Magazín
Petice snadno a rychle

Petice snadno a rychle

Autor: Tomáš Jakal | vloženo: 18.04.2014
Sdílejte s přáteli

aneb jak správně napsat petici a co s ní dál

Petice je často používaný pojem, se kterým se setkal snad každý z nás. Co přesně se pod ním skrývá, popisujeme v jiném článku, stejně tak jsme již psali, jaký má význam a proč by se měl člověk zamýšlet nad jejím sepsáním, čeho by mohl dosáhnout.

Kdekoho by však mohla odradit neznalost, jak takovou petici sepsat. Protože se nejedná o nic těžkého a bylo by na škodu, kdyby nejistota ohledně potřebných náležitostí byla překážkou k využití petičního práva, popíšeme nyní v pár jednoduchých bodech, jak petici napsat a co s ní poté udělat.
 

Text petice

Základem každé petice je požadavek, textové vyjádření toho, co vnímáme jako problém, nebo co chceme změnit, problém, na který peticí upozorňujeme. Čím smysluplněji je popsán, tím více lidí bude nakloněno petici podepsat. Samozřejmostí by měl být spisovný jazyk, kterým je požadavek napsán, stejně jako vyvarování se vulgarismů. Nezáleží na délce textu, ale nad tím, co je v něm obsaženo.

 

Tvůrce petice

Každá petice musí obsahovat informace o tvůrci petice. Zákon stanovuje, že tvůrcem může být jednotlivec, petiční výbor, či právnická osoba, je-li to v souladu s cíli její činnosti.

Je-li tvůrcem jednotlivec, musí petice obsahovat kromě jeho jména a příjmení i bydliště.

V případě petičního výboru se udávají o členech výboru stejné informace, jako v případě jednotlivce, navíc musí být určena osoba starší 18-ti let, která je oprávněna zastupovat v dané věci výbor. I u této osoby je uvedeno jméno, příjmení a bydliště.

Poslední možností je právnická osoba, v takovém případě se kromě názvu, sídla a IČA organizace uvádí opět osoba (její jméno, příjmení a bydliště), která má oprávnění k jednání za organizaci. 

 

Petiční archy

Pokud se snažíme získat pro naši věc podpisy, musíme pro ně mít adekvátní prostor. Ten představují petiční archy. Ty musí obsahovat kromě podpisu petenta i jeho jméno, příjmení a bydliště. Musí být zřejmé, o jakou petici se jedná, není-li u každého archu text petice a v takovém případě je nutné i aby obsahovaly jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat.

 

Sběr podpisů

Slovy zákona „Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat  občany, aby petici svým podpisem podpořili“. Způsobům, jak oslovit ostatní občany, aby se přidali k vaší iniciativě a podepsali petici, se tedy meze nekladou a záleží pouze na vás, jaké zvolíte. Myslete ale na to, že některé způsoby nelze označit za nezákonné, mohou však být na hraně dobrých mravů a slušnosti, čímž můžete své věci spíš uškodit.

 

Co s peticí dál

Pokud máte petici i podpisy zašlete je na úřad. Tedy text petice i podpisové archy.  Nebojte se případů, kdy si nejste jistí, zda petici posíláte na správné místo. Pokud daná problematika není v kompetenci úřadu, kam jste petici zaslali, má povinnost ji poslat na správné místo.

Je důležité mít na paměti, že úřad by se měl peticí zabývat a do 30 dnů se k ní vyjádřit. Vaše požadavky však nehledě na počet nasbíraných podpisů nejsou pro úřad závazné. Podepsanou peticí nevzniká povinnost splnit vše, co je v ní uvedeno, díky tomu, že se jí úřad musí zabývat, však minimálně funguje jako důrazné upozornění na problém či konkrétní požadavky občanů, které by v demokraticky fungující společnosti měly brát úřad v potaz.

 

Co do petice nepatří

Opět se obrátíme na zákon, ten totiž jasně stanovuje, že peticí… „se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.“ Takže při psaní petice dejte pozor, ať se nedostanete do rozporu s tímto ustanovením, taková situace by totiž znamenala, že úřad nemá povinnost se vaší peticí vůbec zabývat.

 

Rozdíl mezi papírovou a elektronickou peticí

Nejdůležitější rozdíl mezi papírovou a elektronickou peticí je v podpisech. V elektronické podobě totiž nemáte podpisy v tom slova smyslu, v jakém jej zákon vyžaduje. Přestože podepsat se falešně či pod cizím jménem není nic složitého, stát i v dnešní době digitálních médií uznává pouze ruční formu podpisu. Úřad tak nemá povinnost na elektronickou petici odpovědět. Tento paradox se dá obejít velice jednoduchým způsobem, přiložením pár ručních podpisů k petici s vytisknutými podpisy elektronickými. Zákon totiž nestanovuje minimální počet podpisů nutných k tomu, aby se jím úřady musely zabývat.

Síle elektronické petice spočívá především v její možnosti upozornit na problém a oslovit mnohem větší množství lidí, než její papírová sestra. Navíc už i na nejvyšších místech si začínají uvědomovat, že lpět v dnešní době na papírové podobě je přežitek a pomalu se vynořuje otázka, zda by elektronická petice neměla mít srovnatelnou váhu.

 

 

Zkrátka a jednoduše, napsat kvalitní petici není nic složitého, pokud člověk splní pár základních podmínek. A efekt, který může petice vyvolat, za tu trochu námahy přece stojí.  

Sdílejte s přáteli a známými

Komentáře | 249

02. 01. 2019 | Sarah Taylor | London
I have to write a petition to start a program at my Dissertation Writing Service and my petition supporting or opposing our intervention policies. What will I need? What will I have to do?
+13 | -0
doporučit +
03. 12. 2019 | Tonny Black TonnyBlack1 | Los Angeles
Dissertation is a very important part of education. But many people find it difficult to write dissertations. Many students spend a lot of time writing it. Our service helps students write a dissertation to save you time. Professional writers in the shortest possible time will help you write the perfect dissertation on a topic of your interest
Visit website
+4 | -0
doporučit +
21. 09. 2019 | Stefan Carl | London
When your document is not proofread, there is no value of your data. It is very necessary to proofread your document. So if you want to proofread your document in Canada then you can check our proofreading services Canada on StudentsAssignmentHelp.com.
+4 | -0
doporučit +
04. 06. 2019 | Ammie Jackson | Freeland Park Wareham Road Lytch
Being an academic writer from past 5 years providing assignment help to college and university students also associated with Myassignmenthelp platform. I am dedicated in providing best online academic writing services to the college students at the affordable rates.
+3 | -2
doporučit +
07. 08. 2019 | Oliver Smith Smith | KIPPA-RING
We are proud of our best Accounting homework help Singapore experts because of their dedication providing continuous support to students by helping them meet deadlines and scoring better grades. We understand how important academic assessments are in developing a student's career and future opportunities, this is why we take extreme measures to ensure that all our solutions are best-in-class. All students looking for assignment help Singapore can reach us and avail the best online Cost accounting homework help from our academic experts. Our primary motive is not only to provide you with the best help but also to make your journey smooth. The increasing importance of writing assignments has prompted students to take a helping hand from assignment writing services. During higher studies in colleges, students often have to prepare multiple documents, quizzes, and surprise tests. This is the main reason why most students search for Managerial accounting homework help over the internet and choose only the most proficient and trusted academic writing experts.
+2 | -0
doporučit +
12. 04. 2019 | Jack Thomas | Manchester
Thanks a lot for providing such information. I am also a writer at
Custom Dissertation Writing Services and we provide best writing skills to everyone.
+2 | -5
doporučit +
01. 03. 2019 | Clairo Cottrill | Birmingham
A petition is an overall agreement between a group of communities. It is very important to write a petition very neatly. Don't write alone if you don't have skills in writing its better to ask cheap writing help from the online website who can write a good petition for your demands and policies. Remember that your petition should be neat and clean written.
+2 | -0
doporučit +
19. 09. 2019 | kiara jess | london
Thank you for sharing this. The blog is very informative. We also provide affordable operating system assignment help in uk.

+1 | -0
doporučit +
12. 09. 2019 | Manish Kushwah | New Delhi
Techjockey has helped many companies find the right software for their needs. From accounting software to human resources software, support software and e-commerce software, you'll find everything here. Read real software reviews to choose the right software for your business. Compare and Buy Software Online.
+1 | -0
doporučit +

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku