Petice pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářského zákona
50 podpisů

Petice pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářského zákona

Autor: Jan Culka | vloženo: 03.10.2020 | 50 podpisů
Sdílejte s přáteli

DOPIS

k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

 

Vážení spoluobčané, zahrádkáři a milovníci přírody,

Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS, z.s.) usiluje řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (dále jen zahrádkářský zákon), který by právně posílil postavení početně nejsilnější zahrádkářské veřejnosti v ČR a současně garantoval zachování a další rozvoj zahrádkářské činnosti, umožnil získávání půdy od státu, zakládání nových zahrádkářských osad, a současně vytvořil i legislativní překážku enormním snahám a zájmům developerů o pozemky stávajících zahrádkářských osad a jejich využití pro stavební účely. Návrh zahrádkářského zákona se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Usnesením II. sněmu ČZS, z.s., konaného ve dnech 23. - 24.11.2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS, z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice adresovaná oběma komorám parlamentu ČR a prezidentu ČR, což tímto činíme, neboť jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme zůstat lhostejnými k zanechanému dědictví předchozích generací zahrádkářů, a zároveň cítíme také povinnost postarat se o budoucnost zahrádkaření v ČR se všemi souvisejícími aktivitami a výchovnými aspekty.

Za vaši podporu podpisem této petice děkujeme.

 

Praha 12.12.2019                                                      Představenstvo ČZS, z.s.

 

 

PETICE

ze dne 12.12.2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

pro

přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti

„ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁKON“

Adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a prezidentu České republiky.

 

Níže podepsaní,

dávají na vědomí prostřednictvím této petice, že si přejí přijetí návrhu zahrádkářského zákona a zároveň konstatují, že široká a početně silná zahrádkářská veřejnost je znepokojena zmařením dosud několika pokusů o přijetí zákonné normy zahrádkářského zákona, když v okolních státech EU je zahrádkářský zákon již dlouho součástí jejich právního řádu.

Zahrádkáři jsou součástí společenství této země a jejich historie má svoje kořeny v prvorepublikových časech. V moderních dějinách našeho státu se aktivně zapojují, spolupůsobí, podporují a ovlivňují svojí činností významné projekty místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu týkajících se životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu, klimatických změn, prevence kriminality a výchovy mládeže, tedy vyvíjejí činnost veskrze prospěšnou a ve veřejném zájmu.

Apelujeme proto na vás zákonodárce, abyste dali svůj hlas k přijetí návrhu zahrádkářského zákona, a to napříč zákonodárnými sbory bez ohledu na vaše politické směřování. Věříme vám a děkujeme za vaši podporu a hlas.

Petiční výbor ve složení:
Stanislav Kozlík, Skalka 50, 696 48  Skalka
JUDr. Pavel Rus, Pavlovská 33, 623 00  Brno
JUDr. Jarmila Štroblová, Slánská 1678/20, 163 00  Praha 6 – Řepy
Marcela Urbanová, Kaštanova 475/4, 737 01  Český Těšín
MVDr. Stanislav Kubesa, Družstevní 15, 747 05  Malé Hoštice
Mgr. Vlasta Ambrožová, Vrtova 11, 796 01  Prostějov
Ing. Marta Pawlicová, Ke Kulturnímu Domu 530/6, 160 00  Praha 6
Milan Pech, K.H. Borovského 142, 434 01  Most
Miroslav Pánek, Letců RAF 1933, 288 01  Nymburk

 

Pozn.: zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen Petičního výboru (dle §5, odst. 1, zák. č. 85/1990 Sb.)

Komu bude petice předána: Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, prezidentu České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 10

20. 01. 2021 | PG SLOT AUTO PG SLOT AUTO | BKK
Paragraph writing is also a fun.pg slot auto
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

24. 11. 2020 | Jenny JJ | bkk
You haven’t missed a thing!
website : https://pgslot168.games/%22>PGSLOT168
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 11. 2020 | Thadee Phutsri | Vedrovice
Díky za tuto skvělou zprávu. สล็อต true wallet
Petice pro přijetí zákona o podpoře zahrádky kářského zákona.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

16. 11. 2020 | Rivera alison alison | Chennai
I am a Rivera Alison, I was a working Web designer Codetez technologies.I design multiple websites in Different industries. Try to Look at my website for more awesome information. Helps to get better service.
visit this : https://www.codetez.com/web-design/
+0 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

15. 11. 2020 | Šárka Picková | Praha 5 - Stodůlky
ZO jsou jedním z nejlepších prostředků pro výchovu dětí a utváření jejich vztahu k přírodě a trvalé udržitelnosti hospodářství a krajiny. Čerstvý vzduch prospívá jejich zdraví, učí se o jednotlivých rostlinám a živočiších, jejich růstu, jak o ně pečovat..
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

13. 11. 2020 | Libuše Hlavičková | Praha 3
Již snad 30 let se o tom mluví, ale zákon stále není. A to přesto, že zahrádkáři produkují nezanedbatelné množství kvalitního ovoce a zeleniny, prací na zahrádkách se udržují v kondici a přispívají k ekologii krajiny..
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2020 | Chriss Lynn Lynn | Melbourne
Good Work, i like the way you describe this topic, keep going. i would like to share some useful security links here please go through mcafee.com/activate

www.mcafee.com/activate

mcafee activate

+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2020 | jiraporn NONNOILL | mueng
I admire what you slotxo do here. I like what you say to do this However, I will consider all the comments that are useful to you.When using genuine services, you will be able to give advice, share information well, I like your articles. Now I have a clear understanding of this story.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2020 | shinoy dersoney | Alcàntera de Xúquer
This is an informative blog. Keep it up. I am looking forward to this kind of blog. Thanks for sharing it with us norton.com/setup

www.norton.com/setup

Norton Antivirus Security Online

norton.com/setup activate

norton product key

+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 10. 2020 | Dagmar Kostelníková | Brno
Každá zahrada, i ta nejmenší, má význam pro společnost.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 11. 2020 | shinoy dersoney | Alcàntera de Xúquer
This is an informative blog. Keep it up. I am looking forward to this kind of blog. Thanks for sharing it with us norton.com/setup

www.norton.com/setup

Norton Antivirus Security Online

norton.com/setup activate

norton product key

+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 50 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Věra Rasochová | Brno
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Marek Bezouška Bezouška | Praha
  • Zdeňka Bezoušková Bezoušková | Praha 6
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Milan Pick | Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku