Petice na podporu umístění kapličky Všech svatých na důstojném místě v blízkosti Veselské brány
52 podpisů chybí 948

Petice na podporu umístění kapličky Všech svatých na důstojném místě v blízkosti Veselské brány

Autor: Marie Jarošová | vloženo: 25.08.2017 | 52 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice na podporu umístění kapličky Všech svatých na důstojném místě v blízkosti Veselské brány a tak, aby neutrpěl její historický a duchovní význam ani její vizuální kontinuita s Veselskou bránou stejně, jak je tomu v případě kapličky u Skalické brány na druhém konci Strážnice.  

Proč jsme se rozhodli oslovit širokou veřejnost?

- Vedení MěÚ nedovolilo vyhlásit místním rozhlasem  rozmístění petičních archů na podporu místního referenda o důstojném umístění kapličky Všech svatých. Většina vedení města i zastupitelů jsou přitom praktikující křesťané

- Farnost Strážnice jednoznačně odmítla petici podpořit

Těmito likvidačními kroky ze strany vedení MěÚ je znemožněno získání potřebného počtu podpisů k uskutečnění místního referenda

Spousta Strážničanů se tak o petici do dnešního dne nedozvěděla a jiným je zase v podpisu bráněno. 

Město s občany nekomunikuje, jenom oznamuje hotová řešení, která se nikomu nelíbí.

Vážení přátelé Strážnice. Věříme, že všichni, komu není lhostejná naše historie, památky, paměť národa, ani vztah k našemu městu, ke Strážnici , tuto naši snahu podpoří.

Děkujeme.

 

O kapličce Všech svatých

Bydlíme ve Strážnici, ale mnozí z nás si ani neuvědomují, jak významné naše město kdysi bylo a jak pohnutými a krvavými dějinami muselo projít.

Tedy krátké shrnutí:

Strážnice byla jedním z nejvýznamnějších měst na jantarové stezce. Stejně jako třeba Uherské Hradiště a Olomouc.

Strážnice od slova stráž, ochrana. Obrana před nájezdy Turků a Tatarů. Byla mnohokrát vypálena, vypleněna. 

S jejím významem souvisel také výkon hrdelního práva, prováděného před oběma branami města.

Ještě za mého mládí se o našem městě mluvilo jako o „starobylé Strážnici."

V období socialismu bylo  historické jádro města zbořeno a tím zanikla jeho poetika i ucelenost.

Byl zbořen špalíček, celé ulice, většina židovské čtvrti i poslední bašty se zbytky opevnění, i když často ničemu nepřekážely a na jejichž místech nebylo už nikdy nic postaveno.

Naštěstí nám tady zbylo ještě dost historických památek, které dávný význam a důležitost našeho města  stále připomínají.

Těmi nejdůležitějšími památkami nejsou zámek. Ani věž. Ale brány, které naplňují význam názvu Strážnice. Pozůstatky středověkého opevnění,  jehož charakter ve spojení s kapličkami tzv. „poklon" vytvářejí neopakovatelné spojení,  které nemá už nikde jinde obdoby.

Kapličky před branami sloužily pocestným i obchodníkům k modlitbě před příchodem do města i po odchodu z něj.

Jsou neoddělitelnou součástí obou bran a kaplička Všech svatých, spojovaná s ženským popravištěm, je navíc jednou z nejvýznamnějších kulturních památek na území města.

Ve snaze zjednodušit ve Strážnici dopravu se v minulosti objevily dokonce snahy silničářů obě brány zbořit. 

Tehdy se obyvatelé města postavili proti a brány si ubránili.

Dnes opět čelíme snaze Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odsunout alespoň kapličku Všech svatých o 30 metrů do míst, kde bude od Veselské brány vizuálně odtržena a navíc ztratí veškerý historický i náboženský význam.  

Stane se z ní, jak podotkl jeden občan, „obyčejná kaplička, jakých tu máme aj tak dosť."

A to jenom proto, že silničáři mají vydané Územní rozhodnutí na vybudování dříve plánovaného a naprosto nesmyslného kruhového objezdu přímo před Veselskou bránou. A že MěÚ mevede, spolu s ostatními městy a obcemi od Hodonína až po Uherské Hradiště,  intenzivní jednání k vybudování velkého obchvatu podél trati. Neboť toto je pro Strážnici jediné možné řešení.

Snad se i tentokrát Strážničani semknou, kapličku na důstojném místě v blízkosti brány si ubrání a nedovolí, aby o našem městě a jeho historických památkách rozhodovalo pouze ŘSD za podpory vedení MěÚ.

Proto jsme požádali o vyhlášení Místního referenda, abychom o kapličce mohli sami rozhodnout.

- Protože ne úředníci ŘSD, ale my tady žijeme. A vážíme si historie a památek našeho města 

- Protože máme své město rádi a záleží nám na něm 

- Protože víme, že památky jsou tou největší devizou, kterou můžeme návštěvníkům města nabídnout  

- Protože když jim je nabídneme jako jednotlivé korálky náhrdelníku, z nichž každý korálek bude ozvláštněn historickým významem a příběhem, stanou se i zdrojem příjmů města 

- Protože lidé mají rádi příběhy. I historii. A kvůli nim se tady určitě zdrží na pár dnů a budou se sem zase rádi vracet.

Jenže proto, abychom o kapličce mohli v referendu sami rozhodnout, musíme v co nejkratší době shromáždit minimálně 950 podpisů pod petici.Nepodaří-li se nám to, přijde Strážnice nenávratně o jednu důležitou památku, odtrženou od brány, ke které patří. 

Přijde o historickou vzácnost, která už nikde jinde neexistuje.

Přijde o možnost, že všechny, kdo přijíždějí do Strážnice z obou směrů, přivítají středověké, naprosto ojedinělé brány a kapličky, které jsou jejich neoddělitelnou součástí.

 Zvláště skromná kaplička Všech svatých, která  byla, spolu s Veselskou bránou, na většině pohlednic města . 

Pořád ještě věřím, že Strážničani, mezi kterými je vysoké procento věřících, nedovolí, aby se tato kaplička ocitla na nedůstojném, zcela bezvýznamném místě.

Važme si, prosím, toho, co nám tady naši předci zanechali. Je to bohatství, které se nedá ničím nahradit.

 

Všichni svatí

Kaplička Všech svatých je významnou sakrální památkou. Je to kaplička tzv. „poklon", která sloužila pocestným k požehnání před příchodem i při odchodu z města. Tato vazba - brána a kaplička, dokonce na obou stranách města, je v dnešní době naprostý unikát, který se už nikde jinde nedochoval. 
Kaplička Všech svatých je navíc jednou z nejvýznamnějších kulturních památek ve Strážnici.

Její umístění nebylo vybráno náhodně. Kaplička překrývá místo, kde docházelo k velkému utrpení a bolesti popravovaných žen. Stejně, jako před Skalickou branou byl na místě, kde byli na šibenici popravováni muži, postaven kříž.

Kapličky před oběma branami měly za úkol ochraňovat nejen pocestné, ale i celé naše město. 

Kapličce Všech svatých se to až do osudného dne dařilo.

Před téměř dvěma lety ji pobořil řidič maďarského kamionu, který při příjezdu k ní překročil veškeré zákazy, které tam na sinici platily.

Zůstalo z ní jen žalostné torzo, které, schované pod plachtou, zoufale prosí o pomoc.

Přesunem o 30 metrů směrem na Veselí (to znamená cca 50 metrů od brány) by došlo k odtržení kapličky od Veselské brány a tím k naprostému zničení unikátu dvou bran s jejich kapličkami na obou koncích Strážnice. Od silnice by si jí téměř nikdo nevšiml (na vizualizaci je dokonce odstraněn jeden strom ze stromořadí, který by kapličku dokonale zakrýval) a chodník kolem silnice - tedy mezi silnicí a vizualizovanou kapličkou na návrhu MěÚ, téměř nikdo nepoužívá. Pěší chodí totiž do Penny kolem kulturního domu.
Spousta Strážničanů si kapličku přeje na původním místě. Ale i kdyby byla přesunuta o 15,5 metru přes silnici na travnatou plochu směrem ke kulturnímu domu, ocitla by se na bezpečném, dobře viditelném místě, kolem kterého denně procházejí spousty lidí a kde by byla skutečnou ozdobou a také vyhledávaným místem pro turisty. 
Navíc by tak nebyla narušena důležitá vazba mezi kapličkou a bránou. Dívaly by se na sebe.

Když máme v některých životních okamžicích velké štěstí, říkáme, že při nás stáli všichni svatí.
Ovšem nikdo se ještě nezamyslel nad tím, jak je možné, že se na této křižovatce doposud nikomu nic vážného nestalo...

Bylo by pro nás pro všechny požehnáním, kdyby Všichni svatí, kterým je kaplička zasvěcena, mohli i nadále ochraňovat křižovatku, bránu a všechny pocestné z důstojného místa na dohled bráně. 

Slavnostním vysvěcením obnovené kapličky Všech svatých by byla završena i obnovena  připomínka zde popravených žen, ochrany tohoto dopravou zatíženého historického prostoru i ochrany města samotného.

 

 

Komu bude petice předána: Mgr. Renata Smutná

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 15

07. 09. 2017 | Jiří Miklíček | Ostrožská Nová Ves
Moji předkové pochází ze Strážnice. Vždycky jsem byl na toto město hrdý, že si dokázalo udržet historickou tvář města. Budu rád, když se pro další generace uchová co nejvíce. Můj osobní názor? Kruhový objezd není řešením, řešením je obchvat.
+1 | -0
doporučit +
04. 09. 2017 | Miroslav Votýpka | Praha 4
Zachovejte co nejvíc památek z minula,protože když nezůstanou,nebudeme pokračovat ani v budoucnu.
+1 | -0
doporučit +
04. 09. 2017 | Vladimír Jaroš | Strážnice
Souhlasím, pokud by kaplička byla přemístěna dle návrhu petičního výboru.
+1 | -0
doporučit +
03. 09. 2017 | Renata Pelíšková | Hluboké Dvory
Straznicane proti tatarum jste kapsicku v historii ubránili, ale vidíte stačil jeden maďar a polovina historie ke pryč. Ochraňte tu zbylou část proti lidské hlouposti. Nesnážte se měnit historii. Věřím, že zdraví mozek vyhraje a hloupost ho neporazí.
+1 | -0
doporučit +
31. 08. 2017 | Michal Jaroš | Brno
Kaplička na svém místě vydržela stovky let. Dokud ji nějaký debil Maďar s tahačem nezbořil. A kvůli někomu takovému měnit tradice? Tradiční není jenom podoba ale i umístění. Jinak můžeme rovnou posunout i Strážnické brány aby "byly líp umístěny"
+1 | -0
doporučit +
29. 08. 2017 | JINDRA HŘIBNAKOVA | VESELÍ NAD MORAVOU
podporuju petici
+1 | -0
doporučit +
29. 08. 2017 | Jaroslav Mega | Brno
Mám za to, že by kaplička mohla klidně stát na původním místě, pokud by byl konečně vybudován obchvat Strážnice (mohlo to možná být už dávno, pokud by se stavěl obchvat místo mimoúrovňového křížení "odnikud - nikam" u Sudoměřic za 450 milionů tvrdé české měny).
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 52 (+3 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
  • Jaroslav Kašpárek | Velké Pavlovice
  • Kristýna Sochorová | Strážnice
  • Petr Müller | Plzeň
  • Marie Pavla Výstupová | Střelice
  • Eva Domanská | Veselí nad Moravou
  • Jana Miklíčková | Ostrožská Nová Ves
  • Monika Bezdekova Bezdekova | Moravsky Pisek
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Eva KRAJÍČKOVÁ | KRNOV
  • Jiří Miklíček | Ostrožská Nová Ves