Petice pro snížení úspěšnosti na zkoušce z předmětu Výzkum v pedagogické praxi na 50%
1 podpis chybí 149

Petice pro snížení úspěšnosti na zkoušce z předmětu Výzkum v pedagogické praxi na 50%

Autor: Tomáš Pepernik | vloženo: 06.01.2021 | 1 podpis
Sdílejte s přáteli

Vzhledem ke skutečnosti, že zkoušku ze dne 6.1. 2021, která se konala ve 12:00 úspěšně nedokončilo téměř 60% studentů, byla vytvořena tato petice. Předmět Výzkum v pedagogické praxi je předmětem ze společného základu, celkem za 4 kredity. Kolektivní souhlas ve věci důležitosti předmětu zní takto: Snižme hranici úspěšnosti v tomto předmětu na 50% z důvodu podstaty předmětu, kde se zejména jedná o praktickou činnost (zprávy z výzkumů). Zkouška z teoretické části by měla být pouze formalitou k ukončení předmětu a neměly by na ni být kladeny vysoké nároky.

Komu bude petice předána: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 16

21. 01. 2021 | DAA daa |
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. PVC ramen Leuven
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | DAA daa |
Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks Aluminium ramen en deuren
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | DAA daa |
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. Ramen en deuren Leuven
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | DAA daa |
I am incapable of reading articles online very often, but I’m happy I did today. It is very well written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever stop writing. Leads
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | DAA daa |
Succeed! It could be one of the most useful blogs we have ever come across on the subject. Excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort very well. Thanks for the huge help. Lead generation
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | DAA daa |
I can’t believe focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material without a doubt. It is one of the greatest contents. Webdesign
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2021 | PGSLOT PGSLOT | BKK
Very nice article and straight to the point.PGSLOT
+0 | -0
doporučit +
20. 01. 2021 | Digital_Work Work | karachi
Today, I was just browsing along and came upon your blog. Just wanted to say good blog and this article helped me a lot, due to which I have found exactly I was looking. Leadgeneratie

+0 | -0
doporučit +
20. 01. 2021 | DAA daa |
Succeed! It could be one of the most useful blogs we have ever come across on the subject. Excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort very well. Thanks for the huge help. SEO
+0 | -0
doporučit +
20. 01. 2021 | DAA daa |
It is truly a well-researched content and excellent wording. I got so engaged in this material that I couldn’t wait reading. I am impressed with your work and skill. Thanks. Webdesign
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
  • Tomáš Pepernik | Hranice-Drahotuše

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku