PROHLÁŠENÍ K VLÁDNÍMU ZÁMĚRU UMOŽNIT UČITELŮM TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU RODIČŮ
541 podpisů

PROHLÁŠENÍ K VLÁDNÍMU ZÁMĚRU UMOŽNIT UČITELŮM TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU RODIČŮ

Autor: Pavel Nepustil | vloženo: 16.02.2016 | 541 podpisů
Sdílejte s přáteli

Nesouhlasíme s tím, aby učitelé ve školách a školských zařízeních měli možnost testovat žáky na přítomnost drog bez souhlasu zákonných zástupců, tak jak je navrženo v projednávané úpravě Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Navrhujeme, aby pasáže umožňující tuto praxi byly z návrhu zákona vyjmuty.

Testování žáků v žádném případě nepřispívá ke komplexnímu řešení problémů spojených s drogami v prostředí školy. Naopak, vede k zastrašování žáků, vzájemné nedůvěře a podezírání, k narušení vztahu žák – učitel, ke stigmatizaci a diskriminaci žáků[1]. „Usvědčením“ žáka z užívání drog se problém neřeší, pouze se odsouvá z půdy školy, která přitom nemá být represivní, ale výchovnou a vzdělávací institucí.

Škola by měla umět vytvářet otevřené, důvěrné a přátelské prostředí, obzvlášť v souvislosti se současným směřováním k inkluzivnímu vzdělávání. Úkolem učitelů je nejen předávat informace a znalosti, ale také navazovat s žáky bezpečný vztah založeny na důvěře, se zapojením rodiny. Podezření na užívání drog by tedy mělo být impulsem především pro důvěrný rozhovor mezi učitelem a žákem, případně jeho blízkými, nikoliv pro odběr biologického materiálu dítěte bez souhlasu rodičů.

Zanedbatelné není ani ekonomické hledisko. Cena orientačního vícedruhového testu ze slin se pohybuje v rozmezí 600-700 Kč, další náklady jsou spojené s proškolováním učitelů v testování. Za stejnou cenu by se přitom mohl učitel žákovi a jeho rodičům zhruba dvě až tři hodiny individuálně věnovat a být přitom proškolen jednak v tématu užívání drog a jednak ve specifických  psychosociálních dovednostech.

Stále více zemí světa se připojuje ke konstatování, že válka proti drogám nepřinesla za více než sto let svého trvání žádné pozitivní výsledky. Zavádění represivních opatření v podobě testování na drogy, obzvlášť v institucích, které mají působit výchovně a edukačně na děti a mládež, pouze podporuje tento neúčinný diskurz boje proti drogám.

Česká republika dlouhodobě směřuje k racionálnímu přístupu k drogám, za který jsme v zahraničí oceňováni. Domníváme se, že i v případě řešení problémů spojených s užíváním drog ve školách bychom měli v tomto trendu pokračovat a přicházet spíše s racionálními a inovativními než se zastaralými a nefunkčními řešeními.

 

Platforma pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem

e-mail: zavislostikomplexne@gmail.com

kontaktní osoba: Pavel Nepustil, 777 916 280

 

[1]                     Na tyto důsledky mimo jiné upozorňuje podrobná zpráva Australské národní rady pro drogy z roku 2008, kterou nechal do češtiny přeložit Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/352.pdf Originální zdroj: Roche, A. M.,  et al. (2008). Drug testing in schools: evidence, impacts and alternatives. Canberra: Australian National Council on Drugs.

Aktuality

16.06.2016 21:10

Skvělá zpráva a úspěch pro Platformu! Z aktualizovaného návrhu protikuřáckého zákona ZMIZELA možnost, že by pedagogové mohli testovat děti na drogy bez souhlasu rodičů. Díky Heleně Rampachové z A.N.O. za zprostředkování Prohlášení Platformy poslanci Bohuslavu Svobodovi, a tomu díky za zpracování pozměňovacího návrhu. A díky vám všem, kteří jste Prohlášení podpořili. Tady je aktuální znění návrhu, které odešlo poslancům: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=828&CT1=0

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo zdravotnictví

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 30

17. 06. 2016 | Ludmila Čaňková | Praha
Výborně, represe nic neřeší.
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2016 | Adam Hladky | Brno
Výborně.
+0 | -0
doporučit +
22. 03. 2016 | David Sciskala | Zelená Hora
Prevence a kontrola je v pořádku ale děti nejsou majetkem školy.
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2016 | Štěpánka Rudolfová | Brno
Děkujeme za vaši iniciativu, čas a záměr. represe ještě nikdy nic dlouhodobě nevyřešila, zvláštˇ když jde o děti. Budujme důvěru a vlídnou atmosféru, zvláštˇkdyž jde o citlivá a závažná témata.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2016 | Tomáš Nevrkla | Brno
díky za vaši práci
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2016 | Robin Sabela | Jablunkov
Nesouhlasím s tímhle tím nesmyslným a nelogickým rozhodnutím vlády a jsem připraven a to nejen tímto podpisem vás podporovat v tom,aby nynější zámer vlády byl zrušen.Škola má fungovat jako prevence,ne jako represe!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2016 | Petr Kolář | Tábor
Už nevědí co by, tak musí vymýšlet krávoviny. Nechápu. Ale aby se začali testovat politici, kde všude mají schovaný naše peníze, to nehrozí.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2016 | Filip Sauer | Kdyně
Další omezování svobody.
+0 | -0
doporučit +
29. 02. 2016 | Jan Pospisil | Praha
dějí se strašné věci a tento vládní záměr je jedna z nich
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2016 | Olga Běhounek | Vrátkov
K dětem je nutné přistupovat s důvěrou, jen tak je možné docílit toho, aby i ony důvěřovaly dospělým. Mám zkušenost s drogovou minulostí své dcery. Jen láska a důvěra celé naší rodiny, i její učitelky, jí pomohla neupadnout na úplné dno společnosti.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 541 (+43 nepotvrzených)

  • Alena Šrajbrová | Přelouč
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Kristýna Dvořáková | Slavičín
  • Roman Glaser | Aš
  • Pavel Podešva | Brno
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Vojtěch Horáček | Praha
  • Barbora Višková | Brno
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku