PETICE proti výstavbě hotelu na místě fotbalového stadionu Břevnov
393 signatures remaining 107

PETICE proti výstavbě hotelu na místě fotbalového stadionu Břevnov

Author: Zdeněk Groessl | Uploaded: 23.06.2018 | 393 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto nesouhlas se záměrem výstavby nazvaným jako „Sportovní centrum Ladronka“, který je připravován na pozemcích parc. č. 2489/18, 2489/3, 2490/2, 3693/4 v katastrálním území Břevnov, společností Sports Centre Ladronka a.s. (dále jen „Záměr“).

Zásadně se ohrazujeme proti výstavbě Záměru v navrhované podobě, a to z následujících důvodů:

1. Záměr svým rozsahem, koncepcí a zastavěností neodpovídá stávajícímu charakteru zástavby v okolí, a tím je v přímém rozporu se stávajícím územním plánem.

2. Záměr je necitlivě umístěn do stávají plochy sportu a výrazně redukuje rozsah sportovních ploch na úkor tzv. doplňkových staveb, přičemž zásadně překračuje běžné normativy a zvyklosti pro výstavbu doplňkových staveb v zóně, jejíž využití je územním plánem určené pro sport.

3. Jednotlivé funkční celky tzv. doplňkových staveb jsou silně předimenzovány, jejich účelnost se jeví jako sporná a navrženými parametry odpovídají spíše luxusním bytovým domům než deklarovanému záměru využití, tj. krátkodobému ubytování pro sportovce.

4. Záměr počítá s budovou velkokapacitní restaurace, klubovny a šaten na západním okraji pozemku jako s existující stavbou, přičemž tyto objekty byly v minulosti zbourány a k dnešnímu dni neexistují! Provozní vliv šaten, klubovny a restaurace nebyl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí, ve studii oslunění ani nebyly dostatečně zohledněny negativní vlivy na přilehlé bytové domy a obyvatele v bezprostředním okolí.

5. V neposlední řadě se obáváme, že projekt přinese do jinak poklidné lokality značné dopravní zatížení, neúměrné kapacitním možnostem příjezdových komunikací, a to i po jejich uvažovaném rozšíření.

Zdůrazňujeme, že nejsme proti výstavbě jako takové, ale proti necitlivé koncepci Záměru v předložené podobě.

Tuto petici směřujeme radním a zastupitelům Městské části Prahy 6 a voleným zástupcům i orgánům Magistrátu Hlavního města Praha a žádáme je, aby:

1. Aby znovu projednali plánovanou výstavbu záměru a umožnili veřejnou diskuzi o podobě projektu „Sportovní centrum Ladronka“ s obyvateli dotčené lokality.

2. Aby stejnou mírou jako zájmy developera brali v úvahu též zájmy obyvatel města a městské části Břevnov.

3. Aby ve svém rozhodnutí ohledně tohoto projektu zohlednili závazné určení územního plánu s ohledem na běžné normativy i novou koncepci Metropolitního územního plánu, která je ve fázi přípravy.

4. Aby z možnosti svých pravomocí přiměli investora ke změně Záměru, která bude citlivě řešit sporné body, výhrady a připomínky dotčených osob.

Dále žádáme příslušné orgány MČ Praha 6, zejména starostu, Radu a Zastupitelstvo MČ, příslušné orgány a zastupitele Magistrátu Hl. města Praha a příslušné orgány státní správy, aby předložili veškeré možné námitky k ochraně zájmůobce, jejích občanů i životního prostředí a zasadili se o zastavení Záměru v navrhované podobě.

To whom will the petition be forwarded: Starosta, Rada a Zastupitelstvo MČ Prahy 6 + orgány a zastupitelé Magistrátu Hl. města Praha

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 461

27. 05. 2020 | 릴게임 dasad | chattogram
It was very useful to me. This is truly a great 골드몽게임 read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.
+0 | -0
doporučit +
25. 05. 2020 | Asad shaikh | Hyderabad
it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. singapore corporate gifts
+0 | -0
doporučit +
25. 05. 2020 | Asad shaikh | Hyderabad
Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. singapore fast cash loan
+0 | -0
doporučit +
25. 05. 2020 | Asad shaikh | Hyderabad
Such sites are important because they provide a large dose of useful information ... laser treatment for hair removal
+0 | -0
doporučit +
24. 05. 2020 | Muneeb Gaming | Hyderabad
Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. Americanas
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2020 | Muneeb Gaming | Hyderabad
You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: charity
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2020 | jonny jack |
On that website page, you'll see your description, why not read through this. Business Benefit From Video
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2020 | waqar Ali |
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information BBC Sex Video

+0 | -0
doporučit +
21. 05. 2020 | Muneeb Gaming | Hyderabad
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! outlook account
+0 | -0
doporučit +
20. 05. 2020 | waqar ali |
I love all the articles, I need to point out my partner and i treasured, My partner and i wants more information with regards to this kind of, simply because it is rather fantastic., Many thanks relating to uncovering. beställa suboxononline
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 393 (+19 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Milan Parč | Praha 1
  • Kevin thomas | kolkata
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Mark oritz | Rawalpindi
  • Milada Vorlová Vorlová | Praha 4 -Braník
  • Petr Tichý | Praha 1
  • Kateřina Králová Králová | Praha 2
  • Tereza Hnetkovska | Praha 4
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku