Kde je Maxipes Fík?!
81 podpisů

Kde je Maxipes Fík?!

Autor: Pavel Ryška | vloženo: 25.12.2016 | 81 podpisů
Sdílejte s přáteli

Cílem petice je apelovat na Ministerstvo kultury České republiky, aby zajistilo dosud neexistující soupis filmů a filmových loutek, uložených v archivu akciové společnosti Krátký film Praha.

Podrobné informace o následcích privatizace Krátkého filmu najdete v kritickém pořadu Artyčok TV

http://artycok.tv/lang/cs-cz/31146/kratky-film

 

V archivu akciové společnosti Krátký film Praha se nachází přibližně padesát tisíc položek. Jsou to nejen kamerové negativy a filmové kopie, ale také unikátní autorské loutky z českých animovaných filmů, které vznikly v době státního monopolu v letech 1946 až 1990. Patří k nim práce významných a světově uznávaných tvůrců, například Jiřího Trnky, Hermíny Týrlové nebo Karla Zemana. V současné době je nemožné o tuto část našeho filmového dědictví náležitě pečovat. Protože v průběhu privatizace nevznikl soupis majetku společnosti, není dodnes jasné, jak rozsáhlý fond soukromý vlastník Krátkého filmu Praha spravuje. Stejně tak není známo, v jakém stavu se filmový archiv a sbírka loutek nachází.

Dokud nebude inventarizace archivu Krátkého filmu Praha provedena, nebude možné zodpovědně posoudit, které filmy a filmové loutky potřebují odbornou péči.

Vyzýváme proto Ministerstvo kultury České republiky, k jehož povinnostem náleží starost o naše národní kulturní dědictví, aby podniklo potřebné kroky k úpravě legislativy, která by umožnila provedení soupisu archivních materiálů v akciové společnosti Krátký film Praha.

Aktuality

05.01.2017 10:11

Odkaz na článek Šárky Kabátové "Kde je Ferda Mravenec? ‚Snad filmové dědictví neshnije v archivu soukromého vlastníka‘"

http://www.lidovky.cz/kde-je-maxipes-fik-snad-filmove-dedictvi-neshnije-v-archivu-soukromeho-vlastnika-gp6-/zpravy-domov.aspx?c=A170103_133540_ln_domov_sk

Jak je to s právy k televiznímu seriálu Maxipes Fík, který v polovině 70. let vyrobil Krátký film, skutečně nevíme. A vzhledem k neprůhledným vlastnickým vztahům se to pravděpodobně nedozvíme, dokud nevznikne soupis archivu KF. Pan Benýšek o svém majetku samozřejmě může říkat cokoliv, jeho tvrzení je ale v podstatě nemožné ověřit. I to byl jeden z důvodů vzniku petice.

Možnou odpověď na otázku, čí je Maxipes Fík, nabízí článek "Boj o nejmenší diváky se vyplácí". P. Novotný z MF Dnes v něm píše o "největších hitech", s nimiž Krátký film obchoduje (mimo jiné právě s ČT):
http://ekonomika.idnes.cz/kratky-film-chysta-vlastni-televizni-kanal-pro-deti-fyq-/ekonomika.aspx?c=A140327_2049936_ekonomika_neh

 

 

06.01.2017 09:54

„Ministerstvo ze své pozice nemůže jakkoli zasahovat do činnosti soukromoprávních subjektů, a nemůže tedy žádným způsobem dohlížet na archiv Krátkého filmu, ani zajistit jeho zpřístupnění,“ uvedla tisková mluvčí MK ČR Simona Cigánková.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/kde-je-maxipes-fik-snad-filmove-dedictvi-neshnije-v-archivu-soukromeho-vlastnika-gp6-/zpravy-domov.aspx?c=A170103_133540_ln_domov_sk

Přesto se domníváme, že v zájmu ministerstva kultury, kterému se podařilo prosadit fenomén českého loutkářství na seznam světového dědictví UNESCO, by měla být také starost o zachování neméně významného odkazu tvůrců českého loutkového a kresleného  filmu.

Připomínáme, že v roce 1990 to bylo právě ministerstvo kultury, které v záležitosti vlastnických práv  rozhodovalo velmi "operativně", když během dvou dnů schválilo projekt transformace Krátkého filmu se všemi fatálními důsledky.

 

11.01.2017 08:59

Děkujeme všem, kteří do této chvíle petici podepsali. Zároveň bychom rádi uvedli na pravou míru naše chybné tvrzení, že Maxipes Fík, víla Amálka a loupežník Rumcajs jsou majetkem akciové společnosti Krátký film Praha. Podle sdělení obchodního útvaru ČT patří práva k seriálům Říkání o víle Amálce, O loupežníku Rumcajsovi, Maxipes Fík a Divoké sny Maxipsa Fíka České televizi. 

Ačkoliv už známe odpověď na otázku v názvu petice, její hlavní cíle se nemění. Nadále budeme usilovat o to, aby Krátký film umožnil provést inventarizaci archivního fondu a odbornou kontrolu jeho stavu a způsobu uložení. Nechceme tím zpochybnit soukromé vlastnictví. Jde nám pouze o to, aby současný majitel měl nejen právo libovolně nakládat s archivem Krátkého filmu, ale aby k tomuto unikátnímu souboru filmových materiálů měl také elementární zodpovědnost.

Jiří Havlíček a Pavel Ryška

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo kultury České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 2

03. 03. 2017 | Pavel Kyral | Calamvale
Jiří Trnka, Hermína Týrlová nebo Karel Zeman jsou národní bohatství a zaslouží si aby se na ně nezapomnělo. Nejen v Česku, ale hlavně v zahraničí. Aby k jejich umění měly přístup i další generace v celém světě.
+0 | -0
doporučit +
05. 01. 2017 | Milan Popelka | Brno
Pro Ministerstvo kultury jako připomínku: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-kulturni-pamatky-v-archivnictvi.aspx
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 81 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
  • Pavel Kyral | Calamvale
  • Miroslava Chudejova | Praha
  • Jana Rogoff | Praha
  • Jana Tichotová | Brno
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Frantisek Prchal | Třebíč
  • Klára Koubová | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Martin Fišer | Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku