Petice za rychlé řešení přemostění železnice v Chuchli
412 podpisů chybí 588

Petice za rychlé řešení přemostění železnice v Chuchli

Autor: Eva Flegelová | vloženo: 03.02.2020 | 412 podpisů
Sdílejte s přáteli

Městskou částí Velká Chuchle prochází železniční koridor na trase Praha – Beroun – Plzeň. Tento úrovňový přejezd je nebezpečný, často dochází k ohrožení bezpečnosti vozidel i chodců.  Je vydáno nepravomocné územní rozhodnutí na nadjezd. Vydání tohoto Územního rozhodnutí předcházelo zadání investora SŽDC, vypracování projektu, projednání s dotčenými orgány.

Dne 16.12.2019 podala Městská část Praha – Velká Chuchle prostřednictvím najatého advokáta odvolání proti územnímu rozhodnutí na dlouhodobě připravovaný nadjezd přes trať.

Nesouhlasíme s jednáním vedení městské části, které jedná proti zájmům jejích občanů na zlepšení plynulosti dopravy přes železnici. Žádáme, aby z našich peněz nebyli placeni advokáti napadající stavby, které jsou ve veřejném zájmů občanů městské části.

Nesouhlasíme, aby byl názor úzké skupiny osob motivovaných osobními důvody (vlastnictví nemovitostí u plánovaného nadjezdu) a vedenými zastupitelem Melicharem prezentován jako postoj městské části. Litujeme, že starostka městské části jedná v zájmu této úzké skupiny osob a nikoli v zájmu voličů a občanů městské části.

Nadjezd železnice je nejrychlejší a nejlevnější řešení (tunel pod železnicí je 2 x dražší) a  může v dohledné době stát. Odpor proti němu z jakéhokoliv důvodu bude znamenat jen zhoršení dopravní situace a nekonečné kolony.

Nechceme další roky  stát v kolonách před závorami, nechceme riziko smrtelných nehod na přejezdu a vyzýváme vedení městské části, aby přestalo blokovat výstavbu železničního nadjezdu a hájilo veřejný zájem na bezpečnosti a plynulosti dopravy, namísto zájmů jednotlivců.

Nesouhlasíme s podáním odvolání do vydaného územního rozhodnutí na nadjezd železnice, podpisem této petice vyjadřujeme podporu  reálnému řešení nadjezdu, který má šanci v dohledné době vyřešit katastrofální situaci s dopravou ve Velké Chuchli namísto snění o podjezdu.

Aktuality

20.02.2020 10:38

20.2.2020 v 9:09 - zpráva od SŽDC

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

v příloze vám zasíláme na vědomí naše vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106 o svobodném přístupu k informacím,

týkající se druhé etapy připravované investiční akce „Optimalizace trati Praha - Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ – konkrétně řešení
úrovňového přejezdu ve Velké Chuchli.

Ze stále častějších dotazů k výše uvedenému tématu, které v různé podobě při různých příležitostech dostáváme, je zřejmé,
že se uvedená stavební akce dostala do centra pozornosti občanů Velké Chuchle.

Protože chceme jednat maximálně transparentně, přeposíláme Vám i všem ostatním členům zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
text našeho vyjádření k dispozici a žádáme Vás o jeho uveřejnění na oficiálních stránkách MČ pro všechny vaše obyvatele.

Současně vám navrhujeme, abychom společně v nejbližším možném termínu zorganizovali za Vaší účasti veřejné setkání s občany Velké Chuchle,
kde by bylo možné, seznámit je s aktuální situací z hlediska připravované stavby a zodpovědět všechny případné dotazy.

Jako vhodný termín konání navrhujeme polovinu března letošního roku. Přivítáme vaše konkrétní návrhy na termín a místo konání.

Děkujeme za váš vstřícný přístup.

S úctou

Mgr. Ing. Pavel Vondrys

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

ved. odd. pro techniku ŽDC

Úsek TN Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň

T 972 524 387

M 725 444 

E Vondrys@szdc.cz

www.szdc.cz

 

20.02.2020 15:12

Dokumenty  zveřejněné SŽDC k projednání Nadjezdu/Podjezdu včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy je možné najít na https://www.facebook.com/groups/chuchle/ 

 

26.02.2020 16:56

2. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle se uskuteční 4. března 2020 v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle. 

Na programu bude problematika mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli (informace o aktuálním stavu a probíhajících jednáních, projednání petice, dotazy na bývalé vedení MČ)

Prosíme o Vaši účast.

 

Komu bude petice předána: Zastupitelům městské části Praha Velká Chuchle

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 65

03. 02. 2020 | Martin Šimek | Praha
Děkuji za to, že se najdou lidé, kterým není lhostejné tolerovat jednání představitelů samosprávy Chuchle. Především v jejich zájmu, by mělo být rychlé a bezpečné řešení kritické situace na přejezdu a v jeho blízkosti.
+5 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | JAN Buřil | Praha 5
Vyzývám paní Felix, aby se znovu uskutečnilo referendum. Je neskutečné, že Chuchle jako jediný orgán bojuje proti nadjezdu a je zastoupena panem Plickou, který se ohání neplatným referendem!
+4 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Robert Pořízek |
Jak tuto petici chápu já, tak je o tom, aby už obec přestala blokovat jakoukoliv variantu křížení a, aby obec začala vnímala názory „všech občanů“, když se na ně odkazují na ministerstvech.

Bohužel, to od voleb 2018 a podle jednání a přístupu vedení radnice vypadá tak, že obec prosazuje jen jednu variantu a druhou usilovně blokuje, bez ohledu na názory občanů.

Pro mě je nejhorší ta skutečnost, že jednu variantu „BLOKUJÍ“ z pozice místostarostů i lidé, kteří jsou účastníky stavebního řízení a vždy nahlas prohlašovali, že udělají vše pro to, aby nadjezd nikdy nebyl - že se klidně budou odvolávat..

Ano, jako občané a účastníci řízení mají právo se bránit a odvolávat, to jim nikdo nebere, ale nehorázné je to, že k prosazení pro ně „výhodné“ varianty, zneužívají své funkce ve vedení obce. Jako je například přijaté usnesení o podpoře pouze tunelu 2018, nebo tvrzení na ministerstvech o tom, že většina občanů chce tu nebo tu variantu !

Zastupitel by měl v prví řadě zastupovat zájmy „ všech - většiny“ občanů a zájmy obce a ne ty svoje.

+3 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Kozák Vladimír | Praha 5 Velká Chuchle
Mlčící většina přestává mlčet
+3 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Jan Vílek | Praha
A kde jste paní starostko přišla na to, že podjezd bude rychlejší, třeba ho nenapadne 17 subjektů? Tento 2x dražší nápad bude jen 5 let dohánět přípravu co má nadjezd za sebou!
+2 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Jan Buřil | Praha 5
Ano, jediná Chuchle půjde proti tomu, co všem usnadní život a budeme se dále plácat na přejezdu dalších 8 let. A naši zastupitelé nás budou pozorovat z okna....
+2 | -0
doporučit +
06. 02. 2020 | Prokop Říha | Praha 5
Nadjezd byl v územním plánu od 50.let.
Nadjezd je stavebně a provozně jednodušší a levnější než tunel.
Dotčení se cítí poškozeni nedostatečnou kompenzací.
Rozhodnout musí správní orgán
+1 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Jaroslav Červinka | Praha Velka Chuchle
Starostka Felix v této věci nedělá absolutně nic !!!!!
+1 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Jiri Špaňhel | Praha 5
P.Felix stále tvrdí, že jedna za většinu obyvatel.Ano 7: 6 je většina. Ale TOP09 neměla ve volebním.programu tunel ani PODJEZD.
+1 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Jan Šebek | Praha - Slivenec
Na těch šraňkách jednoho dne někoho přejedou.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 412 (+22 nepotvrzených)

  • Josef Kamhuber Kamhuber | Platt
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Sean Harvey Johnson Johnson | Praha
  • Radka Raková | Hostivice
  • Jaroslava Hauzrová | Praha 5
  • Jan Hauzr | Praha 5
  • Jana Jelínková | Praha 5
  • jan Mandelik | Praha 5
  • Natasa Johnson | Praha5
  • Jindřich Pokorný | Velká Chuchle Praha 5

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku