Otevřený dopis děkanovi Fakulty veterinárního lékařství
86 podpisů

Otevřený dopis děkanovi Fakulty veterinárního lékařství

Autor: Zlata Hošková | vloženo: 17.10.2017 | 86 podpisů
Sdílejte s přáteli

Pane děkane, profesore Nečasi,

tímto dopisem apelujeme na Vás jako na vedoucího představitele Veterinární fakulty, abyste zvážil své další setrvání ve funkci nebo případnou kandidaturu na post rektora Veterinární a farmaceutické univerzity. Během Vašeho děkanského období opustili FVL tito lidé: doc. Drábek, dr. J. Bernardy, dr. S. Odehnalová, dr. T. Baňoch, prof. Rudolf Dvořák, doc. Pavlata, doc. Pechová, dr. D. Antoš, dr. L. Antošová, dr. E. Lokajová, dr. A. Podhorský, dr. T. Husáková, dr. R. Husník, dr. A. Panev, dr. J. Müller, dr. Z. Dvořák, doc. A. Vinkler, prof. M. Lopatářová, dr. Z. Jan, ing. H. Ševelová, dr. D. Musilová, dr. S. Šlosárková, dr. K. Holičková, dr. E. Zvonareva, dr. P. Fleischer, doc. B. Bezděková, dr. Z. Žert, dr. S. Pejřilová, dr. L. Landa, dr. S. Kovaříková, doc. M. Vlašín, dr. J. Konvalinová, dr. S. Malá, dr. L. Taras, dr. K. Hauptmann, dr. A. Hrdá, dr. D. Honzák, dr. M. Stegmann, dr. Z. Svobodová, dr. I. Hájek, dr. P. Fleischer a řada dalších. Mnoho z těchto lidí mělo více než 5 let praxe v oboru a někteří z nich byli diplomovaní evropští specialisté. Na jejich místa nastoupili čerství absolventi FVL, kterých si sice velice vážíme, ale přesto zbavovat se odborníků správné není.

Jejich odchodem došlo nejen k výraznému zhoršení kvality výuky, ale také k nutnému sdružování ústavů. Situace se začíná podobat dobám v hlubokém komunismu, kdy nebyl dostatek prověřených profesorů, a tak se musely katedry a ústavy sdružit do stanoveného počtu. Tento krok vedl k zániku např. kliniky přežvýkavců, která byla nesmírně cenná svojí jedinečností nejen jako referenční pracoviště pro veterináře v praxi, ale zejména pro praktickou výuku.

Svým působením jste zasel strach na akademickou půdu, která byla vždy vyhlášená svým přátelským prostředím. Nyní se studenti i akademičtí pracovníci bojí o svá místa a jakkoliv se ohradit proti nespravedlnostem, které se kolem nich dějí. Studenti si navzájem nevěří, protože si přejí dostudovat svoji vysněnou školu a nechtějí zahodit dlouhá léta svého studia. Studentům je vyhrožováno, existují opodstatněné domněnky, že jsou brány úplatky při zkouškách, a jsou vyhazováni i v závěru svého šestiletého studia proto, že si dovolili ukázat nevoli vůči momentálnímu vedení školy nebo loajalitu nesprávným lidem.

Během svého funkčního období jste Vy a Vámi nasazení vedoucí klinik opakovaně odmítli možnost přednášek zahraničních špičkových speakerů, které by mohly výrazně pozvednout kvalitu výuky. Současně jste z personálních důvodů zrušil velkou část praktické výuky a zaměnil ji za čistě teoretickou.

V důsledku Vašich personálních kroků na klinikách došlo k tomu, že VFU ztrácí statut referenčního pracoviště pro kliniky v terénu. To, že studenti, budoucí veterináři, vyrůstají v takovém prostředí, vrhá před veřejností špatné světlo nejen na fakultu, ale také na celou naši profesi.

Za vašeho působení byly zpřetrhány vztahy s Komorou veterinárních lékařů ČR a ČAVLMZ, počínaje ukončením pronájmu sídla KVL a konče znemožněním pořádání vzdělávacích akcí na půdě VFU.

Prosím, vraťte nám naši školu, do které jsme se mohli těšit a ne se neustále ohlížet přes rameno a bát se zítřka. Vraťte nám školu, kde se studenti bojí u zkoušek vyhození kvůli nevědomosti, a ne z nedostatečné loajality k vedení. Vraťte nám školu, o kterou bychom se mohli opřít i po obdržení titulu, jako o pracoviště plné odborníků a ochotné kdykoliv pomoci.

Děkujeme

Aktuality

19.10.2017 19:47

Dneska proběhla volba rektora, kdy byl profesor Nečas zvolen jako kandidát na rektora, a v tuto chvíli se očekává schválení návrhu na nového rektora u prezidenta České republiky. Děkujeme všem za podporu a budeme Vás dále informovat o dalších krocích.

 

Komu bude petice předána: Děkan fakulty veterinárního lékařství prof. Alois Nečas

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 3

19. 10. 2017 | Martin Kopic | Vysoké Chvojno
Kéž by to vyšlo...
+0 | -0
doporučit +
19. 10. 2017 | Vladislava Vojtíšková | Praha 8
S Nečasem jsem si tehdy jako šéfredaktorka VýFUku (Vlaďka Jelínková) a členka Akademického senátu FVL užila své... už nikdy víc.
+0 | -0
doporučit +
18. 10. 2017 | Petra Králová Viziová | Praha 4
Děkuji.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 86 (+3 nepotvrzené)

  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Martin Kopic | Vysoké Chvojno
  • Jan Hušek Hušek | Lelekovice
  • Tereza Jindrová | Blovice
  • Václav Holzbauer | Větrný Jeníkov
  • Věra Benešová | Štoky
  • Vladislava Vojtíšková | Praha 8
  • Lucie Novotná | Borek
  • Petra Králová Viziová | Praha 4
  • Petra Slezáková | Suchovršice

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku