Žádost o výměnu učitele anglického jazyka
20 signatures

Žádost o výměnu učitele anglického jazyka

Author: Sylva Janovská | Uploaded: 26.11.2019 | 20 signatures
Share it with your friends

My, rodiče studentů Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové, se obracíme na vedení školy s žádostí o výměnu učitele anglického jazyka Mgr. Pavla Pešáta.

Anglický jazyk považujeme za jeden ze zásadních předmětů studia a jsme přesvědčeni, že jeho znalost je v dnešní době nezbytná, navíc vzhledem k zaměření školy naprosto nevyhnutelná a žádoucí.

Bohužel nejsme dlouhodobě spokojeni se způsobem, jakým pan magistr hodiny anglického jazyka vede a jak je koncipuje. Z níže uvedených důvodů se obáváme, že není schopen naplnit středoškolské osnovy výuky a dovést studenty nejen k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky, ale především k tomu, aby po jazykové stránce obstáli v konkurenci uchazečů o zaměstnání.

Střední škola aplikované kybernetiky se prezentuje jako prestižní soukromá vzdělávací instituce, jejíž absolventi nacházejí uplatnění v nadnárodních společnostech, získávají různá ocenění nebo pokračují ve studiu na některé z vysokých škol. Vždy je však zapotřebí kvalitní jazyková vybavenost studentů. Aby jí zdejší studenti v oblasti angličtiny dosáhli, jsou někteří nuceni navštěvovat soukromé doučování. S tímto postupem nesouhlasíme, jsme toho názoru, že kvalitní jazyková výuka by měla být na střední škole tohoto typu naprostou samozřejmostí.

S přístupem pana magistra Pešáta mají problémy studenti napříč obory i ročníky.
Potýkají se s jeho neochotou komunikovat a neprofesionálním jednáním vůči nim.
Jeho odborné znalosti jsou diskutabilní (řada studentů vyšších ročníků prokazuje lepší úroveň) a příliš rutinní a nedostatečná příprava jednotlivých hodin vedou u mnoha studentů k naprosté demotivaci a nezájmu, navzdory jejich vynaloženému úsilí.
Způsob komunikace (časté hádky a neschopnost uznat chybu) potom vede k enormnímu nárůstu stresu.

Jsme přesvědčeni, že pan magistr Pešát jistě najde nějaké jiné, vhodné uplatnění svých schopností a dovedností, ale jsme toho názoru, že vedení školy by mělo být schopno zajistit studentům kvalitní jazykovou výuku a pedagoga s dobrými odbornými, ale i sociálními a pedagogickými dovednostmi.

Prosíme tedy o zjednání nápravy a přejeme Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky mnoho spokojených a úspěšných studentů.

To whom will the petition be forwarded: Řediteli střední školy aplikované kybernetiky

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 3

22. 01. 2020 | Adam Hladík | HK
Thx m8 for dis, hup mi ingliš get bedr
+0 | -0
doporučit +
22. 01. 2020 | Petr Pečenka Pečenka | Hradec Králové
boomer
+0 | -0
doporučit +
02. 12. 2019 | Lucie Hrdličková Hrdličková | Praha 9 - Hloubětín
Děkuji za váš čas věnovaný této petici.
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 20 (+4 not confirmed)

  • Adam Hladík | HK
  • Petr Pečenka Pečenka | Hradec Králové
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • František Holman | Hradec Králové
  • Lucie Placáková | Hradec Králové
  • František Tomše | Hradec Králové
  • Vladislav Moloshnic | Hradec Králove
  • Martina Tomšeová | Hradec Králové
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku