PETICE proti demolici Jiránkovy vily a developingu v přírodním parku Smetanka
341 podpisů

PETICE proti demolici Jiránkovy vily a developingu v přírodním parku Smetanka

Autor: Andrea Halamová | vloženo: 03.02.2020 | 341 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE proti demolici Jiránkovy vily a developingu v přírodním parku Smetanka (Hrdlořezy, Praha 9)

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My,

níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice konstatujeme, že

- Jiránkova vila (1678) přestavěná v roce 1850 a přilehlá továrna na cukrovinky z 20. let minulého století tvoří důležitou a nedílnou část historie městské části Praha 9, která si zaslouží být zachována pro další generace;

- jsme maximálně znepokojeni platným rozhodnutím na demolici vily i industriálního objeku, stejně jako záměrem developera na tomto místě vybudovat naprosto předimenzovaný rezidenční projekt, neodpovídající charakteru místa či existující místní skromné bytové zástavbě reflektující genius loci této unikátní lokality;

- historické objekty i místo chystané výstavby se nachází na území přírodního parku Smetanka, resp.ho park obklopuje ze tří stran. Ochranu cenné lokality doplňuje i sousední funkční lokální biocentrum;

- se o záměru demolice objektů i chystaném developingu nebyla informována  veřejnost, místní obyvatelé ani volení zastupitelé. 

 

a žádáme proto, aby:

- byla chystaná demolice historicky cenné Jiránkovy vily (1678) a přilehlého industriálního areálu továrny na cukrovinky z 20. let minulého století zastavena;

- byl řádně a s účastí dotčené, široké i odborné veřejnosti záměr na megalomanský developerský projekt firmy Áté Property s.r.o. v této lokalitě projednán ve všech příslušných výborech a komisích MČ Praha 9 (především komise územního rozvoje a životního prostředí), městské radě a v městském zastupitelstvu;

- byla zadána a vypracována nezávislá studie dopadů na dopravu v klidu a vzhledem k umístění chystané výstavby uprostřed přírodního parku chráněného dle (§ 12 zák. 114/1992 Sb.) realizována i studie vlivů dopadů na životní prostředí, tzv. malá EIA;

- zvážit volenými orgány města možnost, aby historické objekty i příslušné pozemky byly vykoupeny, zachovány či uzpůsobeny vhodným způsobem pro využití občany MČ Praha 9 (funkce sociální, zdravotní apod.).


Za petiční výbor:

 

Tomáš Cvikr, Pavel Halama, Pavel Drábek, Ivetta Hlubůčková, Andrea Halamová

 

V Praze 3.2.2020


 

Komu bude petice předána: ZMČ Praha 9

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 31

25. 03. 2020 | PIEE PG SLOT | ในเมือง
very good Content ------------>PG SLOT
PG SLOT
PG SLOT
PG SLOT
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2020 | michaela schafferova | praha 9
Vámi navrhovaná budava je zcela neadekvátní charakteru okolního prostoru, rodinných domů a parku. Infrastuktura není připravena na tolik bytů, je nesmírná škoda likvidovat půdovní stavbu a zejména je nepřípustné postavit zda takto obrovskou stavu.
+0 | -0
doporučit +
07. 03. 2020 | busba phimpha phimpha | bagkok
Found suffering Fix it here >>> slotxo
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2020 | Václav Vagenknecht | Praha 3
Děláte podle mne dobrou práci. Je samozřejmě, že čas se nezastaví a ani lidské potřeby ale aspoň ten kdo o tom všem rozhoduje by měl mít i trochu širší rozhled.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2020 | Klara Kralova | Praha 9 Hrdlorezy
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2020 | Pavel Vodička | Varnsdorf
Stejný problém jsme řešili ve Varnsdorfu ohledně bývalé kinokavárny.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2020 | Vlasta Hrdličková | Praha 0
Od roku 2009 vlastníme zahrádku v ulici Mezitraťová, proto často zajdeme i dále do Hrdlořez - tento objekt (i když jsem původně nevěděla o co se jedná) se mi vždy velice líbil, i když vypadal zanedbaný. Bylo by neodpustitelné, nechat ho zlikvidovat!!!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2020 | Jana Šreinová | Praha 9
Ano , je to část historie . Bydlím tady skoro 50 let a nelíbí se mi jak se zde nakládá s původní zástavbou . Zastavuje se nesmyslně každý kousek , na kterém se ani dříve stavět nesmělo . Určitě jsem pro zachování , žádná demolice !
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2020 | Evheniy Yusyp | Praha
Dobrý den všem,
vzhledem k tomu, že pokračuje a nabývá na intenzitě kampaň proti záměru developera, založena na lžích a polopravdách, ve snaze developera a celý projekt poškodit, cítíme povinnost reagovat, a tyto často naprosté nesmysly, uvést na pravou míru.

Reakci najdete na: https://tisk.gaudi.cz/

Děkuji a přeji krásný zbytek dne
Yusyp
Gaudí s.r.o.
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2020 | Martina Jiralová | Úvaly
Snad to.bude k něčemu
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 341 (+16 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lucia Gregorová | Praha 3
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Kateřina Lednová | Praha
  • Lenka Lazarová | Praha 9
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jan Hana Hana | Praha 10
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny