STOP vysílání neetických záběrů dětí s postižením!
965 podpisů

STOP vysílání neetických záběrů dětí s postižením!

Autor: Martin Zach | vloženo: 17.03.2021 | 965 podpisů
Sdílejte s přáteli

STOP Vysílání neetických záběrů dětí s postižením, pořízených skrytou kamerou v pořadu ČT bez vědomí jejich rodičů!

 

Nedopusťme zveřejňování záběrů nezletilých dětí ve veřejnoprávní televizi a jejich další šíření bez vědomí a souhlasu jejich rodičů.

 

Česká televize pod velkým tlakem stížností rodičů, organizací a dalších protestujících, zatím jen ODLOŽILA vysílání pořadu z cyklu ČT Infiltrace pod názvem „Obchod s nadějí“.

Česká televize nadále TRVÁ na odvysílání pořadu později.

Česká televize nadále pokračuje v šíření záběrů dětí a poskytuje je cizím osobám navzdory tomu, že k tomu nemá souhlas rodičů.

 

Již na základě upoutávky je patrné, že jsou v něm použity záznamy dětí s postižením v choulostivých situacích, pořízené skrytou kamerou, aniž by jejich rodiče byli o natáčení informováni, aniž by dali k jejich natáčení nebo zveřejnění záběrů s nimi souhlas. Navíc děti na vysílaných záběrech v České televizi poznali nejenom jejich rodiče, ale i další osoby jako např. jejich známí a sousedé.

Rodiče dotčených dětí protestovali proti odvysílání pořadu prostřednictvím Výzvy adresované vedení ČT. Dosud neobdrželi odpověď.

 

Ze strany ČT, potažmo tvůrců pořadu, se jedná o neoprávněný zásah do osobnostních práv nezletilých dětí, který je může poznamenat na celý život. Příznivý vývoj každého jedince je možný, jen pokud není nepřiměřeně narušována integrita jeho vnitřní sféry. Příznivý vývoj postižených dětí je extrémně křehký. Nedopusťme ničím neodčinitelný zásah spočívající v odvysílání záběrů atakujících lidskou důstojnost dětí s postižením.

 

Pokud si také myslíte, že i v dnešní době existují etické hranice, které nelze překročit, podpořte prosím výzvu České televizi, aby takovéto záběry nezveřejňovala.

Děti, a zejména potom děti s postižením, potřebují ochranu rodičů a celé společnosti.

Představte si, že byste to mohli být vy, kdo z upoutávky ve veřejnoprávní televizi pozná svoje dítě v citlivé situaci s nepravdivými a zavádějícími komentáři.

 

Pomozte hájit práva bezbranných dětí podpisem výzvy, jejím sdílením.

Děkujeme.

 

Organizátor petice Martin Zach

Patron Caballinus hipoterapie z.s., reprezentant ČR v para atletice

 

Na vědomí:

Ing. Petr Dvořák, MBA – Generální ředitel ČT

Milan Fridrich – ředitel programu ČT

Jan Maxa – ředitel divize Vývoj a nová média ČT

Vít Kolář – ředitel korporátních vztahů, komunikace a obchodu ČT

JUDr. Markéta Havlová – vedoucí právního úseku ČT

Andrea Lukasíková – vedoucí interního auditu ČT

Čestmír Franěk – ombudsman ČT

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – vládní zmocněnkyně pro lidská práva

JUDr. Stanislav Křeček – Veřejný ochránce práv

Mgr. Monika Šimůnková – zástupkyně Veřejného ochránce práv

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková – předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte

JUDr. Natálie Illková – tajemnice Výboru pro práva dítěte

Miroslava Němcová – místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky

Mgr. Jiří Kaucký – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavel Matocha – předseda Rady České televize

Bc. Ivan Krejčí – předseda Rady pro televizní a rozhlasové vysílání

Liga lidských práv

Komu bude petice předána: Ing. Petr Dvořák, MBA – Generální ředitel ČT

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 115

13. 04. 2021 | Radek Juriček | Vojkovice
Dagmar Zápotočná,
tak se ukázalo, že se nemám za co omlouvat, děti nikdo nepoznal spolek kšeftuje se státními organizacemi od kterých bere nějakých 800/hodinu za to že je "něco" jakoby naučí. ABA by se tedy měla od tohoto spolku hodně distancovat místo zastávání, protože to co tam pod hlavičkou ABA předvedl ten spolek je tragické.

Fakt nechápu jak toto může nějaký rodič bránit, nevím kdo by tam dal dítě dnes, ale tipuju, že tam přijede sociálka a tentokrát né na školení ;)
+0 | -0
doporučit +
12. 04. 2021 | Radek Juriček | Vojkovice
citace jednoho lékaře, kterého jistě znáte, i s odkazem

https://www.facebook.com/mudrjaroslavmatys/posts/259181692552090

"Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, pedagogové, psychologové, veřejnosti,
dnes ve 21.50 Česká televize odvysílá dokument, JAK SE DÁ VYDĚLÁVAT NA DUŠEVNĚ POSTIŽENÝCH DĚTECH, JEJICH RODIČÍCH A STÁTU. Děkuji celému štábu Infiltrace za vysoce profesionální práci, nezávislou a nekompromisní investigativní žurnalistiku, současně ale citlivou ke skutečným obětem, tedy ne k těm, kteří sami sebe za oběti prohlašují. Veliké díky a mé lidské i profesní uznání, patří statečné mamince Bára Boháčková, která měla tu odvahu dát podnět ke zveřejnění šmejdovských praktik, skrývajících se za péči o děti s PAS. Má můj veliký obdiv a moji poklonu, za statečnost a noblesu, s jakou odolává špinavostem, agresi a vulgárním útokům, teď zcela jistě vystrašených „spravedlivých spasitelů světa“. Ostatně, kdo by dal dítě dobrovolně do péče lidem, jejichž slovník, lidská hrubost, agrese a totální absence slušného chování, jsou pro slušného člověka zcela neakceptovatelné.
Děkuji všem, za komentáře na mém FB. Chci vás ujistit, že ŽÁDNÝ Z VAŠICH KOMENTÁŘŮ JSEM NEMAZAL A NEBLOKOVAL. Necenzuruji, jak to na rozdíl ode mě zcela otevřeně proklamují vystrašení „spravedliví spasitelé světa“ na svých profilech. Děkuji Vám všem, kdo jste se dokázali postavit demagogii, nenávisti a zlu. Děkuji Vám všem, kdo jste svými veřejnými hlasy pomohli, aby měla veřejnoprávní Česká televize celospolečenskou podporu to odvysílat. Děkuji, za Váš vysoce kultivovaný projev, plný člověčenství a lidské vzájemnosti, za mnohé komentáře, podložené odbornými, nezpochybnitelnými a pravdivými argumenty. Stejně tak, také děkuji, za slušné a věcné komentáře Vás, kteří jste ABA bránili. A tímto vás CHCI OSOBNĚ UJISTIT, že jsou to naprosté lži, že jsem „letitý odpůrce ABA“. Jako lékař neřeším, jak se ta která terapie jmenuje nebo nedej bože, kolik si za tu kterou terapii může někdo vzít na grantech a státních dotacích. PROSAZOVAL JSEM vždy jediné: ABY JAKOUKOLIV TERAPII VEDL ČLOVĚK, S PATŘIČNÝM STUPNĚM STÁTEM GARANTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ. Jsem spoluautorem ZÁKONA O NEUROBEHAVIORÁLNÍM TERAPEUTOVI, který zahrnoval nejen ABA, ale i další terapeutické techniky, a to vždy v kooperaci s psychiatrem, a to individualizovaně pro každého pacienta. A právě proti tomuto komplexnímu zákonu vystupovali konkrétní lidé (jsou o tom samozřejmě zápisy), kteří chtěli protlačit pouze a jenom ABA a kteří mě, i v této kampani, obviňují, že já jsem tento zákon brzdil. PROČ BYCH BRZDIL ZÁKON, JEHOŽ JSEM INICIÁTOREM A SPOLUAUTOREM, se zesnulým senátorem, MUDr. Plačkem…? Zákon jasně formuluje, že všichni takto vzdělaní terapeuti, budou spolupracovat s dětskými psychiatry, kteří jsou ze zákona zodpovědní za zdravotní stav pacienta a budou spolupracovat s klinickými psychology a klinickými logopedy. Šlo mi vždy o mezioborovou kooperaci, v zájmu odborné a kvalitní péče o duševní zdraví dětí. Nic víc, nic míň. Vaše děti, vnoučata, přeci musí mít do budoucna zajištěnou péči od vzdělaných a morálních lidí, prověřených institucí, postavenou na mezioborové spolupráci.
Na závěr, děkuji i agresivním odpůrcům, že jste mě nezklamali. Svými aktivitami a slovníkem jste excelentně zvládli to nejlepší PR celému dokumentu. váš rigidní slovník a stereotypně vedené nenávistné kampaně, vedou jenom jedním směrem. Vyvoláváte svým veřejným chováním ve veřejnosti tu nejtěžší stigmatizaci do budoucna, jakou si ani vy sami nedovedete představit. Bohužel, díky vám a vašemu veřejnému stylu chování, bude trpět většina slušných rodičů a jejich děti s PAS. Díky vám a takovým kampaním, jaké jste předvedli hrozí, že nebudou dětští psychiatři! A tady už nejde pouze o děti s PAS. Kdo se postará o ty ostatní s mnohem těžšími diagnózami? Schizofrenické děti, děti s depresemi… Kdo půjde do oboru dětské psychiatrie, když je pak cílem veřejných, sprostých, osobních útoků? Proč by pak měl dětský psychiatr, klinický psycholog nebo i učitel, poskytovat pomoc těm, kteří ho veřejně, cíleně a promyšleně dehonestovali?
Při této příležitosti… Svět duševních poruch není jen PAS. Všiml si někdo, že podstatně hůř jsou na tom rodiny s dětmi se schizofrenií? Rodiny s dětmi s bipolární poruchou, s těžkými depresemi? To jsou také nemoci na celý život. Co děti zneužívané a týrané v rodinách? To má také celoživotní dopad na jejich duševní i tělesné zdraví v dospělosti. Ti dnes nemají žádné veřejné zastání, nemají žádnou veřejnou pomoc. Ti jsou v tom skutečně SAMI.
Jak jsem napsal v předchozím příspěvku. Všimněte si, KDO BOJUJE PROTI ODVYSÍLÁNÍ. Podívejte se pozorně, KDO SE BÁL TOHOTO DOKUMENTU. Stejně tak, se podívejte, KDO SE BÁL TĚMTO AGRESIVNÍM SKUPINÁM POSTAVIT A KDO NE. Všimněte si ta jména.
DĚKUJI VŠEM, ZA CIVILIZOVANOU A PEVNOU PODPORU A OPORU PROTI ŠMEJDŮM. "
+0 | -0
doporučit +
12. 04. 2021 | Radek Juriček | Vojkovice
zde kousek citace z facebooku infiltrátorky, (veřejně na jejím FB) najděte si pokud vás to zajímá

"Nejzásadnější lež, která názorem veřejnosti zatřásla je ta, že jsem se měla infiltrovat do soukromého bytu a terapií soukromé skupiny. Centrum bylo umístěno v soukromém bytě, to ale nebrání komerčnímu účelu a využití. Centrum celou dobu veřejně vystupovalo tak, že své služby nabízí nejen často zmiňovaným šesti rodičům, ale i dalším. Také za mého působení bylo v centru více dětí, než zmíněných 6. Do tohoto centra se také chodily vzdělávat pracovníci SPC skrze NPI. Proč všichni komentující vynechávají tak závažná fakta o nulovém vzdělání pracovníků centra, o školení státních úředníků a prakticky o celé vnitřní pasáži dokumentu? Jak je možné že tedy v rodinném a soukromém centru/skupině probíhá vzdělávání státních zaměstnanců? "

tak večer po pořadu uvidíme snad už i sami, co tam natočili
+0 | -0
doporučit +
12. 04. 2021 | Gabriella Manja | London
Efficiently written information. It will be profitable to anybody who utilizes it, counting me. Keep up the good work. For certain I will review out more posts day in and day out. Check this site: เทคนิคการเล่นบาคาร่า
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2021 | Jan Jaroš | Praha 4
Výroky zastánců/kyní starých pořádků, kteří/které by rádi/y stavěli/y na zákazech všeho, co shledávají škodlivým, protože jen svůj názor vystavují na odiv jako jedině správný, považuji za děsivé. Ostatně: proč se nevyjadřujete až po vysílání? Nebo máte dopředu díky patentu na rozum jasně zformulovaný názor, který budete za všech okolností zastávat, jen abyste (si) nemuseli/y přiznat vlastní zaslepenost?
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava 1
Pro zfanatizované příznivce vysílání a "starých pořádků", a také pro ty, kteří ctí etiku a sebehodnotu, si dovoluji kopírovat fb odkaz a krátký úvod z vyjádření pána, který dokument již viděl (celé jeho vyjádření stojí za pozornost):
https://www.facebook.com/petr.tresnak.9
"Tak jsem viděl tu slavnou Infiltraci do terapeutického centra ABA pro děti s autismem, která se má i přes mohutný odpor PAS komunity v pondělí večer vysílat na ČT. Je to opravdu povedený pořad, jen mu myslím chybí správné žánrové zařazení. Dokument, reportáž nebo publicistika se moc nehodí, navrhuji něco příhodnějšího: veřejná poprava. Bez důkazů, bez možnosti obhajoby, s využitím křivých obvinění, zatajování informací a s komentáři zkompromitovaných znalců. Krásný příklad žánru s dlouhou tradicí....."
+0 | -0
doporučit +
09. 04. 2021 | Jan Jaroš | Praha 4
Vzkaz pro všechny zfanatizované přispěvovatelky, které se tu exhibovaly: dokument Obchod s nadějí vysílá ČT1 v pondělí 12.4. od 21.45. Věřím, že podruhé už stažen nebude.
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava
Vážený pane Juričku,
už se jen opakuji, že je nepřijatelné zneužít k tajnému natáčení malé postižené děti a ignorovat zákonné postavení a společenské poslání jejich rodičů. Jakékoliv takto získané poznání se již předem diskvalifikuje. Nezákonně a tendenčně vedený televizní formát nebudu sledovat. Poučná budou řízení proti osobě odpovědné za porušení osobnostních práv.
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2021 | Radek Juriček | Vojkovice
Dagmar Zápotočná,

Jsem rád, že jsme se pochopili, a tím, že jste použila "(dle dostupných informací)" to i potvrzujete.

Chápu vás, jak to myslíte a proč se přikláníte k jedné straně. Já se to snažím posuzovat nezaujatě.

Já, až dokument uvidím, a zjistím, že můj pohled na ten případ byl, z toho co zaznělo v diskuzích, chybně pochopen, tak se milerád i zde omluvím a dám i vám za pravdu.
I když mám pocit, že vy už máte jasno dnes, a nic už to nezmění, budu rád, pokud v opačném případě uděláte podobný krok i vy.
Těším se :)
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava
Vážený pane Juričku,
prosím nepodsouvejte mně, že se vyjadřuji jen k tomu co řekli ti, kteří už dokument viděli, jako to dle vlastního tvrzení děláte Vy. Analýza pana Hečka je plná faktů, se kterými jak lze předpokládat, nebude mít divák možnost se seznámit. Proč? Protože ČT má podklady k dokumentu jen z jedné strany a nedala (dle dostupných informací) žádnou možnost dotčeným osobám se vyjádřit. V tuto chvíli jsou nesporná fakta o tom, že někdo tajně natáčel skrytou kamerou malé autistické děti, nepožádal o souhlas s natáčením zákonné zástupce, tajně pořízené nahrávky bez vědomí zákonných zástupců zveřejnil.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 965 (+59 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Zuzana Skorpilova | Mesa, AZ, USA
  • Lenka Procházková | Horní Cerekev
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Marcela Svatoňová Svatoňová | Rožmitál Pod Třemšínem
  • Marcela Svatonova | Rožmitál pod Třemšínem
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jitka Habichová Habichová | Veselí nad Lužnicí 1
  • Katarína Papánková Papánková | Bytča
  • Ludmila Letalova Letalova | Zlin - Malenovice

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku