„Několik občanů?!“ - Petice za nezastavění náměstí Miloše Formana
296 signatures remaining 9704

„Několik občanů?!“ - Petice za nezastavění náměstí Miloše Formana

Author: Tomas Bajusz | Uploaded: 15.01.2021 | 296 signatures
Share it with your friends

Adresáti:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Zastupitelstvo MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Na vědomí:
Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Text petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním:

My, níže podepsaní, touto peticí ve smyslu čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, protestujeme proti zamýšlené zástavbě náměstí Miloše Formana, tedy pozemku p.č. 987/1 v k. ú. Staré Město před hotelem InterContinental a žádáme Hlavní město Prahu o zachování nezastavitelného území celé plochy náměstí Miloše Formana, ne jen jeho části, ale celé p.č. 987/1 a požadujeme od MČ Praha 1 i od Hlavního města Prahy negativní stanoviska k žádostem souvisejícím s výstavbou jakékoli budovy na celém uvedeném pozemku a jednoznačné zamítnutí takových návrhů.

Zásadně nesouhlasíme se stavbou jakékoli budovy na náměstí Miloše Formana. Tento volný prostor promyšleně odlehčuje hmotu hotelu InterContinental. Jakákoliv další moderní budova na náměstí Miloše Formana by celý prostor neúnosně zatížila a zničila harmonii celé zóny mezi Pařížskou a Bílkovou ulicí. Zároveň by brutálně narušila esteticky vyvážený urbanistický koncept Pařížské ulice. Zištné cíle developera nesmí převážit nad naší odpovědností za historické centrum našeho hlavního města, které figuruje na jednom z předních míst seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Argument Institutu plánování a rozvoje i developerů, že na tomto místě kdysi stály domy a jedná se o jakousi proluku k zastavění, je absurdní. Díky robustní budově hotelu InterContinental s odlehčujícím prostorem náměstí totiž vzniklo zcela nové, vzdušné a pečlivě promyšlené urbanistické řešení.

Záměr MČ Praha 1 revitalizovat prostor okolo hotelu InterContinental a upravit náměstí Miloše Formana je chvályhodný, ale za revitalizací se nesmí skrývat skutečný záměr developera protlačit do památkové zóny prosklenou komerční budovu, velkorysé nájezdové koridory a parkoviště pro turistické autobusy.

Pokud se dnes dostatečně hlasitě neozveme, příštím cílem nenasytných developerů může být třeba Staroměstské náměstí s parcelou po zničeném křídle Staroměstské radnice.

Proto říkáme zásadní NE výstavbě jakékoliv budovy v prostoru náměstí Miloše Formana v samém srdci historického centra a požadujeme po námi zvolených zastupitelích odpovědný postoj k našemu společnému kulturně – historickému dědictví a jednoznačnou podporu našemu stanovisku!

News

18.01.2021 13:34

Další informace k petici a petiční archy ke stažení najdete na stránkách spolku Občané Prahy 1: 

https://www.obcaneprahy1.cz/nova-petice-za-nezastaveni-namesti-milose-formana-c303.html

 

19.01.2021 09:40

Online petice určitě slouží jako doplnění a upozornění na počet lidí, kteří naši žádost podporují a nemají možnost vlastoručně podpisový arch podepsat. Děkujeme za podporu a za váš online podpis. Prosíme, pokud je to jen trochu možné, o podepsání klasické papírové petice, kterou najdete zde: https://www.obcaneprahy1.cz/nova-petice-za-nezastaveni-namesti-milose-formana-c303.html

 

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelstvo hlavního města Prahy a zastupitelstvo MČ Praha 1

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 296 (+20 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Anna Černá | Praha 11
  • Dagmar Supply | Praha 10
  • MILOŠ RUBEŠKA RUBEŠKA | PRAHA 1
  • Mojmír Grygar | Praha 4
  • Gustav Saitz | Praha 1
  • Anna Vinklárková | Praha 1
  • Jaroslav Kocourek | Praha 7 - Holešovice
  • jan molík | Praha 1 - Josefov
  • Andrea Primusová | Praha 8
  • Helena Drozdová Drozdová | Bratislava

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku