Petice za odvolání ředitelky ZUŠ Boskovice Stanislavy Matuškové
239 signatures

Petice za odvolání ředitelky ZUŠ Boskovice Stanislavy Matuškové

Author: Martin Krajíček | Uploaded: 28.10.2019 | 239 signatures
Share it with your friends

Působení Stanislavy Matuškové ve funkci ředitelky ZUŠ Boskovice dlouhodobě a závažně poškozuje dobré jméno této školy a je překážkou jejího rozvoje i kvalitního vzdělávání dětí. Za dobu 7letého působení Stanislavy Matuškové ve funkci ředitelky školy z ní odešla řada vynikajících pedagogů a profesionálů ve svém oboru. Pedagogický sbor školy je v současnosti rozložený a mezi pedagogy panuje atmosféra strachu a nedůvěry. Ředitelka školy není v našem regionu leadrem a protagonistou v oblasti kultury, jak se neformálně od ředitele ZUŠ v našem mikroregionu očekává a jak se také uvádí v aktuálním ŠVP.

My, níže podepsaní, proto žádáme zřizovatele Základní umělecké školy Boskovice (Náměstí 9. Května 951/7, 680 01 Boskovice), aby odvolal Stanislavu Matuškovou z funkce ředitelky školy.

News

11.02.2020 16:22

Česká školní inspekce již zpracovala výsledek šetření stížnosti v ZUŠ Boskovice, který byl v souladu se zákonem předán k dalšímu řízení zřizovateli školy (Jihomoravský kraj).
 
Při prošetřování stížnosti bylo zjištěno, že škola pochybila při přijímání žáků ke vzdělávání. V tanečním oboru nebyla jasně a transparentně nastavena kritéria pro přijímání ke vzdělávání (kritéria pro přijímací řízení 2019/2020 nebyla zpřístupněna veřejnosti), zákonní zástupci obdrželi zavádějící písemné vyjádření (elektronickou poštou), že dítě úspěšně splnilo přijímací zkoušky do Tanečního oboru ZUŠ Boskovice, ale z důvodu plné kapacity školy je zařazeno do Spolku na podporu ZUŠ Boskovice (dále „spolek“).

Při přijímání žáků do přípravného studia výtvarného oboru škola nestanovila podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání v průběhu září 2019 (neurčila, do kterého termínu je možné dodatečně přihlášku podat, neprokázala, zda a jakým způsobem zveřejnila termín zkoušky, nedoložila, jakým způsobem informovala zákonné zástupce o výsledku přijímací zkoušky), škola stěžovatele informovala pouze ústně o tom, že žák nebyl přijat do ZUŠ z důvodu, že děti mladší 6 let nejsou do ZUŠ přijímány, což je v rozporu se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Boskovice. Stížnost byla v tomto bodě důvodná.
 
Jako důvodný byl také bod stížnosti týkající se klimatu ve škole. Při šetření stížnosti bylo zjištěno, že v oblasti vzájemné komunikace vedení školy a pedagogů nedošlo ke zlepšení od poslední inspekční činnosti v červnu 2017.
 
Dále ČŠI prošetřovala tvrzení, které se týkalo působení spolku (výuky dětí ze spolku). ČŠI v průběhu šetření stížnosti zjistila, že za ředitelkou školy přišla na výuku dívka, která nebyla žákyní školy, což ředitelka školy potvrdila s tím, že se jedná o dívku, která se vzdělává ve spolku. Ředitelka školy tuto výuku zrušila. ČŠI hodnotila stížnost v tomto bodě jako důvodnou.
 
Stížnost také poukazovala na organizaci zájezdu dětí do Chorvatska a nezajištění dohledu. ČŠI zjistila, že zájezd pořádal spolek, který není zapsán v rejstříku škol, proto tento bod stížnosti nebyl šetřen, neboť nespadá do kompetencí ČŠI.
 
K dalšímu řízení a přijetí opatření je při šetření stížnosti příslušný zřizovatel školy, kterým je Jihomoravský kraj.

 

11.02.2020 16:23

Závěry kontrolního šetření ČŠI v bodech, uznaných jako důvodné, naleznete pod tímto odkazem: 

https://docs.google.com/document/d/1co7pC5disPRF6FR0Nk2Z000ydFbCAfA70309TRttyB4/edit?usp=sharing

 

11.02.2020 16:24

Výsledek šetření ČŠI považujeme za významný dílčí úspěch. Inspektoři nám dali za pravdu v podstatných bodech jako je nezdravé klima školy, machinace kolem přijímacího řízení, demotivující systém hodnocení žáků a podivné propojení ZUŠ se Spolkem. V jiných bodech, pro nás stejně závažných, však hodnotíme inspekční vyjádření jako odbytá a povrchní. V některých případech se inspektoři dokonce odchýlili od meritu věci a problematiku posunuli do polohy, v níž se mohli pohodlně opřít o papírovou agendu (a papír snese mnohé), zatímco analýza skutečného stavu věcí se dostala na vedlejší kolej. Při porovnání některých míst si jejich zpráva dokonce vnitřně protiřečí.

Kontaktovali jsme proto ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala a požádali ho, aby prověřil způsob, jakým členové Jihomoravského inspektorátu ČŠI prošetřili podněty původní stížnosti. O našem postupu pochopitelně vyrozumíme také Jihomoravský kraj.

 

11.02.2020 16:25

Ústředního školního inspektora jsme kontaktovali tímto e-mailem:

Vážený pane ústřední školní inspektore, oslovujeme Vás za skupinu učitelů ZUŠ Boskovice...

Naší stížností se nedávno zabývali pracovníci Jihomoravského inspektorátu ČŠI, kteří nás o výsledcích šetření informovali ve své zprávě. Způsob, jakým se Vaši kolegové k našemu podnětu postavili, považujeme za odbytý, rutinérský a formalistický a jejich závěry rozporujeme. Důkazní argumenty jako např. "V době inspekční činnosti si ředitelka řádně plnila své povinnosti" nebo "Z písemného vyjádření ředitelky vyplynulo, že na pracovišti je přítomna pravidelně..." (v odpověď na naše podezření ze zanedbávání povinností paní ředitelkou), nám svou absurdností připomínají spíše hlášky z dílny "Divadla Járy Cimrmana" než seriózní kontrolní závěry a považujeme je za projev profesního selhání inspektorů ČŠI. ...

 

To whom will the petition be forwarded: Radě Jihomoravského kraje

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 18

12. 11. 2019 | Josef Sekanina | Boskovice
Vyučuji na ZUŠ Boskovice a podporuji tuto petici! Důvody, které mě k tomu vedou, formuloval již v roce 2016 Martin Krajíček a jeho popis situace je stále více než aktuální. Přikládám odkaz na celý rozhovor: https://ohlasy.info/clanky/2016/07/rozhovor-krajicek-zus.html?fbclid=IwAR1h8LbZpsjwb_cC3haFGd-UsaUBLy20upwJ9bsY3bI7bYVN4B4TRJqrviU
+6 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

07. 11. 2019 | Jiřina Prausova | Brno-město
Žádný nadřízený by neměl zneužívat svoji moc k tomu, aby slepe prosazoval vlastní zájmy a shazoval při tom své podřízené.
+5 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

12. 11. 2019 | Petr Vališ | Boskovice
Díky za odvahu! Konec strachu!
+4 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

07. 11. 2019 | Soňa Šmardova | Boskovice
Připojuji se a to z důvodu arogantního chování jakým se prezentuje.Doslova vyštvala paní učitelku co učila mého syna na klavír.
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2019 | Dušan Kovařík Kovařík | Vranovice
Držím palce. Ono nikdy nic není černobílé, ale tady toho černého je až příliš...
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2019 | Eva Borkovcova | Nyrov
Připojuji se
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2019 | Ludmila Keršnerová | Boskovice
https://pastebin.com/agY54QUM
+4 | -2
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 11. 2019 | Ondřej Veselý | Brno
Kéž to slouží ke zlepšení situace a narovnání vztahů v komunitě okolo vaší ZUŠ.
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 11. 2019 | Ivana Švehlíková | Třešť
Drzim pesti, at se odvolani podari.Pristup pani reditelky k zamestnancum se mmj.negativne po depisuje po zdravotni strance na me pritelkyni. V takove atmosfere strachu se neda odvadet kvalitni prace-poslani,kterym ucitelstvi beze sporu je.
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

31. 10. 2019 | Richard Jurečka | Boskovice
Jako ředitel působím ve školství více jak 15 let. Zodpovědně mohu prohlásit, že jsem se dosud nesetkal s někým, kdo by se ke svým zaměstnancům choval tak lidsky nedůstojným a ponižujícím způsobem jako S.M. Do čela ZUŠ Boskovice neměla vůbec být jmenována.
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 11. 2019 | Ondřej Veselý | Brno
Kéž to slouží ke zlepšení situace a narovnání vztahů v komunitě okolo vaší ZUŠ.
+4 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Sign this petition

Signatures | 239 (+9 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Josef Kamhuber Kamhuber | Platt
  • Lukáš Strya | Skalice nad Svitavou
  • Kateřina Oujeská | Boskovice
  • Hana Zachovalová | Boskovice
  • Data of the signer not published
  • Radka Havelková | Velenov
  • Data of the signer not published
  • Markéta Bezručová | Krnov
  • Zdenek Rataj | Boskovice
  • Kateřina Špačková | ŽĎÁRNÁ

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku