Petice na zrušení rozhodnutí NOS AČR ve věci KOČKA CUP 2012
90 podpisů chybí 10

Petice na zrušení rozhodnutí NOS AČR ve věci KOČKA CUP 2012

Autor: Jiří Mičánek | vloženo: 13.03.2014 | 90 podpisů
Sdílejte s přáteli

 

Žádáme tímto nejvyšší představitele AsK ČR (tj. Prezidium), aby zrušilo rozhodnutí NOS AČR, které bylo vydáno pod číslem 1/2014 dne 5.3.2014 ve věci "Kočka Cup 2012" a to zejména z následujících důvodů:

a) Sám pořadatel přiznal způsobení této události a vysvětlil, jak k celé situaci došlo

b) Petr Zelinka vždy jednal korektně a to způsobem, aby ani nepoškodil a ani nezvýhodnil jakéhokoli účastníka. Zároveň také nikdy hrubě neporušil jakákoliv nařízení či pravidla

c) Domníváme se, že se tímto odstartuje nekonečná řada sporů, která zaneprázdní DK, NOS a Prezidium AsK natolik, že nebude zbývat čas na věci důležité, kterých máme k řešení spoustu

d) Tento spor ostartovalo udání, které bylo pouze recipročním krokem na fakt, že nebylo vyhověno žádosti o ostaršení pro přechod do třídy FC/KZ jezdci, který je synem udávajícího. Takovéto chování by nemělo být AČR v žádném případě akceptováno, protože pouze narušuje vztahy v kartingovém sportu, nemá žádný přinos a je velmi špatným signálem pro závodníky a jejich partnery

e) Nebyla způsobená žádná škoda na zdraví ani majetku

f) NOS dostatečně nepřihlédl k povaze podniku, který má spíše povahu zábavního setkání, nikoliv závodu. To dokazuje i fakt, že v minulosti tento závod navštívilo mnoho mediálně známých osob, které nikdy ani licenci nevlastnili

g) V neposlední řadě ztrácí za toto banální pochybení AsK AČR na 8 měsíců (celou sezónu) osobu, která je nejschopnějším ředitelem a zároveň je celou kartingovou veřejností vnímána jako osoba s velkým mravním i profesním kreditem v oblasti kartingu

 

 

 

 

Komu bude petice předána: Prezidium AsK ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 23

25. 03. 2014 | Emil Minář | Fr.Lázně
Mimochodem víte někdo na "první dobrou" kdo je to ten ASN? Ale letošní ročenka už bude určitě srozumitelnější, proto ji tak dlouho připravují!
+0 | -0
doporučit +
25. 03. 2014 | Emil Minář | Fr.Lázně
To HANA ze Žiliny: <br />Hrajete si na obhájkyni AČR,a jejich legálního rozhodnutí, budiž. Tak nám prosím vysvětlete: <br />A) Proč dostal Petr Zelinka (před tím netrestán) ze škály trestů zrovna ten skoro nejvyšší? <br />DŘ čl.3.2 .........,následující sankce uvedené v pořadí dle vzestupné závažnosti: <br /> a) Důtka <br /> b) Pokuta <br /> c) Časový trest <br /> d) Vyloučení <br /> e) Zákaz činnosti <br /> f) Diskvalifikace <br /> <br />B) Která pravidla máme změnit? Petr Zelinka nebyl potrestán podle pravidel Kočka Cupu, ale pravidel AsKAČR (podle DŘ, že porušil OŘ čl.3.6). Možná by měl mít DŘ výklad, za co který trest bude udělován, aby nemohl být zneužíván. Např.: Za podpis této petice bude udělen trest pokuty 1000,-Kč. To by bylo pro rozvoj motokárového sportu dobré, protože dle DŘ čl.3.4.3. Finanční prostředky vybrané ASN na pokutách slouží k rozvoji a podpoře organizace sportovních podniků v působnosti ASN. <br />
+0 | -0
doporučit +
25. 03. 2014 | Oldřich Blaha | Moravská Třebová
Velký dík panu Mičánkovi a ostatním, kteří se připojili k této petici. Měl by to být počátek řešení mnoha dalších problémů českého KARTINKU a není jich zrovna málo.
+0 | -0
doporučit +
23. 03. 2014 | Jan Pilát | Český Brod
Rozhodnutí NOS je pouze potvrzením toho, že poctivost, pracovitost a odbornost prohrávají v zákulisních mocenských bojích a pletichách. Petra Zelinky si velmi vážím pro vše, co pro karting udělal. <br />Na rozdíl od těch, kteří o něm rozhodují.
+0 | -0
doporučit +
23. 03. 2014 | Hana Landová | Žilina
Ahoj Boďo, :-) <br />Je škoda že se sahá k petici pro to aby se zlegalizovalo ppruseni pravidel. A jeste ne stylem vsem stejně. <br /> <br />Skoda ze český karting radeji nejde cestou jejich upravy a napravy :-) <br /> <br />Uz jsem vyjádřil a pochybnosti o adekvatnosti trestu vzhledem k typu akce. Mrzí me ale zr misto toho aby se pravidla respektovala nebo alespon cetla hledaji se cesty jak je obejit. Tak si je zruste uplne a nebude jak vymahat jejich dodrzovani. <br /> <br />Kaeting je moje srdecni zalezitost, ale takhle se v nem lidem proste libit nemuzr. <br /> <br />Ale osobne nejsem zainteresovana a cim dal tim vic vim ze ani uz nechci. Tak vam vsem kdo jste petici podporili preji uprimne aby ta pravidla jednou sami nepotrebovali dodrzet. <br /> <br />Pro me je to smutne uzavrena kapitola!
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2014 | Josef Bodurek | Sokolov
Moc zdravím Petra a věřím že rozum zvítězí .Boda <br />Děkuji p.Mičánkovi že vymyslel tuto akci a plně ji podporuji <br />Bodurek Josef
+0 | -0
doporučit +
18. 03. 2014 | Libor Žůrek | Frýdek-Místek
Pokud bde potřeba podpořit více, jdu do toho. Petra jsem zažil mimo jiné celou sezónu na Rotax Euro- špičková práce na evropské úrovni.....
+0 | -0
doporučit +
17. 03. 2014 | Hana Landová | Žilina
Super. Jsem moc ráda že mi rozumíte. To je presné. Je spatne pristup a odbornost. A to by mel karting ocekavat od acr ze zajisti. Dekuju
+0 | -0
doporučit +
16. 03. 2014 | Jiří Němeček | Liberec
Osobně děkuji paní Landové za odborný výklad. Ale oprostím-li se od psaných pravidel a zákonů, musím se zeptat, jestli v této zemi NENÍ NĚCO ŠPATNĚ, když je oblíbený, vstřícný a přímý člověk, za svou ochotu a pomoc TRESTÁN. A navíc těmi, kteří by se NIKDY podobně neangažovali ?
+1 | -0
doporučit +
16. 03. 2014 | Hana Landová | Žilina
Naprosto souhlasím s panem Němečkem- přesně vystihl - připojuji co může/musí komise dělat. Mohli udělit pokutu až do 50000 Kč, mohli zakázat činnost třeba jen na měsíc... <br /> <br />4.6. Disciplinární komise AsK AČR <br />4.6.1. Disciplinární komise Asociace Kartingu Autoklubu České republiky (dále jen „DK“) je <br />řádnou komisí AsK AČR v čele se jmenovaným předsedou a místopředsedou. <br />4.6.2. Předseda DK k projednání jednotlivých disciplinárních přestupků jmenuje další členy <br />DK pro daný případ dle vlastního uvážení a dle povahy přestupku. <br />4.6.3. Žádný z členů DK jmenovaných pro daný případ nesmí být v jakémkoliv vztahu <br />k projednávané věci nebo jejím účastníkům. O případné námitce podjatosti směřující <br />proti členovi DK rozhoduje předseda DK. Pokud je v projednávaném případě dána <br />podjatost stávajícího předsedy DK, jmenuje jiného předsedu DK ad hoc rozhodnutím <br />Výkonný výbor AsK AČR, jenž také rozhodne o případné námitce podjatosti. <br />Výkonný výbor AsK AČR může v takovém případě rozhodovat per rollam. <br />4.6.4. Řízení před DK se zahajuje na základě návrhu od činovníků sportovního podniku nebo <br />z iniciativy členů Výkonného výboru AsK AČR. V případě stížnosti od soutěžícího <br />nebo jezdce je tato v první instanci posouzena příslušnou odbornou komisí, která <br />rozhodne o jejím případném postoupení DK. <br />4.6.5. DK je oprávněna vypracovat si interní sazebník pokut za standardní přestupky. <br />V takovém případě je tento sazebník po schválení Výkonným výborem AsK AČR <br />publikován na internetových stránkách Autoklubu ČR. <br />4.6.6. DK je oprávněna v případě zjištění disciplinárních přestupků ve smyslu tohoto DŘ: <br />Oficiální dokument KARTING <br />AsK AČR Disciplinární řád 2013 <br />6 www.autoklub.cz <br />4.6.6.1. Uložit držiteli jakékoliv licence ASN, zejména jezdci, soutěžícímu, řediteli závodu, <br />tajemníkovi závodu nebo jinému činovníkovi jakýkoliv trest dle tohoto DŘ nebo <br />MSŘ. <br />4.6.6.2. V případě ukládání trestu pokuty je DK oprávněna uložit tento trest do výše 50.000,- <br />Kč. <br />4.6.6.3. Uložit osobám uvedeným v čl. 4.6.6.1. trest zákazu činnosti (národní nebo <br />mezinárodní) na dobu nejvýše jednoho roku. <br />4.6.7. DK nemá právo svým rozhodnutím přímo měnit již schválené výsledky jakéhokoliv <br />závodu, avšak k jejich změně může dojít v důsledku jejího rozhodnutí o uložení <br />disciplinárního trestu. <br />4.6.8. DK projedná všechny případy do 60 dnů od doručení podnětu, nejpozději do konce <br />příslušného kalendářního roku. <br />4.7. Národní odvolací soud AČR <br />4.7.1 Národní odvolací soud Autoklubu ČR (dále jen „NOS“) je disciplinárním orgánem <br />nejvyšší instance, s výjimkou případů podléhajícím pravomoci Mezinárodního <br />odvolacího soudu FIA. <br />4.7.2. Předseda NOS je volen Valnou hromadou Autoklubu ČR na funkční období 4 let. <br />4.7.3. Předseda NOS k projednání jednotlivých případů jmenuje další členy NOS pro daný <br />případ dle vlastního uvážení a dle povahy případu. <br />4.7.4. Žádný z členů NOS jmenovaných pro daný případ nesmí být v jakémkoliv vztahu <br />k projednávané věci nebo jejím účastníkům. O případné námitce podjatosti směřující <br />proti členovi NOS rozhoduje předseda NOS. Pokud je v projednávaném případě dána <br />podjatost stávajícího předsedy NOS, jmenuje jiného předsedu NOS ad hoc <br />rozhodnutím Prezídium Autoklubu ČR, jenž také rozhodne o případné námitce <br />podjatosti. Prezídium Autoklubu ČR může v takovém případě rozhodovat per rollam. <br />4.7.5. ASN jmenuje tajemníka NOS. <br />4.7.6. V případě ukončení činnosti stávajícího předsedy NOS před vypršením jeho funkčního <br />období jmenuje nového předsedu Prezídium Autoklubu ČR s podmínkou dodatečného <br />schválení Valnou hromadou Autoklubu ČR. <br />4.7.7. NOS je oprávněn v případě zjištění disciplinárních přestupků ve smyslu tohoto DŘ: <br />4.7.7.1. Uložit držiteli jakékoliv licence ASN, zejména jezdci, soutěžícímu, řediteli závodu, <br />tajemníkovi závodu nebo jinému činovníkovi jakýkoliv trest dle tohoto DŘ nebo <br />MSŘ. <br />4.7.7.2. Uložit osobám uvedeným v čl. 4.7.7.1. trest zákazu činnosti (národní nebo <br />mezinárodní) až na dobu 3 let. <br />4.7.7.3. Uložit osobám uvedeným v čl. 4.6.7.1. trest diskvalifikace. <br />4.7.8. NOS nemá právo svým rozhodnutím přímo měnit již schválené výsledky jakéhokoliv <br />závodu, avšak k jejich změně může dojít v důsledku jeho rozhodnutí o uložení <br />disciplinárního trestu. <br />4.7.9. NOS projedná všechny případy nejpozději do 30 dnů po doručení podnětu. <br /> <br />Naprostým neštěstím je, že v DK jsou advokáti, kterým je karting zcela cizí. Michala Hinka znám. Je to můj bývalý kolega. Je to fakt výborný právník - expert na nemovitosti. Jenomže o motokáry se nazajímá dost na to, aby mu záleželo na tom, jestli se tento sport u nás bude nebo nebude rozvíjet. A TO JE TÉMA NA PETICI NEBO NA VÝZVU VŮČI AČR, TO NEROZHODUJE ANI VV - DK ANI NOS NEHLEDAJÍ JAK KARTING POZVEDNOUT PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ROZHODNUTÍ. AČR NEŘEŠÍ LOKÁLNÍ VERZI ROČENKY ABY BYLA PRO KARTING POMOCÍ A NE KOMPLIKACÍ A NEŠKOLÍ ČINOVNÍKY, ABY SI UVĚDOMOVALI DOPADY SVÝCH ROZHODNUTÍ. <br /> <br />PETR TO MYSLEL URČITĚ DOBŘE A KOČKA CUP JE URČITĚ SUPER LEGRACE A PROMO A JE PRO NĚJ ŠTĚSTÍM-NEŠTĚSTÍM, ŽE SI HO ZAHRNUL AČR DO KALENDÁŘE. <br /> <br />NEVÍM JAKÉ SPORY MĚLI TI KLUCI NEBO JEJICH TÁTOVÉ S KARLEM, ALE TOHLE ŘEŠENÍ, KTERÉ KAREL PŘIJAL SPUSTILO POSTUP, KTERÝ OD KARTINGU SPOUSTU LIDÍ ODRADÍ. <br /> <br />JEE ŠKODA, ŽE EMOCE PŘEVLÁDLY NAD ÚVAHOU O DŮSLEDCÍCH. <br /> <br />PRO MICHALA HINKA - BUDE-LI TO NĚKDY ČÍST... MICHALE, KARTING JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI JAK VSTOUPIT DO MOTORSPORTU NEBO SE JEN VYŘÁDIT A NAUČIT SE REFLEXY PRO BUDOUCNOST - PRO NORMÁLNÍ PROVOZ. VE SVĚTĚ JE SUPER PODPOROVANÝ A U NÁS BOHUŽEL FINANČNĚ ANI JINAK NENÍ RESPEKTIVE JEN VELMI VELMI SKROMNĚ. DLOUHODOBĚ TRPÍ MALOU MEDIÁLNÍ POZORNOSTÍ A MALOU POZORNOSTÍ AČR VŮBEC. NO A TĚCH PÁR NADŠENCŮ CO V NĚM JE SI OKOLO SILVESTRA PŘIJDE ZAŘÁDIT NA KOČKA CUP. JE TO OJEDINĚLÝ ZIMNÍ ZÁVOD. NEMÁ MNOHO OBDOB, JESTLI VŮBEC NĚJAKOU V EVROPĚ A NA SVĚTĚ. JEZDÍ TAM RÁDY I HVĚZDY JAKO ROMAN KRESTA NEBO JULIUS GÁL NEBO OLGA LOUNOVÁ NEBO DANIEL LANDA NEBO DALIBOR GONDÍK A OTAKAR BROUSEK ML. A DALŠÍ A DALŠÍ <br /> <br />OSM MĚSÍCŮ ZÁKAZ ČINNOSTI JE JEDNA SEZÓNA A VELMI PRAVDĚPODOBNĚ KONEC ČINNOSTI KLUKŮ V TOMTO SPORTU. <br /> <br />OSM MĚSÍCŮ ZÁKAZ ČINNOSTI PRO PETRA ZELINKU KTERÝ KARTINGU OBĚTOVAL VELKOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA V TÉTO SOUVISLOSTI JE OPRAVDU NEROZUM. NAMÍSTO TOHO, ABY BYLA ČINOVNÍKŮM DÁNA DOSTATEČNÁ INFORMAČNÍ PODPORA, ŠKOLENÍ O JEJICH PRAVOMOCÍCH A ODPOVĚDNOSTECH ATD. <br /> <br />FORMÁLNÍ POSTUP ZCELA JISTĚ SPRÁVNÝ. VÝSLEDEK ZCELA JISTĚ POCHYBNÝ <br /> <br />HANKA
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 90 (+4 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Aleš Holan | Zvole
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miloslav Šíp | Linhartice-Moravská Třebová
 • Marcela Šípová | Linhartice-Moravská Třebová
 • Lukáš Řasa | Praha
 • Jan Pilát | Český Brod
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Pícha | Zeleneč
 • Oldřich Blaha | Moravská Třebová
 • Jan Ulč | Praha
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?