Petice za práva dětí z neúplných rodin
84 podpisů chybí 916

Petice za práva dětí z neúplných rodin

Autor: Asociace neúplných rodin občanské sdružení | vloženo: 23.10.2014 | 84 podpisů
Sdílejte s přáteli

Valorizace ZVP
Žádáme, aby byla zákonem upravena valorizace ZVP podobně, jako je tomu v případě důchodů.

Splácení a úročení ZVP
Žádáme, aby dlužné částky ZVP byly úročeny stejně, jako je tomu u ostatních dluhů.
Rozsudkem soudu musí být určen dlužníkovi splátkový kalendář a stanovena výše splátek.

Podíl dítěte na životní úrovni rodiče
Žádáme, aby povinný rodič pravidelně předkládal doklady o výši svých příjmů, neboť často dochází ke změně příjmu povinného, aniž by toto bylo zohledněno při úpravě výše ZVP. 


Změna zákona umožňující při výkonu trestu oddlužení povinného
Žádáme takové legislativní úpravy, které by vedly k tomu, aby v případě, že povinnému je uložen trest za zanedbání povinné výživy, nedocházelo zároveň k jeho oddlužení. Při přeměně původně uloženého trestu (podmíněně odloženého, obecně prospěšných prací apod.) na trest nepodmíněného trestu odnětí svobody se de facto tímto vykonaným trestem dluh maže.

Důkazní břemeno na straně povinného
Žádáme, aby bylo v zákoně ustanoveno, že dokazování nemožnosti hrazení ZVP ve stanovené výši, je na straně povinného. Do pravomocného rozhodnutí soudu o změně nemá povinný právo, jakýmkoliv způsobem, je svým vlastním rozhodnutím měnit.
 

Náhradní výživné širší rodinou

Žádáme, aby v případě nehrazení ZVP ze strany povinného, přebírala tuto povinnost jeho širší rodina, tzn. např. prarodiče popř. manžel (ka).
Náhradní plnění vyplácené státem
Žádáme, aby stát vytvořil podmínky pro náhradní plnění ZVP státem pro případy, kdy nebylo možné využít všech výše jmenovaných možností.
 
 

Kontakt:
Lucie Asenová, Bc
Předsedkyně Asociace neúplných rodin
GSM      606 095 005
E-mail   info@asociaceneuplnychrodin.cz

Komu bude petice předána: Parlament

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 84 (+12 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Kristýna Marešová | Radkov u Telče
 • Pavlína Bednářová | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Monika Šípková | Martin
 • Jakub Ivan | Vápenná
 • Pavlína Červinková | Plenkovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Kiliánová | Vrané nad Vltavou
 • Miroslav Bláha | Vyškov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku