Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
405 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 405 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

19.06.2018 13:21

Bližší informace a odborné podklady k Silničnímu okruhu kolem Prahy (SOKP) naleznete zde:

Stručné shrnutí problematiky SOKP
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/04/23/tranzitni-kamiony-do-prahy-nepatri/

Řešení městské a tranzitní dopravy
http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/05/Řešení-tranzitní-a-městské-dopravy.pdf

Stručné shrnutí severozápadí části okruhu
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/05/04/dalnicni-okruh-pres-suchdol-ma-stale-problemy/

Řešení dopravy na SZ a dopady na životní prostředí

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/04/Řešení-dopravy-na-SZ-a-dopady-na-ŽP-1.pdf

Dopady oficiální varianty okruhu na východě Prahy

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dopady-SOKP-vZÚR-na-východě-Prahy.pdf

 

 

01.02.2019 01:26

Uvádíme odkaz na článek býv. ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře a dopravního odborníka Ing. Josefa Tomeše s názvem "Stane se Praha dálniční křižovatkou pro mezinárodní tranzit?".

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/01/25/stane-se-praha-dalnicni-krizovatkou-pro-mezinarodni-tranzit-tato-situace-uz-je-neudrzitelna/

Můžete nás sledovat na www.rozumnadoprava.cz nebo www.facebook.com/rozumnadoprava

 

05.03.2019 01:03

Pražský vnější okruh a jeho dopady na severu Prahy
- podklady z diskusního setkání v Praze 8 - Čimicích
http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/01/30/prazsky-vnejsi-okruh-a-jeho-dopady-na-severu-prahy/

 

15.03.2019 18:22

Aktuality k problematice Pražského okruhu naleznete na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava/
Články, odborné studie a posudky, prezentace a další materiály naleznete na webu
www.rozumnadoprava.cz
http://rozumnadoprava.cz/index.php/temata/

 

26.03.2019 23:42

„Posouzení průchodnosti variant SOKP" není kvalitním podkladem pro rozhodování o řešení Pražského okruhu 

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/03/25/posouzeni-pruchodnosti-variant-sokp-neni-kvalitnim-podkladem-pro-rozhodovani-o-reseni-prazskeho-okruhu/

příspěvek na Facebooku
https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/488729648328465

 

15.04.2019 00:04

Spor o Pražský okruh – krátký nebo dlouhý?

Výborný článek od Ing. arch. Tomáše Vícha, autorizovaného architekta, urbanisty a zastupitele za Piráty v Praze 1.

http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-vich.php?itemid=33753

 

21.05.2019 23:27

V neděli 19.5. vysílala ČT2 pořad Nedej se: "Dokolečka dokola" na téma Pražský okruh. Celý dokument můžete shlédnout zde:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248410017-dokolecka-dokola/titulky

 

03.06.2019 01:35

Srdečně vás zveme na besedu „Pražský okruh v kontextu 21. století“, která se koná 5. června od 18 hodin v Praze - Ďáblicích. Bližší informace naleznete na webu MČ Praha - Ďáblice
https://dablice.cz/domains/dablice.cz/akce/23096-beseda-o-okruhu

https://dablice.cz/sites/default/files/prilohy/201905/pozvanka_5.6._dablice.pdf

a na Facebooku www.facebook.com/events/593100364429014/

 

 

14.06.2019 00:02

5. června se konala beseda "Pražský okruh v kontextu 21. století" v Praze - Ďáblicích. Reportáž z akce včetně prezentací ke stažení naleznete na webu Rozumná doprava:
http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/06/13/prazsky-okruh-v-kontextu-21-stoleti/

 

 

 

 

23.07.2019 00:03

Od 4. června 2019 probíhá území řízení na jihovýchodní část okruhu SOKP 511 (Běchovice – D1). Tato stavba byla v územním řízení již 4x a nikdy neprošla. Do 24. 7. veřejnost a účastníci řízení mohou podávat připomínky/ námitky na odbor výstavby, MČ Praha 22. Veřejné jednání je svoláno na 24. 7. 2019 od 9:00 hod. Místo konání: Divadlo U22, ulice K Sokolovně 201, Praha - Uhříněves
https://www.praha22.cz/volny-cas/prehled-akci-1/verejne-jednani-zahajeni-uzemniho-rizeni-stavba-silnicniho-okruhu-kolem-prahy-stavba-511-3867_1412cs.html


 

 

19.08.2019 10:32

Připomínky k Akčnímu plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 - do 19. srpna!
Magistrát hl. m. Prahy připravuje návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019. Jako „protihluková opatření“ je v příloze 4 uvedeno několik dálničních staveb na území Prahy včetně Pražského okruhu v současné trase skrz město.
Zde si můžete stáhnout vzorovou připomínku týkající se SOKP:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/08/Vzorová-připomínka-k-AP-snižování-hluku.docx

Stačí doplnit osobní osobní údaje, vytisknout, podepsat, naskenovat a odeslat na akcniplan_hluk@praha.eu 
Více info naleznete na https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-akcnimu-planu-snizovani-hluku-aglomerace-praha-2019/

 

 

06.09.2019 18:56

Pražský okruh a akce u Senátu 7. a 10. září

7. 9. mezi 14 a 18 hod. se koná ve Valdštejnské zahradě setkání senátorek a senátorů s občany. Je to jedinečná příležitost si pohovořit se senátory o problematice Pražského okruhu.

10. září mezi  9:15 a 10:00 se bude konat petiční akce před budovou Senátu (u vstupu z Valdštejnské ulice, recepce A), kde ve spolupráci s dalšími spolky budeme sbírat podpisy pod petici a rozdávat informační letáky na podporu rozumného řešení okruhu. 

Více informací naleznete na: 
http://www.drahan.chabry.cz/d-934-prazsky-okruh-a-akce-u-senatu-7-a-10-zari.html

 

 

18.09.2019 20:09

Petiční akce na podporu rozumného řešení okruhu na Staroměstském náměstí v pátek 20.9. od 9:00 do 12:00

V souvislosti s konáním akce Stávka za klima v Praze budeme sbírat podpisy a rozdávat letáky. Petiční stánek postavíme již kolem 9 hod. Očekává se velká účast lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a ochrana životního prostředí. Velmi uvítáme vaši podporu a pomoc se sběrem podpisů a informování účastníků stávky za klima o problematice Pražského okruhu. Čím více nás bude, tím lépe.

http://www.drahan.chabry.cz/d-935-peticni-akce-na-staromestskem-namesti.html

Informace o stávce za klima

https://www.facebook.com/events/2376931032633940

 

 

 

29.09.2019 16:53

26.9. vyšel zajímavý článek chaberského zastupitele Petra Kasy s názvem "Žádost o posudek k nejproblematičtější části okruhu". Citujeme:
"Těžko bychom na území hlavního města Prahy hledali v celé jeho historii stavbu, která by v případě realizace, přinesla metropoli tolik negativních vlivů:
- Stavba by prakticky úplně zničila přírodní chráněnou oblast Drahaň – Troja, ...
- by přivedla přibližně 80 až 90 tisíc automobilů do těsné blízkosti domovů zhruba 35 tisíc obyvatel severního města.
- je v rozporu se všemi zásadami budování tranzitních dopravních staveb na území Evropské unie.
- naprosto odporuje svým trasováním, zásahem do města i blízkostí k historickému centru všem zásadám výstavby dálnic i zdravému rozumu."

"Očekáváme, že odpor, který se proti této na první pohled možná bohulibé stavbě zvedne, bude dostatečně silný na to, aby se politici i odborníci zamysleli a začali okamžitě hledat alternativy, které budou reflektovat současný i budoucí stav tranzitní dopravy v kontextu České republiky a střední Evropy."

https://18400.cz/zadost-o-posudek-k-nejproblematictejsi-casti-okruhu-vede-pouhych-5-km-od-prazskeho-hradu-v-tesne-blizkosti-huste-obydlenych-mist-a-skrz-chranenou-oblast-drahan-troja/

 

 

 

12.10.2019 23:04

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 a 519

Během září 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k SOKP 518 (Ruzyně – Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol – Březiněves).

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úředních deskách dotčených krajů.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
SOKP 518 – https://rozumnadoprava.cz/…/…/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

SOKP 519 – doplníme nejpozději do 20. 10. 2019

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

Termíny podání připomínek jsou následující:
SOKP 518 Středočeský kraj – do 11. 10. 2019
SOKP 518 Praha – do 16. 10. 2019
SOKP 519 Středočeský kraj – do 28. 10. 2019
SOKP 519 Praha – do 31. 10. 2019

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

Veškeré podklady naleznete na portálu CENIA:
SOKP 518 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486
SOKP 519 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

a Facebooku  https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/603842150150547

 

 

12.10.2019 23:10

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 – termín podání do  16.10.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

 

30.10.2019 21:13

Ve čtvrtek 31.října je termín pro podání připomínek k úseku SOKP 519 (Suchdol – Březiněves) v rámci zjišťovacího řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Ve spolupráci se spolkem Za Lepší Chabry www.18400.cz jsme připravili vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout na tomto odkaze:
 https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-519.docx

Stačí doplnit na na začátku textu datum, na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf. Podat lze následovně:
- poslat datovou schránkou na MŽP (ID datové schránky: 9gsaax4)
- odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz
- podat osobně na podatelně MŽP
Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 35

13. 11. 2019 | Pavel Beneš | Praha
Držím palce!!!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 09. 2019 | Josef Topinka | Praha 6
nesouhlasím s přivaděčem kolem mého domu
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 07. 2019 | Otakar Černý Černý | Praha 8
Díky
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

18. 07. 2019 | Milan Cikánek | Praha 3
Zvažte, prosím podpisovou akci na stáncích - metro Kobylisy a metro Ládví - nabízím brigádu. MC
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

27. 05. 2019 | Lenka Zvolánková | PRAHA 6 - Sedlec
Nutno výběr z více variant, nikoli tu nejméně vhodnou.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

22. 05. 2019 | Hana Pernicová | Praha
Respektujte požadavky občanů na ochranu životního prostředí a zdravé prostředí.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 04. 2019 | Božena Kroupová | Mirovice
Nesouhlasím s ničením zelených ploch v Praze a okolí, je jí tak málo.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

15. 04. 2019 | Jan Hitzger | Třeboň
Díky, činíte potřebnou věc. Jeden příklad za všechny. Stát a vedení Prahy a hlavně všechny zájmové, lobbystické struktury za nimi stojící zjevně mají zájem zavést 150000 vozidel denně např. doprostřed oblasti na východě Prahy, kde žije téměř 50000 lidí.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

29. 03. 2019 | Daniel Svoboda | Praha 8
Dobrý den, velice děkuji za Vaše aktivity, rádi budeme nápomocni a vypomůžeme s čímkoli tak, aby proces vedl ke zdárnému konci.
Hodně štěstí.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

27. 03. 2019 | Hana Brejlová | Praha 6
V každé zemi se vede okruh mimo město a u nás pěkně mezi domy ať si lidé užijí a řidiči také.
Původní varianta byl přece pouze most přes řeku.....
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 07. 2019 | Otakar Černý Černý | Praha 8
Díky
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 405 (+16 nepotvrzených)

  • Aleš Dlouhý | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Pavel Beneš | Praha
  • Lida Cope | Klenovice na Hane
  • Eva Santana Santana | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Eva Sionova | Zdiby Brnky
  • Marketa Jindriskova | Praha 8
  • Serhiy Vasylyev | Praha 8
  • Zdena Šušáková | Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku