PROHLÁŠENÍ K VLÁDNÍMU ZÁMĚRU UMOŽNIT UČITELŮM TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU RODIČŮ
541 podpisů

PROHLÁŠENÍ K VLÁDNÍMU ZÁMĚRU UMOŽNIT UČITELŮM TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU RODIČŮ

Autor: Pavel Nepustil | vloženo: 16.02.2016 | 541 podpisů
Sdílejte s přáteli

Nesouhlasíme s tím, aby učitelé ve školách a školských zařízeních měli možnost testovat žáky na přítomnost drog bez souhlasu zákonných zástupců, tak jak je navrženo v projednávané úpravě Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Navrhujeme, aby pasáže umožňující tuto praxi byly z návrhu zákona vyjmuty.

Testování žáků v žádném případě nepřispívá ke komplexnímu řešení problémů spojených s drogami v prostředí školy. Naopak, vede k zastrašování žáků, vzájemné nedůvěře a podezírání, k narušení vztahu žák – učitel, ke stigmatizaci a diskriminaci žáků[1]. „Usvědčením“ žáka z užívání drog se problém neřeší, pouze se odsouvá z půdy školy, která přitom nemá být represivní, ale výchovnou a vzdělávací institucí.

Škola by měla umět vytvářet otevřené, důvěrné a přátelské prostředí, obzvlášť v souvislosti se současným směřováním k inkluzivnímu vzdělávání. Úkolem učitelů je nejen předávat informace a znalosti, ale také navazovat s žáky bezpečný vztah založeny na důvěře, se zapojením rodiny. Podezření na užívání drog by tedy mělo být impulsem především pro důvěrný rozhovor mezi učitelem a žákem, případně jeho blízkými, nikoliv pro odběr biologického materiálu dítěte bez souhlasu rodičů.

Zanedbatelné není ani ekonomické hledisko. Cena orientačního vícedruhového testu ze slin se pohybuje v rozmezí 600-700 Kč, další náklady jsou spojené s proškolováním učitelů v testování. Za stejnou cenu by se přitom mohl učitel žákovi a jeho rodičům zhruba dvě až tři hodiny individuálně věnovat a být přitom proškolen jednak v tématu užívání drog a jednak ve specifických  psychosociálních dovednostech.

Stále více zemí světa se připojuje ke konstatování, že válka proti drogám nepřinesla za více než sto let svého trvání žádné pozitivní výsledky. Zavádění represivních opatření v podobě testování na drogy, obzvlášť v institucích, které mají působit výchovně a edukačně na děti a mládež, pouze podporuje tento neúčinný diskurz boje proti drogám.

Česká republika dlouhodobě směřuje k racionálnímu přístupu k drogám, za který jsme v zahraničí oceňováni. Domníváme se, že i v případě řešení problémů spojených s užíváním drog ve školách bychom měli v tomto trendu pokračovat a přicházet spíše s racionálními a inovativními než se zastaralými a nefunkčními řešeními.

 

Platforma pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem

e-mail: zavislostikomplexne@gmail.com

kontaktní osoba: Pavel Nepustil, 777 916 280

 

[1]                     Na tyto důsledky mimo jiné upozorňuje podrobná zpráva Australské národní rady pro drogy z roku 2008, kterou nechal do češtiny přeložit Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/352.pdf Originální zdroj: Roche, A. M.,  et al. (2008). Drug testing in schools: evidence, impacts and alternatives. Canberra: Australian National Council on Drugs.

Aktuality

16.06.2016 21:10

Skvělá zpráva a úspěch pro Platformu! Z aktualizovaného návrhu protikuřáckého zákona ZMIZELA možnost, že by pedagogové mohli testovat děti na drogy bez souhlasu rodičů. Díky Heleně Rampachové z A.N.O. za zprostředkování Prohlášení Platformy poslanci Bohuslavu Svobodovi, a tomu díky za zpracování pozměňovacího návrhu. A díky vám všem, kteří jste Prohlášení podpořili. Tady je aktuální znění návrhu, které odešlo poslancům: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=828&CT1=0

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo zdravotnictví

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 30

17. 06. 2016 | Ludmila Čaňková | Praha
Výborně, represe nic neřeší.
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2016 | Adam Hladky | Brno
Výborně.
+0 | -0
doporučit +
22. 03. 2016 | David Sciskala | Zelená Hora
Prevence a kontrola je v pořádku ale děti nejsou majetkem školy.
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2016 | Štěpánka Rudolfová | Brno
Děkujeme za vaši iniciativu, čas a záměr. represe ještě nikdy nic dlouhodobě nevyřešila, zvláštˇ když jde o děti. Budujme důvěru a vlídnou atmosféru, zvláštˇkdyž jde o citlivá a závažná témata.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2016 | Tomáš Nevrkla | Brno
díky za vaši práci
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2016 | Robin Sabela | Jablunkov
Nesouhlasím s tímhle tím nesmyslným a nelogickým rozhodnutím vlády a jsem připraven a to nejen tímto podpisem vás podporovat v tom,aby nynější zámer vlády byl zrušen.Škola má fungovat jako prevence,ne jako represe!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2016 | Petr Kolář | Tábor
Už nevědí co by, tak musí vymýšlet krávoviny. Nechápu. Ale aby se začali testovat politici, kde všude mají schovaný naše peníze, to nehrozí.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2016 | Filip Sauer | Kdyně
Další omezování svobody.
+0 | -0
doporučit +
29. 02. 2016 | Jan Pospisil | Praha
dějí se strašné věci a tento vládní záměr je jedna z nich
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2016 | Olga Běhounek | Vrátkov
K dětem je nutné přistupovat s důvěrou, jen tak je možné docílit toho, aby i ony důvěřovaly dospělým. Mám zkušenost s drogovou minulostí své dcery. Jen láska a důvěra celé naší rodiny, i její učitelky, jí pomohla neupadnout na úplné dno společnosti.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2016 | Josef Šustík | Praha
Absolutně nesouhlasím s touto peticí, u dětí se začíná běžně tolerovat nejhorší DROGA Alkohol, Tabák a teď ostatní drogy ?.
Kdo mohl za Feťáka nebo výrobce drog tuto prasárnu vytvořit?!. Dospělí mají sami svůj rozum a věk na rozhodování. U dětí jsem pro, aby se drogy dali podchytit, v co nejkratším termínu.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2016 | Daniel Kroulík | Praha
To přece nikdo nemůže myslet vážně
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Kateřina Stránská | Chomutov
Super!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Zdeněk Hovorka | Praha4
Je to další zákon, který přinese více škody než užitku.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Jitka Vengrinova | Praha
Nesouhlasim bez vedomi rodicu
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Aranka Horvátová | Znojmo
Souhlasím vřele s testováním žáků ve škole !!!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Adam Závodský | Kralupy nad Vltavou
Nesmysl založený na presumpci viny. Prioritou vzdělávací instituce musí být vždy prevence, nikoli represe. Škola není policie!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Přemysl Košut | Rýmařov
Strach, nedůvěra, ostrakizace! Nejlepší prostředí pro vývoj mladého člověka!
Bůh nás ochraňuj před Chovanci, Němečky a podobným totalitním xindlem. Nerozumím jejich myšlení. Jsou mi tak vzdálení, že pochybuju o tom, že to jsou vůbec lidé.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Jirka Baumax | Praha
Naprosto souhlasím s kontrolou dětí na drogy, to co mají v povinostech rodiče a neuhlídají to, musí nahradit škola. Dále bych zavedl i postih pro rodiče u svého potomka když bude nález pozitivní. Vyhýbat se tomu to problému je chyba, jde přeci o Vaše děti.
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2016 | zdeněk petrák | praha 8
alkoholici zas toužej někoho šikanovat .)
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2016 | Kateřina Jarošová | Praha
díky! :-)
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2016 | Martina Mochánová | Veký Chlumec
Co je to zase za chorý nápad? Bez mého souhlasu nebude nikdo mé děti nikterak testovat!
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2016 | Jaroslav Farkaš | Slovensko
Vyjadrujem podporu tejto iniciatíve.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Vojtěch Cepl | Statenice
Podporuji Vaši iniciativu!
Nedejme se!
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Jan Hlaváč | Ostrava
Odpověď je v klimatu školy. Pokud bude jakékoliv dítě u sebe doma v nepodnětném prostředí, pak by škola měla být místo, kde je v bezpečí a má prostor pro sebepotvrzení. Jako lektor PPRCH často vidím velký problém labelingu a testy jej ještě rozvinou.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Jan Truhlář | Praha
Jasně, už vidím jak se čeká na taťku co je na služebce někde v čudu, nebo jak maminka v dnešní době dostane volno od pásu. Zmaštěný dítě nemá ve škole co dělat, stejně jako zaměstnanec v práci... Ja bych učitelům sebral všechny páky a i zbytek nějakého respektu, aby si na ně každý včetně sjetých studentů mohl plivnout:(( Učitel, farář a lékař....pamatujete???
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Jozef Henzl | Brno
Kvůli finanční náročnosti bude docházet k přednostnímu testování tzv. "problémových" žáků, tedy těch, že kterými je potřeba pracovat preventivně. Represivní metody nic nevyřeší, jsou diskriminační a pouze podporují vznik dalšího delikventního chování.
+0 | -0
doporučit +
17. 02. 2016 | Jan Bělohlávek | Zlín
Nesouhlasím s tím, nepotírá se příčina, ale důsledek. První by se mělo vyléčit lidstvo.
+0 | -0
doporučit +
17. 02. 2016 | Martin Malec | Žďár nad Sázavou
Testování vůbec nepomůže řešit problémy a neplní žádnou harm-reduction funkci. Investovat je potřeba do adekvátního vzdělávání a primární a sekundární prevence.
+0 | -0
doporučit +
17. 02. 2016 | Leoš Ševčík | Olomučany
Díky za Váš boj za evidence-based přístup k regulaci užívání drog
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Petice již byla uzavřena.

Podpisy | 541 (+43 nepotvrzených)

 • Alena Šrajbrová | Přelouč
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kristýna Dvořáková | Slavičín
 • Roman Glaser | Aš
 • Pavel Podešva | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vojtěch Horáček | Praha
 • Barbora Višková | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Navrátilová | Nemile
 • Ludmila Čaňková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Stránský | Ořech
 • Veronika Vítková | České Budějovice
 • Zdeněk Rous | Brno
 • ALENA JEŽÁKOVÁ | ČESKÁ LÍPA
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Barbara Tyrajová | Staré Město
 • Tereza Černíková | Praha
 • Renata Hladná | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • David Sciskala | Zelená Hora
 • Zdeňka Radostová | Karlovy Vary
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Šafář | Pardubice
 • Štěpánka Rudolfová | Brno
 • Zuzana Guryčová | Uherské Hradiště
 • Jan Neudert | Rájec-Jestřebí
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Emanuel Macoun | Znojmo
 • Ronald Marek | Brno
 • Jiří Dolák | Svitavy
 • Eva Wicheová | Praha
 • Andrea Smažáková | Letonice
 • Miroslav Němec | Hejnice
 • Klára Zárybnická | Praha
 • Veronika Telčerová | Ostrava
 • Petra Přibylová | Česká Lípa
 • Lenka Mylerová | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Hana Dostálová | Praha
 • Lubor Benda | Praha
 • Vojtěch Němec | Ostrava
 • Marek Parožek | Lány
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dana Pachovská | Jimramov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Šedinová | Praha
 • Robert Tondl | Praha 5
 • Robin Sabela | Jablunkov
 • Markéta Dundrová | Praha
 • Václav Lukesle | Zákupy
 • Věra Chramostova | Praha
 • pavel stopka | praha 5 řeporyje
 • Dominik Šobáň | Bílovice
 • Jan Fornůsek | MIstřice
 • Ondřej Pětvalský | Ostrava
 • Mirek Fiala | Hradec Kralove
 • Michaela Plevková | Vyškov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Kryštof | České Budějovice
 • Markéta Cilečková | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Robin Karel Popper | Praha
 • Jiří Popelka | Dzbel
 • Filip Sauer | Kdyně
 • Mirka Uherčíková | Brno - Tuřany
 • Roman Šifel | Zlín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radim Špetík | Rožnov pod Radhoštěm
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Čáslavka | Děčín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Přibáň | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Macan | Žamberk
 • Martin Janeček | Bruntál
 • Ondřej Slavíček | Moravská Třebová
 • Jakub Svoboda | Stará Boleslav
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Robin Coufal | Olomouc
 • Petr Běhounek | Praha
 • Michal Kasztura | Baška
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Kopáček | Praha
 • Tomáš Klapka | Praha
 • Barbora Fleischerová | Děčín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ondřej Kaisler | Uherský Brod
 • Petr Kolář | Tábor
 • Radim Dočkal | Kostěnice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Pospisil | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ondřej Baláš | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ondřej Beneš | Trutnov
 • Václav Macoun | Znojmo
 • Miloš Hudec | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Hynek | Praha
 • Jindřich Kalivoda | Janské Lázně
 • Matěj Grunt | Brno
 • Jana Kučerová | Prostějov
 • Ondřej Počarovský | Praha
 • Ladislav Švec | Klecany
 • Nina Zvingerová | Praha
 • Olga Běhounek | Vrátkov
 • Kateřina Štědrá | Praha 6
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Mlčoch | Přerov
 • Eva Fričová | Liběchov
 • Petra Kabátková | Praha
 • Jakub Adamus | Jince
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Alena Hajšmanová | Nepomuk
 • David Vratil | Jilove
 • Jan Svoboda | Horní Dunajovice
 • Jiří Vrlík | Praha
 • Tomáš Nevrkla | Brno
 • Jan Bratko | Kutná Hora
 • Daniel Kroulík | Praha
 • Kateřina Kozáková | Kladno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Libor Dupal | Praha 6
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Matěj Hanyk | Třeboň
 • Lucie Pešková | Chotěboř
 • Jana Gottliebová | Praha
 • Jakub Chudomel | Praha
 • Milan Válek | Praha 10
 • Radek Nosál | Frýdek-Místek
 • Ondřej Skopal | Olomouc
 • Jan Smejkal | Ostrava
 • Pavel Železník | Hoštka
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Brůža | Neratovice
 • Robert Hořava | Blansko
 • Věra Horáková | Praha
 • Martin Marek Krupica | Litoměřice
 • Pavel Krejčí | Most
 • Robert Blanda | Praha
 • Jan Šmejkal | Malé Přílepy
 • David Dozbaba | Brno
 • Markéta Ackrmannová | Plzeň
 • Klára Tyrbachová | Ústí nad Labem
 • Matěj Černý | Velatice
 • Ladislav Pavlíček | Mladá Boleslav
 • jana Beránková | Slaný
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • lucie skalska | praha
 • petr skalský | praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Adam Hladky | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Gabriela Nardelli | Kamenice
 • Jiří Šimeček | Třeboň
 • Daniel Městka | Teplice
 • Martin Chmelík | Úštěk
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karel Dobiáš | Praha
 • Zdeněk Křenek | Praha 3
 • Vít Rozsypal | Ostrava
 • Kateřina Stránská | Chomutov
 • Marie Dvořáková | Praha
 • Jitka Kudlová | Litovel
 • Samuel Plesnik | Nitra
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivo Buček | Bruntál
 • Jan Bibus | Javornice
 • Stanislav Urbánek | Praha
 • Alena Beránková | Praha
 • Šárka Šamanová | Praha
 • Tereza Balková | Pardubice
 • Kateřina Brožová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Dvořák | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kristýna Karpíšková | Plzeň
 • Petr Moravec | Hustopece
 • Vojtěch Marcín | Beroun
 • Jana Zajícová | Praha
 • Veronika Vlasáková | Plzeň
 • Marek Nečada | Helsinki
 • Petr Víta | Jablonec nad Nisou
 • Nikol Králová | Rychnov nad Kněžnou
 • Pavel Kovačka | Chotěboř
 • david folprecht | olomouc
 • Denisa Holá | Plzeň
 • Miroslav Sanitrák | Benešov
 • Vít Zelinka | Praha 6
 • Petr Adámek | Chrudim
 • Michal Fišpera | Stříbro
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslav Cmol | Karviná
 • Tomáš Halamíček | Příbor
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Gabriela Geršlová Nicolet | Dolní Třebonín 157
 • tomas rydval | tanvald
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Hýl | Raduň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Gabriela Volková | Chodov
 • Lucie Zittová | Lipnice nad Sázavou
 • michaela platenikvoa | Viden
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radomil Jindra Jindra | Dolní Čermná
 • Adam Závodský | Kralupy nad Vltavou
 • Jitka Vengrinova | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeněk Hovorka | Praha4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Alena Halvigerová | Hradec Králové
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Hana Gabrielová | Č. Budějovice
 • Karel Nyerges | Plzeň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Bartůněk | Praha
 • Vaclav Henrych | Slany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • JANA JEDLIČKOVÁ | SVOJANOV
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Kubu | Praha
 • Jaroslav Knotek | Vedrovice
 • Marek Dušák | Praha
 • Adam Křístek | Praha
 • Jiří Doležal | Praha
 • Klára Ubryová | Kolín
 • Martina Kinčlová | Praha
 • Jakub Slajs | Melnik
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Urbanová | Praha
 • Roman Cerman | Olomouc
 • Měřínská Viktorie | Brno
 • Michaela Namyslovová | Praha
 • Jan Pávek | Česká Třebová
 • zdeněk petrák | praha 8
 • Jan Řeřábek | Třeboň
 • Adam Neuman | Praha
 • Kateřina Jarošová | Praha
 • Martin Fafejta | Olomouc
 • Tomáš Zábranský | Praha
 • Jakub Černý | Praha
 • Dagmar Pospíšilová | Hradec Králové
 • Markéta Nepejchalová | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Kroupa | Nepomuk
 • Kateřina Morávková | Kladno
 • Tomáš Brejcha | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jakub Nepejchal | Olomouc
 • Filip Krška | Třebíč
 • Roman Kunc | Kolín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Iva Klubalová | Sokolov
 • Gabriela Vejrostová | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michael Jettmar | Praha 8
 • Olga Sklenářová | Praha
 • Martin Parula | Plzeň
 • Petr Vrána | Bučovice
 • Daniela Charvátová | Neratovice
 • Lucie Peschiková | Plzeň
 • Dana Zmátlíková | Slaný
 • Eva Kuncová | Plzeň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Broža | Slaný
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Dvořáčková | Smečno
 • Olga Pelikánová | Huntířov
 • Lucie Hájková | Horoušany
 • Viktor Novák | Praha
 • Adam Mička | Na Výtoni 6
 • Milan Zobač | Liberec
 • michal matula | jihlava
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Zobač | Liberec
 • Michaela Titmanová | Říčany
 • Jana Kubečková | Nepomuk
 • pavla kotolova | jesenice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • MUDr Otakar Titman | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Baňacká | Most
 • Aleš Termer | Slaný
 • Matěj Černý | Praha
 • Dominika Čížkosvká | Praha
 • Petr Grunt | Ústí nad Labem
 • Anna Radimecká | Děčín
 • Martin Titman | Praha
 • Pavlina Inksmith | Malmö
 • Ondřej Hanslík | Praha
 • alida horváthová | Kytlice
 • Dušan Dvořák | Olomouc
 • Štěpán Karbulka | Úvaly
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Moravec | Praha 7
 • Nora Titman Staňková | Praha
 • Aneta Kalusová | Frýdek
 • Dagmar Krutilová | Olomouc
 • Magdaléna Radimecká | Děčín
 • Jan Štrup | Český Brod
 • Irena Tomešová | Praha
 • dana syslova | praha
 • Zuzana Krátká | Brno
 • Pavel Novak | Brno
 • Michaela Schaferová | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Štvánová | Příbram
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Radimecký | Děčín
 • Marcel Ambrož | Praha
 • Zuzana Protivínská | Břežany
 • Radek Markus | Praha
 • Pavel Novák | Krnov
 • Martina Zahradníková | Milovice
 • Zora Fídlerová | Praha
 • Jaroslav František Žák | Třebíč
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jakub Lívanský | Bohuňovice
 • Josef Soukal | Žďár nad Sázavou
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Břetislav Kantor | Ostrava
 • Barbora Macurová | Frýdek-Místek
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Repková | Plzeň
 • Tomáš Masopust | Praha 8
 • Marie Holubová | Telč
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Soukalová | Hrušovany nad Jevišovkou
 • Ondřej Kývala | Havířov
 • Monika Siváková | Holčovice
 • Kateřina Kábelová | Pardubice
 • Jan Sobotka | Praha 9
 • Lukáš Verner | Mladá Boleslav
 • Barbora Pokorná | Praha
 • Blanka Zámorská | Přívory
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marie Ocisková | Olomouc
 • Iva Fabová | Brno
 • Eliška Lindovská | Ostrava
 • Ondřej Pěč | Říčany
 • Agáta Červenková | Jáchymov
 • Barbora Regneriová | Praha
 • Matyáš Řezníček | Praha
 • Jan Barnet | Vyškov
 • johan orlitz | praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavla Štanclová | Ostrava
 • TEREZA MARKSOVA | MLADA BOLESLAV
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Marcalik | Praha
 • Vladislava Bartáková | Praha 10
 • Josef Sova | Čenkov
 • Matyáš Karel Pech | Blšany 43801
 • Adam Novozámský | Hradec Kralove
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeňka Hrdinová Ronzová | Loučeň
 • Anna Strenková | Praha 5
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Havriščuková | Ostrava
 • Pavel Knobloch | Liberec
 • Martina Mochánová | Veký Chlumec
 • Martin Růžek | Slaný
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Braun | Borová Lada
 • Petra Válková | Brno
 • Lucie Novotná | Praha
 • Viktoria Bekeč | Hlinsko
 • Gabriela Nerudová | Zahořany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Gabriela Ježková | Mokrá-Horákov
 • Ivana Kořínková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radek Vojkůvka | Milevsko
 • Zdeňka Staňková | Bašť
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jozef Vrábel | Prievidza
 • Šimon Rychlik | Ostrava
 • David Adameček | Liberec
 • Vojtěch Cepl | Statenice
 • Zdenek Sury | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Horyna | Praha
 • Veronika Zajícová | Most
 • Anna Heribanová | Praha
 • Lukáš Linek | Praha
 • Kilián Kešner | Praha
 • Josef Slavík | Sokolov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • František Šec | Praha
 • Jan Hlaváč | Ostrava
 • Tomas David | Vsetin
 • Josef Beneš | Praha
 • Marek Svec | Praha
 • Nikola Benčíková | Praha
 • Jakub Kurc | Nepomuk
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Vláčilová | Vyškov
 • Jana Hrazdilová | Praha
 • karel žďárský | praha
 • Václav Sixta | Praha
 • Barbora Orlíková | Praha
 • Vladimír Sklenář | Praha
 • Vilém Schubert | Třebsín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Škrampal | Praha
 • Sandra Nechybová | Benešov
 • Markéta Hodačová | Praha
 • Hana Lukešová | Obecnice
 • Klára Zajíčková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vendula Růžičková | Veltrusy
 • Tereza Šolcová | Liberec
 • Veronika Kucerova | Beroun
 • Vojtěch Jágl | Kolín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miloš Sýkora | Mníšek Pod Brdy
 • Ondřej Kolich | Praha
 • Jozef Henzl | Brno
 • Petra Kovářová | Jemnice
 • Jitka Arnoldová | Mníšek pod Brdy
 • Lukáš Severa | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • František Jirový | Praha 2
 • Markéta Horneková | Velké Hamry
 • Ondřej Kroupa | Uničov
 • Zuzana Antares Fojtíková | Brno
 • Amrit Sen | Praha
 • Karel Janda ml. | České Budějovice
 • Josef Hladký | Hlinsko
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Husák | Praha
 • Pavel Závorka | Praha
 • Marketa Stekla | Kutná Hora
 • Adéla Víšková | Nový Bor
 • Johana Růžková | Praha
 • Markéta Čermáková | Praha 8-Bohnice
 • Marie Janouškovcová | Praha 3
 • jakub Novák | Králův Dvůr
 • Kateřina Bryanová | Choceň
 • Petr Blažek | Brno
 • Jan Macháček | Brno
 • Simona Sedláčková | Praha 10
 • Kateřina Dobrinič | Králův Dvůr
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Richard Hnízdil | Ústí nad Labem
 • Vlastimil Pavlů | Olomouc
 • Jiří Brenza | Olomouc
 • Zuzana Prochazkova | Praha
 • Adam Šima | Brno
 • Nikol Kociánová | Metylovice
 • Petr Hudák | Vamberk
 • Petr Nováček | Horažďovice
 • Bára Bláhová | Praha
 • Olga Horničáková | Praha
 • Jiří Bryan | Choceň
 • Jan Škrob | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Šnédar | Brno
 • Anna Hausnerová | Praha 3
 • Lukáš Linha | Olešná
 • Andrea Lohniská | Kutná Hora
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Synek | Brno
 • Iveta Kučerová | Brno
 • Barbora Antonová | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivo Vítek | Třebíč
 • Barbora Szotáková | Hradec Králové
 • Markéta Szotáková | Brno
 • Lenka Kříčková | Brno
 • Lucia Čemová | Brno
 • Martina Černá Černá | Hranice
 • Jan Horák | Choryně
 • David Róth | Věž
 • Ëva Veverová | Brno
 • Ondřej Šulc | Poděbrady
 • Martin Malec | Žďár nad Sázavou
 • Kateřina Zvonková | Přerov
 • Martina Černíková | Brno
 • Marek Tichý | Konstantinovy Lázně
 • Eva Césarová | Ivanovice na Hané
 • Magda Frišaufová | Brno
 • Jitka Cardová | Praha
 • Šárka Licehammerová | Brno
 • Ladislav Fabian | Ostrava
 • Alžběta Stromšíková | Brno
 • Leoš Ševčík | Olomučany
 • Iveta Dlouha | Benešov
 • Barbora Drbohlavová | Praha
 • Edita Bezdičková | Brno
 • Maria Kufová | Jablunkov
 • Roman Hloušek | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslav Malík | Brno
 • Edita Florianova | Brno
 • Marie Froulíková | Praha
 • Tereza Střesková Střesková | Heřmaničky
 • Ladislav Záliš | Křinice
 • Barbora Janyová | Rakvice
 • Martina Krištofová | Oudoleň
 • Terezie Horváthová | Brno
 • Eva Nešutová | Brno
 • Barbora Krupicová | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Dintar | Mladá Vožice
 • Blanka Kotíková | Kyjov
 • Robert Veverka | Praha
 • Jakub Larisch | Frýdek-Místek
 • Pavel Nepustil | Brno