ODVOLÁNÍ STAROSTY OBCE MYSLOČOVICE A ŘEDITELKY ZŠ MYSLOČOVICE
227 podpisů

ODVOLÁNÍ STAROSTY OBCE MYSLOČOVICE A ŘEDITELKY ZŠ MYSLOČOVICE

Autor: Barbora Zdráhalová | vloženo: 03.05.2019 | 227 podpisů
Sdílejte s přáteli

VEŘEJNÝ OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI OBCE MYSLOČOVICE A ŘEDITELCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE

 

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko,

na základě skutečností, které poslední týdny hýbou životem všech rodin předškoláků a dětí navštěvujících Vaši základní školu, jsem se rozhodla přikročit k sepsání veřejného otevřeného dopisu a již déle nemlčet.

V době, kdy budete tento dopis číst jej budou číst tisíce dalších lidí, kteří jsou přímo s kauzou „vydírání obcí“ a „pojmutím předškoláků jako rukojmích „ spojeni (rodiče a rodiny dětí, které jste si „vzali jako rukojmí“, rodiny dětí docházejících na Vaši školu, občané obcí, které svým jednáním ohrožujete, přátelé a známí), ale především Vám nadřízené orgány ( Krajský úřad Zlínského kraje, Ministerstvo školství ČR a  Policie ČR),  lidé, kteří doposud jen z povzdálí přihlíželi (občané okolních obcí a vedení okolních základních škol), ale také osoby naprosto cizí, které se k mé formě dopisu dostanou prostřednictvím sociálních sítí napříč celou ČR a budou moci svůj názor na tuto kauzu vyjádřit souhlasným podpisem nebo zavřením petice. Jelikož jde o veřejný dopis věřím, že ani média nezůstanou nečinná a ukážou světu, že bohužel ani na malé dědince se nevyhneme zamindrákovanému „Bonapartemu“, který ve snaze zakrýt své chyby „jde přes mrtvoly“.

K 1. 1. 2019 Vám obce na základě zjištění „double“ úhrad režijních nákladů vypověděli stanovený školní obvod s cílem dospět k dohodě a sepsání nových řádných finančních podmínek školského obvodu tak, aby měly řádný přehled o toku svých finančních prostředků, které vyplácí za „své děti“ obci Mysločovice jakožto zřizovateli Základní školy Mysločovice. Politické přetahování se do této doby dělo pouze na půdě daných Obecních úřadů a jak se dalo předpokládat nebylo, do dnešního dne,  úspěšné i přes veřejnou snahu zastupitelů okolních obcí o podpis školského obvodu v zákonném rámci.

Vy osobně pane starosto jste na veřejném zasedání odmítl na dohodu přistoupit! Ptám se Vás tedy PROČ? Proč nechcete podepsat dohodu, kde bude průkazný tok finančních prostředků do Vaší obce? Co je špatné na řádné faktuře, kterou žádáte oprávněně to, co Vám náleží? Nebo je snad problém v tom, že dohoda byla sestavena právníky okolních obcí a obsahuje veškeré právní a účetní náležitosti, které doposud „nebyly“ a nebylo by tak ve Vaší obci na opravu chodníků, dosázení zeleně atd.? Chápu, že každá koruna se do rozpočtu hodí, ale uvědomte si prosím, že nikdo z rodičů dětí školu navštěvujících nekrademe – kéž by tomu tak bylo u všech v této kauze, že…- a když škole řádně uhradíme režije za naše děti je nemorální, aby na Váš obecní účet přišla tato platba osekaná ještě jednou z účtu našich obcí. V ČR je školních obvodů co by na prstech jedné ruky napočítal a když už jsou, je obec v níž je škola umístěna ráda za děti, které do školy jezdí, jelikož jim jejich budovu „živí“.

V Mysločovicích je to letos jinak, protože vy jako starosta obce jste se rozhodl, že jinde než od okolních obcí peníze na „dorovnání něčeho“ nezískáte, vymyslel jste geniální tah – vezmeme si rukojmí! Vzteklý rodič je jako odjištěná bomba a oni nám zajistí, že obce ty peníze pošlou…. Jenže jak to provést? Nejjednodušší je najít si spojence, na kterého to pak vše spadne a odnese si odpovědnost on! Nebylo to těžké, přiznávám, jste dobrý! A tak se připravila ona akce ve spolupráci s ředitelkou Základní školy Mysločovice, protože koho jiného by měla „ona“ poslouchat, když né Vás – starostu obce s počtem obyvatel do tisíce !!!!

 

Vážená paní ředitelko, můžete mi prosím říci, jak zní učitelský kodex ?? Je tam snad něco takového, že kopu za svého „živitele“ a potápím loď, která je mi svěřena?  Víte, zcela upřímně Vám mohu říci, že jsem se ve Vás obrovsky zklamala. Za tři roky, co Vás vídám na zahájení roku, akademii a ukončení roku jsem s Vámi neměla žádný problém.

Myslela jsem si, že jste člověk na svém místě. Škola prošla v loňském roce obrovskou rekonstrukcí za desítky milionů korun (mimochodem je zvláštní, že v okolních městech, obcích atd. se na zakázky tohoto typu a objemu vypisují výběrové řízení, kterých se účastní renomované firmy, které jsou schopny ceny stáhnout oproti malým o miliony korun níže a rekonstrukci naší školy vyhrála „no name“ firma, které je majitel „spřízněn“ s panem starostou….), velkou škodou je, že ona rekonstrukce nebyla asi tak úspěšná jak být měla. Věřím, že všechny nadřízené orgány lehce zjistí, že „cihla 10 byla nahrazena cihlou 6“ , a proto nám teče tam či onam, nebo stěna neizoluje tak jak má, špatnej stavební dozor – pokud tedy byl – nepohlídal co měl atd. Je smutné, že jste nechala situaci dojít tak daleko, že „Pat a Mat“ (nechci uvádět název firmy, proto volím pojmenování z mého pohledu odpovídající kvalitě firmy) rekonstruovali školu za obrovské peníze, ale nějak už kluci neví, že když něco odfláknou, tak to musí i opravit v rámci zákonného reklamačního řízení… řekněte mi prosím, proč jsou v šatně mokré stěny? Proč se špatná práce firmy nereklamuje a není závada odstraněna? … ano vím, pan starosta to vyřeší, je mi to jasné! Takže výsledek ?? … že by opotřebení materiálu za 8 měsíců provozu? 

Víte nejsem ani stavař ani řemeslník, rukama bych se neuživila a moje rodina by pošla hlady, ale možná právě proto více používám hlavu a pokud jsem doposud mlčela a trpělivě přihlížela tomu, že jste loutkou někoho, tak na počátku dubna, kdy jste se zapojila do tahu proti obcím, rodičům a především dětem to skončilo!

 

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, žádám Vás tímto o okamžité odstoupení z Vašich funkcí  a všechny Vám nadřízené orgány o prošetření celé kauzy nejen z pohledu zákona o školství, zákona o hospodaření obcí s prostředky svěřeným jim nejen v rámci správy jimi zřízených zařízení, ale taky z pohledu vyúčtování dotací získaných na státní školské zařízení, z pohledu diskriminace určité skupiny obyvatelstva, z důvodu šíření lživých informací atd. z níže uvedených  důvodů:

Na počátku měsíce dubna, tj. 3 měsíce po vystoupení obcí ze společného školského obvodu  a 3 týdny před zápisem dětí do školy, jste na webových stránkách školy zveřejnili informace k přijímacímu řízení dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Tyto informace obsahovaly text, který jasně a přímo stanovil, že do první třídy bude pro daný školní rok přijato pouze 19 dětí a to pouze a výhradně děti z Mysločovic a zaměstnanců školy.

Rozpoutala se obrovská vlna nevole, v kterou jste doufali a modlili se zato, aby to rodiče vzali do svých rukou a dotlačili obce k podpisu smlouvy dle Vašich regulí! A vzali – nebo alespoň já vzala – během dvou dnů telefonování na Krajský úřad Zlínského kraje a na Ministerstvo školství jsem se dozvěděla spoustu velmi důležitých informací, které zdravý rozum následně nemůže pochopit. Vaše rozhodnutí vzít pouze 19 dětí bylo učiněno zcela úmyslně a obhajovali jste ho tím, že kapacita školy je 550 dětí a aktuálně máte stav 531 dětí, proto jen tento počet. Věděli jste, že porušujete zákon špatným výkladem, ale přesto jste to zkusili. Po konzultacích s nadřízenými orgány jsem si ověřila fakt, že jste nějak zapomněli, že naše děti nebudou účastny školního roku 2018/2019 nýbrž roku následujícího a k 1. 1. 2019 bude obsazenost školy proti stávajícímu počtu – 35 dětí, které jsou nyní žáky 9. ročníku.

Rodiče obcí se spojili a nastínili fakt, že pokud budete i nadále brát jejich 6-ti leté děti jako rukojmí této Vaší politické kauzy a nebudou do školy přijaty, opustí školu i jejich starší sourozenci. Ani jsme Vám to nestihli poslat písemně a …

Dva dny po vyvěšení podmínek přijímacího řízení byl příspěvek na stránkách školy změněn. Ano, správně změněn, nebyl opraven – doplněn – aktualizován, jednoduše jste smazali původní a lepli tam nový. Tentokrát jsme se dočkali informace, že dětí bude přijato 28 (jak jste dospěli k tomuto číslu opravdu nevím), již zde nebylo uvedeno diskriminační „jen zaměstnanců školy“ ale nově byly vypsány dvě podmínky – přednostně děti z Mysločovic a druhá podmínka děti, které mají ve škole staršího sourozence.  Uvědomění si, že od září by byla škola pro 550 dětí chudčí o více jak 200 dětí bylo asi kruté, jelikož co si budeme nalhávat mít a nemít cca 14500 Kč , který měsíčně dostáváte vyplacen z Krajského úřadu Zlínského kraje na vzdělávání jednoho dítěte, je hodně znát.

Následně se na stránkách text měnil ještě 2x, ale vždy to bylo z bláta do louže a výsledkem bylo vyhrožování, že pokud obce nepodepíšou dohodu, nebudou děti přijaty. Rodiče už přestali hrát Vaši hru, protože nejsou hloupí a pokud jste předpokládali, že nás donutíte jako ovce jít a tlačit zastupitele našich obcí k tomu, aby plnili Vaši kasu aniž byste měli na dané obnosy nárok, spletli jste se.  Všichni jsme si zjistili informace k dalším postupům při nepřijetí našich dětí do Vaší školy a začali jsme hrát tedy hru svou. Je mi v této fázi líto, že Vaše snaha získat peníze na pokrytí „něčeho co nesedí ve financích obce“ nedopadne dobře, ale moc Vám držím pěsti, aby „Pat a Mat“ pár milionů z cihel na pomoc obci poskytnuli.

Poslední verzí na webových stránkách školy před přijímacím řízení bylo sdělení, že pokud obce do 2. 5. 2019 podepíší dohodu o školském obvodu přijme Základní škola Mysločovice všechny děti! Neuvěřitelné, že se během dalších pár dnů najdou prostory pro další dvacítku dětí nebo to bylo tím, že do školy zavítala kontrola? … těžko říci, ale opět jsme si potvrdili fakt, že jsou naše děti „rukojmí“ této kauzy a jejich rodiče tlačíte do jednání , které jim nepřísluší.

V den zápisu dětí do školy museli rodiče podepsat xx papírů o tom, že ví, jaká situace je a znova byli obeznámeni s tím, že máme jít za svými zastupiteli, aby zaplatili a podepsali dohodu. Probůh proč bych to dělala? Pokud vím, má moje dítě nárok na zákonem stanovené základní vzdělání a není podmíněno tím, že splním „podmínky vyděračů“.  Když se děti dostali do tříd nebyla první otázka jak se jmenuješ, nýbrž kde bydlíš chlapečku – holčičko, máš ve škole brášku – sestru a následně teda jak se jmenuješ… jako mámě, mě to bylo strašně líto, ale pak jsem si uvědomila, že učitelky zato nemohou!

Je smutné, že krásná a moderní škola, kde učitelé učí děti s láskou a snahou, kde vzdělání je na úrovni kvalitních městských škol padne díky nelidskosti, nemorálnosti a trucu jednoho „Bonaparteho“ a jeho „Pobočníka“kteří se neuvědomují, že pokud nebudou brát prvňáčky (po kterých s radostí šáhnou okolní školy) tak za 2 roky mohou propustit 80% učitelů I. stupně a během let 4 i II. stupně, jelikož provozovat školu pro 550 dětí v počtu max 150 dětí (při průměrném nástupu 10 – 12 dětí z Mysločovic ročně) je opravdu finančně nemožné.  Divím se učitelům, že si takové jednání nechají líbit, ale na druhou stranu je chápu, všichni se bojí o práci a zůstat bez ní si málokdo může dovolit.

Pan starosta a paní ředitelka ohrožují svým jednáním tedy i zaměstnance školy, které dávají do sázky své hanebné hry.

Dohoda nebyla podepsána a dne 3. 5. 2019 se ve škole losovalo o našich dětech za přítomnosti notářky. Ano, prostě tahali naše děti z klobouku k těm Mysločovickým, aby naplnili onu jednu třídu o počtu 28 dětí, jak zůstalo kupodivu psáno na webu. Nějak už nikoho nezajímá, jak se budou asi vylosované děti cítit následně ve třídě plné mysločovjáků, jak se na ně bude pohlížet v dědině, kde ostatní děti zůstali na dlažbě atd. Smutné a ubohé je to, co dokážou peníze …

 

Žádám Vás pane starosto a paní ředitelko, odstupte ze svých funkcí, jelikož lidé bez morálních hodnot nemohou vést obec natož školské zařízení a už neubližujte dětem, které si to nezaslouží! Mě je úplně jedno kolik peněz kde lítá, já chci pro své dítě kvalitní školu, kde jej chtějí a né jej budou používat jako nástroj moci.

 

Pevně věřím, že k mé žádosti se prostřednictvím podpisového archu a veřejné petice k Vašemu odvolání připojí spousta slušných lidí v rámci celé ČR a orgány Vám nadřízené začnou konečně konat svou práci a nenechají už nikdy nikoho tohle „provozovat na nevinných dětech“!

 

Veřejně sděluji, že tento dopis a zde vyjádřený názor je osobním pohledem na celou situaci mé osoby, tj. přímého účastníka celé kauzy a matku jedné z "obětí", stejně tak jako občanky obce, která dříve spadala do školského obvodu, tj. forma mé žádosti o Vaše odstoupení je lidská, nikoliv strojená a vyšperkovaná seznamem zákonů, vyhlášek a nařízení, které jste překročili. 

 

V Míškovicích 3. 5. 2019

 

Barbora Zdráhalová

 

 

 

 

Komu bude petice předána: Krajský úřad Zlínského kraje, Zastupitelstvo obce Mysločovice, Ministerstvo školství ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 18

08. 05. 2019 | Richard Hřivna | Libotov
Dobrý den, je dobře že se nenechate,v tomhle státě si všichni podobní myslím že můžou vše a nikdo se jim nepostaví, myslí si že jim vše projde. Je jenom dobře že se najdou tací kteří je vyvedou z omylu,máte můj respekt a samozřejmě i podpis.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 05. 2019 | Hana Mančíková | KOSTELEC U HOLEŠOVA
Plně souhlasím se starostkou Míškovic.ŠKOLA PŘIDÁVÁ RODIČUM HODNĚ ZBYTEČNÝCH STAROSTÍ.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 05. 2019 | Milan Grigor | Lukov
držím palce, jste statečná žena..
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

07. 05. 2019 | Františka Sedláčková | Lechotice
Není nám lhostejné rozhodování starosty Mysločovic a ředitelky ZŠ souhlasíme s rodiči Sedláčkovi Lechotice
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 05. 2019 | Martina Uherova | Hostisova
Souhlasim a hlasuji
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 05. 2019 | Zdeněk Novák | Zlín
Zadávání veřejných zakázek spřízněným osobám zavání manipulací, neposkytnutí údajů o financování a nákladů na provoz školy obcím, které na provoz školy přispívají zavání nepoctivostí, vydírání rodičů je odsouzeníhodné. Co na to kraj, Policie?
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 05. 2019 | Světlana Geržová | Sazovice 60
Zdravím,
svou podporu vyjadřuji kromě podpisu petice i zde. Autorka je statečná žena.
Můj podnět: Příslušné úřady již od vás obdržely písemný podnět k přešetření? Pokud ne, myslím, že by se tak mělo ihned učinit. Pochopila jsem, že se jim odevzdá až tato petice po jejím uzavření.
Děkuji za odvahu a statečnost. Paní Zdráhalová, děláte správnou věc.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 05. 2019 | Bohumil Brázdil | Machová
Když jsem v roce 1965 jako mladý brigádník pracoval o prázdninách na stavbě této školy, ani ve snu by mě nenapadlo, jaký marasmus nám zde přinese naše demokratická budoucnost. Hanba! Bohumil Brázdil
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 05. 2019 | Marek Novák | Zlín
Poslanec sněmovny parlamentu ČR, Marek Novák
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

07. 05. 2019 | Romča Volf | Zlín
Nejlepší nápad
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Petice již byla uzavřena.

Podepsat petici

Podpisy | 227 (+18 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Renata Baťková | Lechotice
  • Naděžda Holíková | Míškovice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jana Musil Fojtu | Brno
  • Gabriela Nováková | Zlín
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lada Štěpaníková | Holešov
  • Jindřich Karlík | Holešov
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku