Petice Komory pojišťovacích zprostředkovatelů za stažení návrhu zákona o distribuci pojištění
172 podpisů chybí 180

Petice Komory pojišťovacích zprostředkovatelů za stažení návrhu zákona o distribuci pojištění

Autor: Gustav Vacek | vloženo: 01.03.2018 | 172 podpisů
Sdílejte s přáteli

V Poslanecké sněmovně je projednáván zákon o distribuci pojištění (48/0, 49/0). Důvodem je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění.

Tato směrnice nařizuje implementovat věci, s kterými Komora pojišťovacích zprostředkovatelů souhlasí, jedná se o:

- navýšení sankcí
- navýšení limitu pojištění profesní odpovědnosti pojišťovacích zprostředkovatelů
- navýšení jistiny při inkasu pojistného
- navýšení četnosti a délky školení na doplňování odborných znalostí

Bohužel, navrhovatel zákona vložil další věci, které směrnice 2016/97 nevyžaduje a s kterými Komora pojišťovacích zprostředkovatelů nesouhlasí, jedná se o:

- opětovné registrace (v pořadí již třetí)
- každoroční poplatky za, cituji: „jen tak, abychom věděli, že to chcete dělat i v příštím roce“
- opětovné zkoušky, ač jsme je již před ČNB vykonali
- zavedení dalších kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů

Registrace pojišťovacích zprostředkovatelů a dohled nad jejich odborností vede od roku 2006 ČNB a dlouhodobě svou roli nezvládá.

Příklad 1:

V registru pojišťovacích zprostředkovatelů je vedeno více jak 150 tis. zprostředkovatelů. Většina z nich už více jak 24 měsíců nevykonává činnost. Podle zákona č. 38/2004 Sb., § 17, odst. 1 písm. e) jim měl být zápis v registru zrušen. To provedeno nebylo. Nedodržování této zákonné povinnosti ČNB omlouvá slovy, cituji: „bylo by s tím hodně práce“. Přitom za registrační poplatky již pojišťovací zprostředkovatelé zaplatili 1 mld. Kč.

Příklad 2:

Dohledová činnost ČNB se nevěnuje případům, kdy pojišťovací zprostředkovatel postupuje neodborně a tím pojišťovna (zcela oprávněně) sníží pojistné plnění. Důkaz: viz sankce evidované zde:

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-list.html?cnbyear=&cnbsegment=200.230&cnbtype=&cnbname=&cnbident=&cnbmark=&cnbzahf=&cnbzaht=&cnbmocf=&cnbmoct=&button_search=Hledat

Kromě toho ukládá ČNB výrazné sankce za neplnění údajných povinností, které však nejsou v zákonech uvedeny. Na písemnou výzvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů o označení konkrétních ustanovení zákonů, kde jsou takové povinnosti uvedeny, není schopna odpovědět (ani to nelze).

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů je velmi nespokojena s dlouhodobě tolerovaným porušováním zákona (38/2004 Sb.) a Listiny základních práv a svobod (čl. 2, odst. 3) a proto navrhuje:

implementovat směrnici 2016/97 do zákona 38/2004 Sb. v rozsahu vyžadovaném touto směrnicí
připravit novelu zákona č. 38/2004 Sb., která přenese registraci pojišťovacích zprostředkovatelů i dohled nad jejich odborností na profesní komoru s povinným členstvím (analogie České advokátní komory, České lékařské komory a mnoha dalších).

 

Samotné znění návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění považujeme za neodborné a nepřijatelné a proto žádáme o jeho stažení.

 

Děkuji Vám, pokud náš návrh podpoříte.

Ing. Gustav Vacek

předseda Komory pojišťovacích zprostředkovatelů

 

Komu bude petice předána: Poslanecká sněmovna

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 14

06. 04. 2018 | Jan Vlha | Opava
Souhlasím se stažením zákona o distribuci pojištění.
+0 | -0
doporučit +
18. 03. 2018 | Jaroslav Kalvoda | Chrudim
Souhlasím se stažením zákona o distribuci pojištění.
+0 | -0
doporučit +
18. 03. 2018 | Jiří Vlk | Praha
Kdo chce řídit, musí znát . Gustave, naprosto souhlasím.
Děkuji za práci.
Ještě dávám na zváženou, prosadit do zákona
Skladbu provizní odměny makléře.
Provize za získání klienta s provize za vše
ostatní, jak popisuješ.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2018 | Ladislav Kolaja | Ústí nad Orlicí
Máme štěstí, že je v našem kolektivu Gusta, který vkládá svoji energii pro záchranu naší profese a zdravý rozum. Přeji hodně síly v boji s větrnými mlýny. Děkujeme Gusto.
+0 | -0
doporučit +
12. 03. 2018 | Blanka Vašková | Chrudim
Skvělá práce, jako vždy. Posílám i dalším kolegům.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2018 | Milan Kakrda | 53002
Souhlasím s Peticí o stažení návrhu zákona o distribuci pojištění.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2018 | Josef Prokopius | Praha 4
Vážený pane inženýre, myslím, že je to krok správným směrem. Za organizaci této petice děkuji.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2018 | Dominik Bránik | Klatovy
Bezvýhradně souhlasím.Funkční stavovská komora s jasně vymezenými pravomocemi i povinnostmi by naši profesi hodně pomohla.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2018 | Gerhard Matička | Cheb
Děkuji Vám pane Vacku, i Vašim kolegům, za Vaši aktivitu. Věřím, že reakce lidí bude impulzem k nápravě připravované diskriminace našeho řemesla.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2018 | Josef Krejčí | Jihlava
...snad zvítězí rozum a logika věci....
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 172 (+7 nepotvrzených)

  • František Polášek | Most
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Miroslav Veverka | České Budějovice
  • Pavel Jiskra | Plzeň-město
  • Aleš Poštulka | Opava
  • Hynek Oberfalcer | Český Krumlov
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jiří Kaštovský | Opava
  • Zdeňka Dvořáková | Votice
  • Lenka Tichá | Loket

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku