Petice proti politickým trafikám ve Frýdku-Místku
33 podpisů

Petice proti politickým trafikám ve Frýdku-Místku

Autor: Zdeněk Stolař | vloženo: 09.01.2015 | 33 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Frýdku-Místku prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo statutárního města Frýdku-Místku o zrušení 2 míst uvolněných náměstků primátora, 1 místa uvolněného radního a uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru.

V koaliční smlouvě mezi subjekty ANO a ČSSD, které tvoří koaliční většinu, byl občanům města sdělen záměr hospodárného a transparentního zacházení s finančními prostředky města. Domníváme se, že na velikost našeho města a složitost jeho agendy 4 uvolnění funkcionáři stačí – čili primátor a tři jeho náměstci. Placení většího množství uvolněných funkcionářů města je nehorázné plýtvání městskými prostředky.

Chceme to změnit. Město Frýdek-Místek tímto získá za volební období 2014 – 2018 částku minimálně 12,5 milionů Kč, které jistě může lépe využít ve prospěch všech občanů města.

 

Vzhledem k tomu, že nemůžeme jinak vyjádřit svůj nesouhlasný názor s děním zvolených zastupitelů a nedomníváme se, že bychom měli jen 4 roky trpně přihlížet rozrůstání byrokracie na radnici a nešetrnému zacházení s finančními prostředky města, požadujeme:

1. Aby zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku zjednali v této věci nápravu a zrušili zbytečně placená místa uvolněných radních a předsedů výborů.

2. Aby byli zvoleni jen takoví uvolnění funkcionáři, kteří jsou práci schopni zvládat v našem navrhovaném počtu 4 uvolněných zastupitelů.

 

Prostřednictvím této petice usilujeme o šetrnější zacházení s městskými penězi, které bylo slíbeno v předvolebních heslech hnutí ANO a také je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD. Vypadá to tak, že co bylo slíbeno, po volbách už neplatí a s tím se nemíníme smířit. Větší transparentnost se zacházení s prostředky města není v našich očích pouhé oznámení o zvýšení počtu „politických trafik“ na radnici.

 

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

 

S pozdravem  

Za petiční výbor PhDr. Zdeněk Stolař

Komu bude petice předána: Zastupitelům města Frýdku-Místku

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 33

Podpisový arch v PDF
 • Hynek Labaj , Ing. | Frýdek - Místek
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Kožušník | Frýdek-Místek
 • Viktor Kučera | Frýdek - Místek
 • Jiři Pitucha | Frýdek - Místek
 • Lenka Gollová | Opava
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dalibor Herman | Frýdek-Místek
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici