Petice proti politickým trafikám ve Frýdku-Místku
33 podpisů

Petice proti politickým trafikám ve Frýdku-Místku

Autor: Zdeněk Stolař | vloženo: 09.01.2015 | 33 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Frýdku-Místku prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo statutárního města Frýdku-Místku o zrušení 2 míst uvolněných náměstků primátora, 1 místa uvolněného radního a uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru.

V koaliční smlouvě mezi subjekty ANO a ČSSD, které tvoří koaliční většinu, byl občanům města sdělen záměr hospodárného a transparentního zacházení s finančními prostředky města. Domníváme se, že na velikost našeho města a složitost jeho agendy 4 uvolnění funkcionáři stačí – čili primátor a tři jeho náměstci. Placení většího množství uvolněných funkcionářů města je nehorázné plýtvání městskými prostředky.

Chceme to změnit. Město Frýdek-Místek tímto získá za volební období 2014 – 2018 částku minimálně 12,5 milionů Kč, které jistě může lépe využít ve prospěch všech občanů města.

 

Vzhledem k tomu, že nemůžeme jinak vyjádřit svůj nesouhlasný názor s děním zvolených zastupitelů a nedomníváme se, že bychom měli jen 4 roky trpně přihlížet rozrůstání byrokracie na radnici a nešetrnému zacházení s finančními prostředky města, požadujeme:

1. Aby zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku zjednali v této věci nápravu a zrušili zbytečně placená místa uvolněných radních a předsedů výborů.

2. Aby byli zvoleni jen takoví uvolnění funkcionáři, kteří jsou práci schopni zvládat v našem navrhovaném počtu 4 uvolněných zastupitelů.

 

Prostřednictvím této petice usilujeme o šetrnější zacházení s městskými penězi, které bylo slíbeno v předvolebních heslech hnutí ANO a také je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD. Vypadá to tak, že co bylo slíbeno, po volbách už neplatí a s tím se nemíníme smířit. Větší transparentnost se zacházení s prostředky města není v našich očích pouhé oznámení o zvýšení počtu „politických trafik“ na radnici.

 

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

 

S pozdravem  

Za petiční výbor PhDr. Zdeněk Stolař

Komu bude petice předána: Zastupitelům města Frýdku-Místku

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 6

12. 01. 2015 | Pavel Mlýnek | Frýdek-Místek
Ustavující zastupitelstvo odhlasovalo zřízení dvou pozic uvolněných zastupitelů, aniž by k tomu předcházela jakákoliv diskuse, popřípadě informace o náplni práce těchto zastupitelů. Toto je vzorový příklad nehospodárného nakládání s městskými financemi.
+0 | -0
doporučit +
10. 01. 2015 | Andrej Potoček | Frýdek-Místek
Souhlasím s reakci p.Sladkého.Věřím tomu že p.Stolář by chtěl uděšlat prospěšnou věc ale na jaký úkor.Pán Stolář podnikatel co ho trápi že se chce tak zviditelnit? Bude to určitě něco jine
+0 | -0
doporučit +
10. 01. 2015 | Pavel Sladký | F-M
Ve své podstatě s petici souhlasím, je zbytečností takto plýtvat financemi města, ale nelíbí se mi, že se na této akci chce zviditelnit pan Stolař - to mi vadí.
+0 | -0
doporučit +
10. 01. 2015 | Petr Jakobi | Frýdek-Místek
Radnice dělá z lidi pitomce. Myslí si, že občané města snesou téměř vše.
+0 | -0
doporučit +
10. 01. 2015 | Petr Honsa | Frýdek
co k tomu dodat??? není co!
+0 | -0
doporučit +
09. 01. 2015 | Renata Hrušková | Frýdek-Místek
Děkuji tímto za naději, že máme možnost vyslovit svůj názor a třeba společně uskutečnit změny, které jsou ve F-M potřeba .
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 33

Podpisový arch v PDF
  • Hynek Labaj , Ing. | Frýdek - Místek
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Martin Kožušník | Frýdek-Místek
  • Viktor Kučera | Frýdek - Místek
  • Jiři Pitucha | Frýdek - Místek
  • Lenka Gollová | Opava
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Dalibor Herman | Frýdek-Místek