Pro linku 122 Kateřinky - Opatov - Skalka - Zentiva
2 signatures remaining 399998

Pro linku 122 Kateřinky - Opatov - Skalka - Zentiva

Author: Daniel Vítek | Uploaded: 15.11.2019 | 2 signatures
Share it with your friends

Vážení čtenáři, svým podpisem souhlasíte s trasováním linky 122 v trase Kateřinky - Opatov - Na Košíku - Centrum Zahradní Město - Skalka - Zentiva dopravce Aranea.

To whom will the petition be forwarded: ROPID, MČ PRAHA - ÚJEZD, MAGISTRÁTU HL.M. PRAHY

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition