Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování
19038 signatures

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

Author: Martina Suchánková | Uploaded: 10.02.2015 | 19038 signatures
Share it with your friends

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě. Petice bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně. 

 

V České republice jsou nařizována očkování proti 9 nemocem. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila rodičům pokuta a dítě nesmělo do mateřské školy. Nedávno se zákaz rozšířil i na dětské skupiny a podle předkládaného návrhu se má vztahovat už i na služby jako je hlídací koutek, mateřské centrum nebo dokonce péče soukromé chůvy. Pokud mateřská škola nebo provozovatel dětského koutku přijme byť jen částečně neočkované dítě, bude jim přímo za toto jednání hrozit pokuta až do výše 500.000 Kč.


 

Represemi se snaží stát působit i na lékaře. Pokuta až do výše 3.000.000 Kč bude hrozit dětskému lékaři, který neprovede povinné očkování. Zákon nebere do úvahy, že lékař může očkování pouze nabízet, ale nikoliv provádět bez souhlasu rodičů.

 

Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice. Čeští pediatři se tak místo pečujících odborníků stávají nástrojem moci na vynucování očkování. Zákonná povinnost očkovat tak narušuje vztah důvěry mezi rodiči a lékařem, ale hlavně nedává prostor pro zohlednění specifických potřeb dítěte.

Pokuty hrozí i provozovatelům táborů či školám, které jezdí s dětmi na školy v přírodě. Tytéž děti, které spolu mohou chodit do školy a jezdit na kratší výlety, spolu nesmí jet na tábor či jinou zotavovací akci, pod hrozbou pokuty až 100.000 Kč.

Všechny výše zmíněné postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář.

V ČR je každý rok zaznamenáno několik set závažných nežádoucích účinků vakcín. Stát, který očkování nařizuje, se za ně přitom zříká jakékoli odpovědnosti.

 

 

My níže podepsaní nesouhlasíme s vládou předkládaným zněním novely zákona na ochranu veřejného zdraví a požadujeme:

 

1) převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,

2) zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým už před lety vyzval dřívější veřejný ochránce práv Otakar Motejl,

3) zrušení zákazu přijímat neočkované děti nebo částečně očkované děti do dětských kolektivů, protože je to nepřiměřené opatření, které nemá obdoby v žádné z našich sousedních zemí,

4) zavedení povinnosti státu řádně a transparentně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z nemocí, proti kterým se povinně očkuje,

5) zrušení povinnosti lékaře provést očkování a její nahrazení povinností očkování pouze včas nabídnout,

6) zrušení povinnosti lékaře udávat své pacienty hygienické stanici.

 

Při podepisování petice pomocí emailových schránek na seznam.cz (@seznam.cz, @email.cz, @post.cz, spoluzaci.cz @stream.cz a @firmy.cz) zkontorlujte složku "Hromadné" ve Vaší schránce - tam bude doručen email s odkazem pro potvrzení podpisu.

News

16.02.2015 11:00

Pro velký zájem šíření petice i pomocí parírových podpisových archů, jsme tyto zpřístupnili. Ke stažení je naleznete u výpisu posledních podpisů nebo zde: www.e-petice.cz/data/podpisovy_arch_represe_ockovani.pdf

Archy zasílejte na adresu uvedenou záhlaví.

Pokud vám nebyl doručen e-mail pro potvrzení podpisu, prosím, kontaktujte správce portálu na info@e-petice.cz

Martina Suchánková

 

26.02.2015 23:20

Děkujeme všem signatářům za podporu.

Máme pro Vás novinky ohledně návrhu novelizace zákona na ochranu veřejného zdraví.

Byly učiněny dvě “kosmetické” změny týkající se očkování:
- Lékařům snížili pokutu na 1.000.000 Kč za neprovedení očkování a na 100.000 Kč za neudání svých pacientů na základě žádosti hygienické stanice.
- Zákaz péče o děti do 3 let se nebude vztahovat na chůvy mimo provozovnu, tedy na péči v domácnosti dítěte, ale i nadále se vztahovat na hlídací koutky a mateřské kluby. 

Sněmovní tisk s návrhy změn zde:
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=270&ct1=4
Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270 

Zveme Vás také dne 3. března 2015 na seminář v Poslanecké sněmovně „Povinné očkování dětí v systému ochrany veřejného zdraví“ pořádaný poslanci Ninou Novákovou a Janem Farským. Poslanci a právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv zde představí pozměňovací návrhy k zákonu. 
Místo a čas: Poslanecká sněmovna PČR, Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1, od 10:00 do 12:00 hod. 
Pozvánka zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/689-pozvanka-na-seminar-o-ockovani-v-ps-3-3-2015

Oslovte prosím své regionální poslance, pozvěte je na seminář a navštivte je s našimi pozměňovacími návrhy: 
http://rozalio.cz/index.php/151-aktuality/670-novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci-a-zavedeni-odpovednosti-statu-za-nezadouci-ucinky

Stanovisko k včerejšímu vyhlášení pléna Ústavního soudu najdete spolku ROZALIO zde: http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/688-tiskova-zprava-k-vynosu-us-23-2-2015
a Ligy lidských práv zde: http://llp.cz/2015/02/plenum-ustavniho-soudu-povinne-ockovani-je-v-poradku-ale-stat-by-mel-odskodnovat-nezadouci-ucinky 

Buďte informovaní a přihlaste se k odběru newsletteru ke svobodě v očkování, který připravuje ROZALIO a Liga lidských práv: http://eepurl.com/-GcvX

 

05.03.2015 23:07

Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
Děkujeme!

 

 

09.03.2015 12:19

Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
Děkujeme!

 

 

30.03.2015 21:56

Dobrý den,
k novelizaci ohledně očkování jsou dvě novinky. První je nové alarmující zjištění o snaze poslanců zdravotního výboru zavést očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů. Druhou zprávou je další nepříznivý vývoj novelizace ve zdravotním výboru.
Na konci ledna při projednávání novely poslanci zdravotního výboru schválili dosud neznámý a veřejně nediskutovaný návrh na změnu zákona o zdravotních službách, která umožní poskytovat bez souhlasu zdravotní péči k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Péče bez souhlasu znamená, že ji lze poskytovat bez svobodného a informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonných zástupců a rovněž proti jejich vůli. Jde o podstatný zásah do lidských práv.
Rozalio a Liga lidských práv na toto zjištění reagovaly otevřeným dopisem ministrům, poslancům a poslankyním a požadují stažení tohoto návrhu - http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/726-otevreny-dopis-k-zastaveni-pokusu-o-zavedeni-nasilne-zdravotni-pece. Právnička Ligy problematické ustanovení vysvětluje ve svém článku – http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63748370-poslanci-pritvrzuji-na-maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu.
Mezitím se zákon o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270) dostal do 2. čtení a byl znovu vrácen k projednání do zdravotního výboru. Očekávali jsme, že během projednání budou učiněny očekávané a požadované úpravy a také bude navržena zákonná úprava odpovědnosti státu v případě újmy na zdraví způsobené očkováním. Bohužel výbor žádné změny nepřijal a ministerstvo nepřijalo žádný návrh na odškodnění. Kompromisní pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové (TOP09) zavádějící možnost individuálního očkovacího plánu byl odmítnut.
Místo toho bylo přislíbeno ustanovení komise pro otázky očkování, na jejíž návrhy a závěry se bude čekat roky. Přitom některé změny (např. zavedení odpovědnosti státu, zrušení sankcí pro třetí subjekty) mohly být přijaty hned.
Nyní čekáme na reakci odpovědných politiků na otevřený dopis a nadále budeme legislativní proces sledovat.


Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

 

04.04.2015 08:21

Naše práce slaví úspěch!
Ministerstvo zdravotnictví chtělo do novely zákona o ochraně veřejného zdraví protlačit část, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! Na základě našeho otevřeného dopisu však ministerstvo projednávání novely ve sněmovně stáhlo. Více se dočtete zde: http://llp.cz/2015/04/ministerstvo-stahlo-kontroverzni-novelu-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi/

Lidé si připomenou děti poškozené očkováním
Zapálení svíčky a vzpomínka na děti, které zůstaly po očkování trvale poškozeny na zdraví či životě. To je akce, která se 7. dubna 2015 na Světový den zdraví uskuteční v mnoha městech České republiky. 
Zapal svíčku za včeličku – místa pietní akce naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/zveme-vas-na/setkani/729-zapal-svicku-za-vcelicku-pietni-akce

 

30.04.2015 01:57

Milí přátelé a podporovatelé, 
děkujeme za podporu, sbírání podpisů elektronických i fyzických i za osobní návštěvy poslanců.
S páteční půlnocí uzavíráme petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování o jejím předání vás budeme informovat.
Prosíme, sdílejte ještě tuto petici s dalšími, kterým problematika očkování a diskriminující přístup státu není lhostejný.
 
V úterý 28.4. byla novela zákona o veřejném zdraví projednávána ve 2. čtení a v rozpravě bylo přislíbeno odstranění úpravy § 38 odst. 7 zákona o zdravotních službách, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! O dalších pozměňovacích návrzích jako individuální očkovací plán a zrušení povinnosti řádného očkování pro účast na ozdravném pobytu budou poslanci hlasovat.
Zápis z rozpravy naleznete zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/027schuz/s027005.htm
 
Situace je tedy značně nejistá, navštivte tedy svého poslance a ptejte se, jaké změny podpoří.
 
Doporučujeme podporovat přijetí těchto pozměňovacích návrhů:
 č. 2256, 2030, 2028, předkladatelka Nina Nováková a Jan Farský (TOP09):
-       zavedení individuálního očkovacího plánu a odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,
-       možnost volby alternativní vakcíny, povinnost lékaře informovat o možnosti výběru očkovací látky a úhrada jiné vakcíny z veřejného zdravotního pojištění do výše úhrady standardní vakcíny
-       zrušení podmínky očkování pro přístup na zotavovací akce a do předškolních zařízení
-       zrušení sankcí pro organizátory zotavovacích akcí, mateřské školy a lékaře
 
č. 2264, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
-       zrušení zaváděného očkování bez souhlasu
 
č. 2037, předkladatel Josef Novotný (ČSSD):
-       zrušení podmínky očkování k přístupu na zotavovací akce
-       razantní snížení sankcí
 
Dále v souvislosti s očkováním byly navrženy tyto pozměňovací návrhy, ale máme k nim výhrady:
 č. 2040, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
-       snížení pokuty pro zotavovací akce na 30.000 Kč, namísto původních 100.000 Kč – snížení pokuty je pozitivní, ale neřeší otázku, že by organizátorům neměla hrozit vůbec žádná pokuta, neboť podmínka očkování na zotavovací akce je nesmyslná
 
č. 2251, předkladatel František Vácha (TOP09):
-       zavedení možnosti individuálního očkovacího kalendáře ze zdravotních důvodů, kalendář stanoví poskytovatel – návrh v podstatě nic neřeší, neboť o umožnění individuálního očkovacího kalendáře nebude spolurozhodovat rodič, ale bude na rozhodnutí lékaře a již nyní je problém, že lékaři neuznávají kontraindikace a relevantní zdravotní důvody k individuálnímu přístupu
 
Právnička Zuzana Candigliota napsala článek o aprílovém politikaření kolem očkování - http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63909360-april-a-nasilne-ockovani-v-poslanecke-snemovne
Posudek Parlamentního institutu, který uznal naše obavy, že s navrhovanou změnou zákona o zdravotních službách se otevře prostor pro očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů, si můžete přečíst v pozměňovacím návrhu poslance Kaňkovského - http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123713&pdf=1
O vývoji legislativního procesu a hrozbě očkování proti vůli rodičů si můžete poslechnout včerejší vysílání Radiožurnálu s právničkou Zuzanou Candigliota a poslancem Rostislavem Vyzulou (od 38. minuty). http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3372526
  
Děkujeme za spolupráci!
Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

 

 

21.05.2015 09:41

Milí petenti,

v úterý 19. 5. byla petice předána do Poslanecké sněmovny ČR.

Shromáždili jsme nakonec 19 031 elektronických podpisů a 1380 podpisů fyzických, děkujeme za podporu.

Tisková zpráva k uzavření petice zde:  www.rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/752-lide-odmitaji-represivni-pristup-v-ockovani-petice-predana-do

Včera 20. 5. byla novela zákona na ochranu veřejného zdraví odhlasována ve 3. čtení. Bohužel v téměř nezměněné podobě, v jaké byla navržena. Pozitivní hlasování se týkalo návrhu možnosti očkování bez souhlasu či proti vůli pacienta, který byl odmítnut. Jinak požadavky občanů nebyly vyslyšeny. Nyní novela putuje do senátu.

Tiskovou zprávu k včerejšímu hlasování naleznete zde:  www.llp.cz/2015/05/poslanci-zabetonovali-represivni-ockovaci-system/

Důvody ke spokojenosti zatím nejsou, ale naši snahu jistě nevzdáme. Vaše podpora, zájem veřejnosti a aktivita mnohý rodičů celou situaci posunují. Každý rodič má právo zastávat zájem svého dítěte a to je pro každého dobrou oporou. Toto mějme na paměti!

Martina Suchánková

 

24.06.2015 07:27

Zdravíme Vás,
máme pro Vás potěšující zprávu, v Senátu prošel pozměňovací návrh senátorky Horské, který ruší sankce za neočkované a částečně očkované děti ve školkách a na ozdravných pobytech
http://horska.blog.idnes.cz/c/466468/nejsem-proti-ockovani-ale-odmitam-vysoke-pokuty-pro-skoly.html

Pozměňovací návrhy připravila Liga lidských práv s Rozaliem - původní znění s odůvodněním si můžete přečíst zde: </span>
http://llp.cz/publikace/pozmenovaci_navrh_senat. Schváleny byly dvě ze tří navrhovaných změn.

Chcete-li se podívat na hlasování senátorů, naleznete je zde.

1) Uacute;čast neočkovaných na školách v přírodě a táborech:

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15306&O=10

2) Nepovinné očkování ve školkách

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15307&O=10

3) Změna v sankcích

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15308&O=10

Ještě bychom Vás rádi upozornili na dva pořady zabývající se povinným očkováním
Rozhlasový (Ne)bezpečné očkování
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/nebezpecne-ockovani--1493044
Televizní - cyklus Nedej se - Utajená data
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410019-utajena-data/
Tento pořad vzbudil velmi silné reakce, především Zdravotnického deníku, ale přidávají se další media.
Na články se snažíme reagova a uvádět další upřesňujíci informace a zdroje. Reakce dotčených aktérů reportáže naleznete na www.rozalio.cz

Pokud jste se ještě nezapsali k odběru newsletteru s aktualitami na téma svobody v očkování, máte možnost zde: www.eepurl.com/-GcvX 

Martina Suchánková a Zuzana Candigliota

 

31.05.2016 03:02

Milí petenti, podporovatelé,

zákon o ochraně veřejného zdraví byl vloni schválen bez námi navrhovaných změn, kterým jste vyjádřili tak hojnou podporu, které si stále vážíme.

Dovolte mi Vás informovat o některých novinkách na „očkovacím poli,“ především o tom, že aktivita v zákonodárné činnosti neustala.

1) NOVÁ NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Senátu ji předložila místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská spolu s dalšími 36 senátorkami a senátory v lednu letošního roku a Senát ji v březnu schválil. Tato novela si neklade ambici vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování. Cílem předkládaného návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Navržené úpravy se týkají těchto 2 bodů:

            a) snížení sankce za porušení povinnosti nepřijmout neočkované, popř. nekompletně očkované dítě do mateřské školy, dětské skupiny či jiného zařízení poskytujícího péči o děti do tří let z dosavadních 500.000 Kč na 30.000 Kč.

            b) zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, či jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě, letních táborech apod.

Více si můžete přečíst na blogu paní senátorky - http://horska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500823

V dubnu tuto novelu projednala vláda, vyjádřila s ní však nesouhlas. Nyní je novela zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Celý legislativní proces včetně dokumentů můžete sledovat pod tiskem č. 743 zde - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=743.

 

2)  3. červen MEZINÁRODNÍ DEN POŠKOZENÝCH OČKOVÁNÍM

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi společně vyhlásili 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“ (International Vaccine Injury Awareness Day - http://www.lightacandle.eu/main). Tento den je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

Prohlášení k mezinárodnímu dni si můžete přečíst zde - http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/906-poockovani-cz-mezinarodni-den-poskozenych-ockovanim

 

3) Vzpomínková akce ZAPAL SVÍČKU ZA VČELIČKU

Za podpory Rozalia a Společnosti pacientů s následky po očkování organzují rodiče po celé republice tuto vzpomínkovou akci vyjadřující podporu všem, kterým očkování změnilo jejich život. Akce se uskuteční 3. června na Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé po celém světě budou zapalovat svíčku jako projev své solidarity. Zapalte svíčku i Vy, aby kolem poškozených očkováním bylo o něco více světla. Více světla, které pomůže, aby již nebyli nadále v této společnosti nikým přehlíženi.

Zapálit svíčku můžete:

- na některém veřejném místě ve Vašem okolí (přehled pořádajících měst www.poockovani.cz/svicka)

- doma nebo na nějakém jiném místě. Vyfoťte se s cedulkou s nápisem „Zapal svíčku za včeličku 2016“ a sdílejte ji na sociálních sítích se svými přáteli, pomozte nám vytvořit galerii zasláním fotky na e-mail lightacandle.info@gmail.com

se skupinkou Vašich přátel a známých, kteří by také rádi akci podpořili. Vytvořte si také cedulku s nápisem „Zapal svíčku za včeličku 2016,“ zapalte svíčky a vyfoťte se.
také VIRTUÁLNĚ po dobu jednoho týdne na webových stránkách Společnosti pacientů s následky po očkování - www.poockovani.cz

 

4) Televizní dokument „NULOVÝ DIALOG“

V červnu loňského roku odvysílala ČT dokument „Utajená data“ v rámci cyklu „Nedej se plus.“ Pořad vzbudil velmi silné reakce. O tomto jsme Vás již informovali.

V neděli 29. května 2016 odvysílala ČT v rámci stejného cyklu nový dokument s tématem očkování „Nulový dialog.“ Doporučujeme jej Vaší pozornosti.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410017-nulovy-dialog

5) Rozhlasová diskuze “(NE)BEZPEČNÉ OČKOVÁNÍ?”

V rámci cyklu „Dobrá vůle Plus” se rozvíjí téma povinného očkování u nás, zároveň se ale snaží nalézt smírnou cestu – řešení, se kterým by byly spokojeny obě strany. Rodičům chybí zejména dostatek vyvážených informací o výhodách, ale i možných negativech očkování, lékařům zase čas pro důsledný individuální přístup ke každému dítěti a také zákonná možnost variability očkovacího schématu.

http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/906-poockovani-cz-mezinarodni-den-poskozenych-ockovanim

Martina Suchánková, ROZALIO

 

04.10.2016 14:55

Milí petenti,

otázka povinného očkování v ČR je stále aktuální. Přinášíme Vám několik novinek:

1) DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM MEZI KANDIDÁTY DO SENÁTU

Společnost pacientů s následky po očkování zrealizovala dotazníkový průzkum mezi kandidáty do Senátu v letošních říjnových volbách. Bylo osloveno všech 233 kandidátů s 6 důležitými otázkami z oblasti očkování. Více než třetina z nich dotazník vyplnila nebo se k tématu vyjádřila alespoň komentářem.

Jednotlivé otázky a výsledky dotazníkového šetření naleznete na stránkách Společnosti Poočkování http://www.poockovani.cz/volby  a také v článku na serveru Vitalia.cz http://www.vitalia.cz/clanky/6-otazek-pro-kandidaty-do-senatu-na-tema-ockovani/ Ve zhodnocení dotazníkového šetření naleznete souhrnné grafy odpovědí a také přehledné tabulky odpovědí jednotlivých kandidátů rozdělené podle volebních obvodů a můžete se tak podívat, jaký názor zastávají kandidáti právě ve Vašem volebním obvodu a případně tak jejich názor zohlednit v rámci své volby.

Většina respondentů se v dotazníku vyjádřila v neprospěch současně zavedených sankcí vůči neočkovaným nebo jinak než podle povinného očkovacího kalendáře očkovaných dětí, kterým je zakazován přístup do dětských kolektivů, škol v přírodě, táborů apod. Velká část respondentů zároveň vidí současně nastavený povinný očkovací kalendář ČR jako problematický. 

2) POVINNÝ POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Další novinkou je povinný poslední rok předškolní docházky od roku 2017. Dle platné právní úpravy budou moci navštěvovat mateřské školy od 5 let věku všechny děti bez rozdílu, tedy jak očkované, tak i ty nedoočkované či neočkované vůbec. Tedy i ty, které tam dosud měly a mají vstup zapovězen. 

Více si poslechněte a přečtěte zde:  http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/ctyrlete-neockovane-dite-do-skolky-nesmi-petilete-uz-musi-rozalio-dokazuje-to-ze-jde-o-trestani-neockovanych-ne-o-zdravi-deti--1652851

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ctyrlete-dite-bez-ockovani-do-skolky-nesmi-petilete-od-prist/r~fd4829847fef11e6a4100025900fea04/?redirected=1475407898

http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-skolky-ministerstvo-a-soudni-ochrana-velkeho-kuloveho/#ixzz4M3gXdGyn

3) NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

V květnu jsme Vás informovali o nadějné novele paní senátorky Miluše Horské, jež snižovala sankce za přijetí nekompletně očkovaných dětí do dětských kolektivů a rušila povinnost očkování na školy v přírodě a jiné zotavovací akce.

I když novela prošla Senátem s velkou podporou, vláda k ní připojila své nesouhlasné stanovisko. Z tohoto důvodu tak novela již od dubna leží v Poslanecké sněmovně a nemá pevné zařazení do programu. Není tedy reálné, že by byla projednávána ještě v tomto volebním období, protože na schůzi PS mají vždy přednost iniciativy poslanecké.

 

Ač se povinného očkování u nás dosud nezrušilo, mění se přístup mnohých rodičů, ptají se, rozhodují a volí očkování s ohledem na vlastní dítě. A to je možný způsob, jak systém proměnit ve prospěch dětí.

Nadějné vyhlídky máme, jen se nevzdat svých práv!

Martina Suchánková, ROZALIO a Monika Málková, POOČKOVÁNÍ

 

 

24.04.2017 01:12

Milí petenti,

v Poslanecké sněmovně se bude opět debatovat o očkování. Ve středu 26. dubna 2017 je na programu jednání novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 874 - zde:  www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=874 ). K tomuto jednání předložil poslanec Jan Farský (STAN) tři pozměňovací návrhy týkající se očkování.

První pozměňovací návrh (PN) se týká odškodnění negativních následků po očkování, kdy za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát. Nyní nenese odpovědnost za následky nikdo. Tento PN (obecný) by pomohl překlenout dobu, než bude připraven a schválen samostatný zákon o odškodnění. Ten se připravuje již několik roků a jeho schválení a uvedení v platnost odhaduje poslanec Farský na dobu dvou let. (článek Lidovky.cz - http://www.lidovky.cz/odpovednost-statu-za-nasledky-po-ockovani-dosud-spici-ministerstvo-souhlasi-1xs-/zpravy-domov.aspx?c=A170303_101136_ln_domov_sk).

Druhý PN se týká dvou potvrzení, která musí rodiče dokládat před pobytem dítěte na školách v přírodě, táborech a jiných zotavovacích akcích. „Potvrzení o bezinfekčnosti“, které dosud podepisuje sám rodič, navrhuje poslanec Farský zrušit. Naopak „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“, které musí vystavovat lékař, by dal do kompetence rodičů. Toto potvrzení totiž neobsahuje žádné informace, které by zákonným zástupcům dítěte nebyly známy.

Pokud by nebyl schválen druhý PN, navrhuje poslanec Farský ve svém třetím PN alespoň prodloužit platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti z jednoho na dva roky.

Podrobnosti o těchto pozměňovacích návrzích a o jejich projednávání na Výboru pro zdravotnictví naleznete ve článku zdewww.rozalio.cz/index.php/pravo/21-pravo/996-v-poslanecke-snemovne-se-bude-opet-jednat-o-ockovani

Projednávání bude možné sledovat on-line zde: www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28.

Sněmovní tisk č. 874 je zařazen jako 3. bod jednání. Později bude k dispozici stenozáznam (zde: www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/index.htm ) a audiozáznam (zde:  www.psp.cz/eknih/2013ps/audio/index.htm ) .

Situaci kolem očkování pro vás stále sledujeme.

Zdraví, Martina Suchánková, ROZALIO

 

23.05.2017 11:43

Vážení petenti,

v nedávné době byla zveřejněna Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Její elektronickou verzi naleznete na www.e-petice.cz/mmr.

Ve všech vyspělých demokratických zemích je očkování proti těmto nemocem dobrovolné. Petice se nestaví proti provádění očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Jejím cílem je dosažení dobrovolnosti a svobodné volby rodičů v situaci, kdy je u nás možné očkování pouze KOMBINOVANÝMI vakcínami proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcíny MMR), které však brání dosáhnout optimální imunologické ochrany očkovaných. 

Petici je možné šířit a podepsat jak v elektronické formě (e-petice), tak paralelně s tím také fyzickým podpisem na podpisový arch.  Elektronickou formou lze docílit jistě většího rozsahu a zájmu  o petici. Je však nutných alespoň 10 tisíc podpisů fyzických pro následné projednávání petice za účasti zástupce petenta a člena vlády na Petičním výboru PS PČR. Chcete-li podpořit tuto petici maximálně efektivně, podepište její elektronickou i tištěnou verzi současně.

Přehled více než 70 míst, kde je petici možné fyzicky podepsat nebo odevzdat vyplněný podpisový arch, a souhrnné informace o této petici naleznete na webu www.poockovani.cz/peticeMMR .

Děkujeme za vaši podporu!

Martina Suchánková, ROZALIO

 

15.01.2018 00:41

Milí petenti,

zdravím vás v novém roce a přeji, ať je rokem dobrým!

Dovoluji si vám zaslat newsletter spolku ROZALIO s novinkami v systému očkování (aplikace nové vyhlášky, hrazení očkování...), ten naleznete zde:  http://rozalio.cz/index.php/o-nas/propagace/1074-newsletter-za-prosinec-2017 .

Zdravím, Martina Suchánková, ROZALIO

 

To whom will the petition be forwarded: Petičnímu výboru Parlamentu ČR

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 1241

18. 07. 2017 | Jan Doktor | Praha
Citace autorů petice "Ve všech vyspělých demokratických zemích je očkování proti těmto nemocem dobrovolné." Zřejmě proto bude od r.2018 ve Francii povinné očkování proti 11 nemocem. A v Německu schvalují zákon o povinném udávání rodičů dětí, kteří neočkují a chtějí dát dítě do školky. Jo ta západní demokracie začíná přicházet k rozumu. Ne všechno, co bylo a je na "východě" je špatné, včetně povinnosti očkovat.
tsd
+1 | -0
doporučit +
01. 06. 2017 | Setubal Abba | Coimbra
Jste úchylové. Laik si může vymyslet cokoli, ale nemá právo tím zatěžovat druhé. Skočte si z mostu, když se Vám svět nelíbí, ale nejdřív si zjistěte, zda pod mostem nikdo nestojí. Jinak jste zločinci.
+1 | -0
doporučit +
23. 05. 2017 | Jana Maliariková | Milovice
Před 7 lety v porodnici, mi odnesli dítě k očkování na TBC bez mého souhlasu...Běžela jsem za sestřičkou, ať mi zavolá lékaře...Ten mi poskytl 10 min přednášku, jak jsem nezodpovědná matka, když nechci dítě očkovat...Chtěla jsem po něm, ať mi donese příbalový leták k podávané vakcíně...Přinesl 1,5m dlouhý letáček, co vakcína obsahuje spolu s vedlejšími příznaky...Pak jsem ho požádala, aby mi tedy dal písemně, že nebude mít moje dítě žádné následky uvedené v letáčku, s platností 6 měsíců...Samozřejmě odmítl. Přišla pak jiná lékařka, ta navrhla řešení, o kterém jsem samozřejmě věděla...Přijít za 6 neděl nebo za 2 roky na zjištění protilátek..Upozorňuji..že očkování před 7 lety bylo ještě povinné...A já osobně neměla ještě ani tolik informací o neočkování jako jsou dnes...Synovi je nyní 7,5 let, a prodělal po 2 očkování všechny příznaky Černého kašle, Tetanus (přestal chodit, nožičky se mu stočily dovnitř cca na 14 dní), a kašel měl skoro 2,5 měsíce, pak i já...Na pohotovosti nám pouze sdělili, že to někdy děti mívají...a poslali nás zas domů...Černého kašle jsme se pak během pár hodin, jakmile to dostihlo i mne, a byl mi prokázán, zbavili během pár hodin alternativně...3 hexa jsem už odmítla, a zastupující lékařka se ke mně chovala s despektem...Očkovat už nebudeme ani kdyby mi za to zaplatili...
+0 | -1
doporučit +
24. 04. 2017 | Jana Vetterová | Praha 4
Bohuzel i ja jsem "nucena" ockovat sve dite proti svemu presvedceni, protoze proste potrebuji, aby mi ho prijali do skolky. Zustat doma a nepracovat az do jeho predskolniho veku si proste nemuzeme jako rodina dovolit. Bohuzel od letosniho roku neni ani mozne jit k zapisu do MS bez potvrzeni o splnenem ockovani jak Hexou, tak MMR. A v Praze vzledem k nedostatku skolkovych mist si proste nedovolim pozadat lekarku jen o prohlaseni, ze ockovani bude splneno pred nastupem do skolky. Mohlo by to znamenat, ze reditelka skolky automaticky moji zadost o umisteni syna zamitne. Vadi mi narizovani ockovani statem, vadi mi ockovani deti proti Hepatitide B, ktere mi prijde nesmyslne, vadi mi plosne ockovani deti proti detskym nemocem, u ktereho je prokazano, ze nefunguje dostatecne dlouhou dobu. Vadi mi, ze nasi zakonodarci maji na vsechno spousty casu a neresi "ozehave" problemy kolem ockovani. Vadi mi,ze jsou rodice, kteri odmitaji ockovat oznacovani za "alternativni" a nezodpovedne a pritom jde temto rodicum hlavne o zajem ditete. Pro me a me dite tato petice uz nic nezmeni, ale pro vsechny ostatni deti muze a proto je nutne ji podepsat. A mne nezbyva nez verit, doufat, snad i modlit se, aby muj syn ockovani MMR vakcinou zvladl bez nasledku.
+0 | -1
doporučit +
24. 04. 2017 | Jaroslav Hamáček | Hradec Králové
Děkuji za aktuální informace...
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2017 | Marie Slouková | Praha
Martino, děkuji za Tebe a Tobě, že se tomuto tématu stále věnuješ,že máš stále sílu bojovat s někdy větrnými mlýny, že jsi ještě nevyhořela a že mi takhle jednoduše chodí novinky z e-petice. ms
+0 | -0
doporučit +
04. 10. 2016 | Tereza Lokajickova | Praha
Zajímavý příběh, mel by byt medializovan... možná by pak rodiče trochu vic přemýšleli o tom, jestli/čím sve deti ockovat... http://nfpomoci.cz/projekty/krucky-pro-ericku/
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2016 | Jan Šinágl | Žebrák
Pozvanka na tiskovou konferenci 31.6. - Mezinarodni den poskozenych ockovanim
Vážení,

srdečně Vás zvu na tiskovou konferenci Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. u příležitosti „Mezinárodního dne poškozených očkováním“,

kterou pořádáme v úterý 31. května 2016 ve 14 hodin
v salonku restaurace V Rohlíku na Kavčích horách.

Na tiskové konferenci představíme Mezinárodní den poškozených očkováním - 3. červen, budeme podrobněji informovat o akci Zapal svíčku za včeličku, seznámíme Vás s připravovanou osvětou o možných poškozeních po očkování a představíme i program na pomoc poškozených očkováním.


Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Aktuální místa a časy připravované akce Zapal svíčku za včeličku naleznete na http://www.poockovani.cz/svicka

S pozdravem

Vaclav Hrabak
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.
603 743 049
+0 | -0
doporučit +
07. 09. 2015 | Iva Navrátilová | Heřmanův Městec
Nenecháme si již dále naše děti "OTRAVOVAT" nebezpečnými vakcinami.
+0 | -1
doporučit +
25. 06. 2015 | Oldřich Krulík | Praha 12
Nedávno jsem narazil na hodně dobrou scénu v seriálu Prázdniny rodiny Smolíkovy, kde Dr. Halíř plánuje očkování na nějakém tichomořském ostrově, doporučuji sledovat od minuty 7.30. VELMI aktuální.
https://www.youtube.com/watch?v=1E--TSElErg&index=12&list=PL1egBWYbhjbSxjae9ne6q_JR30Zq-lvDI
+0 | -0
doporučit +
24. 06. 2015 | Zuzana Vašková | Loštice
Před týdnem jsem do syna nechala vpravit vakcínu. Aby mohl jet s kamarády na skautský tábor. Nejdřív jsem tomu roky odolávala. Tento rok mě stát zlomil. I přes přesvědčování lékařky, že k reakcím v posledních letech už nedochází, reagoval na ni. Pomocí homeopatik jsme stav zklidnili.
Jsem maximálně rozlobená, že stát trestá lidi (potažmo děti), pokud neuposlechnou a neriskují zdraví či životy dětí, namísto aby dali svůj hlas - peníze - farmaceutickým společnostem. Jsem teď v očekávání a necítím se na boj, ale stresu se nevyhnu. Málem jsem nechala naočkovat i nejmladšího, jak jsem byla zviklaná možnými finančními postihy!
+0 | -0
doporučit +
04. 06. 2015 | Evzenie Drozdova | Plzeň
Taky jsme meli problem po ockovani TBC, pak po trojkombinaci infanrix ve skoro 4 letech po 3 davce, dcera zkolabovala. Jiste je ze fakmak. byznys potrebuje vice nemocnych, prodavat vice leku..
+0 | -0
doporučit +
27. 05. 2015 | Barbora Maršálková Ing. | Praha- Jesenice
Dobrý den, mám dítko naočkované "jen" hexavakcínou o třech dávkách a zbytek povinného očkování ve třech a půl letech nemá. Ráda bych vás všechny požádala o pomoc. Hledám v okolí našeho bydliště lékaře se stejným nebo podobným názorem na očkování a výhradně chemickou léčbu jako máme my tady. S naší lékařkou si naprosto nerozumíme, je to zarytá "očkovačka" a nehodlá nám v ničem vyjít vstříc...Kdybyste o takovém pediatrovi věděli, napište mi, prosím.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2015 | Tomáš Hurych | Terezín
1) Očkování je protiÚstavní. Nikdo nemá mandát nařizovat člověku, jak se má stravovat a co si musí povinně píchat do těla. Je to podsunutý, organizovaný ZLOČIN.
2) Otázka: Pane Bože, od teď přirozené zdraví nezískáme jinak než zaručeně nutným – vnucovaným - REPRESIVNÍM očkováním. Od tohoto času až na věky věků.??
EKONOMICKÁ totalita několika nadnárodních koncernů překrucuje zákony, vyrábí z některých politiků svoje POSKOKY.
Kdo předložil zákon - toho patří vyhodit ze státní zprávy - pokud zde pracuje. Je pro obyvatele nebezpečný. Je třeba takovéto případy ostrakizovat ze společnosti obecně. Např. internetově, veřejně dostupný seznam nepříčetných, či úplatných jedinců S VÝČTEM jejich snah, PROSAZOVANÝCH cílů. Abecedně řazeno podle příjmení. (Pokud si myslí, že dělá dobrou věc, neměl by se za to stydět.)
Děkuji – s láskou a v lásce Tom Hurych.
+2 | -0
doporučit +
23. 05. 2015 | Ivana Fingerhutová | Opava
U pediatra jsem podepsala prohlášení, že odmítám očkování proti rakovině děložního čípku u své dcery. Nezeptala jsem se, proč to mám podepsat a nerozumím tomu. Stejně tak bych mohla podepisovat, že nechci očkovat proti chřipce, proti klíšťatům a pod. Zdravý člověk našemu zdravotnictví asi nevoní.
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Jojo někteří lidé jsou fakt debilové!A ti tady píší dokonce anonymně.Že jo pane Zdeňku ep??
+0 | -0
doporučit +
17. 05. 2015 | Zdeněk ep |
Bohužel tu jsou rodiče debilové a tak je tato povinnost nutna přikázat zákonem.
+0 | -0
doporučit +
14. 05. 2015 | Arnoštka Berousková | Řevnice
Děkuji za Vaše vědomé rodičovství.
+0 | -0
doporučit +
08. 05. 2015 | Hana Zezulová | Lipník nad Bečvou
Děkuji za petici. I když ještě sama děti nemám, dění v tomto směru mě již dlouho znepokojuje. Je to naprosto do nebe volající nesmysl, šiřte informace, kde můžete.
+0 | -0
doporučit +
08. 05. 2015 | Helena Hirschová | Karlovy Vary
Děkuji a podporuji svobodnou volbu občanů
+0 | -0
doporučit +
08. 05. 2015 | Zdeňka Čermáková | Příbram
Podpisuji petici proti regresivnímu přístupu státu v otázce očkování.
+0 | -0
doporučit +
05. 05. 2015 | Regina Agia | Brno
Děkuji za aktivnost. Good+ luck
+0 | -0
doporučit +
05. 05. 2015 | Petr Nový | Praha
Těžké otázky a strašně málo času nejhorší test v dějinách státní maturity
+0 | -0
doporučit +
03. 05. 2015 | Marek Kotík | Hradec Králové
hodně štěstí a bůh s vámi
+0 | -0
doporučit +
03. 05. 2015 | Jarmila Malaníková | Brno
o svém dítěti rozhoduji já,nikoli stát
+0 | -0
doporučit +
01. 05. 2015 | Michaela Kodrlová | Hřebeč
Po dlouhém rozmýšlení má naše dcera zatím všechna povinná očkování.Ale chci se rozhodovat na základě faktů a ne výhrůžek a příkazů.Vadí mi,že stát namísto cesty argumentů a vysvětlení volí represi za vlastní postoj.Myslela jsem,že tato země už je jinde.
+0 | -0
doporučit +
01. 05. 2015 | Andrea Udržalová | Libuň
Každý má právo se svobodně rozhodnout za sebe a své děti......zda si podstoupit očkování,či nikoliv.Stát nemá právo nikomu toto právo vzít.
Já doufám.......že se k této petici přidá mnoho lidí....a tento návrh novely zákona bude rázně smeten ze stolu!
+0 | -0
doporučit +
01. 05. 2015 | Petra Kalabusová | Kroměříž
Děkuji za vznik této petice
+0 | -0
doporučit +
01. 05. 2015 | Ladislav Olšjak | 37802 Stráž nad Nežárkou
...díky, i za naše děti a vnoučata !
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2015 | Jaroslav Goláň | Zlín
Dobrý den. Sám jsem byl "obdarován" RS po očkování proti žloutence před více než dvaceti lety na zahraniční montáži, Nebudu tu popisovat, co mne k tomuto přesvědčení vede, ale všechno do sebe zapadá jak časově, tak i průběhem. Proto připojuju svůj podpis
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2015 | Jana Maliariková | Milovice
Nesouhlasím s Vaším návrhem,apeluji na Vás, kdož návrh budete přijímat,abyste nejdříve provedli studie na Vedlejší příznaky po očkování.Studie jsou dostupné na IT.Očkovací látky dnes nejsou stejné jako před 20 lety!
+1 | -1
doporučit +
30. 04. 2015 | Vendula Viková | Letovice
Držím pěsti, ať se něco změní!!!
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2015 | Michaela Koppová | Praha
Jako terapeut TČM se setkávám s dětmi, které díky očkování mají v jejich věku revma, exém, zastavení se ve vývoji, ... a to vše spuštěné po očkování. Velmi mne mrzí, že necháváme vládnout peníze a farmaceutický průmysl.
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2015 | Markéta Ovsíková | Praha 4
Držím palce!!! Doufám, že se nevracíme do totáče!
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2015 | Pavel Soukup | Sousedovice
Snad jen, ať má petice úspěch.
+0 | -0
doporučit +
29. 04. 2015 | Jan Brandejs | Brno
Držím Vám palce
+0 | -0
doporučit +
29. 04. 2015 | Šárka Michajlecová | Dobrovice
Pokud by očkování bylo bez následků a absolutně bezpečné,přeci by to chtěl každý,ještě by si připlatil.A tomu se říká demokratický stát,aby stát pod nátlakem nutil lidi k něčemu,co nechtějí?Teď fin.sankce,když i to nezastraší lidi,co dál přijde...vězení?
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2015 | Jaroslava Matoušková | Skřivany
Nesouhlasím s represemi za očkování, je to postavené na hlavu,proč bychom měli být trestáni za něco, co ohrožuje zdraví našich dětí?Mnoho vakcín je zdraví nebezpečných a dodnes nebylo prokázáno,že očkování funguje.JE mi zle z toho,co se tu děje.
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2015 | Jaroslava Matějcová | Hradec Králové
Očkování je dobrý business, takže se nedivim, že chtějí, aby to bylo povinné bez vyjímek.
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2015 | Lucie Farářová | Pardubice
no comment
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2015 | Veronika Pšurná | Zlín
I mé dítě mělo velmi negativní reakci na očkování a lékaři to odmítali přiznat. Druhé dítě naočkovat nenecháme.
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2015 | Jakub Štorek | Praha
Díky
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2015 | Petra Meisl | České Budějovice 6
V roce 2007 jsme byli nuceni odstěhovat se z tohoto důvodu (narození 1. dcery Petry 8/2006) do Berlína.
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2015 | Bc.Drahoslava Pawlitová | Frýdek-Místek
Co vláda ČR hodlá schvalovat, zde už bylo a proto také docházelo k NEDOBROVOLNÝCH STERILIZACÍCH ŽEN což se projednávalo až u nejvyšších Soudech. ČESKÁ VLÁDA byla nucená ženy odškodnit.Záhy nás budou chtít čipovat na pravé ruce mezi palcem a ukazováčkem.
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2015 | Libuše Hrušková | Praha 6
Povinné vakcíny s nežádoucími účinky? Jsem pro dobrovolné očkování.
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2015 | Romana Břízková | Smidary
Je třeba, aby tento vakcinační bullshit někdo zastavil.
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2015 | Vlasta Hodanová | Praha 6
...bránit svobodu je dost důležité !!!
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2015 | Petra Zezulkova | Praha 6 - Brevnov
Dekuji za informace a praci s tim spojenou.

Petra
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2015 | Iva Stehlíková | Hořičky
děkuji
+0 | -0
doporučit +
26. 04. 2015 | Marek Steinhauser | Šumná
Jsem proti očkování.
+0 | -0
doporučit +
26. 04. 2015 | Anna Kubátová | Frýdlant nad Ostravicí
Děkuji za Vaši práci
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2015 | Karin Gillet Horstova | Strancice
Dekuji za petici. Sama jsem pro ockovani, ale rozhodne nesouhlasim s represivnim pristupem. Individualni plan i uplne odmitnuti ockovani by melo byt umozneno.
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2015 | Lenka Chválková | Ostrava
Děkuji za tuto petici a věřím, že uspějete(me) !
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2015 | Natálie Ambrusová | smilovice
At si kazdy rodic sam rozhodne zda deti ockovat nebo ne...ja jsem proti povinnrmu ockovani svoje prvni deti ockovane mam a jsou porad nemocne. Rocni syn mel uz trikret antibiotika.a to ma teprve jeden rok.. to mi neprijde normalni...
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2015 | Petr Krupka | Humpolec
DĚKUJEME ZA CELOU RODINU, ŽE ZASTAVUJETE VYVRAŽĎOVÁNÍ ČESKÉHO NÁRODA. RODINA KRUPKOVA A VŠICHNI PŘÍBUZNÍ
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2015 | Michaela Švejdová | Litoměřice
Považuji to za diskriminaci a omezování osobní svobody.
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2015 | Regina Lanová | Moravská Nová Ves
Kéž by se i málo změnilo...
+0 | -0
doporučit +
22. 04. 2015 | Pavel Botek | Ostrožská Lhota
Všecko je v Božích rukách a Bůh nám v poselstvích Varování sám skrze Krista říká: Dejte si pozor na celosvětové očkování, protože to bude záminka pro přijetí čipu pod kůži. A ten kdo ho přijme, ten ztratí duši a skončí v pekle.
+0 | -0
doporučit +
22. 04. 2015 | František Leder | Česká Třebová
Díky za odvahu a Vaši činnost.
+0 | -0
doporučit +
21. 04. 2015 | Jan Ondříšek |
Stop vakcinací v tak utlém věku!
+0 | -0
doporučit +
20. 04. 2015 | Antonie Manová | Znojmo
děkuji že jsem měla tu možnost se podepsat a věřím, že přidají další lidé, kterým záleží na zdraví svých dětech i vnoučatech. MANOVÁ
+0 | -0
doporučit +
20. 04. 2015 | Vlaďka Šrubařová | Ostrava-Poruba
Jsem proti očkování děti, jelikož sama mám tu zkušenost, když byl teď vnoučata na očkování-teplota, změna chováni, změna povahy.
+0 | -0
doporučit +
19. 04. 2015 | Zuzana Zemánková | Stráně 458
Nejsem uplne proti ockovani ani nejsem pro svobodnou volbu rodicu .Odbornici-imunologove a det.lekari by měli navrhnout setrny a individualni postup při ockovani deti a nevyvíjet hexavakciny.
+0 | -0
doporučit +
18. 04. 2015 | Michaela Trlidová | Ostrava
Děkuji za lidi, jako jste vy. Za ty, kteří si jsou vědomi toho, že je třeba myslet i na další generace.
+0 | -0
doporučit +
17. 04. 2015 | Jana Černá | Praha
Máme všechny děti proočkované, od poloviny listopadu do konce dubna neděláme nic jiného, než ošetřujeme a strkáme tisíce do léků. Vadí nám přístup státu, který z rodičů dělá nesvéprávné krávy a k telatům - dětem - se chová jako ke svému zboží!
+0 | -0
doporučit +
17. 04. 2015 | Hana Chlubnová | Velké Meziříčí
Tady už snad ani nejde o to jestli očkovat či ne. Jde o zachování základních lidských práv.
+0 | -0
doporučit +
17. 04. 2015 | Terezie Meldušková | Nezamyslice
Petici podepisuji a souhlasím s ní.Nedokážu se s naší paní doktorkou přít o škodlivých účincích očkování.Je to moc hodná lékařka a já se bojím konfliktů. Bohužel jsem taková...4 děti jsou stále nemocné a synek má dětský autismus....
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2015 | Danuše Dvořáková | Brno
To,co se děje by mělo být předloženo International Commission of Conscience (Mezinárodní komisi svědomí) = mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochraně lidských práv. Je to do nebe volající zrůdnost!
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2015 | Eva Pánová | Praha
Vzhledem k tomu, že jsem několik let pracovala v SUKL a často tak přišla do kontaktu s lidmi z odborných úseků, plně s peticí souhlasím.
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2015 | Miroslav Pecka | Lochenice
není
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2015 | Petr Prýmek | Boseň
Za zdraví svých dětí si zodpovídají rodiče sami. Stát má zdraví dětí chránit a ne je ohrožovat na životě.
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2015 | Drahomíra Polcarová | Ostrava
Stát se chová jako zločinecká organisace- jsem proti takto nastaveným formám očkování( podpořeno i soudem navíc- tyto medicínské laiky snad omlouvá, že samotnému tématu nerozumí, ale přesto...). Ale MZd- komu vlastně slouží?
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2015 | Petr Procházka | Praha 9
Otrávená voda, vzduch, jídlo a ještě očkování. Pryč s jedy:)
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2015 | Roman Kočí | Mníšek pod Brdy
Připojuji se k Petici proti repres. přístupu státu v otáce očkování.R
+0 | -0
doporučit +
14. 04. 2015 | Michal Machata | Trutnov
Podepsáno, díky.
+0 | -0
doporučit +
14. 04. 2015 | Miroslav Kvapil | Janovice nad Úhlavou
Děkuji všem, kteří proti represivnímu očkování pomohli uskuečnit tuto petici. Se škodlivými účinky vakcín jsem se poprvé setkal u své dcery v roce 1998. tenkrát byly trojvakcíny, dnes jsou hexavaxíny. situace se stává čím dál horší, je třeba to změnit.
+0 | -0
doporučit +
14. 04. 2015 | Lenka Klosová Orlitová | Nový jičin
Prosím, můžeme cokoliv komukoliv nabidnout, ale určitě ne nutit... jsme lidé zodpovědni sami za sebe, neni třeba, aby za nás někdo něco rozhodoval.. To pak není zodpovědnost, ale poslušnost.. a to je velký rozdíl
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Renata Krumpová | Praha 4
Život a zdraví máme jedno a jsme si sami nebo rodiče)za něj zodpovědní. Proto NIKDO nemá právo za mě o tom rozhodovat, uplatňovat na mě jakýkoliv nátlak či sankce.
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Michaela Podlahová | Benešov u Prahy
Jen do nich
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Rudolf Beneš | Kraslice
S touto peticí plně souhlasím.
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Radoslav Gřešek | Praha
Já doufám, že moje dítě už k žádnému dalšímu očkování nepůjde.
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Pavel Choura | Příbram
je to zprávné, ty reakce jsou hrozné a různé
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Vlasta Škurková | Nový Bydžov
Poslanecká sněmovno!Nespěte a konečně začněte přemýšlet.Je vám jedno,že se podepisujete v ortelu nevinných dětí a nerespektujete požadavky rodičů dětí?Berete si postižené děti na svědomí?Nevadí Vám,že po očkování umírají nevinné děti?Věřím,že se proberete
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Jiřina Dobřanská | Prachatice
..."hlavně neškodit"....né "hlavně vydělávat peníze"...
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2015 | Pavel Chodil | Bělotín
Držte se!
+0 | -0
doporučit +
12. 04. 2015 | Dagmar Maňasová | Zlín
Politici a Brusel jenom vymýšlí nesmyslné zákony místo toho , aby řešili nezaměstnanost. Občané už jsou z jejich výroky otrávení. Alespoň se proti nim postavili Řekové.
+0 | -0
doporučit +
12. 04. 2015 | Miroslav Dostál | Čelechovice na Hané
Společně, každý za sebe, vyslovujeme svoji svobodnou vůli a toto rozhodnutí platí.
+0 | -0
doporučit +
10. 04. 2015 | Matouš Pavlis | Teplice
Jen tak dále! Držím palce :)
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2015 | Martin Kolářík | Mikulčice
Ve svobodné zemi by se měl každý rozhodovat svobodně. A to zejména pokud jde o jeho vlastní dítě.
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2015 | jarmila Králová | Řež
Dalo by se nějak začít mapovat stav a nemocnost očkovaných dětí. Je vysoká. Znám případ autismu vzniklém po očkování v dětství,ale jak to dokázat?
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2015 | Iva Hašlerová | Ostrava
jak jsem se dočetla na Rozaliu, tak pediatr nesmí rodiče nahlásit na hygienu, pouze pokud si HS vyžádá jmenovitě děti, které nejsou pediatrem očkovány.
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2015 | Miriam Kocurková | Vsetín
Je to proti přírodě a člověk má rozhodovat o sobě sám,je to nepřirozené takové opatření!A podporování farmaceutického průmyslu, který už nemá se zdravím nic společného,lidských práv a svobody.Zdraví dítěte se nezakládá na to vražedném očkování.
+0 | -0
doporučit +
08. 04. 2015 | Gabriela Čablova | Hranice
Doufám že, pravda zvítězí. Mam předčasně narozenou holčičku, ktera neprospiva a doufám, že se nedostanu do situace, že mi ji někdo násilím naočkuje. A ohrozí její zdraví nebo život. ....
+0 | -0
doporučit +
08. 04. 2015 | Tomáš Rada | Petrov
Mám ten pocit, že za vším hledejme jen a pouze peníze - co jiného v ČR.Zdravotní stav dítěte a individuální přístup až na druhém popř. třetím místě.
+0 | -0
doporučit +
08. 04. 2015 | Nikol Műllerová | Hlučín
Nesouhlasím, aby do našich dětí někdo bez mého nebo partnerova svolení píchal injekce.
+0 | -0
doporučit +
08. 04. 2015 | Lubomir Jančí | Uničov
Dekuji za Petici, je treba branit svobodu!!!
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2015 | Katerina Rymonova | Praha
Dekujeme
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2015 | Martin Schuh | Praha
BRAVO petičnímu výboru :-)
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2015 | Sandra Dvořáková | Polička
Mate moji plnou podporu, sve prvni dite, dcerku jsem nechala očkovat v dobré víře a konec? průjmy, ekzem , alergie, poničená střeva, celiakie. Chci aby muj syn tak nedopadl, nechci očkování MÁTE MOJI PLNOU PODPORU. DÍKY !!
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2015 | Marek Franc | Praha
Děkuji za tuto petici a vám všem, že nejste lhostejnou mlčící většinou. Vím z vlastní zkušenosti, že neočkované děti jsou výrazně zdravější než očkované, třeba i rok dva bez nemoci, a pokud přeci někdy onemocní, dovedou se s běžnou nemocí vypořádat přirozeně samy za jeden dva dny, bez medikace. Tak, jak se to od nich můžeme my velcí učit: Prostě den dva převážně spí, vypotí se či vyzvrací a pak vstanou jako vzkříšené a hurá do světa a do hry - nemoc je pryč. Imunitní systém funguje.
Medicína se v historii mnohokrát mýlila i bez komerčního tlaku farmaceutického byznysu (ostatně jako i jiné obory - je to lidské) a bylo by hloupé si myslet, že dnes je neomylná. Kde není pokora, svobodné kritické myšlení s ochotou k sebereflexi a poctivý vědecký přístup, odtud raději dál.
Zajímal jsem se o nějaké dlouhodobé nezávislé studie srovnávající celkový zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí/lidí (má-li očkování ovlivnit zdraví na mnoho let dopředu, je přeci potřeba při dobrém svědomí sledovat i vedlejší účinky po mnoho let, bez toho mimo jiné těžko zjistíme, odkud se berou novodobé "civilizační choroby"), ale pediatrička o žádné takové studii nevěděla. Buď pouze v řádu týdnů, nebo se déle sledovala jen hladina protilátek. Nabízel jsem, že se takového srovnání rádi zúčastníme, ale marně ... :-( Byl jsem nakonec odkázán jakožto na největšího českého odborníka přes očkování miminek na jakéhosi vojenského(!) doktora z Hradce a sestřička mě div nevyprovodila z ordinace koštětem.
Bránit dětem kriticky smýšlejících rodičů v přístupu do dětských kolektivů (školky, školy v přírodě, tábory a hrozím se, že při této tendenci to někdo záhy bude chtít rozšířit i na kroužky a podobné mimoškolní aktivity, ad absurdum možná cestování veřejnou dopravou, chození do divadla, nakupování v samoobsluze a hvězdy na čele ...) je ovšem krutá diskriminace, nejen vzhledem k rodičům (ekonomicky), ale především k těm dětem - ty společnost vrstevníků bytostně potřebují, aby se naučily spolupráci, toleranci, komunikativnímu řešení konfliktů. A je to diskriminace společensky hloupá: Vytváří se takto generace novodobých disidentů a zdroj budoucích konfliktů namísto podpory svobodné, tvořivé, spolupracující a otevřené společnosti, kterou pro dobro našich dětí tolik potřebujeme. Nechceme dopadnout smutně jako na Ukrajině, že ne?
+1 | -0
doporučit +
06. 04. 2015 | Irena Zoubková | Praha
Děkuji za založení petice. S očkováním mám velice špatné zkušenosti.
+0 | -0
doporučit +
06. 04. 2015 | Ale Blechová | Praha
je to podvod, zatím žijeme v období bez vážnějších epidemií,nepochopila jsem, jak může neočkované dítě ohrozit ty vakcinované, proto jsou přece očkovány, aby nic nechytly(cha cha...) navíc jiné národy žijící v mnohem horších podmínkách žijí i bez těch jedovatých sraček, které cpou do bílých dětí. A chci vidět kompletní očkování u dovezených rodin z Asie- pokud to přežijou. Qui bono... prachy prachy
+0 | -0
doporučit +
05. 04. 2015 | Michal Šíma | Praha
Věřím v to co děláte a na čem se my podílíme.
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2015 | Monika H. | Zlín
Jana Lázová, Praha: Rozalio a LLP tvoří lidé, kteří tyto činnosti dělají dobrovolně. Jsou to organizace, které žijí z dobrovolných příspěvků. Takové rady, co jste tu vypustila, mám opravdu nejraději. Co kdybyste svou energii zapojila zrovna tím směrem, že budete hledat v návrzích na stránkách poslanecké sněmovny a tím pomůžete právě jak LLP tak i Rozaliu?
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2015 | Jan Vojtěchovský | Olomouc
Jste super dělejte dál to co děláte, přesně tohle potřebujeme :) Jelikož vše musí začít zespod
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2015 | Magda Halamova | Pozlovice
www.svobodni.cz
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2015 | Zuzka Pěkná |
Děkuji vám za vaši práci a úsilí. Přeji samé úspěchy a ať se stane to nejlepší pro občany státu České Republiky.
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2015 | Miroslava Prokopová | Břasy
díky
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2015 | Gabriela Plíšková | Praha
Děkuji!!
+0 | -0
doporučit +
03. 04. 2015 | Věra Válková | Vratimov
Plně podporuji Vaši věc a souhlasím s názorem,že je to postavené na hlavu,neboť jak by neočkované dítě mělo ohrožovat ostatní očkované děti v kolektivu? to absolutně nechápu. Je vidět jasná snaha výrobců vakcín (zainteresovaní poslanci?)na zisku.
+0 | -0
doporučit +
03. 04. 2015 | Soňa Lánská | Hořice
Jsem ředitelkou MŠ a nesouhlasím s podmínkou pravidelného očkování.... atd. při přijetí dítěte do MŠ. Kde je rovný přístup?
+1 | -0
doporučit +
03. 04. 2015 | Lenka Veverková | Tvarožná Lhota
Děkuji
+0 | -0
doporučit +
03. 04. 2015 | Niki Machan Jalamudisová | Praha 2
i moje dítě je očkované, ale takováto represe mi přijde nepřijatelná, nikoliv stát ale stát spolu s rodiči mohou spolurozhodovat, očekávám větší pružnost v možnosti individuálního přístupu a např. ind.plánu očkování.. děkuji N.M.J.
+0 | -0
doporučit +
03. 04. 2015 | Taťana Žejdlová | Nový Bydžov
http://llp.cz/2015/04/ministerstvo-stahlo-kontroverzni-novelu-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi/
+0 | -0
doporučit +
03. 04. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Veliké díky Rozaliu.Jste jedničky,že jste odhalili původce tohoto zla.Kéž by se pod panem Valentou židle pouze neviklala,ale přímo spadla.Věřím,že boží mlýny melou.
+1 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Jana Marková | Vsetín
Vnucovat očkování, které je v okolích civilizovaných státech nepovinné, je na hlavu postavené. Včera jsme byli očkovat syna Hexou. Víceméně z nátlaku, protože pokud se do tří let nic nezmění a nebyl by naočkován, nemohl by nastoupit do školky, já do práce a byla by ohrožena naše finanční existence. Bylo mi ještě doma špatně z nátlaku, který na mě opakovaně dr.vyvýjela, jak mě strašila, že mu nechci nechat píchnout vakcínu proti pneumokokům. Já jí věřím, že ona věří tomu, že si myslí, že je to pro něj životzachraňující. Ale to tvrdí i jehovisti a co dokázali nacisti se svým přesvědčením o správné věci. Možná je to moc přehnané přirovnání, ale proboha, ať i doktoři uvažují hlavou a neposlouchají propagandu farmaceutických firem. Nehledě na to, že v blízkém okolí byl případ, kdy po očkování Hexou chlapeček skoro umřel (ne jedna paní povídala!). Mno,nebudu se tu rozčilovat, držím palce, ať se dobrá věc podaří a konečně vypadneme všichni z farmaceutické mašinerie.
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Richard Nedbal | Pozlovice
Svoboda, odpovednost, spravedlnost - www.svobodni.cz
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Jan Havriš | Stráž pod ralskem
žádná chemie ! na uměle vyvtořené nemoce
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Brigita Martinová | Liberec 3
Stát nám nemůže nakazovat,očkování,protože není zákonný zástupce našich dětí,pokud ano nežijeme v demokracii,ale jsme otroky,když my musíme podepsat operaci,tak ať lékař podepíše očkování a jemu zase stát a co děti ty nesmějí říct ne jde přece o ně
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Josef Pavliš | Svitavy
Osobně nejsem proti preventivnímu očkování,ale vadí mi sankce za neočkování, nesmyslné množství očk. látek v jedné dávce, použitá, podle mého názoru nebezpečná atitiva, prídavné látky, v případě závažných zdrav. následků, nenese obvykle nikdo žádnou zodp
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Andrea Věříšová | Rájov
zavání to skrytou genocidou, ale doufám že se mi to jen zdá a petice pomůže vládě otevřít oči,uši a srdce
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Jakub Petera | Hradec Kralove
Drzim palce!!! Diky za petici!
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | Jitka Neužilová | Kostelec n.Č.lesy
Jaké občany chce ČR?Vystrašené,kteří vždy budou dělat co se jim nařídí nebo odpovědné sami za sebe? A pokud se očkují novorozenci - kde je možno "bezpečně" přivést dítě na svět?...
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | lucie silhava | nyrsko
"Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice." Myslim si, ze deti v techto zemich nejsou zdaleka tak casto nemocne jako tady.
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2015 | jan ruzicka | liberec
Pratele,napred rada: prebytek jakekoliv vakciny odebere z tela homeopatikum Thuja D15, overte si to u homaopatuu.
Ted filosofovani: tenhle vykal na nas pada z mnohem vetsi vysky. Je treba zakrocovat jak v nasi prizemni rovine, tak si i uvedomit, kdo se vlastne snazi o genocidu. Vezmeme to odspodu, to je stravitelnejsi:
"Zdravotnictvi by mene vydelalo na lidech zdravych nez na nemocnych>>
Big Fharmac tedy legalnimi cestami podplaci lekare aby toho svinstva do nas co nejvic napumpovali>>Big Pharmac si uz davno davno na svoji ochranu i utok zridil FDA Federal Drug Administration, coz je instituce, ktera schvaluje vhodnost leku i "leku" a ma moc na cele planete. FDA ucinne potlacuje alternativni medicinu.>> Big pharmac je v rukach svetovych elit, ktere hrave uplati vsechny snemovny apod, nebot si ty dolary tisknou. >>Svetove elity [Sioniste a t d] maji uz davno rozjety projektZlata miliarda =snizit populaci planety na 1 miliardu., Delaji to valkami, jedy v jidle, v lecich, chemtgrailsy a t d.>> Vyse,m tady k tem, kteri jsou nad svetovymi elitami, uz nepujdu, to byste me vypiskali
+1 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Vanda Křivánková | Nížkovice
Děkuji, že se o toto staráte. K.
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Bohumila Venerová MUDr. | Lysice
Souhlasím s peticí, nesouhlasím s navrhovaným zákonem. Je to zákon, který povede k dalšímu omezení porodnosti. Případně převáží natalita těch, kterým je vše jedno. A to já nejsem i když už se jedná o má vnoučata.
+5 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Vít Čajka | Nový Malín
Děkuji za váš čas a za vaši enegii, kterou věnujete ve propěch druhých.
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Jana Salabova | Usti nad Labem
Velmi věřím tomu, že vše dobře dopadne. Co už může být silnějšího než mateřská láska!?
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Jan Klofát | Sazená
dík:)
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Michal Földeš | Praha
Díky za založení petice. Velmi pěkně udělané!
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Jitka Slámová | Dubí
Rodiče by měli rozhodovat o vhodnosti očkování dítěte!
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Mojmír Mišun Ing. | Tlustovousy
Rád bych přispěl svým postřehem. Pamatuji své první účasti v peticích už v roce 2010. Za konopí, alternativní léčiva, zákony podporující mnohem úspěšnější alternativní lékařské postupy. Vkládal jsem naději do podpisů mnoha podobně smýšlející lidí. Za tu dobu pozoruji, že přituhlo. Systém dokázal prosadit mnohá omezení proti „jinému“ přístupu ke zdraví a smýšlení, než stádově propagované.
Jde o to, jak mnohem efektivněji podchytit vůli a snahu žít přirozeněji, v souladu s univerzálními zákony. S moudrostí Země. Cítím, že kromě peticí, je potřeba soustředit snahu po pozitivních změnách i jinak. Tedy tyto postupy nejprve najít a správně použít. Svůj prvotní nápad jsem dal na stránku: www.fengsuej.info/alternativa_cesky_brod/index.html.
Pokud by se objevila snaha hledat další řešení, jak podpořit alternativní postupy, léčení, stravování, osobnostního rozvoje, a tvořivě o nich přemýšlet, prosím ozvěte se mi na mail: fengsuej@seznam.cz
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Alena Silonová | České Budejovice
2000 zmrzačených lidí očkováním proti žloutence typu B za rok ve Francii !
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12026-014-8574-4
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Eduška Vachl | Písek
je mi 73 let, byla jsem očkovaná vším co se očkovalo a jsem v pořádku. Tím, že se neočkuje objevuje se stále více TBC, neštovic, černý kašel, spalničky, neštovice a další.Všichni toho moc naděláte.
+0 | -2
doporučit +
01. 04. 2015 | Barbora Veretová | Nižbor
Jestli to nevyjde, emigruju!
+0 | -0
doporučit +
01. 04. 2015 | Milan Ščučka | Praha 9
Děkujeme s manželkou za tuto prospěšnou akci.Děkujeme, že zastavíme společně HOLOKAUST V NAŠÍ ZEMI.
Ščučka
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Soňa Sirotková | Kolín
Velice ráda podpořím. Nemáme dobrou zkušenost s očkováním u našich dětí. Je smutné, že až po potížích nám bylo lékařkou nabídnuto očkování postupné, které nezatěžuje tolik dětstký organizmus. Doktoři jsou si vědomi všech rizik. Kde je důvěra?
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Kristýna Pítrová | Sušice
Jako rodič chci mít plné právo svobodně se rozhoudnout, zda dám svoje dítě očkovat či nikoli, kdy a proti jakým nemocem, aniž bych za to byla jakkoli pokutována nebo nepřímo "trestaná" skutečností, že mi dítě nepřijmou do MŠ či do jakéhokoli dě kolektivu.
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Hana Gerlach Štěpánková | Uherské Hradiště
iniciativu chválím, moje dcera je oběť očkování
+3 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Jana Lázová | Praha
V příspěvkách na FB Rozalio zmínilo, že si dodatku v novele o nuceném očkování všiml čtivý tatínek. K čemu je tedy Candigliota a Rozalio, když takovouto věc přehlédnou? Možná se dalo operovat a tlačit na poslance dříve a s větším přínosem.
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Marie Táborová | Strakonice
Pamatuji si zdravotnictví před 50 lety, kdy jsem byla malá i před téměř 40 lety, kdy jsem měla vlastní děti. To co dneska vidím je hnus a lékaři jsou ti poslední co do toho mohou mluvit. Vzpamatujte se! Myslete na lidi! Myslete na děti!
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Jiří Zderadíček | Dobříš
Už dlouhou dobu vnímám, že zdravá populace je to poslední, co profese a instituce odpovědné za tuto oblast skutečně zajímá. Bohužel peníze jsou i zde až na prvním místě.
Z celého srdce proto děkuji autorům této petice a doufám, že máme naději ...
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Nika H. | Vysočina
http://cestyksobe.cz/wp-content/uploads/2015/03/E-KNIHA-ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-k-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-pro-poslance-a-novin%C3%A1%C5%99e.pdf
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Jana Šmejkalová | Tábor
http://www.inspirala.cz/?cat=69
Video na stránce inspirály stojí za shlédnutí. Je o postojích k očkování a jeho následcích z přednášky Anite Petek. Je s českými titulky. Jana
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Jolana Lucová | Olomouc
Neinformovat, dělat z lidí ovce, to je cílem celého systému. Bohužel, všechny naše děti jsou očkovány hexavakcínou. Dnes bych už reagovala i postupovala jinak. Děkuji za petici a moc držím palce.
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Monika H. | Zlín
Lenka Nevosadová: to německé "neočkování" znamená cca 90-95% proočkovanost. Zjistěte si informace na Institutu Roberta Kocha...
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Lenka Nevosadová | Jihlava
http://relax.lidovky.cz/nocni-mura-z-berlina-nemecke-ne-ockovani-na-vlastni-kuzi-pjs-/zajimavosti.aspx?c=A150302_152657_ln-zajimavosti_ape

Zajímavý článek pro zamyšlení.
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Ivana Panušková | Praha 7
Bohužel také v naší rodině jsme se přesvědčili o škodlivosti očkování hexavakcínou, jehož následkem je snížená imunita, ADHD a LMR u starší vnučky. Bojíme se dalšího očkování mladší vnučky, která je zatím v pořádku.
+3 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Oliver E | Praha
Máme dceru a nechceme ji nechat očkovat kvůli vysokým rizikům očkování. Hodně jsme se zjišťováním nežádoucích účinků věnovali a jsme velmi dobře informovaní (možná lépe než leckterý pediatr). Bojíme se, pokud budeme nuceni dceru očkovat, že budeme muset emigrovat, abychom ji ochránili. Prosíme, zná někdo pediatra v Praze, který by napsal do očkovacího průkazu, že je dítě očkované, ale přitom by očkování neprovedl? Páni poslanci, tohle vše vede rodiče k tomu, když je nutíte očkovat!
+3 | -0
doporučit +
31. 03. 2015 | Filip Daniel | Borovnice
mir a lasku
+0 | -0
doporučit +
30. 03. 2015 | Pavel Kozák | České Budějovice
Přijímám s povděkem návrh na úplný zákaz kouření. Zvláštní je reakce zákonodárců, že musí být zachována svoboda rozhodnutí ... a proč ne u očkování? Samotné subjekty - děti - nemají schopnost a rodičům je svoboda odpírána? Asi jsem málo klíčemi zamykal.
+0 | -0
doporučit +
30. 03. 2015 | Daniel Mašát | Praha
Lékaři by měli mít možnost na základě svých poznatků DOPORUČIT které očkování jsou důležitá a hlavně jaká přináší rizika. Tento zákon zavání totalitním režimem a absolutně potlačuje demokracii a svobodu.
+3 | -0
doporučit +
30. 03. 2015 | Barbora Tembo | Kopřivnice
Jsme zcela v šoku a zapojíme se do čehokoliv, co se bude v této věci podnikat. Jsme rádi, že existují lidé, kteří se něčeho takového dopídí a upozorní širokou veřejnost.
+0 | -0
doporučit +
30. 03. 2015 | Petra Kastnerova | Plzeň
Děkuji za vaši iniciativu! Být se za svá práva kvalitně a hlavně informovaně je dnes skutečně práce na plný úvazek! Ještě jednou díky za vaši oddanost našemu zdraví!
+0 | -0
doporučit +
30. 03. 2015 | František Gavaľa | Bučovice
Je radost vidět, že ne všichni lidé jsou jenom apatičtí konzumenti, co je nezajímají žádné souvislosti. Děkuji
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2015 | Lenka Moravcová | Jamné nad Orlicí
V dnešní době si můžeme pořídit vybavení domácnosti na míru, můžeme mít individuální studijní plán, banka nám sestaví hypotéku přesně dle našich potřeb a možností...SUPER, v dnešní době frčí individuální přístup...PROČ TEDY NE I U OČKOVÁNÍ?
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2015 | Lenka Sodomková | Hlinsko
Díky za tuto iniciativu!!!
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2015 | Jindra Pfeilerova | Bochov
Doufám,že zvítězí zdravý rozum, jsem zásadně proti. Mé neočekávané děti jsou zdravější než očkované.
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2015 | Libuše Dosedělová | Brno
mám silný pocit že my lidé jsme v tomto státě jako ovce, které může stát kdykoliv ostříhat, ať se nám to líbí nebo nám to ubližuje, státu je to jedno, protože jde o velké peníze!!!
+0 | -0
doporučit +
28. 03. 2015 | Ladislava Šplechtová | Ostrava
Teď se podržte!!

Zdravotní výbor chce, krom zákona o ochraně veř. zdraví, pokoutně změnit také par. 38, odst. 7 zákona o zdrav. službách na OČKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU!!!!!!
http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63748370-poslanci-pritvrzuji-na-maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu
http://rotter.blog.idnes.cz/c/455346/nechcete-ockovat-sve-dite-mohou-vam-jej-dle-novely-naockovat-bez-vaseho-souhlasu.html

Tato informace je čerstvá, pár dní stará, všiml si toho nějaký pozorný čtenář, jinak by se to asi nikdo nedozvěděl, nebyla žádná diskuse, nic..

Pošlete to prosím dál!!!!!!!
+0 | -0
doporučit +
28. 03. 2015 | Iveta Szkanderová | Střítež 222
...věřím, že vše dobře dopadne...
+0 | -0
doporučit +
28. 03. 2015 | Václav Šplechta | Most
Neočkované dítě nesmí být přijato do školky - aby nenakazilo děti očkované? A pokud někdo přikazuje, musí být za své rozhodnutí/příkaz odpovědný!
+0 | -0
doporučit +
28. 03. 2015 | Iva Křivancová | Praha
Snad to pomůže
+0 | -0
doporučit +
28. 03. 2015 | Petra Kolinke | Ostrava - Hulváky
Mám ráda svobodu ve své rozhodování!
+0 | -0
doporučit +
28. 03. 2015 | Monika Slavkovská | Praha
Děkuji, že nezůstáváte pasivní k tlakům, které pomalu a téměř v tichosti vytlačují naši společnost na cestu omezování osobních práv a svobod a vytváříte tento prostor pro ty, kdo nechtějí již dále mlčet. Děkuji a připojuji se
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Jirina Hoskova | Praha
Dekuji.
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Alzbeta Jedlanova | Machovska Lhota
Pani doktorko Bradacova, v kterych zemich jsou hexavakciny zakazane?
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Jana Chalupová Hlávková | Olomouc
Děkuji těm, kteří se odváží sepsat a sbírat podpisy!!!! Moc děkuji!!!!
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Václav Dostál | Praha 10
Arogantní přístup zprofanované lékařské loby k veřejnosti je třeba zlomit. Držím vám palce.
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Petr Holusa | Ostrava
Nechci, aby se lidé byli nucení k jakémukoliv očkování bez jejich svobodné vůle. Nechci být očkován a ani své děti nechci očkovat nečím nepřirozeným a chemickým!
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Václav Přenosil | Brno
Pokud následkem očkování mohou vzniknout závažné zdravotní komplikace, musí následky za tyto komplikace nést ten kdo očkování nařídil, tedy stát.
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2015 | Dušan Plesník | Karlovice
Veškeré očkování těmito jedy je pouze útokem na lidskou imunitu a tím tvorba marodů pro farmaceutický průmysl!!!
+0 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Ivana Ondrušová | Brno
Děkuji za petici. Je šokující, jakým způsobem se snaží stát chovat ke svým občanům. To má být podpora mladých, aby zakládali rodiny nebo výzva k emigraci? Vrací se snad totalita?
+3 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Milan Urban | Breclav
Toto je porusovani lidskych prav a osobnich svobod,ktere jsou garantovane Chartou lidskych prav,jez podepsala jak CSSR,tak i CR,a ta se za ni tvrde stavela,jako demokraticka zeme.
+0 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Tereza Hojná | Jindřichův Hradec
Překvapuje mě, že v zákoně je respektována svoboda víry (P.S. jsem křesťan, ale neznám žádnou církev, která by s tím měla problém...?), ale zcela pominuta závažnější kontraindikace, a to nezralost novorozence. TO může být pro dítě nebezpečné!
+0 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Mária Kolmanová | Tábor
Kéž petice pomůže zachránit lidstvo od katastrofy. Jsem proti povinnému očkování a proti násílí páchném na těch nejvíce bezbranných.
+0 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Alena Nováková | Praha
Dámy a pánové, chystá se na nás další ukrajování práv a svobod. Inkvizitorský Zdravotní výbor PS nekončí u represí, chce potichu a bez povšimnutí zavést možnost očkovat i bez souhlasu rodičů! Takové pošlapávání práv nemá obdoby! Čtěte zde: http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63748370-poslanci-pritvrzuji-na-maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu
+1 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Marta Ondroušková | Libňatov
Tato novela je jasný útok na naše občanské svobody. Ústavní soud m.j. zjistil a vyslovil precedens, že očkování potenciálně POŠKODÍ ZDRAVÍ DÍTĚTE. Nestojím o kompenzace, mám povinnost chránit svoje dítě před jakýmkoli poškozením.
+1 | -0
doporučit +
26. 03. 2015 | Hedvika Dlouhá Netolická | Pardubice
Děkuji za vaše úsilí. Jsem matkou syna, který je poškozen očkováním /autismus/.Díky pracem MUDr. Elekové, prof.RNDr.Strunecké, MUDr. Jonáše a dalších jsem jeho poškození včas poznala a mohla mu pomoci /homeopatie, Joalis kapky, úprava stravy,láska/.Děkuji
+1 | -0
doporučit +
25. 03. 2015 | Karel Vik | Jaroměř - Josefov
Děkujeme, proti státnímu teroru je třeba se bránit!
+0 | -0
doporučit +
25. 03. 2015 | Vítězslav Hart | Luhačovice
Jakákoli vakcinace obyvatel je zločinem proti lidské svobodě a přirozenosti.
+0 | -0
doporučit +
25. 03. 2015 | Karin Margušová | Brno
Za dítě jsou zodpovědni rodiče,nikoli stát a proto by rodiče měli rozhodovat o tom,zda jejich dítě bude či nebude očkované.Je velmi neetické,jak se snaží s občany státní úředníci,farmaceutické firmy a lékaři,kvůli tučným ziskům manipulovat.
+0 | -0
doporučit +
25. 03. 2015 | Michaela Babická | Kadaň
Neuvěřitelné, jsme snad v pravěku? Jestli toto projde,s rodinou se stehujeme
+3 | -0
doporučit +
24. 03. 2015 | Helena Myšková | Mladá Boleslav
podpora petice
+0 | -0
doporučit +
24. 03. 2015 | Vitezslav Ždímal | Most
"Svoboda je křehčí než tušíme"
+0 | -0
doporučit +
24. 03. 2015 | Martin Schuh | Praha 4
Na přístupu k očkování je zřejmé, nakolik jsou, společnost a její volení představitelé pro správu této republiky, skutečně svobodní a demokratičtí. Domnívám se, že toto direktivum je v rozporu s listinou lidských práv. Že by inspirace norskými přístupy?
+0 | -0
doporučit +
23. 03. 2015 | Lenka Novotná | Žďár nad Sázavou
držím palce ale bojím se, že je nám stále ještě souzeno být spíš ovčany. Hlídači stáda jsou v přesile.
+0 | -0
doporučit +
23. 03. 2015 | Eleonora Hrbáčová | Brno
jsem zvědavá, kolik lékařů to podepíše
+0 | -0
doporučit +
23. 03. 2015 | Zdeněk Hofírek | Kroměříž
Braňme společně naše vnoučata.

Hofírek
+0 | -0
doporučit +
22. 03. 2015 | Jana Zvolská | Jince
Držim palce ať se podaří změnit to za co bojujete !!
+0 | -0
doporučit +
22. 03. 2015 | kamil šrefl | kunvald
Myslím že dávno nejde v první řadě o ochranu zdraví,je to neskutečný zdroj peněz a když lidé chtějí očkování obejít tak jim to nařídíme a potrestáme je finančně,když odmítnou.Kde to jsme??po zkušenostech s dcerou to beru jako neskutečnou nehoráznost!!
+3 | -0
doporučit +
22. 03. 2015 | Miroslava Trčková | Vratimov
Svobodná volba pro všechny
+0 | -0
doporučit +
21. 03. 2015 | Josef Hájek | Lovečkovice
Díky
+0 | -0
doporučit +
21. 03. 2015 | Petr Pěta | Kunštát
Děkuji
+0 | -0
doporučit +
21. 03. 2015 | Jana Slabá | Soběslav
podporuji tuto petici
+0 | -0
doporučit +
21. 03. 2015 | Ľubica Luchavová | Brno
Zdílim Vaše názory, děkuji za naše děti, nechme je se slobodně rozhodnout.
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2015 | josef Sluka | Praha
Výrobci vakcín nehledí na zdraví dětí, jen na vlastní zisk.
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2015 | Lenka Nováková | Slavičín
Očkování je byznys,porušují se tu lidská práva a podporují farma.firmy s mega zisky.Kdo si nastudoval informace o vedlejších učincích nemůže souhlasit s touto represí státu.Diskriminace neoč.dětí namísto podpory a rozvíjení zdravě se vyvíjejících bytostí.
+2 | -0
doporučit +
20. 03. 2015 | Martin Oczadly | Jablonec Nad Nisou
Chci mít na výběr, navíc píchnout do těla malého miminka 6 smrtelných nemocí najednou? To není rozumné. Očkování ano, ale postupně a s rozumem!!!
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2015 | Martin Šulc | Praha
Posilování specifické imunity ubíjí mnohem důležitější imunitu nespecifickou a dělá z našich dětí imunologické mrzáky (a hlavně předpřipravené konzumenty léků). Je to genocida národa - budeme mít v budoucnu také svůj "Norimberský proces"?
+4 | -0
doporučit +
19. 03. 2015 | Jaroslav Rokyta | Olomouc
Očkování by mělo být čistě dobrovolné!!!Jarda Rokyta Olomouc
+0 | -0
doporučit +
19. 03. 2015 | Vlasta Maršálková | Dýšina
Nesouhlasím s tím, co má nový zákon přinést. Je neetické nutit lékaře "bonzovat". Nesouhlasím s pokutami rodinám i organizacím. Je to likvidační, je to diktátorské!
+0 | -0
doporučit +
19. 03. 2015 | Eva Štroblová | Strakonice
Děkuji za Vaši práci.
+0 | -0
doporučit +
19. 03. 2015 | Martin Walter | Mikulov
Těžký zasah do organismu a jeho přirozeného fungování. Dnes také s RFID čipy,což je,myslim,onen účel."Zdrav.ochrana" děti,lidi,je světa,navíc je fakt,ze po vakcinach jsou často zdravotní problémy,i velmi vazne.Dík všem za podporu a sdílení !
+0 | -0
doporučit +
19. 03. 2015 | Lenka Obručová | Mořice

+0 | -0
doporučit +
18. 03. 2015 | Helena Koudelová | Praha
Přeju si, aby děti byli zdravé přirozenou cestou.
+0 | -0
doporučit +
18. 03. 2015 | Eva Moravcikova | Mosnov
Rodic je za vsechno zodpovedny, proc se tedy nemuze svobodne rozhodnout iv otazce ockovani? V zemich zapadnich Evropy je i mnoho pristehovalcu a uprchliku z ruznych zemi sveta a ockovani neni povinne.
+0 | -0
doporučit +
18. 03. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Oni se snaží prezentovat odmítače očkování jako nějaké náboženské fanatiky.Proto se musí informace o nebezpečí očkování dostávat široké veřejnosti.A proč nutí rodiče očkovat děti jen Hexavakcínou,která obsahuje nebezpečné očkování proti žloutence typu B a hodně toxických přídavných látek!!My jsme vnučce museli zaplatit Pediacel,který jsme dali až ve dvou letech.Každou dávku 9OO kč.Zdál se nám nejšetrnější.Dala bych třeba 10000,ale proč tuto šetrnější vakcínu neproplácí pojišťovna???Už toto jednání je velmi prapodivné!!!Nejde přece jen o to neočkovat děti.Ale jakým způsobem nás do toho nutí a jakými vakcínami!!!Jsou to otřesné praktiky!!
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Martin Jung | Ostrava
Jednoduchá odpověď, že nemůžeme nic než jen se bát. Dělají z nás pokusné králíky, protože Svině ženské i mužské(jen pohlavím jinak se nazývat muži a ženami nemohou) dostanou zacpání huby. Já své dítě naočkovat nenechám!!! Nikdo mi nemůže nakázat co svému dítěti dám. Tohle je jen další v termínu Nový světový řád. Je potřeba lidstvo usměrnit v populaci a vším rozkrádáním, prodejem Číňanům a dalším nám ukazují, že se s námi jako s národem nepočítá.
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Michaela Dostalova, jun. | Praha4
Podporuji!
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Mona K. | Vysočina
Pro paní J. Hacmacovou se ptající, na této adrese jsou ke stažení na tisk podpisové archy, zasílají se na adresu v záhlaví, mnoho podpisů přeju ;) www.e-petice.cz/data/podpisovy_arch_represe_ockovani.pdf
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Zuzana Výborná | strakonice
děkuji za sebe a svoje částečně naočkované děti
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Jiří Potoček | Hradec Králové
Smutno je srdci člověka i národům světa bez světla Kristova evangelia.
+3 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Marianna Vopelková | Jesenec
Jsem pro upevnění rodičovského práva v oblasti očkování.
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Eva Pukančíková | Beroun
Vakcíny obsahujú škodlivé chemícké a neurotoxické látky,
ktoré poškodzujú zdravie dieťaťa. Píše o tom i pí.Prof.RNDr.Anna Strunecká, DrSc., ktorá napísala o tom knihu VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ. Jedna kapitola sa volá" Děti nebo laboratorní krysy?"
+1 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | jitka eyerová | Beroun
Děkuju Martino za tvoji práci
Jitka Eyerová
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Jonáš Vlček | Úžice
Je to jen nevinná politická hra, stejně tak jako hra na ebolu v Africe, nebo hra na vývoj bakteriologických zbraní proti rýžovým polím pro Asii, hra s geneticky modifikovanými plodinami pro Evropu, Hra s ....................
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Růžena Hlináková | Červená Řečice
At´se nechají zákonodárci očkovat sami - ale proti blbosti.
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Jana Hacmacová | Praha
Neumím vložit elektronický podpis, kde se dá petice podepsat reálně?? Vím o vícero lidech, kteří by tak rádi učinili. Děkuji. Hacmacová
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Jiřina Šimáčková | Třinec
Nesouhlasím s represivním přístupem očkování mého dítěte!
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2015 | Daniela Lipšanská | Praha 4
Můj syn po aplikaci druhé hexa vakcíny dostal epilepsii. Nejtěžší formu vázanou na dětský věk, Westův syndrom. Díky velkému štěstí je mezi 2% dětí s minimálními následky.... Jen jeho játra musí snášet zátěž léků!
+4 | -0
doporučit +
16. 03. 2015 | Eva Helms | Celle
Jsem pro individualni pristup v pripade ockovani ditete,dite neni zbozim s kterym se da kseftovat v komercnim zajmu farmaceutickych spolecnosti a represe,proti vlastnim lidem si mohou nasi prodejni politici strcit za klobouk!Zapominaji,ze jsou to oni,kdo
+0 | -0
doporučit +
16. 03. 2015 | Ivana Pilchová | Žamberk 564 01
To co se posledních deset let děje pod záštitou demokracie je odporné. Lidé by neměli být pokusnými králíky a rukojmími ziskuchtivých fanatiků a měli by začít používat mozek a klást odpor. Děkuji za takové snahy!!!
+0 | -0
doporučit +
16. 03. 2015 | Tomáš Hofman | Česká Skalice
Očkování je příčinou dětské cukrovky, onkologických onemocnění atd.
+2 | -0
doporučit +
16. 03. 2015 | Filip Svoboda | Jeseník
Humus
+0 | -0
doporučit +
16. 03. 2015 | Romana Pelikánová | Praha
https://www.youtube.com/watch?v=EMhMlEd7vbI
+0 | -0
doporučit +
16. 03. 2015 | Patrik Rusnák | Albrechtice
Rád podpořím dobrou věc.
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Jiří Mihola | Praha 2
Preventivní očkování je výhodné pouze jako zdroj vydatných zisků farmaceutických firem na úkor podlomeného zdraví občanů a dětí. Očkování je potřeba posuzovat individuálně.
+2 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Jana Bukovská | Žďár nad Sáz.
Už je toho příliš, co si dovolují
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Markéta Weiserová | Lázně Kynžvart
Držím palce všem nám individualistům i odpůrcům.....Doufám, že vláda včas pochopí, že nepatříme do východního bloku, ale do západní Evropy!
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Jindra Čekalová | Praha 5
děkuji, že jsem mohla tuto petici podepsat
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Eva Polomíková | Otrokovice
Snad se konečně někdo chytne za nos a přestane vyhrožovat rodičům i dětským lékařům sankcemi a nebudou myslet jen na vlastní prospěch. Kam jsme se to dostali, že jde farmaceutickým firmám především o zisk a o zdraví dětí až na "PRVNÍM MÍSTĚ!!!" Přeji hodně úspěchů a pozitivních komentářů. Eva
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Radim Němeček | Prostějov
www.kineziologie-olomouc.cz/očkování,vakcinace
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Lenka Raszková | Černožice
Děkujeme!
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | David Rozumek | Brno
http://ona.idnes.cz/ockovani-je-velky-podvod-rika-byvaly-farmaceuticky-magnat-pnk-/zdravi.aspx?c=A110316_095115_zdravi_pet V lidském těle a na něm žijí miliony mikroorganizmů. Nejsou pro nás nebezpečné, ale nebezpečné je to, jak je ničíme
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2015 | Valentýna Novodarská | Praha
Děkujeme
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Hana Krajíčková | Šternberk
Proč nenechat mámy ať si rozhodují samy o svých dětech.
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Irena Ekrtova | Beroun
Souhlasim a doufam, ze bude casem v nasi zemi vice svobody ve vsech oblastech zivota.
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Romana Pelikánová | Praha
pravidelně čtu příspěvky z této stránky a díky za ně. Pomáhají mi orientovat se nejen v dění světa ze širšího úhlu pohledu ale i v dění vnitřním. a tak mne vlastně nepřekvapilo, že se i otázka očkování a jejího nátlaku jako povinnosti dostala právě sem. Takže ....očkování z pohledu čistého Vědomí...

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1495:kosmicke-vdomi&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Jiřina Horníková | Rokytnice nad Jizerou
Nesouhlasím s nynějším přístupem státu k očkování dětí. Je to nátlak a měli bychom si uvědomit, že i tímto ztrácíme svobodu. Svobodu rozhodování nejen o sobě, ale i o rodině.
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Mgr. Jitka Machová | Plzeň
Dcerka po první dávce INFARIX HEXA vyzískala Westův syndrom. Jedná se o velmi závažnou, jednu z nejtěžších forem epilepsie, při níž v různé míře dochází k psychickým a fyzickým retardacím. Hrozná záležitost. Je to věkově vázané, vzhledem ke komplikovanějšímu porodu a rodinné anamnéze neměla být v té době očkována, vůbec se to nemuselo stát. Dcerka je ale bojovnice a já ochotná vyzkoušet rovněž i alternativní směry (léky ale užívá), takže léčba je úspěšná a holčička je zdravá a vše dohnala. Nikomu bych tu neúnosnou starost nepřála.
+7 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Alena Procházková | Praha 9
Jako matka a babička Vám velmi děkuji za Vaši aktivitu. Alena Procházková
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Sabina Kubíková | Bučovice
Myslím že informovanost a realita ohledně vakcín by byla přinejmenším slušnost vůči rodičům jejichž děti se nutí nesmyslě očkovat jen aby něčí byznis kvetl... možná když stát převezme zodpovědnost za následky tak povinnost už najednou nebude tak povinná!!
+0 | -0
doporučit +
14. 03. 2015 | Lenka Novotná | Plzeň
Prosím, hlaste případné nežádoucí účinky, které se objevily po očkování na SÚKL. Informujte, prosím, o této možnosti Vaše známé. Stále málo lidí ví, že hlášení mohou podat i sami. Díky. http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
+3 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Jana Jungmannová | Most
Díky za sílu
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Já myslím,že se ti zákonodárci pěkně přepočítali.Spoléhali na to,že si lidé v tomto státě nechají všechno líbit.Ale jak je vidět,když jde o zdraví jejich dětí,že se dovedou pěkně vzepřít.A čím více budou uplatňovat nátlak,tak se o to více lidí dozví,jak to ve skutečnosti vlastně s tím očkováním je.Je to jak zažehnutá pochodeň.Proto moc děkuji Rozaliu za jejich práci a přeji,aby se nevzdávali.Mají velkou podporu.
+1 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Marcela Velecká | Hluk
Děkuji za to, co pro nás všechny děláte.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Jana Dvořáková | Jihlava
Díky! Své děti bych nedala očkovat, ale když byly malé, nevědělo se co dnes (před 20ti lety).
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Sylva Bujarová | Domaželice
Mám syna, který je po očkování autista. Peklo pro celou rodinu a celoživotní boj!! Teď mi chtějí naočkovat tím samým svinstvem dceru. Už proboha dost, zastavme to!! PS: na odškodnění každému z vysoka kašlu!!!!
+4 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Adéla Slabá | Plzeň
Chceme mít možnost volby, nikoliv povinnost pod hrozbou pokuty, pokud se nepodřídíme!
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2015 | Hana Schödlbauerová | Mladá Boleslav
Byla jsem svědkem toho, když má zdravá, čilá, roční vnučka po "neškodném" očkování "HEXAVAKCÍNOU" skončila na dětském JIP na kapačkách !!! S povinným očkováním NESOUHLASÍM, natož se sankcemi ! Pracovala jsem ve zdravotnictví a vím, co je komerční lobbing.
+3 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Milena Ortová | Praha
Děkuji za vaší odvahu se postavit na stranu dětí proti té mocné loby. Milena
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Michal Poliach | Brno
Děkuji za aktivitu, opakovaně se ukazuje, ža za nás nikdo bojovat nebude, tedy musíme sami.
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Alena Vaněčková | Sušice
Děkuji
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Václava Coombesová | Český Brod
Jsem proti přístupu státu v otázce očkování, kde je nutno zvážit možné ohrožení zdraví zvláště u kojenců. Rodiče by sami svobodně měly zvážit pro a proti očkování. Stát by neměl podporovat farmaceutický průmysl, který neuzdravuje, ale vytváří pacienty.
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Miroslav Bartoň | Bedihošť
Děkuji za Vaší snahu a doufám v podporu všech soudných lidí.
Taky přeji co nejméně hanlivých ohlasů a nepochopených reakcí nesouhlasících spoluobčanů.
Mějte se krásně. Mirek
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Marta Žídková | Úvalno
Dobrá iniciativa!!
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Šárka Kotulánová | Brno
Očkování svůj význam má, ale to, co se děje nyní u nás vnímám pouze jako zkoušku toho, co všechno si lidé nechají líbit/nařídit. Když je něco funkční, není potřeba o tom lidi přece přesvědčovat zastrašováním a pokutami. Takto prostě NE! Díky
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Ludmila Macháčková | Přerov
Mám už jednoho vnuka s autismem
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Věra Nováková | Náchod
A co je nejstrašnější,tak že jsou maminky ještě v porodnici přemlouvány k tomu,aby poskytly své děti ke zkoumání a vývoji nových vakcín.Je to otřesná praktika,protože je ujišťují,jak je vše bezpečné a že je to přínos pro děti.Mé kamarádky dcera to podepsala,chodila na vakcinaci s děťátkem jako s pokusným králíkem.Protože byl hošiček velmi nemocný,tak ho ze studie vyloučili.Tomu dítěti je už 6 let a ještě pořádně nemluví.Chodí s ním na logopedii,ale mám dojem,že je postižený i mentálně.Podrobnosti nevím,je to velmi citlivé téma a nechci se kamarádky vyptávat.Nikdo z jejich rodiny to očkování nepřikládá.O to to je horší,že tyhle odporné praktiky farmaceutických firem nikdo neprohlédne a za pomoci lékařů,jsou děti zdravotně poškozovány.Toto by se měla veřejnost také dozvědět!!!!!!!
+7 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Jitka Čtveráková | Praha
Svoje děti jsem naočkovat nechala, ale ctím právo svobodné volby.
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Kateřina Řehová | Ostrava 28
Myslím, že nejhorší je očkování překombinovanými vakcínami - hexa vakcínou.Před těmi 50 - 60 lety snad mělo očkování chránit max před 2 nebo 3 nemocemi.
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Irena Hercíková | Brno
Moc děkuji za petici, mám dvě neočkované děti 7 let a 3 roky, vím jaké pro děti představuje očkování nebezbečí. Naše děti jsou na rozdíl od očkovaných vrstevníků zdravé. Je to hrozné, že náš stát stále používá nehorázné vynucovací praktiky pro peníze.
+2 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Kamil Effenberger | Mikulov
Lobbisté stále protlačují normy a zákony proti lidem,ze kterých si dělají pokusné králíky.Nejen vakcíny s vedlejšími účinky,ale i potravinářské normy jsou podraz na lidi a záměrně nepoškozují zdraví lidí a lidi by si sami měli vybrat,zda to vůbec chtějí !
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2015 | Sabina ´ Zelená. | Manětín.
Môj mejlbox je často na niekoľko dní blokovaný (ne)poskytovateľom služby Post.sk ,preto môže potvrdenie trvať dlho.
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Drahomíra Tomaščinová |
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Jana Kotrlová | Karlovy Vary
Máme právo si vybrat. Očkování je dobrá věc, ale nakázáno být nemá. Máme mít právo volby, hlavně když velká část nemocí vymizela hlavně díky pokročilé hygieně společnosti!
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Zdeněk Roub | Plzeň
K té odpovědnosti státu - je odpovědnost za nařízení očkování a odpovědnost za případné následky - ta druhá by měla zůstat vždy výrobci, je to jeho byznys a pokud jeho výrobky někoho poškodí, měl být odpovědný (např. platit odškodnění) on, a ne stát.
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Alena Křivská | Praha
Moje vnčka po hexa vakcíně utrpěla těžký ekzém v običeji , který jsme po roce zvládli - naštěstí.
+2 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | T. C. | Brno
At si vezmou příklad z jiných zemí!
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Ladislav Pacák | Bílovice nad Svitavou
Opravdu mi není jedno, kam až nás garnitura nezodpovědných vede. Jsme jako ovce, manipulované, odevzdané a téměř bez názoru. Je nejvyšší čas pomoci našim příštím generacím. Ladislav 60 let
+2 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Věra Krásná | Rakvice
Zvítězí zdravý rozum nebo byznys?Kde je vlastně ta "svoboda"??Jsem ještě občan nebo nesvéprávná osoba za kterou musí stát schvalovat zákony pro ochranu mých dětí?Takže:jsem svéprávná a o zdraví mých dětí si rozhoduji sama !!! Takže povinné očkování NE !
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Petra Staníková | Praha 10
Díky za založení petice. Musíme nad naším státem vyhrát. Naše děti nemůžou mít omezen přístup do všech institucí jen díky tomu, že je chceme chránit.
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Andrea Krkošková | Zlín
Naše děti nejsou pokusnými králíky!!! Nechceme podporovat farmaceutické firmy na úkor zdraví.
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Pavlína Kratochvílová | Leština
Děkuji za petici:-)
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Lucie Stankova | Teplice
V dnesni done je mozne na Internetu vyhledat spoustu clanku,odbornych studii a pribehu rodicu,jejichz deti doplatily na ockovani svym zdravim ci zivotem,ze je az velmi zneklidnujici,ze CR stale odmita nepovinne ockovani.
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Pavel Kozák | České Budějovice
Vše se týká našich dětí, našeho odkazu. V okruhu mých známých je vždy několik zoufalých rodin, postižených očkováním. A druhá věc: okolní opravdu demokratické státy věc povinného očkování mají vyřešenou. Ve svobodném světě prostě musí existovat alternativa. Ten ..ministr, se ohrazoval omezenou rychlostí při řízení aut, pásy apod. Tak mám přeci alternativu nejezdit autem, když to nesnesu! A jestli v Kentucky nemohou pít whiskey, tak svobodně si zajdou do Tenesee. A věřím, že Rakousko a Německo nejsou banánové republiky, kde mohou svobodně neočkované děti spolužíti se svobodně očkovanými.
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2015 | Milan Haburčák | Nupaky
Děkuji za tuto iniciativu.
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Jindřiška Svačinová | Rousínov
Jestliže někdo má jiný názor, ať už na základě negativní zkušenosti s poškozením svého nebo jiného dítěte po očkování, není možné, aby nějaká novela zákona někomu striktně přikazovala něco, s čím nesouhlasí, je to omezování svobody.
+2 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Šárka Čechová | Staré Město
Kéž jsou zrušeny hexavakciny jejich účinky se projevovaly dost destrukčně.
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Tomáš Balcar | Karlovy Vary
Hodně zdaru
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Marek Bartoška | Pardubice
děkuji za tuto iniciativu
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Michala Tongelová | Dobřany
Děkuji!:-)
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Miroslav Zámečník | Praha 6
Některá očkování považuji za smysluplná, ale jsem v principu proti nesvobodným principům...
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Jiří Dohnal | Hranice
Děkujeme Vám *
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Tomáš Hamr | Jablonec nad Jizerou
Děkuji za Vaši iniciativu. Je to nejen o tom, jestli budeme děti vystavovat nesmyslným rizikům očkování, ale také o tom jestli žijeme ve svobodné evropské zemi ne v postkomunistickém traumatu zmítaném blízkém příhraničí SSSR.
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Lucie Vendlová | Kněžmost
očkování?? jedno dvě, ale deset nebo kolik jich mají za potřebné, je holý nesmysl, děkuji, že mohu alespoň touto cestou nápomoci a podpořit boření na hlavu padlých našich politiků, kteří už si opravdu zahrávají s ohněm...
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Věra Nováková | Náchod
To máte pani Ludmilo pravdu.Určitě by se nazbíralo o hodně více podpisů.
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Alena Procházková | Praha 9
Jako matka a babička Vám velmi děkuji za Vaši aktivitu. Alena Procházková
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Ivana Vaníčková | Brno
Děkuji za tyhle aktivity, hodně štěstí nám všem, Ivana
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Ludmila Szurmanová | Třinec
Vážíme si Vaší práce a odvahy, je ovšem špatně u všech těch petic,že kdo nemá email tak se nemůže podepsat. Měla by být šance na 1 email se podepsat celá rodina! Vždyť se udává jméno, adresa. Je to docela blbé.
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Jan Štěrba | Praha
Jednoznačná moje podpora snahy otevřít lidem oči a vnést do praxe nový přístup k očkování v našem regionu. Moc držíme palce, at se to povede.
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Ladislav Šourek | Turnov
Státe, styď se
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2015 | Zdeněk Samson Just | Vendolí
Nedejte se.jsou to vrahouni.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | MDDr. Iva Černá | Olomouc
Jsem ráda, že jsem zubní lékařka a nikoli pediatrička. Těžko bych mohla za těchto okolností pracovat a současně dostát svému svědomí a principům lékařské etiky. Víme, že vakcíny jsou nebezpečné. Hlásí se pouze 2% nežádoucích účinků. Víme, že jejich účinnost není spolehlivě prokázána ani v ochraně jedince, ani v ochraně společnosti. Očkování vede ke zhoršení imunity. Očkované děti jsou více nemocné a více umírají. Proč mám jako maminka nechat očkovat své malé dítě proti žloutence typu B, když se přenáší pohlavním stykem a kontaminovanou stříkačkou? Je lepší chvíli léčit černý kašel, nebo celý život epilepsii a opožděný vývoj dítěte po očkování? Neurotoxicita hliníku ve vakcínách je celosvětově velmi diskutované téma. Proč je u nás bagatelizováno? Neočkované dítě údajně ohrožuje ostatní děti na škole v přírodě, ale při matematice a češtině nikoli? Kolik dalších otázek je třeba si položit, abychom přestali věřit očkovacím mýtům a nenechali se dále manipulovat strachem? Přeji nám všem odvahu na cestě k větší osobní odpovědnosti. To je klíč k tomu, jak vytvořit našim dětem lepší svět.
+23 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Iva Černá | Olomouc
Děkuji za petici a iniciativu. Jako lékařka si nedovedu představit, jak bych si obhájila aplikaci očkování. Jako maminka si nedovedu představit, jak něco tak nebezpečného a zároveň bez spolehlivě prokázaných účinků dovolím aplikovat svým dětem.
+3 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Jana Cimprichová | Bratronice
Neočkované děti jsou stejně zdravější a mají lepší imunitní systém.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Soňa Snášelová | Frýdek-Místek
Moc děkuji, za odvahu organizace.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | IDNES www | ČR
Lidé, podívejte se na www.idnes.cz na diskusi k tomuto článku:

http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A150309_171204_domaci_hv&razeni=time

Z toho jde strašná deprese. Ti lidé mají sotva tušení o 5% zcela základních informací. Ale myslí si, že je to jasná věc a že tomu rozumí. To je jak fanoušci fotbalového klubu. A těm něco vysvětlujte.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Lenka Balcarová | Vysoké Mýto
Akorát to je jeden mega business těch bohatých článků nad námi všemi...:((( nejsme ovce!!!už konečně lidi začněte uvažovat!!!zdraví dětí a nás je nejdůležitější a my se necháme takto omezovat!!!A DOST!
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Kamila Burantová | Karlovy Vary
Díky za spuštění této petice. Zrovna před pár dny jsem si říkala, jestli nějaká je a teď jsem ji objevila, takže ihned podepisuji. Držím nám všem palce! Nedejme se!
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Pavel Hronek | Mělník
Jsme silnější než oni.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Martina Ohnheiserová | Fulnek
Zdravím.VLÁDA SE OPRAVDU NUDÍ!MY PRACUJÍCÍ LIDI NEMÁME NÁROK NA NIC A TO CHCETE ROZHODOVAT JEŠTĚ O OČKOVÁNÍ?Jeden den by mi stačil na ZMĚNU VAŠÍCH URČITÝCH ZÁKONŮ VLADO!A to by jste viděli co by se dělo!Ani vysokou školu na to nepotřebuji!!
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Ivo Benda | Šumperk
co-jist.cz
neocipuj-se.cz

+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Miloš Tošovský | Týniště nad Orlici
Díky za petici.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | libor moštěk | rostoklaty
Naši dceru jsme z nevědomosti nechali v r.2000 očkovat dle tehdejšího očkovacího kalendáře, bohužel měla nežádoucí účinky pro vakcíně proti TBC i po vakcíně ALDITEPERA. Zdravotní problémy měla několik let, tyto odezněly až po detoxikaci pomocí isopatické terapie. Od té doby už jsme jakékoli další očkování odmítli. Nyní je dceři 15 let a patří mezi nejzdravější děti na škole. Hodně jsem o problematice očkování nastudoval a považuji je za škodlivé. To jak je řešeno v ČR, připomíná státem organizovaný zločin.
+3 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Jindřiška Samolejová | Ústí n.L.
Mám postiženou 44letou dceru,sice po DMO-při necitelném porodu,jenže, ve 3 letech byla tenkrát očkována tehdy kombinovanou vakcinou byl tam i dávivý kašel..tetno už tenkrát dostala,težký zápal plic k tomu,v nemocnici strávila ve vážném stavu 1mes.poté se zjistilo, že šla velmi rychle s mentalitou dolu..bylo mi řečeno, že bohužel, je to z toho očko...dnes by to nikdo nepřiznal..je to velmi vyčerpávající život,to mi věřte..miluji ji a stále se o ni starám,zatímco otec v jejich 14letech odešel...nyní, mám dva vnoučky od druhé dcery. ten starší,po očko,po celem telíčku ekxem,což se nedá ani posat...tenkrát ho ještě dcera nechala i dalšími svinstvy očkovat-nemela tušení ,co v tom je..nyní už nenechá nic...je bez exemu,bez svedivých vyrážek a dpcela malo marodí..maličký bratříček dostal hexu ve 2mes,,z toho příšerný kašel již druhý den,trval přes mesíc..do té doby však spinkal dobře.. další hexu jí p.dr.umluvila v 6mes. byla to velká chyba ,nespinkal od tohoto dne, 20mesícu....nervní,plačtivý ,do té doby spokojený
atd..poté jsme se rozhodli,dále do našich chlapečku nenechat píchnout vakcinami...to skoro do dvou let kojila a to oba chlapce..takže,co si budeme povídat...ano má dcera je po DMO,ale jasně už tenkrát se po vakcinaci velmi zhoršila a to bylo ještě jiné to
očkování, nežli je dnes....toto muj příbeh ....velké NE
+2 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Magdalena Stuchlíková | Rozdrojovice okr. Kuřim
farmaceutický lobbing v zákonech tu byl vždy, ale v téhle míře,to co se tu děje je už k zblití...To už si přece nemůžeme nechat líbit...pak ať se stát nediví, že češi vymírají..dyť se v tom nedá žít..
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Alena Gondeková | Karviná
Svobodná vůle
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Helena Vlašínová | Brno
Držím palce, vždyť tohle je proti zdravému rozumu!
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Jakub Tesař | nová ves u chotěboře
bylo by třeba zveřejnit občany kteří si na tomto obchodu mastí kapsu : sám jsem očkování okusil proti klíštové encefalitýdě od té doby jsem alergický na včelí štípnutí a (běžně sem si sám dával včelku na koleno) !
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Stanislav Balon | Havířov
je na čase se začít bránit od tohoto státu nic dobrého nečekejte.
+0 | -0
doporučit +
09. 03. 2015 | Petr Havlíček | Praha 9
Je demokracie a člověk má mít plné právo se sám rozhodnout zda očkovat či ne!!? Je to jeho volba stát nesmí nic nařídit!!!
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Martin crysman Zahradník | Brno
vše je v textu... díky.
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Marcela Klubrtová | Opočno
díky za petici,mooooooooooooc bych si přála,aby to pomohlo :-)
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Jana Štros Štros | Neratovice
Také nechci budoucí generace autistů a jinak poškozených dětí. Škoda,že jsem neměla tyto informace,neočkovala bych moje dítě.Vážím si vaší aktivity a připojuji se k Vám.
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Radoslav Horák | Rychnov n. Kn.
O očkování je nutné přesvědčovat a ne trestat.Sankce svědší o něčem co není v pořádku.
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Kateřina Binková | Trutnov
Zodpovědnost a právo rozhdování patří jedinci, ne státu. Kdo přebírá odpovědnost za ty případy, kdy po očkování děti onemocní na následky očkovacíh látek??? Co kdyby se to stalo Vám? Na čí straně byste stáli? Matek a dětí nebo farmaceutického průmyslu?
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Jarmila Mačkalová | Vyškov
Vydržte... !!!
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Jiří Mlavec | Brandýs nad Labem
Děkuji za snahu, ta se počítá!
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | vlastimil šoul | vimperk
Děkuji za zájem o svobodné rozhodnutí rodičů, jak se zachovají ke svému dítěti a za to, aby rodiči byly stále rodiči(zákonnými) a ne jen pouze vychovateli(pod státním dohledem).
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Antonín Cekota | Benátky nad Jizerou
Vám i Všem ostatním zainteresovaným děkuji za boj který podtstupujete i za mé děti. Děkuji a jsem s pozdravem Cekota Antonín Benátky nad Jizerou.
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Klára Padrtová | Mikulov
Přeji nám všem, ať zákonodárci vyslyší naše prosby ! My tvoříme budoucnost, naše děti nás budou následovat, nebudeme se k tématu přece otáčet zády, že se nás netýká, buďme bdělí a otevření.
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Petr Koudelka | Moravská Nová Ves
Našel jsem na www.nwoo.org zajímavou úvahu.
Rozhodně nepatřím k těm,jenž si přečtou jeden článek, a pak cosi uveřejní. Níže uvedený text plně koreluje s mými dalšími sestudovanými prameny.Ovšem nemohu zde vše zveřejnit,nerad bych diskuzi rozmělnil velkou hloubkou.Pro začátek se stačí zamyslet nad níže uvedeným textem zde vedeno jako citace:
"Buď očkování funguje a očkované děti se neočkovaných nemusí bát, nebo očkování nefunguje a naočková¬ním dosud neočkovaných dětí se vůbec nic nezmění.
Nebo očkování funguje pouze částečně, což znamená, že nemáme žádnou záruku, že to které očkované dítě je chráněno před nemocemi, proti kterým je očkováno.
To ale znamená, že ani kdybychom naočkovali všechny dosud (z vůle rodičů) neočkované děti, nemáme záruku, že je očkování ochrání před danými nemocemi, a už vůbec nemáme záruku, že díky očkování nebudou dané choroby přenášet.
Totiž někteří původci chorob (např. žloutenky typu B nebo černého kašle) dokáží za vhodných okolností přežít mimo tělo hostitele i týden, dokáží se přenášet z člověka na člověka nejen přímo, ale i skrz kontaminované předměty, takže očkovací/imunitní status dotyčného dítěte vůbec nic nezmění na tom, zda toto dítě může nebo nemůže šířit původce takové choroby.
Přece však je možné, že neočkované děti jsou hrozbou pro děti očkované.
Totiž pokud očkování devastuje přirozenou imunitu, mohou neočkované děti být bezpříznakovými nositeli různorodých bakterií či virů, které u nich sice žádnou nemoc nevyvolají, ale za to u dětí, jejichž imunitu zdevastovalo očkování, mohou vyvolat i poměrně nebezpečné až život ohrožující onemocnění.
To je jediné logické opodstatnění této represe.
Máme to tedy chápat tak, že Ministerstvo zdravotnictví ČR i ÚS ČR svým jednáním vlastně nepřímo přiznávají, že očkování systematicky devastuje imunitu dětí a mládeže?"
s pozdravem,ing.Petr Koudelka
+2 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Kateřina Hlaváčková | Doksy
nejsem vyslovene proti ockovani, ale mela by byt moznost vyberu, diskuze a taky uznani a reseni negativ
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Jana Šímová | Doksy
Děti jsem neočkovala. A při pravidelných dětských prohlídkách se musíme vždy znovu představit. Jindy totiž k lékaři nechodíme, nejsme nemocní. Co je pro mé děti dobré a co ne, je přece jen na mém uvážení.
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Dana Nosková | Velké Bílovice
Mam syna poškozeného po očkování.Ted je mu 13let.ma problem učení a vyjadřování.Od dvou let logopedie.By se nedoplatily za to trápení!
+3 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Jarmila Rybová | Sobotka
Kde je svobodná vůle člověka.
Proč se nemluví o následcích,které se projeví i za několik let,mmj.totální selhání imunity,tzv.očkováním
mrzačíme současnou i budoucí generace!Vše je jen o penězích a ovládání!
+0 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Jiří Vlček | Praha 10
Pokuty jak vůči rodičům tak zvláště vůči lékařům považuji za nehoráznost a je to další důkaz nehorázné korupce v oblasti zdravotnictví.
+3 | -0
doporučit +
08. 03. 2015 | Vladimíra Šindelářová | Bučovice
držím palce, zatím se nic neděje, tohle je stát ve státě, mimo svobodnou volbu všech. Naše děti, naše odpovědnost!
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Lenka Novotná | Plzeň
Díky za petici. Přidávám odkaz na video, které stojí za zhlédnutí https://www.youtube.com/watch?v=TFBhh-s7sNo
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Mgr.Vlasta Salášková | Rohatec
Pracuji jako terapeut a za téměř 20 let jsem měla v péči mnoho dětí, u kt. po aplikaci očkovacích látek a zejména hexavakcíny nastaly problémy s řečí ( přestaly mluvit), s pomočováním, motorikou i intelektem aj.
+6 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Hana Srbová | Turnov
Řiďme se všichni zdravým rozumem a citem. Nikdo nás přeci nemůže donutit k něčemu, s čím bytostně nesouhlasíme. Bojkotujme blbost všemi dostupnými prostředky a nenechme se zlomit. Sežeňme si všechny dostupné informace a šiřme je!
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Karel Černý | České Budějovice
Ať zvítězí rozum
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Mgr. Olga Pelánová, Ph.D. | Brno
Díky za tuhle petici a doufám, že vše dobře dopadne. Je neuvěřitelné, k jakým totalitním praktikám to i v současné době může dospět. Pokud projde to, co se navrhuje, v téhle zemi nezůstanu.
+5 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Petr Kočka | Srbská Kamenice
Děkuji a podporuji vše, co vede k demokracii.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Monika H. | Halenkovice
Kuba Kubula - asi chcete být papežštější jak papež, že? :D Důvod zrušení plošného očkování proti TBC vakcínou BCG zmínil i v přímém přenosu ČT prof. Prymula. Předpokládám, že je vám známo, že je to hlavní český vakcinolog a člověk, který je pro očkování. Tento týden v pořadu Sama doma to samé řekl prof. Krejsek. Tedy, že vakcinace proti TBC přinášela velké nežádoucí účinky. Mimochodem s touto vakcínou se přestalo v Německu očkovat již v r. 1978...
+2 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Alena Peterková | Havlovice
ano, je to každého věc zdali dát dítě očkovat. Ale znám i děti které rodiče nedali očkovat a nedopadlo to dobře
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Roman Dobias | Želeč
..
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Radek Hudák | Bohumín
Máte mou plnou podporu!!! Očkování je zlo a náše vláda taky !
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Vladislav Úšela | Horní Lhota
Děkuji ...
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Ondřej neuvedu | vesnice u Brna
Celkem mě fascinují ty biobláboly o tom, jak jsou neočkované děti zdravější než očkované a další takové kecy. Očkování má svůj důvod a kdo je proti němu, je to nezodpovědný rodič, smiřte se s tím.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Petr Beránek | Praha
Díky, že jdete proti sebezničujícímu proudu P.B. Bůh Vám žehnej !
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | miroslav kočíšek | novoť
ako Slovák sa zrejme nemôžem zúčastniť tejto prtície, ale chcem tým aspoň vyjadriť podporu českým rodičom, ktorým záleži na zdraví svojich detí.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2015 | Kuba Kubula | Čechy
Kubikula Kuba: Já jsem známý troll z internetových diskuzí o očkování? :D To jste mě pobavil, ani jsem nevěděl, že jsem tak slavný. Bohužel Vás zklamu, tohle je první a poslední diskuze o očkování, na kterou přispívám. Žádný jiný nick nemám. A ke zbytku vašeho "příspěvku" se vyjadřovat nebudu a už vůbec se nesnížím k dětinskému urážení, jako Vy. Je smutné, že nesnesete jiný názor. A příspěvků tu můžu mít, kolik chci, máme svobodu slova, stejně jako tvůrci této petice. Poroučím se ...
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Jiří Formánek,Ing. | Jestřebí 47161
Přeji hodně zdaru v boji proti nesvobodě občanů a podpoře zlodějského farmaceutického průmyslu.
+5 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Kubikula Kuba | Medvědín
Micro Cell: Kuba Kubula je známý troll z internetových diskusí o očkování. Má tam nějaký jiný nick. Jeho styl je ale fakt nenapodobitelný. Je to takový ten, co nikdy nikoho nepřesvědčil, ale mudruje a myslí si, že snědl rozum v prášku. On snad ty vakcíny i píchá do lidí a profesionálně v tom frčí. Je to ale jen takové dospělé dítě mezi dospělými chlapy. Má z toho asi celoživotní mindrák, který si takhle ventiluje. Neberte ho vážně. Ten tady ještě nasype hromadu svých příspěvků. Každý normální tu má jeden.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Vladan Mach | Zlín
Jestliže ostatní jsou proti nemoci již očkováni není důvod aby byl odepírán přístup kamkoliv.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Micro Cell | Karlovy Vary
Kuba Kubula. Pokud vakcína nechrání proti nemoci, nemůžeme se bavit o kolektivní imunitě. Chrání pouze proti nezávažnějším formám děti.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Ivana Hájková | Teplice
Dobře, že se něco děje proti nesmysnym nařízením.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Pavel Kohout | Praha
Očkovat či neočkovat, o tom si chci rozhodovat sám a ne nějaká instituce na hony vzdálená lidem !!!
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Kuba Kubula | Čechy
Micro Cell: Na video jsem se podíval a paní primářka neřekla nic, co bych nevěděl. Ovšem musím Vám dát za pravdu, po tom, co jsem svůj příspěvek přečetl znova, že jsem svou myšlenku nenapsal úplně celou. Vakcína se nezrušila jen kvůli nežádoucím účinkům, za tím si stojím. Zrušila se kvůli tomu, že v ČR byla velmi vysoká proočkovanost, byla velmi dobrá kolektivní imunita a TBC bylo poměrně vzácné, a rizika očkování byla větší, než riziko infekce (na toto doplnění jsem zapomněl). A za tím, že TBC přibývá a časem očkování možná bude znovu, si stojím taky ;-)
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Zdeňka Přikrylová | Žďár nad Sázavou
Děkujeme
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Jiří Kolář | Tábor
Děkuji za petici,veřejné vyjádření a všechny dosud zdravé děti
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Micro Cell | Karlovy Vary
Kuba Kubula: Tady si pozorně poslechněte, co říká primářka plicního v Thomayerovy. Protože ten kdo má špatně nastudováno, jste Vy. Vakcína nechrání před onemocněním, a nežádoucí účinky převyšovaly benefity. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100324/video/315779
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Tomáš Málek | Praha
Je škoda, že jste tu demonstraci načasovali zrovna do doby, kdy většina populace sedí v práci. Například já ani moje žena se v tento čas bohužel nebudeme moci uvolnit. Prosím o zvážení většinové pracovní doby v případě dalších prostestních akcí.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Kuba Kubula | Čechy
Jirko Kozlíku, bod pro Vás ;-) Jen bych řekl, že 35 je moc :-D Většina zdejších pseudoodborníků by měla sundat klapky z očí a číst objektivní informace ;-) Řekl bych, že statistiky jsou dostatečně objektivní a mluví za vše ;-)
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Jana Marková | Borovany
Díky za tuto petiční aktivitu!
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Martin Prokeš | Praha 5
Děkuji za tuto petici. Stáváme se více a více totalitním státem. Salámovou metodou, bez většího zájmu veřejnosti... V tomto případě by stála za úvahu žaloba na vládu a Parlament ČR u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Ing.Jozef Hariom Urban | Karviná
Málo, 1.000.000,-CZK ! anebo doživotí, vy kurvy. Kupte si MMS, např.knihu a uvidíte, že ten skurvený BIGFARMA pujde do hajzlu
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Martin Kovařík | Tachov
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Kateřina Tripalová | Praha
Podepisuji a šířím dál. Držím této petici skutečně palce ať najde správnou odezvu. A tady na této planetě začne konečně fungovat vše tak jak má.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Jirka Kozlik | Brno
Neočkovat, nemýt se, nejíst chemicko-farmaceutické sračky, zalézt do jeskyně a pokud možno kolem 35. roku věku chcípnout ! Ano, jsem plně pro tuto variantu u většiny zdejších přispěvatelů....
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Zdeňka Ševčíková | Šenov
Podporuji svobodnou volbu očkování
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Ivana Svatošová | Praha
Nějak se nám všem ze života pomalu vytrácí demokracie, svoboda rozhodování a vlastní úsudek. Je evidentní, že nás naše vláda považuje za nesvéprávné idioty, když chce za nás rozhodovat o našich tělech.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Milá pani Moniko!Asi byste mluvila jinak,kdyby jste zrovna vy,měla poškozené dítě po očkování.Je poznat,že problematiku očkování nemáte prostudovanou ani z rychlíku.To byste pak tohle nemohla napsat.A nevím,čeho se potom bojíte,když jste přesvědčena,jak očkování dítě ochrání.Neočkovaných dětí???To je opravdu mimo všechnu logiku.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Petr Polák | Dětřichov
Světový gigant Pfizer vybral ČR pro výstavbu obří fabriky. To je možná odpověď na to, proč křišťálově čistí soudruzi z vlády volí tento diktátorský přístup.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Monika Sokolová | Šumperk
Tak třeba já mám 4 syny a všechny očkované! To je div, že ještě žijí podle toho co všechno tu vypisujete. VY žádáte zrušení zákazu neočkovaných či částečně očkovaných dětí navštěvovat kolektivy dětí. A nás co s tím souhlasíme se nezeptáte? Já a jistě spousta dalších si zrovna nepřeju, aby tento zákaz byl zrušen. Neočkujte si je vaše volba, ale tak si nestěžujte, že to či ono nemůžete. Každá mince má dvě strany. Proč vy si myslíte že máte právo nutit ostatní podvolovat se vám a nás tím vlastně stavíte do stejné situace ale obráceně?!
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Tomáš Laušman | Tišnov
Díky za tuto petici, byla již dlouho potřebná
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Lenka Pátková | Rokycany
Děkuji, kéž by nás bylo víc a tyto petice opravdu k něčemu byly.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Jitka Blahůšková Fajfrová | Praha
:-)
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Lubos Nemec | Žatec
Mám maminku po mozkové příhodě, CMP v nemocnici rozpoznali až po pěti dnech hospitalizace, což znamenalo levostrané 90% ochrnutí.
Kdybych se neporadil s panem MUDr.Karlem Erbenem o nezbytnosti předepsaných léčiv, nejpíše by byla mamka už na hřbitově.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Milan Skýba | Kostelec nad Orlicí
Držím pěsti, aby se podařilo tuto nesmyslnou novelu zastavit. Nechci, aby mé dítě vyrůstalo jako rukojmí farmaceutických magnátů.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Petr Volf | Slany
Změna na je potřeba a nejen v tomto případě.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Petr Wild | Znojmo
To nemyslíte vážně, prachy, prachy, kdyby aspoň prachy zůstaly na území, kde se má nařizovat tato opatření, ale jak to víme všichni, tyto prachy odjedou ve vymrdaných audinách a bavorácích. Takoví jste čuráci vy (malé v - bez úcty)zákonodárci.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Věra Nováková | Náchod
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za práci,kterou Rozalio vykonává.Díky Vám a doktorce Elekové jsme nedali naočkovat naši nedonošenou holčičku.Podle všech nařízení by byla očkována Hexou prakticky v době,kdyby nebyla ještě na světě.Narodila se na 6 měsíci.Díky informacím,které jsem v té době měla,jsme očkovat odmítali.Vyvíjí se naprosto normálně a je naprosto zdravá.Na kontrolách byli velmi udiveni,že prodělala 2x rýmu.Pokud bychom ji dali v tak ranném věku naočkovat a měla neurologické problémy,určitě by se to nedávalo za vinu očkování,ale zcela jistě tomu,že je nedonošená.Nyní ve dvou letech jsme ji dali Pediacel,s pomocí Homeopatik.Byla naprosto bez reakce.Dále už očkovat nebudeme nic.Myslím,že i dětská prodělaná nemoc je k vývoji imunitního systému důležitá a posiluje imunitní systém,který v budoucnu bojuje například proti rakovině.Očkováním se tento systém podle mě úplně nabourá a hrozí daleko horší nemoci než nějaké plané neštovice a zarděnky.Hlavně by se měli ti,kteří nařizují striktně očkovat už ve 2 měsících věku dítěte zabývat tím,zda neposunout věk,kdy už je imunitní systém vyzrálý.Např. v Japonsku posunuli věk a syndrom náhlého úmrtí dětí zcela vymizel.Tak ať si to ti zastánci očk.uvědomí,jakému nebezpečí děti jsou vystaveny.
+4 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Martin Riedl | Vratimov
Jsem rozhodně proti!!! Díky za založení petice!
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Kamila Murariková | Praha 5
Nechápu a cítím bezmoc. Nedá se s tím jít k evropskému soudu??
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Alena Zlámalová | Lanškroun
Očkování ANO, ale v jiné podobě! Mělo by se očkovat proti jednotlivým nemocem a v době, kdy to dítě poškodí nejméně. Současná praktika, kdy se novorozencům píchá kombinace proti 6 nemocem najednou a v kombinaci s jedy, připomíná pokusy Dr. Mengeleho!
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Julius Iskra | Blažovice
+
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Kuba Kubula | Čechy
Paní Moniko, sečtělý k Vašemu překvapení poměrně jsem a o zrušené vakcíně proti TBC samozřejmě vím. Abych Vás, sečtělou zřejmě více, poněkud opravil, vakcína se nezrušila kvůli nežádoucím účinkům, to by bylo moc velké zjednodušení, které by se Vám hodilo do krámu. Zrušilo se proto, že v ČR byla velmi vysoká proočkovanost, byla velmi dobrá kolektivní imunita a TBC bylo vzácné. Ale poslední dobou se u nás TBC začíná dařit a mluví se i o znovuzavedení očkování. A víte proč? Protože seočkování stoplo, kolektivní imunita se snížila a hlavně se zvýšila imigrace ze států, kde tolik proklínané očkování nemají ale zasemají o hodně více TBC. A moralizovat budu ;-)
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Radim Jan zet | Mikulov
https://www.facebook.com/events/1542746492681073/

Přidám odkaz na demonstraci
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Monika Hasenöhrlová | Halenkovice
Pan Kuba Kubula je jistě velmi sečtělý, když do očkování plete očkování proti TBC, které bylo zrušeno již před pěti lety právě pro velké NU. A světe, div se, celoplošně pro celou republiku. Očkují se jen děti z rizikových rodin. Bylo by dobré, než někdo začne moralizovat o návratu nemocí, tak aby si nejdříve zjistil fakta a pak se rozepisoval...
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Antonín Neubauer | Nové Město na Moravě
nedejte se ,jde o Vaše děti a o těch nemužou rozhodovat nějací poslanečtí a vládní zabedněnci
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Jana Adamusová | Šenov
děkuji
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2015 | Ivan Drago | Praha
Mohou i vraždit? ctrl F+dead http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Kuba Kubula | Čechy
Jeden čtenářský klenot za druhým, to se musí uznat. Já bych Vám, dámy a pánové, očkování rozhodně nenutil. Já bych Vás nejraději všechny přestěhoval do vééélkého oploceného města, kde byste si mohli žít svoje životy, rodit svoje děti doma, neočkovat je a plno dalších nesmyslů moderní doby, a jen bych Vás z dostatečné vzdálenosti sledoval, jak se ve Vašem krásném moderním městě zvyšuje výskyt takových nemocí, jako je záškrt, tetanus, dávivý kašel, hnisavý zánět mozku, obrna, tuberkulóza atd. a dával bych vás jako odstrašující příklad celému světu. Postup státu zcela schvaluji a vy všichni jste zářným příkladem toho, že je to potřeba. https://www.youtube.com/watch?v=GLqS5dAxKj8
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Tomáš Tetík | Praha
děkuji za iniciativu v tomto neuvěřitelném případu - možná by stálo za to dát tam úvahu Jak mohou být očkované děti ohroženy neočkovaným - jsou přece očkované:)Vláda nepřemýšlí jen má zájem prodat cokoliv
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Anna Evsina | Hradec Králové
Souhlasím na 100%. Podepsala jsem to. Doufám, ze se ta situace zmeni.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Monika Honczková | Ostrava
Myslím, že podepsání této petice mluví za vše.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Hana Havlová | Praha
Zajímalo by mne kdyby bylo vakcín málo nebo nedostatek co by tady matky psaly.. Nadávaly by že jejich dítě vakcínu nedostalo že jim stát neumožní očkování.Já sem pro aby očkování bylo povinné. H H
+0 | -1
doporučit +
05. 03. 2015 | Radek Franko | Liberec
Jsem proti zestátňování životů rodin. Očkování má svá plus, ale tahle česká verze s rodiči nedebatuje- nařizuje, pediatry vydírá, nad než. účinky si stát myje ruce. Že jsou jinde již zřejmě např. hexavakcíny zakazovány-nezájem. Tohle je tvrdý komunismus!
+2 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Jaroslava Červená | Teplice
Naprosto s vámi souhlasím
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Marie Grycová | Ostrava
Máme tu moc - žít jako lidé <3
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Marie Slouková | Praha 4
moc děkuji za vaši práci! ještě bych přidala, nějaké informace o tom, kolik to stojí peněz všechny děti očkovat tolikama vakcínama. děti neočkujeme a jsou zdravější než očkované,jen doufáme, že kvůli tomu nebudeme muset emigrovat. celé je to absurdní. ms
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Radim Gregořica | Slavkov
Mám osobní negativní zkušenosti s očkováním, i ze svého okolí. Chci, aby mé děti byly zdravé a proto žádám svobodnou volbu, zda je naočkuji, či nikoli. ( V mém případě očkování NE!)
+3 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Josef Maňák | České Budějovice
www.andelske-leceni.cz
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Milan Ric |
Nechce-li být stát zodpovědný, nemus být zodpovědný ani občaan. Stát je tu pro občana, nikoliv obráceně! Státe už to konečně pochop a nehraj si na šéfa!!!
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Petr Malý | Třinec
Jak si někdo může myslet, že když se do miminka píchne směs formaldehydu, rtuti, hliníku a DNA z nadledvinek opic, že to kráááásnému smějícímu se miminku může nějak pomoci ? Jak si člověk může myslet, že je chytřejší než příroda/Bůh/vesmír ?
+3 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Stanislava Emmerlingová | Mírová pod Kozákovem
Jsem speciální pedagog. Bohužel musím konstatovat, že zaznamenávám v anamnéze některých dětí po hexavakcíně narušení psychomotorického vývoje.
+5 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | jana procházková | praha
Souhlasím. Mám právo rozhodovat o očkování. Je to jen farmaceutický byznis zvýhodněný pložným zákonem.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Libuše Leštinová | České Budějovice
Poslanci nám berou svobodu. Měli by se inspirovat v sousedních státech. Proč nezveřejni jedovaté přídavné látky v očkovacích sérech (hliník, rtuť a formaldehyd)? Tyto jedy píchají již novorozencům, kteří ještě nemají vytvořenou imunitu?
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Daniela Hannah | Karlštejn
Dobrý den, i když mám dítě velké, není mi jedno, co se děje v tomto státě...pokud budete potřebovat podpořit...přijedu..jsem veřejně známá osoba a mé stránky www.astrokarty.cz navštěvuje 12tis lidí týdně...Daniela Hannah
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Václava Kuncemdörferová | Letiny
Plně podporuji právo na vlastní volbu v očkování svých dětí, nikdo jiný nemá právo o našich dětech rozhodovat a už vůbec ne je vědomě poškozovat!!!
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Petr Manďák | Mladá Boleslav
Očkování se dá přeci tak vyladit na současné potřeby a svobodu života, ne podle lobby firem co je vyrábějí...
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Eva Jirásková Ing. | Náchod
Děkuji za vaši aktivitu.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Pavel Polanský | Slaný
Děkuji, že jste založili petici. Také nechceme naše dítě očkovat a máme k tomu vážné důvody. Toto je pouze totalitní nátlak!!!! Kam jsme se to dostali za 25let demokracie?
+2 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Lubomír Chmelař | Brno Lesná
Na očkování není nic špatného, ale tato hexavakcína je naprosto špatná. Organismus dítěte není schopen zpracovat více antigenů. Odhadem a podle zkušeností imunologů maximálně 5 antigenů. Výsledkem je slabá vakcinační odezva a maximální vedlejší účinky.
+4 | -0
doporučit +
05. 03. 2015 | Andrea Udržalová | Libuň
Toto vládou plánované rozhodnutí považuji za absurdní a lidem beroucí právo na svobodné rozhodování ve věci zdraví svého a své rodiny.
Kategoricky s tímto vládním návrhem novely zákona nesouhlasím.!
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Jarmila Svobodová | Brandýs nad Labem
Milá paní Suchánková, díky za Vaši odvahu a sílu zrealizovat petici.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Václav Mazánek | Brno
věřím,že to vyjde a držím pěsti.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Ivana Prášková, MVDr. | Světlá nad Sázavou
Díky!
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Jaroslav Svoboda | Frýdek-Místek
Zavadena pravidla jsou hloupost, ktera nas vyznamne omezuji v normalnim zivote.
Svoboda
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Jiří Němec | Liberec
Dost už těch nesvobod.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Jiří Blatný | Brno
Nesouhlasím s projednávaným návrhem novely zákona o ochraně veřejného zdraví.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Jan Macho | Most
Represivní opatření,které doprovázejí očkovací povinnost, jsou dokladem koordinovaného tlaku na občany. Pokud se objeví názor odlišný od oficiální doktríny, který zasahuje do mocenských a ovládacích systémů, je tento názor nekompromisně odmítnut.Braňme se
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Zora Veichartová | Jeseník
Kéž by se státníci umoudřili- anebo šli všichni k povinnému očkováni s těmi dokonalými tvorečky a zažili to téměř na vlastní kůži.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Lenka Hradilová | Vsetín
Je čas se zamyslet nad vším do čeho jsme v dnešní době nucení.Nikdy to není pro náš prospěch a ochranu.Začíná ve věci očkování přituhovat,proto je robře,že se díky netu šíří informace kolem očkování.Velmi mě znepokojuje postoj naší vlády.Změníme to !!!!
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Jana Vosyková | Praha 7
Není co dodat, stupidita státního aparátu a jeho naprostá lhostejnost ke zdravotnímu stavu budoucích generací je přehlušena touhou po zisku určitých zájmových skupin. Postižených dětí přibývá, ale nikdo nepřizná, že je to po očkování.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Věra Vojtová | Jinačovice
O zátěži očkování na organismus dítěte věděli lékaři již v 70. letech. Důkazem je naše zkušenost, kdy sama lékařka navrhla nám rodičům odložit povinné očkování našeho tříměsíčního syna až na mladší školní věk ze zdravotních důvodů. Díky za její odvahu.
+2 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Josef Nos | Kutná Hora
Zdravotní systém v Česku inspirovaný dr. Mengelem je vskutku cesta do pekel.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Denisa Cabakova | Morkov 742 72
Ani ja nechci sve deti ohrozovat oslabenim imunity nadbytecnym a agresivnim ockovanim.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Petra Seitzová | Praha 9
Děkuji za tuto iniciativu, zdraví mého budoucího dítěte, které ještě nestihlo spatřit světlo světa, už je předem odsouzeno k tomu, aby bylo pokřiveno a s tím nesouhlasím. Chci demokracii v plné výši, ne diktát a už vůbec ne v tomto ohledu.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | kateřina Neřádová | Vidče
Svobodné rozhodnutí je jeden ze znaků fungující demokracie.Neř.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | václav bukovič | ústí nad labem
Stát se rozhodl bojovat s občany. Domácí porody, očkování apod. Za chvily dostanete pokutu že jste nepozdravili.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Vendula Vlčková | Ostrava
Věřím, že tato petice změní pohled našich politiků a v brzké době se přiblížíme i tímto západní Evropě.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | hana gooch | christchurch
uz je na case aby ockovani bylo volitelne ne povinne.
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Tomas Nekula | Moravské budejovice
Souhlas s petici
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Natália Golitková | Blansko
přeji Vám moc a moc podpisů
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Pavel Barták, Bc. | Lenešice
A takto se vyjadřují někteří naši "spoluobčané" k celé problematice: Jiří Glac, Praha
Středa, 4. března 2015, 07:14:03 | Souhlasím | Nesouhlasím | -4
Pokud při očkování lékař nepochybil, tak nechci ze svých daní platit, to že má někdo doma takového chcípáka, že nezvládne takovou samozřejmost, jako je očkování. Navíc rodiče budou po celý život dítěte, kdejakou blbost svalovat na očkování a chctít po státu prachy, nic.
Pane Jiří Glaci z Prahy, pokud by blbost fackovala, tak jste samá boule. Pletete si dojmy s pojmy. Takže "čest práci", pražský úderníku!
+4 | -0
doporučit +
04. 03. 2015 | Michaela Kobylková | Žďár nad Sázavou
Bojujme za zdraví svých dětí!!!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Viktor Juránek | Brno
Díky moc za založení této petice, jen tak dál, snad se aspoň něco změní v našem zdravotnictví k lepšímu. Přeji hezké dny plné pohody, štěstí, klidu a míru. V.J.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Zuzana Horáčková | Chrudim
Děkuji za tuto snahu o změnu přístupu CR k očkování. Můj pediatr nesleduje nové studie a zcela neobjektivní bagatelizuje nežádoucí účinky, Pokud již musím dítě nechat očkovat, tak ať až po 1 roce věku a nechápu a nesouhlasím nutnost hepatitidy B
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Martin Chroust | Loučka u Valašského Meziříčí
Děkuji za tuto aktivitu ! Nedejme se zastrašit ani otrávit neviné čisté děti, které milujeme. At´lékaři, poslanci a soudci, případně rodiče, toužící po totalitě, odejdou bydlet do KLDR,to je místo pro jejich "inovace", my je tu nechceme.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Radim Pavlištík | Dřevohostice
TAKTO nařízené očkování je velké narušování do intimity zdraví jedince a principielně základního práva....už snad nežijem v totalitním režimu!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Veronika Černá | Třebotov
Držím palce ve sbírání podpisů. Nejsem zcela proti očkování, ale mělo by být uvážené a dobře argumentované státem, což se neděje!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Hana Königová | Plzeň
Když stát říká A, měl by říci i B. Pokud mne donutí riskovat zdraví dítěte, měl by převzít zodpovědnost a uhradit škodu, kterou napáchá.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Jana Šindlerová | Chrudim
Plně s Vámi souhlasím. Z očkování mám nemocnou štítnou žlázu, artritidu.Vnučka i neteř cukrovku typu 1 doživotní píchání inzulínu.Matka měla roztroušenou sklerozu....vše je z očkování.Cílené ničení populace pod dohledem nadnárodních zdravot. společností
+1 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Ladislav Šafránek | Písek
Musíme bojovat a ne žít jako otroci.
Nebo bude čím dál hůř.
Viz severní Korea - tam lidé také jen ustupovali pomalému utahování šroubů.

šafránek

+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Ruzanna Badoyan | Horní Kounice
Jsem proti represivnímu očkování
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Petr Smetana | Mladá Boleslav
Držím palce. Boj proti tomuto typu "organizovanému zločinu" je běh na dlouhou trať...
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Otakar Svoboda | Praha 3
Nesnáším represe už od dob komunismu.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Helena Matějková | Praha 5
Myslím, že by se děti neměly očkovat min. do 4 let věku.
U miminek mi to přijde trestuhodné.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Pavel Palička | Černožice
Jsem proti byznysu ve zdravotnictví!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Marek Šťastný | Mladá Boleslav
Souhlasím, a věřím, že 9.3. i dorazím podpořit osobně.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Helena a Luboš Benešovi | Hradec Králové 50002
Toto vše se děje na základě lobi farmaceutických firem které na tom vydělávají.Není to nic jiného než velký byznys na úkor lidského zdraví.Nenecháme z našich dětí a vnoučat dělat pokusné králíky.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Eva Račuková | Dobříš
Každý pediatr je svéprávný a není možno ho tlačit sankcemi k jakémukoli rozhodnutí.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Klára Laušová | Brno
Doufám, že se podaří téma dostat do Poslanecké sněmovny tak, aby se začala projednávat fakta ohledně následků povinného očkování. A aby svoboda rodičů v této otázce byla akceptována tak, jak je tomu v západní Evropě.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Josef Zíbar | Plzeň
Čauky,držím palce.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Anděla Hankovszká | Kadan
Dělají z nás pokusné králíky, proti naší vůli, snaží se nám namluvit, že je to prospěšné, ale jak pro koho, že? Snaží se nás přinutit a vydírat, pod záminkou, že naše dítě vlastně bude vyřazeno z kolektivu. Zdravotnictví nemá žádné meze, humus.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Lukas Gross | Plzeň
26 let tu máme demokracii, tento zákon mi však nepřipadá příliš demokratický. Nechápu, proč se v tomto inspirujeme východem, jako kdyby se k nám že západu šířilo nespočet nemoci. Osobně jsem pro očkování, ne však tak, jak ho nařizuje Česká legislativa.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Jaroslav Švorc | Svoboda nad Úpou
Ať nekdo dokáže, že neočkování ohrožuje společnosti více než alkohol a kouření... nic chemického nemá v těle co pohledávat...berlička pro současný život bez přemýšlení - korporace řeší všecny problémy za nás...
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Dagmar Páleniíková | Václavovice
Děkuji za Vaši práci.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Přemysl Beneš | Praha 6
Skvělý počin.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Ing.Kamil Holub | Frenštát p.R.
... zaujala mne otázka, proč budou neočkované děti oficiálně terorizovány zákazy přístupu do školek, když právě hlavním důvodem onoho proklamovaného plošného očkování by zřejmě měla být imunita proti obávaným nemocem, ...
+5 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Zuzana Slováková | Hutisko-Solanec
Souhlasím s peticí.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2015 | Monika Česáková | Hronov
Očkování je pro mne pouhý obchod, kde se točí velké peníze a bohužel to odnáší ti, kteří se vůbec nemohou bránit. Těm nahoře je úplně jedno, že to malé miminko očkováním může mít následky na celý život, Ti nahoře chtějí jen své peníze.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Marek Sklář | Frýdek-Místek
Kéž Bůh žehná Vám i tomuto projektu, který má odvahu se postavit proti totalitě a jejím praktikám jak za doby soudruha Stalina "kdo neočkuje s námi, jde proti nám!... a s takovými soudruhy, se soudruzi brzy a jasně vypořádáme!"
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Adam BURY | Jablunkov
Díky !!
Cpát do miminek tuto chemickou směs bude v budoucnu považováno za barbarství. Máme krásné zdravé dítě a nehodláme si jeho dětství zničit lobby farmaceutických koncernů.
+1 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Přemek Janeček | Kroměříž
Jenže podle mě nejde o to, aby Hexavakcína jen chránila, farmaceutický průmysl potřebuje mít práci i v budoucnu, a tak tento hexa koktejl pečlivě navrhli tak, aby neškodil moc okatě hned (proto negativní účinky pouze u citlivějších jedinců), ale je potřeba vytvořit potřebnou základnu nemocných v budoucnu, kterým pak s patřičným ziskem prodají další "léky", které (teď už nemocní) rádí koupí v dobré víře (jako teď Hexa), že jim pomůžou.

Osobně považuju očkování každé nemoci zvlášť s rozumnými časovými rozestupy, aby si tělo stačilo ve všem udělat pořádek za dobrý nápad. Ale když je v jedné vakcíně více nemocí, jak se v tom má tělo vyznat a vytvořit si správné protilátky ke každé nemoci zvlášť když dostane vše najednou ?

Pro mě to není otázka očkovat nebo neočkovat, pro mě je to otázka proč koktejl, proč od tak raného věku a proč povinně Hexa ? Kde je alternativa ve formě každé nemoci zvlášť ?
Není to celé protiústavní ?
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Petra Koppová | Drahanovice
Jsme pro svobodné rozhodnutí a dostatečnou informovanost rodičů, aby mohli sami uznat, co je pro jejich potomky to nejlepší.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Romana Pelikánová | Praha
Děkuji za tuto petici, rozhodně stojí za to ukázat systému farmaceutik, že o jejich "ochranu", která si ještě vynucuje své působení a odmítá dobrovolné rozhodnutí, NESTOJÍME!!!!
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Daniela Weissová | Turnov
Děkuji za tuto aktivitu. Nejsem zásadně proti očkování, ale rozhodně jsem proti tomu, aby bylo povinné a ještě hrozila perzekuce za odmítnutí.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Taťána Haderková | Hranice
Hodně štěstííí!!!
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Veronika Otavová | Plzeň
Je skvělé, že se tímto tématem rozhodl konečně někdo do hloubky zabývat
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Petr Mazurek | Petrovice u Karviné
Děkuji
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Pavel Barták, Bc. | Lenešice
Politici, jako volič Vás vyzývám, podejte okamžitě podnět ke zrušení instituce,která má garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky a která přesto rozhoduje v rozporu s Ústavou - ÚSTAVNÍ SOUD! Dámy a pánové z ÚS, nechte se vycpat!
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Michaela Skulinová | ostrava
Děkuji
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Antonín Bukovský | Brno
Držím palce Vám, nám zdravému rozumu a především zdraví našich dětí.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Pavel Stříbrný | Písek
Přeji Vám, aby si to ty jejich hlavy alespoň přečetly.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | lenka filipova | landshut
muzu jen souhlasit
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Wanda Konvičná | Val.Meziříčí
Jsem proti povinnému očkování.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Markéta Tillerová | Čelákovice
Má-li být očkování povinné, musí být očkovací povinnost ukládána transparentně v souladu s doporučeními odborných organizací a po širokém projednání, nikoli ve formě vyhlášky. Vylučování dětí z kolektivu kvůli očkování je nepřípustným zásahem do práv dětí
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Jana Polesná | Zruč - Senec
Nejsem lékař, nemám oprávnění zásadně tvrdit, že očkování je vždy škodlivé. Považuji však za nemravné jednat z pozice síly a hrubým nátlakem zbavovat svobodné občany práva rozhodování. Je to šikana a proto připojuji svůj podpis.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Alena Svobodová | Praha 9
Díky.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | michaela jůzová | choceň
chce s tim sakra už něco dělat ... sama mam v rodině případ kdy nam očkování odpálilo autismus a je to strašné že i přesto že někteří lekaři vědi co to muže zpuspbit stále to očkují nebo sou nuceni .....
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Alena Martínková | Jablonec nad Nisou
Rodiče mají právo si svobodně rozhodnout, jakým způsobem má být očkováno jejich dítě. Stát nemá právo vnucovat rodičům hexavakcínu.
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Veronika Šalamounová | Praha 3
Děkujeme a držíme palce!!
+0 | -0
doporučit +
02. 03. 2015 | Jakub Janda | Praha
Největším zločinem je státem posvěcený zločin!
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Jáchym Lukeš | Černošice
Je to odporný business, stejně jako očkování psů. Nesmyslné vakcíny, pokud možno co nejvícekrát. Fuj.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Radka Melounová | Klášterec nad Ohří
Děkuji

+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Lukas Wedell | Praha
jsem lekar, ne Imunolog, ale to co o vakcinaci vim staci na to, abych tvrdil ze situace v Cesku odpovida medicinskemu tmarstvi.
+5 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Petr Skácel | Rájec-Jestřebí
"Jsme svobodné bytosti, jež v nekonečnu nekonečna samy sebe tvoří". > J.A.Komenský.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Urszula Koky | Mosty u Jablunkova
Děkuji za Vaši angažovanost!
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Lucie Mráziková | Tvrdonice
Držím pěsti! Nesouhlasím s očkováním a doufám, že až jednou budu mít dítě, tak tento strašný přístup naší země nebudu muset řešit. Všem držím pěsti... :)
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Vlasta Talašová | Nemanice
farmaceutické firmy vládnou našemu státu, k čemu tu vlastně máme vůbec politickou elitu?
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | David Rosskohl | Náklo
Držím palce.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Karolína Benešová | Strakonice
Děkuji za petici a držím nám všem palce v uchránění našich dětí.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Veronika Stránská | Praha 6
Konečně. Děkujeme moc za tuto petici!
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Michal Kopřiva | Svatý Jan
Děkuji vám za tuto iniciativu. Vám i všem podepsaným, věřím, že se nám dobrá věc podaří.
Michal
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Zbynek Knoll | Brno
Je to každého věc kdo nechá svoje dítě očkovat a kdo ne a žádný nemá právo nikomu dávat ultimátum že bude něco platit to jen ti nahoře co neví co maji odsouhlasit tak vymýšlí blbiny
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Jana Gajdošová | Rajnochovice
Když i někteří lékaři popírají vhodnost a bezpečnost očkování, tak by měli mít rodiče právo se rozhodnout. Každý chceme pro dítě to nejlepší.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | JARKA POLÁČKOVÁ | PLZEŇ
CHCI SE SVOBODNĚ ROZHODOVAT, JAK NALOŽÍM SE SVÝM ZDRAVÍM.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Marie Žáková | Rudná
děkuji,že bojujete za zdraví našich dětí a nejen jich.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Jana Kabátová | Praha
Díky za vytrvalost
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Jaroslava Anýžová | okr.JIČÍN
DÍKY ZA TUTO AKTIVITU, JE TO DŮLEŽITÉ
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Milada Kortánková | Sedlčany
Potvrzuji platnost svého podpisu.
S pozdravem M. Kortánková
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Šárka Balínová | Plzeň
Věřím, že očkování přestane být povinné, tak jako je tomu v jiných státech:-)
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Monika Hanzlíková | Slavonice
Agresivní, totalitní, nesmyslný a diskriminační přístup vlády ohledně očkování vzbuzuje nejednu otázku? Chtějí se hlásit k západu, ale jen tam, kde se to hodí, že? Řekla bych, že je tu zas někdo velmi dobře zaplacen, lobby farma průmyslu je bezbřehé a je mi velmi líto, že tohoto biznisu nejsou ušetřeny bohužel ani děti, které se tímto stávají rukojmí státu a ten vydírá jejich rodiče. To je pane DEMOKRACIE !!! Peníze vždy až na prvním místě, Bill Gates se svým genocidním plánem by z vás měl radost vládo!
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Leona Dračková | Rychnov nad Kněžnou
Já sama pro očkování jsem. Moje dítě je očkované i na tuberkulosu, ale i tak si myslím, že je to každého rozhodnutí a nemít možnost dát dítě do kolektivu jen proto, že není očkované, je kravina... To je jak karanténa...
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2015 | Blanka Hyklova | Brno
Represe jen zesiluje pocit, ze neco neni v poradku a stát ma obavy z otevřenosti.
+2 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Jan Talich | Dubné
Díky za možnost se bránit.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | sarka winter | st.louis
Jsem pro svobodu ockovani.
Zdravotni stav neockovanych deti je ve vetsi mire daleko lepsi nez deti ockovanych.Jsou pripady,kdy deti na nasledky ockovani zemrely,nebo mely vazne zdravotni problemy...nenutte rodice podstupovat ockovani,ktere muze uskodit!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Antonín Malach | Třebíč
Doporučuji očkovat vládu proti prasečí chřipce. Ať z toho něco má i farmaceutický průmysl. Navíc doporučuji po vzoru ukončení vojenského tažení proti ebole zavést armádu do boje proti nemocem.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Dagmar Černá | Klatovy
Dnes se mě to již netýká, nicméně mám dceru, které jsem nedávno v domnění, že jednám správně, nechala naočkovat vakcínu proti rakovině děložního čípku a co se stane potom
http://www.czechfreepress.cz/zdravi/redukce-obyvatel-na-zemi-v-plnem-proudu-aneb-o
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Zuzana Koleník | Praha
Sloboda??? Neuveritelna krivda!!!Bojujme!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | jana escher | schenklengsfeld
jsem proti vpichovani chemikalii do bezbrannych telicek nasich deti!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Martina Štěpáníková | Štěpánkovice
Máme dítě,které mělo těžký začátek života na tomto světě,tím že se narodilo jako těžce nezralý novorozenec,museli jsme hodně bojovat,ale místo na tomto světě si vybojovalo a je zdravé.A přijde očkování a něco se stane.Státu jde jen o prachy a ne o zdraví!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Jiří Wagner | Praha 9
jsem pro dobrovolnost očkování a zvážení, zda očkovat děti ještě dříve, než se jim rozvine imunita.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | David Štusek | Plzeň
Nechci to pro meho synka!!!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Pavel Fiala | Brno
Díky
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Martin Marcikán | Kadaň
Děkuji, ozvěte se mi prosím.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Martina Petříčková | Brno
myslím si ,že by si o očkování svého dítěte měli rozhodnout sami rodiče.dnešní očkovací látky jsou jen samé kombinace kde čeho . za našeho mládí byla jen třeba na TBC a nic víc a hlavně byli kvalitnější očkovací vakcíny . mrtvé viry a podobně .
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Jarka Šláfová | Praha
Paní Bradáčová,
leták (sice jiného znění, ale myslím, že dobře zpracovaný pro osvětu většinové populace neznající dosud detaily očkovací problematiky), je zde: http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/648-letak
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Gabriela Markvartová | Písek
Děkuji, za to co pro nás děláte.Myslím, že je na čase se ozvat více nahlas, aby ti, co za stolem tvoří zákony pro nás,nás konečně slyšeli.Musíme být trpěliví a jít si za svým cílem.Ať žije revoluce...
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Eva Edler | Velký Třebešov
Plně Vás podporuji.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Tomáš Mazourek | Smečno
Zarazte to. Diky
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | OLDŘICH Krulík | Praha 4
Jsem tím vším dost unaven, ale naše dcera a možná i další budoucí děti za nějakou námahu stojí. Ale asi bude třeba něco řešit svépomocí, vzájemnou podporu podobně smýšlejících rodičů, aby děti nebyly izolovány - někoho na Praze 4 nebo 12 uvítám ...
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Filip Okleštěk | Výšovice
(y)
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Alena Mehrleová | Paha
Každý je zodpovědný sám za sebe a má svobodu na své rozhodnutí, zda se nechá očkovat či ne. Chemie je chemie a už 1957 mi povinné očkování dělalo problémy a proto mi Dr. napsala do očkov.průk, jen 1/2 dávky!!! A to je 48let zpět.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Lucie Krejčí | Praha 10
Díky za tuto akci. Je jí v našem státě potřeba jako soli!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Zdenka Hotová | Vysoké Mýo
Velký dík paní Suchánková, že organizujete podpisové akce.
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | katerina borovska | Veseli nad Luznici,39181
Kazdy by mel mít pravo svobodne se rozhodnout!narizovani ockovani timto zpusobem je sikana!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Radim Hlavatý | Ostrava
Očkování by mělo být dobrovolné!!!
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Monika Hasenöhrlová | Halenkovice
proti sankcím můžete také demonstrovat!!! Více informací zde:
https://www.facebook.com/events/1542746492681073
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Marcela Doležalová | Lomnice nad Popelkou
svůj článek jsem napsala a mám velké důvody tuto petici podepsat
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2015 | Iva Matyášová | Uherské Hradiště
Viděla jsem následky po očkování dětí,nikdo za to nechce nést zodpovědnost. Naočkuj sebe zakladateli. Věřím, že jsi muž, žena-matka by toto nikdy neudělala. Věřím ve zdravý selský rozum člověka, vystupuji ze stáda ovcí a podepisuji tuto petici.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Marie Hodonská | Bechyně
dík, že můžeme aspoň takto projevit svůj nesouhlas a doufejme, že budeme vyslyšeni.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Taťana Žejdlová | Nový Bydžov
http://www.svobodavockovani.cz/news/odlisne-stanovisko-soudkyne-kateriny-simackove-k-vyroku-i-oduvodneni-nalezu-ustavniho-soudu-ceske-republiky-sp-zn-pl-us-19-14/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.svobodavockovani.cz%2Fnews%2Fodlisne-stanovisko-soudkyne-kateriny-simackove-k-vyroku-i-oduvodneni-nalezu-ustavniho-soudu-ceske-republiky-sp-zn-pl-us-19-14%2F
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Klaudie Doležalová | Chrudim
Děkuji!
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Hana Šedivá | Slaný
Jsem proti masívnímu očkování v dnešní podobě. Také jsem byla jako malé dítě očkovaná, ale to co se děje dnes odporuje zdravému rozumu.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Ivana Smlsalová | Praha
Děkuji za tuto Petici.
10 let jsem pracovala v laboratoři na AVČR a viděla jsem, co očkování "dokáže"!
+3 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Václav Kopejtko | Okr.Litoměřice
Když se podíváte na mapku, kde toto rizikové očkování není povinné. Pak komu a čemu slouží naši politici. Je jasné, že NWO musí snížit počet lidstva na max. 500 mil obyvatel. Je to jedna z více možností, jak toho dosáhnout. Naši politici jsou možná jenom snadno ovlivnitelní.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Michaela Shrbená | Příbram
Vedlejší účinky očkovacích vakcín mohou doživotně zkomplikovat život těm nejdražším a nejbližším, našim dětem. Mé první dítě očkované a od 2,5let s ekzémem bývalo mnohem častěji nemocné než druhé neočkované.
+2 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Vítězslav Janda | Bukovice
Očkování nesmí být povinné, ty nemoci nám už dávno nehrozí
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Mgr.Jana Bocková | Vlachovo Březí
Je to absurdní-stát nařizuje matce-rodičům,aby dělali něco,co může zničit zdraví i život jejich dětí....jsme fakt v Absurdistánu...a věřím,že za vším stojí farmaloby,pohybuji se v tom oboru
+5 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Vit Čajka | Nový Malín
Každé očkování je hrubý vstup cizorodého elementu ze zevního prostředí do vnitřního prostředí člověka.Člověk (rodič) má právo moci se svobodně rozhodnout. Člověk (rodič) má zodpovědnost za svůj život.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Věra Písecká | Kadaň
Ať si maminky samy rozhodnou a neví-li si rady, ať stát poradí !

+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Karla Pukovcová | Uherské Hradiště
Děkuji a to obrovsky za vaši práci. Plně podporujeme! Svoboda je důležitá. Strachy patří ke starým časům a očkování je forma strachu, která už nemá prostor v dnešní době osvícených lidí.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Petr Čížek | Rychnov nad Kněžnou
Vážím si lidí, kteří veřejně dokáží reagovat na některé intervence státu!!
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Eva Šírová | Rokytnice nad Jizerou
Člověk by si mohl naivně myslet, že jiná vláda, která má plné huby toho, jak jí jde o své občany,se k tomuto problému postaví za nás. Ale jak je vidět, peníze pro ně od farmaceutických firem jsou až na prvním místě. Koho pak volit?!
Eva
GAIDNER
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Kristina Kořínková | Rumburk
Četla jsem několik knih o negativních následcích očkování a fandím statečným rodičům, kteří úspěšně brání své děti. O podpis petice je třeba žádat i členy politických stran, které hlásají více svobody pro občany. Dnes jsem jednu stranu oslovila. Uvidíme.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Hikeš Karel | Velké Meziříčí
Je to velmi smutné, že vítězí prodávání jedů nad citem a láskou rodičů, kteří jsou ochotni chránit zdraví a radost svých dětí a tvořit budoucnost této planety. Co se dá ještě prodat, když se prodává život .... ?
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Lucie Honzejkova Moravec | Praha 4
Vasi cinnost velmi ocenujeme, dekujeme!
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Anna Štopčková | Brno
Jsem zásadně proti jakémukoliv povinnému očkování, zvláště u dětí.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Marcela Opavská | Olomouc
I v naší rodině máme takový případ.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Eva Nebeská | Velké Popovice
Jsem homeopat s dlouholetou praxí. Léčila jsem a léčím mnoho dětí poškozených očkováním. Mé děti očkované nejsou, dětské nemoci si normálně prodělaly a od školních let jsou zcela zdravé, nikdy nepotřebovaly chemické léky ani medicínskou péči.
+5 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | David Fiala | Krabčice
Sorry,peticím moc nevěřím.Bylo jich tolik,o všem možném.Oni si s tím,víte co ...Všichni kdo to podepíší by se měli fyzicky setkat s konkrétním politikem či politiky a vyvolat jednání které by vedlo k probuzení veřejnosti o absurditě poviného očkování.D
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Eva Müllerová | Okříšky
Velký Bratr tě sleduje. Děti se stávají majetkem státu.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Milana Bartoňová | Vizovice
Ma tohle vsechno znamenat novou totalitu ???!!!!!!
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Václav Pokorný | Mělník
Vytrvejme.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Kristýna Němečková | Votice
Děkuji za Vaši iniciativu, souhlasím všemi deseti ...
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Pavel Spejchal | Skuteč
Věřím v dobrý konec pro svobodu a práva občanů. A odchodu oblbování sladkými lži.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Miroslav Bezděk | Havířov
Podepisuji
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Jan Šinágl | Žebrák
http://www.sinagl.cz/z-korespondence/4925-odlisne-stanovisko-soudkyne-kateriny-simackove-k-vyroku-i-oduvodneni-nalezu-ustavniho-soudu-ceske-republiky-sp-zn-pl-us-19-14.html
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Radka Pavlisová | Plzeň
Zuřivost, s jakou se státní úředníci snaží vymáhat očkování, mě vede k otázce: proč asi? Jsou nejchytřejší a vědí lépe, než v celé Evropě, co je pro mě nutné? Nebo tu kvete korupce a totalitní návyky?
+2 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Nikola Vykydal | Šumperk
Rodiče mají podle zákona své děti chránit a čím větší represe, tím víc odpůrců.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Alena Boyková | Olomouc
Děkuji všem lékařům za jejich komentáře a příspěvky k očkování.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2015 | Marie Vyhnánková | Znojmo
Děkuji za tuto Vaši akci,protože všechny malé děti v naší rodině mají po očkování reakce,které by údajně neměly mít souvislost s očkováním,ačkoliv se objevily krátce po něm.
Např.bouřlivý nástup atopického ekzému po poslední HEXAVAKCÍNĚ u jednoho dítěte
+3 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Tereza Skálová | Most
Represe není cesta!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Pavel Procházka | Troubsko
Plně podporuji!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Gabriela Kiselicová | České Budějovice
Mám syna, který po povinném očkování Priorixem má dlouhodobé zdravotní problémy (před 5 lety po očkování dostal febrilní křeče a na 1,5 roku se zastavil ve vývoji, má problémy s řečí, nerovnoměrným vývojem, často je nemocný,...)Zatím má zákaz očkování, bojím se chvíle, kdy tento zákaz bude ukončen. Nechápu proč by mělo být neoočkované dítě nebezpečné pro děti oočkované. Že by vakcíny nebyly tak účinné, jak se tvrdí??
+3 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jan Kašpar | Mlékosrby
Buď budeme mít větší sílu naplnit záměr neočkovat než mají oni sílu prosadit záměr očkovat, nebo nás semelou a naše děti budou jen otroci démonského systému.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Vendula Vrbová | Jirkov
Moc bych si přála větší informovanost veřejnosti o tom, jak jsou vakcíny škodlivé.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jolana Šrubařová | Brno
Přeji Vám hodně síly !
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Radim Hlavatý | Praha
Očkování by mělo být dobrovolné!!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Václav Kašpar | Plzeň
svinstvo... není to nic než jen parazitující byznys na našich dětech...
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jindřich Patka | Jičín
Mám neočkovaného vnuka, je bystrý, chytrý, šikovný, ... Hodně jeho očkovaných vrstevníků je postižených a trpí neustále nějakými problémy, kde co se jich chytá ... Dětskou doktorku známe jenom z povinných kontrol. Čím to asi bude ...?
+3 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Marek Vopelka | Jesenec
Mnozí jsou rádi, že vůbec jdou, natož aby ještě někam mířili.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Roman Pokorný | Havlíčkův Brod
V několika státech nejen EU je hexavakcína zakázána pro její nežádoucí ůčinky. Nutit rodiče prát do svých dětí takové svinstvo je normální zločin za ůčelem zisku.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Paul van Nugteren | Praha
Nikdo nema pravo zakazat nebo prinutit co jsi muzu davat do tela. Moje telo je me a patri jedine me. Ani moje rodice nemaji pravo, ani dokud nejsem zletily.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jana Čejková | Vícemil
Na základě nynějšího stavu v této zemi navrhuji zároveň apelovat u Evropského parlamentu formou petice http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/cs/main případně tu samou poslat i tam :)

děkuji všem za snahu .
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Kamil Bílý | Brno
Po ockovani proti chripce se u me spustila roztrousena skleroza. Nikdo nikdy neprevzme zodpovednost , to same probiha ze strany statu ohledne ockovani deti pouze represe a zadna zodpovednost.Pravy rudy Cechystan.Jde zde predevsim o kseft se spinou.
+1 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Vaclav Nenutil | Brno
Doporučuji zamyslet se nad následovnými články: http://gmopundit.blogspot.co.uk/2012/02/public-and-media-tend-to-focus-more-on.html
a
http://zpravy.idnes.cz/nemecko-spalnicky-mrtve-batole-uzavrena-skola-fqm-/zahranicni.aspx?c=A150223_133433_zahranicni_bse
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Alena Marešová | Dobříš
manipulace obyvatel
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | SONA capska | pardubice
demokracie a nebno totalita!!!chceme svobodu aspon v zakladnich otazkach sveho a nasich deti zdravi!!!..........je to hnuj a hnus co se deje......!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Aleš Dejmek | Brno
Společně pro svobodný život a zdravý rozum... ne diktát farmacie a peněz...
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Pavla Doležalová | Třebíč
Nemusíme otravovat naše děti a vnoučata.Když do tak malého tělíčka naperou tolik bakterií a virů.Pokud očkovat tak z rozmyslem a né tak brzo.A proč očkovat zrovna hexa vakcínou a né jinou.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Milada Haroková | Havířov - Podlesí
Děkuji za záslužnou činnost v této záležitosti. Je potřeba projevit nesouhlas se stále vzrůstající totalitní metody, které jsou nesrovnatelně horší, než za minulého režimu.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Ladislava Nováková | Turnov
svoboda ve svobodném státě
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Barbora Tůmová | Stošíkovice na louce 8
Dobrý den, adresa uvedena výše je moje aktuální, ale trvalé bydliště mám na městském úřadě v Ostrově, Jáchymovská 1, 36301...nevím, která má být na petici :-)
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Ingrid Hlinomazová | Mělník
Poslední bod petice o udávání na hygienické stanice je zbytečně formulovaný pejorativně a podle mého názoru i zbytečný - protože čím lepší evidence o neočkovaných dětech bude vedena, tím lépe lze vyhodnocovat statistiky o vlivu ne/očkování. Hlinomazová
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Pavel Barták, Bc. | Lenešice
Tak mne napadá, při všem tomto marasmu, že je potřeba oprášit jednu poučku o tom, co je vlastně demokracie?! Demokracie je státní řízení, kde vládní moc náleží lidu a je jím vykonávána přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím systému zastupitelů. Je založena na rovnosti, na stejném právu všech podílet se na vládě. Využívám tohoto práva, a jakožto občan Ústeckého kraje vyzývám zastupitele za tento kraj, Ing Hanu Aulickou-Jírovcovou, Mgr. Marii Benešovou, Mgr. Richarda Brabce, pana Jaroslava Foldynu, Mgr. Bc. Radima Holečka, paní Gabrielu Hubáčkovou, pana Davida Kádnera, Bc. Zuzanu Kailovou, MUDr. Jaroslava Krákoru, Ing. Michala Kučeru, pana Stanislava Pflégra, Ing. Bronislava Schwarze, Ing. Josefa Šenfelda a Ing. Vlastimila Vozku, aby vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví neschvalovali a rozporovali jej, především v pasáži o očkování, která nás svou represívní povahou vrací před rok 1989:
http://rozalio.cz/
Komu a za co budou hrozit pokuty?
•Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované – § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);
•Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);
•Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).
Zákonodárci by měli od ministerstva tvrdě vyžadovat zdůvodnění (podklady, analýzy a studie) ke všem návrhům týkajícím se povinného očkování a s tím spojenou represí a nenechat se "opít rohlíkem" a opakovanými, ničím nepodloženými mantrami o proočkovanosti a ochraně veřejného zdraví.
Podle výše uvedených faktů je zřejmě společenská nebezpečnost v případě očkování větší než v případě teroristického útoku či vraždy. Jestli tento zákon zákonodárci schválí, tak je tu něco divného, že by farmaceutický klientelismus na úrovni vlády?!!
Svým podílem na vládě vyzývám ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka MBA, aby přehodnotil přístup Ministerstva zdravotnictví (co se návrhu zákona týká) a v případě pokračování obdobných kroků vůči svým voličům zvážil setrvání ve funkci ministra zdravotnictví.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Martin Čechák | Olomouc
Fandím a snad už stát přestane nařizovat!!!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Karolína Forštová | Praha
Nepřeji si povinná očkování.Ročič by měl mít právo,rozhodovat o svých nezletilých dětech a zřizovatel by měl mít volbu rozhodovat,zda přijme neočkované dítě,vždy je to otázka volby a komunikace všech zúčastněných.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Renáta Posládková | Ostrava
Jsem babička ročního klučiny. Chce se mi plakat, co za svinstva chtějí/musejí do něj i všech dětí píchat! Proboha lidi, maminy, prarodiče křičme všichni a nahlas!! Nevím, jak bojovat proti tomuto zvěrstvu, vždyť páchají zločin na těch nejbezbrannějších.JE MI TO TAK STRAŠNĚ LÍTO, KAM TATO ZEMĚ DOŠLA. Peníze a chamtivost, či něčí zájmy převýšily zdravý rozum. Ach joo...
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Dagmar Arabčuková | Přerov
Jsou to naše děti a my budeme rozhodovat o jejím léčení!!!CHCEME PŘÍRODNÍ LÉČBU A NE CHEMII!!!!!!!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jan Jedlička | Krnov
Postupně jsem nabyl pevného přesvědčení, že jde v případě očkování o velmi inteligentně organizovaný zločin.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Dana Kadlecová | Brno
Všichni by měli mít možnost svobodné volby!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Svatava Michálková | Grygov
Děkuji za tuto iniciativu.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Žaneta Rečková | Mělník
Očkování je pěkné svinstvo
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Marta Králová | Praha
nemyslím si, že očkování jako takové je špatné, ale nenutila bych do něj v tak brzkém věku a dávala bych možnost rozkládat např.hexu... nebo nabídknout alternativy...např. hexacine vám moc doktorů nenabídne a to je škoda...
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Iva Kovářová | Liberec
Celá situace je opravdu skandální.Rodiče by měli mít možnost zvážit, zda dítě očkovat nebo ne. Nechápu, proč neočkované děti nemohou do kolektivu. Vždyť přece podle zastánců očkování, by mělo hrozit riziko právě jim a ne dětem naočkovaným.
+2 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Václav Hrdlička | Petrovice
Nevzávejte to, zaplacení politici a doktoři od farmaceutických firem tu nebudou věčně
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | David Píša | ŽĎÁRKY
Držím palce.. D.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jana Marečková | Teplice
Jsem pro svobodné rozhodnutí!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jitka Radova | Struharov
Doufam, ze to vyjde!!!!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Barbora Wertheim | Rájec
Doufám, že ta petice k něčemu bude a ze to nesmetou ze stolu.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Jana zahradníková | nová ves
Podepisuji, jelikož jsme neočkovali kvůli zdravotním komplikacím (alergie na vajíčko) a co bude dál, nám neumí říct ani paní doktorka. Dozvíme se to při jejích 2. narozeninách až se v testech potvrdí, nebo nepotvrdí alergie. Očkování by mělo být dobrovoln
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Dana Jašková | Znojmo
Ráda podpořím ,ve většině je očkování jen obrovský byznys na úkor lidského zdraví !
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Radek Pavlik | Koprivnice - Rorvik(norsko)
mam 2 deti naprosto zdrave a nejsou ockovane :) momentalne zijeme v norsku
+3 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Eliska Planickova | Libochovany
Zlu navzdory!
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | Andy Loos | Opočno
Velmi závažné téma. Děkujeme za tuto petici a společně s manželkou připojujeme své podpisy. Čím více a hlouběji se tématu očkování věnujeme, tím více jsme zaskočeni realitou naší soudobé společnosti. Rozhodnutí soudu nás nijak nepřekvapuje. Loosovi
+2 | -0
doporučit +
26. 02. 2015 | OTTO SEVRÁNEK | KOHOUTOV
Vyjadřuji Vám velikou vděčnost a podporu za Vaši iniciativu.
Povinné preventivní očkování je
mýtus a zločin farmaceutických firem na bezbranných dětech.
Absence odpovědnosti státu za následky nařizované vakcinace tento zločin jen završuje.

+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | BLANKA KRAJČOVÁ | PODIVÍN
NĚKTRÉ OČKOVÁNÍ JSOU ZCELA ZBYTEČNÉ JEN NĚKTERÝM LIDEM SPÍŠ UBLIŽUJÍ NEBO VUBEC NEPOMUŽOU
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | David Ava | Karlovy Vary
Čechy se staly dojnou krávou pro mnoho zahraničních společností, nejenom farmaceutických. Co jim Češi dovolí, nemá obdoby a naše vláda tomu ještě napomáhá. Je čas dát o sobě vědět...
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | jiří salajka | hracholusky
jestli JuDři pod peticí nazývají novelu zákona jako dobře zamýšlený zločin, tak je třeba tak k němu přistupovat.K zodpovědnosti dohnat je a potrestat.Střílí po nás slepejma nábojema, proto se z toho nepo.....
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jiřina Krejčíčková | Ostrava
Nelíbí se mi co nám nařizuje naše vláda a ještě,udělá zákon podepisuji tuto petici k vůli všem dětem kteří po očkování měli potíže nebo dokonce zemřely výrobcům vzkazuji že si neváží života života našich dětí,jen aby mohly vydělávat na velký strachu lidí.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Simona Eflerová | Liberec 25
Hodně štěstí
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Dagmar Bětíiková | Příbram
super nápad
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jana Atanasov | Privory
Každý se má právo rozhodnout sám.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Michaela Podlahová | Benešov
Naladit do malého tělíčka chemický koktejl, aby pak strávilo život tím, že se z následků bude léčit... a čím? no samozřejmě dalšími chemickými hnusy. Ne !
+2 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Kamil Hanzl | Otrokovice
Povinné očkování bez ohledu na individuálně posouzená rizika považuji za fašistickou praktiku.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jakub Švrček | Havířov
Nenecháme se zmanipulovat státem..
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Stanislav Zikmund | Jihlava
poslance nezajímá co chtějí lidi, tedy voliči. Je to sprostý a nechutný byznys. Doktoři by měli evidovat onemocnění následkem očkování, ale ono se to nedá jednoznačně prokázat, takže se raději mlží.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Irena Krajcovicova | Schwanstetten
To je neuveritelne.
Kazdy clovek na Planete zemi je svobodn a ma pravo se sam rozhodovat co se tyce i jeho zdravi.

Je to dokazane, ze ockovani funguje?
Code v tech ockovacich Vakcinach?
Kazdy Patient ma pravo vedet, co je v te ockovaci Vakcine!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Petra Krouparova | Kadan
Jsme preci demokraticky stat ne?A zadnej odbornik nemuze na sto procent rict ano je to dobre nebo ne.Kazdy jsme za svoke deti zodpovedny sam
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Ladislav Martinec | Sopotnice
Nebudete rvát násilím chemikálie do těl naších dětí bez našeho souhlasu!!!!! Majitelé farmacie jsou ti samí, kteří mektají o nutnosti depopulizace!!!! Je to genocida a občan má právo bránit své děti i se zbraní v ruce, což všem rodičům doporučuji !!!!!!!!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jan Kincl | Praha 4
Díky!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | michal spěvák | polička
děkuji
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Michaela Šemberová | Stavenice
Já jako rodič za své děti zodpovídám,jak to mohu dělat zodpovědně,když nemám svobodu konat a vychovávat. Když mi očkování poškodí dítě,stát za nic neručí. TO JE STRAŠNÉ a ODPORNÉ. Někoho zprznit a nenést vinu,kterou hodí na rodiče.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jakub Slováček | Hostivice
Za zdraví a prevenci dítěte proti nemocem zodpovídá rodič, ne stát, žádná represe nemůže v tomhle fungovat. K zamyšlení: bude opatrněji přistupovat k příznakům nemocí např. obsažených v Hexe rodič očkovaného, či neočkovaného dítěte?
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Radmila VALLBONA | Nové Hamry
Ziji ve Spanelsku povinne ockovani zde neni povinne, je jen na rodicich, jak se rozhodnou. A tak by to melo byt!
+3 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Kamila Zembolová | Polanka nad Odrou
Když zaplatím pokutu 10tis kč, to už nebude vadit , že dítě není očkované?A z náboženských důvodů je možné nenaočkovat , ale ze zdravotních to možné není? V tom případě se dám na náboženství , které je proti očkování!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Šárka Jakoubková | Mnichovice
Díky za petici a aktivitu v této otázce - situace u nás již je "donebevolající" a rozhodnutí soudu ve věci očkování opět podle starých zaběhnutých tradic...
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Helena Měchurová | Praha
děkuji za svobodný projev občanů
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Kristýna Petráčková | Praha
Tenhle boj musíme vyhrát!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Nina Janigová | Nový Jičín
Problém je, že poslanci schvalují něco o čem mnohdy nic neví. Stát chce nařizovat a vydírat rodiče nepřijmutím neočkovaných dětí do školky, ale když se vyskytne problém, otočí se k nim zády.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Miroslav Dolanský | Šatov
Je to naprosto proti demokracii, nesouhlasím se zákony tohoto státu.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jan Vlasatý | Brno
Vřelý dík zakladateli této petice. Našemu dítěti očkování velmi uškodilo. Proto tenhle počin rád uvítám.
+3 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Štěpána Vnoučková | Praha
Očkování by mělo být na zvážení plně informovaných rodičů, nikoli povinné.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jana Filková | Brno
Každý člověk je individualita, proto je individuální přístup třeba i v očkování.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Hana Kiková | Rychvald
Děkuji za iniciativu.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jan Dobiášovský | Praha
Je to nesmyslné každý by ml rozhodovat sám za sebe.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Lucie Ulrichová | Český Dub
Prý žijeme v demokracii.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Karin Hollá | Bílovice nad Svitavou
Jsem ráda,že se tomu někdo věnuje a držím palce. Karin
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | gabriela kanerova | Vejprty
Souhlasim s Vasi petici a preji co nejvice podpisu je velmi dulezite se spojit a drzet pospolu dekuji Vam
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Alexandr Šuršakov | Kopřivnice
Snad poslanci dostanou rozum a tuto novelu smetou ze stolu a nebudou nutit rodiče pchát do dětí kdovíjaké chemické látky, jen aby se farmaceutické monstra nažraly. Ale bojím se, že pan Monsanto, Kraďousek a podobní zohlední spíše zisky nadnárodních firem.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | renata hejdukova | praha
Svoboda je v tom ,se svobodne rozhodovat.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jitka Štokmanová | Ustí nad Labem
Absolutne odmitam povinnost ockovani pro deti.Opravdu smutne,jakr z nas delaji ovce,a jeste ke vsemu na detech,hnus.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jan Kadraba | Praha
Není trochu zavádějící a jednostraná tahle ta petice? Co třeba uvést informace o tom, jak časté a velké jsou epidemie různých nemocí proti kterým je u nás očkování povinné a jinde dobrovolné? Viděli jste někdy dítě, které se narodí ženě, když v těhotenství dostane kupříkladu zarděnky? No ale kdo chce kam... třeba mě i sežerte
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Josef Nekuda | Brno
Argument, že očkované děti se nakazí od neočkovaných, je zcela absurdní a je to důkazem naprosté manipulace (jestli se očkované dítě může nakazit, pak to znamená, že očkování není účinné.V opačném případě to nemůže ty očkované ohrozit,tak proč ty sankce?)
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Markéta Závorcová | Praha
Děkuji!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Lubomír Kříž | Roudnice nad Labem
Děkuji za petici. Po prostudování většiny dostupných informací jsem přesvědčen o tom, že kojenecké očkování MÁ ZÁSADNÍ vliv na vznik či projev novodobých "nemocí", syndromů a postižení. Naopak solidní studie o jejich prospěšnosti či účinnosti neexistují!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jaromír Čapek | Praha
Díky, že jste se tohoto ujali - je to zrůdné zvěrstvo.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Květa Bartošková Zázvorková | Praha
Našim zákonodárcům vzkazuji"Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá!!!!" Vše ostatní již bylo řečeno od odborníků!!!!!Vážím si jich!!!!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | ivana bergerova | Nova bystřice
Konečně se někdo "rozhoupal"a
jsem za to vděčná,lidi přidejte se , prosím, nebuďte
lhostejní, jsme čím dál méně svobodní!!!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Daniela Smyczková | Praha 6
Nesouhlasím s plošným a povinným očkováním dětí.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Václac Benda | Česká Lípa
Ocividne je to pouze otazka penez ktere ockovanim vynuti zaplatit nas danove poplatniky. Uz takhle zatizeni vsemi moznymi danemi, proc neplatit dalsi veci. Preci musime tomu socialnimu statu pomoci podporovat socialne slabe a potrebne. Chudinky jedny !!!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Oldřiška Kundrátová | Frýdek Místek
Když bude stát určovat povinnost očkovat není důvod dělat kvalitní vakcíny. Jednou můžou být také dováženy z Číny.To že spousta rodičů odmítá očkovat je proto že vedlejší nežádoucí reakce převyšují rizika očkování.Dítě patří rodičům ne státu.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Zdeněk Ordelt | Praha
Svoboda lidem patří. Stát který lidem diktuje je diktátorský, to není demokracie. Hezký den.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | David Rataj | Ostrava
Ať se to povede a občané ČR mají stejné podmínky, alepsoň jako v Německu!!!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Petr Svoboda | Praha 8
Jsem pro citlivé a otevřené projednávání závažných otázek očkování a vedlejších účinků očkování.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Lucie Galdová | Vsetín
Děkuji za petici. Nejsem přímo rozhodnutá, zda své budoucí děti dám očkovat. Ale pokud ano, chci si očkování vybrat a mít o něm opravdu dobré informace.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Olga Gabrhelová | Břehy
Dobrá věc!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Georg Jurek Langer | PL Jerzykowo
podporuji petici a protestuji proti represivnimu pristupu statu v otazce ockovani
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Marie Lupoměchová | Bohuňov
za zdraví našich dětí bez očkování,které ničí imunitní systém
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Veronika Kučerová | Plzeň
Děkuji všem, kteří jasně vyjadřují svůj postoj k tomuto závažnému tématu. Sama jsem matkou dítěte poškozeného očkováním a pracuji také s mnoha takto postiženými dětmi ve své psychologické praxi. Je nutné otevřeně poukázat na motivy farmaceutických firem!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jaroslav Mrhálek | Otrokovice
Z diktatury ideologické jsme po 25 letech "demokracie" přešli ke společnosti genocidní - tj. ekonomická genocida vlastního národa. Pokuty za neočkování jsou toho důkazem.
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Anita Ederová | Praha
Vážení rozumní lidé,

děti zatím nemám, ale toto mě nenechává klidnou. Nikdo nesmí dostat právo na povinné píchání chemikálií do něčeho tak nezkaženého jako je nový život - dítě! Prosím zabraňte tomu. K petici proti povinnosti očkování se připojuji
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Jana Wregerová | MIMOŇ
(y) (y) (y)
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2015 | Iva Vrkočová | Praha 4
Musíme dosáhnout úspěchu a zrušit povinné očkování.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Zuzana Ledvinova | Rakovník
Děláme z dětí pacienty, nemají pak šanci na zdraví.
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Lukáš Bechyně | Plzeň
nesouhlasim s represivnimi opatrenimi v novele o verejnem zdravi. Návrat do totalitního řežimu, kde stat bral svobodnou volbu rozhodovani jednotlivcum? Ani náhodou !!!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Daniel Grmela | Ivanovice na Hané
přeposílám pro odlehčení komentář kamarádky Reginy Ludmily, lépe bych to vyjádřit neuměl: "školský systém jsme taky přežili, tak ho taky přežijí, tak přežijí i očkování, stejně jako my... ale kde by jsme bývali byli bez něj:o)"
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jarmila Šimáčková Ing. | Slaný
Mám dvě zdravá neočkovaná vnoučata, která velmi dobře prospívají ve všech směrech. Represívní přístup státu v otázce očkování vnímám jako porušení zákl. lidských práv.Navíc některé argumenty, proč mají být neoč.děti vyloučeny z kolektivu jsou nesmyslné.
+5 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Lenka Kotkova | Kraluv Dvur
Nesmime to nikdy vzdat!
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Andrea Meixner | Moravská Třebová
To co se v tomhle státě děje by se mělo zveřejnit celosvětově, by se asi divili, že jsme asi ještě po 25ti letech v komunismu, nutit lidi do něčeho co nechtějí, to je pěknej humus...Lidi prosím dejme jim touhle peticí vědět že jsme svobodná země...
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Lenka Slováková | Ostrava
Co dělat, když mi nepřišel potvrzovací mail? ani k petici za svobodnou volbu. Děkuji
+1 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Radovana Straková | Soběslav
Je to omezování lidské svobody, sáhnutí na lidský život a naše děti.Pod záminkou očkování je huben lidský život a séra obsahují velmi nebezpečné příměsy. Snížení populace pomocí očkování je program např oligarchy Billa Gatese.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jana Hrubá | Davle
Přípojuji se s podpisem petice, protože mi opravdu není jedno, aby mi někdo vyhrožoval pokutou pokud nedovolím napíchat do svého dítěte sajrajty, které jsou stejně jen byznysem pro farmaceutický průmysl..
Děkuji zakladatelům této petice..
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jitka Andrašková | Ostrava
Držím nám palce
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jan Jurkovič |
Vyplnil jsem, odeslal. Ale žádný potvrzovací email mi nepřišel.
Zkusil jsem tedy znovu vyplnit a odeslat - hlásí, že už na daný mail byla petice podepsána.

Prosím o kontrolu. Ať zbytečně neztratíme některé podpisy ;)
+1 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Lucie Krejčíková | Liberec
Pozor na zvyšování moci státu na občanem!
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Lucie Byerová | Teplice
Věřím, že zapálit svíčku ve tmě je lepší než se bát!
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jaromír Navrátil | Heřmanův Městec
Prosíme o co možná nejširší propagaci této petice. Až do dnešního dne jsme o ní neměli ani potuchy, přesto že jsme odpůrci povinného očkování.
+4 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Olga Brandejsová | České Budějovice
Děkuji za možnost vyjádřit svůj totální nesouhlas s očkováním, tyto opatření státu považuji za porušení lidských práv.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Pavel Chumlen | Kolín
Musíme tuto řízenou genocidu šílených fanatiků zastavit stůj co stůj.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Eva Zímová | Benešov
Přeji si aby byla všechna očkování v Čr dobrovolná.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | jaroslav rosa | lampertice 214
žádné očkování...
tohle je volba rodiču nikolu státu....
a příšte to bude co.?
Ústavní soud zakáže pojídat bylinky a pít čistou vodu ne.?
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jana Čtvrtníková | Stříbro
Pevně věřím, že petice pomůže tuto absurditu vyřešit.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Eva Krásová | Praha
stálo by za to zmínit problém očkování nedonošených. CSAI vloni doporučila očkovat i tyto děti hexavakcinou a v biologickém věku, ačkoliv je účinnost prokazatelně nižší a názor neonatologů byl, že to není žádoucí (viz "Narodilo se předčasně" str. 182). Doporučení CSAI viz http://www.vakcinace.eu/data/files/ockovani_lbwi_csaki_2014_nedonoseni.pdf
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jiří Jabůrek | Otrokovice
můžete nás zavřít, můžete nás popravit, ale své děti očkovat nenecháme
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | miroslava markusová | hradec kralove 3
Je to boj za dobrou věc.Musí se to povést.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Anna Dvořáková | Stonařov
Něco mi to silně připomíná. Tímhle to začíná a co nám nařídí příště?
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Monika Fojtíková | Příbram
Mé dítě tak onemocnělo DM1 nebo aspon toto byl spouštěč
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Vlastimil Hanzlík | Most
Je třeba pořádně tlačit na pilku :)
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Tomáš Černý | Brno
Je zajímavé, že ekonomicky a sociálně nejvyspělejší země Evropy mají očkování nepovinná (i když by si maximum plošných očkování mohly nejvíce dovolit), zatímco ČR se svou očkovací legislativou řadí spíše k "banánovým republikám" Evropy. Co je za tím?
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jiří P. Pešek | Praha
Děkuji za Vaši iniciativu zvláště ve světle odborné přednášky na téma očkování od významné specializované odbornice s bohatými dlouholetými zkušenostmi pí prof. Anny Strunecké, a přeji plnost požehnání pro Vaši Bohu-libou aktivitu, úspěchů + vše dobré !
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jana Liskova | Holysov
Stojim plne za Vami, jsem definitivne proti veskeremu ockovani malych miminek - proc zatezovat vyvoj imunitniho systemu, kdyz nebyl plne dokoncen
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Nikol Baĺák | Podbořany
Ockovani by melo byt dobrovolny! Misto komunistu tu ted rozhoduje mafie anebo by melo rozhodovat obcani cr? Noo??!!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Klára Farková | Praha
Co třeba ještě krom petice?
http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/648-letak
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Klára Farková | Praha
Dobrý den,
čím větší represe, tím víc odpůrců. Dobrovolnost a ochota k dialogu by přilákalo k očkování mnohem více lidí. Tenhle přístup už prostě lidem vadí a tím víc si řeknou, že tady něco smrdí. Sama jsem se setkala s bagatelizující reakcí lékařky na problémy dítěte po očkování a stejný postup používá mnoho pediatrů v ČR. Podhlášenost je obrovská. Držet ústa a krok, jinak bububu - takové praktiky už na dnešní mladé neplatí!!
+4 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jana Tichá | Uherské Hradiště
Doufám, avšak naději nedávám, že bude bráno v potaz. JT
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Klára Janatová | Žatec
NAPROSTO RADIKÁLNĚ A ZÁSADNĚ ODMÍTÁM POSTUP STÁTU V TÉTO KAUZE VŮČI JEHO OBČANŮM....MOŽNOST SVOBODY VOLBY A SLOVA JE DŮLEŽITÝM FAKTOREM PRO VÝVOJ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI K LEPŠÍMU, EMPATIČTĚJŠÍMU, SOUDRŽNĚJŠÍMU A TRANSCENDENTÁLNĚJŠÍMU SPOLEČENSTVÍ !!!
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jiří Zika, MUDr. | Praha 5
Odborně přehodnoťe přístup k očkování, ty šesti a více kombinace aplikované naráz už selhávají ve svém efektu. Již -náctiletí nemají dostatečné hladiny protilátek, které by chránily před hepatitidou, černým kašlem apod. Zredukovat počet povinných vakcin!
+11 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jana Šafránková | Ústí nad Labem
Hodne stesti
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Milan Pavýza | Praha
V právním státě není možné perzekuovat občany. V jakékoliv souvislosti i co se týče očkování musí být dodržována lidská práva a svobodná volba každého. Pokud vznikají drakonické zákony proti vlastním lidem již se nejedná o právní stát, ale o totalitní sys
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Petr Šácha | Tachov
Navrhuji podat trestní oznámení na pana Prymulu pro podezření z korupce.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Daniela Šiknerová | Pohled
děkuji za tuto listinu a přeji, ať už se ledy prolomí. Jde o naše děti - naši budoucnost
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Radka Jiroušková | Terezín
Chci žít ve svobodné zemi a rozhodovat se svobodně. Represivní přístup státu jasně ukazuje kam ČR směřuje :-(. Všude okolo to funguje a my opět jdeme jiným směrem. K naší velké škodě.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Petra Nešporová | Guntramovice
Děkuji, že stojíte za námi. Každý jednotlivec, všichni máme zodpovědnost za naše zdraví a zdraví našich dětí.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jana Dobrá | Plzeň
Díky za petici. Nesouhlasím s neadekvátním represemi. Stát nemůže nikoho nutit k rizikovému očkování, které může způsobit vážné zdravotní komplikace, pokud odmítá převzít zodpovědnost a vyplácet za taková poškození zdraví odškodnění.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Anna Pipová | Bobrová
Proč by nemohli neočkované děti mezi očkované, ty jsou přece chráněné. Nebo se musí očkovat především z důvodu prosperování farmaceutického obchodu?
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Dana Milerová | Kuřim
očkování by mělo být dobrovolné a jen na rozhodnutí rodičů, protože ti budou muset čelit všem důsledkům
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | vlada Capek | Kralupy
Ty naši mocipání sou horší než komunisti
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Marek Pečer | Dobelice
Dělám jen to, co je potřeba.
+3 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Tereza Bílková | Praha - Kolovraty
Pevně doufám že to k něčemu bude!
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Stanislav Hájek Hájekl | Pardubice
Přetáhnout všechny ty vládnoucí parazity od sametu do teď bejkovcem, aby se jim rozvítilo a přestali už škodit občanům tvořícím hodnoty.
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Ivana Novotna | Sobeslav
Petice je správná vec
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Brigita Pochyla | Liberec
Hrůza kam sme to dospěli:-(:'(:'(:'(
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Jiří Macek | Praha 4
Stydím se za naše politiky, kteří se inspirují na východě místo na západě - a za naše voliče, kteří je zvolili.
+2 | -0
doporučit +
24. 02. 2015 | Markéta Kupková | Lešany
Mám poškozenou 19 letou dceru po očkování Silgardem. Její život je už hodně na dně, nazvalla bych ho ŽIVOTNEŽIVOT, PŘEŽÍVÁNÍ. Neschopná se učit, užívat života, a to trvá 3 a 1/4 roku. Nikdo neuznal, že je to po očkování. Beznaděj.
+5 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | oksana stankova | ceske budejovice
nesmime nechat znicit nasi budoucnost-zdravi nasich deti!
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Martin Hervir | Chotilsko
Ja ockovat budu ne hexou ale hippem. Ale myslim si ze je to svobodna volba kazdeho rodice!!!!
+1 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Miloš Dvořák | Brno
Diky za vasi energii a usili. Preji at je pozitivni energie na vasi (nasi) strane.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Luboš Hronek | Český Krumlov
Zásadně proti ! ! !
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Pavla Nejedlá | Nové Sady
super ze se nekdo takto stara
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | František Návara | Šindlovy Dvory
Vědecké studie dokazující že očkování zvyšuje riziko roztroušené sklerózy.
http://ereska.net/viewtopic.php?f=68&t=1345
http://ereska.net/viewtopic.php?f=68&t=1246
http://ereska.net/viewtopic.php?f=68&t=1408
http://ereska.net/viewtopic.php?f=68&t=1409
+5 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Alena Rolcová | Havlíčkův Brod
Jednoznačné potlačení práv občana. Nesouhlasím se zněním tohoto připravovaného zákona na povinné očkování.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Zuzana Nejedlá | Znojmo
Doufámj, že tato petice bude úspěšná....
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Zdeňka Korandová | Soběslav
Lidé by měli mít právo se svobodně rozhodnout.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Věra Uhnavá | Nové Město nad Metují
Ať si rozhodují rodiče.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Jiří Šťastný | Malá Skála
Kde větší světlo, tam větší tma. Zdá se, že největším nepřítelem tohoto systému je zdryvý, nepoškozený člověk.
+3 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Kateřina Čápová | Písek
mě tohle přijde strašidelné, asi skončíme všichni jako opičky na gumičkách
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Petr Bublík | České Budějovice
Držíme palce této petici, aby se jí podařilo konečně rozhýbat zasmrádlé stojaté očkovací vody a pomohla rozstřelit farmaceutickou loby.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Michaela Kuráňová | Valašské Meziříčí
Očkování to je největší svinstvo. Děti jsou z něj nemocné, hyperaktivní, autisti a já nevím co všechno ještě. V rodině máme jeden takový případ!!! Je to sajrajt a já, mít dítě, tak bojuji ostře proti tomu.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Martina Černá | Rychnov nad Kněžnou
Velmi děkuji.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Ivana Vávrová | Trutnov
Plošné řešení není k ničemu, byl by potřeba individuální přístup a hlavně volba rodičů.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Jana Bartova | Praha
Pro pana Rouska a další...: neočkované děti mohou ohrožovat očkované děti, u nichž se nevytvořila plnohodnotná imunita po očkování, dále těhotné ženy, u kterých některé infekce způsobují potrat/postižení dítěte, osoby se sníženou imunitou (způsobeno např. jinou nemocí nebo po transplantaci), dospělé, kteří nejsou očkováni a neprodělali nemoc v dětství, přičemž v dospělosti ta samá infekce probíhá mnohem hůře...je smutné, že stát musí očkování prosazovat touto cestou (už jen principielně je mi to proti srsti), aniž by bral ohled na individuální rozdíly, ale je to způsob, jak zaručit smysl a účinnost očkování. Obzvláště, když je v současnosti velice moderní brojit proti očkování a šířit často nepravdivé informace o všemožných negativních dopadech. Věřím, že se tu vyskytují lidé, kteří se cítí postižení očkováním a soucítím s vámi, nicméně nikdy se nedozvíme, jestli by se nestalo něco podobného, kdyby k očkování nedošlo/případně došlo k nakažení danou infekcí. Omlouvám se za délku příspěvku.
+0 | -1
doporučit +
23. 02. 2015 | Nicole Blankenship | Brno
Děkuji za petici, sdílím ve své skupině na fb - máme přes 700 lidí, kteří se zajímají o své zdraví. https://www.facebook.com/groups/kezdravi/
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Daniel Habětínek | Jablonec nad Nisou
Chápu, že veřejný zájem ochrany zdraví celku je nadřízen nad ochranou zdraví jednotlivce, ale nerozumím té naprosté nemožnosti volby např. při výběru typu vakcíny, výrobce, lékařského doporučení a způsobu aplikace. Jsem zásadně proti sankcím.
+3 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Jarmila Heston |
Ústavní soud rozhodl
http://www.novinky.cz/domaci/362406-ministerstvo-muze-nadale-narizovat-ockovani-deti-rozhodl-ustavni-soud.html
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Eva Pulkrtová | Šumperk
ano, souhlasím ...v rodině máme úmrtí po vakcině trojkombinace, já sama trpím atopickým ekzémem od doby po tomto očkování, jak jsem vítala dobu otevř. informací ke zdraví po r. 1989, jen zodpovědnost za své zdraví, úcta k druhým, vzdělanost vede ke zdraví
+5 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Kateřina Skalíková | Radkov
Jsem ráda, že se touto problematikou někdo zabývá místo mě :-) Působím také ve dvou neziskovkách a vím, kolik vše vyžaduje úsilí a času a kolik to přináší radosti! Díky. Já zase místo vás zasadím strom a opravím kapličku!
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Jana Jakubíčková | Kralovice
Dekuji, ze toto delate. Je to otresne, co se deje.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Marek Baloun | Praha
....držím palce a díky!
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Jan Matoušek | Praha 1
Každý má právo být odpovědný za své zdraví. Plně souhlasím s peticí
+1 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Josef Rössler | Česká Třebová
V tomto státě se ještě můžeme dočkat povinného čipování, jako chovná zvířata. Už těď se k nám ti námi volení zastupitelé chovají.
+3 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Radmila Navrátilová | Ostrava
Jsem ráda za to, že jsem se mohla dostat k informacím o škodlivosti očkování. Vysvětluje to zdravotní komplikace mé i dětí v naší rodině. Nejbližší okolí od očkování odrazuji a s diktaturou naší vlády v tomto směru rozhodně nesouhlasím, mám vztek.
+5 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Zuzana Cvrková | Jihlava
Očkování by mělo být zcela na dobrovolnosti obou rodičů, na jejich zvážení a následné odpovědnosti.
+1 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Eva Černošková | Olomouc
Podporuji petici a děkuji za celou rodinu za její aktivaci a šíření.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | vladimira Kovářová | Chrást
Všechny represe zavání rozhodováním policejního státu. Za chvíli by mohlo dojít k rozhodnutí očkovat na 12 nemocí, včetně cholery a moru.
+2 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Kateřina Nečasová | Spálov
Díky za iniciativu Martino.
+1 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Petra Bostlová | Děčín
NIKDY SE NEPODŘIĎME TÉTO TOTALITNÍ STÁTNÍ REPRESI! VAKCÍNY NAVÍC JIŽ OBSAHUJÍ RFID ČIPY!!! TO VÍME ZCELA JISTĚ Z PRAXE S NAŠIMI KLIENTY! NIKDO SE NENECHTE OČKOVAT, ANI NE PROTI CHŘIPCE! VE VŠECH VAKCÍNÁCH UŽ JSOU RFID ČIPY!
+3 | -0
doporučit +
23. 02. 2015 | Šárka Dominová | Rudolfov
Děkujeme
+1 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Ivo Car | Ostrava
Jako respekt, tomuhle se rika opravdu skvely lobbing...klobouk dolu panove......
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Jan Meisl | České Budějovice
Zdravím všechny, v roce 2007 jsme měli kvůli neočkování dcery na krku sociálku a byli doslova nuceni emigrovat do Německa. V roce 2010 už se situace pozměnila, takže jsme se i s druhou dcerou vrátili a našli skvělou lékařku, která ač vzdálena 270km nenutí naše děti k příjemným a velmi "laciným" vpichům. Děvčata jsou zdráva a rozhodně dětským kolektivům nepřinášejí žádnou zdravotní újmu. Ale my rodiče jsme výrazně "ošidili" farmaceutický průmysl. A to se nepromíjí! Všem přeji pevné nervy! Ať žije svoboda!
+17 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Tomáš Vágai | Rychnov u Jablonce nad Nisou
V zemi a na kontinentě, kde převládají negramotní lidé, kteří nejsou schopni rozhodnout sami za sebe a své děti prakticky o ničem je nejlepším lékem (po očkování) na vše osvícený sbor zákonodárců.
+2 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Jana Prudičová | Raspenava
Ráda podpořím petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování.
+2 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | kateřina bryanová | choceň
Díky:-)
+1 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Hana Paštyková | Jihlava
Děkujeme, že se aktivně snažíte to změnit!
+2 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Julius Mojžíšek | Uherský Brod
Souhlasím s peticí
+1 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Marek Obrtel | Rokytnice
Mimo vše již řečené je nutno nezapomenout také na skrytá rizika povinného očkování. V souvislosti s aplikací vakcíny je aplikován také převážně hliníkový nosič vakcíny a spolu s ním může být do organizmu vpraven i další "materiál", nevědomky pro nositele.
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | MUDr.Jana Vránová | Brno
Každé očkování má svá rizika. Některá očkování nepokládám za epidemiologicky zdůvodnitelná. Kriticky uvažující rodiči mohou chtít z naprosto správných a logických důvodů některá očkování vynechat či odložit do pozdějšího věku. Měli by mít tu možnost.
+17 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Vladimír Kutálek | Brno
http://youtu.be/QqWGRMfXYXw × http://zpravy.idnes.cz/vlada-odmitla-navrh-omezit-sponzoring-lekaru-farmaceutickymi-firmami-1zo-/domaci.aspx?c=A150216_163110_domaci_kop
+2 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Lenka Pikhartová | Čelákovice
Mám dceru, které po očkování 1. hexavakcíny začal masivní atopický ekzém..Již nedostala další hexavakcínu!! Jsem šťastná, že jsem měla možnost následující očkování rozložit na méně agresivní a časově posunout,ráda bych měla tuto možnost i u druhého dítě.
+5 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Milan STRNAD | Brno
Absurdní stejně jako spoustu jiných zákonů v naší zemi.
+1 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Jitka Pavlisová | Teplice
Naše rodina trpí autoimunitními nemocemi (celiakie, lupenka), zároveň se v blízkém příbuzenstvu vyskytlo těžké postižení dítěte po třetí dávce hexavakcíny (Westův syndrom), proto jsme se rozhodli naše třetí dítě neočkovat. Nyní marně sháníme lékaře.
+4 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Miroslav Svoboda | Dědice
Je to jen na svobodné volbě rodičů. Do škol děti chodit můžou bez očkování a na tábor bez něj nesmí.Je to celé zvrácené.
+3 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Jiří Hamouz | Praha
Očkování proti život neohrožujícím nemocem, zejména dětským v ranném věku, je zločinem vůči přirozeně získané imunitě. Nebezpečí hrozí od imigrace. Jinak vzhledem k represím, je to zjevná lobby.
Podmínky serveru? Ochraně dat nelze věřit ani náhodou.
+1 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Libuše Jaroslava Ondroušková, Mgr. | Praha
Děkuji za Vaši statečnost v této byznysové totalitě.
+2 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Libuše Jaroslava Ondroušková, Mgr. | Praha
Díky.
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2015 | Martina Petru | Trebon
Dekuji za prosazovani takto duleziteho tematu. Osobne bych rada aby nase deti vyrustaly jako deti prirody a ne deti strachu a nesmyslnych vladnich narizeni.
+0 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Vilém Šturek | Praha 10
Z mnoha zveřejněných názorů pro i proti očkování dětí, jsem usoudil, že stát nedělá dost pro to, aby zhodnotil rizika očkování. Nechápu proto, proč by nám někdo, kdo komplexně nedokáže zhodnotit škodlivost tohoto opatření, jej měl právo vnucovat.
+3 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Alan Maria Uhura | Hejnice
dobrý večer. Kauza očkování musí v budoucnu zasáhnout i bludy profesního očkování - tedy svobodu, zda ji chci, nebo ne. Zrušení argumentace, že nemohu tu či onu profesi vykonávat. Jde o výhradu svědomí, stejně jako otázka víry. Kauza farma reklam.
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Jana Beranová | Králův Dvůr
Vzhledem k tomu, že má starší dcera má po každém očkování značné reakce, došlo u ní ke zpomalení motorického vývoje a i z neurologie měla doporučeno posunutí očkování až po 2. roce, tak jsem rozhodně pro výjimky z povinného očkování.
+2 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Michaela Moslerova | Boskovice
Dekuji
+0 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Marie Herchová | Hlincová Hora
Má dcera žije v Rakousku a tak
tento pohled na očkování mi připadá naprosto normální.
Děkuji.
+3 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Kateřina Žemličková Mgr. | Pardubice
Díky za petici, bylo by fajn, kdyby se podepsalo více lékařů - pediatrů, jich se tato novela dotýká velice - dělá z nich udavače a hází na ně špinavou práci nahlašovat podle našich zákonodárců ty "nesvéprávné rodiče", kteří nejsou schopni vyhodnotit, co je nejlepší pro jejich děti. Pevně věřím, že zdravý rozum zvítězí, ale každopádně tisknu i papírovou verzi petice a dávám podepisovat kde mohu.
+11 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Jarmila Valentová | Kroměříž
největší svinstvo na těch nejbezbranějších,hnus
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | jan Denner | Třebíč
Nasrat veškeré očkovaní
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Zdeněk Kobr | Praha 4
Přidal bych do zákona povinnost státu kontrolovat každou šarži očkovací vakcíny na přítomnost nepatřičného genetického materiálu.

Plošné očkování by totiž mohlo být jednou v budoucnu zneužito k cílené modifikaci DNA očkovaných osob bez jejich vědomí.
+2 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Dana Čtvrtníková | Praha západ
plně se stavím za všechny požadavky v petici
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Hana Zaňková | České Budějovice
Očkování dětí přináší velká rizika pro děti s poruchou imunitního systému. Pokud stát věří v 100% účinnost použitých očkovacích látek, není důvod se bát přijmout neočkované dítě do dětského kolektivu- v tom případě přece hrozí nákaza pouze neočkovaným dět
+4 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Jaromíra Procházková | Třebíč
Nevzdáme se práva na zdraví.
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Ivan Šrámek | Sluhy
Vzhledem k tomu, že vakcíny nemají jednoznačně prokázaný přínos, je mojí povinností rodiče, dítě chránit a nedovolit, aby mu bylo jakkoli ublíženo na zdraví aj.
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Jitka Rojková | Hradec nad Moravicí
Naprosto nesouhlasím. Vemte v potaz i jiné názory lidí. To není demokracie. Nechte na rodičích, aby se svobodně rozhodovali. Rodiče, kteří nechtějí jen slepě plnit to, co jim nadiktuje poslanecká sněmovna.Jedná se o rodiče,kteří jsou vysoce inteligentní.
+3 | -0
doporučit +
21. 02. 2015 | Kateřina Koželouhová Plesková | Brno
Stát nesmí brát rodičům možnost starat se o zdraví jejich dětí. Navíc v době kdy ve světě je tolik různých přístupů k očkování není možné tvrdit, že ten jeden státem podporovaný je ten nejlepší a proto vydíratelný.
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Petra Mašková | Praha
Svobodu rozhodování!
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Svitlana Karpenko | Praha
Nebudu rodit dokud nemam svobodu vyberu.
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Pavel Vágai | Litoměřice
Děkuji za informace o chystané novele zákona a za iniciativu zastavit její schválení. Držíme (si) pěsti!
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Milada Šabršulová | Otrokovice
Jsem proti represi při přijímání neočkovaných dětí!
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Václav Tesař | Brno líšeň
againts NWO
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Michaela Górecká | Brno
Dobrý den, krátký záznam z vysílání české televize 20.2.2015 - Studio 6. Některé odpovědi poslance - místopředseda výboru pro zdravotnictví jsou úsměvné. Držím palce, aby petice byla úspěšná.:-)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100220/obsah/382275-vyssi-pokuty-za-neockovane-deti
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Vlastislav Matoušek Ph.D. | Praha 2
Ne! Ne, plíživé totalitě. Nejsme snad ještě v Rusku!
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Lenka Indrová | Jihlava
Asi vláda chce, abychom se stěhovali do jiných zemí, protože jak jinak ochránit naše děti?!
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | jiří kutík | liberec
vnuk je po očkování autista -ať jdou do prdele šmejdi
+2 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Naďa Němcová, Mgr | Praha 12
Vítám tuto petici! Tento návrh zákona je bezprecedentním porušením našich základních práv na svobodném rozhodování o vlastním zdraví!Na Slovensku je úplně jiná situace. Lékaři už dnes nesmějí nahlásit jména těch, kteří odmítli, jen evidují jejich počty!
+5 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Leni Lvovská | Brno
Děkuji za vaši aktivitu
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Lenka Hruskova | VSetin
Proc ma nekdo jiny rozhodovat o zdravi nasich deti? Jako rodic delam pro sve dite, co povazuji za nejlepsi a vakciny k tomuto nepatri.
Avsak farmaceuticky prumysl ma veliky vliv na kapsy nasich "zakonodarcu". Smutne...
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Olga Selucká | Vracov
Prosím Vás, je tato forma elektronické petice z právního hlediska platná a tudíž má nějakou váhu při schvalování zákonů? Děkuji za odpověď. Selucká
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Šárka Škvorová | Praha 6
Děkuji za tuto petici a možnost jí podepsat.
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Tomáš Sýkora | Plzeň
Důvody pro podpis jsou 2:
1) po jedné z vakcín se u syna rozvinul autismus + LMR
2) jakýkoliv pokus o debolševizaci společnosti má smysl
+4 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Robert Skoupil | Měnín
držím palce!

RS
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Ivan Gašpárek | Prah
Zase jsme papeztejsi nez papez?
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Stella Fišerová | Praha
Ať ministerstvo na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukáže smlouvu s GSK Pharmaceuticals a odborné lékařské doporučení Národní imunizační komise (NIKO) na základě které se u nás povinně očkuje hexavakcínou a MMR.
+15 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Jiří Irber | Cheb
Očkování se svými vedlejšími účinky je cílená devastace a snížení počtu stávající populace. nejhorší je, že je to úmysl....
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Josef Forst, JUDr. | Mnichovo Hradiště
Pokud i nadále bude farmaceuticko medicínská lobby řídit kroky poslanců v poslanecké sněmovně a "páni" poslanci nebudou používat svůj zdravý rozum, ke zlepšení situace nedojde. Dětský lékař se v režii farmaceutických firem stává nástrojem ke zvyšování jejich zisků a stát se, cestou novely zákona o zdravotní péči, snaží zbavit své odpovědnosti za takový stav. Pokud chci někoho trestat za to, že nenechá očkovat svoje děti, musím na druhou stranu nést důsledky za to, že očkování s sebou nese mimořádně vysoká rizika.
+18 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Fabiola Habartová | Pardubice
Nejsem proti všemu očkování. Domnívám se, že SPRÁVNĚ INDIKOVANÉ v minulosti zachránilo mnoha lidem život, zdraví. JSEM PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ OČKOVÁNÍ!!!
+0 | -1
doporučit +
20. 02. 2015 | Sára SELUCKÁ | Pardubice
děkuji
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2015 | Jirka Licek | Řestoky
politici a úřadníci - vlastizr