Za zrušení památkové zóny Zlín - Letná
76 signatures remaining 924

Za zrušení památkové zóny Zlín - Letná

Author: Petr Říha | Uploaded: 14.10.2015 | 76 signatures
Share it with your friends

ŽÁDOST

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


My, níže podepsaní občané Statutárního města Zlína, prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo, aby respektovalo naše společné přání a zmenšilo území Městské památkové zóny Zlín vytýčené vyhláškou Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990, o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, na jednu „hlavní“ či „páteřní“ ulici“ dané čtvrti (např. na Letné pouze na ulici Mostní).

Důvody našeho rozhodnutí jsou v hrubých rysech tyto:

Městská památková zóna Zlín zahrnuje téměř celé území Velkého Zlína, tj. převážnou část průmyslového zahradního města  vybudovaného z velké části firmou Baťa v 1. třetině 20. století. Rozloha území Městské památkové zóny činí 430 ha.  Statutární město Zlín stanovilo hlavní zásady památkové péče v Městské památkové zóně Zlín, které však nelze v současné době dodržet. Ačkoliv hlavní a obslužné komunikace protínající památkovou zónu svou velikostí neodpovídají současnému provozu a obyvatelé či návštěvníci rodinných domků nemají kde zaparkovat vozidla  - pokud parkují na komunikaci, brání mnohdy průjezdu jiným vozidlům (což zejména u vozidel záchranné služby či hasičů může mít fatální následky), nelze na pozemku přináležejícím k objektu baťovského domku umisťovat kromě přístavby žádné další stavby jako např. volně stojící garáže, přístřešky, zpevněná parkovací stání atd. Stávající nepovolené dřevěné přístavby je nutno údajně chápat jako dočasnou a nezbytnou podmínku asanace nejpozději během realizace přístavby domku s tím, že pokud se občan rozhodne pro rekonstrukci domku, je součástí podmínek památkové péče i podmínka odstranění provizorní stavby. Obyvatelé se tak dostávají do neřešitelné situace – buď domek neopraví a nechají u svého jednodomku, půldomku či čtvrtdomku nevzhlednou stavbu, kterou mohou využívat jako příslušenství k svému obydlí nebo se pokusí domek opravit a dostanou se do situace, kdy budou stavět bez řádného povolení, neboť stavba nebude povolena a bude jim hrozit sankce v podobě odstranění nepovolené stavby.

Již dávno nelze říci, že by v památkové zóně byl zachován jednotný „vzhled“ domků.  Původní urbanistické pojetí výstavby baťovských dělnických koloniích bylo dáno záměrem vytvořit město v zahradách. Architektonický záměr však začal brát za své v průběhu 2. světové války, kdy se začalo okolí domků využívat zemědělsky a došlo k narušení jednolitého rázu. V dnešní době je památková zóna plná stávajících a nově postavených staveb s tím, že některé stavby jsou trpěny a jiné ne – občan nemá jistotu, zda mu bude měřeno stejným metrem jako ostatním a jeho stavba bude trpěna či bude označena za stavbu v rozporu s veřejným zájmem. Město nezvládá řešit stávající problémy, a tak dochází ke sporům ohledně „černých staveb“ a často i k sousedským sporům. Co je či bylo umožněno jednomu, je zakázáno druhému. Chybí předvídatelnost a transparentnost postupu veřejných orgánů.  

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby byla Městské památková zóna zmenšena -  zúžena na jednu „hlavní“ či „páteřní“ ulici“ dané čtvrti (např. na Letné pouze na ulici Mostní), které budou opraveny za finanční pomoci města tak, aby bylo pro budoucí generace zachováno „baťovské bydlení“ v původním duchu, kde se všem občanům bude žít dobře, nikoliv chátrající skanzen. Pevně doufáme, že jako naši volení zastupitelé budete respektovat naše přání a zasadíte se o zmenšení území Městské památkové zóny Zlín vytýčené vyhláškou Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990, o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, na jednu „hlavní“ či „páteřní“ ulici dané čtvrti (např. na Letné pouze na ulici Mostní)  a pomůžete tak ke zkvalitnění života občanů svého města. Děkujeme.

To whom will the petition be forwarded: Město Zlín, památkový ústav Kroměříž, primátor města Zlín, stavební úřad města Zlín

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 11

21. 07. 2018 | Petr Míka | Zlín
Souhlasím se zrušením památkové zóny, nebo minimálně s výrazným zmírněním požadavků památkářů. Domky jsou prostě stavěné před 70-80 lety, kdy nároky na bydlení byly absolutně jiné.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

07. 10. 2016 | Ing. František Grmela | Zlín
Dobrý den, pane Řího, potýkáme se se stejnou situací, jako Vy. Já bydlím ve Zlíně na Zálešné IV již 33 roků. Vše je při starém, jenom jsem v roce 1989 zrekonstruoval kůlnu, přiléhající k domu. Nyní je zahájeno řízení o odstranění stavby, hrůza ......
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

27. 03. 2016 | Michal Babic | Zlín
pane Jedno, jen pro upřesnění, jsem hrdým majitelem zrekonstruovaného, nezatepleného čtvrtdomku na Letné a troufám si tvrdit, že mám docela přesné informace. Mýlíte se, protože je třeba rozlišovat mezi opěrnou zídkou, která řeší statický problém svahu, anebo pouhým rozmarem obyvatel, kteří naproti faktu, že mají domek ve svahu, chtějí mít okolní pozemek na rovině... není opěrná zídka jako opěrná zídka, druhý jmenovaný případ mám na dohled z okna, musím se dívat na 1,5 m vysokou opěrku z betonových tvárnic, která určitě neřeší problém sesuvu a pohybu svahu. Souhlasím s Vámi, že by město mělo přispívat na rekonstrukce a opravy domků dle památkových regulací, bohužel se tak neděje. Je smutné, že město neumí dosáhnout na všemožné dotace a tímto pak obyvatele motivovat k opravám, které budou respektovat původní koncept celé Letné. Co se týče Otrokovic, tady nejde o finance, tady jde o naprosté nepochopení věci a naprostou absenci jakýchkoliv regulací (a proto se domnívám, že tato petice je nesmysl) a jejich dodržování. Je mi úplně jedno, že tam domky nejsou obložené cihelným páskem, ale neříkejte mi, že kdyby byly domky natřeny všechny na stejnou bílou, či třeba červenou barvu, bylo by tohle řešení pro obyvatele nákladnější. Mýlíte se, nebylo. Omlouvat nevkus tím, že nejsou peníze, je hloupost. Musím Vám dát za pravdu, že některé novostavby jak na Letné, tak i v Otrokovicích jsou příšerné. Mě samotného by zajímalo, kdo to povolil a jak je tohle vůbec možné, ale to už je jiný příběh
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

15. 03. 2016 | Hana Maršíková | Zlín
Pane Jedno, omlouvat nevkus financemi, není správné /a to nechci rozebírat situaci v Otrokovicích../.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

10. 03. 2016 | Tomáš Jedno | Zlín
Zdravím, jak si tady čtu poslední komentáře...tak vidím, že asi nemáte trošku přesné informace nebo zde nebydlíte.....pane Babic...to, že jsou na Letné vybudované, některé opěrné zídky je způsobené i tím, že terén pracuje a pomaličku se sesouvá dolů. Pokud by, některé tyto zídky nebyly, tak pár domečků by to už mělo za sebou....pořád zapomínáme, že bať.domky se stavěly na 30 let. !!! a proč ploty? a velké? jednoduše proto, že se tady na Letné krade a všude....vše co je kolem domu. A jak píšete..., že ve světě existuje řada takových památkově chráněných čtvrtí....ano, pravda, ale taky všude se na tyto památkově chráněné čtvrti přispívá finanční částkou na rekonstrukci, či revitalizaci apod. (a nemalou částkou)!.
Paní Architektko, nezapomeňte na fakt typu povodní v Otrokovicích v roce 1997. Asi jste se tam hned po nich nebyla podívat, protože kdyby ano, tak by jste viděla jakou zkázu napáchaly. A poté bohužel vznikl u většiny bať.domků tzv. nevkus podobě barevných fasád. Jen stojí za zmínku, že každý koho to zasáhlo přišel o vše kolem bydlení.....a ne každý měl na rekonstrukci statisíce či více, jen na cihelné pásky(vy sama víte kolik stojí rekonstrukce či jen návrh). A lidé v tu danou chvíli neměli kde bydlet....tak se bohužel museli spokojit s tím co v danou chvíli bylo nejrychlejší a nejlevnější...bohužel. Kdo nezažil neví... !!! A to, že zde vyrostly, některé bať.domky úplně odlišné od podmínek našich milých památkářů ze Zlína či Kroměříže se nebudu ani bavit, protože v tu chvíli je mi na zvr.... pardón. Kdo prostě nemá peníze, má bohužel smůlu !!!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 03. 2016 | Michal Babic | Zlín
Zmenšením památkové zóny a odprodáním pozemků na Letné se stane to, že celá urbanistická koncepce bude zničena. Vůbec nejde o jednotlivé domky, ty už jsou poničené přístavbami z doby dávno minulé, také ale i těmi schválenými městem Zlín. Ty tvoří z půldomků srandovní "parníčky", vše je umocněno nepochopitelným, vytrvalým lpěním na cihelném pásku na přístavbě, což zcela zničilo původní jednoduchou hmotu domů. Síla konceptu Gahurova zastavovacího plánu tkví v práci s terénem při osazení jednotlivých domů, ale hlavně volného prostoru mezi nimi. Pokud dojde k odprodání pozemků a zrušení památkové zóny, lidé bohužel nechají volný průběh své "fantazii" a nebude nikdo a nic, kdo by jim v tom mohl zabránit. Stačí se už nyní podívat, jakým způsobem se pracuje s terénem, jaké hrůzostrašné opěrné zídky, ploty a jiné bariéry lze vidět při procházce Letnou. Takže památková zóna FOREVER!!! Mimochodem, ve světě existuje řada příkladů podobných památkově chráněných čtvrtí, které fungují naprosto skvěle a žádný z obyvatel nemá potřebu dožadovat se peticí zrušení památkové zóny. Ba naopak, lidé jsou hrdí a starají se o jednotlivé objekty dle pokynů a rad architektů a památkářů i za cenu větších tepelných ztrát a nákladů na bydlení daných technologickými možnostmi v době jejich vzniku. Je smutné, že tady se na tento typ bydlení nazírá s takovým despektem.
+0 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 03. 2016 | Hana Maršíková | Zlín
S peticí nesouhlasím, myslím že je správné, že jsou čtvrti určitým způsobem regulovány. Jinak by se z nich stala přehlídka vkusu či spíše nevkusu jednotlivých majitelů. Jak je tomu v nedalekých Otrokovicích - Baťově.
O způsobu regulace je potřeba diskutovat a stanovit jasnou koncepci. Ale zrušení památkové zóny by vedlo jen k velké degradaci, zničení unikátního obrazu města Zlína a jeho architektonicko- kulturního dědictví.
+1 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

21. 11. 2015 | Martin Hořínek | Zlín
Bydlím s mou mladou rodinou na Letné v půldomku - ale jen v pronájmu, na několik let. Náš majitel dům zrekonstruoval hezky a žije se nám tu báječně, přesto bych osobně půldomek nekupoval z důvodů svázaných rukou od památkářů.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

21. 10. 2015 | Jiří Botula | Zlín
Konečně :-) Díky
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

15. 10. 2015 | Tomáš Kozel | Zlín
Jelikož mě čeká v horizontu několika let rekonstrukce půldomku na Letné v ulici Pod Rozhlednou bylo by příjemné mít volnější ruce bez památkářů.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 03. 2016 | Michal Babic | Zlín
Zmenšením památkové zóny a odprodáním pozemků na Letné se stane to, že celá urbanistická koncepce bude zničena. Vůbec nejde o jednotlivé domky, ty už jsou poničené přístavbami z doby dávno minulé, také ale i těmi schválenými městem Zlín. Ty tvoří z půldomků srandovní "parníčky", vše je umocněno nepochopitelným, vytrvalým lpěním na cihelném pásku na přístavbě, což zcela zničilo původní jednoduchou hmotu domů. Síla konceptu Gahurova zastavovacího plánu tkví v práci s terénem při osazení jednotlivých domů, ale hlavně volného prostoru mezi nimi. Pokud dojde k odprodání pozemků a zrušení památkové zóny, lidé bohužel nechají volný průběh své "fantazii" a nebude nikdo a nic, kdo by jim v tom mohl zabránit. Stačí se už nyní podívat, jakým způsobem se pracuje s terénem, jaké hrůzostrašné opěrné zídky, ploty a jiné bariéry lze vidět při procházce Letnou. Takže památková zóna FOREVER!!! Mimochodem, ve světě existuje řada příkladů podobných památkově chráněných čtvrtí, které fungují naprosto skvěle a žádný z obyvatel nemá potřebu dožadovat se peticí zrušení památkové zóny. Ba naopak, lidé jsou hrdí a starají se o jednotlivé objekty dle pokynů a rad architektů a památkářů i za cenu větších tepelných ztrát a nákladů na bydlení daných technologickými možnostmi v době jejich vzniku. Je smutné, že tady se na tento typ bydlení nazírá s takovým despektem.
+0 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Sign this petition

Signatures | 76 (+3 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Lenka Pelechová | Zlín
  • Petr Míka | Zlín
  • Ing. František Grmela | Zlín
  • MCHAL ŠPALEK | ZLÍN
  • Zuzana Rozehnalová | Zlín
  • Jitka Hradilová | Zlín
  • Tomáš Jedno | Zlín
  • Data of the signer not published
  • Martin Vrba | Zlín
  • Jana Vrbová | Zlín

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku