Petice za digitální svobodu
12 podpisů

Petice za digitální svobodu

Autor: Radomil Bábek | vloženo: 25.03.2022 | 12 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané České republiky,
žádáme členy vlády a parlamentu:
Zaprvé, aby zrušili povinnost užívat datové schránky pro všechny živnostníky a podnikatele
(povinnost má začít platit 1. ledna 2023 pro všechny podnikatele, bez ohledu na jejich velikost, na základě zákona 261/2021 Sb.)
Zadruhé, aby do procesu digitalizace státní správy pomohli implementovat tři základní podnínky:
1. každý digitální nástroj či platforma musí být ku prospěchu především občanům, nikoli státní správě,
2. používání kteréhokoli digitálního nástroje státní správy musí být pro občany, živnostníky a podnikatele výhradně dobrovolné,
3. pro veškerou digitalizaci musí platit nepřekročitelná podmínka, že občané mají právo žít a podnikat bez počítačů, chytrých telefonů či internetového připojení; a státní správa je k tomu nesmí ani skrytě nutit.

Digitalizace, nejen státní správy, je bezesporu potřebná a užitečná. Nesmí s sebou však přinášet nové a další povinnosti, které zatěžují podnikatele. Pro mnoho podnikatelů, nejen těch starších, je obsluha počítače, tedy i datové schránky, velkým - často nepřekonatelným - problémem. Je nutno si uvědomit, že podnikání není synonymem pro specializaci na IT technologie a každá další administrativní povinnost je pro všechny podnikatele zatěžující. Platí zejména skutečnost, že řada podnikatelů/živnostníků nemá počítač a nepoužívá moderní IT technologie, stále komunikují především papírovou formou. Zároveň existuje objektivní překážka - území ČR dosud není dostatečně pokryto mobilním signálem a internetovým připojením. Na mnoha místech je tedy připojení k datovým službám, prakticky nemožné, jinde je připojení nestabilní a tudíž velmi problematické.

Vládě i parlamentu chceme připomenout, že většina nejmenších živnostníků veškeré státem požadované povinnosti vyřizuje vlastními silami ve volných chvílích. Nemají zdroje na to aby si platili administrativní aparát, a proto je nutné nové povinnosti, které na ně stát navaluje, odmítnout. Povinná datová schránka, kterou musí podnikatel pravidelně kontrolovat (jinak se vystavuje riziku sankcí a pokut!) tyto nové povinnosti zavádí. Digitalizace, která by znamenala jejich povinné zřízení, nemalé části živnostníků žádný benefit nepřinese, jen jim zvýší náklady a zkomplikuje život. Ve svém důsledku je to jen pouhá zástěrka, jak přihrát kšeft několika IT firmám a ulevit úředníkům státní správy.

Apelujeme proto na vládní představitele, aby do připravované digitalizace státní správy tři výše uvedené podmínky zahrnuli. Chceme věřit tomu, že se vláda i parlament budou při svém rozhodování těmito nepřekročitelnými zásadami řídit.
 

Za petiční výbor

Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 4

12. 07. 2022 | Raul Bogisich | Newyork
I went to your site. It's very interesting and a lot to think about. I really liked this piece you wrote. Thank you for sharing such a great article with us. I'd like to come back. Please update. basketball stars
+0 | -0
doporučit +
11. 05. 2022 | Alena Kuzmová | Praha 4-Chodov
Žádám, aby veškerá digitalizace probíhala výhradně na podkladě dobrovolnosti, jak se sluší na demokratický stát. Nesmyslných příkazů a zákazů už bylo dost!!!
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2022 | Přemysl Filip | Olomouc
Cestování je omezené, svoboda pošlapávána, bylo by vhodné připomenout o co se bojovalo v listopadu 89.
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2022 | Libor Lukáš Lukáš | Zlín
základní podmínku č.1 je vhodné doplnit slovem "pouze" na znění:" ..., nikoli pouze státní správě."
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 12

Podpisový arch v PDF
 • Alena Kuzmová | Praha 4-Chodov
 • Přemysl Filip | Olomouc
 • Marek Förster | Desná
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Margita Tomanová Tomanová | Praha 6
 • eva kobiánová | Chocerady
 • Luboš Koval | Liberec
 • Tomáš Čada | Kyjov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici