PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!
578 podpisů

PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!

Autor: Start Vršovice | vloženo: 23.09.2016 | 578 podpisů
Sdílejte s přáteli

Proluka je nezastavěné místo mezi Moskevskou a Krymskou ulicí. MČ Praha 10 dne 4. 2. 2013 prodala pozemky patřící městu firmě Magnolia Invest, která zde plánuje stavbu dvou budov Carnea a Magnolia.  Máme odůvodněné obavy, že obě stavby naruší charakter, atmosféru a fungování čtvrti, přinesou zhoršení kvality života místním obyvatelům, snížení hodnoty okolních nemovitostí a znemožní konání desítek občanských aktivit, které za posledních pět let přinesly do této čtvrti nový život.

 

Hodnoty místního genia loci, tak jak jej vnímáme, jsou zejména:

- Parkové ostrovy zeleně na křížení ulic
- Malá parcelace a malé měřítko jednotlivých staveb
- Nepravidelnosti v uličních čarách
- Pitoresknost, určitá míra nahodilosti díky prorůstání starších a novějších částí zástavby
- Kaskádovitost, svažitost
- Zástavba kopírující nikoli vyrovnávající výšky terénu
- Zachovalé staré zbytky zídek a schodů
- „Kočičí hlavy” v ulicích
- Klidná rezidenční čtvrť

 

Cíl petice:

Požadujeme, aby Hlavní město Praha a MČ Praha 10 jako účastníci řízení vznesly námitky k ochraně zájmů obce a svých občanů (zejména paragraf 89 odst. 4 stavebního zákona).

Konkrétně, aby jako účastníci řízení požadovali:

 

PROBLÉM DOPRAVA

1.  aby v zájmu obyvatel nedošlo k dalšímu dopravnímu zatížení Krymské ulice a bezejmenné ulice (spojující Moskevskou a Krymskou),

2.  aby nedošlo ke zvýšení dopravního zatížení v lokalitě a tím zvýšení hluku a znečištění ovzduší,

 

PROBLÉM DEVASTACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

3.  aby byl zachován veřejný prostor v podobě, která umožňuje jeho aktivní využívání obyvateli (neboť veřejný prostor redukovaný na nástupní plochu do komerčních prostor parteru stavby slouží jen účelům těchto komerčních prostor a nikoli občanům),

 

 PROBLÉM ZELEŇ

4.  aby byla zachována zeleň v podobě, která slouží k odpočinku, zlepšuje ovzduší a mikroklima, pozitivně působí na psychiku, aby nebyla jen zkrášlením projektu stavebníka, ale měla místotvornou funkci,

5.  aby stavební úřad zamítl zástavbu budovou Carnea, i obdobnou budovou, pokud by měla dosahovat až k hraniční linii s ulicí Krymskou v důsledku čehož by zcela zanikla vzrostlá zeleň na místě, kde tvoří součást místního genia loci v průhledu Krymskou,

6.  aby na způsob využití a úpravy pozemcků (patřících obci) „vršovického tržíčku“ proběhla architektonicko krajinářská soutěž na podobu všestranně využitelného veřejného prostoru a zeleně,

7.  aby byl stavebník zavázán výsledek této soutěže respektovat,

 

PROBLÉM CHARAKTER A OBJEM BUDOVY

8.  aby Hl. m. Praha a MČ Praha 10, jako účastníci řízení, odmítli blokovou zástavbu území mezi Krymskou a Moskevskou, monolitickou stavbou Magnolia a prosazovali prostupnou, rozmanitou a členitou zástavbu s různou výškou

9.   aby  Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, vyžadovali omezení výšky zástavby směrem do Krymské ulice a prosazovali respektování rozdílu výšek Moskevské a Krymské ulice. (stavba, která naváže na římsy domů  v Moskevské, je více než o dvě patra vyšší oproti zástavbě v ulici Krymská!)

10.  aby odmítli využití parteru pro supermarket a předcházeli tak dopravní zátěži a likvidaci malých obchodů.

11.  aby vyzvali stavebníka k přepracování projektu z důvodu celkové nevhodnosti a necitlivosti ke svému okolí a doporučili stavebníkovi uspořádat architektonickou soutěž ve spolupráci s komorou architektů

12.  aby Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, využili všech procesních práv k tomu, aby prosazovali výše uvedené požadavky (1. – 11.) — to včetně soudního přezkumu případného rozhodnutí, které by uvedené požadavky nerespektovalo.

 

Petiční výbor:

Kateřina McCreary, bytem Charkovská 18, Praha 10 (oprávněná jednat jménem petičního výboru)

Daniel Walter, bytem Kodaňská 28, Praha 10

Pavla Le Roch, bytem Estonská 4, Praha 10

Aktuality

08.11.2016 13:54

Vážení a milí,

děkujeme Vám za dosavadní podporu a podepsání petice za regulaci výstavby v Proluce.

V elektronické verzi má petice přes 400 podpisů, v tištěné verzi dalších cca 400 podpisů, celkem tedy již přes 800.

Pravidelně nyní sledujeme termín zahájení územního řízení a budeme Vás informovat, jakmile dojde k nějakému vývoji.

Ještě ke komentářům: ano, víme, že stavbě již nejspíš nezabráníme, jde nám především o její charakter, tak aby nezničil genia loci naší čtvrti.

Se srdečným pozdravem,

Váš Start Vršovice a petiční výbor

 

Komu bude petice předána: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 51

Zatím žádné komentáře.

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 578 (+32 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Schneeweiss | Lelekovice
 • Hana Schneeweissová | Hlavní město Praha
 • karolina postolková | Hlavní město Praha
 • Pavel Ondruch | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Věra Kubičková | Praha
 • Milan Kudrna | Praha
 • Ondřej Swaczyna | Prague
 • Petr Horešovský | Praha
 • Dagmar Zájedová | Praha 10
 • Veronika Cetlova | Praha 10
 • David Chott | Prague
 • Iva Jurkovičová | Praha
 • Dominika Čermáková | Sibřina
 • Jitka Haráková | Praha
 • Milan Prokop | Praha
 • Kateřina Pietrasová | Praha
 • Anna Horáková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • david richters | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucia JASENCAKOVA | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Králová | Praha
 • Marek VACHULE | Praha 10
 • Jan Blahota | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Teplanská | Praha
 • Kateřina Seltenreichová | Praha 7
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marcela Bártová | Praha 9 Čakovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Weberová | Praha 4
 • Libuše Kratochvílová | Praha
 • Luboš Zajíc | Praha 10
 • Pavla Zajícová | Praha
 • Přemysl Brýl | Praha 2
 • Petra Králová | Praha
 • michaela konárková | Praha
 • Renáta Žabová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martina Mandová | Praha 10
 • Michaela Sedláčková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Jechová | Praha 2
 • Miroslav Vrábel | Praha
 • ROBERT MELO | PRAHA 10
 • Ivana Pýchová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ilona Peňásová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Turková | Praha 10
 • Janka Šiňanská | Praha
 • Miroslav Papšák | PRAHA
 • Eva Krejčová | Praha 9
 • Jakub Vítovský | Praha 4
 • Martina Viková | Praha
 • Jana Viková | Praha
 • Karel Kunc | Praha
 • Tereza Viková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ladislav Janovec | Praha
 • Pavel Beneš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Mruzková | Praha
 • Jan Čížek | Praha
 • Renata Lintnerová | Praha
 • Marcela Steiglová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Blanka Čechová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kevin Buckley | Prague
 • Petra Simkova | Prague
 • Jiří Marek | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lukáš Marek | Praha 4
 • Aleš Burda | Praha
 • Eva Schneedorferová | Jinočany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Šálek | Praha 3
 • Miroslav Svatoš | Praha
 • Vendula Pavlíčková | Uherské Hradiště
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karolina Rossi | Prague
 • Tereza Novotná | Praha
 • Kateřina Moravcová | Praha 3
 • Martin Patera | Prague
 • Tereza Rousová | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Richard Jaroš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Anna Tolarová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivana Altnerova | Praha
 • Hana Miňovská | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Hana Synková | Praha
 • Ivan Šrek | Praha
 • Robert Makula | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Alena Snelling | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Edvard Rejthar | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Synecká | Praha
 • David Herink | Praha
 • Petra Věžníková | Praha
 • Matěj Novák | Praha
 • Alžběta Skálová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ilona Vacková | Praha
 • Jana Hlavacova | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Dráský | Praha
 • Vendula Zárubová | Praha
 • Zbyněk Fiala | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Klaudie Nikolajenková | Praha 10
 • Lubomír Růžička | Praha
 • Anna Velková | Praha
 • Ludmila Zouharová | Praha
 • Kateřina Zouharová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marie Schneiderová | Praha 4
 • Veronika Dedejová | Praha
 • Robin Karel Popper | Praha
 • Michaela Freeman | Prague
 • Lenka Blechová | Prag
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Roman Zaoral | Praha
 • Daniel Soukup | Olomouc
 • Lukáš Kos | Rychnov nad Kněžnou
 • Eva Holoubková | Plzeň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Aneta Kračmarová | Praha 10
 • Marta Ricci | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Monika Červená | Brno
 • Marie Kolisková | Praha
 • Molly E | Praha 2
 • Martin Morava | Praha 8, Dolní Chabry
 • Věra Dumková | Praha
 • Pavel Kryl | Praha
 • Pavla Mrlíková | Bořanovice
 • Petr Škvařil | Prague
 • Veronika Krajíčková | Praha
 • Tomáš Jirsa | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Axmannová | Praha 9
 • Karel Psota | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • František Hodulák | Vsetín
 • Zuzana Dumková | Praha
 • Jiří Fiala ml. | Vsetín
 • Lenka Fialová | Vsetín
 • Tomáš Venera | Praha 10
 • Tereza Kosnarová | Praha 10
 • Zdeněk Doležal | Praha
 • David Feda | Buštěhrad
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Soňa Jakl | Praha
 • Marketa Kachynova | Prague
 • Radka Libá | Praha
 • Daniel Storch | Praha
 • Pavel Zezulka | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Libor Štolc | Praha 6
 • Silvie Cinková | Praha
 • Samuel Solodar | Prague
 • Hana Soukeníková | Praha
 • Martin Kraus | Praha
 • Frantisek Studnicka | Praha
 • Petr Stejskal | Praha 11
 • Marcela Valta | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Margareta Turčínová | Usti nad Labem
 • Martin Mooz | Jaroměřice
 • Jan Pazdirek | Brno
 • Simona Hloušková | Praha
 • Marcus Pazdírek | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Bešková | Přeštice
 • Anežka Beranová | Prague
 • Renata Giuliani Jirasova | Praha 5
 • Martin Jiras | Praha
 • Lucie Charvátová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Bešková | Přeštice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Pilař | Havlíčkův Brod
 • Kamil Milić | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Mariana Horáková | Praha 10 - Vršovice
 • Pavlína Burešová | Vlašim
 • Lucie Charvátová | Praha 10
 • Petr Kovář | Praha 10
 • Naďa Straková | Praha
 • Josef Matyáš | Praha
 • Ivana Matyášová | Praha
 • Helena Davidova | Prague
 • Kateřina Hikadová | Praha
 • Marketa Hajska | Praha 10
 • Pavla Váňová Černochová | Plzeň
 • Jan Dušek | Kroměříž
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Mottlová | Milín
 • Sabina Ester Polak | Praha
 • Alena Dvořáková | Praha
 • Radek Smid | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tereza Rambler | Jablonec nad Nisou
 • Hana Kellermannová | Plzeň
 • Amin S | Prague
 • Lukáš Beran | Praha 1-Staré město
 • Kateřina Tichá | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Klíner | Praha
 • Helena Tůmová | Praha
 • Marcela Tůmová | Praha
 • Martina Bechyňová | Praha
 • Judita Matyášová Matyášová | Praha
 • Michal Czinner | Praha
 • Klára Antošová | Mutěnice
 • Michal Šmíd | Praha
 • Ondřej Michálek | Praha
 • Josef Wiessner | Praha
 • Filip Mertl | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • david kubik | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Klusáková | Praha 3
 • Martin Veselka | Liberec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Bryan Hogan | Praha 10
 • Jana Hogan | Praha 10
 • ŠIMON Miloš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Drbalova | Praha
 • Miroslav Krist | Beroun - Zdejcina
 • Michaela Striová | Praha 101
 • Kristýna Hájková | Praha 9
 • Žaneta Flečková | Praha 10 - Vršovice
 • Mirka Klesalová | Praha
 • Klara Flekova | Praha
 • Norbert Šimon | Praha 10
 • Natálie Malcová | Praha
 • Pablo Kornfeld | Praha 10
 • Kamila Mazalová | Praha 10
 • Vladimir Sandrik | Praha
 • Zuzana Fazekášová | Praha
 • Claudia Nasliová | Praha
 • Kateřina Mesdag | Prague
 • Petra Jebavá | Praha 10
 • Sylvie Misconiová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Kota Rolnik | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniela Vykoupilova | Praha
 • Martina Vodičková | Praha 10
 • zina hamon freundova | Praha 2
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vanessa Parik martin | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Zadražil | Prague
 • Anna Tausingerová | Praha 2
 • tim addison | Praha
 • George Steve | Praga
 • Alla Klimova | Praha 7
 • Ondřej Sýkora | Prague
 • Michal Balaz | Praha
 • David Nováček | Zlín
 • Ivana Prokopová | Praha
 • Awatif Jabová | Praha
 • Kristýna Holubová | Praha
 • Petr Horák | Praha 10 - Vršovice
 • Veronika Langová | Praha
 • Jana Jiskrová | Praha 10 - Vršovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Konigsmark | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniil Lukjanov | Прага
 • Marta Erbenová | Praha
 • Kryštof Zelenka | Praha
 • Viktor Stržínek | Praha 10
 • Martin Němec | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lukáš Klesal | Praha 10
 • Ivana Lokajová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Hanzal | Praha
 • Jiří Sedláček | Praha 2
 • Artem Titov | Prague
 • Elena Vavilchenkova | Prague
 • Lenka Doubravská | Praha 10
 • Ladislav Uher | Praha
 • Matěj Opočenský | Praha 10
 • Michaela Charvátová | Praha
 • tomáš sochor | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Paleček | Prague
 • Helena Stejskalová | Praha 10
 • Linda Brouckova | Prague
 • Pavel Burdych | Praha 10
 • Darina Fazekasova | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Šárka Sedláčková | Praha 2
 • Jiří Kloz | Praha 10
 • Jakub Miček | Příbram
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Peter Bulak | Praha 10
 • Pavlína Vopeláková | Kleneč
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kamila Broulíková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucia Molnarova | Nove Zamky
 • Barbora Klozová Velehradská | Praha 10
 • Tana Padourova | Praha
 • Vladimír Kosík | Praha
 • Kateřina Peikerova | Prague
 • Tereza Pavelkov8 | Praha
 • Pavlina Gatarikova | Praha
 • Adela Vojtikova | Praha
 • David Pluhař | Praha 4
 • Vojtěch Drahorád | Kokořín
 • Věra Rasochová | Brno
 • Petr Voříšek | Praha
 • Zuzana Hanáková | Praha 2
 • Ráčková Zdeňka | Praha
 • magdalena polakova | praha
 • Ivana Řezníčková | Praha
 • Radka Blahoutova | Praha
 • Juanita Kansil | Praha
 • Marcela Šiková | Praha
 • Petra Ben Messaoud | Praha 10
 • Bronislava Bartoňová | Praha
 • Josef Richtr | Praha
 • Petra Tůmová | Praha
 • Klára Čížková | Praha
 • Ondřej Anděra | Prague
 • Libuše Zárubová | Praha
 • Veronika Černá | Praha
 • Jiří Nykl | Praha 4
 • Vítězslav Beneš | Praha
 • Ivo Urbánek | Praha 10
 • Filipa Amim | Praga
 • Daniel Sedláček | Prague
 • Eugen Scheuch | Praha
 • Monika Vachulková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martina Jajtnerova | Praha
 • Čestmír Dolejšek | Praha
 • Barbora Guzdková | Praha
 • Eva Kesslová | Praha 9
 • Daniela Zengerle | Prague
 • Anna Říhová | Praha 3
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jindřich Dolanský | Praha
 • Roman Martinek | Praha
 • Tomáš Němec | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Antalíková | Praha
 • Filip Špaček | Praha
 • Marie M. Škrobáková | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Adam Rippl | Praha
 • Alena Müllerová | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Andřejovič | Praha
 • Ondřej Linc | Praha 10
 • Tomáš Blažek | Svoboda nad Úpou
 • Michaela Nohejlová | Lysá nad Labem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslava Šustrova | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marek Kalman | Praha
 • Pavlina Jirikova | Praha
 • Petra Kratochvílová | Praha
 • Jan Kaiser | Prague 10
 • Hana Šilarová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ondřej Janků | Postřelmov
 • ŠTĚPÁNKA APETAUROVÁ | PRAHA 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Sylva Novotná | Praha
 • Tomas Lorenc | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • jan šušor | praha
 • Ivana Linhartová | Praha
 • Ilona Fábry | Praha 10
 • Lenka Míkovcová | Praha 10
 • veronika šrek bromová | Praha
 • Attila Szalo | Prague
 • Venuše Al Ali Tesner | Buštěhrad
 • Hana Hejkova | Praha
 • Ema Fischerová | Praha 4
 • Petr Hauzírek | Praha 3
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • David Horák | Praha
 • Anna Šebestová | Prague
 • Zdeněk Ralík | Vřesina
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • jan soukup | Praha
 • Milada Vandlíková | Praha 10 - Vršovice
 • Marika Gottwaldová | Praha
 • Jan Horvath | Prague
 • Renata Šagátová | Praha
 • Alzbeta Schmidova | Praha
 • Pavel Bokvaj | Praha
 • Alexandra Švarcová | Praha 10
 • Jitka Miková | Praha 4
 • Hana Rychetníková | Praha
 • Jan Adámek | Praha
 • ondřej vrána | Blansko
 • Ondřej Suchánek | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Simona Fiřtová | Praha
 • Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Neuwerthová | Praha
 • Zuzana Gergelova | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Šárka Bóday | Praha
 • Tomáš Vojtíšek | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Odstrčil | Praha
 • Vojtěch Hrabák | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Smid | Plzeň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Monika Hrubá | Praha
 • Petr Tureček | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Nedzad Sulejmani | Praha
 • Šárka Pavelkova | Praha
 • Eva Justichová | Praha
 • Tomáš Kočnar | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Anna Rebcová | Prague
 • Ondřej Pchálek | Praha
 • Martin Zahálka | Praha
 • Alena Vobořilová | Praha
 • Regina Kolandová | Praha
 • Veronika Lerchová | Prague
 • Jakub Michl | Prague
 • Jan Kodet | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Žaloudek | Orlické Podhůří
 • filip hrubý | Praha
 • Linda Hudec | Praha
 • Klára Zápotocká | Praha
 • Pavel Fiala | Jílové u Prahy
 • Jana Němečková | Praha 10
 • Zuzana Bártová | Prague
 • Marie Vranova | Praha
 • Petra Klapka | Praha 10
 • Zbyněk Kunc Kunc | Praha 10
 • Renata Chmelová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Magda Faltová | Praha
 • Marek Vöröš | Prague
 • Magdalena Dvořáková | Praha 10
 • Martina Štruncova | Praha
 • Lenka Štruncová | Praha
 • Joanna Mazal Žaganová | Praha
 • Miloš Mazal | Praha
 • Eva Pitrová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tamara Jovičová | Praha
 • Ondřej Rada | Praha 10
 • Lenka Stavreva | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • martin rozbroj | havířov
 • Gabriela Kobesová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zuzana Vackova | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Urban | Praha
 • Ondřej Lipenský | Hradec Králové 8
 • Juraj Bobovský | Praha
 • Mia Milgromová | Praha
 • Lukáš Michael Vytlačil | Praha
 • Kristýna Ferjenčíková | Praha
 • Tereza Adámková | Praha
 • Žaneta Stříteská | Praha
 • Milan Stříteský | Praha
 • Vojtěch Fröhlich | Prague
 • Magdalena Poplawska | Praha 10
 • Karolína Emingrová | Praha 2
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Stoček | Praha
 • Zuzana Vránová | Praha
 • Nina Marinová | Praha
 • Luboš Svoboda | PRaha 10
 • Lenka Bukovská | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Hrubý | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kveta Hawker Dubnova | Prague
 • Tereza Bartonickova | Praha
 • Jan Svrček | Praha
 • Tereza Kurovská | Praha
 • Lenka Burianová | Praha
 • Veronika Kondvárová | Praha
 • Philippe Raoul | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Kulhavá | Praha
 • Mária UHRINOVÁ | Praha
 • Josef Košťál | Praha
 • Eva Česáková | Mohelnice nad Jizerou
 • Lenka Dusilova | Praha 7
 • Tomáš Sklenář | Praha
 • Andrea Prusáková | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Vrabec | Praha 10
 • Petra Vitásková | Praha
 • Ivana Hálková | Praha 10
 • Otakar Berounský | Praha
 • Kateřina Kantorová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Helena Jura | Praha
 • Jenda Žáček | Praha
 • Radana Dungelová | Brno
 • Jakub Sverak | Praha
 • Petra Brandalikova | Praha
 • Vojtěch Tranta | Praha
 • Jakub Otčenášek | Praha 10
 • Kristina Blažková | Praha
 • Kateřina Daníčková | Praha
 • Martin Müller | Praha
 • Katerina Baxova | Prague
 • Martin Šulc | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Dynterová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marek Fanta | Prague
 • Jaromír Vondrák | Praha
 • Lenka Vocílková | Tábor
 • Jaroslav Drobny | Prague
 • Martina Polaskova | Praha
 • Denisa Václavová | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Wunschova | Praha
 • Ladislav Obrdlík | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta Kinterová | Praha
 • Marketa Prochazkova | Praha
 • Adéla Petrová | Praha 10
 • Veronika Hradčovská | Prague
 • Petr Chlumecký | Praha
 • Linda Ringlová | Liberec 1
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Vachulková | Praha
 • Jan Faix | Praha
 • Start Vršovice | Praha 10