Letohrad 56151
 • Data of the signer not published
 • Hana Posltová | Hradec Králové
 • Sarka Augustinova | Praha 10
 • Blanka Hyklova | Brno
 • Petra Nezvalová | Brno
 • Monika Kubíčková | Kolín II
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Benešová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Karel Mikeš | Palkovice
 • Iva Frýbortová | Moravská Třebová
 • Petr Beneš | Praha
 • Data of the signer not published
 • David Breiter | Chrudim
 • Petr Minář | Spešov
 • Jana Rosskohlová | Náklo
 • Petr Bína | Havlíčkův Brod
 • Jan Talich | Dubné
 • Josef Mixa | Stráž pod Ralskem
 • Eva Řeháková | Brno
 • Iveta Bínová | Havlíčkův Brod
 • Richard Janák | Praha
 • Lukáš Zábranský | Morkovice-Slížany
 • Václav Macek | Kraslice
 • Data of the signer not published
 • Petra Žajdlíková | Straky
 • Lenka Plačková | Bzenec
 • Petra Helanová | Týniště nad Orlicí
 • Martina Palanová Sedláčková | Jablonec nad Nisou
 • Jan Kratochvíl | Praha
 • Kristina Hrazdirová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Bartáčková | Praha
 • Pavel Chavík | Žamberk
 • Jaromír DRDLA | Nové Město na Moravě
 • Lenka Pracná | Praha
 • Alexandra Polarczyk | Lysice
 • Jana Sedláčková | Zábřeh
 • Alena Kovářová | Dačice
 • Lucie Hrouzková | Nesvačilka
 • Data of the signer not published
 • Magda Lenochová | Hranice
 • eva panakova | Libčice Nad Vltavou
 • Dora Bouzková | Praha 6
 • Vendula Drábková | Nový Jičín
 • Klára Roche Popelka | Uherské Hradiště
 • Petr Šmíd | Otrokovice
 • Vanda Flajzarová | Bzenec
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Háková | Starý Plzenec
 • Jindra Potužníková | Vlachovo Březí
 • Marie Bajerová | Brno
 • Petra Andráschková | Liberec
 • Jaroslava Tolarová | Klatovy
 • Dana Lučivňáková | Bavorov
 • Miloš Rapant | Brno
 • Zdeněk Dlouhý | Stružinec
 • Oleksiy Shevchenko | Praha
 • Jitka Pástorová | Libeec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ota Nepilý | Brno
 • Zlatka Erbenová | Brno
 • Tomáš Bžoněk | Rohatec
 • Luboš Klička | Plzeň
 • Radka Kolebáčová | Brno
 • jan Soldan | Unicov
 • Zdeňka Hajli | Svitavy
 • Maria Matusova | Southend on Sea
 • Pavla Litavcová | Vysoká Pec
 • Miroslav Vasko | Veselí nad Moravou
 • Tomas Zezulka | OSTRAVA
 • Miroslava Grygerová | Chýnice
 • Norma Houdkova | Liberec
 • Veronika Huňková | Nový Jičín
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Straková | Fulnek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Novotný | Planá u M.L.34815
 • Hana Kosterová | Hněvotín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Štěpáníková | Štěpánkovice
 • Eva Slančíková | Dolný Kubín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karina Uherková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Kozáková | Písek
 • alena škrabalová | praha
 • Alice Nehybova | Praha 5
 • Pavel Kroupa | Praha 10
 • Kateřina Miltner | Praha 10
 • Dagmar Matlasová | Týniště nad Orlicí
 • Veronika Dobešová | Šternberk
 • Jaromír Divila | Praha
 • Josef Matlas | Týniště nad Orlicí
 • Lucie Černíková | Libnič
 • Svatava Skoumalová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Roman Pilíšek | Hranice
 • Veronika Matušincová | Valašské Meziříčí
 • Barbora Kozáková | Slaný
 • Terezie Merklová | Vidnava
 • Pavel Fiala | Brno
 • lenka filipova | landshut
 • Bohdana Navrátilová | Přerov
 • Cecílie Podstavková | Havířov
 • Radka Hájková | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Josef Dušek | Náchod
 • Tomáš Skalík | Radkov
 • Eva Vitkova | Mikulov
 • Eva Benešová | Praha 4
 • Petra Pokorná | Liberec
 • Lucie Grozmanová | Šumperk
 • Monika Winklerová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Pavkova | Praha 12
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miloslav Partyš | Svitavy
 • Renata Kochová | Praha 4
 • Martina Petříčková | Brno
 • Blanka Dobrkovská | Libcice
 • Eva Kraifová | Ústí nad Labem
 • Kristýna Dratvová | OLOMOUC
 • Tereza Křížková | Petřvald
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Potřebová | Čížová
 • Kateřina Pražáková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Haluzová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • petr šagát | plzeň
 • Lucie Klátilová | Spytihněv
 • Vít Boček | Crhov
 • Tomáš Bittner | Most
 • Data of the signer not published
 • Renáta Vránová | Komárov
 • Alexandra Vagidova | Praha
 • Ivana Ledvinka | Řež
 • Blanka Červinková | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Lucie Veroňková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Mazourek | Smečno
 • Karin Turoňová | Praha
 • Jaroslav Kebrdle | Sydney
 • Eva Edler | Velký Třebešov
 • Kateřina Fačkovcová | kadaň
 • Roman Musil | Písečná
 • Data of the signer not published
 • Martina Kubalová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Švábová | Blansko
 • Data of the signer not published
 • Sabina Fleišingerová | Ořechov
 • Data of the signer not published
 • Milan Dundovič | Újezd nad Lesy
 • Data of the signer not published
 • Renáta Schwarzbachova | liberec
 • Lucie Krejčí | Praha 10
 • Barbora Schmeidlerova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Barbora Prášilová | Praha 7
 • Kamila Gabrielová | Dobříš
 • Andrea Pávková | Krašovice 57
 • šárka kamarytová | kolín
 • Data of the signer not published
 • Irena Zuzaníková | Otrokovice
 • martin marek | praha-západ
 • Jana Skálová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Hollerová | Loučeň
 • vitezslav molat | leominster
 • Hana Čejková | Louny
 • Jakub Kvirenc | Náchod
 • Josef Ruml | Jablonec n.nisou
 • Radka Štantejská | Popovičky
 • Pavla Holubová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Erika Sznapkova | Cesky Tesin
 • Martina Hrubá | meziboří
 • Monika Stehlíková | Ostrava
 • Klára Kučerová | Blansko
 • Rudolf Orság | Pardubice
 • Ivana Stehlíková | Praha
 • Olga Šenoldová | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
 • Petr Slabý | Neratovice
 • Kateřina Bosáková | Liberec
 • Jiří Moravec | Kolín 2
 • Data of the signer not published
 • Martin PACEJKA | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Eva Sauerova | Praha 9
 • Jana Dušková | Lanškroun
 • Zbyněk Smetana | Ústí nad Labem
 • Iva Matyášová | Uherské Hradiště
 • Helena Matějíková | Lanškroun
 • Katerina Muchova | Rokycany
 • Hana Oravcová | Boháňka
 • Hana Kalvachova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Libová | Brno
 • Kateřina Tichá | Zdiby
 • Data of the signer not published
 • Lucie Černíková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Marie Hodonská | Bechyně
 • Nina Kopp | Praha
 • Jana Frankovičová | Kraslice
 • Data of the signer not published
 • Daniela Kučmašová | Buková u Příbramě
 • Jana Radová | Dolní Žandov
 • David Lochman | Praha
 • Data of the signer not published
 • Roman Joska | Chotěboř
 • Jitka Krejčí | Praha 6
 • Petr Zajíček | Vsetín
 • Denisa DeLano | Praha
 • Alena Lochmanová | Praha
 • Klaudie Doležalová | Chrudim
 • Marcela Janová | Děčín
 • Kateřina Vaisarová | Petřvald
 • Michal Vodička | Prostějov
 • Romana Smutná | Měšice
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Cecha | Heřmanova Huť
 • Dana Hegerová | Liberec
 • Marie Šefčíková | Holešov
 • Lenka Lukešová | Všelibice
 • Martin Šafránek | Brno
 • Markéta Moudrá | Kralovice
 • Jitka taborska | valasske mezirici
 • Jana Šromová | Otrokovice
 • Eva Šefčíková | Brno
 • Marek Brožík | Jilemnice
 • Kateřina Baršová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Konečná | Praha
 • Jan Růžička, Mgr. | Trutnov
 • Veronika Tlamichová | Praha 6
 • Barbora Slabová | votice
 • Data of the signer not published
 • Markéta Jehličková | Telč
 • Eva Stříbrná | Praha
 • Kamila Šestáková | Praha 9
 • Renáta Kratochvílová | Praha
 • Marketa Kmochova | Steti
 • Michaela Rösslerová | Praha
 • Hana Šedivá | Slaný
 • Kateřina Němcová | Úvaly
 • Kateřina Tomíčková | Jičín
 • Hana Straková | Blažovice
 • Marcela Doležalová | Lomnice nad Popelkou
 • Ivana Smlsalová | Praha
 • Martina Iglićová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • David Verner | Pardubice
 • Sarah Franzova | Brno
 • Silvie Jasičová | Brno
 • Jana Misiaczková | Praha 5
 • Miroslav Moudrý | Sedlčany
 • Data of the signer not published
 • Marie Moudrá | Sedlčany
 • Magda Chytráčková | Plaňany
 • Miroslav Bednařík | Olomouc
 • Ivo Karkoška | Baška
 • Václav Oheral | Horní Moštěnice
 • Lucija Dufek | Nedvědice
 • Veronika Šedová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Vítězslav Janda | Bukovice
 • Jana Bockova | Vlachovo Březí
 • Lenka Růžičková Heringová | Trutnov
 • Jakub Schebesta | Jihlava
 • Božena Hurtíková | Lány
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Nermut | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Petra Kohlová | Kolín
 • Vit Čajka | Nový Malín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Hanáková | Terezín
 • Gabriela Jandová | Kroměříž
 • Kateřina Němcová | Brno
 • Jana Pucarevicová | Praha 4
 • Zuzana Lásková | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Mgr. Pavlína Baráková | Třebíč
 • Otakar Leisch | Křemže
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jolana Tothová | Terezín
 • Jitka Konopiská | Karlovy Vary
 • Dana Polickova | Šternberk
 • Pavlína Hlaváčová | Moravany
 • Olga Zoulková | Praha
 • Petr Veverka | Žatec
 • Zuzana Koleník | Praha
 • Šárka Ječmínková | Rakovník
 • Ondřej Bouzek | Mukařov
 • Monika Rosenbergerová | Rosice
 • Antonín Myslivec | Borová Lada
 • Data of the signer not published
 • Ondrej Miller | Usti nad Labem
 • Lucie Bouzková | Mukařov
 • Eva Káčerková | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Lenka Jelínková | Jihlava
 • Denisa Šrámková | Plzeň
 • Renáta Tihlářová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Jakub Brandalík | Praha 5
 • aneta strunova | hradec kralove
 • Data of the signer not published
 • Denisa Sztogrýnová | Buštěhrad
 • Alena Hofmanová | Plzeň
 • Jana Čečilová | Plzeň
 • Lenka Rochová | Hradec Králové
 • Michal Berg | Pardubice
 • Kateřina Ahmad | Sedlčany
 • Olejsa Davydenko | Praha 1 - Malá Strana
 • Miloš Poloa | Dobruška
 • Data of the signer not published
 • Věra Písecká | Kadaň
 • Lenka Ratajská | Oslavany
 • Jiří Holler | Loučeň
 • Milada Klementová | Brno
 • Václav Čermák | Stochov
 • Lenka Douchova | Hlinsko
 • Aleš Novotný | PARDUBICE
 • Data of the signer not published
 • Adam Richter | Znojmo
 • Linda Dedeciusová | Nový Jičín
 • Růžena Ptáčková | Nepomuk
 • Lukáš Kučera | Trutnov
 • Jaroslav Hulín | Nepomuk
 • Data of the signer not published
 • Milada Ptáčková | Nepomuk
 • Zuzana Rosová | Praha 3
 • Kateřina Markéta Matoušková | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Martina Vosahlikova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Silvie Pietrová | Písek u Jablunkova
 • Karla Pukovcová | Uherské Hradiště
 • Zuzana Ksandrová | Rychnov nad Kněžnou
 • Světlana Purschová | Chlumec
 • Štěpánka Vildová | Holoubkov
 • Jaroslav Minařík | Praha
 • Aneta Timová | Znojmo
 • Anna Kubačáková | Nový Jičín
 • Data of the signer not published
 • Mariana Krpálková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Kapala | SEdliště
 • Data of the signer not published
 • Iveta Novotná | Hředle
 • Kamila Vlčková | Opava
 • Martin Buček | Jílové u Prahy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Šmídová | Praha 5
 • Veronika Tonarová | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Milena Juříková | Praha
 • vaclav vilimek | veverska bityska
 • Lubomíra Šujanová | Stráž nad Nisou
 • Lucie Doležalová | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Andrea Kolaříková | Rychnov nad Kněžnou
 • Eva Čejková | Litomyšl
 • Lucie Honzejkova Moravec | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Luboš Řehák | Heřmanův Městec
 • Libor Tinka | Brno
 • Jana Starečková | Město Albrechtice
 • Klara Bauerova | Ostrava
 • Jiří Sedláček | Vysoká u Příbramě
 • Denisa Hambalčíková | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • Monika Ćmielová | Český Těšín
 • David Brunner | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karel Chlumec | Praha 1
 • Data of the signer not published
 • Petra Klasovita | Vraclav
 • Kateřina Zábranská | Hořice
 • Michal Just | Mičovice
 • Data of the signer not published
 • Marta Štroblová | 41187 Krabčice 29
 • jana Longaverová | Brno
 • Helena Nohejlová | Jirkov
 • Pavel Fabry | Havlíčkův Brod
 • Roman Nohejl | Jirkov
 • Simona Vacínová | Praha 5
 • Jana Žirovnická | Praha 9
 • Jana Jerabkova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Tereza Ledererová | Praha 5
 • Petra Tomeckova | Frydek-Mistek
 • Jana Dede) | Nový Jičín
 • pavel dorda | zlín
 • Jakub Šneidr | Holešov
 • Tereza Gilániová | Mikulov
 • Data of the signer not published
 • alena všímavá | praha
 • Kateřina Čiefová | Ostrava
 • Markéta Kastnerová | České Budějovice
 • Helena Hladíková | Chrastava
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Mačková | Vlachovice
 • Jana Zelená | Jílové
 • Anna Lepšová | Trhové Sviny
 • Ivana Kozubová | Polanka nad Odrou
 • Data of the signer not published
 • Jiří Jiránek | Klášter
 • Lucie Sustrova | Praha
 • Petra Arcimovičová | Kosova Hora
 • Petr Wicha | Zátor
 • Data of the signer not published
 • Petr Jeřábek | Tišnov
 • Data of the signer not published
 • Petra Fridrichová | Ricany
 • Michaela Benešová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Antonin Baudyš | Praha
 • Martina Kupcová | Praha
 • Jan Kahle | Kostelec nad Orlicí
 • Marie Hlaváčová | Praha 4
 • Kateřina Fialová | Cheb-Skalka
 • Data of the signer not published
 • Lenka Řiháková | Brno
 • Václav Kmínek | Oldřichov v Hájích
 • Jarmila Stráníková | Praha
 • Dagmar vlčková | smilovice
 • Karel Volena | Cheb
 • sarka ruzickova | dukovany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Klíčová | Olomouc
 • Jitka Hanakova | Brno
 • Jakub Lukeš | Praha
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Němcová | Brno
 • Petr Filip | Praha 4
 • Kateřina Maderová | Olomouc
 • Bára Bálint | Chýně
 • Nikola Treglerová | Cheb
 • Jana Rozsypalová | Mohelnice
 • David Fiala | Krabčice
 • Hanuš Pekárek | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dalibor Lukáš | Ludgeřovice
 • klara alexova | okr. Chomutov
 • Michaela Klimková | Karviná
 • Barbora Večeřová | Znojmo
 • Eva Andertová | Praha
 • Eva Plochová | Praha 3
 • Hana Valachová | Teplice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Klára Součková | Brno
 • Anežka Reichelová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Josef Osmík | Ústí nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Lenka Motlochová | Ostrava
 • Barbora Moravkova | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Vlasta Honigová | Chudobín
 • Veronika Klofandová | Pozořice
 • Filip Zábraha | Pozořice
 • Data of the signer not published
 • Jana MIchálková | Všechovice
 • Miloslav Jandík | Vysoké Mýto
 • TEREZA ANDRES | MADRID
 • Alena Schäfertová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Vašutová | Otrokovice - Trávníky
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Malfatti | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Radovan Karásek | Brno
 • Data of the signer not published
 • David Mastík | Červený Kostelec
 • Data of the signer not published
 • Milan Krepelka | Praha 3
 • Jegor Ondříšek | Aš
 • Jan Michoin | Brno
 • Dita Zajčenko | Praha
 • Patrik Hlobil | Havířov
 • Václav Pokorný | Mělník
 • Adriana Kúrová | Český Těšín
 • Josef Kremla | Kutná Hora
 • Petra Červená | Nová Ves
 • Jan Ondříšek | Aš
 • Jan Krejčík | Slapy
 • Milana Bartoňová | Vizovice
 • Olga Skřivánková | Brno
 • Štěpán Vostatek | Štětí
 • Šárka Zíková | Praha
 • Juraj Kupčo | Nupaky
 • Rudolf Miler | Praha
 • Lucie Vostatková | Štětí
 • Renáta Šírová | Karviná
 • jaromír suchánek | varnsdorf
 • Jitka Freyová | Rajhrad
 • Zuzana Zárubová | Brno
 • Irena Žampachová | Rajhrad
 • Kristýna Urbánková | Praha
 • Libor Kulík | Olomouc
 • Jana Muroňová | Ostrava
 • Petra Vojtěchová | Brno
 • Kristýna Němečková | Votice
 • Barbora Mlejnková Mlejnková | Železnice
 • Michaela Jarolímová | Praha 10 - Vršovice
 • Vera Skalicka | Dvur Kralove
 • Data of the signer not published
 • Ivan Burian | Brno
 • Soňa Kopáčková | Nový Bor
 • Jana Kratochvílová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Robin Recman | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Aleš Hudec | Velká Bystřice
 • Veronika Brázdilová | Ostrava
 • Hana Sýkorová | Praha
 • Jana Prachařová | Obecnice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Pizúrová | Litoměřice
 • Dorian Ondříšek | Aš
 • Kateřina Jeřábková Ticháková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Ivana Gottliebová | Kochánky
 • Milan Polanecký | Řevnice
 • Markéta Suchánková | Lipník n/B
 • Helena Čihulková | Železný Brod
 • Leona Machalová | Frýdek-Místek
 • karel hora | kolin
 • Mikuláš Nozar | Brno
 • Ema Sladkova | Praha
 • Marta Benešová | Libchavy
 • Petra Böhmová | Plzeň
 • Blanka Frühaufová | Praha
 • Jan Novotny | povrly
 • Zuzana Šedivá | Povrly
 • Milada Krištofová | Dobřany
 • Lucie Kubišová | Želetice
 • Miroslav Bezděk | Havířov
 • Data of the signer not published
 • milan kyšo | Horni Sucha
 • Veronika Krýsová | Kyjov
 • Data of the signer not published
 • beata horenová | Hronov
 • Kateřina Šimonová | Otrokovice
 • Radka Pavlisová | Plzeň
 • Drahoslava Morávková | Písek
 • Jitka Kyptová | Tábor
 • Miluše Lášková | Nehvizdy
 • Eva Blahová | Čeložnice
 • Zita Zemková | Vlčnov
 • kateřina bergrová | menčice
 • Data of the signer not published
 • Eva Havelková | Jičín
 • Marta Pacholová | Kaliště u Lipí 12
 • Nikola Vykydal | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Pavla Fuková | České Budějovice
 • Markéta Kyšová | Horní Suchá
 • Marek Jež | Praha
 • Tomáš Chytil | Chrudim
 • Romana Pelikánová | Praha
 • Simona Jedlová | Rajhrad
 • Data of the signer not published
 • Hana Sittková | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Barbora Kostkubová | Pardubice
 • Vratislava Krinesová | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Mazůrková | Bílovice nad Svitavou
 • Alexej Krines | Šumperk
 • Jana Mentbergerová | Hradec Králové
 • Andrea Gheorghe | veverská Bítýška
 • Lucie Tauschová | Domažlice
 • Lukáš Holčík | Brno
 • Petr Fryc | Teplice
 • Data of the signer not published
 • Iva Rašková | Praha 5
 • David Pala | Brno
 • Michaela Munzarová | Vrchlabí
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Melenová | Horní Stropnice
 • Blanka Zahradníková | Ústí nad Labem
 • Marie Vyhnánková | Znojmo
 • Data of the signer not published
 • Barbora Kožaná | Znojmo
 • Rudolf Rus | Pochvalov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Vápeník | Říčany
 • Natalia Ziakova | Praha
 • Radan Šafránek | Brno
 • Data of the signer not published
 • Pavel Spejchal | Skuteč
 • Vladimír Zajfert | Klatovy
 • Taťana Žejdlová | Nový Bydžov
 • Renáta Komendová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Petr Horák | Horní Suchá
 • Tereza Skálová | Most
 • veronika běhalová | prostějov
 • Miroslav Paclik | Pelhrimov
 • Data of the signer not published
 • Kristyna Rezlerova | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Tereza Kašparová | Mlékosrby
 • Marcela Fryštacká | Hvozdná
 • Tomas Votruba | Liberec
 • Markéta Dvořáčková | Praha 3
 • Markéta Jarolímková | Praha
 • Petra Novotná | Trutnov
 • Petr Fiala | Ochoz u Brna
 • Sabina Kolčavová | Rosice u Brna
 • Kateřina Motalová | Osvětimany
 • Hana Andrlová | Cheb
 • Soňa Šedá | Olomouc
 • Paula Koubová | Mariánské Lázně
 • Data of the signer not published
 • Vendula Jetenská | Brandýs nad Labem
 • Erik Haberzettl | Hostivice
 • Aneta Lauterbachová | Most
 • Monika Hrubá | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Eva Holubová | Praha 6
 • Alena Franková | Praha
 • Jaromír Němec | Brno
 • Martina Pickova | Pisek
 • Ivana Ošťádalová | Husinec
 • Jaroslava Švecová | Plzeň
 • Alex Kusý | Brno
 • Data of the signer not published
 • Veronika Azizi | Praha 9
 • Eliška Houšková | Hlásná Třebaň
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Navracký | Praha
 • Gabriela Kiselicová | České Budějovice
 • Ivona Zvarova | Jestrabi lhota
 • Milan Kajnar | Jeseník
 • Josef Sulla | Brno
 • Jan Kašpar | Mlékosrby
 • Data of the signer not published
 • Pavel Herajn | Liberec
 • Dana Horňásová | Kralupy nad Vltavou
 • Marek Švec | Praha
 • Jiri Sobotka | Ostrov
 • Denisa Sobotkova | Ostrov
 • Petra Štěpánková | Luže
 • Data of the signer not published
 • Radovan Vacek | Plzeň
 • Kristýna Nekolná | Plzeň
 • Michaela Kumprechtová | Hradec Králové
 • Olesea Soloviova | Podhradí
 • Vendula Vrbová | Jirkov
 • Lenka Grajcarová | Blansko
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Bartošová | Žďár nad Sázavou
 • Petra Moláčková | Vejprnice
 • Radim Hlavatý | Ostrava
 • Petra Adamová | Přerov
 • Eva Barešová | Praha 9
 • Marcela Jágrová | Škvorec
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Jelínek | Brno
 • Radim Hlavatý | Praha
 • Václav Krsek | Příšovice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Bauer | Znojmo
 • Data of the signer not published
 • Libuše Friedrichová | Lomnice nad Popelkou
 • Zdeňka Převorová | Lanškroun
 • Jana Lepšová | Náchod
 • Eva Jelínková | Brno
 • Martina Podhorská | Protivín
 • František Mikulec | Brno
 • Zdeněk Miška | Jindřichův Hradec
 • Renata Markova | Ústí nad Labem
 • Ivana Kopečná | Praha 9
 • Michal Chramosta | Liberec
 • Jarka Stuchlíková | Praha 5
 • Pavel Snítilý | Praha 7
 • Klára Vápeníková | Praha
 • Jana Hutlakova | Praha
 • Tereza Svobodova | Praha
 • kristina patakova | chomutov
 • Jiří Olexík | Svitavy
 • Kateřina Davídková | Jičín
 • Sylvie Hacklanderova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Fruhaufova | Rumburk
 • Data of the signer not published
 • Pavla Kozáková | České Budějovice
 • Andrea Říčková | Holýšov
 • Vladimíra Bičíková | Podmoklany
 • Kamila Vankova | Brno
 • Jindřich Patka | Jičín
 • Data of the signer not published
 • Monika Jánská | Šošůvka
 • Jaroslav Hromadka | Svojetice
 • Tereza ticha | celakovice
 • Veronika Vlahová | Brno
 • Marek Sedláček | Vyškov
 • Martin Kvasnica | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jan Chaloupka | Praha
 • Jiří Krásnický | Jesenice
 • Petra Vince | Žďár nad Sázavou
 • petr falta | Česká Třebová
 • Martin Dlouhý | Česká Třebová
 • Halina Písková | Liberec
 • Martin Koukal | Praha
 • Petra Tomašíková | Šternberk
 • Eva Marešová | Rajhrad
 • Nelly Froňková | Sýkořice
 • Lenka Bezděková | Brno
 • Eliška Bolečková | Třemošná
 • Ondřej Kuštein | Plzeň
 • Marie Novotná | Sudoměřice
 • Kamil Růžička | Dukovany
 • Vítězslav Kopečný | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Nejezchleb | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Aneta Kostkubová | Praha 5
 • Dagmar Frantová | Třešť
 • Jan Švaříček | Jihlava
 • Naděžda Weissová | Praha
 • Radek Hyršl | Praha
 • Jitka Paličková | Děčín
 • Marek Vopelka | Jesenec
 • Radka Hromádková Jandíková | ČESKÁ SKALICE
 • Martin Dufka | Ostrava
 • Josef Berger | Čisovice
 • Tereza Blailová | Žatec
 • Miroslav Bohatý | Klatovy
 • Lenka Šrámková | Olomouc
 • Michaela Vranková | Sentice
 • Jitka Paličková | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Pavel Nový | Mladá Boleslav
 • Petra Šourková | Litoměřice
 • Radim Nový | Rudoltice
 • Ľubica Christophory | Brno
 • Eliška Šottová | Hulín
 • Magdalena Korbášová | Frýdek-Místek
 • Gabriela Hanzlíčková | Most
 • Liliana Pawerová | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Martina Hadvičáková | Kopřivnice
 • Pavel Honajzer | Trojanovice
 • Monika Bartoníčková | Litoměřice
 • petr slezák | větřní
 • Ondřej Jalovecký | Týnec nad Sázavou
 • Michal Pristach | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Helena Dvornická | Teplice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Křenek | Pelhřimov
 • Roman Hocke | Velké Přílepy
 • Pavlína Janoušková | Lukavice
 • Ilona Nová | Kaplice
 • Pavlína Fišková | Nymburk
 • Filip Mikuláček | Hodonín
 • Tereza Novotná | Brno
 • Ondřej Smítka | Plzeň
 • Ladislav Bača | Dolní Bojanovice
 • Hana Červenková | Praha 8
 • Libuše Malá | Praha 3
 • Vojtěch Karban | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Kvasnicová | Rosice
 • Zuzana Biborová | Šumperk
 • Martin Ševčík | Rožmitál na Šumavě
 • Lenka Hamplová | Velká Bystřice
 • Barbora Kudrnáčová | Telč
 • Data of the signer not published
 • Alena Reinerová | Lutín
 • Data of the signer not published
 • Olga Hudská | Jedlová
 • Data of the signer not published
 • Lukas Klesnil | Raškovice
 • Data of the signer not published
 • Ales Kristan | Jablonec nad Nisou
 • Petr Čížek | Rychnov nad Kněžnou
 • Angelika Nazadová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Cinková | Brno
 • Jana Kynclová | Samotišky
 • Tibor Uhnák | Hrušovany u Brna
 • Ondřej Šťastný | Praha 5
 • Marie Pešáková | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Solfronková | Praha
 • Petra Kolimárová | Aš
 • Irena Raušerová | Vysoké Mýto
 • Eva Kudrnová | Horní Bečva
 • Jitka Sedláková | Sˇtěnovice
 • Monika KRUŤOVÁ | SLUŠOVICE
 • Iva Blažíčková Blažíčková | Ždírec nad Doubravou
 • Vladimír Opic | Rychvald
 • Alena Šimonková | Praha 10
 • Paul van Nugteren | Praha
 • Veronika Svobodová | Teplice
 • Olga Statečná | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Petr Balcar | Jičin
 • Karolína Mainerová | Praha
 • Milena Tomišková | Roztoky
 • František Kutiš | Praha 10
 • daniela veskova | brno
 • Data of the signer not published
 • Marie Peštová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Hávová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Markéta Bucifalová | Chvaletice
 • Vladimíra Nejedlá | třebíč
 • Libuše Janušová | Chrást
 • SONA capska | pardubice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Sedmidubský | Praha 7
 • Marie Veverková | Brno
 • herdis Soorsk | Techanov
 • Lukáš Bárta | KARLOVY VARY
 • Marta kučová | Valašská Bystřice
 • Ivo Stránský | Karlovy Vary
 • Natália Golitková | Blansko
 • Data of the signer not published
 • Lucie Waldrová | Slatina
 • Veronika Jurečková | Ostrava
 • Petr Kunovský | Hranice
 • Tomáš Zeman | Jistebnice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • jana hochova | Praha
 • Martin Hauser | Pardubice
 • Otto Beránek | Praha 2
 • Romana Holíčková | Praha 9
 • Nicola Sochorcová | Ostrava
 • Hana Cinková | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Pavel Matušinský | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jakub Waldmann | Praha
 • Data of the signer not published
 • Monika Vaňková | Most
 • Kateřina Houšková | Plzeň
 • Martin Krolop | Praha
 • Data of the signer not published
 • Eva Hlaváčková | Roztoky u Prahy
 • Štěpánka Řeháková | Pardubice
 • Martin Urban | Praha
 • Adam Kopecký | Jablonné nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • šárka zemanová | Praha
 • Jana Králová | Havířov
 • Václav Konrád | Praha 10
 • Lucie Redlová | Valašské Meziříčí
 • Tamara Krejcarová | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Věra Quinn | Brno-Obřany
 • Pavla Doležalová | Třebíč
 • Jitka Procházková | Rudná
 • Aleš Dejmek | Brno
 • Oldřich Kačmařík | Nošovice
 • Data of the signer not published
 • Roman Pangel | Praha 9
 • Petr Machala | Milonice
 • Antonín Zapletal | Praha 4
 • Blazena Polaharova | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Repkova | Uh.Hradiste
 • Data of the signer not published
 • Daniel Hroch | Uherské Hradiště
 • Marie Turková | Bludov
 • Daniel Jambrikovič | České Budějovice
 • Lucie Solfronkova | Praha
 • josef folta | valašské meziříčí
 • Michal Podloučka | Havířov
 • Markéta Ryšavá | Plzeň
 • Filip Varner | Praha
 • Data of the signer not published
 • Daniel Hlinomaz | Mělník
 • Tereza Kristanová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Radoslav Sigmund | Bučovice
 • Marta cedivodova | Bangkok
 • Miroslav Greguš | Chuchelná
 • Data of the signer not published
 • Jitka Dikorasová | Těpeře
 • Oldřich Kohák | Varnsdorf
 • Pavel Procházka | Troubsko
 • Markéta Jestřábová | praha 4
 • Barbora Sedláčková | Plzeň
 • Kateřina Kapounová | Ústí nad Orlicí
 • Kamila Doktorová | Všenory
 • Jana Trefilová | Chorymě
 • Klára Baťková | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Konvalinková | Kralovice
 • Tereza Bartošová | Praha 9
 • Alena Marešová | Dobříš
 • Vladimír Chaloupek | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Pavel Ducheček | Kunice
 • Barbora Plachá | Čtyřkoly
 • Lucie Hrochová | Uherské Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Jiří Svoboda | Praha 13
 • Romana Pleskotová | Praha
 • Petra Bartoňová | Benátky nad Jizerou
 • Vladimír Helsner | Ostrava Poruba
 • Lenka Baklíková | Brumov-Bylnice
 • Tomas Kucinski | Ostrava
 • martin mainer | Praha
 • Libuše Vaňková | Černovice
 • Radmila Dostalíková | Náměšť na Hané
 • Data of the signer not published
 • Irena Barošová | Mariánské Údolí
 • Martin Čechák | Olomouc
 • Aleš Kubinec | Horní Slavkov
 • Pavla Fiury | Praha
 • Jana Mašková | Hovorany
 • Josef Pelikán | Přibyslav
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Nantlová | Bohuňovice
 • Data of the signer not published
 • Frantisek Janicek | Brezina
 • Jana Slováková | Kopřivnice
 • Zdeněk Lipenský | Polička
 • Zdeněk Konečný | Blansko
 • pavel vychodil | praha
 • Nicole Grmelová | Praha 3
 • Daniel Koběrský | Ostravice
 • Petra Svedíková Vávrová | Dobšice
 • Ilona Eichlerová | Chvaletice
 • Jan Kment | Pardubice
 • Renáta Posládková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Kalousek | Praha
 • Jiří Rýznar | Olomouc
 • Karolína Forštová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Patricie Fexová | Praha 7
 • David Buzek | Český Těšín
 • Lucie Píšová | Plavsko
 • Michaela Hronova | Praha 6
 • Michal Ruman | Kunžak
 • Daniel Dřímal | Valašské Meziříčí
 • Alena Špásová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karla Štrambachová | Ručilova 13
 • Dagmar Arabčuková | Přerov
 • Andrea Záhorcová | Havířov
 • Ivan Kuszniruk | Most
 • Irena Čiháková | Dvůr Králové nad Labem
 • Jana Němcová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Milena Maresová | Měnín
 • Blanka Žůrková | Dubňany
 • radka vanatova | ceske budejovice
 • Petra Dražilová | Praha
 • Václav Pelnář | Mrákov
 • Radek Kuchař | Brno
 • Filip Zejda | Zbilidy
 • Data of the signer not published
 • Roman Arnošt | Čelákovice
 • Jana Kuncová | Zbiroh
 • Zuzana Pomykalová | Praha 3
 • Eva Šinková | Vrbovka
 • Kateřina Krajinčák | Brno
 • Jan Jedlička | Krnov
 • Data of the signer not published
 • Romana Kovářová | Ostrava-Hrabůvka
 • Miroslava Chládková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Koláček | Frýdlant n.O.
 • jana novotná | strakonice
 • Monika Vacková | Liberec
 • Michal Serbus | Nymburk
 • Šárka Duňková | Kosmonosy
 • Lucie Wimmerová | Kolín
 • Data of the signer not published
 • Petr Wild | Znojmo
 • Kateřina Hromicová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Klára Zahradníčková | Třebíč
 • Pavel Barták | Lenešice
 • Data of the signer not published
 • Radek Šenfeld | Mělník
 • Ivana Šarochová | Dětmarovice
 • Zdeněk Groessl | Praha 5 - Malá Strana
 • Radka Krulová | Brno
 • Lenka Vyskotová | Znojmo
 • Matilda Roziková | Tišnov
 • Pavla Valchářová | Liptál
 • Igor Genda | Brno
 • Libuše Chytilová | Napajedla
 • Lucie Vacková | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Roman Brož | Palkovice
 • Eva Martinčíková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Josef Veselý | Ostrava
 • Denisa BINAROVÁ | Opava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Dvořáková | Kamýk nad Vltavou
 • Nikola Pešková | Frýdlant
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Skórová | Ostrava-Poruba
 • Katerina Hofmanova | Smirice
 • Lucie Sikova | Tachov
 • Anna Skopá | Plzeň
 • Vanda Vetešníková | Praha
 • zuzana prokešová | opava
 • Lubomir Puna | Medzibrodie nad Oravou
 • Data of the signer not published
 • Ingrid Hlinomazová | Mělník
 • Data of the signer not published
 • Lenka Salačová | Louny
 • Michaela Plecháčková | Klimkovice
 • Petr Houška | Plzeň
 • František Kuča | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Bohuslav Sedláček | Hovězí
 • Data of the signer not published
 • Katerini Polák Dalasová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vendula Horáková | Hustopeče u Brna
 • Jindriska Mrazova | Podebrady
 • Katarina Urban | Praha západ
 • Jan Preclík | Praha 4
 • Kristýna Vavrousová | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Monika Vítková | Pardubice
 • Daniela Gorecká | Havířov
 • Radim Gabrysz | Petrovice u Karviné
 • Dalibor Válek | Dolní Bečva
 • Radka Žůrková | Kyjov
 • Tomáš Slanec | Praha 10
 • Veronika Selucká | Šardice
 • Data of the signer not published
 • Blanka Mlátilíková | Znojmo -Přímětice
 • David Píša | ŽĎÁRKY
 • Data of the signer not published
 • Hana Pisarčíková | Blešno
 • Karel Karel Mareček | Teplice
 • Jana Marečková | Teplice
 • Eliška Regnerová | Litoměřice
 • Marcela Nováková | Telč
 • Lucia Vajdová | Chorvátsky Grob
 • Daniel HANUŠ | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Hana Kratochvílová | Kostelec na Hané
 • Jana Piskačová | Pardubice
 • Magdalena Mrázková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Iveta Muller | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Klára Žižlavská | Praha 6
 • Leona Dračková | Rychnov nad Kněžnou
 • Data of the signer not published
 • Vladislav Jakubů | Semily
 • Karolina Pomichalkova | Most
 • Zdeňka Prokopová | Praha 6
 • Marcela Konvicna | Praha
 • Karla Miková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Karel Rádl | Brandýs nad Labem
 • Dagmar Šťavíková | Hronov - Zbečník
 • Žaneta Rečková | Mělník
 • Markéta Podešvová Kyliánová | Brno
 • Šárka Kulhavá | Zdechovice
 • Tereza Hlavičková | Poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Augustýnková | Ostrava
 • Linda Limon | Jablonec nad Nisou
 • Olga Fryčová Hořavová | Brno
 • Marek Páral | Pozořice
 • Nikola Franc | Všetaty
 • Stanislav Mikulík | Broumov
 • Zuzana Urbanova | Praha 4
 • Zuzana Svobodová | Praha 6
 • Kristýna Janíková | Praha
 • Josef Háněl | Žlutava
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Gažová | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Tereza Šimonová | Boskovice
 • Veronika Frenzelová | Světlá Hora
 • Rostislav Tapšik | Dobšice
 • Michal Pospíšek | Ostrava
 • Květoslava Drechslerová | Plzeň
 • Helena Zahradníčková | Rudolfov
 • Hana Bursíková | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Priessnit | Týnec nad Labem
 • Karine Jeremjanová | Praha 9
 • Andrea Švejkovská | Praha 5
 • Alena Sladká | Třebíč
 • Pavel Kašpar | Brno
 • Lucie Starostová | Nová Ves
 • Eva Pojerová | Ochoz u Brna
 • Jiřina Podlipná | Jičín
 • Petra Dostálová | Hradec Králové
 • Sylva Červenková | Praha 5
 • Jan Lexa | Kojetice
 • Hana Šimsová | Žatec
 • Kristyna Šorfová | Heřmanův Městec
 • Helena Boubínová | Plzeň
 • Jitka Podojilová Bednářová | Milý - Bor
 • Kateřina Rádlová | Brandýs nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Dita Dlouhá | Jičín
 • Dana Jašková | Znojmo
 • Vladimíra Kalašová | Mukařov
 • Katerina Kozouskova | Praha
 • Jaroslav Pitner | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Eva Herzánová | Boskovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Marek | Skuteč
 • jitka řeháková | benešov
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Marek | Říčany
 • Vladislav Lenthár | Litvínov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Josef Tichánek | Zlín 4 - Malenovice
 • Jan Jurenka | Praha
 • Zuzana Vondráčková | Kojetice
 • Helena Chalupová | Kuřim
 • Hana Pudelská | Zruč-Senec
 • Petr Scheuer | Libřice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Chlebikova | třinec
 • Soňa Janková | Heřmanův Městec
 • Data of the signer not published
 • Lucie Gajerová | Ostrava - Vítkovice
 • Petra Doktorová | Křemže
 • Jana Dokoupilová | Olomouc
 • Jan Piroutek | Praskačka
 • Michaela Štěpánková | Náchod
 • Mojmír Malý | Prostějov
 • Robert Kanócz | Praha 9
 • Valdemar Duchač | Brno
 • Hana Pospíchalová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petra Denková | Stará Boleslav
 • Monika Pospíšilová | Lanškroun
 • Data of the signer not published
 • Hana Juhnová | Chotyně
 • vlastimil kroupa | litvinov
 • josef kromer | křenovice
 • Nick markey | sazava
 • Marie Schwenková | Ostrava-Plesná
 • Ladilsav Popela | Perná
 • Václava Smetáčková | Praha 6
 • Adam Kučera | Brno
 • Kristýna Vereščinská | Plzeň
 • Śtursa Michal | Ledce
 • Eliska Planickova | Libochovany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Kerleha | Praha
 • Blanka Šebestová | Uherské Hradiště
 • Jana Štanc Kaplanová | Kladno
 • Andy Loos | Opočno
 • Marie Loos | Opočno
 • Věra Růžičková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Dasa Taylor | posta Veselicko
 • Data of the signer not published
 • Ilona Klingová | Chomutov
 • Data of the signer not published
 • Michal Veselý | Karviná
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Jirounková | Lomnice nad Popelkou
 • Tereza Pavelková | Znojmo
 • Jiři Klauda | Frýdek-Místek
 • Lucie Růžková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jan Nodžák | Strašice
 • Data of the signer not published
 • Alena Dvořáková | Žitenice
 • Lukáš Hartmann | Kravaře
 • Lucia Kantorová | Sedlec
 • Petra Součková | Praha
 • Eva Kubartova | Praha
 • Lenka Marková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jakub Cígner | Svojšice
 • Eva Nádvorníková | Praha 5
 • Eva Kaczorová | Brno
 • Petra Zeminová | Praha
 • Barbora Bednářová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Žabčíková | Praha 7 Holešovice
 • Leopold Marek & Katerina Smidova | Praha
 • Alexandra Opavová | Praha 7
 • Gražyna Veselá | Karviná- Mizerov
 • Pavel Malík | Kanice
 • David Ava | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Lenka Hartmannová | Kravaře
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ľubica Píchová Kováčiková | Miroslavské Knínice 121
 • Miroslav Havlíček | Jirkov
 • Petr Kovalčík | Plzeň
 • Monika Hertlová | Gruna
 • Adriana Rajnohova | Janova Lehota
 • Data of the signer not published
 • Jana Galetková | Valašské Meziříčí
 • Jan Krug | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Denisa Sváková | Ostrava-Poruba
 • Data of the signer not published
 • Ivana Možná | Sušice 1
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Vyoralová | Zlín
 • Blanka Fialová | Světlá nad Sázavou
 • Zděnka Melounová | Hradec Králové
 • Simona Foltánová | Mohelnice
 • Václav Beran | Praha 5
 • Václav Toman | Klášterec nad Ohří
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Trčková | Olomouc
 • jiří salajka | hracholusky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Šmídová | Orlová 3
 • Anna Mazurová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Romana Fišerová | Praha 9
 • Tibor Varga | Brno
 • Data of the signer not published
 • Zdenka Puková | Praha 6
 • Pavla Vojtová | Hradec Králové
 • Veronika Vačkářová | České Budějovice
 • Martin Vojta | Hradec Králové
 • Jiří Dočkal | Rožnov pod Radhoštěm
 • Monika Schořová | Hejnice
 • Jiřina Krejčíčková | Ostrava
 • Tomáš Kolář | Budkov
 • Michaela Jaskova | Havířov
 • Jana zahradníková | nová ves
 • Magdalena Nova | Kaplice
 • Jana Šampalíková | Plzeň
 • Eva Petrušová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Soňa Foltová | Praha 5
 • Michal Hrňa | Ústí nad Orlicí
 • Dalibor Kočí | Pražmo
 • Marie Nejdi | Praha
 • Petra Svecová | Praha
 • Marie Urbanová | Ústí nad Orlicí
 • Johana Svobodová | Všenory
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Klára Fucová | Slavkov u Brna
 • Anton Skorokhod | Jablonec nad Nisou
 • Alena Matysková | Rakovník
 • Data of the signer not published
 • Vendulka VALANTOVÁ Vejtrubova | Poděbrady
 • Marekoo studeny | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Naděžda Sklenářová | Hlubočky-Mar.Údolí
 • Data of the signer not published
 • Olga Marešová | Ústí nad Labem
 • Jitka Jakubíková | Odry
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Zíková | Plzeň
 • Markéta Trnena | Studnice
 • Vlasta Kovalčíková Lindová | Plzeň
 • Jiří Výborný | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdenka Kurkova | Vrbovec
 • Šárka Mařanová | Děčín
 • Alexandra Marleyová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Marika Vrbická | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Klára Kluiberová | Mělník
 • Jana Píšová | Žďárky
 • Monika Diepoldová | Dubí
 • Alena Tomášková | Plzeň
 • Nikol Zachariás | Havířov
 • Daniela Rusinakova | Hovorcovice
 • Monika Hanzlíková | Cizkrajov
 • Jana Váchová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Prochásková | Mikulov
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Václavů | Plzeň
 • Lucie Kovaříková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Barbora Hanušová | Třebotov
 • Veronika Dudová | Náměšť nad Oslavou
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Huráb | Uherské Hradiště
 • Petr Kudrnáč | Telč
 • Jarmila Galetková | Zlín
 • Jaroslava Tomšů | Ondřejov
 • Marek Galetka | Zlín
 • Barbora Tůmová | Stošíkovice na louce 8
 • Adriana Prymus | Havířov
 • Ingrid Fialková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Barbora Opavová | Praha7
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Olšák | Praha
 • Andrea Koronthályová | Pelhřimov
 • Zuzana Sanei | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Durčák | Ořechov
 • Markéta Chmelařová | Praha 5
 • Milada Sychrová | Letovice
 • Marek Chalupník | Chrudim
 • Anna Pohlová | Žďár nad Metují
 • Tomáš Kříž | Rychnov nad Kněžnou
 • Jiří Greif | Kolín Štítary
 • Jitka Šochmanová | Mělník
 • Jana Kaděrková | Zátor
 • Pavel Řehák | Praha 4
 • Michaela Podlahová | Benešov
 • Ilona Martínková | Plzeň
 • Michal Šolc | Dvůr Králové nad Labem
 • Marek Hora | Tlučná
 • Veronika Bezděková | Letovice
 • Mirek Steiner | Praha
 • Andrea Mihalkaninova | Stratford upon Avon
 • František Pala | Brno
 • Klára Zdechovanová | Sadov
 • Milan Jarkovský | Dvůr Králové nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Eva Macková | České Budějovice
 • Jiří Urbánek | Žebrák
 • Alena Jurčová | Praha 4
 • Lucie Vychopňová | Liptál
 • Data of the signer not published
 • Olga Uhrová | Bílovice nad Svitavou
 • Jakub Švrček | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Michaela Marková | Říčany
 • Radim Socha | Praha
 • Lucie Bezdekova | Plzen
 • Vojtěch PETR | HAVÍŘOV
 • Hana Paľová | Jílové u Prahy
 • Dagmar Pittnerová | Rokycany
 • Data of the signer not published
 • Kamila Valošková | Havířov
 • Karolina Detková | Plzeň
 • Vladimíra Nesibová | Nové Syrovice
 • Petr Přibáň | Ústí nad Labem
 • Dita Pecháčková | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Jana Hlaváčová | Žermanice
 • Hana Karkanová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Tomšejová | Ostrava
 • Eva Švrčková | Havířov
 • Radka Holešovská | Chomutov
 • Data of the signer not published
 • Robert Fajtl | Ostrava
 • Petra Laubová | Ladná
 • Zdenek Mach | Havlickuv Brod
 • Hana Kousalová | Desná
 • Data of the signer not published
 • Marie Hlaváčková | Sloup
 • Miroslav Zelený | Jílové
 • Marie Králová | Letonice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Král | Rousínov
 • Data of the signer not published
 • Ivan Šulek | Kladno
 • Antonín Gaži | Tišnov
 • Vendula Mikulcová | Nové Strašecí
 • Marie Mikulová | Pozořice
 • Zdeněk Tomáš | Vamberk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Pánek | Třebíč
 • Lucia Šebeňová | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Novotná | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Linda Řeháková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Michaela Vintrová | Praha 1
 • Daniel Řičica | Smržovka
 • Václav Křivánek | Brno
 • Aneta Novotná | Žatec
 • Monika Hložková | Praha
 • Eva Pechláková | Příbram
 • Gabriela Rejchová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Šmídová | Žebrák
 • Lucie Melníková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Teistlerová | Žákava
 • Anna Landová | Řevničov
 • Irena Krajcovicova | Schwanstetten
 • Data of the signer not published
 • Ivana Čajková | Hněvotín
 • Zdeňka Palová | Brno
 • Lenka Krybusova | Kroměříž
 • Petr Hůla | Nový Jičín
 • Klára Niedźwiedźová | Rybí
 • Data of the signer not published
 • Martina Sušerová | Děčín 3
 • Kateřina Řehulková | Ostrava
 • Miroslava Smolenová | Šternberk
 • Eliška Krejčíková | Čelákovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Nikola Kuchyňková | Suchdol nad Odrou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Roubová | Praha
 • Soňa Henigová | Plzeň
 • Eva Machačková | Říčany
 • Antonín Hořák | Ostrava 8
 • Šárka Hrůzová | Světlá nad Sázavou
 • Aleš Radiměřský | Říčany
 • Karla Žďárská | Rakvice
 • Petra Krouparova | Kadan
 • Data of the signer not published
 • Denisa Růžičková | Praha
 • Jana Green | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Helena Vinklárková | Křižanovice
 • Data of the signer not published
 • Jana Urbanová | Roztoky
 • Jana Chovancová | Francova Lhota
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Kotyza | Černíkovice
 • Zdenka Drobníková | Jablonec nad Nisou
 • Jiřina Marxová | Kosmonosy
 • Jan Tomiška | Roztoky
 • Tomáš Pavlas | Rumburk
 • Ladislava Ryšavá | Brno
 • Zdeněk Lang | Česká Třebová
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Kučerová | Brno
 • Ladislav Koutský | Nový Bydžov
 • Hana Pacalová | Humpolec
 • Ladislav Martinec | Sopotnice
 • Data of the signer not published
 • Dana Kopřivová | Olomouc
 • Oldřiška Šálková | Hulín
 • Karolína Jarková | Dobronín
 • kvetoslava patockova | jablonec nad nisou
 • Ondřej Skalický | Česká Třebová
 • Data of the signer not published
 • Patrik Mrázek | Bystřice nad Pernštejnem
 • Šárka Jelínková | Liberec
 • Renáta Hudečková | Kroměříž
 • Miloš Latislav | Hostovlice
 • Boris Straka | Bernartice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Šimerdova | Praha
 • Petr Šafrán | Ostrava
 • Zdeněk Ponáhlý | Nučice
 • Iveta Hudcová | Velká Bystřice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Novotná | Šumperk
 • Renata Drahošová | Praha
 • Vladimír Novotný | Šumperk
 • Petr Švirák | Valašská Senice
 • Petra Malastová | Klášterec nad Ohří
 • pavlina pilařova | velika ves
 • Jana Patrovská | Děčín
 • Filip Okleštěk | Výšovice
 • radek šafarik | žatec
 • Věra Jakšová | Praha
 • Roman Doubravský | Bílov
 • Leona Vágnerová | Drnovice
 • Lucie Pešková | Chotěboř
 • david kratochvíl | Velký Vřešťov
 • Romana Zadrazilova | Plzeň
 • veronika plátová | opatov
 • Kamila Říhová | Praha
 • Tomáš Plíhal | Ostrava - Poruba
 • Regína Tisoňová | Paskov
 • Zdeněk Chaloupka | Chrudim
 • Alena Becková | Jindřichovice pod Smrkem
 • Eva Remešová | Milovice
 • Jakub Moravčík | Ostrava
 • Petra Školová | Broumov
 • Eliška Poláková | Česká Lípa
 • Alena Šíblová | Holešov
 • PETRA Hořínková | Ostrava
 • Jaromír Bláha | Dobříš
 • Renáta Hovoříková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Strnadová | Dobříš
 • Šárka Klomínková | Praha 4
 • Šárka Landová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Táňa Fischerová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Jiří Vokál | Dobřichovice
 • Data of the signer not published
 • Barbora Brunclíková | Praha
 • pavla burgos | postupice
 • Marek Borský | Nová Role
 • Karol Lesný | Malonty
 • Šimon Kubec | Praha
 • Jakub Machek | Hradec Králové
 • Barbora Šajmovičová | Středokluky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Taťána Kejčová | Štoky
 • Michaela Pospíšilová | Praha
 • Václav Vláčil | Tišnov
 • Halina Mihulová | Nýdek
 • Oldřich Nosek | Dačice
 • Bronislava Cholevíková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Veronika Haasová | Olomouc
 • Petra Vláčilová | Tišnov
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Černá | Praha
 • Kamil Talíř | Český Krumlov
 • Data of the signer not published
 • Adéla Poustková | Praha 8
 • Milan Flášar | Brno
 • Darina Alster | Praha
 • Dana Markesová | Hořovice
 • michal spěvák | polička
 • roman smetana | odry
 • Kateřina Prášilová | Bystřice nad Pernštejnem
 • Michaela Králová | Praha
 • Jana Navrátilová | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Kratochvílová | Stařechovice
 • Filip Svítil | Brno
 • Zdena Svítilová | Brno
 • Věra Langerová | Aš
 • Šárka Kubenková | Praha 7
 • Petr Ovsenák | Nelahozeves
 • Klára Šlajsová | Benátky nad Jizerou
 • Michaela Šemberová | Stavenice
 • Věra Serbusová | Dymokury
 • Leila lee Herianová | Olomouc
 • Jakub Slováček | Hostivice
 • Data of the signer not published
 • Hana Kovaříková | Tachov
 • Šárka Slavičínská | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • BLANKA KRAJČOVÁ | PODIVÍN
 • Radmila VALLBONA | Nové Hamry
 • Kamila Zembolová | Polanka nad Odrou
 • Hana Dlouhá | Malíkov nad Nežákou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Trachová | Pardubice
 • Martina Jarkovská | Kladno
 • Irena Veselá | Cerhovice
 • Jitka Malá | Praha
 • Data of the signer not published
 • Nicole Kramešová | Kadaň
 • Dana Zouharová | Brno
 • Martina Placrová | Plzeň
 • Jana Jandová | Hostěnice
 • Martina Perdochová | Napajedla
 • Mimi Ivanova | Brno
 • Matyáš Bach | Přeštice
 • Jaroslava Kollárová | Třinec
 • Jakub Tichý | Tutleky
 • Data of the signer not published
 • Eva Brabcová | Praha 5
 • Ivana Peterková | Libice nad Doubravou
 • Martina Němcová | Praha
 • Pavla Vacková | Třebíč
 • Eva Horníková | Rájec-Jestřebí
 • Karel Bellan | Žatec
 • Petr Patočka | Brno
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Hűblová | Plzeň
 • Jan Nývlt | Černilov 150
 • JARMILA HELVÍNOVÁ | FRÝDEK-MÍSTEK
 • Šárka Medová | Líbeznice
 • Martina Tuháčková | Milín
 • Data of the signer not published
 • Roman Šatný | Velká Kraš
 • Data of the signer not published
 • Martin Kostrej | Jachymov
 • václav mejvald | meziměstí
 • Iva Rychecká | Pelhřimov
 • Tomáš Litochleb | Žďár nad Sázavou
 • Petr Honsa | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Rusz | Praha
 • Lucie Tvrdíková | Ledeč nad Sázavou
 • Lenka Zdeňková | Kunžak
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Šamaliková | Blansko
 • Data of the signer not published
 • marian vacval | praha
 • Ondřej Brož | Rokycany
 • Zuzana Gürtnerová | Praha
 • Miroslav Noe | Praha
 • Kateřina Černá | Česká Lípa
 • Anikó Dojcsánová | Praha 10
 • Tereza Lexmaulová | Hořice [Jičín]
 • Zbyněk Kříž | Blansko
 • Pavla Škrhakova | Veseli n. M.
 • Monika Popelková | Blansko
 • Zdena Hradská | Praha 4
 • Ladislav Kořínek | Nelahozeves
 • Dominika Hilpertová | Černošín
 • Martina Pléhová | p.Lesonice
 • Karolína Jahnová | Hnojník
 • Martina Šilhánová | Karlovy Vary
 • Veronika Hirkova | Vizovice
 • Miroslav Dolanský | Šatov
 • Data of the signer not published
 • Markéta Dvořáková | Sezemice
 • Renata Pešova | frydek-mistek
 • Lenka Kučerová | Znojmo
 • Simona Dvorská | Kostomlátky
 • Dominika Nešťáková | Praha 5
 • Nikola Šugrová | Praha
 • Aneta Greplová | Zlín
 • Jan Vlasatý | Brno
 • Petr Holubář | Brno
 • Markéta Buriankova Lagnerova | říčany u prahy
 • Lukáš Konarski | Ostrava
 • Petra Šindelová | Rychvald
 • Štěpána Vnoučková | Praha
 • Michaela Cusanová | Praha
 • Štěpán Hanuš | Třebotov
 • Petra Křížová | Tlučná
 • Data of the signer not published
 • Martina Tesařová | Brno
 • Klára Nathanielová | Kyjov
 • Data of the signer not published
 • Kamila Kynychova | Ceska Lipa
 • Lucie Kralova | Praha
 • Vladimír Větrovský | Praha
 • Jana Filková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Molnárfi | Staré Křečany
 • Eva Saláková | Blatnice pod Svatým Antonínem
 • Vanda Milošová | Hranice
 • Jitka Bojarová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Kroužková | Mnichovice
 • Terezie Lukšíková | Odry
 • Jitka Ulbrichová | Králův Dvůr
 • Data of the signer not published
 • Magdaléna Písečková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Cenkova | Slavkov u Brna
 • David Minařík | Hostěnice
 • Data of the signer not published
 • Anežka Kundratová Krejčí | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Stanislav Větrovský | Jirny
 • Marie Noe | Praha
 • Ivana Školařová | Radslavice
 • Veronika Beranová | Lanškroun
 • Helena Žáčková | Červená Řečice
 • Lucie Hajznerova | Miroslav
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Simona Valentova | Most
 • Michal Mlčák | Olomouc
 • Libor Popelka | Chvatěruby
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Senková | Havířov
 • Jan Veselý | Praha 6
 • Martin Polach | Frýdek
 • Andrea Marčíková Vitkovská | Morkovice
 • Martin Vala | Jihlava
 • Klára Havlová | Hrochův Týnec
 • Data of the signer not published
 • Veronika Konstancie Seifertova | Třeboc
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Mullerová | Potštejn
 • Data of the signer not published
 • Petr Špergl | Praha 10
 • Jiří Smola | Beroun
 • Lucie Broušková | Čečelice
 • Alena Kramešová | Křepenice
 • Veronika Kočvarová | Frýdek-Místek
 • Jan Lindovský | Opava
 • Hana Simerská | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Helena Měchurová | Praha
 • Eva Jerhotová | Dolní Břežany
 • Data of the signer not published
 • Michaela Mangelová | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Jiří Křivánek | Zlín
 • Petra Lukešová | Praha
 • Martin Vaněk | Most
 • Renata Veletová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Lucie Ulrichová | Český Dub
 • Iva Kosinová | Ostrava-Poruba
 • Dagmar Marie Machová | Praha 4
 • Jaroslav Kulíšek | Krnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Dobiášovský | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Lukešová | Nové Město na Moravě
 • Zaneta Defelici | Slavkov
 • Lucie Dragounová | Hřiměždice
 • Veronika Klímová | Tábor
 • Veronika Corradiniová | Krnov
 • Petr Jonák | Znojmo
 • Data of the signer not published
 • Lucie Kalová | Boskovice
 • Michaela Nováková | Nové Strašecí
 • Anita Tomková | Brno
 • Petra Burková | Ostrava
 • Lenka Bardúnová | Praha 4
 • Michaela Gregorová | Smržice
 • Ilona Suchá | Třebíč
 • IVANA POTŮČKOVÁ | STRAŠNICE
 • Tomáš Beňo | Drahenice
 • Renata Svobodová | Petrov
 • Data of the signer not published
 • Šárka Rubková | Litomyšl
 • Jiří Franc | Lázně Bělohrad
 • Lenka Hlubučková | Železný Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Milan Černý | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Jaromir Ulč | Praha
 • Klára Tichá | Tutleky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Hniličková | Olomouc
 • Barbora Pastrňáková | Praha 10-Strašnice
 • Petr Ledvina | Brno
 • Lenka Kulichová | Dobruška
 • Claudie Fettouhi | Brno
 • Veronika Andryskova | Liberec
 • Soňa Čajanová | Frýdek-Místek
 • Miloslava Hodačová | Pelhřimov
 • Pavel Kuman | Tábor
 • Květa Tomášková | Liberec
 • Kateřina Kadlecová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Redlich | Dobříš
 • lubica orszaghova | pribovce
 • Data of the signer not published
 • Martin Lepič | Otmíče
 • Jaroslava Tomčíková | Litvínov
 • Pavla Williams | Benatky and Jizerou
 • Zdeněk Nerad | Nevcehle
 • Markéta Nováková | Praha
 • Hana Redlichová Marešová | Dobříš
 • Petra Zsáková | Šumperk
 • Stanislava Bendová | Postřekov
 • Monika Selvičková | Kraslice
 • Markéta Mazlová | Žďár nad Sázavou
 • David Michal | Česká Lípa
 • Olga Mlsova | Jablonec nad Nisou
 • Lenka Popelková | Stražisko
 • michaela šnajdrová | brno
 • Michaela Málková | Chotěboř
 • Petra Mitlenerova | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Libor Hubálek | Letohrad
 • Data of the signer not published
 • Eva Hejzlarová | Praha Vinoř
 • Data of the signer not published
 • Martina Divišová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jiří Mareš | Dolní Líšnice
 • Tomáš Bebr | Praha
 • Jana Atanasov | Privory
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Linda Sadlova | Byšice
 • Barbora Žáčková | Praha 5
 • Tomáš Vácha | České Budějovice
 • Šárka Heklová | Ostrov
 • Data of the signer not published
 • gabriela kanerova | Vejprty
 • Data of the signer not published
 • dagmar petrášová | miroslav
 • Marta Bárová | Praha
 • Aneta Turková | Jablonné nad Orlicí
 • Lukáš Sovák | Věteřov
 • leona pavlíčková | velká polom
 • Kamila Šandová | Nové Strašecí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Beníšková | Krumvíř
 • Data of the signer not published
 • Alexandr Šuršakov | Kopřivnice
 • Zuzana Gazdova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Šárka Veletová | Karlovy Vary
 • Quido Kout | Herálec
 • Lenka Sláčalová | Havířov
 • Simona Jaworková | Bohumín
 • Data of the signer not published
 • Roman Krátký | Chrudim
 • Marta Cermankova | Praha
 • Petr Bým | Praha 5
 • Roman Sybera | Havlíčkův Brod
 • Nikola Jopková | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Helena Plašilová | Vsetín
 • Ivana Panušková | Praha 7
 • Ivana Býmová | Praha 5
 • zuzana nemcova | plzen
 • Kateřina Beňová | Drahenice
 • Johana Soldánová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radka Nyklova | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • milan trnka | Praha
 • Marie Hrabíková | Plzeň
 • Libor Jelen | Praha 14
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Daniela Hanzelkova | Zadni Treban
 • Nela Havigerová | Olomouc
 • Jesika Černá | Rakovník
 • Kateřina Dopitová | Skrbeň
 • David Burian | Praha 4
 • Jarmila Vojtěchová | Nové Sady
 • Martina Vitásková | Štěpánov
 • Jitka Štokmanová | Ustí nad Labem
 • Kateřina Kyrianová | Zbůch
 • Eva Janáková | Nová Včelnice
 • Alena Čiháková | Krásná Hora
 • Silvie Hamalová | Praha 4
 • monika mikesova | rimov
 • Eva Ulrychová | Pardubice
 • Jiří Kryl | Olomouc
 • Kateřina Doušová | Praha
 • Petr Smolík | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Marcela Williams | Prostějov
 • MIchal Mališ | Brno
 • Data of the signer not published
 • Marie Simkova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jiří Peluha | Přerov - Dluhonice
 • Filip Rosický | Polná
 • Data of the signer not published
 • Radek Svoboda | Stříbrnice
 • Denisa Jandurová | Poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Alena Nevimová | Olomouc
 • Mária Husovská | Bašť
 • Petra Brunclíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Ratschmanová | České Budějovice
 • Roman Maivald | Brno
 • Romana Musálková | Lazníky
 • Markéta Závorcová | Praha
 • Lucie Mikulíková | Praha
 • Veronika Sedlmajerova | Ceska Lipa
 • Markéta Gajdošová | Petrovice
 • Gabriela Kolátorová | Jablonec nad Nisou
 • Luboš Malý | Ondřejov - Třemblat
 • Jana Šetina Köhlerová | Lhůta
 • Petr Novotný | Plzeň
 • Alena Vinšová | Mladá Boleslav
 • Renata Brejlová | Praha 9
 • Jan Císař | Praha
 • Václav Klimeš | Holubov
 • Radek Matouš | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Jaromír Čapek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Tereza Haberhauerová | Praha
 • Lubomír Kříž | Roudnice nad Labem
 • Monika Doležalová | Proboštov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Gallas | Stražisko
 • Alice Střítecká | Řevnice
 • František Janačík | teplice
 • Zuzana Bajankova | Cesky Tesin
 • Jana Kubelková | Praha
 • Denisa Robins | Ceska Lipa
 • Barbora Wimmerova | Praha 4
 • Martina Papežíková | Bílovice
 • Lucie Chytra | Zihle
 • Lenka Tomanová | Radslavice
 • Daniela Smyczková | Praha 6
 • Helena Vondráková | Jablonec nad Nisou
 • Radka Paspová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Sarka Vagerova | Brusperk
 • Iveta Vitvarová | Vlkovec
 • Data of the signer not published
 • Martin Švrčina | Holešov
 • Jana Bednaříková | Náměšť na Hané
 • Barbora Valentová | Veselé
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Chrástek | Velké Pavlovice
 • Tomáš Dostál | Praha
 • Tereza Volfová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Navrátilová | Velké Meziříčí
 • Marie Hesová | Žatec
 • Zdeněk Frélich | Opava
 • Karolina Kojanová | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Dušková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Oldřiška Kundrátová | Frýdek Místek
 • Data of the signer not published
 • Lucie Kurillová | Jablonec nad Nisou 8
 • Monika Kalinová | Jičín
 • Monika Kočová | Praha 5
 • Andrea Martinová | Lánov
 • Data of the signer not published
 • Dita Salátová | Česká Lípa
 • Petr Svoboda | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Helena Jetelová | Brno
 • Zuzana Hladká | Skalica
 • David Rataj | Ostrava
 • Joanna Hyrnik | Bystřice
 • Olga Gabrhelová | Břehy
 • Michaela Aichlerova | Litomerice
 • Dita Havelková | Žďár nad Sázavou
 • Petra Šmrhová | Trutnov
 • Pavlína Dědičová | Týnec nad Labem
 • Barbora Jaklová | Brno
 • Tomas Kucera | Stare Mesto
 • Barbora Šímová | Strakonice
 • nikola pásková | brno
 • Michaela Hercikova | Libis
 • Data of the signer not published
 • Eva Žáková | Zruč
 • Martina Rybářová | Sazená
 • Lucie Uchytilová | Oskořínek
 • Karolína Davisová | Kojetín
 • Jana Doubravova | Praha
 • Milena Slabyhoudová | Chrastava
 • Data of the signer not published
 • Marie Šťastná | Praha
 • Michal Sasák | Krnov
 • Věroslava Folková | Ustí nad Orlicí
 • tereza bartostkova | brestek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Januš | Chrást
 • Michaela Kadlecová | Koloveč
 • Ladislav Kráčmar | Plzeň
 • Marie Lupoměchová | Bohuňov
 • Martina Woźniak | Kornatice
 • Václav Pokorný | Brno
 • Iva Adam Einholzová | Brno
 • Pavla Brychová | Česká Lípa
 • Markéta Barreto | Liberec
 • Dana Balochová | Most
 • Lukáš Posekaný | Slabčice
 • vendula svobodová | Dolní Benešov
 • Jiří Šťastný | Chomutov
 • Libor Smilek | Uherské Hradiště
 • Georg Jurek Langer | PL Jerzykowo
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Krátká | Trutnov
 • Michaela Chumová | Benešov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Katerina krejcova | praha
 • Jiří Propílek | Praha 4
 • Radka Kuchyňková | Suchdol nad Odrou
 • Stanislava Bargerová | Třeboň
 • Veronika Kučerová | Plzeň
 • Katka Kantor | Radotin
 • Jitka Martinkovičová | Babice u Rosic
 • Data of the signer not published
 • Miluše Pagáč | Dolní Benešov
 • Petr Slavík | Opava
 • Petr Braunstein | Horní Beřkovice
 • Zdena Zelíková | Strážnice
 • Nela Bedáňová | Nový Jičín
 • Lukáš Machálek | Uherské Hradiště
 • Lucie kolarikova | Jablonec nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Bernasová | Praha 4
 • Kristýna Dvořáková | Dřínov
 • Simona Zadražlová | Tábor
 • Kamil Byrtus | Praha
 • Eva Braunsteinová | Horní Beřkovice
 • Data of the signer not published
 • Viliam Kružlík | Krumvíř
 • Tomas ri Říha | Olomouc
 • Martin Pšeničný | Příbram
 • Eva Palacká | Praha 2
 • Lucie Rusková | Otrokovice
 • Marie Lupoměchová | Bohuňov
 • Data of the signer not published
 • lenka Hellebrandová | Praha 6
 • Lucie Hrazdilová | Mostkovice
 • Kamila Mlejnková | Praha 8
 • Radana Martinaskova | Ostrava
 • pavel slavov | roznov pod radhostem
 • Martina Machova | Chodov
 • Jaroslava Picková | Ústí nad Labem
 • Pavel Remunda | Brno
 • Radka Zimova | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karolína Maříková | Praha 4
 • Zuzana Minaříková | Brno
 • Jana Volánková | Choltice
 • Elsa Šebková | Třebívlice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Hornofová | Lužná
 • MARINA PEŇA VENTO | PRAHA
 • Kamil Havelka | Milovice
 • Lukas Novacek | Rynarec
 • Data of the signer not published
 • Petr Gerhardt | Praha
 • Jana Wregerová | MIMOŇ
 • Markéta Nowaková | Mladá Boleslav
 • Martin Ježek | Plzen
 • Radek Pavlik | Koprivnice - Rorvik(norsko)
 • Michaela Gono | Plzen
 • Alžběta Vaculíková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lucie Čevelová | Zborovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Prokešová | Pragueha 5
 • Martina Vejvančická | Klatovy
 • Dita Borde | Praha 6
 • Lenka Málková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • David Mašek | Krucemburk
 • Miroslav Novák | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Vojtěch Hebelka | Jevíčko
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Šárka Jakoubková | Mnichovice
 • Markéta Dvořáková Fišerová | Praha
 • Barbora Jirková | Hlincová Hora
 • Data of the signer not published
 • Petra Šináklová | Praha
 • Veronika Křístková | Brno
 • lucie kopecka | holice
 • Ivona Rzepková | Týniště nad Orlicí
 • Iva Vrkočová | Praha 4
 • Milan Vávra | Praha
 • Jiřina Hadrbolcová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Vojáček | Brno
 • Jana Petrova | zebrak
 • Richard Gazda | Ostrava
 • Jiřina Zouharová | Olomouc
 • Jiří Axman | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Dousková | Jičín
 • Petra Parkánová | Praha
 • Petra Skotáková | Brno
 • Ludmila Kristová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Pavla Rambousková | Beroun
 • Anna Kučerová | Jinačovice
 • tereza beránková | havl brod
 • Alžběta Jančaříková | Uherský Brod
 • Hana Chutná | Újezd u Brna
 • Data of the signer not published
 • Zoja Zlonická | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Šimáčková Ing. | Slaný
 • Denisa Kopecká | Vyprachtice
 • Irena Bachová | Přeštice
 • Veronika Cicvárková | Praha
 • Sabina Králová | Brno
 • Jitka Holečková | Prachatice
 • Daniela Epsteinová | Praha
 • stanislav mikéska | praha
 • Veronika Tvrdíková | Češnovice
 • Kateřina Dostálová | Praha
 • Markéta Bálková | Ostrov
 • Martina Suchá | Kuřim
 • Martin Slezák | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Bálek | Ostrov
 • Lenka Kotkova | Kraluv Dvur
 • Data of the signer not published
 • David Šubík | Ostrava
 • Alena Rakušanová | Kroměříž
 • Magdalena Markupová | Lomnice
 • Pavla Špeldová | Strakonice
 • pavla dominova | České Budějovice
 • Jaroslav Doležal | Ledeč nad sázavou
 • Jana Špánková | Krumvíř
 • Martin Peřina | Plzeň
 • Petr Mazna | Praha 4
 • Jana Maznová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Pavla Hájková | Prostějov
 • Natálie Strejcová | Bor
 • Jiří Gruss | Jihlava
 • Šárka Junková | Nejdek
 • Jaroslav Kurfiřt | Bor
 • Data of the signer not published
 • Michal Sychra | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vojtěch Michálek | Grygov
 • jana Oesterreicher Malíková | Borovany
 • Petra Žáková | Lipník nad Bečvou
 • Data of the signer not published
 • Lucie Mráziková | Velký Borek
 • Tomas Smisek | Chabarovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dušan Hinďoš | Praha
 • Petra Zlatohlávková | Praha 10
 • Alena Klvaňová | Světice
 • Data of the signer not published
 • Josef Smolka | Vřesina
 • Zdeněk Švec | Vimperk
 • Anton Kilčevský | Praha
 • Gabriela Markvartová | Písek
 • Data of the signer not published
 • Lenka Sevcikova | Podbrdy
 • Michaela Čekanová | Mělník
 • Data of the signer not published
 • Alena Erlová | Kopřivnice
 • Data of the signer not published
 • Johanka Černohorská | Bratronice
 • Jakub Ministr | Brodek u Přerova
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Havelková | Struhařov
 • Jitka Nikodémová | Dubá
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Černá | Klatovy
 • Petra Dvorakova | Jámy
 • Dagmar Mrázková | Babice u Rosic
 • Petr Krauer | Loket
 • Kateřina Timbarisová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Valerie Jakubíková | Jablonec nad Nisou
 • Helena Červíčková | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Daniel Marcikán | Kadaň
 • OLDŘICH Krulík | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Jana Jarešová | Děčín
 • Vendula Frangos | Dolní Čermná
 • Markéta Šviráková | Valašská Senice
 • Marie Reisnerová | Záboří
 • Jiří Zapadlo | Židlochovice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Kolářová | Bohušovice nad Ohří
 • Jitka Procházková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Michal Dostál | Brtnice
 • Data of the signer not published
 • Andrea Křenovská | Ludgeřovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Helena Janoušová | Nové Strašecí
 • Aleš Pelikán | Praha
 • Pavla Trefilová | Plzeň
 • Kristýna Therová | Jezvé
 • Klára Frndová | Vrchlabí
 • barbora halíková | praha 4
 • Jiri Peroutka | Praha
 • Jitka Silárszká | Brno
 • Martin Janík | Kopřivnice
 • Jana Řezníčková | Veverská Bítýška
 • dagmar čížková | únětice
 • Petr Janků | Nová Paka
 • Data of the signer not published
 • Marie Dolečková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Jana Polcarová | Březová
 • Markéta Kudláčová | Praha 6
 • Jan Pudil | Lysa nad labem
 • Tereza Mrázová | Praha 1
 • Zuzana Bornová | Teplice nad Metují
 • Stanislav Zikmund | Jihlava
 • Milan Horák | Praha
 • Radek Hyka | Mělník
 • Lucie Hyková | Mělník
 • Data of the signer not published
 • Barbora Svobodová | Bášt
 • Andrea Meixner | Moravská Třebová
 • Miroslav Hanuš | Měnik
 • Jana Vyskočilová | Nové Strašecí
 • Ivana Balková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lenka Škarková Stojanová | Opava
 • Jaromír Palán | Rychnov u Jablonce n.N.
 • Eva Košárková | Šenov u Nového Jičína
 • Věra Soukupová | Chotěboř
 • Zuzana Čečrlová | Ústí nad Labem
 • Pavla Fendrichová | Praha 6
 • Barbora Smolíková | Stříbrná Skalice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Maierová | Praha 8
 • Diana Špačková | Kuřim
 • Eliška Dolinová | Domažlice
 • Petr Vitásek | Most
 • Tereza Bochničkova | Mutišov
 • Lenka Vísnerová | Havlíčkův Brod
 • Valentina Zaalova | Ricany
 • Petra Alexova | Brno
 • Barbora Večeřová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Bohuslav Hruška Hruška | Hluboka n. Vlt.
 • Miroslav Stavjaňa | Zlín
 • Hana Křivanová Křivanová | Hradec Králové
 • Petr Kostka | Ostrava
 • Marie Černá | Choustník
 • Anna Hankeová | Opava
 • Petr Peti | Kadaň
 • Jitka Čáchová | Sušice
 • Petra Smrčková | Kaliště
 • Data of the signer not published
 • Jitka Andrašková | Ostrava
 • Taisha Tauma | Jihlava
 • Iva Cerna | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Ivo Gec | Vesin
 • Data of the signer not published
 • Markéta Horová | Plzeň
 • Stanislav Dejl | Havlíčkův Brod
 • Jana Hrubá | Davle
 • Pavla Kučerová | Olomouc
 • Jaromír Lněnička | Praha
 • Blanka Dejlová | Havlíčkův Brod
 • Lenka Novotná | Plzeň
 • Marie Štěpánková | Dolní Loučky
 • Zdeňka Brunová | Luka nad Jihlavou
 • Marie Vršanová | Česká Ves
 • Jitka Bedlivá | Kosmonosy
 • Dagmar Ryšlavá | Nezvěstice
 • Marta Kosová | Praha 6 - Dejvice
 • ivana bergerova | Nova bystřice
 • Data of the signer not published
 • zita zapadlová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lucie Stoláriková | Dobrá
 • Pavlína Marešová | Boskovice
 • Jana Steinova | Doksy
 • Kateřina Hvolková | Unětice
 • Iva Navrátilová | Heřmanův Městec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kilčevská | Praha
 • Data of the signer not published
 • Monika Šnajdrová | Vracov
 • Petra Dvořáková | Praha 10
 • Hana Ondruchová | Rožnov pod Radh.
 • Kamil Dohnal | Hluboké Mašůvky
 • Jiří Icha | Havlíčkův Brod
 • Kateřina Hamplová | Neratovice
 • Jaromír Navrátil | Heřmanův Městec
 • silvie Cardová | znojmo
 • Data of the signer not published
 • Barbora Brůžková | České Budějovice
 • Barbora Hanslianová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Janka Duchková | Velké Přílepy
 • Olga Brandejsová | České Budějovice
 • Jana Ludvíková | Pilníkov
 • Zdenka Nováková | Únětice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Šonska | Praha
 • Jan Peldřimovský | Lučany nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Kourková | Plzeň
 • Marie Palatková | Habrůvka
 • Lucie Patáková | vrchotovy janovice
 • Květoslava Zborníkova | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Skřivánková | Olomouc
 • Roman Růžička | Praha východ
 • Petr Levý | Úvaly
 • Petr Halas | Brno
 • Marta Králová | Praha
 • Martin Toulec | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Svobodová | Makotřasy 19
 • Libuše Leštinová | České Budějovice
 • Veronika Málková | Praha4
 • Milena Kudláčková | Biskupice
 • Eva Kuříková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Eva Hruba | Teplice nad Metuji
 • Karel Morawski | Kutná Hora
 • Irena Janská | Buštěhrad
 • Stanislav Šťastný | Chrudim
 • Jan Kühnel | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Simon Janta | Velké Hoštice
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Janta | Velké Hoštice
 • sarka kaestnerova | Unhost
 • Pavel Botek | Uherský Ostroh
 • Data of the signer not published
 • Petula Dolečková | Čkyně
 • Ivana Fišerová | Krásná Hora
 • Radek Tihelka | Praha
 • Miloš Cabejšek | Třebíč
 • Robert Kudláček | Jevíčko
 • Data of the signer not published
 • Jana Vacková | Brno
 • Irena Cáhová | Telč
 • Michaela Okwuegbue | Praha
 • Rudolf Navrátil | Brno
 • Šárka Pravdová | České Budějovice
 • Irena Ryšlavá | Česká Lípa
 • Bohuslav Zajíček | Benatky nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Alena Krňoulová | Plzeň
 • Pavla Neuhöferová | Choceň
 • Pavel Svoboda | Cesky Brod
 • Jana Foltová | Ostrava
 • Jaroslav Růžička | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Zezula | Náměšť nad oslavou
 • Zuzana Gajdíková | Ratíškovice
 • hana hermannová | Hradec Králové
 • Jana Langerová | Olomouc
 • Pavel Chumlen | Kolín
 • Ondřej Strava | Brno
 • Jiří Tůma | Chlumec nad Cidlinou
 • Ivana Mizlerová | Kraslice
 • Broňa Kopečná | Brno
 • Kamila Frühaufová | Štoky
 • Ludmila Fantová | Vinařice
 • Martin Košťál | Trutnov
 • Pavel Fanta | Vinařice
 • Jiří Urbánek | zbýšov
 • Simona Terčová | Neratovice
 • Jiří Kucharczyk | Karviná
 • Vlasta Mašlíková | Uherské Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Daniel Krbeček | pošta Křenovice u Slavkova
 • Václav Sovadina | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Milena Vašátková | Opatovice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Radka Pokorná | Třebíč
 • Lenka Alexanderová | Ostrava
 • Eva Derychová | Havířov
 • Zuzana Humplíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Heroldová | Opařany
 • Michal Richtář | Volduchy
 • Data of the signer not published
 • petra rosová | úpice
 • Jitka Medková | Brno
 • jaroslav rosa | lampertice 214
 • Anna Labuťová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Jana Čtvrtníková | Stříbro
 • Jana Drechselová | Praha
 • jitka Vasikova | Opařany
 • Filip Havrda | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Šárka Kolářová | Troubky
 • Jiří Čehovský | Paraha 5
 • Kristýna Blehová | Přelouč
 • Petr Eichler | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Hana Kučerová | Olšany u Prostějova
 • Data of the signer not published
 • Martina Pokorná | Praha
 • Helena Čadecká | Petrovice
 • Barbora Stravová | Brno
 • Jana Pertlíková | Praha 4
 • Sylva Zouharová | Brno
 • Zuzana Rabasová | Sudovo hlavno
 • Hana Eichlerová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Věra Heczková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petra Jordankova | Blansko
 • Michal Kučera | Plzeň
 • Vlaďka Koláčná | Veverská Bítýška
 • Monika Sysalová | Zeleneč
 • Růžena Duchková | Velké Přílepy
 • Jan Skalák | Rožnov pod Radhoštěm
 • Pavel Pohorský | Polička
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marta Horová | Louny
 • katerina borovska | Veseli nad Luznici,39181
 • Hana Pavlíková | Mníšek
 • Martina Márkusová | Ostrava
 • Věra Javůrková | Litomyšl
 • Martina Molnárová | Brandýs nad Labem
 • Martina Štěpánová | Praha
 • Klara Mottlova | Olomouc
 • Erika Dennerová | Třebíč
 • Radka Jelínková | Heřmanův Městec
 • Barbora Polanská | Varnsdorf
 • Jana Obrova | Svitavy
 • Data of the signer not published
 • Martin Heteš | Liberec
 • Milada Haroková | Havířov - Podlesí
 • Markéta Zemková | Staré Hodějovice
 • Pavel Rytina | Praha
 • Michaela Mansourová | Poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Mária Petrásová | Veľká Franková
 • Martina Bednářová | Luštěnice
 • Dominika Mayerová | Praha 6
 • Jan Kocek | Praha
 • Pavel Jetenský | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Adam Matuška | Mnichovo Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Kružíková | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Barbora Plíšková | Praha 5
 • Jana Kocková | Praha
 • klara meissnerova | příbram
 • Alena Fojtíková | Sedliště
 • Jitka Lecianova | Mutenice
 • Marcela Voráčková | Dolany
 • Lenka Pelikánová | Praha 3
 • Dana Kadlecová | Brno
 • Iva Kašíková | Domašov
 • Leona Nikolovova | Dublin
 • Jitka Hájková | 25068
 • Marta Pirner Silbernaglová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Matěj Čížek | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Zejdová | Krupka
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Mühlfeitová | Tisá
 • Kristína Pípová | Zastávka
 • Anna Steinbach | Příbram
 • Václav Novotný | Mělník
 • Dana Fajfrová | Heřmanův Městec
 • Lenka Soviárová | Ostrava-Hrabůvka
 • Věra Urbánková Svobodová | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Andrea Lachmanová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jindřiška C.Betancor | Poděbrady
 • Monika Košíková | Praha
 • Ptricie Štreglová | Jablonec nad Nisou
 • katerina svetlikova | jachymov
 • Markéta Kvochova | Frýdštejn
 • Ludmila Čábelová Čábelová | Praha
 • Jiří Jabůrek | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Gardavský | Havířov
 • Markéta Mrkvová | Brno
 • Zuzana Donáthová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Eva Šímová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Barbora Bartyzalová | Hradec Králové
 • Ivana Nevludová | Brušperk
 • Tereza Zástěrová | Zlín
 • Vendula Schee | Nova Role
 • Radovan Zajíc | Roštění
 • Data of the signer not published
 • Jana Trávníčková | Ústí nad Orlicí
 • Karla Hašková | Nový Rychnov
 • Petrt Cuchý | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Adéla Kubíčková Kubíčková | Praha 7
 • Andrea Pelánová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Michaela Bártová | Kostelec nad Orlicí
 • Markéta Bžochová | Prachatice
 • Lenka Studničková | Klášterec nad Ohří
 • Anna Hejduková | Liberec
 • Martina Mikolášová | Praha 10
 • Lada Benešová | Stehlovice
 • Kateřina Brejšová | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • Jakub Ivan | Vapenná 453
 • Lukáš Fürst | Brno
 • Tereza Štefková | Hlásnice
 • Andrea Kunovjánková | prackovice nad Labem
 • Kateřina Lichtenberková | Praha
 • Jarmila Vyskočilová | Zbýšov
 • Anna Dvořáková | Stonařov
 • Vlasta Mošničková | Česká Lípa
 • miroslava markusová | hradec kralove 3
 • Martin Vitiš | Milín
 • Lukáš Bartaloš | Hlinsko v Čechách
 • Miroslava Nedvědová | Děčín
 • Pavla Klementová | Karviná
 • Monika Fojtíková | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Hana Kudláčková | Přelouč
 • Eva Peterová | Nýdek
 • Kateřina Mcmanus | Majdalena
 • Eva Líznarová | Velké Bílovice
 • Vlasta Badinová | Ivančice
 • David Štusek | Plzeň
 • Tereza Martínková | Uhlířov
 • Marcela Opavská | Olomouc
 • Kateřina Singrová | Nýřany
 • Alice Bachoríková | Pardubice
 • Petra Troupová | Volyně
 • Viktória Voglová | Praha
 • Pavel Ševčík | Usti nad Labem
 • Eva Segetová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Hana Veselá | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Šraitrová | Litomysl
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Henáčová | Praha 9
 • Jiří Žďárský | Drahany
 • Daniel Sedláček | Praha
 • Data of the signer not published
 • Marek Mikulka | BRNO
 • Data of the signer not published
 • Michaela Sedláčková | Děčín
 • Václav Hrdlička | Petrovice
 • Veronika Šindelářová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Galíková | Praha 7
 • Jana Mlčková | Znojmo
 • Jana Mejstříková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radka Borovičková | Praha 8
 • Hana Matějčková | Ondřejov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vlastimil Hanzlík | Most
 • Olina Jirková | Benešov
 • Milena Mikolášová | Praha
 • Simona Tomášková | Jablonec nad Nisou
 • Kateřina Meletzká | Mikolajice
 • Barbora Malikova | Praha
 • Tereza Volejníková | Rosice
 • Iveta Tichá | Rohozná
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alžběta Vřetenová | Praha 4
 • Zdeněk Lukášek | Vrančice
 • Zuzana Krejzková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Lenka Lacinová | Liberec
 • Klára Lepičová | Velké Bílovice
 • Ivona Chloubová | Malšovice
 • Barbora Vašíčková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Karla Fizia | Breclav
 • Lenka Lukášková | Milín
 • Tomáš Černý | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Dětská | Dobrá
 • Gabriela Juhásová | Praha
 • Ondřej Caha | Praha 6
 • Lucie Tusinovská | Horšovský Týn
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Zahrádková | Čtyřkoly
 • Miroslav Zahrádka | Čtyřkoly
 • Hana Cupáková | Karlovice
 • Jan Mareš | Praha
 • Jitka Kalabisová | Praha
 • Jana Kadlecová | Ostrava
 • Valerie Krpatová | Pardubice
 • Martina Puršová | Praha
 • Romana Štefková | Fulnek
 • Data of the signer not published
 • Jindra Buchtová | Klatovy
 • Eva Formánková | Loket
 • Tomáš Grygerek | Šenov
 • Stanislava LIŠKOVÁ | Ledeč nad Sázavou
 • Petr Bednář | Lanškroun
 • Petra Stránská | Měník
 • Data of the signer not published
 • Monika Bednářová | Lanškroun
 • Kamila Kinclová | Týn nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Špačková | Praha
 • Alexandra Kolárová | Ostopovice
 • Nikol Baĺák | Podbořany
 • Helena Zábranská | Praha 4
 • Ilona Štrauchová | Starý Plzenec
 • Lucie Bartošová | Trhové Sviny
 • Data of the signer not published
 • Jan Oščipovský | Český Krumlov
 • tomas brauner | prostějov
 • Data of the signer not published
 • Alena Šmahelová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Andrea Hinková | Praha 2
 • Jana Liskova | Holysov
 • Pavlína Nesvadbová | Kocbeře
 • Martina Ovčačíková | Kolín
 • Data of the signer not published
 • eva koleskova | praha
 • Zuzana Zajacová | Ústí nad Labem
 • mária polášková | karlovy vary
 • Jana Motejlková | Ústí nad Labem
 • Taťána Supiňková | Praha 6
 • veronika radoňová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karolína Hozmanová | Praha 4
 • Adam Besztekur | Praha
 • Jan Jungwirth | Zeleneč
 • Markéta Strnadová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Libor Buček | Přerov
 • Julie Macháčková | Huntířov
 • Hana Plíšková | Bedřichov
 • Karel Otava | Lysá nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Klára Janatová | Žatec
 • Petr Kocián | Lichnov
 • Petr Šácha | Tachov
 • Oldřich Havrlant | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Jana Tycarová | Praha
 • Jana Šrámčíková | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dita Lyner | Dobřichovice
 • Renata Boriková | Chomutov
 • Alice Hospodková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Lenka Krejčí | Hlásnice
 • Data of the signer not published
 • Michal Jaroš | Trutnov
 • Radka Jiroušková | Terezín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Kalousková | Praha 6
 • Klára Vávrová | Praha
 • Lenka Krátká | Chrudim
 • Vladimíra Terelová | Tachov
 • Lenka Drápelová | Horoměřice
 • Simona Hlavenková | Břeclav
 • Erika Střílková | Havířov
 • Lenka Klajnová | Strážovice
 • Barbora Mikešová | Zlín
 • Petra Nešporová | Guntramovice
 • Lucie Irouschková | Rudolfov
 • alena hrdličková | jaroměř
 • iva brejchová | české budějovice
 • Martina Soukupová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Markéta Bartlová | Brno
 • Soňa Matějíčková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Trefil | Pstruží
 • petra jankovcová | popice
 • Lucie Zaoralová | Zlín
 • Petra Davidová | Olomouc
 • Tereza Pivoňková | Trutnov
 • Kristina Machalova | Stribrna Skalice
 • Ivana Šimková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Markéta Čechová | Roztoky
 • Lucie Cesarová | Malhostovice
 • šárka černá | stojice
 • Bára Kolmanová | Jihlava
 • leona šimková | dolní loučky
 • Data of the signer not published
 • Valentina Lenková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Daniel Korábek | Čáslav
 • Pavel Hosenseidl | Hostivice
 • Šárka Losenická | Stonařov
 • Petra Šimáčková | Praha 9 - Vinoř
 • Zuzana Čítková | Zdice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Milena Hosenseidlová | Hostivice
 • Data of the signer not published
 • Jan Nebáznivý | Praha 4
 • Lucie Oblištilová | Mariánské Lázně
 • Vítězslav Oblištil | M.Lázně
 • Petr Cacka | Brno
 • Michaela Baumanová | Krásná u Aše
 • Marcela Propílková | Praha
 • Anna Hoffmanová | Slavkov u Brna
 • Hron Lukáš | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petra Voženílková | Praha 10
 • Jana Pavlová | Černošice
 • Jan Brabec | Praha 4
 • Lea Liberdová | Praha
 • Bohdana Havlíčková | Benešov
 • Data of the signer not published
 • Marek Nagy | Hradec Králové
 • Jana Kešeláková | Bohumín
 • Kateřina Vašková | Praha
 • Dáša Jančaříková | Bojkovice
 • Nděžda Šlahařová | Těšany
 • Zdeněk Ordelt | Praha
 • Renata Pávková | Lanškroun
 • Data of the signer not published
 • Pavel Faltýnek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Ladislava Nováková | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Dana Milerová | Kuřim
 • Kateřina Jalovcová | Senomaty
 • Kateřina Plívová | Jablonec nad Nisou
 • Dita Landová | Libčice nad Vltavou
 • Miroslava Tichá | Jáchymov
 • Patrik Kešelák | Nový Jičín
 • Marek Pečer | Dobelice
 • lucie Habová | Čimelice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Dorňáková | Hovězí
 • Data of the signer not published
 • Radka Doležalová | Jindřichov u Krnova
 • Marta Bauerová | Nová Ves
 • Veronika Laubova | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • David Suchopár | Chyňava
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Kubátová | České Budějovice
 • Tomáš Bartoníček | Dolní Roveň
 • Radim Hájek | Pardubice
 • Ludmila Sedláková | Peckova 7
 • Michaela Popelková | Praha 10
 • Dáša Lanžhotská | Želeč
 • Data of the signer not published
 • Stanislav Hájek Hájekl | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Alla Glazunova | Praha
 • Kateřina Fišarová | Ústí nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Froněk | Sýkořice
 • Michaela Pořízková | Olomouc
 • Ondřej Kejval | Petřkovice
 • Barbora Kostíková | Kroměříž
 • Martin Chtěla | Brno
 • Vanda Molnárovoá | Černošice
 • Irena Mason | česká lípa
 • Jaromír Eliáš | Praha
 • Karolína Smutná | Davle
 • Ivana Horová | Most
 • Martin Pešek | Brno
 • Brigita Pochyla | Liberec
 • Pavel Hlaváč | Prachatice
 • Ivo Fafílek | Brno
 • Markéta Hájková | Praha
 • Vladimíra Pajmová | České Budějovice
 • šárka foitová | Hluboká nad Vltavou
 • Svatava Hosaková | Česká Kamenice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Šubrtová | Brodce
 • Data of the signer not published
 • Ivana Nývltová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Eva Škorničková | Ostrava
 • Lucie Byerová | Teplice
 • Monika Ptačníková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Marek Kubalík | Heřmanova Huť
 • Helena Kottová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Maria Vitoslavská | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Tereza Ticha | Radim
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Svoboda | Turnov
 • Petra Svobodová | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Veronika Budišová | Králíky
 • Data of the signer not published
 • Jiří Macek | Praha 4
 • Markéta Kupková | Lešany
 • Data of the signer not published
 • Lucka Poláková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Vanda Bořucká | Vizovice
 • Hana Kadlecová | Blansko
 • Marie Klášterková | Loket
 • Data of the signer not published
 • pavel jakobe | zadní třebaň
 • Vladimir Vinarsky | Brno
 • Data of the signer not published
 • Markéta Rubáčková | Úvaly
 • Martin Skrziszowski | Pňovany
 • Lenka Habrová | Slaný
 • Data of the signer not published
 • Jan Cyrus | Praha
 • Klára Fišerová | Ostrava-Zábřeh
 • Data of the signer not published
 • Kamila Vlčková | Praha
 • Vladimír Nyvlt | Hradec Kralove
 • Veronika Sychrová | Praha
 • Jiří Vobejda | Přerov
 • Dagmar Bětíiková | Příbram
 • Jiří Kolda | Praha 3
 • Vendula Plačková | Plasy
 • Jan Novák | Horšovský Týn
 • Tereza Bílková | Praha - Kolovraty
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Břicháčková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Olga Vitoslavska | Prerov
 • Dalibor Machala | Praha
 • Tomáš Janša | Vojkovice
 • Martin Tintera | Plzen
 • Dana Otavova | Plzen
 • Ludmila Hlináková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Kysela | Poděbrady
 • Petr Pilát | Tábor
 • Anežka Kašubová | Prostějov
 • Josef Naňák | Ostrava-Jih
 • Monika Jelínková | Brno
 • Daniela Hoffmannová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Drahoslava Peldřimovská | Lučany nad Nisou
 • Andrea Čížkovská | Sibřina
 • Jana Táborská | Pardubice
 • Sylvie Benešová | Kladno
 • Otakar Sýkora | Krupka
 • Data of the signer not published
 • Michaela Holčíková | Brno
 • Agata Vančó Kiszka | Líšná
 • Jarmila Jurčeková | Ostopovice
 • Pavel Nováček | Trhové Sviny
 • Veronika Nováková | Praha
 • Marcela Hatáková | Lišov
 • Miroslav Svoboda | Olomouc
 • Alena Čechová | Libkovice
 • Zdenka Nováčková | Trhové Sviny
 • Data of the signer not published
 • Miloš Dvořák | Brno
 • Data of the signer not published
 • Olga Krulišová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Hlinková | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Drahuse Cervinkova | Most
 • Kateřina Březinová | Dobrá
 • Anna Krejzová | Praha
 • Eva Šídová | Liberec 1
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavol Smolárik | Praha
 • Zuzana Petrášová | Vsetín
 • Gabriela Andrasekova | Praha 6
 • Miroslav Gonda | Lanškroun
 • Data of the signer not published
 • Jakub Brůžek | Liběšice
 • Jan Matyáš | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michala Brůžková | Liběšice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Lazarová | Hrušovany u Brna
 • Petra Ševčíková | Moravany
 • Dušan Pleštil | Semily
 • Lenka Štrbová | Praha 9
 • David Blažej | Dolní Podluží
 • Data of the signer not published
 • Marcela Schindlerová | Kobeřice
 • Šárka Chapman | Praha
 • Data of the signer not published
 • Veronika Marusičová | Chrudim
 • Dana Svobodová | Praha
 • Barbora Hrobařová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Petra Panenková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Adéla Nová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Radim Jírovec | Hůry
 • Tomáš Zeman | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Mojmír Krug | Praha
 • Petr Němeček | Praha - Zličín
 • Vladimíra Tóthová | Nepomuk
 • pavel briza | klasterec nad orlici
 • Lukáš Truksa | Praha
 • Ivana Krugova | Praha 4 Chodov
 • Jarmila Bouzková | Mostkovice
 • Data of the signer not published
 • Petr Suchanek | Brno
 • ivona holá | libňatov
 • Data of the signer not published
 • Luboš Hronek | Český Krumlov
 • Jana Němečková | Praha - Zličín
 • David Babický | Louny
 • Pavlína Zouharová | Olomouc
 • Lucie Kroužilová | Kostelní Radouň
 • Jana Němečková | Louny
 • Martin Hervir | Chotilsko
 • Jana Hubatková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Hájková | Adliswil
 • Lukáš Kopřiva | Žamberk
 • Pavla Nejedlá | Nové Sady
 • Jiří Čáp | Teplice
 • Miloslav Jüthner | Ceska Trebova
 • Tomáš Procházka | Teplice
 • Lenka Troszoková | Střítež u Českého Těšína
 • Data of the signer not published
 • Viktor Hintnaus | České Budějovice
 • Anna Skácelíková | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Radka Petrbokova | Praha
 • Petr Třaskalík | Karviná
 • Otto Kouwen | Praha 6
 • Marcela Lundáková | Praha 4
 • Jitka Valvodova | Most
 • Zuzana Ošmerová | Brno
 • Hana Křivánková | Ivančice
 • Data of the signer not published
 • Lada Jelínková | Praha, 19000
 • Lucie Šťastná | Kosmonosy
 • Alena Masopustová | Děčín
 • Renáta Mordová | Praha 10
 • Andrea Caletková | Hostivice
 • Lucie Sabová | Lichnov
 • Data of the signer not published
 • Michal Pastrňák | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Yvona Eliasova | Horka nad Moravou
 • Jitka Kadlecová | Újezd u Černé Hory
 • pavla Kolafová | Rychnov nad Kněžnou
 • Martina Kožičová | Tábor
 • Martin Kopal | Jablonec nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Michael Hudcová | Kosořice
 • Šárka Zárubová | Červený Kostelec
 • Eva Sochorová | Opava
 • Lucie Doležalová | Varnsdorf
 • Martin Zahumenský | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Denisa Niederlová | České Budějovice
 • Agata Krausová | Třinec
 • Jana Němečková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Lenka Austová | Liberec
 • Olga Králová | Olomouc
 • Lucie Baníková | Zábřeh
 • Data of the signer not published
 • Petra Večerková | pošta Krnov
 • Andrea Palirova | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Timea Milková | Nové Město na Moravě
 • Jakub Hašek | Praha 10
 • Kateřina Drobná | Ústí nad Labem
 • Soňa Pokorná | Zlatníky-Hodkovice
 • Hana Hašek Zajíčková | Praha 10
 • Martina Zasterova | zlin
 • Lucie Zrůstová | Mokrá-Horákov
 • Data of the signer not published
 • Matouš Jech | Praha
 • Lenka Kohoutová | Vimperk
 • Lenka Šmirausová | Zábřeh
 • Data of the signer not published
 • Renata Černucká | Broumov
 • Soňa Dufková | Němčičky
 • Data of the signer not published
 • Michaela Šťastná | Nový Malín
 • Karel Blahuta Blahuta | Frydek-Mistek
 • Alena Wegerová | Evaň
 • Data of the signer not published
 • Martin Štros | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Škarohlídová | Olomouc
 • Veronika Krátká | Grygov
 • Kateřina Šorejsova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Alena Hořínková | Štěpánkovice Svoboda
 • Jana Mališová | Brno
 • Hana Rosenkranzová | Borová Lada
 • helena šándorová | růžová
 • Alžběta Kindlmanová | řevnice
 • Jan Kubíček | Jilemnice
 • Data of the signer not published
 • Markéta Pospíšilová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Irena Suchanová | Karlovy Vary
 • Věra Eliášová | Zlín
 • Ota Luňák | Praha 8 - Troja
 • Kristýna Čapková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Kaňkovská | Jihlava
 • Eva Kupková | Nelešovice
 • Lucie Zahradníčková | Libochovice
 • jan belko | praha
 • Iva Vladíková | Brno
 • Gorazd Balejík | Praha 6
 • Žaneta Šediva | Višnove
 • František Návara | Šindlovy Dvory
 • Zuzana Zemková | Janov
 • Ľubomíra Kubíková | Praha
 • Petr Fafel | Halouny
 • Monika Balašová | Brno
 • Vendula Kramerová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Mirek Řada | Rychnov nad Kněžnou
 • Šárka Holakovská | Karlovy Vary
 • Nikol Morbitzerová | Odry
 • Data of the signer not published
 • Karolína Divišová | Praha
 • Martina Kučerová | Česká Třebová
 • Broňa Machová | Hrochův Týnec
 • Jiří Měřínský | Hořičky
 • Markéta Beránková | Plzeň
 • Jana Lindová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Martin Jelínek | Horní Cerekev
 • Data of the signer not published
 • Grzegorz Hota | Hradek
 • Zuzana Kabátková | Jihlava
 • Natalia Kortanova | Nymburk
 • Jana Uvirová | Opava
 • Ivana Perglerová | Příbram
 • Jiří Wagner | Praha 9
 • ivo pavlík | mníšek
 • Martina Faková | Bruntál
 • Petra Fuková | Hluboká nad vlt
 • Miroslav Kašpar | Třešť
 • Vítek Janda | Štíty
 • Data of the signer not published
 • Jana Hemzová | Litoměřice
 • Michal Flek | Ostrov u Macochy
 • Martina Kvičerová | Praha
 • Data of the signer not published
 • JANA ŠMEJKALOVA | JINCE
 • Karmen Sanchezová | Nova Bystrice
 • Alena Rolcová | Havlíčkův Brod
 • Andrea Miková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Hana Hasalikova | Vsetin
 • Luděk Bureš | Příbram
 • Dana Jandová | Písařov
 • Data of the signer not published
 • Michal Mašek | Plzeň
 • Aneta Sekaninová | Blansko
 • Pavel Bílý | Havířov
 • Pavel Odlevák | Loštice
 • Data of the signer not published
 • Michaela Kuzelova | Lisov
 • Karolína Čapková | Kralice nad Oslavou
 • Mariana Shchelkova | Plzeň
 • Petra Černíková | HAvlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Tereza Vlachová | Brno
 • Kateřina Mechlová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Ivo Brzák | Brno
 • Data of the signer not published
 • B. Piorecka | Lysice
 • Tereza konradova | Liberec 6
 • Lucie Kuráková | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Ester Popová | Dobruška
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Opltová | Dolní Břežany
 • Zdeněk Gatěk | Mohelnice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Zámorský | Všetaty-Přívory
 • Data of the signer not published
 • Kristyna Bartova | Praha
 • Lukáš Sedláček | Kroměříž
 • Michaela Shrbená | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Mrhálek | Otrokovice
 • Ivet Slavikova | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Fučíková | Slaný
 • Data of the signer not published
 • Lucie Velclova | Šumperk
 • Věra Markupová | Žilina, okr.Kladno
 • Tereza Havrdová Kováříková | Praha 5
 • Ivana Dostálová | Ostrava
 • Eva Smolová | Lety u Dobřichovic
 • Radka WIEDEMANN | KLATOVY
 • Milan Doležel | Brno
 • Eva Čápová | Bratronice
 • Data of the signer not published
 • Dana Bogarová | Blatnice pod Sv. Ant.
 • Anna Bradáčová | Praha 6
 • Marcela Urbancová | Otrokovice
 • Zuzana Nejedlá | Znojmo
 • ivana Vaněčková | Havlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Soňa Sokolíčková | Hrádek nad Nisou
 • Pavlína Rouhová | Úvaly
 • Ludmila Olšáková | Praha
 • Ludmila Kubíčková | Rudná
 • lenka Radimerska | Netolice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kolaříková | Kněžpole
 • Petr Tomaník | Rudná
 • Kateřina Babčaníková | Havířov - Dolní Datyně
 • Olga Švecová | Vidče
 • Kateřina Urbancová | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Pavel Čížek | Rudolfov
 • David Bartůšek | Brno
 • Zdeňka Korandová | Soběslav
 • Zdeněk Šenk | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Eva Čížková | Rudolfov
 • markéta sonnková | opava
 • Kateřina Betková | Proboštov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Josef Nekuda | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petra Pozníčková | Praha
 • Jan Körner | Zábřeh
 • Data of the signer not published
 • Monika Hodanová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Jana Jendrulková | Praha
 • Věra Uhnavá | Nové Město nad Metují
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Špalková | Hertford
 • Darja Šlapanská | Ivančice
 • Data of the signer not published
 • Viktorie Pavlíčková | Plzeň
 • Pavel Michalik | Praha
 • Roman Kurek | Vrbovec
 • Rejnušová Hana | Zábřeh
 • Lenka Kurková | Vrbovec
 • Data of the signer not published
 • Petra Jůzková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Stanislav Žák | Plzeň
 • Dita Šťastná | Malá Skála
 • Eva Jílková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Procházka | Praha 10
 • Ondřej Cvrček | Turnov
 • Veronika Hanzlíková | Praha 10
 • Alice Čížková | Praha 6
 • Lenka Vanaskova | Tabor
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Kafoňková | Uničov
 • Jana Hrušková | Třeboň
 • Petr Stavinoha | Zubří
 • Alexandr Hendruk | Praha
 • Josef Hasák | Zábřeh
 • Petra Vodenková | Bochov
 • Data of the signer not published
 • Kamila Malíková | Náměšť nad Oslavou
 • Klára Uhnavá | Nové Město nad Metují
 • Milan Nejedlý | p. Hrotovice
 • Kateřina Vozničková | Šumperk
 • Kateřina Čápová | Písek
 • Roman Mifek | Brno
 • Petra Paličková | Černožice
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Ježková | Nymburk
 • Romana Sudova | Praha
 • Michaela Křížová | Rychnov nad Kněžnou
 • Data of the signer not published
 • Romana Zetková | Velvary
 • Eva Charouzdová | Děčín
 • Linda Brídlová | Brno
 • Dagmar Smetanova | Frýdek-Místek
 • Filip Havlík | Praha 5
 • Andrea keresztesová | Ostrava
 • Anna Huclová | Ejpovice
 • Milan Vitiš | Milín
 • Petr Tichý | Lomnice nad Popelkou
 • Data of the signer not published
 • vlada Capek | Kralupy
 • Jiří Kroutil | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Martina Radová | Třinec
 • Přemysl Stuchlík | Napajedla
 • Dušan Hanák | Holešov
 • Martin Droppa | Mokré Lazce
 • Jana Palupova | Ostrav-poruba
 • Kateřina Smolová | Dobřichovice
 • Anna Vyhlídalová | Ostrava - Poruba
 • Martina Černá | Rychnov nad Kněžnou
 • Oldřich Dobeš | Šternberk
 • Jana Strouhová | Stráž nad Nisou
 • miroslav Vojan | Praha
 • Simona Jakimičová | Liberec 1
 • Data of the signer not published
 • Lucie Loubková | Tehovec
 • Zdeňka Pokorná | České Budějovice
 • Radim Danihelka | Jilemnice
 • Lenka Křivánková | Praha 5
 • Gabriela Bílková | Praha 8
 • Hana Kroutilová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Radek Nezbeda | Kamenný Přívoz
 • Ivana Andrlová | Lednice
 • Data of the signer not published
 • Ivana Vávrová | Trutnov
 • Hana Taxová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavel Veselý | Praha 6
 • Kateřina Dvořáková | Šindlovy Dvory
 • Milan Prchal | Náchod
 • Jana Davidová | Praha
 • Jana Hánová | Meclov
 • Zdeněk Dostál | Křenovice
 • Martin Janošťák | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Bakeš | Tatobity
 • David Kalný | Jihlava
 • Martin Steininger | Plzeň
 • Šárka Hájková | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Hladíková | Brno
 • Karel Vasilovský | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Petrakovičová | Plzeň
 • Helena Dostálová | Křenovice
 • Zuzana Koubová | České Budějovice
 • Radana Machyňáková | Bohumín
 • Martina Loussifová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Jiří Šťastný | Malá Skála
 • Karel Svoboda | Stará Paka
 • David Pištěcký | Praha
 • Lucie Steiningerová | Strašice
 • Data of the signer not published
 • milena voleniková | Plzeň
 • Milan Aftanas | Kladno
 • Sabina Cabadová | Kralupy nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Klára Csirková | Soběslav
 • Eliška Grazová | Nová Role
 • lucie niebauerová waloschková | Sokolov
 • Data of the signer not published
 • Markéta Machourková | Brno
 • Lucie Šebková | Brno
 • Nikol Zodiová | Brno
 • Katarína Karašová | Praha 6 - Břevnov
 • Martin Pavlíček jr. | Plzeň
 • Kamila Prášková | Znojmo
 • Barbara Frimlová | Litvínov
 • Pavel Ungr | Praha 4
 • Vlasta Patková | Litoměřice
 • Zdenka Maříková | Husinec-Řež
 • Blanka Nývltová MUDr. | Písek
 • Helena Holišová | Kamenice Olešovice
 • Data of the signer not published
 • Petra Dikorasová | Mříčná
 • Alena Vaňková | Praha 5
 • Alena Pazderová | Polička
 • Lucie Nováková | Praha - Kolovraty
 • Rostislav Horký | Horní Dunajovice
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Hellerová | Kroměříž
 • Kateřina Golasowská | Ostrava
 • Nicole Blankenship | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petr Bublík | České Budějovice
 • Zuzana Šenková | Praha 9
 • Martina Hurychová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Šulc | Luštěnice
 • ondřej malina | Praha 4
 • Zina Švadlenková | Praha 8 Kobylisy
 • Hynek Švácha | Praha 4
 • Igor Lukyanov | Hostivice
 • Marie Marešová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Jiří Siuda | Paskov
 • Lenka Novotná | Žďár nad Sázavou
 • Vojtěch Kunc | Věžnice
 • Jakub Svoboda | Lukohořany
 • Miroslav Bělunek | Rožnov p.R.
 • Lucie Hromasova | Kuchař
 • Data of the signer not published
 • Klára Říhová | Plzeň
 • Otto Strnad | Pchery
 • Kristýna Skálová | Lukohořany
 • Jaroslava Strnadová | Pchery
 • Vanda Švihlová | Praha
 • Michal bečvář | Bratronice
 • Lucie Bečvářová Bečváová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Daniel Habětínek | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Magdaléna Vančatová | Všestary
 • Hana Javorská | Hranice
 • Data of the signer not published
 • Natalia Mareckova | Omice
 • Martin Havlíček | Řetůvka
 • Lenka Slováková | Ostrava
 • Karel Richter | Znojmo
 • Alena Boušová | Dubí 2
 • Adam Havlín | Nymburk
 • Martina Hradecká | Libštát
 • Petra Kryštofová | Žarošice
 • stanislava tomková | mladá boleslav
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Čáňová | Klimkovice
 • Miroslav Hýbl | Chvalšiny
 • Tereza Jedličková Vojtová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Krejcova | Luzice
 • Data of the signer not published
 • Martina Zelinkova | Vyskov
 • Magda Bábková Hrochová | Hraničné Petrovice
 • Štěpánka Kovařovicová | Praha
 • Marek Urban | Litomyšl
 • Data of the signer not published
 • Zora Moudrá | Tišnov
 • marcela machackova | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Rudolf Vlašín | Okarec
 • Jiří Kohoutek | Vyškov
 • Danuše Palacká | Valašské Meziříčí
 • Marie Kočková | Nové Strašecí
 • Pavlina Maresova | Usti nad Orlici
 • Data of the signer not published
 • Marie Vlašínová | Okarec
 • Gabriela Šereblová | Brno
 • Dita Rakouská | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Jirák | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Věra Mulica Šulistová | Hrdějovice
 • Radek Chyczyi | Hartinkov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Zemanova | Litomerice
 • Martin Švihla | Praha
 • Kristýna Chytráčková | Praha4
 • Data of the signer not published
 • Jana Seidlová | Ostrava-Zábřeh
 • Data of the signer not published
 • Lucie Škarková | Ústí nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Hrušková | Nové Město nad Metují
 • Karel Mach | Uherský Brod-Újezdec
 • Data of the signer not published
 • Markéta Popelová Nečasová | Zubří
 • Kateřina Bittnerová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Tadeáš Mihula | Nýdek
 • Tereza Špirochová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Rozkošný | Svitávka
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Kroupová | Ostrov
 • Jaroslav Miškovský | Ondřejov
 • Lenka Šotnarová | Židlochovice
 • petra končelová | hora svaté kateřiny
 • Lucie Jenišová | Sudice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Horák | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Markéta Hajná | Hostivice
 • Tereza Suskova | Pernink
 • pavla foltynova linsi | praha
 • Martin Kubát | Brno
 • Jana Machová | Uherský Brod
 • Data of the signer not published
 • Iva Škrovová | Odry
 • Lucie Sovová | Praha
 • Mária Vašíčková | Čejkovice
 • Antonín Bukovský | Brno
 • Zdeňka Turková | Bludov
 • Jiří Nečas | Spálov
 • Dana Richter | Buštěhrad
 • Jindra Ficalová | Praha 5
 • Petra Tous | ceske Budějovice
 • Jana Drochytková | Mikulov
 • Michael Überall | Olomouc
 • Nikolas Petr | Karlovy Vary
 • Barbora Horáková | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Najbrtová | Týnec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alena Létalová | Troubky
 • Pavel Čech | Praha
 • Veronika Váňová | Uherské Hradiště
 • Leona Koledová | Brno
 • MUDr. Renata Dvořáková | Praha
 • Kateřina Skalíková | Radkov
 • Barbora Černá | Brno
 • Martina Muchová | Mníšek pod Brdy
 • Šárka Kotvalová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Romana Drbalová | Rynárec
 • Data of the signer not published
 • Ludmila Aubrechtová | Praha
 • Jana Jakubíčková | Kralovice
 • Lenka Vávrová | Bohutín
 • Naďa Hetešová | Liberec
 • Michaela Tajovská | Opava
 • Data of the signer not published
 • Kamil Kříž | Příbor
 • Martina Popovičová | Liberec 10
 • Barbora Červenková | Praha 5
 • jiřina štefanová kopřivová | Praha 5
 • Tomáš Podmajerský | Zlín
 • Monika Červinková | Bobnice
 • Blanka Špunarová | Rychnov Nad Kněžnou
 • Alena Hrůzová | Plzeň
 • Eva Bajtoš | Praha
 • Věra Štípská | Praha 7
 • Kochanová Ladislava | Písek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Strejcovský | Karlovy Vary
 • Lenka Šubrtová | Roztoky u Jilemnice
 • Mária Zemanová | Svit
 • Beata Krejzová | Havířov
 • Marie Bezděková | Brno
 • Martin Kordek | Olomouc
 • Roman Urbášek | Olomouc
 • Ondřej Vraj | Olomouc
 • Lucie Spilkova | Vsetin
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vít Polák | Praha 5
 • Pavel Mazura | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Nezbeda | Duchcov
 • Margita Bartková | Olomouc
 • Iva Šmatelková | Odry
 • Data of the signer not published
 • Valeriia Shauro | Praha
 • Kristýna Žaludová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Iva Raizlová | Praha
 • Markéta Lízálková | Praha
 • Zuzana Stuchlíková | Zlín - Malenovice
 • Petr Waclawek | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Lucie Zelinková | Poniklá
 • Helena Sršňová Fukalová | Praha 10
 • Lucie Dostalíková | Náměšť na Hané
 • jana Coufalová | Praha
 • Evženie Krise | Praha
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Novák | Roudnice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Tereza Pokorná | Liberec
 • Soňa Přikrylová | Přerov
 • Michala Pachnerová | Roudnice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Mirka Slámová | Praha Hostivice
 • Jan Varga | Znojmo
 • Irena Brychvá | Chomutov
 • Jana Sedivá | Krásná Lípa
 • Jiří Zlonický | Praha 4
 • Andrea Sopůšková | Praha
 • Markéta Kočová | České Budějovice
 • Aneta Nývltová | Stará Paka
 • Miloslav Werner | Hněvotín
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Laník | Pustiměř
 • Data of the signer not published
 • Veronika Zikánová | Praha
 • Klára Tlachačová | Mladé Buky
 • Josef Rössler | Česká Třebová
 • Petra Stehlíková | Plzeň
 • Jana Drabálková | Brno
 • Miloslava Kramná | Praha 8
 • Zuzana Bottková | Jihlava
 • Martina Pleskotová | Milovice
 • Data of the signer not published
 • Olga Urbánková | Vsetín
 • Data of the signer not published
 • Jiří Najman | Hostěrádky-Rešov
 • Data of the signer not published
 • Šárka Sklenářová | Praha
 • Mária Vaňková | Jablonec nad Nisou
 • jana Menčíková | Jilemnice
 • jan šlonc | praha
 • Petra Příkopová | Rapotín
 • Data of the signer not published
 • Jan Vaněk | Opava
 • Lucie Marušková | žďár u Mnichova Hradiště
 • vladimir bures | praha
 • Marta Slováčková | Ostrava-Svinov
 • Anna Kohoutová | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Šindelářová | Praha 6
 • Eva Černošková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Taťána Frankeová | Zlín
 • Martin Prokop | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Šelongová | Pustějov
 • Marek Syka | Brno
 • Tomas Drapa | Petrovice u Karvine
 • Renata Nývltová | Měník
 • Data of the signer not published
 • Ilona Vildová | Blansko
 • Jiří Hajn | Křížkový Újezdec
 • Lucie Luxová | České Libchavy
 • Tereza Jiráčková | Praha 8
 • Jana Doktorová | Drásov
 • Dušan Navrátil | Brno
 • Zuzana Kodriková | Olomouc
 • Olga Šimerová | Praha 9
 • Martin Tomášek | Jablonec nad Nisou
 • Ivana Bělonožová | Plzeň-jih
 • Martina Lásková | Libošovice
 • Aleš Sládek | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Pavel Líska | Praha 4
 • vladimira Kovářová | Chrást
 • Irena Ryšková | Znojmo
 • Petr Tomáš | Jilemnice
 • Nina Hanáková | Brno
 • Martina Laksová | štěchovice
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Kalemba | Praha 6
 • Jitka Mi Hong | Vsen
 • Jiří Knedla | Zlín
 • Terez Kratochvilova | Mlada Boleslav
 • Jaroslava Cajthamlová | Zbiroh
 • Dalibor Brisuda | Plzeň
 • Kateřina Macounová | Jičín
 • Anita Ederová | Praha
 • Jiří Bráza | Praha 10
 • Petra Bostlová | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Jitka Šandová | Čisovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • irena jiroušková | rožnov pod radhoštěm
 • Marie Janová | Děčín
 • Michal Boška | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • David Milbach | Tachov
 • Tereza Kaslová | Havířov
 • Michaela Marešová | Senožaty
 • Jitka Wachmann | Prestice
 • Stanka Hederová | Všenory
 • Julian Moore | LIBEREC
 • František Chlaň | Zadní Třebaň
 • Jarmila Kucerova | praha
 • Kamila Limberková | Světlá Hora
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alžběta Kotková | Liberec 30
 • Vladislava Boudová | Plzen
 • Ladislav Čácha | Sušice
 • Mariana Koukalová | Praha
 • Sylvia Benešová | Brno
 • Emilie Havlíková | Olomouc
 • Irena Šulcová | Měšice
 • Veronika Grossmannová | babice nad svitavou
 • Gabriela Sarah Lázenská | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Petr Grossmann | Babice nad Svitavou
 • Josef Hladký | Rudíkov
 • Karla Sukdolová | České Budějovice
 • Šárka Dominová | Rudolfov
 • Data of the signer not published
 • Marie Marušková | Praha
 • Karolína Kubíková | Písek
 • Adéla Prokopová | Karlovy Vary
 • Eva Malichová | Brno
 • Hana Polišenská | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Hana Butenko | Opava
 • Marie Kundelová | Měřín
 • Jana Horáková | Neratovice
 • Anna Vaníčková | Komárov
 • Data of the signer not published
 • Jana Petrášová | Ostrov 36301
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Fišerová | Mříčná
 • Zuzana Švecová | Praha
 • Hana Šperlová | Karlovy Vary
 • Olga Jahodova | Vlkos
 • MARIE EKRTOVÁ | STARÁ BOLESLAV
 • Jana Šulcová | Pavlíkov
 • Michal Švec | České Budějovice
 • Petr Hovorka | Ostrov
 • Martin Vít | Libňatov
 • Martina Hotová | Ostrava
 • Julie Vávrová | Poděbrady
 • Roman Krištof | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jitka Hovorková | Ostrov
 • Monika Hrubešová | Senožaty
 • Zuzana Arnicanová Arnicanová | Písek
 • Zdeňka Tučková | Písek
 • IVANA KLUČKOVÁ | KŘENOVICE U SLAVKOVA
 • Ales Fruhbauer | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Jana Dobrá | Plzeň
 • Helena Tůmová | Olomouc
 • Martina Linková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Radek Czerný | Třanovice
 • Jiří Vološin | Valašské Meziříčí
 • Jana Pipová | Luka nad Jihlavou
 • Ida Keltnerová | Jílové u Prahy
 • Bronislava Slavíková | Uherské Hradiště
 • Martina Barboříková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Marcela Trávníčková | Valašské Meziříčí
 • Tomáš Repčák | Liberec
 • Jiří Müller | Praha 5
 • Pavlína Vlková | Čestín
 • Tomáš Vágai | Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Miroslav Tenk | Pardubice
 • Monika Bartová | Šumperk
 • David Bajnar | Olomouc
 • Simona Jindráková | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Radmila Švaříčková Slabáková | Olomouc
 • Adéla Procházková | Brno
 • Ivo Řehák | Zlaté Hory
 • Data of the signer not published
 • Petra Rybanská | Bučovice
 • Data of the signer not published
 • Peter Končula | Libomyšl
 • radana prokopova | zlin
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Šimek | Karlík
 • Data of the signer not published
 • Lenka Makovská | Lázně Bohdaneč
 • Zdenka Plocková | Česká Třebová
 • Eva Procházková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Ivana Kaufmannová | pardubice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina moravcova | praha10
 • Simona Málková | Kutná Hora
 • Marcela Říhová | Ústí nad Labem
 • Jitka Matyášová | Lužná
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Tomková | Pardubice
 • Tomas Konecny | Praha
 • Tomáš Gabriel | Rosice
 • Jana Veselá | Hudlice
 • Petr Kubik | Brno
 • Jana Uhliarova | Praha
 • Dita Veselá | Pardubice
 • Jakub Vyoral | ZLín
 • Jana Prudičová | Raspenava
 • Hana Tomková | Praha
 • Radka Vyoral Krakovská | Zlín
 • Dagmar Mazurová | Brno
 • Katarína Šimončičová | Nitra
 • Data of the signer not published
 • Petra Novotná | Jihlava
 • Kristýna Péchalová | Brno
 • Aneta Končulová | Libomyšl
 • Barbora Krištofová PhD. | Praha
 • Barbora Ottová | Střížovice
 • Miroslava Žáková | Benešov
 • Kateřina Nečasová | Spálov
 • Data of the signer not published
 • Iva Pokorná | Studenec u Horek
 • František Fortin | Vlastibořice
 • kateřina huláková | brno
 • Martin Kudláček | Brno
 • Miroslava Sýkorová | Opařany
 • Gabriela Uhlig | Malšice
 • Data of the signer not published
 • Karel Hejlík | Kostelní Hlavno
 • Olga Urbánková | Cheb
 • Tereza Řeháková | Bečváry
 • Alena Jakubčíková | Kosmonosy
 • Jana Krestová | Sviadnov
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Ludvigová | Rosice nad Labem
 • Eva Fortinová | Vlastibořice
 • Leona Snuparkova | Praha
 • Irena Picková | Holice v Čechách
 • Renata Peldová | Čáslav
 • Štěpánka Sedláčková | Opava-Podvihov
 • Eva Vlachová | Liberec
 • Petr Sedláček | Opava-Podvihov
 • Devi Althaus | Praha
 • Eva Švecová | Luka nad Jihlavou
 • Jarmila Horová | Bohumín
 • Andrea Šefčíková | Most
 • Andrea Chmelová | Cheb
 • kateřina bryanová | choceň
 • Jiří Šmejkal | Ostrov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Soňa Šebková | Praha
 • Jindřiška Vaňková | Dvůr Králové
 • Kateřina Jindřichová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Škvrna | Hradec Kkrálové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jakub Zásměta | Skuhrov
 • David Kubesa | Kravaře ve Slezsku
 • Martin Kmínek | České Budějovice
 • Kamila Kmeťová | Kaplice
 • Romana Opletalova | Praha
 • Magdaléna Kozáková | Václavov u Bruntálu
 • Alžběta Charčenková | Kroměříž
 • Hana Hlosková | Praha 6
 • Magdaléna Kohoutová | Praha
 • Hana Paštyková | Jihlava
 • Adéla Tlachačová | Mladé Buky
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Pavlis | Teplice
 • Kateřina Klačko | Ostrava
 • Jiří Sikora | Orlová
 • Data of the signer not published
 • Radana Rosecká Píšová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Tereza Schubertová | Olomouc
 • Jana Izsófová | Kostice
 • Hana Kmeťová | Kaplice
 • Martin Mattauch | Praha 8
 • Eva Zímová | Benešov
 • Daragh Enright | Ceske Budejovice
 • Josef Prochazka | Letovice
 • Vladimíra Marková | České Budějovice
 • Pavla Kozlova | Ceske Budejovice
 • Lenka Zajíčková | Kostomlaty nad Labem
 • Milan Fikar | Kurim
 • Ludmila Kymličková | Brno
 • Karolína Karpíšková Karpíšková | Praha
 • Jana Klimešová | Praha
 • Petra Levá | Úvaly
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Obdržálek | Vsetín
 • Jitka Adamovská | Jablonec nad Nisou
 • Romana Kinská | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Jan Zeman | Týniště nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Barbora Jiráková | Teplice
 • Lenka Mrazkova | Dobruska
 • Lenka Máchová | Adamov
 • Markéta Černocká | Brno
 • Veronika Jimdrova | Pisek
 • pavel Zelenka | České Budějovice
 • Zuzana Rašínová | Liberec
 • Kateřina Zemánková | Pardubice
 • Lucia Brychtová | Telč
 • Lukáš Paulíček | Brno
 • Marcela Navrátilová | Šumperk
 • Martin Maružán | Bory
 • Kamila Pelcová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Ledínský | Kounov
 • Alžběta Hanzlová | Přísnotice
 • Jan Bříza | Hořovice
 • Petra Vitková Martochová | Nový Jičín
 • Jindřiška Břízová | Hořovice
 • Martin Vrána | Brno
 • Data of the signer not published
 • Libor Brož | Budyně nad Ohří
 • Data of the signer not published
 • Jan Kastner | Praha
 • MUDr.Jana Vránová | Brno
 • Zuzana Ručkayová | Liberec
 • Jana Harperová | Úvaly
 • Dana Kratochvílová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Novotny | Olomouc
 • Petra Tomanová | Rychvald
 • jana escher | schenklengsfeld
 • Jana Stránská | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Petra Pužmanová | Praha 4
 • Petr Polák | Praha 12
 • Karolína Vandová | Protivín
 • Vladimír Kutálek | Brno
 • Monika Fojtíková | Veřovice
 • Anna Chmelařová | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Růžena Versteegová | Kolín
 • Renáta Tutko | Orlová Lutyně
 • Valerie Bendová | Třemošná
 • Zuzana Fabianova | hostivice
 • Petr Machek | Praha
 • Šárka Petráňová | Rudolfov
 • Dalibor Turek | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Janečková Janečková | Dvory nad Lužnicí
 • Markéta Vítová | Příbram
 • Lenka Pikhartová | Čelákovice
 • Ivana Vontrobová | Brušperk
 • Data of the signer not published
 • Ivana Vomelová | Polná
 • Jiřina Skálová | Praha
 • Anna Melichaříková | Karviná-Ráj
 • Vuk Čelebić | Praha
 • Kateřina Chrobáková | Frýdek-Místek
 • Jana Kinclová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Petrášová | Brno
 • Lukáš Sůva | Mladá Boleslav
 • Petra Huňatová | Luštěnice
 • Petra Došková | Luka nad Jihlavou
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Aronová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Vít Ondriš | Rychvald
 • iva braunova | karlovy vary
 • Data of the signer not published
 • Jana Šoukalová | Zastávka u Brna
 • Anna Kyndlová | Praha
 • Josef Baštrnák | Bučovice
 • Jana Baštrnáková | Bučovice
 • Marcela Fišerová | Beroun
 • Pavel Lukáč | Varnasdorf
 • Jiří Gdula | Stráž nad Nisou
 • Martin Geisler | Spálov
 • Veronika Poloková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Marcel Matula | Praha
 • Jindrich Fexa | Slany
 • Tereza Václavíková | Zubří
 • Data of the signer not published
 • Eva Bialková | Brno
 • Michaela Hojaková | Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Jurina Némethová | Komárno
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Mach | Štramberk
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Váchová | Metylovice
 • Jarmila Marková | Olomouc
 • Adéla Richterová | Chlístovice
 • Data of the signer not published
 • Richard Malina | Praha
 • Zdena Fraňková | Brno
 • Veronika Hrubá | Kozolupy
 • Pavel Jung | Praha
 • jan kelnar | potstat
 • Jakub Citron | Praha 4
 • Anna Bräunerová Velátová | Teplice
 • Monika Pražanová | Ústí nad Labem
 • Jitka Pavlisová | Teplice
 • Dana Prokešová | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Svoboda | Dědice
 • Jiří Hamouz | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lenka Hořejší | České Budějovice
 • Gabriela Bordováčová | Olomouc
 • martina KUBATOVA | JAVORNÍK
 • Data of the signer not published
 • Jana Vůjtěchová | Dobřichovice
 • Libuše Jaroslava Ondroušková, Mgr. | Praha
 • Libuše Jaroslava Ondroušková, Mgr. | Praha
 • Martina Jelínková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Koželouh | Brno
 • Jana Karásková | Tábor
 • Linda Zachystalová | Praha
 • Slavomír Farkaš | Milovice
 • Martin Ševčík | Dolní Bojanovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří P. Pešek | Praha
 • Kateřina Polčanová | Stříbro
 • Data of the signer not published
 • Kamil Lysák | Brumov-Bylnice
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Šourková | Radnice
 • Zuzana Dobešová | Žamberk
 • Kateřina Nedělková | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Linda Morisová | Frýdek-Místek
 • Renata Ardasevova | Bilovice nad Svitavou
 • Vilém Šturek | Praha 10
 • Veronika Kuchtová | Havlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Daniela Zittová | Slavkov u Brna
 • Data of the signer not published
 • Eva Koudelová | Brtnice
 • Irena Perglová | Kamenný Přívoz
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Molková | Kamenný Újezd
 • Blanka Šťastná | Libeř
 • Jan Kincl | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Michal Seidl | Semily
 • Data of the signer not published
 • Martina Emmerlingová | Praha
 • Helena Svobodová | Telč
 • Veronika Chovancová | Frýdek-Místek
 • Radka Benšová | Jablonec n.N.
 • Jiří Kouba | Trutnov
 • Iva Kratochvílová | Ostrava
 • Zuzana Lokajová | Praha
 • Jana Beranová | Králův Dvůr
 • Andrea Benšová | Kutná Hora
 • jana bouberlova | beroun
 • Tomáš Macíček | Olomouc
 • Jana Kabátová | Praha 3
 • Aneta Stejskalová | Horní Břečkov
 • Data of the signer not published
 • Ivana Červenková | Podlesí
 • Michaela Moslerova | Boskovice
 • Miroslava Olšinová | Zlaté Hory
 • Jaroslav Alexa | Chrudim
 • miloslava špačková | Brno
 • Iva Hamplová | Lomnice nad Lužnicí
 • Jana Weirichová | Brno
 • Eva Macíčková | Olomouc
 • Kateřina Sedláčková | Vyškov
 • Andrea Picková | Hradec Králové
 • Robert Žák | Písek
 • Data of the signer not published
 • Katka Horáková | České budějovice
 • Pavla Michaliková | Radvanec
 • Data of the signer not published
 • Blanka Famfulíková | Dolní Újezd
 • Data of the signer not published
 • Eva Pulkrtová | Šumperk
 • Taťána Koriťáková | Broumov
 • Data of the signer not published
 • Václav Kašpar | Plzeň
 • Lucie Tatransky | Cernosice
 • Miroslava Obešlová | Chodov
 • Data of the signer not published
 • Andrea Celbová | Předboj
 • Zuzana Francova | Brno
 • Ivana Králová | Lomnice nad Popelkou
 • Dagmar Šalomounová | Třebíč
 • Pavel Martínek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Korečková | Pardubice
 • karolína farková | trhové sviny
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Horáčková | Ostrava
 • Václav Košťál | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dita Cermanová | Horní Branná
 • Data of the signer not published
 • Ludmila Hanušová | Měník
 • Hana Arabášová | Ostrava
 • Klára Votavová | Milovice
 • Markéta Dočekalová | Křenovice
 • Markéta Kotková | Bubovice
 • Data of the signer not published
 • Helena Gemperlová | Zbůch
 • Jana Korinkova | Ceske Budejovice
 • Anna Durkova | Třeboň
 • Vladimír Stýblo | Havlíčkův Brod
 • Soňa Halová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Lenka Pelc | Brno
 • Dana Nováková | Mikulčice
 • Jana Soukupová | Beroun
 • Monika Golová | Staré Město
 • Data of the signer not published
 • martina holcová | brno
 • sabina kundratova | Frýdek-Místek
 • Lenka Polesovska | Kyjov
 • Markéta Špůrová | Děčín 4
 • Markéta Hážová | Hradec Králové
 • Jitka Pintová | Čakovičky
 • Renáta Thománková | Hlučín
 • Marie Obrmanová | Praha 6
 • Martin Machačka | Dolní Rokytnice nad JIZerou 208
 • Petr Mikuš | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Jana Pokutová | Kostelec nad Černými lesy
 • Data of the signer not published
 • Hana Králíčková | Vysoké Mýto
 • Ivan Ploc | Praha
 • Ludmila Rumlová | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Ivana Novotna | Sobeslav
 • Data of the signer not published
 • Karel Schmidt | Brno - Bohunice
 • Věra Schmidt Dvořáková | Brno - Bohunice
 • Jarmila Valentová | Kroměříž
 • Barbora Vrbková | Židovice
 • Eva Poláčková | Nový Malín
 • Data of the signer not published
 • Helena Vodickova | Teplice
 • Data of the signer not published
 • Hana Zámečníková | Lutín
 • Ester Elexhauserová | České Budějovice
 • Jana Novotná | Prostějov
 • Miroslav Stavěl | Brno
 • Petr Smékal | Světlá
 • Lucie Kyselová | Poděbrady
 • Ing.Dorota Sikorová | Orlová 3
 • Helena Klímová | Telč
 • Zuzana Rigova | Olomouc
 • Helena Holubcová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Procházková | Brno
 • Marcela Pickova | Cimelice
 • Pavla Edafrová | Ostrava
 • Markéta Polanská | Praha
 • milena boučková | praha
 • Jana Michlová | Olomouc -Povel
 • Lenka Kotarová | Ostrava
 • Jana Toušková | Frymburk
 • Michaela Babáková | Kralupy nad Vltavou
 • Hana Machová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Robert Krejčí | Roztoky
 • Jiří Denner | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Viktor Abrahám | Moravská Nová ves
 • Lucie Jelenova | Dolni Podluzi
 • Data of the signer not published
 • Nikola Kopeckova | Brno
 • Milan Edafr | Pstrava
 • Data of the signer not published
 • Alena Vrajíková | Holešov
 • Eva Illíková | Praha 10
 • Hana Bernardova | Humpolec
 • Veronika Kučerová | Koštice nad Ohří
 • jan Denner | Třebíč
 • Irena Mastná | Beroun
 • Data of the signer not published
 • Barbora Vágnerová | Ústí nad Labem - Skorotice
 • Data of the signer not published
 • Hana Mikalová | Brodek U Prostějova
 • Pavla Sluková | Brno
 • Terezie Boková | Praha 8
 • Pavel Rejchrt | Hradec Králové
 • Denisa Ondráčková | Brno
 • Veronika Studena | Frydek-Mistek
 • Jan Šebestián | Praha
 • Marie Fabiánová | České Budějovice
 • Alena Huda | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jan Kočiščák | Václavovice
 • Hana Götzová | Třebíč
 • Pavel Vojkůvka | Rožnov p/R
 • Barbora Sounova | Revnice
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Medlová | České Budějovice
 • Alžběta Křížková | Rakovník
 • Zdeněk Kobr | Praha 4
 • Gabriela Špuláková | Jilemnice
 • Data of the signer not published
 • Eva Križlíková | Hovorčovice
 • Data of the signer not published
 • Radim Bača | Ostrava
 • Petra Terezie Pavlíčková | Jeseník
 • Michaela Mrázková | Ostrava-Dubina
 • Katka Urbanová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Kleknerova | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Šlajchrtová | Jindřichův Hradec
 • Stanislava Tschunková | Veselí nad Lužnicí
 • Petra Špindlerova | Praha 1
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Krummerová | Praha
 • Tereza Novotná | Obrataň
 • Zuzana Jíňová | Praha
 • Cornélie Habartová | Cheb
 • Data of the signer not published
 • Hana Rejchrtová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Drnec | Orechov
 • Klára Kopalová | Jablonec nad Jizerou
 • Jitka Smutná | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Eva Valuchová | Olomouc
 • Karolína Hekrlová | Bobrová
 • Data of the signer not published
 • danuše wachtarczyková | český těšín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Hamsikova | Brno
 • Alžběta Tátošová | Boskovice
 • Tomáš Imrišek | Ostrava-Svinov
 • Iva Větrovcová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Hana Větrovcová | ustí nad labem
 • Martin Kukusik | Brno
 • Lenka Šebková | Kuchař
 • Jiří Sádovský | Praha
 • Barbora Orlova | Hodonin
 • Jitka Pokorná | Brno
 • jarmila brixova | praha 6
 • Miroslav Tempír | Písařov
 • Alice Ivančáková | Praha
 • Tomáš Krejčí | Hluboké Mašůvky
 • Martin Folber | Velké Přílepy
 • Margareta Novotná | Planá u M.L.
 • Veronika Posar | Praha
 • Marek Obrtel | Rokytnice
 • Jana Šafránková | Ústí nad Labem
 • Monika Borovičková | Kopřivnice
 • Marta Kolorzová | Olomouc
 • Jana Georgievová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Adriana Lydie Strnadová | Přední Výtoň
 • Jiří Bláha | Liberec
 • Martina Brusakova | Jicin
 • Dana Šrotová | Dolní Třebonín
 • Renata Micková | Bohutín
 • Veronika Fukanová | Hodonín
 • Júlia Matulová | Praha
 • Kateřina Hrubizna Machů | Brno
 • Iva Karásková | Liberec
 • Kateřina Schwarzová | Praha
 • Kamila Bolfová | Plzeň
 • Kateřina Hrubá | most
 • Jan Najman | Raspenava
 • Petra Polívková | Raspenava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Žák | Mor. Budějovice
 • Petra Břeňová | Liberec
 • kateřina kubalova | ostrava
 • Data of the signer not published
 • Josef Horák | Litoměřice
 • Helena Nováková | Praha 2
 • Klára Otáhalová | Kobylí
 • Veronika Pokorná | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Boris Novický | Sokolov
 • Pavlína Beranová | Holice
 • Erik Loffler | Vrane nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Monika Ertlová | Ostrava
 • Miroslav Vencel | Praha
 • Zuzana Vavřinová | Šumperk
 • Zuzana Byrtusova | Trinec
 • Data of the signer not published
 • Aneta Hejdusová | Koberovice
 • Milena Kratochvílová | Samšina
 • Lenka Homolková | Praha
 • Pavlína Ferdová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Morávek | Kostelec nad Orlicí
 • Jana Sojková | Dymokury
 • Data of the signer not published
 • Mgr. Břetislav Košťál | Praha 9
 • Lenka Laššová | Příšovice
 • Martin Tvrz | Poděbrady
 • Radim Létal | Troubky
 • Jiří Jakl | Rousinov
 • Tereza Důjková | Štramberk
 • Dana Čtvrtníková | Praha západ
 • Gabriela Musilová | Litoměřice
 • Hana Ptáčková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Jitka Havlová | Liberec
 • Hana Zaňková | České Budějovice
 • Věra Hříbalová | Hulín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Čuta | Brno
 • Helena Šlapanská | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Jelínková | Praha
 • Radka Fromlova | Praha 8
 • Ales Ehrenberger | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Petra Pokorná | Třebíč
 • Ivo Stanislav | Klecany
 • Dana Levá | Šternberk
 • Tereza Šustková | Olomouc
 • Lucie Čermáková | Dolní Třebonín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Blanka Odutová | Ivančice
 • Jan Janeček | Litoměřice
 • Veronika Janečková | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Pavla Skapová | Ostrava
 • Veronika Horáková | Vítkov 3
 • Data of the signer not published
 • Jana Horská | Slavičín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivan Šrámek | Sluhy
 • Petra Busková | Kopřivnice
 • Monika Jindrová | Teplice
 • Miroslava Kalčíková | Domažlice
 • Jana Plackova | Pist
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Žídek | Úvaly
 • Kateřina Mistrová | Chrudim
 • iveta solařová | Brno
 • Andrea Žídková | Úvaly
 • Veronika Dvořáková | Neveklov
 • Data of the signer not published
 • Ivo Rojek | Hradec nad Moravicí
 • Jan Zelenka | Kroměříž
 • Jitka Rojková | Hradec nad Moravicí
 • Martin Kudlička | Vyškov
 • Marie Herchová | Hlincová Hora
 • Barbora Stuchlíková | OSTRAVA
 • Jaromíra Procházková | Třebíč
 • Jana ŽIŽKOVÁ | Liberec
 • Alžběta Dvorská | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • martin janiga | hodslavice
 • Tereza Šlechtová | Prostřední Bludovice
 • Data of the signer not published
 • Petra Hladíková | Polná
 • Kateřina Koželouhová Plesková | Brno
 • Monika Slezáková | Brno
 • Iva Svobodová | Písek 1
 • Michal Bažík | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Bohuslava Jiroušková | Valašské Meziříčí
 • Tomáš Žilinský | valašské Meziříčí
 • Markéta Juřicová | Praha
 • Milan Král | Jičín
 • Pavlína Kubešová | Šternberk
 • Zuzana Součková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Michaela Nejedlá | Kamenice
 • Martina Kuricová | Praha 3
 • Hana Svobodová | Litvínov
 • Data of the signer not published
 • Anna Packanová | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Zuzana hrochová | Ústí nad Labem
 • Monika Grünová | Třebíč
 • Jiří Neugebauer | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Adéla Bui | Vsetín
 • Jana Lokvencová | Praha
 • olga otavová | Lysá nad Labem
 • Radek Macura | Třinec
 • Dusan Horvat | Nemcovice
 • Eva pavlikova | praha
 • Ingrid Tacinová | Stonava
 • Ivana Brodská | Praha 9 - Libeň
 • Michal Sedivy | Kojetice
 • Jana Salajová | Hostouň
 • Michaela Bralska | Nizkovice
 • Data of the signer not published
 • Jakub Skořepa | Praha
 • Vladimíra Gavlasová | Palkovice
 • Kateřina Šimoňáková | Dobrá
 • Jana Káninská | Tuchlovice
 • Data of the signer not published
 • alena zdráhalová | Praha
 • Data of the signer not published
 • sarka Hodonska | Breclav
 • Sylvie Tomáštíková | Hovězí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kohoutova | Svetla nad Sazavou
 • Petra Liskova | Chornice
 • Data of the signer not published
 • Zdenka Malotová | Kyjov
 • Hana Chuffartová | Praha
 • David Bříza | Třebíč
 • Jakub Prášek | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Josef Spinar | Jihlava
 • Lucie Kočová | Olomouc
 • Laurencie Kühpastová | Praha 13
 • Jakub Černohorský | Ostrava Poruba
 • Jiří Vrátný | Plzeň
 • Martin Kühpast | Praha 13
 • Zuzana Gajdošová | Valašská Polanka
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Smola | Čimelice
 • Šárka Faltusová | Letohrad
 • Dobroslava Nekolná | Štěnovice
 • Data of the signer not published
 • Eva Moravcová | Praha 6
 • Ivana Vaňková | Jemníky
 • Iva Šírová | Semily
 • Eva Vejnarová Štandová | Rožmberk nad Vltavou
 • Karla Dostálová | Kunovice
 • Martina Uhnáková | Hrušovany u Brna
 • Věra Macháčková | Netolice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Hotová | Horní Bludovice
 • Kateřina Wagnerová | Prachatice
 • Data of the signer not published
 • veronika davidova | praha
 • René Kyselý | Praha
 • zuzana borovková | české budějovice
 • Romana Špesovaé | Brno
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Beňo | Rychaltice
 • Patricie Beňová Filipová | Hukvaldy
 • Marie Lubínková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Baudyš | Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Lukáš Rejchrt | Olomouc
 • Kristýna Hanulíková | Česká Ves
 • Ondřej Lagdan | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Kyptová | Kostelec nad Labem
 • Dagmar Ramirezová | Liberec
 • Vlasta Franková | Plzeň
 • Tereza Sučíková | Kaplice
 • Soňa Vyvijalová | Frýdek-Místek
 • Pavel J. Michele | Lysice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Robert Zpěvák | Jablonné v Podještědí
 • Dana Zpěváková | Jablonné v Podještědí
 • Radek Píšek | Rožnov pod Radhoštěm
 • Jiřina Musilová | Černošice
 • Miriama Davidoff | Slušovice
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Kolář | Tábor
 • Petra Domesová | Frýdlant n.O.
 • Petra Kolářová | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Roman Plichta | Mikulov
 • Data of the signer not published
 • Daniela Merendova | Novy Jicin
 • Michal Krokidis | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Karel Fober | Soběšovice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Hrubý | Neveklov
 • Tereza Humlíčková | Brno
 • Stanislava Benešová | Cítov u Mělníka
 • Tomáš Salamon | Olomouc
 • Miroslava Bugarinovic Ondruchova | Roznov pod Radhostem
 • Kamila Balcarová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Chmielová | Strakonice
 • Eva Kubrichtová | Litvínov
 • Data of the signer not published
 • Vendulka Pfafflová | České Budějovice
 • Kateřina Janatová | Praha
 • Alena Fadgyasová | Olomouc
 • Pavla Zelená | Olomouc
 • Klára Majerová | Šanov
 • Miroslav Panáček | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Žaludková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Lucie Adamusová | Frýdek-Místek
 • Hana Foltýnová | Ostrava
 • Radek Slezák | Libníkovice
 • Ales Dvorak | Dublin
 • Vendula Čepeláková | Brno
 • Hana Bařinková | Brno
 • Radovana Straková | Soběslav
 • Veronika Vítová | České Budějovice
 • Zdeněk Janoušek | Bystřice pod Hostýnem
 • viktor tancev | stare hobzi
 • Petr Lipowský | Ostrava
 • Vlastislav Matoušek Ph.D. | Praha 2
 • Jana Čutová | Brno
 • Petra Monaghan | Dubňany
 • Data of the signer not published
 • Hana Farkačová | Praha 3
 • Marta Vančurová | Palachova
 • Lucie Kolářová | Otrokovice
 • Helena Grulichova | Brno
 • Zdenka Jandová | Plzeň
 • Ludmila mamulová | liberec
 • Data of the signer not published
 • Iva Vosáhlová | Praha 8
 • Monika Košárková | Šenov u N. Jičína
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Hroníčková | Česká Třebová
 • Data of the signer not published
 • Tamara Máchová | Úvaly
 • Lenka Havlasová | Hradec Králové
 • Tomas Kunak | Zlin
 • Lucie Hofmannová | Teplice
 • Irena Hradecká | Praha 2
 • Petra Lukešová | Brno
 • Eva Konečná | Studénka
 • Milena Taubová | Kopřivnice
 • Martina Pawelková | Praha
 • Eva Kolesová | Praha 10
 • Markéta Faltová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Alice Smělíková | Praha 4
 • Václav Tesař | Brno líšeň
 • Karel Drye | Praha 2
 • Pavel Seszták | Ostrava-Poruba
 • Helena Návratová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jiří NESROVNAL | Šošůvka
 • Marcela Medunova | Budyne nad Ohri
 • Jitka Mistrová | Český Dub
 • Data of the signer not published
 • Šárka Plchová | Újezd u Brna
 • Štěpán Hais | Malenice
 • Dagmar Grňová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Klára Ludvichová | Kladno
 • Eva Kmínková | Jindřichův Hradec
 • David Svatoš | Brandýs nad Labem
 • Tomáš Bezděk | Plzeň
 • Lenka Indrová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Patrik Cyroň | Ostrava
 • Eva Kurková | Třebíč
 • Naďa Němcová, Mgr | Praha 12
 • Michaela Ježková Petreková | Náchod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Špačková | Praha
 • Hana Smotlachová | Lázně Bělohrad
 • Data of the signer not published
 • Barbora Zárubová | Pardubice
 • Karel Růžička | Ústí nad Labem
 • Karel Křenek | Horní Bečva
 • Jan Kolegar | Praha
 • Ladislav Jelínek | Havlíčkův Brod
 • Kristina Koulová | Praha
 • Šárka Křenková | Horní Bečva
 • Helena Matejckova | Cesky Krumlov
 • Data of the signer not published
 • Marie Benáková | Chvojenec
 • Jana Baginová | Český Dub
 • Ilona Jelínková | Havlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Žaneta Štefanová | Vrchlabí
 • Zuzana Poláková | Písek
 • Zdeňka Brychtová | Lysá nad Labem
 • Monika Charousová | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Babora Buchalová | Chomutov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Vobořilová | Vrchlabí
 • Jana Rožcová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Helena Malá | Brno
 • Martina Paulová | Rokycany
 • Jasna Procházková | Praha 5
 • Anežka Hážová | Jaroměř
 • Leni Lvovská | Brno
 • Andrea Kindl | Šumperk
 • lenka jelinkova | hlusice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Sekanina | Brno
 • Data of the signer not published
 • Daniela Hlavackova | praha 6
 • Kateřina Judová | Libčice nad Vltavou
 • Kateřina Smíšková | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Eva Reslerová | Horní Branná
 • Barbora Kamarytova | Děčín
 • Helena Tatíčková | Doksy
 • Monika Havelková | Frýdlant nad Ostravicí
 • Petr Tatoušek | Kamýk nad Vltavou
 • Pavlína Švejnohová | Kamýk nad Vltavou
 • Kateřina Jurášková | Holešov
 • Hana Součková | Blansko
 • milan brezina | praha
 • Data of the signer not published
 • Iveta Kadlecová | Třeboň
 • Eva Dvorská | Frýdek-Místek
 • Alena Galetova | Olomouc
 • Kateřina Boušová | Praha 4
 • Ludmila Salemová | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Schutz | Prachatice
 • Data of the signer not published
 • Adéla Korniová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Zdena Zemanová | Chrudim
 • Taťána Antlová | Jihlava
 • TEREZA MARKSOVA | MLADA BOLESLAV
 • Jana Třaskalíková Ondriašová | Karviná - Ráj
 • Josef Velička | Metylovice
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Hříbal | Praha
 • Ivana Malá | Otovice
 • Daniela Burešová | Rokytnice
 • Eva Černá | Markvartice
 • Data of the signer not published
 • Frantisek Kadidlo | Nasedlovice
 • Bořek Lorenc | Zdiby
 • Dagmar Řeháčková | Praha
 • Anna Kocichova | Frydek-Mistek
 • Dana Mustacová | Prachatice
 • Markéta Jonášová | Praha
 • Karin Purkertová | Dolní Kounice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • David Krejčiřík | Napajedla
 • OTTO SEVRÁNEK | KOHOUTOV
 • Petr Janko | Chvaletice
 • Martin Bílý | Plzeň
 • Hana Káňová | Ostrava
 • Olga Kleinová | Polička
 • Data of the signer not published
 • Olga Selucká | Vracov
 • Šárka Škvorová | Praha 6
 • Marian Čeněk | Špindlerův Mlýn
 • Data of the signer not published
 • Petr Peuker | Benešov u Semil
 • simona bukáčková | liptál
 • Kamila Dlouhá | Hradec Králové
 • Daniela Petrová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiri Vesely | Ceske Budejovice
 • Terezie Břachová | Praha
 • Jitka Hujová | Kladno 4
 • Karolína Loskotová | Hustopeče u Brna
 • Jana Mirgusová | Tábor
 • Zuzana Kovářová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • petra orsagova | roznov pod radhostem
 • Tomáš Sýkora | Plzeň
 • Julie Kultová | Pilníkov
 • Martina Škarydová | Chotěboř
 • Data of the signer not published
 • Iveta Strnadová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Luděk Čáp | Ostrava
 • Šárka Handlová | Brandýs nad Labem
 • Petra Drábková | Pilníkov
 • Jan Budař | Praha
 • Kateřina Dennerová | Stařeč
 • Renata Popelková | Brno
 • Věra Straková | Praha
 • Kateřina Maružánová | Bory
 • Vlasta Novotná | Praha
 • Věra Matějková | Plzeň
 • Martina Girgová | Tábor
 • Petra Lazarová | Turnov
 • Milan Kalčík | Plumlov
 • Martina Podškubková | Praha
 • zuzana wochinsky | tel aviv
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Viktoria Bureš | Plzeň
 • Petr Hajna | Vrchlabí
 • Petra Schwarz | Brno
 • Zuzana Válková | Liberec
 • Pavla Rozali Kvitová | Rybí
 • Lukáš Repka | Uherské Hradiště
 • Lucie Kosová | Dubné
 • Radana Juráková | Uherský Brod
 • Pavlína Karbulová | Letonice
 • Tereza Červená | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Alena Zenklová | Záboří
 • Data of the signer not published
 • Milan Smrž | Praha 1
 • Anna Němčíková | Brno
 • Monika Dubska | Ledenice
 • Ludvík Kalabis | Hovorčovice
 • Jirka Karbula | Letonice
 • Anna Černohlávková | Brno
 • Karolína Vorlíčková | Praha
 • Michaela Severinová | Neratovice
 • Stella Fišerová | Praha
 • Zuzana Pípová | Nový Bydžov
 • Barbora Ledínská | Kounov u Dobrušky
 • Ivana Plchotova | Ostrava
 • Libuše Lubojacká | Jistebník
 • Lucie Musilová | Hradec Králové
 • Dana Buriánová | Rožnov p. R.
 • Kateřina Svatošová | Hrádek nad Nisou
 • Josef Forst | Mnichovo Hradiště
 • Martina Kaštovská | Ostrava
 • Zuzana Demlová | Jihlava
 • Barbora Šupichová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Veronika Želazkov | Pardubice
 • Tomáš Hájek | Poniklá
 • Data of the signer not published
 • Magda Kvítková | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Julie Grillová | Mělník
 • Miroslava Bartošová | Pardubice
 • Fabiola Habartová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Barbara Tranová | Praha 8
 • Sára SELUCKÁ | Pardubice
 • Jana Talichová | České Budějovice
 • Krista Žofie Kolísková | Bánov u Uherského Brodu
 • Jiří Machovský | Kvasice
 • Jitka Zábranská | Vodňany
 • Stanislav Hejduk | Hrušovany u Brna
 • Eva Křeková | Zábřeh
 • Přemysl Humplík | Brno
 • Aleba Fornůsková | Olší
 • Pavlína Pulkrábková | Trutnov
 • Martin Hroch | Uherské Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Eva Nebeská | Velké Popovice
 • Marie Ambrozová | Lukov
 • Data of the signer not published
 • Stepanka Vozkova | Praha 4
 • Jana Beránková | Beroun
 • Eva KLárová | Brno
 • Tadeáš Štěrba | Brno
 • Josef Višinka | Polná
 • Klára Píšková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Karolina sornas | cernosice
 • Ivana Pejšová | Ústí nad Labem,
 • Data of the signer not published
 • Nikola Siebertova | Hradec Kralove
 • Jana Dvořáková | Šabina
 • Data of the signer not published
 • Dana Vachtlová | KLATOVY
 • Jiří Bartoň | Ostrava
 • Ivana Sovadinová | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Radova | Struharov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • petra bednarova | hradec králévé
 • Jana Papežová | Žďár nad Sázavou
 • Petr Hejduk | Svijany
 • Veronika Kucharova Kucharova | Frenstat p.R.
 • Regina Křížová | Nový Bydžov
 • Data of the signer not published
 • Luděk Rybák | České Budějovice
 • Markéta Michalicová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Ježková | Vrchlabí
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Paurová | Čerčany
 • Ilona Langerová | Prachatice
 • Libuša Paťavová | Havířov
 • Hana Koutová | Vrchlabí 3
 • Gabriel Szabó | Čelákovice
 • Eva Tomrlová | Komařice
 • Jiří Babka | Blansko
 • Andrea Babková | Blansko
 • Jana Bartlová | Brno
 • Irena Truhlářová | Praha 6
 • Viktorie Stastna | Olomouc
 • Radka Dufková | Náměšť nad Oslavou
 • Data of the signer not published
 • Barbora Wertheim | Rájec
 • Data of the signer not published
 • Lubomir Celar | Černošice
 • Data of the signer not published
 • Barbora Císařovská | Praha 7
 • Milana Douchova | Pardubice
 • Jaroslava Pavlíková | Dobřany
 • Karel Šnajdrvint | Pardubice
 • Jana Reiszová | Skřivany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Smetana | Brno
 • Anna Kšírová | Liberec
 • Marek Žák | Ivančice
 • Data of the signer not published
 • Jitka Kovaříková | Karviná
 • Barbora Novotná | Krnov
 • Kateřina Višňáková | Hradec Králové
 • Lucie Tlaskalova | Opocno
 • Data of the signer not published
 • Milena Vídeňská | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Veronika Kudláčková Psotková | Louny
 • Jiří Irber | Cheb
 • Libor Píza | Milevsko
 • Jiří Kuhn | Spojil
 • Renata Potankova | Trnova
 • Vladan Link | Brno
 • Simona Šafarčíková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Roman Drahoňovský | Lomnice nad Popelkou
 • Ondřej Boula | Příbram
 • Emilie Drye | Praha, Královské Vinohrady
 • Gabriela Svačinová | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • Tuula Sivula-Vacek | Ceske Budejovice
 • Data of the signer not published
 • Jitka Krejčová | Tupesy
 • Heid Johanna Vacek | Praha 3
 • Jana Imrišková | Ostrava-Svinov
 • Kateřina Želinová | Vitice
 • Michaela Chludilova | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Irena Kubantová | Brno
 • Petra Kobrlová | Praha 9
 • JItka Peteracova | Skuhrov
 • Maryla Čápová | Brno
 • Lenka Suchomelová | Libchavy
 • Alena Straková | Praha 4
 • Marcela Chalcař Kantorová | Ostrava
 • Lucie Kindlová | Černošice
 • Data of the signer not published
 • Hana Sýkorová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Petr Koronthály | Pelhřimov
 • Data of the signer not published
 • Kristyna Petrova | Ceske Budejovice
 • Hana Halbrštatová | Libčany
 • Eva Zikmundová | Hradec Králové
 • Andrea Smetanová | Nivnice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Prunerová | Plzeň
 • Jitka Krátká | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Jan Černý | PRAHA 5
 • Tereza Bubnová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ruzena Jirsova | Pribram
 • Lucie Součková | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Tereza Matoušková | Rapotice
 • Hana Flonerová | Týnec nad Sázavou
 • Ivana Formanová | Brno
 • Dagmar Kravcová | Tlumačov
 • Markéta Blažejová | Praha
 • Klára Melíšková | Středokluky
 • Sára Charouzová | Řitka
 • Anna Marešová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Miloš Kameník | Praha
 • marketa ticová | řevnice
 • Kristina Tulisová | Morina
 • Eliška Folvarčná | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Věra Nekvindová | Pardubice
 • Eva Lišková | Havířov
 • Pavla Metyšová | Valašské klobouky
 • Jan Šerák | Dolní Břežany
 • Marcela Pešková | Plzeň
 • Andrea Stupková | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Jana Hejralová | Rovensko pod Troskami
 • Jana Žižková | Železný Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Vykoukalová | Březolupy
 • Iveta Nitranska | Nitra
 • Miroslav Mirgus | Tábor
 • Hana Čagánková | Přerov
 • Adéla Valentová | Štíty
 • Petra Krištofová | Frýdlant
 • Pavel Hecht | Praha
 • Dagmar Sieberová | Mnichovo Hradiště
 • Anna Šinkyříková | Brno
 • Simona Hrochová | Žumberk
 • Václav Štourač | Budišov u Třebíče
 • Šárka Matoušková | Brno
 • Petr Kučera | Cítov
 • Petr Blažek | Šternberk
 • Martin Smetka | Uherské Hradiště
 • Markéta Švecová | Praha 4
 • Marcela Otradovská | Lánov
 • Zdeněk Zatloukal | Prostějov
 • Vladislava Jirušová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Michala Věříšová | Roudnice
 • Data of the signer not published
 • Petra Mášová | Uherské Hradiště
 • Andrea Müller | Praha 9
 • Jaroslav Nerušil | Olomouc
 • Alena Halvigerová | Hradec Králové
 • Radek Prokeš | Městec Králové
 • Ivana Hostinská | Boseň
 • Pavlina Munkova | Hodonin
 • Jiřina Trunečková | Slatinice
 • Barbora Pavlasková | Frýdlant nad Ostravicí
 • Miroslava Šubová | Újezd
 • Ludvík Lang | Dušejov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Konopásková | Jičín
 • Diana Ledvinova | Bobnice
 • Jana Kulova | Modrice
 • Matěj Mareš | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Míša Veselá | Vlašim
 • Jitka Veselá | Hodkovice nad Mohelkou
 • Data of the signer not published
 • Jana Kalabisová | Hovorčovice
 • Kateřina Lembejová | Plzeň
 • Lenka Šimková | Bouzov
 • Petr Pašta | Liberec
 • Alena Kotoučková | Holešov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vít Matoušek | Boršov nad Vltavou
 • Šárka Hejdová | Přerov
 • Zuzana Poláková | Praha 5
 • Adéla Hrubá | Česká Rybná
 • Petr Mílek | Lázně Bělohrad
 • Doubravka Hank | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Marcela Grygerková | Šenov
 • Barbora Turčová | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Alena Jírová | Ceske Budejovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • marcela koucunova | praha 9
 • Pavlína Vyskočilová | Velké Losiny
 • Jana Lahodová | Brno
 • Iva Doudová | Velké Poříčí
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Milatová | Trutnov
 • Dagmar Weigertová | Uhlířské Janovice
 • Michaela Krebesova | Travnica
 • lea vejclová | jilemnice
 • Michal Kordík | Hodonín
 • Vlasta Horinová | Říčany
 • Eva Zikmundová | Praha 6
 • Lenka Šmídová | Roztoky
 • Kateřina Bukáčková | Žďár nad Sázavou
 • Lenka Chrenščová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Grygerek | Heřmanice
 • David Fendrich | Praha 10
 • Marcela Sabolová | Rumburk
 • Jiří Šuba | Újezd
 • Renata Čechová | Velké Losiny
 • Data of the signer not published
 • Jiri Soukup | Plzen
 • Dagmar Wolfová | Prštice
 • Vlasta Frantová | Třebíč
 • Pavla Zimová | Ovčáry
 • Lenka Kotasová | Karviná-Ráj
 • Šárka Soldánová | Stařeč
 • Data of the signer not published
 • Iva Jíchová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Katarina Pergerová | Hořovice
 • Kateřina Malichová | Příbor
 • Dalibor Hnilica | Jasenná
 • Daniela Šiknerová | Pohled
 • Zuzana Koniariková | Dobšice
 • Alena Langrová | Pardubice
 • Lenka Novotná | Liberec 15
 • Hana Vysloužilová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Lucia Pešková | Hradec Králové
 • Ivanka Rejmanová | Jablonec nad Nisou
 • Zuzana Diniz Sousa | Praha
 • Radka Hančová | Jilemnice
 • Jaroslav Vejrazka | Praha
 • Vlasta Kohoutová | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Jana Vaňáková | Polička
 • Petra Holubcová | Dolní Branná
 • Eliška Brychtová | Luka nad Jihlavou
 • Jana Kováčová | Karviná
 • Magdalena Hodkovicová | Praha
 • Anna Brychtová | Luka nad Jihlavou
 • zuzana Ngoka | praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Štěpánek | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Feitová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Dvorský | Kostomlátky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Iva Hybnerová | Jihlava
 • Veronika Šašková | praha
 • Rosalie Dančová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Nezvalová | Oloví
 • Klára Mičková | Fulnek
 • Helča Metelková | Šternberk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Milena Hlaváčková | Ostroměř
 • MgA. Dana Lindenthalová | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 • Eliška Tyslpretova | Praha 9
 • Barbora Šimánková | Brno
 • Terez Rösslerová | Praha 10
 • Jakub Valenta | Tabor
 • Klára Časnochová | Zlín
 • Gabriela Kohoutova | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Ivana Žďánská, BEM. | Mníšek pod Brdy
 • Pavla Klára Urbášková | Třebětice
 • Martin Bátor | Hradec Králové
 • Jan Hrouda | Ústí nad Labem
 • Romana Metelková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Sihelská | Zvolen
 • Data of the signer not published
 • Otakar Bařina | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Adriána Kašparová | Šindlovy Dvory
 • Lucie Dusbabová | Náchod
 • Raduška Kočičková | Praha
 • Data of the signer not published
 • gabriela husáková | praha 3
 • Pavla Svítková | Olomouc
 • Andrea Loosová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Sandra Novosadová | Brno
 • František Lesniak | Palkovice
 • Darja Janíčková | Ivančice
 • Pavlína Brožová | Mladé Buky
 • Jana Návarová | Šindlovy Dvory
 • Jana Urbancová | Brno
 • Veronika Gerbocová | Ostrava
 • Veronika Burdová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Nikola Štěrbová | Předklášteří
 • Terezie Netrestová | Studnice
 • Jana Vlašínová | Krokočín
 • Data of the signer not published
 • Marie Jankova | Krnov
 • Pavel Polách | Jeseník
 • Kateřina Košťálová | Poděbrady
 • Barbora Fastrová | Praha
 • Milan Macoun | Mnichovo Hradiště
 • Taťána Vlachová | Hrob
 • Anna Mašínová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Michaela Heřtusová | Zlonín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Romana Vaňková | Lázně Toušeň
 • Lucie Voláková | Pečky
 • Lenka Hruskova | VSetin
 • Data of the signer not published
 • Bohumila Doležalová | Havlíčkův Brod
 • Lubomír Žoužela | Šumperk
 • Eduard Skalsky | Praha
 • RŮŽENA KUBÁKOVÁ | BESEDNICE
 • Data of the signer not published
 • Zdenek Kolaja | Zlín
 • Johana Drlíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Martina Kovářová | Zlín
 • ivona zednikova | soběsuky
 • Kristýna Celhofferová | Brno
 • Petra Járová | Kaplice
 • Martin Gavenda | Hostivice
 • Jiří Nováček | Praha
 • Data of the signer not published
 • Soňa Šulcová | Stará Červená Voda
 • Petra Holzbachová | Praha
 • Lucie Veselá | Brno
 • Petr Kabil | Ostrava
 • Daniel Krucina | Karviná
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Kohoutová | Starý Hrozenkov
 • Marcela Kubová | Vysoké Mýto
 • Lydie Stočesová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Vajdíková | Francova Lhota
 • Data of the signer not published
 • Dana Markey | sazava
 • Ivana Zadražilová | Jirny
 • Data of the signer not published
 • Jan Mahr | Ostrov
 • Veronika Prosová | Meziměstí
 • Martina Vondrušková | Netolice
 • Karolina Kuhnová | Spojil
 • Data of the signer not published
 • Pavel Kopal | Lomnice nad Popelkou
 • Ivana Gavendová | Hostivice
 • Pavla Kopalová | Lomnice nad Popelkou
 • Alžbeta Vaňková | Hovězí
 • Renáta Arminger | Ried im Innkreis
 • Magda Řehořová | Havlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Barbara Fessl Říhová | České Budějovice
 • Pavel Milata | Trutnov
 • Lenka Nováková | Jaroměřice nad Rokytnou
 • Magdalena Žáková | Ostravice
 • Veronika Hudečková | Praha 4
 • Lucie Marková | Rokytnice nad Jizerou
 • Naďa Strašková | Chrudim
 • Tereza Václavková | Teplá
 • Data of the signer not published
 • Eva Drahozalová | Vilémovice
 • Lucie Mikulova | Turnov
 • Dita Hronová | Hradec Králové
 • Jana Krausová | Varnsdorf
 • Iveta Košťálová | Brno
 • Bohuslava Škopová | Strakonice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Kempton | Praha 5
 • Pavlina Strnadova | Jihlava
 • Ivana Houdová | Děčín
 • Libor Čapek | Okrouhlice
 • Petra Vosyková | Poděbrady
 • Martin Peřina | Plzeň
 • Lucie Formanova | Chelsea
 • Jana Urbančíková | Karviná-Ráj
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Boudová | Brandýs nad Labem
 • Marek Lipčej | Všelibice
 • Michal Jalůvka | Ostrava
 • Anna Kuchařová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Radka Podloucká | Dobronín
 • Marie Hodaňová | Adamov
 • Iveta Galova | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jana Žouželová | Šumperk
 • Hana Burianová | Hluboká nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Hana Karbulková | Hosín
 • Martina Saidlová | Plzeň
 • Lukáš Klíma | Vlašim
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vratislava Zibová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Martina Pelantova | Liberec
 • Lukáš Bulín | Chomutov
 • helena svobodova | BRNO
 • Jitka Smejová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Petra Krupová | Praha
 • Barbora Brátová | Brno
 • Lenka Janetzká | Ostrava - Poruba
 • Eliška Svobodová | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Jan Kadlec | Plzeň
 • Petr Martiňák | Olomouc
 • Zuzana Ledvinova | Rakovník
 • Milena Kadlecová | Plzeň
 • Libor Mlynář | Havlíčkův Brod
 • Jan Peterka | Dubné
 • Martina Kadlecová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Hana Vaňoučková | Vrchlabí
 • Romana Střelková | Praha 9
 • Lukáš Bechyně | Plzeň
 • Zuzana Ježková | Praha 4
 • Gabriela Matúšková | Nymburk
 • Tomáš Macek | Ostrava
 • Marie Pavelkova | Ostrava
 • Jaroslav Veselý | Zlonice
 • Alena Nunhardtová | Litoměřice
 • Lenka Slívová | Karlovy Vary
 • Michaela Liberdová | Karlovy Vary
 • Jana Koudelová | Holice
 • Zora Mejzlíková | Třebíč
 • Elena Dorazilová | Praha
 • Tomáš Mach | Náchod
 • Ondřej Liška | Dobříkov
 • Martina Černochová | Praha 10
 • Jana Cenková | České Budějovice
 • Kateřina Janáčková | Bohuslavice nad Vláří, Slavičín 763 21
 • Hana Baráková | Brno
 • Marie Musilová | Vizovice
 • Daniela Dušková | Klučenice
 • Data of the signer not published
 • Olga Honzíková | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Libor Patrovský | Český Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Ondráčková | Děčín
 • Nina Młynarczyková | Petrovice u Karviné
 • Vladimíra Kabelková | Teplice
 • Marcela Jirásková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Veronika Oríšková | Třebotov
 • Hana Bryndová | Plzeň
 • Vendula Kraslová | Praha 7
 • Petra Čampulková | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Pavel Štěpnička | Znojmo
 • Marie Dennerová | Třebíč
 • Aneta Jindřichová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Koubek | Chomutov
 • Zuzana Janíčková | Boskovice
 • Michaela Parkanová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Jan Kožnar | Třebíč
 • Miluše Kudělková | Nový Jičín
 • Jitka Černá | Kralupy n/VLT
 • Vlasta Součková | Česká Lípa
 • Radka Zborilova Zborilova | Šumperk
 • Ivana Holubová | Zlín
 • Julie Jursová | Drhovle
 • šárka kučerová | Dobšice
 • Petra Maláčová | Olomouc
 • Jana Páčová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Veronika Chmelařová | Vizovice
 • Zdeněk Příkopa | Litoměřice
 • Miroslava Nováková | Hlinná
 • Eva Ciencialová | Praha
 • Eva Leňová Burešová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Hana Viansová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Libor Němeček | Raková
 • Data of the signer not published
 • Stanislava Kubisová | Hlučín
 • Jaroslava Muzikantová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Jaromír Král | Přerov
 • Blanka Cichon | Parah 4
 • Data of the signer not published
 • petra sedliakova | staré mesto
 • Jan Mitáček | Brno
 • Jana Knappová | Praha
 • Jitka Renglová | Teplice
 • Jaroslav Dlabač | Míškovice
 • Pavel Mašek | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Křupková | Praha
 • Karel Strobach | Nový Jičín
 • Jiří Matuszek | Ostrava - Moravská Ostrava
 • Petr Kincl | Havlíčkův Brod
 • Lýdie Bémová | Tanvald
 • JANA PEŠKOVÁ | KOSTELEC NAD ORLICÍ
 • Petra Zdeňková | Kocbeře
 • Data of the signer not published
 • Denisa Manychová | Bolehošť
 • Data of the signer not published
 • Jan Stránský | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petra Munzarová | Nechanice
 • Milan Pavýza | Praha
 • Renata Zaoralová | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Křiváková | Praha
 • Emilie Hučíková | vsetín
 • Ivana Schafferová | Zlín
 • Simona Pěničková | Hradec Králové
 • Terezie Šebestová Růžičková | Stochov
 • Alice Derflová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Mihaela Stan | Velké popovice
 • Radka Carrion | Praha
 • Ondřej Ruml | Praha
 • Zuzana Ryšavá Bosáková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Severová | Rožďalovice
 • Frank Lesniak | Palkovice
 • Jitka Lukáčová | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marcela Čermáková | Rousínov
 • Data of the signer not published
 • Irena Moore | Liberec
 • Jana KA | Zliv
 • Radka Jarošová | Mladá Boleslav
 • Marie Vilánková | Volyně
 • Data of the signer not published
 • Lisa Schäpe | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petra Shanti Divoká | Brno
 • Daniela Dobešová | Dolní štěpanice 32
 • Jana Jiřelová | Česká Třebová
 • Radka Pavlová | Mělník
 • Jiří Vajdík | Břeclav
 • Lucie Seberová | Krnov
 • Viera Hlobilová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Hajduk | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Volovcová | Věřňovice
 • Iva Zíková | Prachatice
 • Data of the signer not published
 • Jan Provazník | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • ZITA Vinklerová | Šlapanice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Grycová | Jihlava
 • Katarína Hurkalová | Košice
 • Renata Badoučková | Ořechov
 • Markéta Hajdu | Jablonec nad Nisou
 • Alena Svobodová | Praha
 • Josef Hazuka | Ostrov
 • Kristýna valentová | Šumbark
 • Zuzana Žuczkowski | Svatý Jan nad Malší
 • Tomáš Hlucháň | Brno
 • Martina Tischerová | Jablonec nad Nisou
 • Kateřina Mílová | Havířov-Šumbark
 • Zdenka Kolmanová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radmila Navrátilová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Katarína Jelšovská | Pardubice
 • Markéta Oulická | Plzen
 • Katerina Murdychova | Nova Paka
 • Zuzana Rybová | České Budějovice
 • Kateřina Škrabalová | Vysoké Mýto
 • Pavla Buráňová | Nivnice
 • Jana Kostkanová | Olomouc
 • Ondřej Kubíček | Blansko
 • Vlastimil Trnka | Nymburk
 • Markéta Korábová | Havířov
 • Marcela Turková | Chotoviny
 • Petr Hampejs | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Kánská | Pardubice
 • Ivana Vychytilová | Česká Třebová
 • Žaneta Pavlíková | Havířov
 • Mirka Tomečková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Edita Hornová | Zděchov
 • Marie Škarydová | Chotěboř
 • Michaela Havlíková | Košťálov
 • Lenka Kulíšková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Tesařová | Liběchov
 • Aneta Bubeníčková | Tlučná
 • Barbora Ottová | Jaroměř
 • Věra Vlčková | Jičín
 • Tereza Krejčířová | Mohelnice
 • Sandra Štěpničková | Znojmo
 • Miluše Hanzliková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Hlaváčková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Valková | Brno
 • Václav Slavík | Jindřichův Hradec
 • Tereza Marin | Praha
 • Kateřina Ziková | Praha
 • Jarmila Ludviková | Znojmo
 • Renata Minaríková | Havířov
 • Luboš Roubíček | Praha
 • Helena Janků | Praha 3
 • Hynek Houdek | Starý Plzenec
 • Markéta Čejková | Turnov
 • Martina Vodstrčilová | Vysoké Mýto
 • Jan Lanta | Velké Poříčí
 • Pavlína Houdková | Starý Plzenec
 • Jana Kapelová | Praha 5
 • Viola Vejvodová | Brno
 • Martin Papežová | Žďár nad Sázavou
 • Marie Smoláková | Čeložnice
 • Eva Herdová | České Budějovice
 • Dana Šabatová | Černošice
 • Ilona Střelečková | České Budějovice
 • Jana Šturmová | Nymburk
 • Kateřina Baťková | Říčany
 • ivana rýdlová | kopřivnice
 • Vladana Hubáčková | Kyjov
 • Data of the signer not published
 • Marie Petrášová | Ostrava
 • Martina Kroupová Kroupová | Litvinov
 • JUDr. Josef Sedláček | Bludov
 • Lenka Veselá | Čáslav
 • Data of the signer not published
 • štěpánka kamenistá | Praha
 • Sabina Šnedarová | Babice nad Svitavou
 • Jolana Nýdlová | České Budějovice
 • Jana Maxová | Praha
 • Monika Penny | Olomouc
 • Radka Bobáková | České Meziříčí
 • Monika Řezníčková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Hana Nejedlá | Kamenný Újezd
 • Tereza Marin | Praha
 • Marcela Červová | Turnov
 • Martina Sedláčkova | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Kamila Vondrová | Praha 10
 • Zuzana Vondrušková | Praha
 • Roman Vaníček | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Josef Běle | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Vodička | Teplice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Sedláčková | Jeseník
 • Data of the signer not published
 • Vlasta Křenovská | Veverská Bítýška
 • Marie Čiverná | Praha
 • Lucie Radostová | Praha
 • Pavel Konopásek | Jičín
 • Svetllana Blahova | České Budejovice
 • Petr Lysák | Ostrava
 • Miroslava Lončáková | Petrovice
 • Veronika Bláhová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Marta Krajíčková | Havlíčkův Brod
 • Data of the signer not published
 • Šárka Názerová | Teplice
 • Marcela Mlčochová | Jablonné v Podještědí
 • Marie Juřicová | Zábřeh
 • Regina Říhová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Daniela Moravcová | Brno
 • Šárka Bartáková | Frýdek-Místek
 • Monika Forstová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Blahovec | Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Blanka Kašparová | Praha 8
 • Lenka Jetensk8 | Pardubice
 • Klára Oplištilová | Praha 13
 • Data of the signer not published
 • Jana Prokešová | Praha 5
 • Leona Nýdlová | Zliv
 • pavel tomeš | český dub
 • Data of the signer not published
 • Radomír Vlček | Havířov
 • Lenka Jirásková | obec Chlístov
 • BARBORA KAMENSKÁ | BRNO
 • Daniela Baránková | Luka nad Jihlavou
 • Alena Pávková | Sadov
 • Zdenka Moserová | České Budějovice
 • Ivana Horňáková | Uničov
 • Petra Pavlíčková | Pelhřimov
 • JIŘÍ VENCL | LIBEREC
 • Jan Jůza | Sezemice
 • Monika Kolarova | Praha 9-Vinoř
 • Klára Osmíková | Ústí nad Orlicí
 • Pavlína Vymětalová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Hana Srbova | Hostivice
 • Jitka Rollerová | Praha 4
 • Karel Boublík | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
 • Marek Bednář | Praha 5 - Zličín
 • Andrea Kusynová | Ostrava
 • Michaela Bakotova | Praha
 • Martina Hanibalová | Roztoky u Semil
 • Data of the signer not published
 • Pavlina Skodova | Nachod
 • Vítězslav Dvořák | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Ivo Čechman (st.) | Ostrov
 • Filip Doležel | České Budějovice
 • Vera Hrusova | Kamenné Žehrovice
 • Kateřina Gucfová | Praha
 • Milan Meinhold | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Lubomír Mokráš | Brno
 • Lucie Ištvánková | Slušovice
 • Aleš Janíček | Šumperk
 • Barbora Stehlíková | Kněžmost
 • Barbora Hájková | Žatec
 • Data of the signer not published
 • Dalibor Štůrala | Kopřivnice
 • Kamila Macurová | Lipová - lázně 1
 • Dagmar Ondřejová | Ostrava
 • Ivana Štůralová | Kopřivnice
 • Leona Gavelčíková | Spálov
 • Lenka Arnoldová | Lovosice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Krahulcová | Praha 3
 • Štěpánka Strašíková | Havlíčkův Brod
 • Stepan Tomecek | Ceske Budejovice
 • Data of the signer not published
 • Vlasta Vyčichlová | Praha
 • Klára Kijová | Staříč
 • Petr Jirsa | Holice
 • Marcela Bělehrádková | Šumperk
 • Kateřina Kaprasová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Helmová | Olomouc
 • Eva Weberová | Kopřivnice
 • Data of the signer not published
 • Jiri Žemlička | Pardubice
 • Luboš Netolický | Česká Lípa
 • Monika Koběrská | Frýdek-Místek
 • Bohumila Závorková | Hluboká nad Vltavou
 • Nikol Hubalová | Liberec
 • Martina Jeličić | Praha 9 - Klánovice
 • Magda Pektorova | Praha 5 - Zbraslav
 • Data of the signer not published
 • Hana Zazvonilova | Dobřichovice
 • Data of the signer not published
 • Miluše Čadílková | Kadaň
 • Petr Štruml | Chomutov
 • Ladislav Gruntosh | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Martina Šindelářová | České Budějovice
 • josef melis | praha
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Pavlík | Ostrava
 • Veronika Veselá | Liberec
 • Pavel Šour | Plzeň
 • Anežka Vávrová | Třeboň
 • Eva Zamazalová | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Klára Fialová | Letovice
 • Veronika Hapalová Hubáčková | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Martina Linhartová | Chudobín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Přeučil | Malá Skála
 • Data of the signer not published
 • Jan Procházka | Praha
 • Jitka Fejtova | Holysov
 • Adéla Štenglová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Jakub Menšík | Jihlava
 • Štěpánka Lexová | Dolní Lukavice
 • Václav Kocan | Praha
 • Kateřina Bromová | Praha
 • Kateřina Metelková | Přerov-Dluhonice
 • Eva Hercíková | Liberec
 • HEDVIKA Marešová | Praha
 • Denisa Švecová | Lešany
 • Eva Nedbálková | Zlín
 • Petra Kudrnová | Louny
 • Václava Skrziszowská | Touškov
 • jana hlavnickova | rakovnik
 • Gabriela Sikorová | Vysoky Újezd
 • Jana Blažková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Řadová | Rychnov nad Kněžnou
 • Zdena Matoušová Skálová | Milovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Janešíková | Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Data of the signer not published
 • Eliška Strachoňová | Břeclav
 • Josef Bulka | Velké Opatovice
 • Zuzana Fialová | Polná
 • Michaela Uhlířová | Suchá loz
 • Věra Bulková | Brněnec
 • jakub uhlíř | suchá loz
 • martina matyášová | Hradec Králové
 • Dana Lesová | Černošice
 • Jana Zdvihalová | Praha 4
 • Lucie Kolářová | Lety
 • Michal Halada | 378 06 Hamr
 • Data of the signer not published
 • Václav Wortner | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Eliška Walsh | Praha
 • Data of the signer not published
 • Barbora Osičková | Vyškov
 • Jana Konířová | Hutisko-Solanec
 • Milan Helebrant | Praha 6
 • Standa Nedorost | Nymburk
 • Data of the signer not published
 • Daniela Máchová | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dana Suchá | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • mirka kotrčová | jičín
 • Lubomír Kříž | Praha
 • Radka Kuncová | Týniště nad Orlicí
 • Lucie Votrubcová | Liberec
 • Martina Filipová | České Budějovice
 • Jana Krátká Svobodová | Olomouc
 • Edita Steinhauserová | Brno
 • Irina leinweberová | Letohrad
 • Jan Farský | Semily
 • Data of the signer not published
 • Veronika Vojáčková | Třeboň
 • Monika Dýcková | Jablonec nad Nisou 7
 • Barbora Špačková | Praha 1
 • Data of the signer not published
 • Simona Divišová | Bohdíkov
 • Naďa Švihálková | Jihlava
 • Marie Postřihačová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Sona Tvaruzkova | Brno
 • Beata Bocková | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Václav Bartoš | Týn nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Helena Hanáková | Číchov
 • Věra Jurčáková | jeseník nad odrou
 • Petra Buriánková | Roudnice nad Labem
 • Dana Stará | Prachatice
 • Veronika Svatošová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Lenka Drtilová | Liberec
 • Ondřej Bejček | Nová Ves v Horách
 • Lea Vejclová | Mříčná
 • Petr Bušina | Šumperk
 • Zuzana Matoušková | Brandýs nad Labem
 • Pavel Blézl | Boskovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Švejdová | Praha 6
 • Martin Vejmola | Mníšek pod Brdy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Vodičková | Praha 5
 • Jana Dvořáková | Litomerice
 • Data of the signer not published
 • Hana Hřivňáková | Morávka
 • tereza havrlandova | praha
 • Zuzana Pištěláková | Brezina u MH
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Chládek | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Pirklová | Rousínov
 • Data of the signer not published
 • Lucie Veselá | Dušejov
 • Jitka Vejdová | Most
 • Data of the signer not published
 • Lenka Hlavsová | Dobruška
 • Data of the signer not published
 • Luděk Školník | Borová
 • Aleksandr Shirinov | Praha 4
 • Marta Párová | Pardubice
 • Dana Školníková | Borová
 • Blanka Cábová | Tábor
 • Veronika Hlavsová | Vamberk
 • Ján Tibensky | Vonoklasy
 • Frantisek Caba | Kremze
 • Lenka Klučinová | Praha
 • david konopasek | odry
 • Jana Hnyková | Příchovice
 • Iva Blafková | Nasavrky u Tábora
 • Data of the signer not published
 • Monika Chrienová | Karviná - Mizerov
 • Pavel Šimůnek | Budeč u Žďáru n. S.
 • Eva Dorobantová | Nelahozeves
 • Romana Janků | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Petr Matějka | České Budějovice
 • Zuzana Strnadová | Praha
 • Mgr. Kateřina Dvořáková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Poláková | Ivančice
 • Vladimíra Matějková | České Budějovice
 • Vladimir Balcar | Desna
 • Renata Štefková | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Dana Molerová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marie Šaršonová | Hořice
 • Iva Kukačková | Ústí nad Labem
 • Bohuslav Poslt | Praha
 • Adéla Sedláčková | Bludov
 • Jitka Horňáková | Praha 6
 • Barbora Sobelová | Praha 10
 • Šárka Šťastná | Březno
 • Lydie Dostálová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Borůvková | Česká Skalice
 • Jana Hlaváčová | Zátor
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Jurcikova | Ostrava
 • Petra Štěrbová | Lázně Bělohrad
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Doubravová | Ostrava
 • Lucie Maršíková | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Olga Heimerlová | Ženklava
 • Helena Šmudlová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Michalička | Praha
 • Eva Brožová | Staříč
 • Jaroslava Ikoiakova | Tachov
 • Edita Tomšíčková | Plzeň
 • Ivana Brandnerová | Dýšina - Nová Huť
 • Jan Rychlík | Zbytiny
 • Markéta Coufalová | Praha 8
 • Olga Ciglerová | Hlásná Třeban
 • Antonín Hoffmann | Bozkov
 • Iva Jindřichová | Praha 9
 • Václav Janouch | Srubec
 • Data of the signer not published
 • Petra Davidová | Praha 4
 • RNDr. Zuzana Michalíková | Praha 9
 • eva grenarova | brno
 • Hana Fusková | Havířov
 • Martin Šubert | Turnov
 • Jaroslava Krieglerová | Desná v Jizer.horách
 • Jakub Nedorost | Nymburk
 • Jan Říha | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • ALENA PINTÝŘOVÁ | Křemže
 • Markéta Machalkova | Praha
 • Hana Volná | Praha 8
 • Miloš Kolář | Brno
 • Hana Horálková | Dačice
 • věra jochová | mutěnice
 • LINDA BARTOSOVA | HRADEC KRALOVE
 • Ladislav Myslík | Lišov
 • Petr Masopust | Stare Mesto
 • Data of the signer not published
 • Richard Zbranek | Nové Kocbeře
 • Pavel Purnoch | Praha
 • Hana Bartakova | Praha 9
 • Dagmar Tečová | Tršice
 • Jiří Krutiš | Dolní Kounice
 • Petra Paldusová | Jablonec nad Nisou
 • Kateřina Koberová | Purkyňova 11/13
 • Eva Eva Mílková | Lázně Bělohrad
 • Nataša Indrová | Dolní Kounice
 • Data of the signer not published
 • Jan Sirotek | Babice nad Svitavou
 • Jana Myslíková | Lišov
 • Jan Havel | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Havlová | Praha 4
 • Daniel Šafr | Trutnov
 • Ondřej Koubek | Lovčice
 • Data of the signer not published
 • Blanka Pínová | Nové Město nad Metují
 • Martina Nováková | Praha 4
 • Zuzana Velechovska | Nymburk
 • Vlastimil Němec | Šumperk
 • Markéta Anderle | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petr Pávek | Jindřichovice pod Smrkem
 • Stefan Fiedler | Brno
 • Vojtěch Jíra | Nová Ves nad Popelkou
 • Jan Čacký | Praha
 • Data of the signer not published
 • Eva Růžičková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Josef Čížek | Trutnov
 • Andrea Stavinohová | Prostřední Bečva
 • Ivana Šálková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • lenka nováková | borotín
 • Marta Čížková | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka MARTINOVÁ | LIBEREC
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Erben | Praha 6
 • eliška sokolová | kamenné žehrovice
 • Richard Skoták | Kozlovice
 • Monika Skotáková | Kozlovice
 • František Bureš | Hlučín
 • LIBOR PÁR | SEZEMICE
 • Ivana Trávniková | Praha
 • Karel Schreiber | Liberec
 • Kateřina Zaoralová | Praha
 • Aneta Valasová | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Filípková | Chrudim
 • Zdeňka Zápotocká | Praha 1
 • Jana Roztočilová | Olomouc
 • Petr Syrný | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tadeáš Danihelka | Jilemnice
 • Heda Brnická | Jihlava
 • Pavel Hejhal | Milevsko
 • Data of the signer not published
 • Barbora Krejzová | Roudnice nad Labem
 • Zuzana Šúkalová | Krnov
 • Data of the signer not published
 • Klára Šubrtová | Plzeň
 • linda šerá | Jihlava
 • Eva Krejčí | Brno
 • Pavla Kohoutová | Praha
 • Jarmila Mikulášková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Natálie Žáčková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • věra pohlídalová | olomouc
 • Tereza Šafránková | Praha
 • Věra Kosňovská | Rakovník
 • Andrea Karasová | Napajedla
 • Data of the signer not published
 • Radek Pekař Křivánek | Třebelovice
 • Data of the signer not published
 • Martina Kalendová | Moravské Budějovice
 • Pavel Kuchař | Praha
 • Kateřina Žítková | HK
 • Filip Bernard | Humpolec
 • Jana Kučerová | České budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Bultasová | Plzeň
 • Daniel Kadlec | Opava
 • Naďa Suchánková | Stěžery
 • Ivana Sikulová Křížková | Klimkovice
 • Adriana Šindlerová | Šumperk
 • Simona Svobodová | Jihlava
 • Jaroslav Kovanda | Praha
 • Martina Koutná | Brno
 • Markéta Krumpová | Dobřichovice
 • Jana Bartošová | Frýdek-Místek
 • Blanka Kristova | Valašská Bystřice
 • Antonín Nosek | Hořice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jakub Buráň | Morávka
 • kateřina Svobodová | Praha
 • Zuzana Barak | Jindřichův Hradec
 • Monika Han8kov8 | Vysoké Mýto
 • Stanislava Hintenausová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Petr Bulant | Necin
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dana Švecová | Chomutov
 • Data of the signer not published
 • Magdaléna Dvořáková | Praha 6
 • Svitlana Karpenko | Praha
 • Jaroslava Resova | Plzeň
 • Pavel Mráz | Baška
 • Pavla Nešporová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Martina Šimůnková | Rychnov nad Kn.
 • Petra Segeťová | Brno
 • Jitka Pokorná | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Klesal | Praha 10
 • Irena Grygarová | Opava
 • Jakub Filip Novák | Praha 5
 • Petra Janaszová | Ruda nad Moravou
 • Data of the signer not published
 • josef šlajchrt | jindřichův hradec
 • Pavla Rosůlková | Praha 6
 • Lucie Halasová | Brno
 • Gabriela Halasová | Brno
 • Marta Knápková | Slavkov u Brna
 • Renáta Onderková | Havířov
 • Ivana Pivničková | Chotěboř
 • Data of the signer not published
 • Marcela Jahodová | Moravský Písek
 • Anna Becková | Vimperk
 • Aneta Petrová | Vítězov
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Procházková | Krakovany
 • MUDr. Jan Voženílek | ctětín
 • Petra Janíčková | Šumperk
 • Jan Stehlík | Břasy
 • Ondřej Ryšavý | Praha
 • Data of the signer not published
 • Denisa Nesrstova | Hlucin
 • Hana Ciglerova | Zliv
 • Michael Kubík | Žďár nad Sázavou
 • Rene Blaha | Horní Řasnice
 • Petra Bonnet | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Lucie Trelová | Orlová
 • Milan Šindler | Hustopeče nad Bečvou
 • Robert Šilar | Rosice
 • kristyna šurá | křenov
 • Data of the signer not published
 • Michaela Rýznarová | Červená Voda
 • Jana Mayerová | Jihlava
 • Zuzana Hinďoš | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jan Smisek | Chabařovice
 • Lenka Ticová | Ludgeřovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radka Rybáková | České Budějovice
 • Jana Sporková | Praha 2
 • jana mourycová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Poláková | Praha 13
 • Lucie Miksteinová | Opava
 • Eva Husáková Kočičková | Zlín
 • Šárka Dufková | Šternberk
 • Lucie Lacinová | Říčany
 • Radka Pavlačková | Dolní Kounice
 • Hana Fousková | Mirošovice
 • Simona Šmarda Ryšavá | jihlava
 • Martina Červenková | Kladno
 • Miroslav Holec | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Hana Mandlíková | Praha
 • Renata Kubalová | Němčice nad Hanou
 • Zdeňka Veverková | Hradec Králové
 • Jitka Kvapilová | Halenkovice
 • Dita Smetánková | Pardubice
 • Martin Neuman | Praha 4
 • Markéta Bachová | Přeštice
 • Jan Šmarda | Jihlava
 • Roman Król | Karviná
 • Jana Oborná | Zbýšov
 • Zdena Gaarová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jitka Tamchynová | Chomutov
 • Žaneta Peringrová | Opava
 • Petra Czinnerová | Plzeň-Radobyčice
 • Klára Mikušová | Verneřice
 • Sylva Bukáčková | Těšetice
 • Pavel Fiala | Kladno
 • Jana Fialová | Kladno
 • Sabina Ovčačíková | Vsetín
 • Peter Butvin | Praha
 • Lenka Kolářová | Česká Třebová
 • Martin Lepší | Nedabyle
 • Eliška Svobodová | Cheb
 • david pešek | morávka
 • Martina Poloprutská | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Plánka | Havířov
 • Data of the signer not published
 • michaela noemi supkova | uherske hraiste
 • Helena Zemanová | Újezd u Chocně
 • Lenka Pavliňáková | Hodonín
 • Data of the signer not published
 • Sylvie Gaarová | Praha
 • Ivana Pavlíková | Praha 2
 • Karolina Nedělová | Hudlice
 • Kateřina Štarhová | Brno
 • Martin Hetto | Ústí nad Labem
 • Petra Benešová | Praha 10
 • Tereza Nováková | Větrný Jeníkov
 • Jaroslava Znamenáčková | Tynec nad Sázavou
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Peštová | Jihlava
 • Barbora Veselá Huličková | Most
 • Kristyna Mašková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Tietz | Sitné
 • Data of the signer not published
 • Marketa Kaplanova | Frydlant nad Ostravici
 • Markéta Lopraisová | Brno
 • Eva Koubová | Pardubice
 • Eva Machková | Praha
 • Aleš Petr | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Šteg | Chodov
 • Ivan Olšovec | Opava
 • Data of the signer not published
 • Eva Poustecká | Praha 4 - Modřany
 • Jana Šrubařová | Frenštát pod Radhoštěm
 • Zuzana Štěpánová | Litvínov
 • Tereza Dračková | Opava
 • Data of the signer not published
 • Marie Sommerová | Lysá n.L.
 • Renata Adamová | Šimonovice
 • Data of the signer not published
 • Luboš Osička | Velké Bílovice
 • Ela Gaurí | Rostoklaty
 • Data of the signer not published
 • Ing. Jaroslav Vaculík | Bzenec
 • Zdeňka Kasáková | Svoboda nad Úpou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Štěchová | Praha 5
 • Lucie Drvotová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Kazda | Napajedla
 • Data of the signer not published
 • Michal Procházka | Prostějov
 • Bedřich Půža | Zlaté Hory
 • Liliana Fibigerová | Praha
 • Ludmila Dynková | Libenice
 • Ivana Janoušová | Kladno
 • Tomáš Žert | Uherské Hradiště
 • Ladislav Vasko | Novy Jicin
 • Václav Říha | Liberec
 • Markéta Přikrylová | Brno
 • Martina Hovorková | Plzeň
 • Beáta Majorošová | Ostrava - Poruba
 • Marie Sýbová | Stradonice 109
 • Data of the signer not published
 • Přemysl Duda | Ostrava
 • vlasta štolfová | ladná
 • Pavla Šlechtová | Jihlava
 • Lucie Kejvalová | Skuhrov, Huntířov
 • Data of the signer not published
 • František Panský | Týn nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dominik Zemanová | Rynoltice - Jítrava
 • Data of the signer not published
 • Edita Šínová | Prostejov
 • Data of the signer not published
 • Barbora Müllerová | Tábor
 • Jiří Kasinec | Dubnice
 • Lada Tejklová | Cheb
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Ogořálková | Karviná
 • Romana Večeřová | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Hausenblas | Praha
 • Ilona Matyášová | Hradec Králové
 • Radim Polášek | Trojanovice
 • Bohumír Fajx | Nová Paka
 • Kateřina Zelenková | Kladno 7
 • Martin Kubačák | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Lenka Polášková | Trojanovice
 • Monika Forejtová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Milan Šulc | Žďár nad Sázavou
 • Milada Kadlecová | Hostětice
 • Magdalena Kočiščáková | Varnsdorf
 • Kateřina Niklfeld | Praha 9
 • Tomas Hurych | Jindrichuv Hradec
 • Data of the signer not published
 • Filip Malý | Stráž nad Nežárkou
 • Data of the signer not published
 • Jan Stankovic | Ostrava
 • Marianna Tarnavská | Nová Role
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Dokulilová | Stařeč
 • Petra Rychtecká | Ostrava
 • Zuzana Bartáková | Jihlava
 • Monika Valová | Brušperk
 • Dana Čumplová | Praha 9
 • Radovan Vaško | Nový Jičín
 • Markéta Kučerová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Veronika Vorlíčková Urbanová | Dobřichovice
 • Taťána Petrášová | Orlová
 • Data of the signer not published
 • Iva Vašíčková | Orlo á
 • Daniel Sikora | Navsi
 • Bohumil Kysela | České Budějovice
 • Eva Šrámková | Náchod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Josef Mládek | Zábřeh
 • Darina Bendová | Kadaň
 • Markéta Bůžková | Frýdek Místek
 • Jana Švachova | Karviná
 • Jana Šutová | Praha 9
 • Marie Jungmannová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Martina Francová | Praha 4
 • Světla Bláhová | Liberec
 • Darja Zajícová | Praha
 • Melánie Klvaňová | Příbor
 • Jiří Kopta | Praha 4
 • Karolína Domanjová | Kadaň
 • Lucie Škvařilová | Boskovice
 • Olga Jarkovská | Světice
 • Anna Dorňáková | Plzeň
 • Jana Dobešová | Choryně
 • Lucie Tomeckova | Mnisek pod Brdy
 • Libor Sedlacek | Tabor
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Mikuláčková | Hodonín
 • Jarmila Jeřábková | Brno
 • Jiří Szurman | Třinec
 • Data of the signer not published
 • VERONIKA LUKŠÍKOVÁ | PLZEŇ
 • Iva Kubíková | Vojkovice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kočová | Teplice
 • Zuzana Marešová | Praha 9
 • Eva Dobiášová | Frenštát p.R.
 • Veronika Sestakova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jana Panušková | Praha 5
 • Martin Růžek | Slaný
 • Zuzana Chytkova | Jihlava
 • Petra Miksová | Jihlava
 • Petra Ruzickova | Praha
 • Ilona Vamberská | Hlinsko
 • Data of the signer not published
 • Jana Hernychová | Praha 4
 • Jana Fenclová | Praha
 • Jana Adamcova | Bohumin
 • Alena Skácelová | Březolupy
 • Data of the signer not published
 • Jana Budková | Chotýšany
 • Zuzana Moravcová | Liberec
 • Veronika Mazurková | Machov
 • Natálie Tothová | Zlín
 • Marika Kocurová | Praha 10
 • Tomáš Keprt | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vlasta Vavřínová, MUDr. | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Monika Kollerová | Nová Role
 • Blanka Osičková | Praha
 • Kateřina Kuřátková | Pardubice
 • Jana Pleskotová | Velemín
 • vlaďka Hlavsová | Uherské Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Jiří Janko | Hořice
 • Lenka Burešová | Praha 5
 • Jitka Sobotová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Peter Sefcik | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Tic | Ludgeřovice
 • Lucie Střílková | Otice
 • zdeňka kubaštová | k.vary
 • Markéta Zelená | Brno
 • Lenka Novotná | Praha
 • Data of the signer not published
 • Markéta Sokolová | Beroun
 • Petr Horn | Praha
 • Libor Vajbar | Břeclav
 • Lucie Kohoutová | Ledenice
 • Sandra Jančová | Olomouc
 • Jitka Heclová | Nový Malín
 • Martin Ševčík | Praha 6
 • Ester Miffková | Tatobity
 • Věra Křepelková | Pardubice
 • Zita Polachová | Moravská Nová Ves
 • Aneta Mrtková | Chotěboř 58301
 • Anna Rezková | Praha
 • Klára Volfová | Jáchymov
 • Pavlína Hejduková | Hrušovany u Brna
 • Zuzana Tománková | Humpolec
 • Jana Kubová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Pavla Kadlecová | Opava
 • Monika Kasalá Stiborková | Pardubice
 • Iva Votroubková | Praha 8
 • Iva Binhaková | Lomnice nad Pop.
 • Ivan Janský | Jablonec nad Nisou
 • Erika Paroulková | Týnec nad Sázavou
 • Boris Kopčák | Rokycany
 • Petr Korda | Praha 8
 • Marek Gil | Dolní Lutyně
 • Data of the signer not published
 • Milan Tejkl | Cheb
 • Renata Novotná | Karlovy Vary
 • Andrea Pechová | Jihlava
 • Pavla Škulcová | Milovice
 • Jana Dobrovodská | Litoměřice
 • edita vankova | semily
 • Data of the signer not published
 • Jana Beneschová | Brno
 • Petra Plachá | Veselá u Semil
 • Data of the signer not published
 • Josef Toufar | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zita Maierová | Ostrava
 • Daniela Tunová | Semily
 • Tereza Schimperková | Praha 9
 • Pavla Chmárová | Vestec, Praha západ
 • Hana Kulová Tomáštíková | Hlučín
 • Data of the signer not published
 • Ivana Fichtnerová | Frýdlant v Čechách
 • Data of the signer not published
 • Monika Fetrová | Jablonec nad Nisou
 • Jitka Mazurková | Machov
 • Jakub Růžička | Votice
 • Jan Šinágl | Žebrák
 • Jaroslava Mokrošová Jirušková | Moravské Budějovice
 • Zuzana Matznerová | Příbor
 • Dušan Pomahač | Praha 10
 • Emilie Liskovska | Kralupy n. vltavou
 • Silvie Outratová Petrová | Ostrava
 • Michal Stránský | Kopřivnice
 • Marie Mašková | Lomnice nad Popelkou
 • Milena Obůrková | Poříčí nad Sázavou
 • Martina Smolková | Míškovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marketa Lišková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Moravec | Oldřichov vHájích
 • Zdeňka Bachtjanová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jan Brabec | Plzeň
 • Anna Váchová | Praha 5
 • Aurélia Chábová | Dolni Poustevna
 • Lukáš Poláček | Příbram
 • Dagmar Babková | Praha 10
 • Ctibor Ott | Břasy
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Vondrová | Kralupy nad Vltavou
 • Veronika Kolčavová | Babice u Rosic
 • Marek Kunc | Polepy
 • Barbora Jandova | Praha 1
 • Denisa Lain Ibolya | Plaňany
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Skoumalová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Šárka Jirsáková | Praha 9
 • Marie Tyburcová | Praha
 • Dana Honková | Horní Slavkov
 • Jana Kratochvílová | Ostrava
 • Stanislava Sládeková | Brno
 • Petr Košvanec | Kolín 5
 • Data of the signer not published
 • Eva Melcherová | Zábřeh
 • Kateřina Janatová | Chrustenice
 • Šárka Košvancová | Kolín 5
 • Ondřej Císař | Praha
 • Jana Nováková | Hředle
 • Iveta Antropiusová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michaela Šupíková | Kutná Hora
 • Aurel Klimt | Malešov
 • Eliška Pavelková | Tvarožná
 • Petr Pospíšil | Sulkovec, p.Rovečné
 • Michal Kodad | Veliny
 • Miloslav Novotný | Praha
 • Jana Kolouchová | Cheb
 • Data of the signer not published
 • Maria Pospíšilová | Sulkovec, p.Rovečné
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dita Bosáková | Brno
 • Lucie Urbaníková | Slavičín
 • Miruška Gottfriedová | Kynšperk nad Ohří
 • Eva Mrázová | Břeclav
 • Data of the signer not published
 • Jana Nováková | Brno
 • Markéta Lisá | Brno
 • Data of the signer not published
 • Veronika Vršovská | Duchcov
 • Daniela Havlíčková | Poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Karel Mašek | Praha
 • PETRA VELECHOVSKÁ | ČERNČICE
 • Alena Pruchova | Osek u Rokycan
 • Kristina Studená | Laskov
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Gálová | Štíty
 • Irena Hloucalová | Bechyně
 • Kateřina Havlová | Uherský Brod
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Milan Freiberg | Slavkov
 • Data of the signer not published
 • Tereza Císařová | Praha 7
 • Robert Janč | Libčice nad Vltavou
 • Gabriela Němcová | Zlín
 • Veronika Schromova | Frýdek-Místek
 • Slavomír Miškovec | Praha 4
 • Leona Hofmanová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Milan Fencl | Litvínov
 • Zuzana Kořínková | Deštná
 • Honza Trtik | Praha
 • Lenka Opatová | Praha
 • Jakub Dostál | Olomouc
 • Petr Lesa | Tupesy, 68707
 • Olga Hermanová | Náchod
 • Martina Králová | Přerov
 • Viktoria Rucká | Ceske Budejovice
 • Kristýna Dvořáková Nedvědová | Plesná
 • marie Sarkoziova | olomouc
 • Mariana Skálová | Praha 9
 • Milan Pospíšil | Velké Opatovice
 • Blanka Kholová | Hostinné
 • Jiří Kopuletý | Praha 8
 • Martina Bartušková | Hřebeč
 • Petra Cmuntová | Plzeň
 • Petr Sedláček | Vilémov
 • Jana Hemzova | Břeclav
 • Andrea Vosejpková | Nová Plánice
 • Data of the signer not published
 • Iveta Petříková | Malá Skála
 • Petr Schrom | Frydek-Mistek
 • Jana Mitrová | Liberec
 • Miroslava Šimonová | Oldřichov v Hájích
 • Blanka Bednaříková | Olomouc
 • Eva Opočenská | Praha
 • Petra Míšechová | Benátky nad Jizerou
 • Adela Pankova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michala Zgarbová | Vsetín
 • Bára Čermáková | Praha
 • Tomáš Kadlec | Brno
 • Data of the signer not published
 • Eva Peterková | Opava
 • Olga Hrdličková Simonidesová | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • michaela vojtkova | praha 8
 • Petra Průchová | Plzeň
 • Jaroslava Pernicová | Rousínov
 • Data of the signer not published
 • Terezie Vojáčková | Praha
 • radek motzke | kaly
 • Simona Kratochvílová | Volduchy
 • Ivana Hlavicová | Kelč
 • Jan Melich | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radana Pavelková | Hlubočky
 • Eva Šírová | Rokytnice nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Žofie Převrátilová | Semily
 • Lenka Horáčková | Druztová
 • Lucie Pospíšilová | Stráž nad Nežárkou
 • Václav Viktora Viktora | Žihle
 • Zuzana Krsková Hamajová | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Martin Gálik | Praha
 • kateřina vávrová | Praha 8 - Dolní Chabry
 • Lucia Pipasova | Praha
 • Olga Málková | Jindřichův Hradec
 • Martina Zikmundová | Praha 7
 • Lucie Formanová | Ostrava
 • Eva Suchelová | Malenice
 • Data of the signer not published
 • Jitka Němečková | Chotýšany
 • Pavel Brožek | Praha 5
 • Jana Ovesná | Nové Hrady
 • Viktoriya Galik | Praha
 • Tereza Zikmundová | Prisovice
 • Miluše Štiková | Hlinsko
 • Michaela Glierová | Nové Město nad Metují
 • Data of the signer not published
 • David Dušek | Praha Kolovraty
 • Lada Králová | Břeclav
 • Data of the signer not published
 • Petra Dušková | Praha Kolovraty
 • Barbara Le Gall | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lenka Filipová | Brankovice
 • Marie Štosová | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Božena Kantorová | Holice
 • martin cepek | povrly
 • Miroslav Helcl | Aš
 • Eva Helclová | Aš
 • Barbora Jeřábková | Brno
 • Markéta Suchelová | Malenice
 • Data of the signer not published
 • Barbara Heger | Praha
 • eva Muláčková | bubovice
 • Data of the signer not published
 • Nikola März | Karlovy Vary
 • Renata Tomešková | Jablůnka nad Bečvou
 • Klára Krajči | Boskovice
 • Tomáš Válek | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Eva Dvořáková | Dolní Bukovsko
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Denisa Vitkova | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Štěrbová | Uherské Hradiště
 • Zuzana Válková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Jitka Řeháková | Heřmanův Městec
 • Aneta Kubík Charvátová | Kroměříž
 • Klára Skýpalová | Vsetín
 • Ján Cvaniga | Tynec nad Sázavou
 • Stanislav Smutný | Brno
 • Naďa Poulová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Nela Chovancova | Olomouc
 • hana blahova | brno
 • Slávka Musilová | Syrovice
 • Alice Pelikánová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Zapletalová | Jankov
 • Data of the signer not published
 • Hana Bubancová | Bobnice
 • Data of the signer not published
 • Hana Hájková | Netolice
 • Monika Žáková | Ústí nad Labem
 • Klára Podhorníková | Písečná
 • Data of the signer not published
 • Jan Prášek | Brno
 • Lenka Jeníčková | Praha 7
 • Michal Blahák | Bystřice n. P.
 • Zuzana Bártová | Praha 1
 • Kateřina Marková | Olomouc
 • Jarmila Poláková | Vyškov
 • Marek Štajnar | Přerov
 • Tomáš Majdloch | Valašské Meziříčí
 • Zuzana Vrtišková | Otice
 • Data of the signer not published
 • Helena Pešková | Netolice
 • Miroslav Pavel | Zlín
 • Pavel Dostál | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Vachel | Příbram
 • František Šťastný | České Budějovice
 • Pavla Dymáčková | Ostrava
 • Bohumíra Krutišová | Dolní Kounice
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Klopan | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Šárka Páralová | Pozořice
 • Edita Klopanová | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • zdenka kazdová | hradec králové
 • Michal Kolář | Tábor
 • Klára Andrýsková | Olomouc
 • Eva Matyášová | Semily
 • Kristýna Šenková | Židlochovice
 • Miroslava Plankova | Praha
 • Barbora Šemeláková | Opava
 • Libuše Švadlenová | Plzeň
 • jitka stara | reykjavik
 • Bohdan Vik | Hradec Králové
 • Miroslav Krhounek | Velvary
 • Petra Michlová | Železný Brod
 • Lubomira Samcik | Leiden
 • Dana Pavlů | Hřebeč
 • Data of the signer not published
 • Magdalena Musilová | Městečko Trnávka
 • Miloslava brodská | české budějovice
 • Vladana Milfaitova | Kadan
 • Nikola Melichová | Praha 3
 • Michal Simek | Praha
 • Božena Kristová | Hronov
 • Hana Justová | Plzeň
 • Milan Vincenc | Choceň
 • Marie Růžičková | Praha
 • Veronika Čeřovská | Nová Paka
 • Kateřina Šimková | České Budějovice
 • Kateřina Vondřičková | Strakonice
 • Jiří Pchálek | Opava
 • Miroslava Burešová | Luže
 • Šárka Vránová | Znojmo
 • Karel Kouřil | Zámrsk
 • Petra Vondrušková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Nadrchalova | Bystřec
 • Lucie Slámečková | Holýšov
 • Data of the signer not published
 • Naďa Prokůpková Havlasová | Tatobity
 • Josef Konůpka | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Eva Janasová | Brno
 • Petra Bažantová | Lomnice nad Popelkou
 • Renata Pilařová Raulová | Králův Dvůr
 • Michal Arnošt | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Blanka Bartůšková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Justin Svoboda | Praha
 • Data of the signer not published
 • Michal Remišovský | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Ladislava Kružíková | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Zdena Kadláčková | Šumperk
 • Hana Mašková | Slaný
 • Ivana Píhová | České Budějovice
 • Jaroslava Maloušková | Kamenický Šenov
 • Lukáš Rajzr | Holýšov
 • Petr Pavlicek | Praha
 • Klára Zdechovská | Třebechovice pod Orebem
 • Barbora Hlaváčová | Kaly - Zahrada
 • Martina Rajzrová | Holýšov
 • Nicolas Lecoconnier | Praha
 • Pavel Ploch | Praha 4
 • Eva Šarkozi | Benešov
 • Irena Bártová | Staré Hradiště
 • Daniel Sedláček | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Drahomíra Pavlíčková | Praha 9
 • Magda Lhotáková | Jince
 • Ladislav Čala | Přerov
 • Marie Mrkosová | Praha 2
 • Aneta Klusáčková Klusáčková | Červený Kostelec
 • Data of the signer not published
 • Luna De Lopez | Jesenice-Zdiměřice
 • Data of the signer not published
 • Katarina Peková | Klatovy
 • Lenka Urbánková | Slaný
 • Lukáš Horčík | Praha 2
 • Ilona Borecká | Praha 4
 • Ivana Zejdova | Semily
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alice Rzymanová | Ostrava
 • Jan Rzyman | Ostrava
 • Simona Podlipná | Jablonec nad Nisou
 • Karel Vávra | Kryry
 • Data of the signer not published
 • Michal Svoboda | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Rejchrtová | Rasošky
 • Libuše Hlinková | Staré Křečany
 • Kristina Kristofova | Krasna Lipa
 • Data of the signer not published
 • Ester Siroky | Selkirk
 • Radek Sakáč | Halenkovice
 • Miroslav Svoboda | Neratovice
 • Elena Anzari | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Barbora Jezlová | Plzeň
 • Klára Laura Štaifová | Český Brod
 • Data of the signer not published
 • Jana Stránská | Kopřivnice
 • Ondřej Šanda | Kaplice
 • Mirjam Šrubařová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Romana Čutková Čutková | České Budějovice
 • Bohumila Pavlisová | Králův Dvůr - Levín
 • Věra Svitáková | Kopřivnice
 • Data of the signer not published
 • Vlastimil Šulc | Kamenický Šenov
 • Hana Viktorová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Roman Kahaj | Němčice nad Hanou
 • Michaela Vodecká | Návsí
 • Emil Kerekeš | Příbram
 • Jana Buresova | Praha 7
 • Lucie Kordová | Praha 8
 • Eva Štíbrová | Ivaň
 • Gabriela Valášková | Olomouc
 • Aneta Petrů | České Budějovice
 • Lenka Pavlíková | Praha 6
 • Petr Hrabal | Olomouc
 • Anežka Růžičková | Most
 • Lenka Sedláková | Slatiňany
 • Lucie Stehlíková | Verměřovice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kunovská | Čekyně
 • Kateřina Týčová | Dlouhý Most
 • Data of the signer not published
 • Petra Kohoutková | Rumburk
 • Denisa Petruzalkova | Hradec Kralove
 • Lada Třísková | Nemošice-Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Miluše Šnajdrová | Škvorec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Belikova | Studena
 • Karolína Masopustová | Jablonec nad Nisou
 • Lenka Voldánová | Morašice, okres Chrudim
 • Marie Vymazalová | Viničné Šumice
 • Inka Mücková | Praha 8
 • Michaela Tošerová | Humpolec
 • Jana Kučerová | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Michaela Bartůsková | Kvasice
 • Radka Ivanová | Klimkovice
 • Radek Port | Krupka
 • Jana Lhotová | Jablonec nad Nisou
 • Pavla Koutníková | Šternberk
 • Data of the signer not published
 • Milan Borecký | Kynšperk n/O
 • Data of the signer not published
 • Tereza Tužová | Kryštofovo Údolí
 • Jaroslav Kovář | Ostrava 2
 • Data of the signer not published
 • Vladislava Pavlínková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Tereza Chmelíková | Praha
 • Olga Hůlová | Rakovník
 • Adéla Baránková | Strmilov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karel Beneš | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Vojtěch Daniš | Praha
 • Radek Walica | Hrádek
 • Erika Hettešová | Praha
 • Jaroslav Čížek | Praha
 • Jana Freudlová | Lázně Toušeň
 • Zuzana Kozielová | Přestavlky u Čerčan
 • Karolina Pihlíková | Rudník
 • lucie špeldová | Praha 4
 • Zdeňka Šťastná | Pečky
 • Marian Čásár | Bedřichov
 • josef nociar | pardubice
 • Johana Bedřichová | Telecí
 • Pavla Vlasáková | Česká Lípa
 • Robert Osuský | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Olga Šmídová | Maršovice
 • Lenka Kociánová | Hradec Králové Svinary
 • Jitka Jägerová | Dolní Brusnice
 • Martina Holá | Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • Petr Bocek | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Večeřa | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Schejbalová | Broumov
 • Hana Dvořáková | Duchcov
 • Milena Jiránková | Liběchov
 • Lenka Kubíčková | Havířov
 • Blanka Bubeníčkova | Moravske Budejovice
 • Veronika Válová | Plzeň
 • Pavlína Mošnerová | Liberec
 • Olga Benešová | Praha 4
 • Jaroslav Pechar | Praha
 • Leoš Sikora | Telč
 • Šárka Šolcová | Děčín II.
 • Data of the signer not published
 • Michaela Lišťáková | Ostrava
 • Hana Hrňová | Ústí nad Orlicí
 • Anna Lišťáková | Dlouhá Třebová
 • Bohuslav Vítek | Vysoké Mýto
 • kateřina hudcová | vyškov
 • Eva Mahrová | Brno
 • Richard Moravec | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Libor Vilímek | Doubravice n.Svitavou
 • Lenka Fáberová | p.Strmilov
 • Jindřiška Kaplanová | Praha 4 - Michle
 • Petra Langášková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Radek Herout | Liběchov
 • Jana Štefková | Kašava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Zenáhlíková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Hanušová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Šípová | Lom
 • Karla Štiková | Brno
 • Katerina Klempirova | marenice
 • Eva Uhlířová | Velké Pavlovice
 • Data of the signer not published
 • Martin Plachecký | Mníšek
 • Kateřina Hasoňová | Sivice
 • Data of the signer not published
 • Věra Chramostová | Praha 4
 • Ludmila Černá | Teplice
 • Jiří Cakl | Česká Lípa
 • Eva Myslivcová | Kleneč
 • Šárka Zikmundová | Říčany
 • Karolína Fakheri Tehrani | Praha Kolovraty
 • Dagmar Valentová | Osek
 • Jan Pohl | Rakovník
 • ondřej vinš | praha
 • Data of the signer not published
 • Jiří Shon | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Václava Dandová | Velvary
 • Michaela Dolnáková | Chomutov
 • Veronika Andělová | Turnov
 • Julie Uvírová | Kaplice
 • Magdaléna Šafránková | Praha
 • Aleš Hanzelka | Závišice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Jančík | Bukovec
 • Nataša Viková | Divec
 • Marcela Macková | Praha 2
 • Milan Kratochvíl | Opařany
 • Veronika Krausová | Varnsdorf
 • Lenka Castro Kühnlová | Děčín
 • Eva Šimonová | Náchod
 • Eva Fenclová | Litvínov
 • Marek Ditrich | Toužim
 • Veronika Kolndrekaj | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Markéta Knapková | Kroměříž
 • Martina Kollerová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Eva Hrubá | Benešov
 • Veronika Pipková | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Lenka Plešmídová | Plzeň
 • Lenka Virtová | Bystřice pod Hostýnem
 • Daniela Zezulová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Světla Musilová | Písečná
 • Kristina Foglová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Milica Arbetová | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Horsakova | Vizovice
 • Růžena Šandová | Kaplice
 • Hanka Synková | Kamyk nad Vltavou
 • Markéta Beranová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Lada Kašová | Bušovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Křivánková | Brno
 • monika muchková | mnichovo hradiště
 • Žaneta Poláková GRÍSOVÁ | Švábenice
 • Iva Bortlova | Brno
 • Michaela Koreňová | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Milada Froňková | Statenice
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Pešková | Písek
 • Zdenka Dostalová | Nachod-Lipí
 • Alexandra Luhanová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Dandová | Slaný
 • Marta Kolářová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jana Douchová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Aneta Gregorová | Brno
 • Věra Opavová | Písek
 • Data of the signer not published
 • Petra Ryndová | Neustupov
 • Veronika Priharová | Praha 4
 • Drahomíra Kasalová | Přibyslav
 • Lucie Eretová | Holýšov
 • Vladimír Zeman | Týniště nad Orlicí
 • Marta Nováková | Karvina
 • Jan Kuchař | Černošice
 • Helena Milcová | Praha
 • Alexandra Fialová | Trebon
 • Lukas Francl | Praha 6
 • Alena Matejka | 394 92 Mnich
 • Martina Kufnerová | Plzeň
 • Aneta Kluchova | Praha
 • Judita Bernkopfová | Břeclav
 • Hana Lázničková | Velké Meziříčí
 • eva sedlakova | trebic
 • Kamila Chwastková | Třinec
 • Andrea Kušnirová | Vysoké Mýto
 • Michaela Pelzova | Lipník nad Bečvou
 • Hana Žaneta Fleknová | Hřebeč
 • Mirka Lišková | Vysoké Mýto
 • Viktor Dojčák | Jihlava
 • Tomáš Janda | Plzeň
 • Sylvia Petoova | Praha
 • Hana Krninská Liškařová | Hluboká nad Vltavou
 • Lucie Králová | Plzeň
 • Kateřina Broža | slaný
 • Jana Horáčková | Jičín
 • Jan Kořínek | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Veronika Veselá | Kamenný Přívoz
 • Marek Pavlik | Praha 5
 • Ludmila Pszczolková | Ostrava
 • Johana Kuličová | Praha
 • Radek Stránský | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Tereza Bednářová | Týniště nad Orlicí
 • Michaela Černochová | Příkazy
 • Data of the signer not published
 • Petra Martochova PAvlikova | Brandys nad Labem-Stara Boleslav
 • Jana Bělochová | Chrudim
 • Eva Novotná | Praha 10
 • Eva Veselková | Vetlá
 • Vladimír Jelen | Praha 5
 • Helena Šeblová | Brno
 • Petr Sporer | Jíloviště
 • Ida Kantor | Praha
 • Antonín Toman | Běhařov
 • Lucia Brizova | Uvaly
 • Andrea Spáčilová | Znojmo
 • Simona Peterková | Dubné
 • Hana Tomášková | Ostrava
 • Eva Zemanova | Prostějov
 • Marie Sadowská | Ostrava
 • Gabriela Jägerová | Praha
 • Helena Dvořáková | Praha
 • Monika Štaudová | Ústí nad Orlicí
 • Iva slováková targová | hrádek
 • Petra Korbelová | Hradec Králové
 • Martina Beránková | Praha 6
 • Veronika Čihulková | Praha
 • Monika Kovačičínová | Brno
 • Karel Bartošek | Němčice nad Hanou
 • Lucie Hodovalová | Libchavy
 • Data of the signer not published
 • Martina Vachterová | Pečky
 • Jana Teplá | Jihlava
 • Data of the signer not published
 • Jana Hajská | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Kristina Camidge | Květnice
 • Martina Šebestová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Romana Neureiterová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Dolejš | Břasy
 • Klára Boháčová | pardubice
 • Miloslava Matoušová | Česká Lípa
 • Michal Cernaj | Velky Krtis
 • Jana Filkornová | Chrudim
 • Miroslav Mach | Otrokovice
 • Petra Hechtová | Praha 5 - Hlubočepy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Linda Koumarová | Praha 2
 • Michaela Komrsková Polášková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Bartásková | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Jiřina Charvátová | Rudná u Prahy
 • Simona Mádrová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michala K. Rocmanová | Praha 6
 • Soňa Svobodová | Kozojídky
 • Jan Šebelík | Lázně Bělohrad
 • Miroslav Otto | Trinec
 • Marie Hejdánková | Praha
 • Linda Ruzickova | Brno
 • Pavel Němec | Karlovy Vary
 • Tereza Vitišová | Milín
 • Helena Adamovská | Kaznějov
 • Ing. Jan Bažacký | Háj ve Slezsku
 • Data of the signer not published
 • Alena Velebová | Brno
 • Marcela Farová | Plesná
 • Hana Pospíšilová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Ptáčková | Ústí nad Orlicí
 • Irena Juráková | Praha
 • Lucie Višinková | Polná
 • Filip Bachoríl | Havířov
 • Helena Ondrová | Klimkovice
 • Magdalena Hanzlikova | Ceske budejovice
 • Petr Šebesta | Brno
 • Milena Bachoríková | Havířov
 • Veronika Pavelkova | Benátky nad Jizerou
 • Marie Bugyiková | Horni Slavkov
 • Peter Bachorík | Havířov
 • Ivan Adamovič | Praha
 • Iva Chvojková | Javornice
 • Martina Pexídrová | Protivín
 • Kamila Fritz | Veverská Bítýška
 • David Tyl | Přeštice
 • Marketa Dlouha | Praha
 • Zdenka Hánová | Praha 9
 • Dagmar Pelcová | Čepí
 • Hana Kobzova Kobzova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lucie Auersvaldová | Dolce
 • Marie Juroszová | Kobeřice
 • Marie Zhai | Brno
 • Ivana Fuxová | Drhovy
 • Radim Chytra | Praha 4 Komořany
 • Karolina Auersvaldova | Trtenice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Antalová | Praha 1
 • Jana Truxová | Praha 4
 • Tereza Chwastková | Třinec
 • Jana Janečková | Plzeň
 • Kateřina Sováková | Rožnov p.R.
 • Kateřina Matláková | Praha
 • Jana Fikarová | Přibyslav
 • Petr Porada | Praha
 • Libor Vlček | Praha 4 - Újezd
 • Data of the signer not published
 • Jana Fejfarová | Dubí
 • Data of the signer not published
 • Alena Matysová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Jana Kovaříková | Brno
 • Lenka Vodseďálková | Vrchlabí
 • Ludmila Valentová | Praha
 • Simona Brusová | Ostravice
 • Petr Bernard | Kobeřice
 • Eva Hrindová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Michaela Baldová | Plzeň
 • Dalibor Lehečka | Nučice
 • Lenka Semeráková | Červený Kostelec
 • Klara Novakova | povrly
 • Zuzana Hluchníková | Vojkovice
 • Pavlina Hradelova | Lelekovice
 • Jiří Nachtigall | Praha
 • Data of the signer not published
 • Roman Fencl | Decin
 • Eva Klímová | Jablonec nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Jana Vinklbauerová | Holýšov
 • Data of the signer not published
 • Roman Kolář | České Budějovice
 • Radek Švec | Praha 4
 • zuzana bezunková | Praha
 • Zdeněk Habarta | Červená Voda
 • Tereza Petáková | Braskov
 • Data of the signer not published
 • Lucie Solarová | Praha 4
 • Jana Dvořáková | Louny
 • Zbyněk Valenta JUDr. | Praha
 • Marie Kněžíček Ryšková | Horní Těrlicko
 • Marcela Kýrová | Praha
 • Helena Matyášová | Jablonné nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Kořínková | Chrastava
 • Monika Pavelková | Praha 6
 • Tomáš Jiřikovský | Lužice
 • Markéta Pektorová | Praha 7
 • Anna Klepalová | Olomouc
 • Jana Tichá | Uherské Hradiště
 • Eva Jandeková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Dagmar Polomíková | Horní Bečva
 • Eva Jiřikovská | Lužice
 • Katrin Hudcová | Jihlava
 • Olga Steinerová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radislav Uvíra | Hluboká nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Blanka Vnentrakova | Liberec
 • Petr Slezák | Nerativice
 • Monika Škopová | Jílovice
 • Jitka Košíková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Šárová | Děčín
 • Tomas Cerny | Praha 8
 • Petra Žaludová | Oslavany
 • Hana Stoklasová | Bílovice nad Svitavou
 • Roman Měrka | Vizovice
 • Tereza Spinelli | Praha 2
 • Ludomíra Bergerová | Ostrava
 • Lucie Kocourková | Velká Jesenice
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Štefek | Čechy pod Kosířem
 • Hana Murphy | Lázně Bohdaneč
 • Kateřina Diblíková | Česká Skalice
 • Veronika Valášková | Praha
 • Veronika Lobreisová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Martina Maňáková | Ostŗava
 • Petra Kašparová | Valašské Meziříčí
 • kamil repeš | Děčín
 • Anna Hrochová | Lovosice
 • Jakub Vrbata | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Sucha | Praha 9
 • Monika Polívková | Studená
 • Petra Musilová | Bozkov
 • Martin Převrátil | Kutná Hora
 • Aleš Kučera | Brno
 • Marie Kocumová | praha
 • Kristýna Hanzelková | Písečná u Žamberka
 • Radka Oborná | Třebíč
 • lukas motl | k.vary
 • David Živor | Praha 2
 • Roman Oborný | Třebič
 • Marcela Váchová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Voleský | Choryně
 • Lenka Szirotná | Neratovice
 • Lucie Sotakova | Vojkovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Šatava | Praha 10
 • Lenka Frková | Praha
 • Data of the signer not published
 • vlasta hlinková | praha 4
 • Lenka Milackova | Zatec
 • Michal Kellner | Praha 5
 • Jana Šatavová | Praha 10
 • Tomáš Marcalik | Ostrava
 • Lucie Ali | Teplice
 • Marek Čadan | Zlín Mladcová
 • Jana Vančurová | Praha 1
 • Lenka Jirásková | Jílovice
 • Dominika Sýkorová | Brno
 • Olga Kraj | Praha
 • Monika Kopecká | Brno
 • Michaela Tlapáková | Holice
 • Michal Bleha | Praha 18
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Heston | Ostrava
 • Anna Urbanová | Jihlava
 • Elena Fusková | Vidče
 • Data of the signer not published
 • Marek Levý | Praha
 • Lucie Jamrychová | Ostrava
 • Kristýna Škávová | Praha
 • Petra Sakáčová | Halenkovice
 • Petra Podzimková | Vrábče
 • Kristina Kuldova | Rychvald
 • Vlasta Buzková | Písek
 • Jan Studeník | Frýdek Místek
 • Helena Pánová | Bratříkov
 • Tatjana Pavelcová | Jaroměř
 • Ivana Kudlíková | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • gabi fritschova | praha 1
 • Petra Dobešová | Vidče
 • Luděk Kastner | Kostomlaty n/Labem
 • Olga Pohlová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petr Šafránek | Poděbrady
 • Klára Galusová | Frýdek-Místek
 • Petra Šináglová | Praha
 • Martin Endyš | Praha 4
 • Šárka Hošová | Těškovice
 • Roman Ševčík | Slavičín
 • Data of the signer not published
 • Pavla Wohlschläger | České Budějovice
 • Nikola Martincová | Praha
 • Jitka Jílková | Brno
 • Petr Drábek | Dolní Bojanovice
 • Data of the signer not published
 • Eva Vávrová | Slaný
 • Data of the signer not published
 • Denisa Michálková | Petrovice
 • Jaroslav Eichler | Chvaletice
 • Martina Pěkná | Praha 5
 • Martina Portova | Krupka
 • Aneta Nosková | Jaroměř
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Denisa Zahálková | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Radim Štengl | Praha
 • Eliška Faitová | Komárov
 • Pavla Fialová | Bílovice nad Svitavou
 • Pavlína Miturová | Dobrá
 • Xenia Svobodova | Praha 5
 • Zuzana Kopřivová | Valašské Meziříčí
 • Petra RAszková | Smilovice u Třince
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Štěpánková | Brno
 • Monika Slezáková | Neratovice
 • Lucie Pavoučková | Praha
 • Petra Bendlová | Letovice
 • Leoš Rössler | Jičín
 • Data of the signer not published
 • Radka Neugebauerová | Jablonec nad Nisou
 • Romana Hypšová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Hlistová | Velké Heraltice
 • Richard Růžička | Novosedly nad Nežárkou
 • Markéta Zjadinová | Brno
 • Zuzana Olivová | Nový Jičín
 • Jaromíra Horáková | Praha 4
 • Klára Kutilová | Praha
 • Petra Costello | Solopisky
 • Data of the signer not published
 • Lucie Martínková | Frýdlant
 • Ivana Tesková | Písek
 • Margareta Šlemínová | Praha
 • Petra Moravcová | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Hloušová | Bystré
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Almíra Pitronová | Kobeřice u Brna
 • Václav Zeman | Brno
 • Libor Baláček | Broumov
 • Data of the signer not published
 • Anna Kozáková | Písek
 • magdaléna carbochová | praha
 • Data of the signer not published
 • Markéta Faltová | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Lucie Košťálová | Šumperk
 • Eva Rotterová | Dubicko
 • Florentina Mášová | Praha
 • Monika Šrámková | České Budějovice
 • Petr Nazarov | Plzeň
 • Jana Turková | Horšovský Týn
 • Data of the signer not published
 • Hana Benešová | Plzeň
 • Zuzana Šornová | Praha 9-Kbely
 • Vlastimila Němcová | Č.Budějov ice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Mojcherová | české budějovice
 • Michaela Nechybová | Roztoky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Hnilicová | Otrokovice
 • Lucie Dolečková | Králíky
 • Karla Růžičková | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Vítek | Vyškov
 • Prokop Fialka | Beroun
 • Vendula Čapková | Praha
 • Kateřina Pokorná | Praha
 • Jaroslav Černovský | Dobruška
 • Anna Halabalová | Brno
 • eva ballova | praha
 • Barbora Zemanová | Náměšť nad Oslavou
 • Hana Pšeničkova | Pacov
 • Kateřina Vávrová | Brno
 • Anežka Rotterová | Vyškov
 • Monika Papp | Kouřim
 • Eva Šedivá | České Budějovice
 • Simona Anna Matějková | Křivoklát
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marie Lisková | brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Procházková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Bícová | Praha
 • Patrik Salinger | Praha 10
 • Markéta Pavlíková | Praha
 • Grus Michal | Praha 12
 • Data of the signer not published
 • Helena Malerz | Dešov
 • Jana Jarolímová | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • David Urban | České Budějovice
 • Kateřina Ondisová | Ostrava
 • Veronika Ambrozyová | Jeseník
 • Vasyl Hridzhak | Heřmanovice
 • Lucie Hospodská | Praha 5
 • Petra Hájková | Náměšť nad Oslavou
 • Yveta Halászová | Přibice
 • Lenka Havriščuková | Ostrava
 • Jakub Černý | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Miloslava Baťková | Újezd u Brna
 • Alena Marečková | Jeseník
 • Pavel Martynek, MUDr | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Ivan Šlanc | Praha 10- Záběhlice
 • Martin Domes | Brno
 • Marie Došková | Polná
 • Lucie Šlancová | Praha 10- Záběhlice
 • Gabriela Sarai Březinová | Hrušovany u Brna
 • Josef Dufek | Vysoké Mýto
 • Vladimír Žán | Praha
 • Markéta Mihalcsatinová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Martin Šanda | Roztoky
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Taťána Rovnerová | Plasy
 • Kateřina Hridžak | Heřmanovice
 • Data of the signer not published
 • HORSKA BANKA | POLNÁ
 • Erika Jeřábková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Fuksová | Loděnice
 • Beata Tempírová-Kotrlá | Žamberk
 • Data of the signer not published
 • Stanislava Čejková | Desná I
 • Miroslava Eberlová | Plzeň
 • Kateřina Roslerová | Hlučín
 • Jiří Barvík | ždánice
 • Barbora Pešková | Praha
 • Anna Procházková | Praha
 • Radim Dobiáš | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Naďa Bartíková bartíková | liberec
 • Jan Šenk | Bukovinka
 • Hana Meierhoffová | Krnov
 • Dominika Dobiášová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Petr Velechovský | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Petra Tauchmanova | Poděbrady 7
 • Martina Vedralová | Velvary
 • Radomila Kůsová | Prachatice
 • Hana Neprašová | Sázava
 • Data of the signer not published
 • Lenka Kubálková | Praha 9
 • Edita Reinoldová | Dolní Bukovsko
 • zuzana drizhalova | nymburk
 • Leona Uhrová | Uherské Hradiště
 • Data of the signer not published
 • Pavel Nepustil | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jana Vtípilová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Jana Málková | Dolní Čermná
 • Petr Kubík | Teplice
 • Věra Cimrová | Mělník
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Jančálek | Mořkov
 • Tatiana Matulová | Praha 3
 • Eva Hrstková | liberec
 • Hana Sigmundová | Slatinice
 • Data of the signer not published
 • Pavel Vondrovský | Sedlčany
 • Alice Košťálová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Martina Tobolová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Musil | Moutnice
 • Iveta Musilová | Moutnice
 • Lenka Káčerková | Petrov
 • Alena Kučerová | Ostrava
 • Petr Jager | Praha 8
 • Radka Dobesova | Velky Vrestov
 • Leoš Janáček | Brno
 • Radim Klus | Karvina
 • Darina Vašutová | Třinec
 • Dana Bartoňková | Brno
 • Aleš Mangel | Havířov
 • Ludmila Chábová | Dolní Poustevna
 • Dalibor Veverka | Tetčice
 • Tatka Smoula | Benesov u Prahy
 • PeTra Zlochová | Brandýsek
 • Data of the signer not published
 • Renata Novackova | Roznov pod Radhostem
 • Jan Houzvicka | Zingem, Belgie
 • Ondřej Vaněk | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Juříčková | Brno
 • Iva Sedlackova | Praha 10
 • Jan Půlpán | Choceň
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Mandelikova | Moutnice
 • Petr Bartoš | Mladá Boleslav
 • Olga Cudlínová | Praha 6
 • Jiří Špak | Karviná
 • Michaela Míkovcová | Ústí nad Orlicí
 • Veronika Kostolná | Kladno
 • Anna Hudská | Turnov
 • Jan Štěpánek | Bakov nad Jizerou
 • Radka Fojtová | Třemošná
 • Lucie Kettnerová | Choryně
 • Jiří Škvrna | Bradlec
 • Lena Komanicka | Uničov
 • Data of the signer not published
 • Klára Šikulová | Litoměřice
 • Veronika Hladíková | Blansko
 • jitka Kolacna Brizova | Jicin
 • Lucie Jurošová | Hradištko
 • Jindra Pokorná | Kanice
 • Data of the signer not published
 • Šárka Zoubková | Moravská Třebová
 • Jiřina Tomášková | Plzeň
 • Alexej Kotesovsky | Česky krumlov
 • Michal Tomášek | Plzeň
 • Zuzanna Matěchová | Praha 5 Zbraslav
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Poslová | Praha 4
 • Jana Budařová | Brno
 • Lenka Purkytová | Děčín
 • Olga Prochazkova | Prague
 • Soňa Lorenzová | Beroun
 • Barbora Kačerová | Pacov
 • Jakub Stoklasa | Praha 9
 • Marie Švedová | Ústí nad Labem
 • Roman Chytil | Hulin
 • Miroslava Bednářová | Jamné nad Orlicí
 • Libor Vondráček | Jindřichův Hradec
 • Zuzana Dvořáková | Písek
 • Data of the signer not published
 • Irena Brányiková | Praha 9
 • Věra Bakotová | Frýdlant nad Ostr.
 • Kamila Jiříková | Zákolany
 • Kamila Červená | Pardubice
 • Radka Mudrová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Helena Jirsová Jirsová | Praha 5
 • Jozef Saxon | Znojmo
 • Irena Kvitová | Vsetín
 • Monika Mokošová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Petra Šmídová | Otrokovice
 • Helena Ondráčková | Seninka
 • Vladimíra Klánská | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Martina Křenová | Šťáhlavy
 • Kamila van de Venter | Praha
 • Markéta Krčmářová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • milena heczkova | most
 • Kateřina Štefková | Čechy pod Kosířem
 • Monika Siostrzonek | Řeka
 • Alena Sůvová | Benecko
 • Data of the signer not published
 • Martina Landergott | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Jiří Šafránek | Bechyně
 • Data of the signer not published
 • Jana Vodová | Lažánky
 • Lenka Lukášková | Stachy
 • Gabriela Kuchařová | Černošice
 • Eva Hořánková | Trutnov
 • Martin Augustin | Hnanice
 • Martin Holeček | Nové Město nad Metují
 • Eliska Novotna | Sadska
 • Data of the signer not published
 • Helena Ptáčková | Praha
 • Iveta Karhánková | Rakovník
 • Jana Chrástecká | Litoměřice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Večerková | Brno
 • Jan Hanulík | Česká Ves
 • Jana Nováková | Praha 3
 • Magdaléna Kotorová | Kostelec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Feikusová | Hostim
 • Brona Formanová | Praha
 • Marek Šálek | Svinaře
 • Michaela Straussová | Kuřim
 • Renata Aydin | Vilémov
 • Zdeněk Kloutvor | Jablonec nad Nisou
 • Zuzana Habartová | Sezimovo Ústí
 • Michaela Locihová | Kralupy nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Samuel Kaleta | Nýrsko
 • Zuzana Štefková | Praha
 • Andrea Štenglová | Praha
 • Eliška Burešová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Chládková | Chrudim
 • Helena Sukovitá | Bilany
 • Olga Růžičková | Novosedly nad Nežárkou
 • Hedvika Kozáková | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Plchová | Rosice u Brna
 • Petra Altmannová | Praha 10
 • Dagmar Jelínková | Osová Bítýška
 • Jirina Belohradska | Praha
 • Zuzana Ondrisikova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Barbora Kovářová | Turnov
 • Ivo Vlasatý | České Budějovice
 • Roman Bartoň | Valeč
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Valentová | Smetanova
 • Petra Krulová | Polná
 • pavel david | maly ratmirov
 • Hana Kn | Český Těšín
 • Ivana Majková | Domažlice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Robert Hanyš | Brno
 • Data of the signer not published
 • Tereza Kantová | Hradec Králové
 • Lucie Bánovská | Zlín
 • Data of the signer not published
 • jitka jakubičková | Liberec
 • Hana Kerliková | Chomutov
 • Data of the signer not published
 • Dana Plešmídová | Praha
 • Jiří Vlček | Ostrava
 • Petr Okurek | Brno
 • Nikola Indrová | Valeč
 • Data of the signer not published
 • Hana Kapounova | Nova Paka
 • Jaroslav Hořák | Telč
 • Mirka Nyplová | Stará Paka
 • Daniela Zelenková | Liberec 30
 • Daniel Rathouský | Mladá Boleslav
 • Ivana Bílková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Dlabola | Praha
 • Data of the signer not published
 • Vojtěch Blahut | Třinec
 • Anita Ljaičová | Brno
 • Věra Jelínková | Valašské Meziříčí
 • Jaroslav Vidlák | Třebíč
 • Eva Kozinská | Tábor-Čelkovice
 • Veronika Buriankova | Praha
 • Ivana Černá | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • hana adamcová | srnojedy
 • Lenka Smrčková | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Michaela Kalusová | Ostrava
 • Olga Burgetová Bednářová | Horka nad Moravou
 • Barbora Čapinská | Kuřim
 • Jana Van Coppenolle | Bohumín
 • tereza rajchloca | rokycany
 • Data of the signer not published
 • Olga Jeřábková | Praha Újezd
 • Jan Brázdil | Vojkovice
 • Eva Kolaříková | Ostrava
 • Kateřina Faltová | Praha 5
 • Hana Frydrichová | Zadní Treban
 • Jana Bartošová | český dub
 • vladka niederhafnerová | Praha 6
 • Tomáš Macoun | Dlouhá Loučka
 • Marta Věncková | Čenkov
 • Eva Plšková | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Kotvan | Bludov
 • Markéta Kováčová | Katusice
 • Melanie Dedíková | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Martina Waksmundská | Praha
 • Eva Kolářová | Loštice
 • Miroslav Holub MUDr. | Semily
 • Kristýna Banatová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Streichsbierová | Bílovice nad Svitavou
 • Alena Sejková | Brno
 • Pavel Bakša | Opava
 • Romana Kawuloková | Studénka
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dana Nováková | Jablonec nad Nisou
 • Data of the signer not published
 • Stanislav Petrák | Kladno
 • Jana Zelená | Děčín
 • Jana Rambousková | Němčice
 • Radana Polaskova | Praha
 • Petra Bakšová | Opava
 • Data of the signer not published
 • Dominika Vedralová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Renata Vacková | Kněžmost
 • Data of the signer not published
 • Klára Čermáková | Úštěk
 • Kamila Dolanská | Sedloňov
 • Petra Davidová | J. Hradec
 • Data of the signer not published
 • Martin Kopecký | Osík
 • Andrea Filipová | Zlín
 • Lenka Šujanská | Praha
 • Lucie Librová | Albrechtice nad Orlicí
 • Alena Valečková | Vrané nad Vltavou
 • Božena Dlabačová | Mikulovice
 • Miroslav Kačerovský | Zliv
 • Data of the signer not published
 • Pavel Macas | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Jana Michelčíková Runštuková | Hradec Králové
 • Dagmar Berková | Rybníky
 • Jana Hořejší | Horní Pěna
 • Soňa Hümmerová | Hranice
 • Veronika Dušková | Ostrava
 • Helena Fortnerová | Mladá Boleslav
 • Dagmar Šrámová | Srch
 • Data of the signer not published
 • Eva Prokešová | Klimkovice
 • Alena Bajerova | krupa
 • Ondřej Toman | Plzeň
 • Ludmila Kadlecová | Brno
 • Tereza Kociánová | Ženklava
 • Jan Sporek | Nový Malín
 • Veronika Voříšková | Ratíškovice 69602
 • Romana Lišková | Babice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tana Jonaskova | Brno
 • Lenka Kosařová | Příbram III
 • Světlana Pešková | Česká Skalice
 • Anna Šmídová | Praha 6
 • Kamila Kašparová | Roudnice nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Karla Vávrová | Kryry
 • Jakub Kejla | Rakovník
 • Kristýna Mišáková | Svojšice
 • Romana Brzobohata | Brno
 • Data of the signer not published
 • Romana Jakubcová | Ostrava
 • Miroslava Štandová | Hluboká nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Fojtíková | Nedašov
 • Katerina Placha | Kostelec nad Labem
 • Petra Duspivová | Tachov
 • Eva Štefanová | Brno
 • Martin Mastný | Mníšek pod Brdy
 • Zuzana Frantová | Praha 4
 • Martina Horackova | Cesky Dub
 • Data of the signer not published
 • Jana Kociánová | Praha
 • martin stejskal | ostrava
 • Martin Rovenský | Praha 4
 • Adéla Jakubcová | Dolní Dobrouč
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Klára Vojnová | Praha
 • Dana Kudová | Vysoké Popovice
 • sara Hofmanova | Praha
 • Anna Sýkorová | Dašice
 • Data of the signer not published
 • Barbara Sporková | Nový Malín
 • tereza pavlikova | Plzeň
 • Hana Malaníková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Voženílková | Pardubice
 • Gabriela Schichová | Teplice
 • Alena Mechlova | Praha
 • Radka Kavalierová | Kounice
 • David Jakubec | Dolní Dobrouč
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Macánová | Rudoltice
 • Data of the signer not published
 • David Přibyl | České Budějovice
 • Ilona Straňáková | Strání
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Štěpánka Krutinová | Praha 3
 • Eliska Zivorova | Praha
 • Věra Peková | Orlová-Lutyně
 • Marcela Žáková | Beroun
 • Čestmír Dolejšek | Praha 5 – Stodůlky
 • Veronika Vápeníková | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Michal Turek | Čkyně
 • Andrea Hanáková | Odry
 • Veronika Konečná | Lovčice
 • Antonín Kavan | Nové Hamry
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Pohl | Lipník n/B
 • Václav Cikánek | Praha 4
 • Andrea Vojtěchovská | Brno
 • Danuše Lhotská | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • jan maryška | Český Krumlov
 • Eva Hohausová | Uh. Hradiště
 • Hana Černošková | Hranice
 • Eva Dolejšová | České Budějovice
 • Kateřina Vokůrková | České Budějovice
 • Jitka Míčková | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Daňková | Brno
 • Eva Velešíková | Brno
 • Erika Vlachova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marie Podvalová | Praha
 • Jan Tůma | Praha 1
 • Dana Lišková | Příbor
 • Zdeněk Slavík | Bílina
 • Data of the signer not published
 • Jitka Křivohlavá | Praha
 • Marcela Doláková | Beroun 2
 • Data of the signer not published
 • Josef Havlát | Modřice
 • Oliver Musil | Hořice
 • Data of the signer not published
 • Ladislav Drážný | Písařov
 • Vendula Kusá | Pardubice
 • Marcela Blahoudková | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Jitka Lišková, MUDr. | Praha 4
 • Jakub Koreček | Pardubice
 • Alena Fialová | Sázava
 • Karolína Plachá | Nymburk
 • Vladimíra Türková | Netolice
 • Data of the signer not published
 • Hana Knytlová | Praha
 • Anežka Tkáčová | Kozlovice
 • Data of the signer not published
 • Katerina Taborska | Zachlumi
 • Nina Králová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Pondělíčková | Liberec
 • Jiřina Hejdová | Beroun
 • radim fejerčák | Studenka
 • Martina Fišerová | Šimanov
 • Markéta Lexová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Iveta Houšťová | Brno
 • Petra Kanclířová | Praha 8
 • Kamil Holát | Pelhřimov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Iva Chadzipanajotidisová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Kaňák | Praha
 • Petr Stryja | Bystřice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Simona Vařejčková | Lanškroun
 • Helena Součková | Olomouc
 • Jana kulheimová | Kyjov
 • Milada Červenková | Blansko
 • Brona Solcova | Nova Paka
 • Libor Zajíček | Vsetín
 • Kateřina Špundová | BOhuňovice
 • Klára Kitlerová | Hradec Králové
 • Natálie Dobrovolná | Rosice
 • Edita Mastna | Lanškroun
 • Data of the signer not published
 • Eva Krejčová | Vrchlabí
 • Anna Tausingerová | Praha
 • Milada Sedlaříková | Kutná Hora
 • Data of the signer not published
 • Miloš Tošovský | Voděrady
 • Eva Spotzová | Kuničky
 • Renáta Drážná | Písařov
 • Data of the signer not published
 • Veronika Krejčí | Bludov
 • Ivana Guzková | Hradec Králové
 • Libor Urbanec | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Hlaváčová | Otrokovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Barbora Večeřová | Znojmo
 • Marta Holoušková | Havířov
 • Jitka Stará | Břeclav
 • Petra Reimannová | Velké Hamry
 • Petra Nejedlá | Ústí nad Labem
 • veronika malinska | Brno
 • veronika szostoková | horní suchá
 • Data of the signer not published
 • Markéta Mikušíková Mikušíková | Skryje
 • marek szostok | horní suchá
 • Ludmila Kaletová | Třinec
 • Stanislava Brůhová | Praha
 • Ivana Cenková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Grygová | Opava
 • Kateřina Pelcová | Heřmanice
 • Taťána Martinčíková | Nučice
 • Andrea Papežová | Praha
 • Ivana Mašterová | Nové Město na Moravě
 • Petra Havlíčková | Nový Bor
 • Šárka Bystřická | Plzeň
 • Pavel Mentlík | Litvínov
 • Iveta Dobošová | Mikulov
 • Růžena Burešová | Koclířov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Pipota | Praha
 • Data of the signer not published
 • Roman Shromáždil | Vamberk
 • Helena Bartůšková, MUDr. | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petr Malý | Náklo
 • Tereza Křikavová | Praha
 • Vladislav Horecky | Hranice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Duzbabová | Ohnišov
 • Data of the signer not published
 • Tereza Veitová | Brněnec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marie Rothová | Milovice
 • Jan Ocman | Praha 10
 • Martin Kuchař | Malikovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Světlana Ivanovová | Plzeň
 • Hana Lazárková | Dačice
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Bredlová | Ústí nad Labem
 • Barbora Mikešková | Holešov
 • Kateřina Petrová | Stráž nad Nežárkou
 • Kateřina Báňová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Kamil Konečný | Znojmo
 • jan hric | větřní
 • Zuzana Krulová | Olomouc
 • Josef Kašpar | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Žemličková | Čeperka
 • Jaroslav Dunovský | Děčín
 • Eva Bystřická | Plzeň
 • Ivan Švýcarský | Praha 6
 • Martina Vaníková | Praha 6
 • Markéta Perglerová | Stochov
 • Data of the signer not published
 • Jan Tröstl | Dolní Bukovsko
 • Marcela Klinerová | Praha
 • Nicole Novakova | Vsetin
 • Marie Palenčárová | Sedloňov
 • Libuše Kremsová | Přáslavice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Zahrádka | Jezvé
 • Marta Mannelová | Lanškroun
 • Mária Gutenková | Praha 3 - Žižkov
 • Data of the signer not published
 • Eva Sedláčková | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • lukáš Oliva | Nový Jičín
 • Miroslav Butula | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Hlavenková | Ostrava 24
 • Petra Sulikova | Miroslav
 • Jiří Chodur | Babice
 • Roman Dosoudil | Olomouc
 • DRAHOMÍRA HOFMANOVÁ | ŮSTÍ NAD lABEM
 • Data of the signer not published
 • Lucie Votípková | Blovice
 • Helena Osuská | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Monika Krýže | Praha
 • Daniel Sittek | Lysá nad Labem
 • Bronislav Kaňa | Břeclav
 • Tamara Ronja Málková | Praha 3
 • Lucie Sehnalová | Praha
 • Zuzana Sittková | Lysá nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Daniel Skorvaga | Praha
 • Zuzana Chmátalová | Kublov
 • Pavla Holečková | Zalonov
 • Dana Macurová | Bohumín
 • Data of the signer not published
 • Michaela Šimková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Martin Dimov | Šlapanice
 • Hana Šimůnková | Jilemnice
 • Markéta Pokorná | Praha
 • Jitka Slaba, Bc., DiS. | Plzen
 • Radomír Věncek | Čenkov
 • Martin Bačovský | Lysice
 • Martina Hančinová | Trutnov
 • Marie Kolínová | Větrušice
 • Alena Havlikova Hlochova | Prerov
 • Richard Dračka | Soběslav
 • Ondřej Jureček | Opava
 • erika skoupilová | měnín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Weisová | Kralovice
 • marcela Vackova | praha
 • Barbora Stonišová | Praha
 • Simona Polcarová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Štěpán Suchánek | Hamry nad Sázavou
 • Libor Zbořil | Letovice
 • Petra Šišková | Hamry nad Sázavou
 • Veronika Frélichová | Opava
 • Nikola Paúrová | Jihlava
 • HAna Šebestová | Brno
 • Olga Neumanova | Praha 7
 • Petra Bílková | Praha Troja
 • Martina Strnadová | Kladno
 • Martin Pilný | Karlovy Vary
 • Lenka Borecká | Měšice
 • Silvie Dovrtělová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Hanuška | Brno
 • Romana Nováková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Tomas Cerny | Plzen
 • Data of the signer not published
 • Helena Skaláková | Rožnov pod Radhoštěm
 • Lucie Kundra | Praha 4
 • Markéta Grusová | Malešov
 • Lucie Gažáková | Žirovnice
 • Lukáš Řehoř | Tišice
 • Zuzana Svestkova | Tynec nad Sazavou
 • Libuše Hellichová | Štětí
 • Zdeňka Klírová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • pavla brabcová | praha
 • Tomáš Prouza | brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Placková | Bohuslavice u Hlučína
 • Jan Rozsíval | Brno
 • Martina Rozsívalová | Brno
 • Eva Faltusová | Hrádek nad Nisou
 • Blanka Čechová | Praha
 • Yveta Andělová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Pa< Viktorýn | Ostrava
 • Hana Matoušková | Turnov
 • Eva Čížková | Jičín
 • Tereza Skalova | Praha
 • Daniela Surovcová | Frýdek Místek
 • Data of the signer not published
 • Hana Tužilová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Sylvie Majerová | Potštejn
 • Lenka Bakotová | Frýdlant
 • Stanislav Peter Endrych | Mezno
 • Pavlína Kolářová | Ústí nad Labem
 • Miroslav Dvorský | Valašské Meziříčí
 • viktor čermák | praha
 • Martin Měkota | České Budějovice
 • Jana Rydlová | Nový Bor
 • Data of the signer not published
 • Jan Radba | Třebívlice
 • Alena Meiselová | Holešov
 • Dita Měkotová | České Budějovice
 • Katarina Brunegrafova | Ostrov
 • Jitka Vybíralová | Třebíč
 • Richard Kanok | Frydek-Mistek
 • Eva Sochorová | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Jakub Severin | Řitka
 • Hana Vodová | Lažánky
 • Tomáš Šubrt | Blažovice
 • Štěpánka Dominová | České Budějovice
 • Jiří Bláha | Vetřní
 • Veronika Matysková | Zašová
 • Data of the signer not published
 • Věra Smejkalová | Moravský Krumlov
 • Kateřina Paclíková | Pelhřimov
 • Data of the signer not published
 • Jolana Dubská | Příbram VII
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • RUZENA SVOBODOVÁ | VEV. BÍTÝŠKA
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Simona Galajdová | Třinec
 • Markéta Bílá | Praha
 • Martin Olša | Brno
 • Ivana Mikšová | Syrovice
 • Martin Karger | Mohelnice
 • Nikola Tomcová | Bakov nad Jizerou
 • Oldřich Kalina | Praha 8
 • Martina Gjorgjevikj | Hermanuv Mestec
 • Jakub Šesták | Libavá
 • Petr Horák | Šabina
 • Kateřina Jirmanová | Praha 82
 • Darina Dvořáčková | Poštovice
 • Věra Mášová | Rozdrojovice
 • Simona Pavlíčková | Kolín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Müllerová | Olbramovice
 • Lenka Dvořáková | Tábor
 • Renáta Szkanderová | Ostrava
 • Adéla Píchová | Olomouc
 • Petra Gallusova | Opava
 • Pavla Zavadilová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Eva Jaklová | Ústí nad Labem
 • Michaela Šarochová | Olovnice
 • Lucie Husarkova Husárková | Praha 7
 • Data of the signer not published
 • Denisa Mullerova | Praha
 • Aleš Groch | Brno
 • Data of the signer not published
 • Honza Gál | Chlum u Třeboně
 • Eva Lacinová | Přibyslav
 • Jiřina Keřková | Teplice
 • Bohuslav Kratěna | Praha 3
 • Markéta Frindová | Božice
 • Zuzana Tvrzníková | Zámrsk
 • Data of the signer not published
 • Marek Ruprich | Šumperk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miloš Palatka | Petrovice
 • Data of the signer not published
 • Josef Šálek | Křepice u Hustopečí
 • Alžběta Raisová | Prostějov
 • Markéta Gottvald | Brno
 • Zdeňka Ungerová | Klobuky
 • Kateřina Janišková | Zlín
 • Miroslav Kika | Ostrava
 • David Galajda | Třinec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimír Vodvářka | Brno
 • Jan Pochop | Praha
 • jana braunová | praha
 • Iveta Smith | Ustí nad Labem
 • Danuše Petrová,MUDr. | praha6
 • Data of the signer not published
 • Jan Jícha | Všeradice
 • Veronika Krejzlíková | Nový Rychnov
 • Dalibor Gavelčík | Spálov
 • Jana Hlucháňová | Brno
 • Natalie Mikešová | Brandýs nad Labem
 • Michal Šrédl | Kamenice nad Lipou
 • Miroslava Krbová | Hodslavice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Jačková | Praha 6
 • Veronika Kvaková | Praha
 • Lucie Walachová | Brno
 • vladka zemanova | světlá nad sázavou
 • Jana Májková | Dobřínsko
 • Edita Blažek | Trutnov
 • Data of the signer not published
 • Daniela Vizinová | Praha
 • Pavel Štross | Praha
 • Lucie Stanjurová | Vítkov
 • Martin Holman | Olomouc
 • Martina Asal | Praha 10
 • Vladimíra Janáčková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Iva Pekárková | Ostrava
 • Richard Hořejší | Praha
 • Dana Hakrová | Nové Město pod Smrkem
 • Lukáš Osladil | Loučná nad Desnou
 • Ivana Dobrá | Lešany u Prostějova
 • Pavlína Mládková | Rumburk
 • Monika Stanková | Ústí nad Orlicí
 • Šárka Olšarová | Bystřice
 • Andrea Škrobáková | Drásov
 • Gabriela Půžová | Český krumlov
 • Kateřina Baierlingová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Göttlichova | Praha
 • Pavel Veselý | Praha 6
 • miluse hanykova | duba
 • Data of the signer not published
 • Jiří Bartoněk | Brno
 • Tomáš Karlík | Chotěboř
 • Zuzana Pudilová | Praha
 • Petr Chadim | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Jan Bína | Bílina
 • Jana Dvořáčková | Chudičce
 • Petr Jedlička | Brno
 • Pavlína Šuríková | Třinec
 • Štěpán Weber | Praha
 • Lucie Nová | Brodce
 • Zuzana Csajková | Praha
 • Petr Jurča | Zlín
 • Věra Maříková | Praha 8
 • Romana Viktorinová | Brno
 • Barbora Kocianová | Praha
 • Sarka Tomanova | Dobrany
 • Lucie Belková | Šardice
 • Lenka Halíková | Brno
 • Alena Elsnerová | Nový Malín
 • Data of the signer not published
 • Hana Veselá | Hořovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Fojtíková | Humpolec
 • Data of the signer not published
 • Jan Skovajsa | Praha
 • Libuše Vaculíková | Určice
 • Barbora Mádrová | Horní Jelení
 • Bohumila Štěpánová | Praha
 • daniel čablík | RATIBOR
 • Ivo Toth | Praha 10
 • ROMANA LANGEROVAÁ | BRNO
 • Zdeněk Bezděk | Brno
 • Marie Hnilicová | Hodkovice nad Mohelkou
 • Marcela Rakowská | Ostrava
 • Andrea Hučková | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Hrabinová | praha 9
 • Data of the signer not published
 • Bronislava Zátopková | Bordovice
 • Data of the signer not published
 • Pavel Nekola | Zbuzany
 • Helena Zavadilová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Holla | Brno
 • martina švecová | ždírec nad doubravou
 • Andrea Dragieva | Praha 8
 • Renata Jakubcova Drapalova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Karla Juan | Praha 17
 • Sonja Rezek | Praha
 • Lenka Šreflová | Kunvald
 • Data of the signer not published
 • Martina Chlapková | Brno
 • Markéta Kubíčková | Hrušovany u Brna
 • Pavlína Vacková | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 • Data of the signer not published
 • Petr Blažek | Trrutnov
 • Data of the signer not published
 • Ivana Vranova | Jaroměřice nad Rokytnou
 • Data of the signer not published
 • Jana Veselá | Praha
 • Alžbeta Ružičková | Prostějov
 • Eva Fričová | Nové Hamry
 • Michaela Macikova | Liptal
 • Lucie Vaňharová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Vladimíra Voráčková | Malé Hradisko
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivona Honigova | Velké Svatoňovice
 • Michaela Markova | Tasov
 • Iva Šikulová | Tišnov
 • Dagmar Fenclová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Jitka Martišová | Žatec
 • Zuzana Večeřová | Pardubice
 • Irena Maštalýřová | Praha
 • Karolina Bogertová | Šardice
 • Data of the signer not published
 • Jindřich Mančík | Meziboří
 • Bohunka Naiserová | Štíty
 • Šárka Diblíková | Dolní Libchavy
 • Anna Krutov | Brno
 • Zbyněk Machetanz | Nový Jičín
 • Data of the signer not published
 • Jiri Raiterman | Trest
 • Eva Pietrová | Bystřice
 • Daniela Ježíková | Český Těšín
 • Data of the signer not published
 • Lucie Hejtmánková | Strakonice
 • Věra Kolářová | Brno
 • Jan Naiser | Štíty
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Vidláková | Třebíč
 • Jaroslava Hrdličková | Želeč
 • Markéta Šebestová | Bílovice nad Svitavou
 • Adéla Doležalová | Třebechovice p.O.
 • Data of the signer not published
 • Jana Berková | plzeň
 • Pavla Čechová | Havlíčkův Brod
 • michaela beránková | praha
 • Hana Flámová | Vsetín
 • Markéta Tesaříková | Praha 5
 • martina mala pracharova | seč
 • Jiřina Chadtová | Borovnice
 • Markéta Zábranská | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Lucie Míková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Brady | Opava
 • Stanislava Dudová | Praha 2
 • Barbora Volšová | Brandýs nad Labem
 • Simona Čechová | Zlín
 • David Štůsek | Ostrava Hrabova
 • Monika Hujerová, Ing.,BA | Nová Paka
 • Data of the signer not published
 • Lucie Stará | Praha
 • Data of the signer not published
 • Diana Horáková | Hradec Králové
 • Hedvika Zmeková | Praha 8
 • Simona Valová | Jihlava
 • Jolana Procházková | Rumburk
 • Andrea Hendy | Brno
 • dominika šešerová | praha 4
 • Pavla Karon | Praha
 • Lenka Kopencová | České BUdějovice
 • Robert Skoupil | Měnín
 • Pavla Štindlová | Čerčany
 • Martina Wittmayerová | Semily
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Jamborová | Otnice
 • Iveta Skřivánková | Olomouc
 • Martin Prokop | Tlumačov
 • Gabriela Kittnarová | Bělkovice-Lašťany
 • Eva Kettmannová | Bílovice nad Svitavou
 • Lucie Frolíková | Praha 7
 • marketa žilinová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petr Marek | Lanškroun
 • Jan Tureček | Frýdek-Místek
 • Martin Kvapil | Smrková 91
 • Andrea Krůpová | Brno
 • Martin kuruc | chomutov
 • Jan Suchánek | Olomouc
 • Lucie Carová | Ostrava
 • Gabriela Polášková | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Iva Michalová | Uhlířské Janovice
 • Data of the signer not published
 • Monika Adámková | Úvalno
 • Data of the signer not published
 • Ludmila Válková | Vsetín
 • Martina Wijová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Daniela Kropp | Otrokovice
 • Martina Cibulková | Hradec Kralove
 • Kristýna Marková | Praha 5
 • Tomas Matejovic | Prostejov
 • Kateřina Koubová | Sušice
 • Lenka Bulíčková | Hradec Králové
 • Hana Kazinotová | Pardubice
 • Vendula Urbanová | Miletín
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Krejčí | Praha 5
 • Lenka Folková | Ústí nad Orlicí
 • Roman Starecek | Ostrava
 • Pavel Mudra | Brno
 • JAROSLAV FIŠER | Praha 9
 • Loreta Šonská | Praha 6
 • Lenka Bojková | Bukovec
 • Data of the signer not published
 • Jitka Halašková | Holešov
 • Tomáš Tobolka | Jemnice 67531
 • Hana Kiková | Rychvald
 • ester hosek chánková | ostrava 3
 • Daniela Raisová | Prostějov
 • Marcela Horová | Liberec
 • Klára Stuchlá | Praha 6
 • Tomáš Trubka | Ždírec
 • Martin Vařejčko | Hlinsko v Čechách
 • Zuzana Koblásová | praha 6
 • Michael Pelíšek | Praha 2
 • Ondřej Nalezený | Novosedly nad Nežárkou
 • Petr Svoboda | Otrokovice
 • Martin Nahodil | Velké Meziříčí
 • Alexandra Šafránková | Hustopeče
 • Monika Špačková | Praha
 • Vladimíra Janková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Martin Šaroch | Neratovice
 • Martina Maksymovová | Trutnov
 • Šárka Fišerová | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Matouš Štajnar | Přerov
 • Simona Havlíčková | Františkovy Lázně
 • Martin Filipi | Sezemice
 • Vladimír Ondra | Praha 8
 • Jitka Stará | Sadská
 • Magdalena Strnádková | Štěnovice
 • Martin Hirth | Čelákovice
 • Data of the signer not published
 • Monika Pejsova | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Eva Pokorná | Jemnice
 • Ludmila Vitoušová | Zeleneč
 • Kristýna Čermáková | Světlík
 • Šárka Fišerová | Praha 6
 • Gabriela Srbecká | Brno
 • Data of the signer not published
 • Lenka Svítilová | Brno
 • Hana Torresová | Milovice
 • Eva Srbová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Andrea Hánová | Soběslav
 • Data of the signer not published
 • Eva Štropová | Kralupy nad Vltavou
 • Jiri Zahradka | Zamberk
 • Táňa Bednářová | Praha 2
 • Data of the signer not published
 • Bozena Chuda | Usti nad Orlici
 • Tereza Podhorská | Praha 2
 • Patrik Zelinka | Ostrava
 • Ivo Žáček | Mikulov
 • Jitka Štefková | Úvaly
 • Jana Srdce | Praha 13
 • Veronika Tomrlová | Meziboří
 • Jan Jirásko | Černilov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Ruferová | Jaroměř
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Votrubová | Praha 9
 • Dagmar Vesela | Vsetin
 • Jaromír Rais | České Budějovice
 • Kateřina Němcová | Frýdlant nad Ostravicí
 • Data of the signer not published
 • Ivan Gašpárek | Prah
 • Marek Fiala | Brno
 • Iva Černá | Roudnice nad Labem
 • Martina Filipová | Praha 4
 • Daniela Stoszková | Havířov
 • Stanislav Kupa | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Radka Hostýnková | Hranice
 • Data of the signer not published
 • Václav Skácel | Březolupy
 • Ivana Cenkerová | Doloplazy
 • Data of the signer not published
 • David Vondrák | Vlašim
 • Kristýna Mothejzíková | Praha
 • Giovanni Sammartino | Libochovice
 • Data of the signer not published
 • Lucia Šlechtová | Neratovice
 • Jan Hrbáček | Brno
 • Eva Kantoříková | Jeseník
 • Data of the signer not published
 • Adéla Hořejší | Praha
 • Ondřej Veverka | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Kozák | České Budějovice
 • Lenka Kočí | Brandýs n.L. - Stará Boleslav
 • Alice Drápal Audyová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Romana Kurucová | Jesenice
 • Petra Štefková | Slušovice
 • Tatána Jaššová | Krnov
 • Martina Smutná | Mladá Boleslav
 • Alena Škutová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Oli Fyskova | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dana Prochazkova | Psary
 • Martina Cajthamlová | Zlonice
 • Hana Marie Zátopková | Krnov
 • Tereza Melicharová | Suchdol nad Odrou
 • Jana Fričová | Petřvald
 • Monika Matuszkova | Terlicko
 • Jakub Marek | Kopřivnice
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Veverka | Brno
 • Data of the signer not published
 • lucie Dlabalová | Nymburk
 • Jan Ferbar | Svitavy
 • Lucie Kniezková | Havířov
 • Data of the signer not published
 • Roman Veselý | Mělník
 • Radoslav Maxa | Hradec Králové
 • Zuzana Krutílková | Brno
 • Jitka Horáková | Rychnov nad Kněžnou
 • Adéla Nováková | Radovesnice II
 • Data of the signer not published
 • Andrea Židová | Litvínov
 • Hana Vajbarová | Břeclav
 • Šárka Křepelková | Holešov
 • Data of the signer not published
 • Roman Heczko | Hnojník
 • Markéta Koubková | Blatná
 • Jana Königsmarková | Slapy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Rogoff | Praha
 • Nicol Ptáčková | Slatina
 • Data of the signer not published
 • Martin Šebo | Přeštice
 • Monika Holečková Machanová | Tachov
 • Jiří Hynek | Choceň
 • Monika Shonová | Praha 8
 • Data of the signer not published
 • Lucie Langová | Náchod
 • Pavel Staněk | Děčín 25
 • Petra Vaňková | Mníšek pod Brdy
 • Michaela Kinder | Praha 5
 • Michal Botek | Olomouc
 • David Adam | Holubice
 • Blanka Oramová | Frýdek-Místek
 • Alžběta Vacková | Praha 8
 • Leona Buriánková | Otrokovice
 • Ludmila Fraňková | Náměšť nad Oslavou
 • Zuzana Zahradnickova | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Vendula Miltova | Zdirec
 • Miroslav Novák | Praha 6
 • Miloslav Mužík | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Libor Kašpárek | Hnojice
 • Radka Trochtová | Hlušovice
 • Monika Draxler | Velka Dobra
 • Mgr. Martin Zahradník | Praha 6
 • Kristýna Dvořáčková | Vranov
 • Data of the signer not published
 • Markéta Sirovátková | Brno
 • Vlasta Jirásková | Praha - Suchdol
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Ivana Račáková | Strakonice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Meškanová | Praha
 • jaroslava bělíková | brno
 • Eliška Marvanová | Brno
 • Terezie Zelená | Nové Město nad Metují
 • Kateřina Adamová | Holubice
 • Data of the signer not published
 • Rudolf Krajíček | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alice Trávníčková | Jablunkov
 • Data of the signer not published
 • Soňa Hájková | Zvole u Prahy
 • Jana Hostýnková | Česká Třebová
 • Pavla Ulrichová | Ústí nad Labem
 • Martina Malinová | Jankovice 68704
 • Jana Lusková | Bučovice
 • Lenka Hradecká | Blansko
 • Petra Radilová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Silvie Kubišová | Vsetín
 • Vladimír Cenker | Doloplazy
 • Pavla Tvrzníková | Zámrsk
 • Hana Kopecká | Osík
 • Kateřina Černocká | Olomouc
 • Petra Holubová | Plzeň
 • Anna Novotná | Doloplazy
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Tengler | Opava
 • Data of the signer not published
 • Jana Juříková | Uh. Hradiště
 • Slavka Faková | Česká Kamenice
 • Michael Cenker | Doloplazy
 • Iva Rejlová | Dvůr Králové n.L.
 • Jana Lungová | Lípa
 • Data of the signer not published
 • Dana Jakubcova | Marianske Udoli
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Sabina Kuncova | Černilov
 • Andrea Heissler Klaudy | Tuhaň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Plecitý | Praha 5
 • Kateřina Křelinová | Turnov
 • Data of the signer not published
 • Lucie Maxová | Hradec Králové
 • Ladislav Fildán | Brno
 • Petra Brdečková | Kuřim
 • Blanka Farkašová | Bystrá
 • Hana Pristášová | Havířov
 • Petr Němec | Brno
 • Klára Novotná | Soběslav
 • Vendula Pohořelá | Praha
 • Marcela Voděrková | Praha 7
 • Vera Novakova | Teplice
 • Tomas Otradovec | Kostomlaty
 • Data of the signer not published
 • Eva Kolářová | Brno
 • Tomáš Hrůza | Nalžovské Hory
 • Jiřina Záluská | Praha
 • Data of the signer not published
 • Marie Plochová Hlávková | Praha 411
 • Jarmila Klímkova | StaráVes n/Ondřejnicí
 • Zdeněk Krajcar | Holešov
 • Dorota Bodláková | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Petrů | Tábor
 • Magda Duchečková | Chotěbuz
 • Hana Vaňková Fajtlová | Brno
 • Adriána Kučková | Horní Suchá
 • Jeannette Tesařová | Pardubice
 • Jitka Skácelová | Švábenice
 • Hana Fojtová | Lásenice
 • Data of the signer not published
 • Jan Tomec | Bakov nad Jizerou
 • Lucie Jamborová | Telnice
 • Data of the signer not published
 • Roman Pšurný | Zlín
 • Eva Beťáková | Přerov
 • Lucie Chalupová Vojtíšková | Zminný
 • Jan Fryscak | Praha
 • Jana Kulikova | Praha 4
 • Monika Dočkalová | Praha
 • Pavla Šťastná | Měnín
 • Iva Čermáková | Chomutov
 • Věra Karlíčková | Chodová Planá
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Juřík | Vrbátky
 • Pavel Šmolka | Praha 1
 • Tomáš Kolařík | Chlumec nad Cidlinou
 • Martina Dinicova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radmila Vávrová Hehejíková | Břeclav
 • Alena Michalcová | Brno
 • Lenka Špendlíková | Želechovice nad Dřevnicí
 • Eva Danihelkova | Hostuvice
 • Data of the signer not published
 • michal škorpík | hostěrádky-rešov
 • Jana Macková | Popelín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Radka Galko | Kyjov
 • Martina Baránková | Kunžak
 • Zuzana Malá | Náklo
 • Data of the signer not published
 • natalie dvorakova | praha
 • René Tichavský | Nový Jičín
 • Martin Ivan | Praha
 • Kristina Rozsypalová | Zlín-Malenovice
 • Lucie Pirová | Lopeník
 • Data of the signer not published
 • Monika Bartolomějová | Praha 9
 • Lenka Borošová | Karolinka
 • Libuše Vracovská | Klikařov
 • Šárka Hnátová | Kolinec
 • Simona Šturmová | Jindřichův Hradec
 • Petra Torová | Kladno
 • Eliška Mázl Chánová | Praha 6
 • Lenka Burešová | Dolní Studénky
 • Jan Tuma | Praha
 • Sandra Štoudová | Praha 4
 • Jana Klíčová | Praha 7
 • Lucie Míčová | Praha 9
 • Laura Neová | Brno
 • Eliška Slavíková | Brno
 • Andrea Bavorová | Praha 3
 • Marcela Pecníková pecnikova | kromeriz
 • Jana Halúzová | Rájec-Jestřebí
 • Kateřina Cvrčková | Turnov
 • Petr Benetka | Velenka
 • Data of the signer not published
 • Alena Hermanová | Slušovice
 • Zoja Perglerová | Čelechovice
 • Květoslava Juřík Kellnerová | Vrbátky
 • Michaela Marinčičová | Přelouč
 • Kamila Viitala | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zdenka Broukalová | Český Krumlov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Taševská | Brno
 • Michal Buňka | Kutná Hora
 • Petra Chludilová | Josefov
 • Data of the signer not published
 • Dominik Szabó | Kostelec nad Orlicí
 • David Vinkler | Brno
 • Viktor Peter | Dobrá
 • Martin Finsterle | Kostelec nad Orlicí
 • Zuzana Zaorálková | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Alena Chrobáková | Frýdlant nad Ostravicí
 • Radka Alessia Dante | Most
 • Pavlína Knollová | Frýdek-Místek
 • Hana Lábrová | Dobšice
 • Data of the signer not published
 • Marie Endrychová | Mezno
 • Data of the signer not published
 • Jarmila Brožíčková | Bradecká Lhota
 • Blanka Tichavská | Nový Jičín
 • Monika Šindelářová | Kuřim
 • Data of the signer not published
 • Josef Martinec | Háj u Duchcova
 • Data of the signer not published
 • Martina Vaňásková | Teplice
 • Daniela Španihelová | Frýdek-Místek
 • Jitka Máchová | Český Krumlov
 • lenka sobotkova | trebic
 • Jana Neumajerová | Praha 4
 • Pavlína Lolloková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Miroslava Kulišová | Křemže
 • Veronika Havlová | Mnichovo Hradiště
 • Denisa Ostasova | Karvina
 • Zuzana Rigová | Olomouc
 • Petra Literáková | Rájec-Jestřebí
 • Petr Nekoranec | Otrokovice
 • Kateřina Novotná | Praha 4
 • Zuzana Chrobáková | Orlová
 • Veronika Čmielová | Praha 8
 • Kamila Šídlová | Jimramov
 • Barbora Borak | Roznov p.R.
 • Ivana Rolková | Chodová Planá
 • Lucie Kokrmentová | Písek
 • Jan Lukeš | Jihlava
 • Jana Netušilová | Český Krumlov
 • Petr Černošek | Hranice
 • Monika Waksmundská | Praha 7
 • Anna Fančovičová | Ostrava
 • Lenka Prasková | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • ANETA ŠVECOVÁ | VIMPERK
 • Petra Koudelková | Mříčná
 • Petr Dušek | Ostrava
 • Daniela Haštabová | Praha 6
 • Lucie Úlehlová | Kostelany nad Moravou
 • Data of the signer not published
 • Veronika Prokešová | Řepiště
 • Martina Nezdařilíková | Chvalčov
 • ivana kalina tabak | brno
 • Romana Smetáčková | Semily
 • Eva Čermáková | Brno
 • Milena Bednaříková | Brno
 • Lucie Pravdová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Monika Matuszková | Ostrava Poruba
 • Darina Dvořáčková | Poštovice
 • Dagmar Kinovičová | Roudnice nad Labem
 • Monika Šebestová | Merklín, 36234
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Deszkás | Vítkov
 • michaela markovà | kroměříž
 • Marcel Beneš | Bodalovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lucie Pokorná | Deblín
 • Data of the signer not published
 • Tereza Dydowiczová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Martin Čarek | Bila lhota
 • Jarmila Dalhaus | Brno
 • Hana Petrová | Jevíčko
 • Katerina Slavikova | Kounice
 • Martina Hudeckova | Velka Bites
 • Eva Dvořáková | Velké Meziříčíf
 • Jan Taras | Praha
 • Zbyněk Piro | Lopeník
 • Veronika Machovská | Kvasice
 • Lenka Khýrová | Moravská Třebová
 • jan Vaner | Liberec
 • Dušan MLynarčík | Praha 4
 • Pavlína Pelikánová | Velehrad
 • Alena Burešová | Týnec
 • Eva Lachová | Olomouc
 • Lenka Kupčíková | Opava
 • Ilona Šmehlíková | Svitavy
 • Veronika Korvasová | Jalubí
 • Data of the signer not published
 • Jaroslava Krmela Vacková | Pouzdřany
 • Tomáš Mazálek | Ústí nad Orlicí
 • Jana Hanušková | Brno-Bohunice 58!,
 • Michaela Ženatá | Zábřeh
 • Michal Doležal | Ústí nad Labem
 • Lucie Vránová | Kroměříž
 • Daniel SCHLOSSER | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michaela Obrdlikova | Jihlava
 • Petr Vaculčík | Praha
 • Data of the signer not published
 • Jana Kosíková | Velké Březno
 • Eva Vídeňská | Mnichovo Hradiště
 • Jaroslava Novakova | Nove Mesto na Morave
 • Jana Petřekova | Rožnov pod Radhoštěm
 • Ondra Szedlák | Velké Svatoňovice
 • Radim Zálešák | PRAHA 4
 • Petra Ann Kovařčíková | Praha
 • vladimíra Radilová | Praha
 • Lucie Doležalová | Puklice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Kvapilová | Pěnčín
 • Marie Dušková | Humpolec
 • Pavlina Plucnarovs | Český Těšín
 • Karel Mlčoch | Přerov
 • Jarmila Čechová | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Petr Bezděk | Havířov
 • Tomáš Hakr | Nové Město pod Smrkem
 • Jaroslava Bezděková | Havířov
 • Rostislav Csík | Karviná
 • gabriela svakova | zubří
 • Lenka Drobna | Nymburk
 • Martina Adamčáková | Praha 10
 • Alexandr Raděv | Brno Bystrc
 • Zdeňka Štefková | Napajedla
 • Data of the signer not published
 • Alena Kočovská | Bučovice
 • Tomáš Vraj | Kojetín
 • Data of the signer not published
 • Petra Schmidtová | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Romana Šenkýřová | Opatovice
 • Lenka Hřibová | Semily
 • Marcela Brabcová | Ochoz u Brna
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Galbánová | Krupka
 • Data of the signer not published
 • Jitka Kovářová | Ostrava 2
 • Michal Teplárek | Ostrava
 • Monika Mikulková | Napajedla
 • Irena Stafl Nevrlova | Prerov
 • Kateřina Finková | Humpolec
 • Anna Bejvlová | Plzeň
 • Adam Balko | Kyjov
 • Marie Fareh | Krnov
 • Ondřej Tyleček | Praha
 • monika janouskova | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miloslava Černá | Osek
 • Václav Vašek | Libušín
 • Radek Kadlec | Dobris
 • Data of the signer not published
 • Barbora Urbanova | Liberec
 • Marek Liba | Praha
 • cyrille oswald | praha
 • David Penc | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • zora oswald | praha
 • Lucie Plášková | Slaný
 • Sandra Novosadová | Brno
 • Miroslav Kozel | Praha 9 - Libeň
 • Jan Holakovský | Nejdek
 • Zuzana Kováčová | Krhová
 • Eva Marečková | Brandýs nad Labem
 • Lenka Némová | Skorkov
 • Data of the signer not published
 • Stanislava Haisova | Praha 4
 • Jana Čápová | Hradec Králové
 • Zuzana Polášková | Vsetín
 • Josef Milt | Blovice
 • Zdena Nováková | Sedlec
 • marek beneš | čelákovice
 • Pavel Holakovsky | Nejdek
 • Soňa Erbanová | Turnov
 • Eva Nolčová | Svinaře
 • Data of the signer not published
 • Lucie Círková | Most
 • pavel vidlař | štěpánov
 • Data of the signer not published
 • Hana Rostami | Praha
 • Data of the signer not published
 • Karla Šťastná | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Balcarová | Náchod
 • Data of the signer not published
 • Dana Linhartová | Mohelnice
 • Svatopluk Bena | Kamenice
 • Veronika Ryšlinková | Chabařovice
 • Blanka Adámková | Petrovice
 • Data of the signer not published
 • Lucie Bastlova | Praha
 • Radka Vaňková | Bouzov
 • Lenka Haasová | Hrabyně
 • Data of the signer not published
 • Petr Nastálek | Brno
 • Alena Bartáková | Dolní Břežany
 • Kateřina Jačková | Praha 6
 • Lucie Dlasková | Mladá Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Jana Pytlíčková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martin Truhlář | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Hušek jr. | Ústí nad Labem
 • petr dunovský | děčín IV
 • Hana Bradáčová MUDr | Louny
 • Zdenek Kukula | Hodonin
 • Data of the signer not published
 • Jana Pojerová | Stonařov
 • Stanislava Papoušková | Chrudim
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marcela Gottliebová | Teplice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Hamerská | Brno
 • Michal Šimonovský | Starý Plzenec
 • Data of the signer not published
 • Marcela Maťhová | České Budějovice
 • Josef Štefík | Milovice
 • Radka Kůlová | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • renata němcová | brno
 • Irena Dimitrovová | Praha 4
 • Michaela Burke | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Taťána Šťástková | Karviná
 • Barbora Paříková | Praha
 • Barbora Havlickova | Strezetice
 • Aksana Ulrichová | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jana Dvořáková | Praha 6
 • Petra Tesařová | Jeseník
 • Gabriela Kotoučová | Napajedla
 • Kateřina Veselá | Brno
 • Data of the signer not published
 • Hana Šůrová | Praha - Vinoř
 • Kristina Kořínková | Rumburk
 • Milan Frič | Karlovy Vary
 • Petra Potůčková | Praha 9 Čakovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jana Dvořanová | Okříšky
 • Martin Marcikán | Kadaň
 • Václav Melichar | Hazlov
 • katerina klimova | rehenice
 • Data of the signer not published
 • Radek Ožana | Ostrava
 • Ivo Klímek | Ostrov
 • Data of the signer not published
 • Soňa Jurečková | Praha
 • Martina Hujova | Bast
 • Data of the signer not published
 • Bohuslav Hanus | Polička
 • Eva Šupčíková | Pátek
 • Data of the signer not published
 • Lucie Adámková | Dašice v Čechách
 • Jana Limová | Rakovník
 • Data of the signer not published
 • Svatava Teichmannová | Frýdek-Místek
 • Anna Sedláčková | Kroměříž
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Jíra | Praha 6
 • Jana Vaníčková | Praha 6
 • Kateřina Jírová | Praha 6
 • Filip Chmelař | Klenovice na Hané
 • Jaroslava Anýžová | okr.JIČÍN
 • Josefa Kolmanová | Teplice
 • Markéta Machalová | Prostějov
 • Data of the signer not published
 • Veronika Zvánovcová | Hluboká nad Vltavou
 • Data of the signer not published
 • Jana Urbanová | Litomyšl
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Horváthová | Kohoutov
 • Radovana Rysava | Hrebec
 • Lucie Onderčaninová | Týnec nad Sázavou
 • Jindřiška Samolejová | Ústí n.L.
 • Olga Sedlmaierová | Přerov
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Illková Lhotská | Ostrava
 • Natálie Andrýsková | Bludov
 • Ludmila Dvořáková | Smetanova Lhota
 • Markéta Kleinová | Bílovice nad Svitavou
 • Eva Křikavová | Praha 4-Kamýk
 • Filip Čech | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Jakub Klener | Litoměřice
 • Jitka Marková | Týniště nad Orlicí
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tereza Hejmová | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martina Fučíková | Týn nad Vltavou
 • David Cháb | Pelhřimov
 • Martina Ptošková | Havířov
 • Kateřina Duspivová | Choceň
 • Veronika Čepelíková | Měník
 • Frantiska Hozmanova | Brandys nad labem
 • Zuzana Novotná | Velehrad
 • Veronika Švédová | Švábenice
 • Klára Myslivcová | Praha
 • Jan Vaňáč | Lenora
 • Sabina Nevřelová | praha
 • Jan Šebek | Praha
 • Lubos Vanicek | Pardubice
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Pachta | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Sebránková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lenka Vojtěchová | Praha
 • Hana Tosková | Praha
 • Dalibor Kuběna | Štramberk
 • Data of the signer not published
 • Martina Monzerová | Borovany
 • Veronika Formánková | Plzeň
 • Lucie Košťáková | Mratín
 • Václav Důra | Třeboň
 • Jan Holčapek | Brno
 • Vladimír Ďačenko | Všenory
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Formánek | Plzeň
 • Zdeněk Barša | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Sobotovičová | Hostouň
 • Veronika Severinová | Řitka
 • alena jochecová | plzeň
 • Jiřina Surová | Stříbro
 • Data of the signer not published
 • Petra Klíčová | Opava 1
 • Eva Horejcová | Praha 2
 • Naďa Wallerová | Ústí nad Labem
 • Marta Plecitá | Praha 5
 • Monika Sommerová | Praha 2
 • Martina Čechová | Plzeň
 • Jana Juranová | Veverská Bítýška
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Svobodová | Ostrava-Poruba
 • Monika Šrubařová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Martin Patocka | Usti nad Orlici
 • Ivo Car | Ostrava
 • Gita Beranová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Václav Kopejtko | Okr.Litoměřice
 • Klára Bočková | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Jana Halamová | Víchová nad Jizerou
 • Eva Litochlebová | Žďár nad Sázavou
 • Markéta Hrubešová | Ústí nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Šafránek | Hustopeče
 • Jaroslav Zmatlik | Jičín
 • Jiří Dymáček | Kyjov
 • lucie strnadová | (dolní kounice) sedlec
 • Monika Mifková | Letovice
 • Marcela Hejtmanová | České Budějovice
 • Daniela Uherová | Nový Jičín
 • Martina Koutná | Zaječice
 • Data of the signer not published
 • Lenka Podolská | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Pahorecký | Český Krumlov
 • Jana Hejnicová | Jílové u Prahy
 • Klara Prochazkova | Horovice
 • Kateřina Krotká | Klatovy
 • Tereza Maryšková Berná | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Libor Vinický | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Menšíková | Kroměříž
 • Ivana Horáková | Praha 17
 • Miroslava Jirešová | Praha
 • STANISLAV KOVAČIK | PRAHA
 • Data of the signer not published
 • Adam B. Bartoš | Praha-Zbraslav
 • Vera Duchac | Viden
 • libor moštěk | rostoklaty
 • Ilona Klimplová | Kadaň
 • Data of the signer not published
 • Iveta Procházková | Žďár nad Sázavou
 • Andrea Vosmikova | Koleč
 • Zita Murárik | Šanov
 • Eva Stejskalová | Drnovice
 • Tomáš Skřivánek | Lukov
 • Marie Palová | Držkov
 • Ilona Líbalová | Jicin
 • Karel Koutecký | Březová
 • Gabriela Klímová | Znojmo
 • Veronika Francová | Družec
 • Martin Frélich | Praha 5
 • Vladimir Ryžko | Nebovidy
 • Markéta Kuncová | Blansko
 • Václav Codl | Český Krumlov
 • Silvie Bukovská | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ida Streličková | Blansko
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • silvie vingralkova | praha
 • Data of the signer not published
 • Aneta Jodasová | Nová Paka
 • Zdena popelkova | kunštát
 • Kateřina Joselová | Lukavec
 • Data of the signer not published
 • Jana Bělařová | Přerov
 • Anna Kršková | Praha 9
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Jirsa | Dobruška
 • Darina Šestáková | Bratislava
 • Data of the signer not published
 • Pavlína Krawciwová | Dobruška
 • Helena Baculová | Staré Splavy
 • Veronika Jirsová | Dobruška
 • Zuzana Kovaříková | Medlov
 • barbora hu | Praha 5
 • Karolína Kopšová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Veronika Grecmanová | Valašské Meziříčí
 • Data of the signer not published
 • Jana Fejfarová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martina Nováková | Kralupy nad Vltavou
 • Kamila Krsikova | Jilove
 • Pavlína Fuchsová | Praha 9
 • Magdalena Hnátková | Praha
 • Petra Kroftová | Praha
 • Lucie Roupcová | Praha 6
 • Marie Maříková | Odolena Voda
 • Veronika Ješátková | Rabštejnská Lhota
 • Miroslava Schildová | Dolní Loučky
 • Data of the signer not published
 • Iveta Lomáková | Lysá nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Marika Vingralkova | Prerov
 • Miroslav Kocur | Bohumín
 • Zdeněk Marušák | Zlín
 • Jitka Klusková | Tišnov
 • Petr Kovalčík | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Iveta Jamnitzká | Bohumín
 • Lucie Krejčíková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Magdalena Abdelaal | Sestajovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Miloš Rozkošný | Tišnov
 • Magdalena Lečbychová | Chvalčov
 • Data of the signer not published
 • Hana Hudcová | Tišnov
 • Marie Svobodová | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Petr Baláž | Hodonín
 • Lucie Chocová | Praha
 • Martina Borocka | Praha 11
 • Leona Červenková | Valašské Klobouky
 • Stanislava Alexandra Lemerman | Chodov
 • Tereza Strmisková | Frýdek Místek
 • Tereza Hirth | Hostivice
 • hana pavlasova | ostrava
 • Radek Cinegr | Paseka
 • Nikola Slezakova | Brno
 • Ilona Bušová | Otrokovice
 • Marcela Galmisova | Brandýs nad Labem
 • Lenka Landová | Praha 5
 • Martina Zachová | České Budějovice
 • Marie Lindenthalová | Brandýs n/Labem-Stará Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Šárka Husáková | Loket
 • Monika Montgomery | tyn nad Vltavou
 • Jiřina Schmarcová | Malá Hraštice
 • Data of the signer not published
 • Žaneta Kuběnová | Štramberk
 • Kateřina Hanáková | Ostrava-Poruba
 • Magdalena Villatoro | Praha
 • Data of the signer not published
 • Tereza Tulachová | Praha 6
 • Pavel Czerný | Brno
 • Marie Kryštůfková | Praha
 • Soňa Habichová | Mikulášovice
 • Data of the signer not published
 • Jiří Josefus | Stará Červená Voda
 • Katerina Krejci | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Hynek Šalplachta | Semily
 • Data of the signer not published
 • Kamila Jenčová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Josef Kos | Praha
 • Michaela Laňková | Protivín
 • Jitka Plháková | Brno
 • Petra Housková | Jindřichův Hradec
 • Jana Csíková | Karviná
 • Katerina Ordyniecova | Nový Hrozenkov
 • Data of the signer not published
 • Jan Janovsky | Krupka
 • Lucie Konarikova | Veverské Knínice
 • David Polák | Karlovy Vary
 • Petra Mouchová | Mladá Boleslav
 • Eva Jirešová | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Klára Šubertová | Žamberk
 • Dagmar Dulajová | Moravská Třebová
 • Františka Zlinská | Předměřice nad Jizerou
 • David Suta | Bruntal
 • Dagmar Petráková | Liberec
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Šalplachtová | Bystrá nad Jizerou
 • Data of the signer not published
 • Michaela Válková | Zlín
 • Kristýna Štecurová | Dolany
 • Martina Růžičková | Krupka
 • milan chab | dolni poustevna
 • Data of the signer not published
 • Romana Zemánková | Nedrahovice
 • Tomáš Slíva | Olomouc
 • Magdalena Horakova | Boranovice
 • Eva Hudečková | Šumperk
 • Karolína Némethová | Praha 10
 • Michala Hrušková | Libovice
 • Alena Hošťálková | Klatovy
 • Jaroslav Šejvl | Lety u Dobřichovic
 • Data of the signer not published <