Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
380 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 380 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

19.06.2018 13:21

Bližší informace a odborné podklady k Silničnímu okruhu kolem Prahy (SOKP) naleznete zde:

Stručné shrnutí problematiky SOKP
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/04/23/tranzitni-kamiony-do-prahy-nepatri/

Řešení městské a tranzitní dopravy
http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/05/Řešení-tranzitní-a-městské-dopravy.pdf

Stručné shrnutí severozápadí části okruhu
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/05/04/dalnicni-okruh-pres-suchdol-ma-stale-problemy/

Řešení dopravy na SZ a dopady na životní prostředí

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/04/Řešení-dopravy-na-SZ-a-dopady-na-ŽP-1.pdf

Dopady oficiální varianty okruhu na východě Prahy

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dopady-SOKP-vZÚR-na-východě-Prahy.pdf

 

 

01.02.2019 01:26

Uvádíme odkaz na článek býv. ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře a dopravního odborníka Ing. Josefa Tomeše s názvem "Stane se Praha dálniční křižovatkou pro mezinárodní tranzit?".

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/01/25/stane-se-praha-dalnicni-krizovatkou-pro-mezinarodni-tranzit-tato-situace-uz-je-neudrzitelna/

Můžete nás sledovat na www.rozumnadoprava.cz nebo www.facebook.com/rozumnadoprava

 

05.03.2019 01:03

Pražský vnější okruh a jeho dopady na severu Prahy
- podklady z diskusního setkání v Praze 8 - Čimicích
http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/01/30/prazsky-vnejsi-okruh-a-jeho-dopady-na-severu-prahy/

 

15.03.2019 18:22

Aktuality k problematice Pražského okruhu naleznete na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava/
Články, odborné studie a posudky, prezentace a další materiály naleznete na webu
www.rozumnadoprava.cz
http://rozumnadoprava.cz/index.php/temata/

 

26.03.2019 23:42

„Posouzení průchodnosti variant SOKP" není kvalitním podkladem pro rozhodování o řešení Pražského okruhu 

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/03/25/posouzeni-pruchodnosti-variant-sokp-neni-kvalitnim-podkladem-pro-rozhodovani-o-reseni-prazskeho-okruhu/

příspěvek na Facebooku
https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/488729648328465

 

15.04.2019 00:04

Spor o Pražský okruh – krátký nebo dlouhý?

Výborný článek od Ing. arch. Tomáše Vícha, autorizovaného architekta, urbanisty a zastupitele za Piráty v Praze 1.

http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-vich.php?itemid=33753

 

21.05.2019 23:27

V neděli 19.5. vysílala ČT2 pořad Nedej se: "Dokolečka dokola" na téma Pražský okruh. Celý dokument můžete shlédnout zde:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248410017-dokolecka-dokola/titulky

 

03.06.2019 01:35

Srdečně vás zveme na besedu „Pražský okruh v kontextu 21. století“, která se koná 5. června od 18 hodin v Praze - Ďáblicích. Bližší informace naleznete na webu MČ Praha - Ďáblice
https://dablice.cz/domains/dablice.cz/akce/23096-beseda-o-okruhu

https://dablice.cz/sites/default/files/prilohy/201905/pozvanka_5.6._dablice.pdf

a na Facebooku www.facebook.com/events/593100364429014/

 

 

14.06.2019 00:02

5. června se konala beseda "Pražský okruh v kontextu 21. století" v Praze - Ďáblicích. Reportáž z akce včetně prezentací ke stažení naleznete na webu Rozumná doprava:
http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/06/13/prazsky-okruh-v-kontextu-21-stoleti/

 

 

 

 

23.07.2019 00:03

Od 4. června 2019 probíhá území řízení na jihovýchodní část okruhu SOKP 511 (Běchovice – D1). Tato stavba byla v územním řízení již 4x a nikdy neprošla. Do 24. 7. veřejnost a účastníci řízení mohou podávat připomínky/ námitky na odbor výstavby, MČ Praha 22. Veřejné jednání je svoláno na 24. 7. 2019 od 9:00 hod. Místo konání: Divadlo U22, ulice K Sokolovně 201, Praha - Uhříněves
https://www.praha22.cz/volny-cas/prehled-akci-1/verejne-jednani-zahajeni-uzemniho-rizeni-stavba-silnicniho-okruhu-kolem-prahy-stavba-511-3867_1412cs.html


 

 

19.08.2019 10:32

Připomínky k Akčnímu plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 - do 19. srpna!
Magistrát hl. m. Prahy připravuje návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019. Jako „protihluková opatření“ je v příloze 4 uvedeno několik dálničních staveb na území Prahy včetně Pražského okruhu v současné trase skrz město.
Zde si můžete stáhnout vzorovou připomínku týkající se SOKP:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/08/Vzorová-připomínka-k-AP-snižování-hluku.docx

Stačí doplnit osobní osobní údaje, vytisknout, podepsat, naskenovat a odeslat na akcniplan_hluk@praha.eu 
Více info naleznete na https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-akcnimu-planu-snizovani-hluku-aglomerace-praha-2019/

 

 

06.09.2019 18:56

Pražský okruh a akce u Senátu 7. a 10. září

7. 9. mezi 14 a 18 hod. se koná ve Valdštejnské zahradě setkání senátorek a senátorů s občany. Je to jedinečná příležitost si pohovořit se senátory o problematice Pražského okruhu.

10. září mezi  9:15 a 10:00 se bude konat petiční akce před budovou Senátu (u vstupu z Valdštejnské ulice, recepce A), kde ve spolupráci s dalšími spolky budeme sbírat podpisy pod petici a rozdávat informační letáky na podporu rozumného řešení okruhu. 

Více informací naleznete na: 
http://www.drahan.chabry.cz/d-934-prazsky-okruh-a-akce-u-senatu-7-a-10-zari.html

 

 

18.09.2019 20:09

Petiční akce na podporu rozumného řešení okruhu na Staroměstském náměstí v pátek 20.9. od 9:00 do 12:00

V souvislosti s konáním akce Stávka za klima v Praze budeme sbírat podpisy a rozdávat letáky. Petiční stánek postavíme již kolem 9 hod. Očekává se velká účast lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a ochrana životního prostředí. Velmi uvítáme vaši podporu a pomoc se sběrem podpisů a informování účastníků stávky za klima o problematice Pražského okruhu. Čím více nás bude, tím lépe.

http://www.drahan.chabry.cz/d-935-peticni-akce-na-staromestskem-namesti.html

Informace o stávce za klima

https://www.facebook.com/events/2376931032633940

 

 

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 33

19. 07. 2019 | Otakar Černý Černý | Praha 8
Díky
+0 | -0
doporučit +
18. 07. 2019 | Milan Cikánek | Praha 3
Zvažte, prosím podpisovou akci na stáncích - metro Kobylisy a metro Ládví - nabízím brigádu. MC
+0 | -0
doporučit +
27. 05. 2019 | Lenka Zvolánková | PRAHA 6 - Sedlec
Nutno výběr z více variant, nikoli tu nejméně vhodnou.
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2019 | Hana Pernicová | Praha
Respektujte požadavky občanů na ochranu životního prostředí a zdravé prostředí.
+0 | -0
doporučit +
17. 04. 2019 | Božena Kroupová | Mirovice
Nesouhlasím s ničením zelených ploch v Praze a okolí, je jí tak málo.
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2019 | Jan Hitzger | Třeboň
Díky, činíte potřebnou věc. Jeden příklad za všechny. Stát a vedení Prahy a hlavně všechny zájmové, lobbystické struktury za nimi stojící zjevně mají zájem zavést 150000 vozidel denně např. doprostřed oblasti na východě Prahy, kde žije téměř 50000 lidí.
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2019 | Daniel Svoboda | Praha 8
Dobrý den, velice děkuji za Vaše aktivity, rádi budeme nápomocni a vypomůžeme s čímkoli tak, aby proces vedl ke zdárnému konci.
Hodně štěstí.
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2019 | Hana Brejlová | Praha 6
V každé zemi se vede okruh mimo město a u nás pěkně mezi domy ať si lidé užijí a řidiči také.
Původní varianta byl přece pouze most přes řeku.....
+0 | -0
doporučit +
19. 03. 2019 | Antonín Koubek | Praha
Nebát se a myslet.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2019 | Jan Nováček | Praha 6
Díky za tuto skvělou petici!
Vřele souhlasím.
Auta do města nepatří, jsou agresivním a vysoce škodlivým faktorem..
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 380 (+14 nepotvrzených)

  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Tomáš Vavrečka | Praha
  • Tereza Vavrečková | Praha 7
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Michal Novotný | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Václav Houžvic | Praha 6
  • Otakar Černý Černý | Praha 8
  • Stanislav Zmátlo | Praha 9

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku