Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl
379 podpisů chybí 71

Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 18.02.2018 | 379 podpisů
Sdílejte s přáteli

Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi (jiravap@praha11.cz):

Vážený pane starosto, těmito podpisy vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s předloženou podobou projektu firem CRESCON a Alborg-Development, a.s., tj. s výstavbou 5-podlažní budovy kliniky a tří 4-podlažních ubytovacích objektů, s celkem navrhovanými 311 parkovacích stáními v podzemních garážích a na terénu v území při ulici Ryšavého a Hrdličkova. S předloženým projektem nesouhlasíme z následujících důvodů:

• Nesouhlasíme s realizací této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů.

• Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby dané lokality oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly a nerespektuje požadavky MČ Praha 11, místních spolků a občanů, kteří se zástavbou dané lokality dlouhodobě nesouhlasí.

• Nesouhlasíme, aby na území s funkčním využitím VV byl uplatňován koeficient míry využití „F“, který byl pro sousední území OB získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• Požadujeme, aby míra zastavitelnosti odpovídala max. úrovni sousední funkční plochy, tj. „D“. Dále požadujeme, aby předložený záměr byl podroben posuzování vlivů na životní prostředí se zahrnutím vlivů sousedících projektů - Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu a aby dotčená veřejnost mohla vznést své připomínky.

• Máme odůvodněné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel. Již v současné době je stávající zástavba negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra. V důsledku vybudování základů a drenáže sousedícího Bytového parku Roztyly (etapa I) došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská.

• Realizací záměru dojde k významnému nárůstu dopravy - již v současné době jsou křižovatky navazujících komunikací (Ryšavého x Komárkova a Ryšavého x Hrdličkova) nepřehledné a nebezpečné. Nově vybudovaná obslužná komunikace pro kliniku z Komárkovy ul. významně dopravně a hlukově zatíží stávající zástavbu.

• Máme obavy z prohloubení deficitu parkování v okolí záměru.

• Realizací záměru dojde k likvidaci stávající zeleně a stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů zde žijících. 

Spolu s okolními záměry – Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu dojde k bezprecedentnímu vytěžení zbývajícího nezastavěného území severně od ul. Ryšavého!

Tuto petici požadujeme projednat na zastupitelstvu Prahy 11 a zohlednit při projednávání záměru v rámci MČ Praha 11.

V Praze, únor 2018, po důkladném seznámení se se studií k danému projektu dostupné zde:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly v dané lokalitě a Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:developeri-zahajili-ofenzivu-proti-roztylskym

Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území!

Aktuality

22.02.2018 10:25

Včerejší (21.2.2018) jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se nakonec nekonalo. Těsně před začátkem jsme se dozvěděli, že členové za KSČM, ODS a ČSSD nedorazí.

Takový přístup členů výboru, placených z veřejných prostředků, je neseriózní nejen vůči radnici ale i občanům a zastupitelům vč. senátora za HPP11, kteří na jednání dorazili. Ostatně i vůči pánům z firem CRESCON a ALBORG-DEVELOPMET, kteří jako jeden muž dorazili prezentovat svůj megalomanský záměr na Roztylech.

Podpisy sbírejme dál - budou předány starostovi a radě Prahy 11, která v dané věci může rozhodnout nezávisle na doporučení Výboru, jak už se bohužel několikrát stalo.

Příští jednání Výboru bude 21.3.2018.

 

15.03.2018 22:31

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaše podpisy. Meta se již snížila na pouhých 170 podpisů!

Rád bych vás pozval na veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj ve středu 21.3.2018 (Ocelíkova 1) od 18 hod, kde má být předmětný stavební záměr kliniky projednáván. Přijďte nás prosím podpořit a investorovi akce, stejně jako zastupitelům městské části sdělit Váš názor na uvedený projekt.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-30-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Případně napište předsedovi Výboru (maresjan@praha11.cz) a starostovi (jiravap@praha11.cz).

Dále bych Vás rád informoval, že na Roztylech společnost Koliba Praha chystá další pokus o zástavbu okolí restaurace Koliba. Tentokrát zde chtějí postavit 6-podlažní kolumbárium a smuteční síň doplněnou administrativou:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/stavba-smutecni-obradni-sine-s-kolumbariem.html

Na Výboru pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy byla včera přes protesty spolků a řady občanů  odsouhlasena rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=542:interlov-na-roztylech-je-treba-zastavet-protoze-je-pusty&catid=39:archiv&Itemid=60

O dalším vývoji kauz Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s.

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Hnutí pro Prahu 11 (hpp11.cz)

 

23.03.2018 20:40

Přestože plánovaný stavební záměr kliniky na Roztylech vyvolal pozornost médií:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-roztylech-ma-vyrust-klinika-rada-mistnich-obyvatel-je-proti-20180317.html

schvalování studie zatím prochází všemi poradními orgány radnice jako nůž máslem. Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (21.3.2018), jehož členem jsou i ex-starostové D. Mlejnský a M. Šorfová, bylo přijato usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu (požadavek na zachování maxima stávající zeleně, zpřístupnění parkovacích míst veřejnosti, projednání záměru s občany apod.). Z hlediska intenzity či výšky zástavby nepadly žádné požadavky. Existující usnesení Rady a požadavky MČ Praha 11 k předchozímu projektu Nové Roztyly byly ignorovány. Nebyly rovněž vyžadovány předchozí závazky investora k omezení kapacity sousedící bytové části projektu (Bytový park Roztyly).

O skandálním průběhu jednání Výboru jsme napsali zde:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=599:vybor-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-podporuje-devastaci-jizniho-mesta-betonovanim

Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě městské části. Obracejte se tedy prosím na starostu a další radní: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rady.html

Mělo by též proběhnout představení projektu a projednání s veřejností – budeme vás informovat.

Podpisy sbíráme dál. Dejte prosím vědět o petici vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

23.05.2018 17:34

Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval, že petice byla předána starostovi a radním 13.5.

Děkujeme za podporu. Podpisy sbíráme dále!

15.5. Rada Městské části vydala k záměru následující připomínky (uvedeno na konci článku):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

kde kromě dodržení koeficientu zastavěnosti „E“ na dotčených pozemcích (i to je vysoká intenzivní zástavby) a posouzení kapacity křižovatek s ul. Ryšavého nepožaduje žádné další razantní zmírnění plánované zástavby. Rada rovněž doporučuje zvážit možnost napojení ul. Hněvkovská na ul. Hrdličkova.

Na náš dotaz, kdy proběhne slíbené představení projektu veřejnosti, dělá radnice mrtvého brouka.

Petici požadujeme projednat na Zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 7.6. v Centru pohybové medicíny. Zajímavá video reportáž z posledního jednání zastupitelů je zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=612:video-ze-zmc-co-my-rikame-a-co-vy-v-prenosu-online-neslysite&catid=36&Itemid=56

Dovolujeme si upozornit na náš článek o Metropolitním plánu - novém územním plánu Prahy, který bude v nejbližší době projednáván a který počítá s bezprecedentním zahuštěním (nejen) Prahy 11:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej&catid=36&Itemid=56 

Rovněž upozorňujeme na nové číslo Jihoměstských novin (pokud se vám dosud nedostaly do poštovní schránky):  http://hpp11.cz/files/jm.noviny/17.2018.JMnoviny.pdf

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz/

 

01.07.2018 08:44

Vážení spoluobčané,

jak se můžete dočíst v Klíči, radnice se naší peticí příliš nezabývala a dokonce ji odmítla projednat na jednání zastupitelstva. Stavební záměry na Roztylech budeme nicméně sledovat dále.

Rádi bychom Vás nyní upzornili na E-petici PŘIPOMÍNKY občanských spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl k návrhu METROPOLITNÍHO PLÁNU k lokalitě sídliště Roztyly:

https://e-petice.cz/petitions/metropolitni-plan-roztyly.html

Zvyšte prosím váhu našich připomínek Vaším podpisem, a to nejpozději do 24.7.

Podpořit připomínky HPP11 k MPP pro celu Prahu 11 můžete zde: https://e-petice.cz/petitions/pripominkujeme-metropolitni-plan-praha-11.html

Více o Metropolitním plánu:

pořad Nedej se: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/218562248410020-imploze-architektury

web HPP11:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=616:metropolitni-plan-prahy-mpp-komu-ku-prospechu&catid=36&Itemid=56

Rozesílejte prosím dále. Petici lze i vytisknout a pospisy sbírat fyzicky.

Děkujeme.

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s., tel. 602 126 188

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

 

 

23.01.2019 10:30

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaši podporu naší petice proti předimenzované klinice a ubytovacímu zařízení na Roztylech při ulici Ryšavého. Domníváme se, že takováto megalomanská a dopravně zatěžující stavba do středu sídliště nepatří.

Firmy Crescon a Alborg-Development svého projektu odmítají zmenšit a již jej inzerují na webových stránkách, kde nabízí i další vizualizace:

https://www.crescon.cz/cs/projekty/domov-sofie

Mrzí nás též přístup dosluhující radnice, která odmítá řešit problémy vyvolané neodborným založením 1. etapy Bytového parku Roztyly - se sesedání terénu v okolí, praskáním fasád u rodiných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská a poškozování inženýrských sítí - přípojek plynu a vodovodu (viz havárie vody 5. a 12.12.2018). Na výzvy místních občanů začal tento zhoršující se stav vyšetřovat stavební úřad Prahy 11.

Rádi bychom Vás požádali o podporu naší nové E-petice - tentokrát na podporu našich připomínek k územní studii Opatov - Na Jelenách, která může významným způsobem ovlivnit intenzitu zastavění této rozsáhlé lokality. Více zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripominek-hpp11-k-uzemni-studii-opatov-na-jelenach.html

Dodržujeme diskrétnost - Vaše emailová adresa bude před odevzdáním petičních archů vymazána.

Děkujeme za podporu a přejeme vše dobré v tomto roce.

Za Hnutí pro Prahu 11 a Zelené Roztyly, z.s.:

Aleš Kulhánek (kulhanea@volny.cz)

 

 

Komu bude petice předána: Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 31

25. 01. 2019 | Irena Lněničková Lněničková | Praha 4 - Chodov
Zaplacení kašpaři se snaží zničit životní prostředí . Lidi a zvířata na posledním místě. Na prvním pouze konta a peněženky. Pryč s nimi.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

18. 10. 2018 | Jaroslav Ruzicka | Hlavní město Praha
Neni kde parkovat.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

18. 10. 2018 | Ivana Růžička | Hlavní město Praha
Dobry den, s manželem nesouhlasíme s další výstavbou. Uz tak v okolí mame málo zelene a nehledě na to,ze neni kde zaparkovat. Jezdíme večer tak 20min než zparkujeme a to většinou jeste mimo parkoviště a barák. Však kliniku tady jednu mame, proč další ??
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

12. 06. 2018 | Andrea Bikarová | Praha 4 -Chodov
Jsem proti nastavování na Praze 11,zvěř se stoupá mezi paneláky a přichází o svůj domov,lesy,keře ,přírodu.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 06. 2018 | Richard Mádle | Hlavní město Praha
Nesouhlasím se zahušťováním Jižního Města další bytovou zástavbou.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 05. 2018 | Zdeněk Kříž | Praha 4
Jsem plně proti zahušťování výstavby na Jižním Městě.Jedna z mála dobrých věcí k bydlení je volnost a prostor.Volil jsem Hnutí pro Prahu 11 a budu jej zase volit.Jen to již vemto lépe a třeba tvrději do rukou.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 04. 2018 | Libuše Hubičková | Praha Chodov Roztyly
Je nehorázné redukovat zelené prostředí, do kterého jsme se před lety nastěhovali právě kvůli tomuto komfortu a kvůli zdraví
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 04. 2018 | Dagmar Lacinová | Hlavní město Praha
Již v současné době je zde zvýšený práh hlučnosti, prašnosti i osvitu. Výstavba centra Chodov v této lokalitě výrazně zhoršila životní prostředí. Další zástavbou dojde k dalšímu zhoršení včetně navýšení dopravy a parkování.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 03. 2018 | Igor Smrek | Hlavní město Praha
Sidliste je na zitie a nie stavanie dalsich a dalsich projektov len koli zisku. Stavajte si tam kde byvate vy a nie tu. Nechceme mat dalsich 500 aut pod oknami.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

21. 03. 2018 | Tomáš Horyna | Hlavní město Praha
Bytový soubor Na Výhledu dramaticky omezí možnosti parkování v oblasti - nastane těžko řešitelná situace.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 06. 2018 | Richard Mádle | Hlavní město Praha
Nesouhlasím se zahušťováním Jižního Města další bytovou zástavbou.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 379 (+17 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Hana Sudková | Praha 4
  • Kristýna Doudová | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Vladislava Musilová | Praha 4 - Chodov
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jana Železná | Vestec
  • Michal Malina | Praha 5
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ivana Hovorková | Hlavní město Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku