Petice Parlamentu: ústavní žaloba na presidenta republiky
34 podpisů

Petice Parlamentu: ústavní žaloba na presidenta republiky

Autor: Lukáš Lev Červinka | vloženo: 19.07.2019 | 34 podpisů
Sdílejte s přáteli

Slovutný Parlamente,

my, občané, utíkáme se k Tobě v době nejvyšší nouze s prosbou a žádostí bys odložil své vnitřní půtky a rozpory a jedním hlasem postavil se na obranu naší demokratické Ústavy, již jsme Tvým prostřednictvím pojali za svou.

Každý občan, jemuž byla svěřena funkce ústavního činitele, stává se jejím vykonavatelem a svou činností přísluší mu naplňovat její úlohy a jejího ducha daného Ústavou a hodnotami vtělenými v náš demokratický ústavní systém. Nikomu nepřísluší by svými osobními tužbami pokřivoval ústavní obraz jím vykonávaného úřadu.

Ústava jest naší společnou národní myšlenkou vytvářející Republiku demokratickou a parlamentní, v níž trojjediná moc státní vyvažována a kontrolována jest svými prvky navzájem. Ústava ztělesňuje v sobě však rovněž společenskou naši smlouvu zavazující každého z nás, občanů, stejně jakožto všechny složky moci veřejné, kterým jsou v ústavním systému vymezeny přesné úlohy.

President republiky, jakožto hlava státu, jmenuje a odvolává členy vlády, přičemž v tomto svém počínání limitován jest parlamentní povahou naší Republiky. Tato povaha artikulována jest především ve svěření vládní moci do rukou vlády existenčně závislé na politické vůli Dolní komory Parlamentu. Role presidenta při sestavování vlády, jejích rekonstrukcích či pádech, je tak především representativní či moderující, nikdy však kreační. Stejně tak personální složení vlády závisí na politické shodě v Poslanecké sněmově, kterou presidentovi zprostředkuje předseda vlády, a nikoli na politické vůli Hradu.

V tomto smyslu hovoří jasně Ústava ve svém čl. 74 „President republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.“, ústavní tradice, ústavněprávní theorie i celá odborná veřejnost práva ústavního. President jest povinován odvolat každého člena vlády, jehož předseda vlády k odvolání navrhne. Absence lhůty neznamená přitom možnost odkládati odvolání ad infinitum, naopak symbolisuje vůli ústavodárcovu, by takové rozhodnutí presidentovo následovalo v přímé časové souslednosti s návrhem předsedy vlády. Jinými slovy, bez zbytečných odkladů, ježto mezi okamžikem návrhu odvolání a odvoláním nemá dojít k žádné další události, žádnému setkávání zainteresovaných stran, k žádnému rozhodnutí, ba dokonce ani ke zvážení takového návrhu presidentem. Slova navrhne užito je zde pouze z úcty a respektu k úřadu presidenta, jenž je hlavou státu, a jinému ústavnímu činiteli jest nehodno mu nic přikazovat, jež to značilo by stav podřízenosti hlavy státu.

Předseda vlády navrhl odvolati ministra kultury dne 31. V. 2019. Je polovina července a president stále nedošel své povinnosti a ministra neodvolal. Naopak snaží se svým jednáním zvrátit toto rozhodnutí, či ovlivnit alespoň jméno nástupce, čímž zcela jasně ingeruje do pravomoci předsedy vlády a ohýbá literu i ducha naší Ústavy.

 

My, níže podepsaní občané, vyzýváme Tě, velectěný Parlamente, bys jasně a rozhodně vystoupil na obranu našeho demokratického ústavního systému a využil svých výsostných práv dle čl. 65 odst. 2 Ústavy podati ústavní žaloby na presidenta pro hrubé porušení Ústavy.

Komu bude petice předána: Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 2

09. 09. 2019 | a a | a
retardi
+0 | -0
doporučit +
21. 07. 2019 | Bohdana Holá | Praha 10
Zastavte prosim kremelskou zombie! Nici tuto zemi a taha nas zpatky na vychod!
Premier Babis, ac se kasa, ze zaridi, vyobchoduje a dojedna, nekona, jak by mel, protoze prezidenta potrebuje.
Prosim,upomente se na sve sliby a konejte ve prospech vseho lidu!
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 34 (+4 nepotvrzené)

  • Veronika Hesová | Hlavní město Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Šárka Chocová | Chodov
  • Luděk Jelinek | Praha 8
  • Lukáš KRAMNÝ | Vsetín
  • Lenka Fairaislova | Praha 8
  • Petr Hübner | Regensburg
  • Alena Škardová | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Milan Kazdera | Liberec 3

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku