Petice za změnu trasy obchvatu Uhříněvsi
202 podpisů chybí 798

Petice za změnu trasy obchvatu Uhříněvsi

Autor: Kateřina Piksová | vloženo: 30.08.2015 | 202 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, žádáme o přehodnocení stávající trasy obchvatu Uhříněvsi, který je zasazen mezi Oboru a Podleský rybník.

 

Následující skutečnosti nás vedou k pochybnostem o vhodnosti předkládaného řešení:

 - trasa obchvatu vede v těsné blízkosti nově rozšířeného fotbalového hřiště, kde trénují děti již od 4 let
 - trasa zničí volnočasovou rekreační oblast, která je využívána všemi věkovými skupinami obyvatel Uhříněvsi a Netluk. Návrh na Podleský park oddechu vytvořil již v roce 1987 Ing. Felix Votava
 - u výše zmíněného fotbalového hřiště je plánován sjezd na místní komunikaci (dle situačního plánku zveřejněného v Uhříněveském zpravodaji) – ul. V Bytovkách, ale již není provedena studie celkové denní dopravní zátěže. To nás vede k obavě z nárůstu dopravy v této ulici.
 - v blízkosti se nachází chráněné území – přírodní památka Obora v Uhříněvsi, kde je chráněn vzácný soubor přirozeným převážně lesních společenstev, několik souborů památných stromů (duby letní v pásu u Říčanky, hraniční dub Uhříněveského panství, soubor dubů u Podleského rybníka) a přírodní mokřad okolo rybníku Podlesák, kde rostou orchideje
 - komunikace protíná záplavové území, dle informací k aktualizovanému stanovení záplavového území uveřejněnému na stránkách MČ Praha 22 se v takové oblasti nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl

 

Uhříněves bezesporu potřebuje funkční obchvat a s plánovanou výstavbou obchvatu hl. m. Prahy, vedoucí nedaleko, se tato potřeba stává ještě naléhavější.  Proto se ptáme: Nebylo by možné přesunout trasu plánované komunikace za Podleský rybník, mimo chráněná území a biotopy?

Aktuality

20.10.2015 18:42

Vážení, v současnosti probíhá na IPR  příprava podkladů k případnému soudnímu projednávání SOKP 511 a tutíž problematika Hostivařské spojky a obchvatu Uhříněvse je momentálně odložena.

 

Komu bude petice předána: Zastupitelé MČ Praha 22

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 16

08. 03. 2017 | Jan Hojtaš | Praha 10
Naprosto šílený nápad hodný duševně chorého člověka. Vsadím se, že starosta a zastupitelé bydlí na opačné straně obce. Hojtaš
+0 | -0
doporučit +
10. 02. 2016 | Petr Šašků | Mukařov
Nesmysl. Realizovat puvodni variantu. A to rychle.
Nebo zrusit Uhrineves. Prumerne by to zvedlo Hdp, znizilo nastvanost lidi, atd.+0 | -0
doporučit +
27. 10. 2015 | Jaromír Kašpárek Kašpárek | PRAHA 5
Pomáhám v místě hlídat a vychovávat malou vnučku.Protestuji proti pokusu ničit životní prostředí lidí tam žijících. A to dětí i dospělých.
+0 | -0
doporučit +
17. 10. 2015 | Jaroslav Syneček | Praha 22
Obchvat Uhříněvsi tak jak je v plánu "odřízne" Uhříněves od
zeleného pásma kolem Podlesáku.A to je pro Uhříněves téměř rodinné stříbro.
Domnívám se, že navrhované řešení je v tomto ohledu mnohem lepší.
+0 | -0
doporučit +
29. 09. 2015 | Toufik Dallal | Praha 22
Souhlasím s návrhem změny. Původní trasa zničí veškerou přírodu v okolí obory a podleského rybníka. Znehodnotí volnočasové plochy, kterou využívají nejen obyvatelé Uhříněvsi, ale i širokého okolí. O nárustu provozu, emisích a hluku ani nemluvě.
+0 | -0
doporučit +
24. 09. 2015 | Soňa Melčová | Praha 10 Uhříněves
Smutné je, že celá oblast kolem Netluk, kterou využívají pro procházky i lidé z jiných částí Prahy, protože zde mají možnost vidět vesnický život, bude zasažena tímto obchvatem.
+0 | -0
doporučit +
22. 09. 2015 | František Čermák | Praha 10 Uhříněves
nesouhlasím s obchvatem, tak jak byl zadán
+0 | -0
doporučit +
22. 09. 2015 | Hana Čermáková | Praha 10- Uhříněves
nesouhlasím s původním návrhem
+0 | -0
doporučit +
22. 09. 2015 | Drahomíra Čermáková | Praha 10- Uhříněves
není to pomoc Uhříněvsi, je to řešení pro Prahu, bude zničena veškerá flora a fauna, která je zde výjimečná.
+0 | -0
doporučit +
22. 09. 2015 | Stanislava Ustohalová | Praha Uhříněves
Máte mou podporu
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 202 (+10 nepotvrzených)

  • Irena Skálová | Praha 10
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jaroslava Hojtasova | Praha
  • Jan Hojtaš | Praha
  • Miluše Lášková | Praha
  • Zdeňka Kosová | Praha 10
  • Šárka Martináková | Praha 22
  • Michal Bolek | PRAHA 10
  • Hana Cikhartová | Praha 22

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku