STOP vysílání neetických záběrů dětí s postižením!
967 podpisů

STOP vysílání neetických záběrů dětí s postižením!

Autor: Martin Zach | vloženo: 17.03.2021 | 967 podpisů
Sdílejte s přáteli

STOP Vysílání neetických záběrů dětí s postižením, pořízených skrytou kamerou v pořadu ČT bez vědomí jejich rodičů!

 

Nedopusťme zveřejňování záběrů nezletilých dětí ve veřejnoprávní televizi a jejich další šíření bez vědomí a souhlasu jejich rodičů.

 

Česká televize pod velkým tlakem stížností rodičů, organizací a dalších protestujících, zatím jen ODLOŽILA vysílání pořadu z cyklu ČT Infiltrace pod názvem „Obchod s nadějí“.

Česká televize nadále TRVÁ na odvysílání pořadu později.

Česká televize nadále pokračuje v šíření záběrů dětí a poskytuje je cizím osobám navzdory tomu, že k tomu nemá souhlas rodičů.

 

Již na základě upoutávky je patrné, že jsou v něm použity záznamy dětí s postižením v choulostivých situacích, pořízené skrytou kamerou, aniž by jejich rodiče byli o natáčení informováni, aniž by dali k jejich natáčení nebo zveřejnění záběrů s nimi souhlas. Navíc děti na vysílaných záběrech v České televizi poznali nejenom jejich rodiče, ale i další osoby jako např. jejich známí a sousedé.

Rodiče dotčených dětí protestovali proti odvysílání pořadu prostřednictvím Výzvy adresované vedení ČT. Dosud neobdrželi odpověď.

 

Ze strany ČT, potažmo tvůrců pořadu, se jedná o neoprávněný zásah do osobnostních práv nezletilých dětí, který je může poznamenat na celý život. Příznivý vývoj každého jedince je možný, jen pokud není nepřiměřeně narušována integrita jeho vnitřní sféry. Příznivý vývoj postižených dětí je extrémně křehký. Nedopusťme ničím neodčinitelný zásah spočívající v odvysílání záběrů atakujících lidskou důstojnost dětí s postižením.

 

Pokud si také myslíte, že i v dnešní době existují etické hranice, které nelze překročit, podpořte prosím výzvu České televizi, aby takovéto záběry nezveřejňovala.

Děti, a zejména potom děti s postižením, potřebují ochranu rodičů a celé společnosti.

Představte si, že byste to mohli být vy, kdo z upoutávky ve veřejnoprávní televizi pozná svoje dítě v citlivé situaci s nepravdivými a zavádějícími komentáři.

 

Pomozte hájit práva bezbranných dětí podpisem výzvy, jejím sdílením.

Děkujeme.

 

Organizátor petice Martin Zach

Patron Caballinus hipoterapie z.s., reprezentant ČR v para atletice

 

Na vědomí:

Ing. Petr Dvořák, MBA – Generální ředitel ČT

Milan Fridrich – ředitel programu ČT

Jan Maxa – ředitel divize Vývoj a nová média ČT

Vít Kolář – ředitel korporátních vztahů, komunikace a obchodu ČT

JUDr. Markéta Havlová – vedoucí právního úseku ČT

Andrea Lukasíková – vedoucí interního auditu ČT

Čestmír Franěk – ombudsman ČT

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – vládní zmocněnkyně pro lidská práva

JUDr. Stanislav Křeček – Veřejný ochránce práv

Mgr. Monika Šimůnková – zástupkyně Veřejného ochránce práv

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková – předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte

JUDr. Natálie Illková – tajemnice Výboru pro práva dítěte

Miroslava Němcová – místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky

Mgr. Jiří Kaucký – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavel Matocha – předseda Rady České televize

Bc. Ivan Krejčí – předseda Rady pro televizní a rozhlasové vysílání

Liga lidských práv

Komu bude petice předána: Ing. Petr Dvořák, MBA – Generální ředitel ČT

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 120

23. 03. 2021 | Dana Bašatová | Praha 4
Juřička už mi fakt lezete na nervy. Jako fanatik komentujete veškerý příspěvek s pořadem spojený a cpete všem svoje názory. To mi pěkně zavání vazbou na Českou televizi.
Vaše dokládání úryvků, který se snažíte působit hrozně opodstatněně je totální vytrhávání věcí z kontextu, které sám interpretujete na základě ničeho. Už chápu, proč vás díl zaujal, taky je složen ze samých věcí vytržených z kontextu.
+1 | -0
doporučit +
23. 03. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava
Vážený pane Juričku, jistě by svůj výrok nejspolehlivěji vyložila samotná paní magistra Trellová, ale její : "Stejně jako u jiných intervenčních metod a terapií je zapotřebí mít v daném oboru náležité vzdělání a odborné zkušenosti. Z dokumentu nevyplývá, že by tento požadavek přítomní pracovníci splňovali." - lze vyložit tak, že tajně pořízený záznam neobsahoval žádný záběr s diplomem, osvědčením, certifikátem nebo jiným dokumentem svědčícím o vzdělání pracovníků, které bývají v podobných zařízeních viditelně vyvěšené již při vstupu do zařízení. V upoutávkách na pořad jsme mohli slyšet vzrušené výkřiky BB, že tam pracují lidi z ulice, bez vzdělání apod.(možná neuvádím přesně), které by měla vysvětlit autorka tajného natáčení (zejména pojem "z ulice" vyznívá poněkud pejorativně, když bývá u nás spojován spíše s výkonem prostituce nežli s péčí o děti). Nautis se ve svém stanovisku věnuje výhradně terapeutickým intervencím v zařízení a jejich hodnocení přizvaným odborníkem (pan doktor Matýs, z oboru pedopsychiatrie) a konkrétně uvádí: "Nepovažujeme za vhodné, že za odbornou stranu se v dokumentu vyjadřuje pouze MUDr. Matýs, který nejenže není odborníkem v aplikované behaviorální analýze, ale v dokumentu se ve svých vyjádřeních dopouští i chyb týkajících se autismu. Od názorů dr. Matýse se v roce 2019 výbor České psychiatrické společnosti ČLS JEP distancoval s tím, že „považuje názory MUDr. Matýse za nepřijatelné a v příkrém rozporu s trvalým úsilím společnosti o kultivaci veřejného prostoru, zcela ignorující snahu psychiatrické společnosti o změnu stigmatizujících postojů a stereotypů vůči duševně nemocným, včetně jejich zobrazení v médiích“. Stanovisko se nijak nezabývá osobnostní ani právní rovinou pořízeného záznamu, tedy jeho nezákonností, pro kterou by neměl být v civilizované zemi veřejně vysílán.
+1 | -0
doporučit +
22. 03. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava
Vážený pane Jaroši, pracuji s fakty a ta jsou nezpochybnitelně taková, že nezletilé děti s postižením někdo natáčel, natáčel je v pro ně intimní situaci (při terapii), k tomu natáčení si nevyžádal souhlas rodičů, nahrávky bez souhlasu rodičů zveřejnil. Další skutečnosti jsou podružné, jakkoliv se snažíte tvrdit opak. Vždyť i pořizovatelka tajných nahrávek čekala rok se zveřejněním. Ani bychom se nedivili, když by se jednalo o načasování, které někdo v zákulisí organizuje. Nelze podporovat šíření nelegálních nahrávek bezbranných dětí.
+1 | -0
doporučit +
21. 03. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava 1
Vážený pane Jaroši, něco Vám prozradím, náš právní řád poskytuje zvýšenou ochranu lidem, kteří neměli to štěstí na zdraví a žijí svůj život mezi námi zatížení hendikepem. Nemají to lehké a máte pravdu, existují v populaci jedinci, kteří se neštítí na nich parazitovat. Ani se nebudeme moc divit, když se mezi tyto jedince zařadí tzv. odvážná paní, která přišla do zařízení pro postižené děti s legendou, že chce pomáhat. Jakkoliv se Vám příčí přívlastek nezákonný, je to prostý fakt, že paní BB v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku natáčela bezbranné děti s postižením v intimních situacích (při různých intervencích) bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Šíření nahrávek v podstatě komukoliv, kdo projevil zájem, nelichotivé hodnocení osobami ochotnými se k záznamům vyjádřit a prezentování hodnocení situace dětí na veřejných sítích a pod. již zabíhá do roviny jiného odvětví práva a to trestního. Tak mne tady fanaticky nelákejte na "dobře odvedenou práci" této statečné paní.
+1 | -0
doporučit +
21. 03. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava
Vážený pane Jaroši, již stupňující se upoutávky svědčily o porušení práv dětí s postižením teatrální informátorkou a průvodní text na stránkách čt k tomu přispíval. V tomto konkrétním případě, při využití bezbranných postižených dětí, je mylné přesvědčení, že účel světí prostředky. Potřeba upozornit na jakkoliv závadnou neshodu v systému, šla jistě řešit elegantně a účinněji, mimo práva dětí z nejzranitelnějších. Správnou se jeví otázka, kde byla se svou statečností paní informátorka BB do minulého měsíce? Její úzkostné svědomí vydrželo téměř rok nechat nebohé dětí v té "strašlivé péči"? Zpochybňování každého, kdo se v této petici staví na stranu pana Martina Zacha, vyzní naprázdno a víte proč? Protože je nepřijatelné, aby se podobná kauza opakovala. Že si zvykneme, že bude komukoliv tolerováno, že pod záminkou pomoci využije bez vědomí rodičů jejich malé děti a záznamy poskytuje jménem veřejného blaha komukoliv! Panu Martinu Zachovi děkujeme, že nezůstal lhostejným!
+1 | -0
doporučit +
21. 03. 2021 | Dana Bašatová | Praha 4
Aha takže vám přijde etické použít do upoutávky aby co nejvíce upoutala děti s handicapem? To je strašné.. přesně proti tomu tu bojujeme! Naše děti nemají sloužit jako lákadlo na mediální senzaci, proboha.
O pořadu vím dost na to, abych si o tom myslela svoje. A ano, tvůrcům se podařil díl o Aktipu a nemocnici, to bylo záslužné, ale např. díl o Pet Heroes? naprostý přešlap, zjistěte si více informací. Tvůrci pořadu se párkrát trefili, ale jak je vidět, sláva jim stoupla do hlavy a dělají teď jednu chybu za druhou a trpí tím nevinní!
Apropos nikdo tu nemluvil o tom, že má někdo dát souhlas s natáčením, čtěte pořádně. Mluvím o tom, že by natáčení měli mít prostor se vyjádřit v dokumentu, odůvodnit své jednání, podat vysvětlení. To je snad spravedlnost ne?! Ne na někoho nakydat špínu a ani mu nedat prostor.
+1 | -0
doporučit +
21. 03. 2021 | Dagmar Zápotočná | Jihlava
Souhlasím s paní Bašatovou, je zde vícero závažných otázek, které zpochybňují dobrý úmysl BB. Proč pro svůj záměr nezapojila vlastní dítě, proč využila nezletilé děti jiných rodičů, se kterými evidentně nic nekonzultovala, proč hned neupozornila, když se jí při práci s dětmi něco nezdálo, atd.? To, jak postupuje ve věci nezletilých dětí s postižením, je mírně řečeno zvrácenost. Starostliví rodiče, kteří v dobrém slova smyslu vezmou záležitost svých postižených dětí do svých rukou, kdy vybudují zázemí, zajišťují personál, chod zařízení a přitom je doma čeká nepřetržitá péče o postižené děti, zasluhují respekt. Takto u nás fungují i různé komunitní speciální školy. Máte pane Jaroši, Juričku a spol. představu, kolik úsilí oproti těm, kteří se jen vezou museli vynaložit? A pak se objeví BB a namísto, aby humánní snahu podpořila, se uchyluje k laciné senzaci. O podporu dětí s postižením ji evidentně nejde.
+1 | -0
doporučit +
21. 03. 2021 | Dana Bašatová | Praha 4
Pane Jaroš, já bych s vámi souhlasila, kdyby to nebyl naprosto účelově natočený dokument, kdyby byly děti pořádně rozmazány, měly by zakryté hlasy, kdyby se v dokumentu vyjadřovali odborníci na ABA, kdyby nebyla ukázka natočena naprosto bulvárně, kdyby (klidně i posléze) dostala prosto k vyjádření i druhá strana, ale nic z toho se nestalo! Vím jak funguje skrytá kamera a kdy je nutné ji použít, ale v tomto případě je to naprosto nevhodné. Když podle paní BB bylo dětem ubližováno, proč okamžitě nejednala? Proč to nechala rok běžet? A proč dokument neukázala alespoň rodičům dětí, kterým dle ní bylo ubližováno? Protože o žádné ubližování nešlo a rodiče to moc dobře vědí! Proč by se jinak rodiče bouřili, nechápete základní logiku? Jde tu jen o hnusnou snahu o pošpinění všech zainteresovaných a i chudáků dětí! Toto je naprostý hnus, účelově a jednostranně natočený dokument, jak se ho můžete zastávat! Znovu opakuji, že na nějaký problém lze upozornil lidsky, normálně a ne touto odpornou medializací.
+1 | -0
doporučit +
20. 03. 2021 | Jan Jaroš | Praha
Zcela souhlasím s názorem pana Jurička, protože davovou hysterií zmanipulovaní prosazovatelé zákazu prozrazují jedině svou bolševickou mentalitu - chtějí zamezit uvedení díla, aniž by ho znali. Hyperkorektní uvažování těchto lidí je obludné: podle nich, domyslím-li to do důsledků, bych se měl zloděje natočeného při krádeži zeptat, zda se zveřejněním záznamu souhlasí. Protože jinak se vystavuji hrozbě, že budu sám obviněn z porušení jeho práv. A mají-li se dětmi zaštiťovat lumpárny (viz policejní incidenty s antirouškaři), pak je takový přístup více než odsouzeníhodný.
+1 | -0
doporučit +
20. 03. 2021 | Dana Bašatová | Praha 4
Odporné, tohle je od ČT opravdu nehorázný přešlap!!!

Pane Juriček mrzí mě, že jste jim na to skočil. Přečtěte si vyjádření Mgr. Trellové z NAUTISu, to je odbornice na ABA a jasně se vyjadřuje, že je v dokumentu chybně vysvětleno vzdělání potřebné pro práci s dětmi, proto nelze hovořit o nekvalifikovaných osobách!!! Dokument tak děti i jejich rodiče poškodí a poškozuje je už i odvysílaná ukázka, jinak by se nebouřili! Uvědomte si, kolika lidem tímto ubližujete! Na problém lze upozornit i jinak, citlivě, s ohledem na všechny zúčastněné. Ne touto odpornou medializací, kterou trpí tolik lidí!
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 967 (+59 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Lucie Demnerová | Praha 9
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Zuzana Skorpilova | Mesa, AZ, USA
  • Lenka Procházková | Horní Cerekev
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Marcela Svatoňová Svatoňová | Rožmitál Pod Třemšínem
  • Marcela Svatonova | Rožmitál pod Třemšínem
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jitka Habichová Habichová | Veselí nad Lužnicí 1

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku