Petice za rekontrukci silniční komunikace, opěrných zdí  a revitalizace zeleně Liberec Perštýn
5 signatures remaining 545

Petice za rekontrukci silniční komunikace, opěrných zdí a revitalizace zeleně Liberec Perštýn

Author: Václav Strouhal | Uploaded: 31.01.2018 | 5 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, tímto vyzýváme v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo Statutárního města Liberce, jakožto vlastníka pozemků 5899/1, 5899/2, 5899/3, 5896/1 a 1381/1, 1382, 1383 a 1386/1 v katastrálním území Liberec, aby se začali zabývat příslušným usnesením rekontrukci povrchu vozovek Gollova ulice (5899/1, 5899/2, 5899/3) a Svatoplukova ulice (5896/1), opravou opěrných zdí v ulicí Svatoplukova, které navazují na pozemky sousedící s ulicí Stinná (1382) a revitalizací přilehlých pozemků těchto komunikací (1381/1, 1383, 1386/1, ...)

My, níže podepsaní občané, jsme toho názoru, že území této městské části je dlouhodobě zanedbáváno a zasluhuje si patřičnou pozornost z následujících důvodů:

- jedná se o historickou část města Liberec, kterou navštěvují turisté ČR a v nemalé míře i ze zahraničí,

- silniční komunikace Gollova (především v části ke garážím) je v zanedbaném stavu,

- opěrné zdi jsou již dlouhodbě v havarijním stavu a ohrožují nejen majetek majitelů nemovitostí, ale i způsobení úrazu či smrti (v sousedctví se nachází základní škola)

- revitalizací zeleně získá město Liberec další atraktivní část, která přivede do této oblasti zvýšený počet turistů a občanům města Liberec oázu pro relaxaci.

 

To whom will the petition be forwarded: Statutární město Liberec

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 5

Signature list in PDF
  • Tereza Mariašová | Liberec
  • Data of the signer not published
  • Miloš Špáta | Ústí n. L.
  • Petr Doležil | Liberec
  • Václav Strouhal | Liberec - Perštýn
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku