Petice za zachování organizace BRÜCKE/MOST ST. - Petition für die Erhaltung der BRÜCKE/MOST STIFTUNG
498 podpisů chybí 502

Petice za zachování organizace BRÜCKE/MOST ST. - Petition für die Erhaltung der BRÜCKE/MOST STIFTUNG

Autor: Veronika Kupková | vloženo: 05.07.2017 | 498 podpisů
Sdílejte s přáteli

DEUTSCHE VERSION FOLGT

---------------------------------------------

Petice za zachování organizace BRÜCKE-MOST STIFTUNG dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., Zákon o právu petičním

 

Na vědomí:

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, BRD
Dipl.-Ing. Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
Dr. Matthias Rößler, Landtagspräsident Sachsen

 

Kralovice, 5.7.2017

 

Vážený pane předsedo vlády ČR,
Vážený pane ministře zahraničních věcí ČR,
Vážený pane ministře kultury ČR,
Vážená paní kancléřko Spolkové republiky Německo,
Vážený pane prezidente Saska,
Vážený pane předsedo saské vlády,

 

Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit podporu organizaci Brücke-Most Stiftung se sídlem v Reinhold-Becker-Straße 5, 01277, Dresden, a zároveň apelujeme na představitele České republiky i Spolkové republiky Německo s požadavkem zachování (resp. finanční podpory) této kulturní a vzdělávací instituce.
Brücke-Most Stiftung působí na poli česko-německých vztahů a je nejvýznamnějším aktérem v česko-saském regionu již dvacet let. Jeho vzdělávací aktivity zaměřené na všechny věkové kategorie podnítily zájem o dialog a spolupráci se sousedy, rozvinuly důležité kompetence a dovednosti u tisíců účastníků odborných seminářů, a propojily pedagogy i další aktéry občanské společnosti ze všech zúčastněných zemí (několikrát jsme se také zúčastnili). Není pochyb o tom, že Brücke-Most Stiftung skrze svoji činnost úspěšně šíří hodnoty demokratické společnosti, aktivního občanství, dialogu a porozumění mezi národy, což jsou principy, které mají i v dnešní době své nezastupitelné místo v evropském společenství. Zánikem organizace Brücke-Most Stiftung přijde region Sasko-Česko o významnou kulturní instituci, za kterou dnes neexistuje náhrada.

Organizace Brücke-Most Stiftung si za dobu svého působení vydobyla renomé a její jméno je zárukou kvalitních a smysluplných projektů, ze kterých během dvaceti let netěžili pouze jednotlivci, ale celé společnosti obou sousedních států (v posledních letech i polští aktéři). Zánik takovéto instituce nelze brát na lehkou váhu – jednalo by se o nenahraditelnou ztrátu (kulturní instituce i multiplikátora v síti česko-německých vztahů).

Žádáme proto představitele obou zemí, které se zavázaly v Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, v dokumentu přijatém 21.1.1997, aby se zasadili o naplňování jejích principů, tj. aby

- rozvíjeli česko-německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství, a přispívali tím k utváření sjednocující se Evropy;

- přátelsky a úzce spolupracovali ve všech oblastech důležitých pro vzájemné vztahy;

- rozvíjeli prioritně česko-německou spolupráci v oblastech, jakými jsou setkávání mládeže, podpora menšin, partnerské projekty, česko-německá diskusní fóra, společné vědecké a ekologické projekty, jazyková výuka a přeshraniční spolupráce;

- pěstovali česko-německý dialog a ve vlastním zájmu dbali o dobré a úzké česko-německé partnerství,

 

tzn.  aby se aktivně zasadili o pokračování činnosti organizace Brücke-Most Stiftung, jejíž role je nezastupitelná.

 

Prosíme Vás, vážení zástupci obou zemí, abyste v této věci jednali zodpovědně a zvážili všechna dostupná řešení.

 

 

Petiční výbor: 

Veronika Kupková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Kralovice 663, 33141

Christoph Mauerer, Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Universität Regensburg, JUNGE AKTION der Ackermann Gemeinde

Tereza Vávrová, ANTIKOMPLEX z.s., Praha

Petr Mikšíček, DOKRAJIN z.s., ANTIKOMPLEX z.s., Praha

Hana Jüptnerová, Sdružení evangelické mládeže: PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC/FREUNDE VON HACKELSDORF, Česko-německý spolek porozumění Trutnov/Begegnungszentrum Trautenau, Ackermann-Gemeinde, členka Evangelické církve, Vrchlabí

Horst Wagner, Zeitzeugenprojekt Sudetenland, Goldkronach

Irena Lenčová, překladatelka ČJ/NJ, Kadaň

Ingrid Bellmann, Bernhard-von-Cotta Gymnasium, Brand-Erbisdorf

Tomáš Valtr, historik, Chomutov

Christiane Hubricht, Technische Universität - Bergakademie, Freiberg

Alice Hlaváčková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Chomutov

Leona Kunayová, MLADIINFO.cz, Praha

 

------------------------------------------------------

Anschrift:

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Dipl.-Ing. Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
Dr. Matthias Rößler, Landtagspräsident Sachsen

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 

Prag, 5.7.2017

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Sachsens,
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Tschechiens,

Sehr geehrter Herr Außenminister Tschechiens,

Sehr geehrter Herr Kulturminister Tschechiens,

 

mit diesem Schreiben wollen wir gerne auf die Situation der Brücke-Most Stiftung (mit dem Sitz in Dresden, Reinhold-Becker-Straße 5, 01277 Dresden) hinweisen.
Gleichzeitig wollen wir an die politischen Vertreter Tschechiens, der Bundesrepublik Deutschland und des Feistaates Sachsen appellieren, sich um die Erhaltung dieser Organisation (auch finanziell)  zu bemühen.

Die Brücke-Most Stiftung ist eine der wichtigsten und bekanntesten Organisationen im deutsch-tschechischen Raum und spielt schon 20 Jahre eine wichtige Rolle im Bereich der deutsch-tschechischen Kooperation. Die Stiftung hat viele bereichernde Bildungsaktivitäten organisiert, die sich auf Menschen aller Altersgruppen fokussierten.
Diese Aktivitäten haben ein großes Interesse am Dialog und an der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit geweckt sowie den Beteiligten  wichtige Schlüsselkompetenzen in Seminaren vermittelt. Außerdem wurde die Arbeit von Tausenden Pädagogen, Lektoren und verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft dank der "Brücke-Most"- Arbeit vernetzt (wir waren auch oft dabei). Daraus sind oftmals neue erfolgreiche Projekte entstanden. Die Brücke-Most Stiftung verbreitet zweifellos durch ihre Projekte die Werte der demokratischen Gesellschaft, der aktiven Bürgerschaft, fördert den Dialog und die Verständigung zwischen den beiden Ländern. Diese Prinzipien spielen auch heute eine unersetzliche Rolle in der europäischen Gemeinschaft.

Mit dem Verfall der Brücke-Most Stiftung wird auch keine andere Initiative in dem Region - Sachsen oder Ústí Region - diese Rolle übernehmen, weil es keine derartige Organisation dort gibt.


Die Brücke-Most Stiftung hat sich in den 20 Jahren ihrer Existenz eine Reputation erwirkt, dass ihr Name heute dafür einsteht, dass ihre Projekte sinnvoll sind und eine gute Qualität haben. Aus den Projekten der Brücke-Most haben nicht nur Einzelpersonen profitiert, sondern auch andere Organisationen und die Gesellschaften der beiden Nachbarländer.


Das Erlöschen der Brücke-Most Stiftung können wir nicht auf die ohne Weiteres hinnehmen – es handelt sich um einen unwiederbringlichen Verlust.

 

Wir bitten die Vertreter der beiden Länder, die sich im Jahr 1997 verpflichtet haben, die Prinzipen der Deutsch-tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung einzuhalten, dass sie auch:

- darauf achten, die deutsch-tschechischen Beziehungen im Rahmen der guten Nachbarschaft weiter zu entwickeln und zur Gestaltung Europas beizutragen;

- freundlich und intensiv dafür arbeiten, alle wichtigen Bereiche der Regionen zu pflegen;

- die Formen der deutsch-tschechischen Kooperation fördern und besonders die Jugendbegegnungen, die Minderheitenförderung, sowie die Partnerschaftsprojekte, die deutsch-tschechischen Gesprächsforen, den Sprachunterricht, die gemeinsamen wissenschaftlichen und ökologischen Projekte unterstützen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern;

- eine enge und gute deutsch-tschechische Partnerschaft pflegen und sich für den Dialog zwischen den beiden Ländern einsetzen.

 

Daher bitten wir Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sich aktiv für den Fortbestand der Arbeit der Brücke-Most Stiftung einzusetzen und bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung.
 

 

Petitionausschuss:

Veronika Kupková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Kralovice 663, 33141

Christoph Mauerer, Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Universität Regensburg, JUNGE AKTION der Ackermann Gemeinde

Tereza Vávrová, ANTIKOMPLEX z.s., Prag

Petr Mikšíček, DOKRAJIN z.s., ANTIKOMPLEX z.s., Prag

Hana Jüptnerová, Sdružení evangelické mládeže: PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC/FREUNDE VON HACKELSDORF, Česko-německý spolek porozumění Trutnov/Deutsch-tschechischesBegegnungszentrum Trautenau, Ackermann-Gemeinde, Vrchlabí

Horst Wagner, Zeitzeugenprojekt Sudetenland, Goldkronach

Irena Lenčová, Dolmetscherin, Kadaň

Ingrid Bellmann, Bernhard-von-Cotta Gymnasium, Brand-Erbisdorf

Tomáš Valtr, Historiker, Chomutov

Christiane Hubricht, Technische Universität - Bergakademie, Freiberg

Alice Hlaváčková, Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Chomutov

Leona Kunayová, MLADIINFO.cz, Prag

Aktuality

24.08.2017 00:54

Děkujeme za podporu! Podaří se nám nasbírat aspoň 1000 podpisů? Prosím, sdílejte a informujte svoje přátele, rodinu, kolegy/ně!

Danke für Ihre Unterstützung! Können wir noch mehrere Leute erreichen? 1000 Unterschriften wäre ja super! Teilen Sie es bitte mit den Freunden, Bekannten, Kolleg*inn*en!

V září odesíláme... Im September senden wir die Petition nach Prag/Dresden/Berlin...

 

05.12.2017 13:22

AKUÁLNĚ:

Drazí podporovatelé této petice!

Petici jsme v říjnu odeslali na výše uvedené adresy - nejvyšším politickým představitelům ČR a SRN. Podle zákona jsme měli odpověď dostat do 30 dnů, dočkali jsme se však pouze vyjádření p. předsedy vlády ČR B. Sobotky (přičítáme to na vrub volbám v obou zemích). Zkusíme tedy apelovat i na nově zvolené politiky.

V oficiální odpovědi se píše, že naše angažovanost ve věci zachování Brücke-Most je velice záslužná, nicméně on sám prý ze své pozice v této věci konat nemůže. 

Ostatní adresáti se nevyjádřili vůbec...

I tak bych Vám všem chtěla poděkovat za Vaši iniciativu a připojení podpisu! Třeba nakonec najdeme politickou vůli...

 

AKTUELL:

Liebe alle, die die Petition unterstütz haben!

Wir haben die Petition in Oktober an alle Politikeren gesendet und haben 30 Tage gewartet, bis die Antwort kam (oder auch nicht). Die einzige Antwort kam von Herrn B. Sobotka (wahrscheinlich auch "dank" der Wahlen). Wir versuchen es noch, an die neue Regierung zu apelieren.

In der Antwor hat Herr Sobotka geschrieben, dass unseres Engagement für die Brücke-Most Stiftung sehr wichtig ist, aber er kann leider nichts in der Sache tun.

Die Anderen haben nicht geantwortet...

Ich will Ihnen für Ihre Initiative bedanken und auch für das Unterschrift! Ich hoffe immer noch, dass wir eine Alternative doch finden...

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, ministr kultury ČR, ministr zahraničních věcí ČR, kancléřka SRN, prezident spolkové země Sasko, předseda vlády spolkové země Sasko

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 37

05. 12. 2017 | Veronika Kupková | Kralovice
AKUÁLNĚ:
Drazí podporovatelé této petice!
Petici jsme v říjnu odeslali na výše uvedené adresy - nejvyšším politickým představitelům ČR a SRN. Podle zákona jsme měli odpověď dostat do 30 dnů, dočkali jsme se však pouze vyjádření p. předsedy vlády ČR B. Sobotky (přičítáme to na vrub volbám v obou zemích). Zkusíme tedy apelovat i na nově zvolené politiky.
V oficiální odpovědi se píše, že naše angažovanost ve věci zachování Brücke-Most je velice záslužná, nicméně on sám prý ze své pozice v této věci konat nemůže.
Ostatní adresáti se nevyjádřili vůbec...
I tak bych Vám všem chtěla poděkovat za Vaši iniciativu a připojení podpisu! Třeba nakonec najdeme politickou vůli...

AKTUELL:
Liebe alle, die die Petition unterstütz haben!
Wir haben die Petition in Oktober an alle Politikeren gesendet und haben 30 Tage gewartet, bis die Antwort kam (oder auch nicht). Die einzige Antwort kam von Herrn B. Sobotka (wahrscheinlich auch "dank" der Wahlen). Wir versuchen es noch, an die neue Regierung zu apelieren.
In der Antwor hat Herr Sobotka geschrieben, dass unseres Engagement für die Brücke-Most Stiftung sehr wichtig ist, aber er kann leider nichts in der Sache tun.
Die Anderen haben nicht geantwortet...
Ich will Ihnen für Ihre Initiative bedanken und auch für das Unterschrift! Ich hoffe immer noch, dass wir eine Alternative doch finden...
+0 | -0
doporučit +
28. 09. 2017 | myy myy | myy
MYYhttp://seahawks.nflvstore.com/ http://www.raybans-glasses.com.co/ http://trailblazers.nba-jersey.com/ http://www.nike-shoes.com.co/ http://www.cheap-raybansoutlet.com.co/ http://www.cheap-nike-shoes.com/ http://www.ralphlauren-polos.com.co/ http://www.australia-michaelkors.com/ http://www.christian-louboutinshoes.co.uk/ http://www.burberryoutletonline.com.de/ http://www.longchamps-bags.us.com/ http://www.long-champ.com.de/ http://www.ralphlauren-canada.ca/ http://www.australia-oakleysunglasses.com/ http://www.juicy-coutureoutlet.com/ http://www.coachfactory.shop/ http://www.watches-rolex.co.uk/ http://www.ray-bansoutlet.com.co/ http://www.jerseys-store.com/ http://www.adidassuper-star.de/ http://www.handbagsoutlet.in.net/ http://raiders.nflvstore.com/ http://www.hoodies.us.com/ http://www.dsquared2s.com/ http://www.beatsbydrdrephone.com/ http://www.north-face-jackets.co.uk/ http://www.mk-com.com/ http://www.barbours-factory.com/ http://www.nikeairmax.com.de/ http://www.barbours.us.com/ http://www.fendi-outlet.in.net/ http://www.salvatoreferragamo.us.com/ http://www.michael-kors.net.co/ http://www.crystals-swarovski.com/ http://www.jerseysfatory.com/ http://www.bcbg-canada.ca/ http://www.long-champhandbags.com/ http://www.nike-store.com.de/ http://www.polosoutlet-store.com/ http://raptors.nba-jersey.com/ http://bills.nflvstore.com/ http://bucks.nba-jersey.com/ http://www.oakleys-sunglasses.mex.com/ http://www.nikeshoes-canada.ca/ http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ http://www.ralphs-laurenspolos.com/ http://www.coachblackfriday.com/ http://www.rosherun-shoes.co.uk/ http://www.thomas-sabos.com.de/ http://www.montrespaschers.fr/ http://www.calvinkleinsoutlet.com/ http://pelicans.nba-jersey.com/ http://49ers.nflvstore.com/ http://rockets.nba-jersey.com/ http://www.nba-shoes.com/ http://www.nike-huarache.co.nl/ http://www.air-huarache-shoes.co.uk/ http://www.polos-ralphlauren.com.co/ http://www.outlet-eyeglasses.com/ http://www.ok-em.com/ http://www.nike-skos.com/ http://www.the-northfacejackets.net.co/ http://longchamp.blackofriday.com/ http://www.michaelkors.com.de/ http://www.nike-mercurial.com/ http://www.adidas-shoesoutlet.com/ http://www.air-huaracheshoes.co.uk/ http://www.rolex-watchescanada.ca/ http://www.timberlandspaschere.fr/ http://www.marcjacobs-outlet.com/ http://www.levis-jeansoutlet.com/ http://www.louboutinshoes.jp.net/ http://www.rayban-sunglasses.fr/ http://www.ed-hardy.us.com/ http://suns.nba-jersey.com/ http://www.scarpe-hoganshoes.it/ http://www.raybansbocco.it/ http://www.nike-free-runs.com/ http://www.skechers-outlet.com/ http://www.cheap-michaelkors.com.co/ http://www.kate-spadebags.com/ http://www.coachoutletonlinemall.com/ http://www.hollister-outlet.com/ http://www.air-maxschoenen.co.nl/ http://pistons.nba-jersey.com/ http://www.burberry-outlets.org.uk/ http://www.cheapshoes.net.co/ http://www.outlet-true-religion.com/ http://www.vibram--fivefingers.com/ http://www.babylisspros.com/ http://www.mcm-handbags.com.co/ http://www.nikeshoes-outlet.com/ http://www.airmax-shoes.com/ http://michaelkors.euro-us.net/ http://www.jewelrys-swarovski.com/ http://www.converses-outlet.com/ http://www.soccershoes.us.com/ http://spurs.nba-jersey.com/ http://www.katespades.com.co/ http://www.vansshoes-outlet.com/ http://bengals.nflvstore.com/ http://www.the-northface.com.de/ http://www.hollisteronlineshop.com.de/ http://www.oakleys.org.es/ http://www.burberry-bagsoutlet.org.uk/ http://www.omegas-relojes.es/ http://www.longchamp-outlet.com.co/ http://www.thenorth-face.com.co/ http://www.raybans-outlet.net.co/ http://www.christian-louboutinshoesoutlet.com/ http://www.nike-shoesoutlet.co.uk/ http://www.northfacejackets.fr/ http://www.uhren-stores.de/ http://www.nike-store.in.net/ http://thunder.nba-jersey.com/ http://www.airmax2015.net/ http://www.barbour.in.net/ http://www.cheapomegawatches.com/ http://www.fred-perry.org.uk/ http://www.outletburberrybags.com/ http://www.oakley-sunglassessale.com.co/ http://www.outletonline-ralphlauren.com/ http://www.tommy-hilfigers.de/ http://www.under-armouroutlet.com/ http://www.air-yeezys.com/ http://warriors.nba-jersey.com/ http://jets.nflvstore.com/ http://chiefs.nflvstore.com/ http://www.nike-airmax.com.co/ http://www.tommyhilfigers.de/ http://chargers.nflvstore.com/ http://www.nike-maxshoes.fr/ http://www.north-faceoutletjacket.com/ http://www.sunglasses-oakley.com/ http://heat.nba-jersey.com/ http://www.michael-kors-outlet.org.uk/ http://www.michael-kors.com.es/ http://www.nike-paschers.fr/ http://jazz.nba-jersey.com/ http://www.outlet-burberrybags.com/ http://www.christian-louboutin-shoes.com/ http://www.true-religionsoutlet.com/ http://vikings.nflvstore.com/ http://www.burberrys-outletonline.in.net/ http://www.outelt-ralphlauren.co.uk/ http://browns.nflvstore.com/ http://broncos.nflvstore.com/ http://www.pradas.com.de/ http://www.mlb-jerseys.us.com/ http://www.marc-jacobs.us.com/ http://www.jimmychoos-shoes.com/ http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ http://www.nikeairforce.com.de/ http://redskins.nflvstore.com/ http://www.cheap-watches.in.net/ http://www.salvatore-ferragamos.com/ http://www.burberry-outlets.ca/ http://www.coachoutlet-online.com.co/ http://www.nikeair-max.ca/ http://www.oakleys-sunglasses.com.co/ http://www.oakley-sunglasses2017.net/ http://www.ralph-laurens-outlet.com/ http://www.burberrys-handbags.com/ http://www.puma-shoes.de/ http://www.ralph-lauren-polos.us.org/ http://www.versace-outlet.com/ http://www.outlet-ralphlaurens.com/ http://www.tommy-hilfigers.com.co/ http://bulls.nba-jersey.com/ http://www.reeboks.com.de/ http://www.michael-korsoutletonline.com.co/ http://www.instylers.us/ http://www.fredperrypolos.co.uk/ http://www.oakley-frames.com/ http://www.nhl-jerseys.net/ http://www.adidas-schuheonline.de/ http://coachoutlet.euro-us.net/ http://www.lonchamp.us.com/ http://www.oakleys-online.in.net/ http://eagles.nflvstore.com/ http://www.outlet-ralphlaurenpolo.com/ http://www.nike-shoes.com.se/ http://www.pulseraspandora.com.es/ http://www.ray-bans.net.co/ http://www.mcm-backpacks.com.co/ http://www.nikeairmax-australia.com/ http://www.airmax.com.se/ http://www.hollister-store.com.co.co/ http://www.burberry-storevip.com/ http://www.nike-shoesoutlet.us.org/ http://kings.nba-jersey.com/ http://www.hermes-birkinoutlet.com/ http://www.retrojordan-shoes.com/ http://www.rolexwatch-outlet.com/ http://www.outlet-oakleys.com/ http://www.giuseppes-zanottishoes.com/ http://www.mcm-handbags.org/ http://pacers.nba-jersey.com/ http://www.poloralphlauren.com.de/ http://www.timberland-boots.com.co/ http://azcardinals.nflvstore.com/ http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ http://www.nike-free-runs.de/ http://www.co-aol.com/ http://www.canada-michaelkors.ca/ http://www.nikeshoes.org.es/ http://www.barboursjackets.com/ http://www.michaelkors-ins.com/ http://www.cheap-baseballbats.us/ http://www.burberrybags.com.co/ http://magic.nba-jersey.com/ http://www.cheap-jerseys.mex.com/ http://www.chiflatironhair.us.com/ http://www.raybans.org.es/ http://www.tommyhilfigers.co.nl/ http://www.softballbats-sale.com/ http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ http://www.ferragamos.co.uk/ http://www.new-balanceshoes.es/ http://www.ferragamos.us.com/ http://www.nikeshoes.de/ http://patriots.nflvstore.com/ http://texans.nflvstore.com/ http://lakers.nba-jersey.com/ http://www.jimmychoo-shoes.com/ http://celtics.nba-jersey.com/ [b][/b] http://grizzlies.nba-jersey.com/ http://packers.nflvstore.com/ http://www.coach-outlet.store/ http://panthers.nflvstore.com/ http://oakley.blackofriday.com/ http://www.birkenstocks.com.de/ http://www.outlet-toryburch.com/ http://www.outlet-tommy-hilfiger.com/ http://www.rolex-watches.us.com/ http://www.tracksuits.com.co/ http://www.timberland-shoes.com.co/ http://www.pandora-jewelry.top/ http://www.beats-by-dre.com.co/ http://www.nike-shoesstore.com/ http://lions.nflvstore.com/ http://www.clothes-outletstore.com/ http://rams.nflvstore.com/ http://www.lacosteoutlet.com.co/ http://www.michaelkorsoutlet.se/ http://www.michael-kors-outlet.us.org/ http://www.jordan.com.de/ http://www.nike-free5.com/ http://www.outlets-polo.com/ http://www.soccers-shoes.us.com/ http://www.nike-shoes.co.nl/ http://www.nfljerseys-sale.com/ http://www.newbalanceschuhe.com.de/ http://www.thomassabos-jewelrys.co.uk/ http://www.designer-handbags.vip/ http://www.cheap-jordans.com.co/ http://www.barbour-jackets.us.com/ http://titans.nflvstore.com/ http://www.christian-louboutins.com/ http://www.prada-shoes.us.org/ http://www.cheappandora-charms.co.uk/ http://www.adidas-shoes.co.nl/ http://www.danskoshoes.in.net/ http://www.mizuno-running.net/ http://www.new-balanceshoes.com/ http://www.outlet-oakley.com/ http://www.tommy-hilfigers.net.co/ http://www.raybans-cher.fr/ http://www.ralphs-laurenpolos.co.uk/ http://www.outlet-pradabags.com/ http://www.chiflatiron-hair.com/ http://www.zcoachoutlet.com/ http://www.pandorajewellery-au.com/ http://www.newbalance-canada.ca/ http://www.jackets-thenorthface.com/ http://www.burberrys-bags.com/ http://www.skechers-shoesoutlet.com/ http://falcons.nflvstore.com/ http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ http://www.michaelkors.co.nl/ http://www.christian-louboutin.jp.net/ http://www.ralph-lauren-uk.co.uk/ http://ravens.nflvstore.com/ http://coach.euro-us.net/ http://colts.nflvstore.com/ http://www.ralphlauren-au.com/ http://knicks.nba-jersey.com/ http://www.beatsheadphone.in.net/ http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/ http://www.oakley-sbocco.it/ http://jaguars.nflvstore.com/ http://www.skechers-canada.ca/ http://www.oakleys.com.de/ http://www.oakleysoutlet.com.co/ [b][/b] http://buccaneers.nflvstore.com/ http://www.ferragamo.net.co/ http://www.hollister-clothings-store.com/ http://www.converse-schuhe.com.de/ http://www.hogans.com.de/ [b][/b] http://www.coachfactory.cc/ http://mavericks.nba-jersey.com/ http://www.hollister.com.se/ http://www.coachoutlet-usa.com/ http://clippers.nba-jersey.com/ http://www.vansschuhe.com.de/ http://www.outlet-toryburchshoes.com/ http://www.raybans-sunglasses.net.co/ http://www.beatsbydre.com.co/ http://www.outlet-michael-kors.co.uk/ http://www.adidas-shoes.ca/ http://www.hollisterclothingcanada.ca/ http://www.bottega-bags.com/ http://www.raybans-outlet.cc/ http://www.birkenstockshoes.com.co/ http://www.salomonshoes.com.de/ http://www.raybans-outlet.co.nl/ http://www.laurenralphs-outlet.co.uk/ http://www.the-northface-online.com/ http://www.tommyhilfigerca.ca/ http://www.jeans-truereligion.com/ http://www.hugo-boss.com.co/ http://www.fidgetspinner.us.com/ http://www.michael-korsukpurse.co.uk/ http://www.philipp-pleins.com/ http://www.michaelkors-bags.us.org/ http://www.nike-airmaxsc.co.uk/ http://www.pandora-jewelry.com.de/ http://www.cheapnhljerseys.us.com/ http://www.horlogesrolexs.co.nl/ http://76ers.nba-jersey.com/ http://www.iphone-cases.net/ http://www.nba-jersey.com/ http://www.vans-shoes.co.uk/ http://nets.nba-jersey.com/ http://www.raybans.com.de/ http://www.hoganshoes.org.uk/ http://www.soccershoes-outlet.com/ http://www.michael-kors.cc/ http://www.nike-airmaxs.fr/ http://www.nikerosherun.com.co/ http://www.cheap-juicycouture.com/ http://www.raybans-outlet.com.co/ http://www.cheap-iphonecases.com/ http://www.hollister-clothings.us.com/ http://www.michaelkorsoutlet.mex.com/ http://www.long-champ.com.co/ http://www.bottega-venetasoutlet.com/ http://www.michaels-korsoutlet.com/ http://www.coach-outlets.net.co/ http://www.airjordans-shoes.com/ http://bears.nflvstore.com/ http://cowboys.nflvstore.com/ http://www.swarovskionlineshop.com.de/ http://www.adidas-store.net/ http://www.north-face.com.co/ http://www.pandora-charmscanada.ca/ http://www.swarovskis-sale.co.uk/ http://www.outlet-pumashoes.com/ http://www.celinefactory.com/ http://giants.nflvstore.com/ http://www.jordan-retros.com/ http://www.true-religions.com/ http://www.converse-shoes.net/ http://www.watches-omega.com/ http://www.birkenstockshoes.com.de/ http://www.polo-ralphlaurens.us.com/ http://www.adidasshoes.com.se/ http://www.armani-outlet.com/ http://www.chrome-heartoutlet.com/ http://www.oakley-outlet.fr/ http://www.nikerosherun.com.de/ http://www.eccoshoesoutlet.com/ http://www.hermesbagsoutlet.com/ http://www.burberrysoutletstore.com/ http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ http://steelers.nflvstore.com/ http://www.outlet-mkors.com/ http://www.new-balanceoutlet.org/ http://www.basketballshoes.com.co/ http://www.montblancpences.com/ http://www.outlet-pradahandbags.com/ http://www.raybanoutlet.ca/ http://www.michaelkors.so/ http://www.outlet-pradas.com/ http://www.replica-handbags.com.co/ http://www.dsquared2-outlet.com/ http://www.asicsoutlet.com.co/ http://www.stone-islandestore.com/ http://www.nike-airmax.com.de/ http://www.nflvstore.com/ http://www.supra-footwears.com/ http://www.asicsoutlet.net/ http://saints.nflvstore.com/ http://www.nike-factory.com.co/ http://rayban.blackofriday.com/ http://www.oakleys-sunglass.com.co/ http://www.oakley-outletonline.com.co/ http://timberwolves.nba-jersey.com/ http://cavaliers.nba-jersey.com/ http://hornets.nba-jersey.com/ http://www.philipp-plein.com.co/ http://www.michaels-korsoutlet.us.com/ http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/ http://www.long-champoutlet.com/ http://dolphins.nflvstore.com/ http://www.rosherun-shoes.us/ http://www.nikefreerun-shoes.co.uk/ http://nuggets.nba-jersey.com/ http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/ http://www.givenchy.com.co/ http://www.coach-outlet.net.in/ http://www.rayban-sunglasses.co/ http://www.cheap-jerseys.com.co/ http://www.nikeair-max.es/ http://www.swarovski-canada.ca/ http://hawks.nba-jersey.com/ http://www.bcbg-dresses.net/ http://www.oakleys-outlets.net/ http://www.nike-rosherun.com.es/ http://www.coach-outletonline.ca/ http://www.mbt-outlet.com/ http://www.michael-korsbags.com.co/ http://www.the-northface.ca/ http://www.airjordanshoes.com.co/ http://www.fitflopoutlet.com/ http://www.timberlandboots-outlet.com/ http://www.nike-shoesoutlet.com/ http://www.outlet-rayban.co.uk/ http://www.outlet-true-religion.us.org/ http://www.burberryoutlet-sale.net.co/ http://www.outlet-michaelkors.com/ http://www.truereligions.net/ http://www.hermesoutlet.shop/ http://www.swarovskijewellery-au.com/ http://www.mcmbackpacks.com.co/ http://www.coach-factory.com.co/ http://www.airmax-90.com/ http://www.converseshoes-outlet.com/ http://www.woolrich-jackets.com/ http://www.giuseppezanotti.com.co/ http://www.kate-spades.net/ http://www.adidas-shoes.es/ http://www.coachsoutletonline.in.net/ http://www.ray-bans.co.uk/ http://www.ralph-laurenpolos.co.uk/ http://wizards.nba-jersey.com/ http://www.ralphlaurens.com.de/ http://www.nike-rosherun.co.nl/ http://www.supra-footwear.net/ http://www.mcmbags-outlet.com/
+0 | -1
doporučit +
25. 08. 2017 | Leona Bláhová | Ústí nad Labem
Nadace má obrovský podíl na prohlubování česko-německých vztahů. Necháme skončit něco, co má veskrze pozitivní přínos?!
+0 | -0
doporučit +
24. 08. 2017 | Lenka Němečková | Zvikovec
Držím palce!!!
+0 | -0
doporučit +
21. 08. 2017 | Veronika Kupková | Kralovice
Děkujeme všem, kteří podporují tuto iniciativu. Je to pro nás moc důležité! Na začátku září odešleme na adresáty - sdílejte proto prosím mezi své známé, ať je nás co nejvíc!

Vielen Dank an alle, die uns unterstützen! Es ist sehr wichtig und wert! Am Anfang Septembers werden wir die Petition nach Prag, Berlin und Dresden schicken. Wir bitten um Erweiterung!

V.Kupková, Koordinatorin der Petition
+0 | -0
doporučit +
19. 08. 2017 | Sophie Henning | Saarbrücken
Gerade in Zeiten gewisser Differenzen zwischen Deutschland und Tschechien ist es von großer Bedeutung, die Verständigung zu fördern. Die Brücke-Most-Stiftung leistet in Dresden und Prag wirklich tolle Basisarbeit dafür.
+0 | -0
doporučit +
14. 08. 2017 | Dickertova Tanja | Berlin
Ahoj!
+0 | -0
doporučit +
14. 08. 2017 | Jiří Olišar | Praha 5
Díky za Tvou iniciativu!
+0 | -0
doporučit +
08. 08. 2017 | Christiane Seifert | Kröning
Die deutsch-tschechischen Beziehungen haben sich sehr gut entwickelt und das liegt gerade und vor allem auch an den vielen Organisationen, die sich grenzübergreifend engagieren. Deshalb muss die Brücke-Most-Stiftung unbedingt weiter unterstützt werden.
+0 | -0
doporučit +
05. 08. 2017 | Vladimír Lipský | Chlumec
zrušit jde velmi rychle, ale obnovit půjde jen těžko
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 498 (+64 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Jiří Dokulil | Brno
  • Šárka Zikešová | Pardubice
  • Hana Kožíšková | Kadaň
  • Eliska Lang | Teltow
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Michaela Ambrosi | Brno
  • Lukáš Michael Vytlačil | Praha 7
  • Ivana Hanáčková | Hovorany
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Reinhardt Klaus | Dresden