Petice za obnovení dobrovolnického venčení psů v útulku ve Valašském Meziříčí pro veřejnost.
606 podpisů chybí 2394

Petice za obnovení dobrovolnického venčení psů v útulku ve Valašském Meziříčí pro veřejnost.

Autor: Denis Rychtar | vloženo: 27.04.2018 | 606 podpisů
Sdílejte s přáteli

~~Starosta Robert Stržínek ze svého facebookového profilu obhajuje rozhodnutí města tím, že při venčení pejsků zodpovídá město, respektive Technické Služby za jakýkoliv incident což samozřejmě není pravda, kde v jejich podmínkách pro venčení psů ~~XII. Podmínky pro venčení psa bod č. 9 zní: Venčitel nese od okamžiku podepsání Dohody o venčení plnou odpovědnost za svěřené zvíře a odpovídá za všechny škody jim způsobené, jak útulku, třetím osobám, na cizím majetku, tak sobě  a zavazuje se případné škody uhradit.

Dále pan Stržínek apeluje na nahlášený útok psa na dobrovolného venčitele, kdy samotný ošetřovatel pustil problémovějšího psa bez náhubku.

Pokousaná dobrovolnice žádný útok nenahlásila a o dobrovolné venčení psů měla zájem dále.

O pejskovi spekulovali že jej uspí a zanedlouho zmizel. Na facebookových stránkách byl označen za adoptovaného, ale útulek odmítá komunikovat a objasnit zda je pejsek v pořádku a zda je opravdu u nové rodiny.

Dobrovolnické venčení pejsků má velice dobrý vliv na socializaci a přípravu pro adopci pejsků.

Roky to fungovalo a z 30-ti pejsků zbylo nakonec pejsků 6.

Vyjádření útulku ve Zlíně: V dobrovolnickém veřejném venčení převažují klady nad zápory. Je to velká pomoc jak pro ošetřovatele tak pro samotné pejsky.

 

~~My, níže podepsaní občané a dobrovolníci  na vyjádření města z 9.4.2018 o zákazu venčení veřejnosti apelujeme na Zastupitelsvo města:

 

-Žádáme město o informace k pejskovi jménem DRAK.

 

-Žádáme o opětovné obnovení dobrovolnického venčení pejsků v útulku ve Valašském Meziříčí

za těchto podmínek:

~~Jako zájemce o venčení psů se zavazuji a prohlašuji, že :

a) jsem dosáhl věku 18 let.
 b) mimo areál Útulku budu dodržovat platné právní předpisy, vč. obecně závazných vyhlášek a nařízení Statutárního města Valašské Meziříčí, které se vztahují na držitele psů nebo osoby doprovázející psa.
 c) při  venčení se budu řídit pokyny obsaženými v tomto prohlášení a pokyny  zaměstnanců útulku, budu dbát o bezpečnost zvířete, v žádném případě nebudu pouštět psa z vodítka a rovněž nikde neponechám psa uvázaného bez dozoru. Pokud je pes při převzetí z útulku opatřen náhubkem, nesmím jej po celou dobu venčení sejmout.
 d) se svěřeným psem budu zacházet šetrně a citlivě, při manipulaci nebudu používat násilí.
 e) budu se během venčení přiměřeně vyhýbat ostatním psům a zvířatům, abych předešel vzájemnému napadení (zranění).
 f) jsem byl přiměřeně poučen zaměstnancem útulku o povaze psa.
 g)  po dobu venčení plně za psa zodpovídám a případnou škodu z působenou útulku a škodu způsobenou  psem při venčení  v plné výši uhradím
 h)  beru na vědomí, že po zaměstnancích útulku mohu požadovat k venčení současně pouze      jednoho psa.
 ch) nesvěřím psa jiné osobě a to ani osobě blízké.
 i)   vrátím psa nejpozději 15 minut před koncem návštěvní doby Útulku, a to v den vydání psa k venčení.
 j)  budu bez prodlení informovat pracovníky Útulku, pokud pes způsobí během venčení   škodu,  případně se choval agresivně ke svému okolí.
 k)  jsem byl seznámen s Návštěvním a Provozním řádem Útulku

Prohlašuji, že s výše uvedenými pokyny a povinnostmi jsem byl seznámen, tyto beru na vědomí a jejich převzetí potvrzuji svým vlastnoručním podpisem.~~

 

- Žádáme o zrušení tohoto bodu v právech a povinostech dobrovolného venčitele:

~~XI. Práva a povinnosti návštěvníků útulku

~~4. Návštěvníci útulku jsou povinni dodržovat přísný zákaz fotografování a natáčení psů v areálu útulku.

 

Tento bod je zahrnut v bodě ~~2. a to se souhlasem ošetřovatele. Zastáváme názor že v době 21. století a internetových možností je fotografování a nahrávání videa pejska/pejsků velmi účinným nástrojem k případnému nalezení nového majitele pro pejsky či dočasnou péči a důraznější socializaci.

Měli by jste na tuto skutečnost dávat větší volnost aktivní veřejnosti.

Komu bude petice předána: Městský Úřad Valašské Meziříčí

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 71

14. 05. 2020 | Veronika Kolarova | Brno
Děkujeme
+0 | -0
doporučit +
21. 09. 2019 | Katka Tichá | Nový Jičín
Chodila jsem velmi ráda pejsky z meziříčského útulku venčit.
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2019 | Dana Mošničková Mošničková | Praha 7
Podporuji petici
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2019 | Zdeňka Ernestová | Litovel
Sama v naší obci venčím psy z psího domova a mám dobrou zkušenost s těmito psy, kteří jsou velice vděční za každou delší procházku do přírody.Pokud venčitel dodržuje zde uvedené zásady nedochází ke konfliktu. Je to jen a jen o lidech!!!
+0 | -0
doporučit +
09. 05. 2019 | Zuzana Bohdalová Bohdalová | Valašské Meziříčí
Pes, který není venčen a jeho fotografie nemůže být pořízena, natož publikována, se v dnešní době stává neadoptovatelným. A o adopci v útulcích jde přece v první řadě.
+0 | -0
doporučit +
25. 04. 2019 | Romana Kalužová | Valašské Meziříčí
Nesmyslný zákaz venčení! Jak jinak najít pejskovi domov než jej vidět mimo kotec. Zjistit jestli si opravdu s pánem sedí. Město by se měl zamyslet komu timhle prospěje.
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2019 | Olga Petráková | Holice
Držim pěsti aby to k něčemu pomohlo.
+0 | -0
doporučit +
24. 04. 2019 | Andrea Novotná | Valašské Meziříčí
Za Draka! Za venčení a lepší fungování útulku! Za probrání se na radnici!
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2019 | Helena Jehlikova | Plzeň
Každý potřebuje špetku lásky❤❤
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2019 | JANA HASMANNOVÁ | RUDA n.Mor.
Venčení pejsků v útulku je ke prospěchu zvířat - mají pohyb v přírodě, kontakty s jinými lidmi a zvířaty, lépe se vyprázdní a neméně je to i příklad pro děti a mládež bez přítomnosti domácích zvířat ve vlastních domovech! Mohla bych uvést spoustu příkladů
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 606 (+70 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Veronika Kolarova | Brno
  • Veronika Matušincová Matušincová | Valašské Meziříčí
  • Edita Bližňakova Bližňakova | Branky
  • Katka Tichá | Nový Jičín
  • Anna Moravcikova | Chvaletice
  • Anna Kolaŕová | Ostrava
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jitka Slavíková | Šardice
  • Dagmar Honzová | Valašské Meziříčí

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku