Připomínky k procesu EIA - Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer v Žatci
51 podpisů

Připomínky k procesu EIA - Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer v Žatci

Autor: Ivana Vírová | vloženo: 01.02.2020 | 51 podpisů
Sdílejte s přáteli

Připomínky k procesu EIA

Spolek VPN 2016 z.s., zastoupen Ing. Ivanou Vírovou, IČ: 052 31 795

k dokumentaci záměru podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru v k.ú. Žatec s názvem „DODATEČNÉ POVOLENÍ AREÁLU HP-PELZER, ŽATEC“ zpracované spol. DP Eco-Consult s.r.o., zastoupené RNDr. Danielou Pačesnou, Ph.D., IČ: 287 66 300,vyjadřuje nesouhlasné stanovisko.

PŘIPOMÍNKY K PROCESU EIA, SPOLEK VPN 2016, z.s. níže, ve stručnosti:

 

1. DOKUMENTACE JE NEÚPLNÁ, NENÍ MOŽNÉ POSOUDIT VŠECHNY PODSTATNÉ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Provoz Adler Pelzer Group, o. z. Žatec, HP-Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec, IČ: 405 24 604 na katastrálním území Žatec není v dokumentaci k procesu EIA dostatečně podrobně specifikován. Ve veřejném zájmu žádáme dokumentaci doplnit o hodnocení všech zdravotních rizik. Požadujeme dokumentaci doplnit o srozumitelnější formu popisu používaných směsí látek z hlediska charakteristiky jejich možných dopadů na zdraví, život, životní prostředí a venkovního ovzduší. Žádáme doplnit vč. monitoringu vlivů provozu na zdraví, život, životní prostředí a venkovní ovzduší.

 

2. NESOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA ŽATEC (dále jen „ÚP Žatec“). RAISOVA ulice se rozkládá na pozemku p. č. 2712/2 v katastrálním území Žatec. Nyní je užívána a uzavřena jako areálová účelová komunikace. Raisova ulice je v platném ÚP Žatec zařazena do ploch "VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ", která musejí být veřejně přístupná. Využití průmyslová výroba a skladování je na plochách Veřejná prostranství („VP“) - nepřípustné.

 

3. NADMĚRNÉ ZATÍŽENÍ LOKALITY HLUKEM Z DOPRAVY. Stávající lokalita je nadměrně zatížena hlukem ze silniční dopravy. Podle názorů odborníků i soudů, není možné do takto zatíženého území umisťovat další zdroje hluku. Navržená protihluková opatření v dokumentaci nejsou dostatečně účinná. Žádáme nepřekračování hygienických limitů hluku.

 

4. V DOKUMENTACI CHYBÍ POSOUZENÍ PROVOZU SE STÁVAJÍCÍ EXPEDIČNÍ HALOU. Nedílnou součástí provozu areálu fy HP-Pelzer v Žatci je skladová hala v areálu bývalého výrobního závodu Šroubárna Žatec. Žádáme doplnit dokumentaci o posouzení provozu skladové expediční haly z hlediska dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí.

Aktuality

07.02.2020 10:02

AKTUALIZACE-  k Připomínkám k procesu EIA  se připojilo  podpisem na papírové archy  119 osob !!!   Zde  se již podepsalo 46 osob, celkem nám již podpořilo   165 osob.  DĚKUJEME !  Včera jsme připomínky  zaslali na Ministerstvo životního prostředí, do 30-ti dnů by mělo být  nařízeno veřejné projednávání  dokumentace  EIA - Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer v Žatci.

 

10.03.2020 13:04

Včera, dne 9.3.2020  vrátilo MŽP ČR  společnosti HP-Pelzer  dokumentaci k  doplnění, k přepracování. Vyslyšelo tak naše připomínky. HPP musí dokumentaci  dopracovat, hlavně srozumitelně uvést  látky znečišťující ovzduší a dopad  těchto látek na zdraví obyvatel . Více se dočtete zde:  https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WNDE4OF92cmFjZW5pRE9DXzE1NDEwMDE0MjM4NDQ3ODU1NTMucGRm/OV4188_vraceni.pdf  

Děkujeme Vám všem za podporu  i díky Vám  MŽP  přikročilo k tomuto kroku. Ivana Vírová

 

Komu bude petice předána: MŽP ČR, Městu Žatec, Ústeckému kraji,MMR ČR, Senátu PČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 4

10. 02. 2020 | สล็อตxo dada | bangkok
I think it would be sad to not share these stories with friends. Thank you >>> สล็อตxo
+0 | -0
doporučit +
05. 02. 2020 | Jan Honza | Žatec
Milé dámy, uvědomte si, že bydlíte ve městě a ne na venkově a hlavně v minulosti bylo toto území průmyslovou zónou a je tomu i teď, jen s tím že ubylo několik firem jako byla šroubárna a cukrovar. V těchto dobách byl smrad a hluk několikanásobně větší, zkuste si v důchodu najít lepší aktivity než prudit okolí, třeba turistiku po horách tam máte čistého vzduchu dost a dost. Dlouholetý zaměstnanec firmy HP Pelzer
+0 | -1
doporučit +
03. 02. 2020 | Josef Nýč | Žatec
Továrna Adler Pelzer v Žatci by v Německu neprošla ani náhodou.
+1 | -0
doporučit +
03. 02. 2020 | Anna Buraňová | Žatec
STOP SMRADU. Vlastník průmyslových staveb se ani na opakované žádosti a písemnou výzvu nezdržel všeho, co působí, že pach, hluk a jiné podobné účinky - imise vnikají v Žatci na veřejná prostranství, do stávající zástavby a nové cyklostesky u řeky Ohře.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 51 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniel Nociar Nociar | Žatec
 • Jaroslav Špička | Žatec
 • Pavel Uhlík | Žatec
 • Petr Sudek | Žatec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Mlčoch | Žatec
 • Daniel Romaňák | Žatec

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku