Petice za odvolání ředitelky SPŠS ve Valašském Meziříčí
80 podpisů

Petice za odvolání ředitelky SPŠS ve Valašském Meziříčí

Autor: Renata Gehringer | vloženo: 25.09.2020 | 80 podpisů
Sdílejte s přáteli

Případ paní Ludmily Surovjatkinové se stal v roce 2013 soudním sporem o neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, kterou jí dal, a to opakovaně a zcela neoprávněně její zaměstnavatel, a to Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, když paní učitelce musela být v roce 2020 vyplacena na náhradě ušlé mzdy částka dosahující cca 1 500 000,- Kč. Celá věc pak má především lidskou stránku, nad kterou se mnozí zcela vážně zamýšlejí a podivují se nad tím, jak lze ponechat na místě ředitelky školy paní Ing. Jindru Mikuláštikovou, když právě jejím přičiněním docházelo k podávání nedůvodných výpovědí z pracovního poměru k paní učitelce.

Vzhledem k tomu, že příslušné orgány, které mají ze zákona nejen  odpovědnost za správné hospodaření a celkový chod školy, ale především za to, aby výchova a vzdělávání studentů vedla k  rozvoji jejich morálních postojů, ničeho nečiní, je na nás občanech, rodičích, pedagozích, abychom na celou věc upozornili touto peticí, kterou podepisujeme ve snaze pomoci správné věci a požadujeme, aby z pozice ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, byla její ředitelka Ing. Jindra Mikuláštíková (členka rady města a předsedkyně školské komise ve Valašském Meziříčí za hnutí ANO) odvolána a to co nejdříve, nejlépe IHNED. 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Aktuality

25.09.2020 13:15

http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4BC43E8503E5DC62C12585C1003A0F2D?openDocument&Highlight=0%2CDovol%C3%A1n%C3%AD&fbclid=IwAR2DbEziNvmMfE42r8NX50zF8YPwuGP3H6tqd3DaylBENWxO1kkTdOWYqKA

 

29.09.2020 03:08

Vážení občané, 
poté, co jsem nastudovala Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně č. j. 21 Cdo 668/2020 (odkaz viz petiční aktualita výše) jsem dospěla k závěru, že došlo dle trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb.), ke značné škodě (přesahující velkou měrou 500 000 Kč) a jelikož se domnívám, že škodu tak velkého rozsahu již nevyšetřuje obvodní oddělení Policie ČR, ale jejich nadřízení, proto se s důvěrou obracím přímo na Vás s prosbou o prošetření mého podezření.
V Rozhodnutí NS v Brně jsem zaznamenala, že šlo o vyřizování osobních účtů ze strany paní ředitelky Ing. Jindry Mikuláštíkové – ředitelky SPŠS ve Valašském Meziříčí, která s odůvodněním na reorganizaci dala výpověď zaměstnankyni, avšak onu reorganizaci poté neprovedla a na místo propuštěné přijala jiného zaměstnance.
Zaměstnavatel musel doplatit paní učitelce ušlou mzdu za uplynulé roky, a de facto tak musel zaplatit zaměstnance dva místo jednoho. Ke každé reorganizaci by měl existovat plán včetně harmonogramu, podle kterého by se mělo dát zkontrolovat, co si vlastně ona dotyčná paní ředitelka naplánovala a jak to posléze splnila.
Nicméně faktem zůstává, že při permanentním nedostatku financí ve školství musel ZŘIZOVATEL vynaložit částku cca 1 500 000,- Kč navíc oproti původnímu stavu, musela mu tedy logicky vzniknout škoda.
Dle mého je na místě:
A) Prověření, zda nejde o trestný čin za způsobenou značnou škodu (důvodů se nachází hned několik, např. zda nešlo o nějaké obohacení či odměnu za nějaké prokázané služby apod., popř. podvod spočívající ve fingované reorganizaci). Podezření ze spáchání TRESTNÉHO ČINU jsem dne 27. 9. 2020 podala na POLICII ČR.
B) Žádat zřizovatele o okamžité zrušení pracovního poměru s dotyčnou paní ředitelkou pro hrubé porušení pracovní kázně spočívající v nedodržení reorganizace, kterou si sama naplánovala a za kterou byla jako manažerka zodpovědná, popř. pro plánovaný podvod (viz výše). V konkrétním případě se s jistotou o HRUBÉ PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ jedná!
Nejmenší postih, který by měl ředitelku SPŠS ve Valašském Meziříčí postihnout je participace na škodě způsobené zaměstnavateli (na jedno pracovní místo musel vynaložit dvojnásobek mzdových prostředků) by mělo být požadování kompenzace dle § 262 ZP.
Je mi jasné, že prosadit některé z výše nastíněných řešení u zřizovatele, který je de facto zaměstnavatelem, by mohlo být značně komplikované, jelikož by o tom rozhodoval orgán ve většině stranicky spřízněný. Nicméně za takovýchto okolností by bylo možno uvažovat o SPOLUPACHATELSTVÍ, protože se jedná o veřejné prostředky za předpokladu, že zřizovatelem je přímo KÚ Zlínského kraj.
Zatím z toho dotyčná paní ředitelka vyšla tak, že zřizovatel za ni zaplatil náhradu ušlé mzdy a soudní poplatky z tzv. zvláštního fondu a k úžasu všech pozorovatelů kraj v ředitelské pozici Ing. Jindru Mikuláštíkovou v červnu 2020 znovu potvrdil ve funkci...                                                                              Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

 

13.12.2020 10:09

Paní ředitelka SPŠS, Ing. Jindra Mikuláštíková, ke dni 14. prosince 2020 MBA rezignovala na členství v radě města Valašské Meziříčí. V pozici předsedkyně komise pro školství a ředitelky SPŠS Valašské Meziříčí přes veškerá svá závažná pochybení zatím stále setrvává. Nenechme petici v zapomnění. Prosím o další sdílení mezi občany města, kraje i celé republiky. 

Poslanec Mgr. Petr Gazdík (STAN) žalovanou vědomě a dlouhodobě podporoval, ba přímo kryl a zpochybnil usnesení odvolacích soudů, což považuji nejen za neetické, ale i naprosto nepřípustné.

Výdaje KÚ Zlínského kraje byly zcela zbytečné! 

 

01.01.2021 13:38

Vážení signatáři,

doplňuji sdělení o informaci, že ředitelka SPŠS, Ing. Jindra Mikuláštíková, ke dni 14. prosince 2020 rezignovala nejen na členství v radě města Valašské Meziříčí, ale také na pozici předsedkyně komise pro školství. 

V periodiku Jalovec se však dne 29. prosince 2020 vyjádřila, že se chce i nadále vědovat na 100% práci ředitelky SPŠS. Svoji práci aktuálně i nadále, bez náznaku sebekritiky, vnímá pro svoji osobu jako prioritní! Fatální manažerské selhání si nepřiznává a doplňuje planým a nepravdivým tvrzením, že se situace v českém školství obecně jeví v poslední době velmi náročná a mnohdy nepřehledná.

Při takovémto pesimistickém náhledu na školství se domnívám, že je o to více na místě, aby ředitelka školy, a to velmi špatný hospodář, již skutečně nastoupila cestu zasloužilého odpočinku od vedoucí pozice ve školství.

Je také nezbytná její spoluúčast na velkých finančních ztrátách, které způsobila zřizovateli školy. Jen z důvodu své urputnosti, nenechavosti, intrik, prokazatelných lží a naprosté neznalosti Školského zákona.

O sjednání spravedlnosti a slušné zacházení se zaměstnanci budu i nadále nemalou měrou usilovat.Velké poděkování vám všem nejhostejným a vše jen dobré v novém roce 2021 přeji. 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

 

Komu bude petice předána: KÚ Zlín, ČŚI Praha, OIP Brno

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 80 (+5 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lukáš Gerla | Choryně
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Michal Štěpaník Štěpaník | Napajedla

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku